MSR

Patrik Engellau

Jag skrev relativt nyligen att om jag bildade ett nytt parti – vilket jag inte kommer att göra om inte hundratusentals medborgare med acklamation kräver just detta, vilket de inte kommer att göra – så skulle det partiet heta Medelklass.

Jag visste precis vad jag menade med medelklass, till exempel att den sortens industrianställda som tidigare kallades arbetarklass numera uppfattar sig som medelklass och därför bör räknas till den gruppen. Men det var så många som hängde upp sig på att ett politiskt parti skulle heta Medelklass att jag kasserade idén. Det vore för mycket uppförsbacke att starta ett parti och sedan behöva gaffla om namnet när man egentligen vill prata om budskapet. Så jag bestämde mig för att i namnet definiera partiets budskap snarare än efter dess tilltänkta väljare (om jag skulle bilda ett parti, vilket jag alltså inte tänker göra).

Partiet skulle heta Medborgerliga Skyldigheter och Rättigheter (MSR). I detta ligger en betydande innovation. Medborgerliga fri- och rättigheter har vi hört så mycket om att de växer ur öronen. De är noggrant formulerade i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Dessa rättigheter uppträder i Sverige i pajaskläder under artistnamnet ”Värdegrunden”.

Men några medborgerliga skyldigheter har du antagligen aldrig hört talas om även om du säkert då och då undrat över att det i det här sammanhanget bara tycks förekomma fri- och rättigheter medan sådana i andra sammanhang normalt balanseras av ett batteri rejäla skyldigheter. Till exempel har envar rätt att gå till ICA-butiken och plocka kundvagnen full med varor men åker då på skyldigheten att slanta upp och betala i kassan.

För ett tag sedan refererade jag ett samtal som Sokrates hade med en av sina disciplar. Sokrates poäng var att demokratin sätter fri- och rättigheterna över allt annat, vilket så småningom leder till att folk glömmer bort att de även har skyldigheter. En ny mentalitet utvecklas, folk struntar i auktoriteter, lärare och polis exempelvis, och det demokratiska samhället går så småningom under för att, enligt Sokrates, ersättas av någon sorts tyranni som brutalt återställer auktoriteterna och kanske får samhället att åtminstone delvis börja fungera igen.

Syftet med partiet MSR skulle vara att sätta fokus på denna fråga genom att understryka det som nästan alla redan vet, nämligen att det alltid måste finnas skyldigheter där det finns rättigheter.

Nu säger du nog att det där kanske låter bra, men vad menar han (Engellau) egentligen med medborgerliga skyldigheter? Det kan jag mycket väl förstå att du undrar över för det är ingen som formulerat någon Deklaration om de Mänskliga Skyldigheterna som nödvändig motvikt till FNs mer kända deklaration om rättigheterna.

Jo, det var visst en statsvetare som hette Samuel Pufendorf som skrev något ditåt på 1600-talet. Och så skrev jag och fem andra personer för tolv år sedan en bok som hette Skärp dig, Svensson där en sådan deklaration presenterades.

För att du ska fatta vad jag menar kommer jag under följande sex dagar på den här sidan att publicera lika många huvudtankar ur skyldighetsdeklarationen. Det är de tankarna som tillsammans med deklarationen om rättigheterna som skulle utgöra det ideologiska fundamentet för partiet MSR.

En liten sak bara: När MSR kommer till makten avser partiet att ombesörja en språklig rättelse i den etablerade svenska översättningen av FN-dokumentet. I originalets första paragraf står det ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Detta har i den svenska rättighetsförklaringen felaktigt översatts till ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. ”Dignity” på engelska betyder inte ”värde”, utan ”värdighet”.

Vad spelar det för roll, frågar du? Jo, pajasen ”Värdegrunden” har denna felöversättning som sin grundbult. Vilka dumheter som helst, till exempel den i praktiken nästan fria invandringen, motiveras idag ofta med hänvisning till ”Värdegrundens” floskler om allas lika värde. Allas lika värdighet hade inte alls på samma sätt utgjort skäl för öppna gränser.

Jag medger att övergången från allas lika värde till allas lika värdighet inte representerar någon intellektuell revolution utan bara en tillnyktring, men en tillnyktring som med tiden, när Sverige låtit den verka under avsevärd tid, tillsammans med den återuppväckta insikten om de medborgerliga skyldigheternas omistlighet, kommer att bidra till att pk-ismen gradvis får lämna position efter position till ett erövrande sunt förnuft.

50 reaktioner på ”MSR

 1. Bo Svensson skriver:

  Vad jag tänkt och sagt i ämnet:

  Människors lika värde och rättigheter är ett favoritbegrepp för floskelfjantar. Egalitetstänkandet får inte ges prioritet över rättsordningen.

  Rättsordning resulterar alltid i att alla får olika rättigheter beroende på vad som hänt förut och skall ”allas lika värde” resultera i att alla har samma rättigheter, finns det inte längre någon rättsordning.

  I den värld jag vande mig vid och trivdes bra i, får individer och släkten ta konsekvenser av sitt sätt att vara. – De kompetenta, flitiga, redliga och fredliga går det väl och de som bär sig dumt åt, går det illa.

  Mänskliga rättigheter -deklarationen måste ersättas med något mera genomtänkt och som sätter livsmiljöns och arternas fortbestånd framför alla andra mål att sträva efter.

  MÄNNISKOVÄRDET är exakt som de avgudar man förr tvingades tro på och hylla för att accepteras. – Det hör inte hemma i det rediga tänkandets region och fungerar inte för att förmedla en tanke från talare till lyssnare.

  Det man avsåg att vinna genom indoktrinering med idén om det okränkbara människovärdet, finns det mera närliggande lösningar på innanför det rediga tänkandets domäner: Bättre rättsordning nationellt och globalt.

  Tanken bakom är ju ängslan för att skadas eller kränkas och en strävan efter en överenskommelse om att vara justa mot varandra. – Vägen dit är inte via indoktrinering i floskeltänkande utan genom fungerande rättsordning = konsekvenser på rätt nivå på att begå övergrepp.

  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

  ”All human beings are born free” – Nej, så är det inte. – Alla mänskliga varelser föds hjälplösa och helt beroende av sina vårdare.

  ”and equal in dignity and rights” – Så är det ju inte alls. – Vad de bjuds på i den vägen, beror helt på omständigheter de inte har makt över.

  ”They are endowed with reason” – Trams. – Det är de ju aldrig förrän långt senare.

  Ordalydelsen i denna högstämda deklaration är alltså rent nonsens och den tanke man ville förmedla och få uppslutning kring, är svårtydd.

  Kan det vara att alla bör tillerkännas samma rang innan de visat vad de går för eller skall man fortsätta ha samma rang alltid oberoende av hur man beter sig? – Det krävs ett förtydligande.

  Vad man än har tänkt, kommer det att visa sig vara dåligt genomtänkt och inkompatibelt med verkligheten.

  Human dignity kommer som ett resultat av rättsordning och en sådan fungerar via incitament. – Incitament att bete sig så att man fungerar som en tillgång för sina medmänniskor. – Och att undvika sådant som ger andra skador och obehag.

  Folkblandningspolitiken kan med rätta betecknas mordbrännarpolitik då den saboterar rättsordningen på en global nivå. – Att vara fredlig, kompetent, flitig och empatisk resulterar nu inte i lysande framtidsutsikter utan i invasion av sämre lyckade släkten som vill vara med att njuta vad andra frambringar.

  Liked by 5 people

  • MOAB skriver:

   Så är det, ååterigen Jordan Peterson, barn är inte socialiserade och kan inte ens leka med andra när de är små, har man inte lyckats uppfostra barnen så att de är sociala individer som respekterar andra när de är fyra år så är det för sent, de kommer ALDRIG att bli välanpassade människor. Det är där inkompatibiliteten med islam börjar också, deras uppfostran gör att de aldrig kommer att anpassa sig.

   Liked by 1 person

  • Margareta skriver:

   På senaste tiden har jag i SRP1 hört uttrycket ”alla människors lika rättigheter” där tidigare ”alla människors lika värde” skulle ha använts. Håller uttrycket ”alla människors lika värde” på att fasas ut på grund av att frasen mist sin betydelse och nu måste ersättas med en annan likvärdig (och också med FN-anknytning i språkbruket).
   Alla påpekanden om felöversättningen av frasen kanske ändå har haft en viss effekt?

   Gilla

 2. Tor Arne skriver:

  Journalist och författare Eric Zemmour om vad som händer när de universella mänskliga rättigheterna möter islam i ett moderne, sekulärt samhälle:

  ”The Cassandras were right, even beyond their worst fears. Human Rights have become our only civil religion, the only national identity authorized by our elites. The religion of Human Rights has reached the end of its nihilistic logic. But the stakes are now even higher. Amongst its rubble and under its protection, we are passively assisting in the emergence, in more and more parts of France, of a new politico-legal order, and of a new people-amongst-the-people, fashioned and unified by Islam. This meeting between Human Rights and Islam evokes that between nitric acid and glycerine. It is in the process of devastating our country.”
  https://theeuropeans.co/2016/05/28/europes-nihilistic-vision/

  Liked by 1 person

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Jag skulle tom kunna tänka mig att rösta på detta parti istället för SD)

  Tänk om man äntligen slapp höra detta mantra Alla(h)s Lika Värde!
  SD borde direkt anamma denna idé!

  Då ökade man tio procent direkt!

  Gilla

 4. Kuckeliku skriver:

  Medborgarpartiet är ett ganska bra partinamn. Att medborgarskapet medför rättigheter och skyldigheter är underförstått. Själv föreslår jag Ekosocialliberaldemokratiska Medborgarpartiet EkoSoLiD, eller något snarlikt. Så att man får någon aning om ideologin och inte bara vilken grupp man primärt bryr sig om.

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Eko betyder först och främst ekologi, vilket har med naturen att göra. Det betyder dock också ekonomi. Ekonomisk hållbarhet är snart sagt lika viktigt som ekologisk hållbarhet. Ekologin är ekonomins bas, men utan ekonomin skulle större delen av mänskligheten snart vara död. Givetvis även det stora flertalet av oss som lever i Sverige. Vi behöver därför en solid ekologi och en solid ekonomi. SoLiD står givetvis också för socialliberaldemokratisk. Vilket inte är en form av ”liberalism” bara för att frihet ses som ett värde. Naturen, ekonomin, den samhälleliga gemenskapen (broderskap/omsorg/välfärd/jämlikhet/rättvisa typ), friheten och demokratin är de fyra ben som samhället kan stå stadigt på. Fem ben blev det visst!

   Gilla

   • Kuckeliku skriver:

    Ja, det är ju ett problem om man vill döpa ett parti till just Medborgarpartiet. Medborgerlig Samling har tagit Med. Och M är taget av Moderaterna. MBP kunde möjligen fungera. Eller så döper man sig till Medborgardemokraterna (MD eller MBD). Eller så kallar man sig EkoSoLiD/Medborgardemokraterna, EkoSoLiD/Medborgarpartiet, Medborgarpartiet EkoSoLiD eller något liknande, med förkortningarna E, EM respektive ME. Vilket jag skulle uppskatta.

    Gilla

 5. Jan Ahlström skriver:

  Värde/värdighet, hade denna felöversättning varit åt andra hållet är jag övertygad om att den ändrats fortare än vad Stefan Löfven säger ”ordning och reda”.

  Gilla

 6. Maud skriver:

  Jorden myllrar av liv. I varje skreva. I minsta hålrum återfinns liv. Skalan går från arkéer över till bakterier och vidare upp mot flercelliga djur och växter. Miljontals olika arter ockuperar minsta utrymme av planeten. I heta källor, i luft och i vatten, och även i djupa berg på kilometerdjup, återfinns och frodas livet. Planeten kokar nästan över av liv, och har gjort så i snart fyra miljarder år.

  Så en dag kliver ur djungeln en varelse fram och ger sig själv namnet människa. En primat som efter mycket krigande och död sinsemellan plötsligt fastställer alla människors lika värde.

  Med allas lika värde menar hon inte fisken hon fiskar eller kon hon just slaktat och styckat upp och äter med välbehag. Nej hon åsyftar enbart sig själv. Lika värde återfinns enbart inom den egna arten, bland likasinnade som vandrar fram bipedalt på två ben.

  Det är enbart bland dem hon finner lika värde. Åtminstone hävdar vissa av dessa primater just detta, och det är några som råkar bo i ett hörn av jorden hon själv kallar Sverige. Och det gör hon förbehållningslöst och utan att darra eller tvivla.

  Tvärtom, den moraliska ivern och frenesin är stor. Hon rentav tillåter sig själv att utveckla en grandios självbild över sig själv. En narcissistisk artmässig personlighetsstörning som inte går att ifrågasätta, för så har det egna jaget bestämt. Åtminstone några tongivande och rätt självsäkra individer ur just denna art, homo sapiens, vars förfäder nyss satt fast i ångande djungler. Men nu har hon rest sig upp på två ben och utvecklat ett självsäkert tunnelseende som överträffar det mesta på Jorden. Tänk vad evolutionen kan ställa till med…

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Lika värde återfinns enbart inom den egna arten, bland likasinnade som vandrar fram bipedalt på två ben.”

   Nja, i dessa yttersta tider tendera det mest extrema att ta plats:

   https://universitetslararen.se/2015/09/07/pionjar-for-djurens-skull/

   ”… den första kursen i ämnet Kritiska djurstudier i Sverige. Det är ett mångvetenskapligt forskningsfält på stark frammarsch internationellt. Till hösten startar också en doktorandkurs i ämnet, nu med genusvinkel.”

   När sådant här tillåts ta plats så står vi antagligen inför ett paradigmskifte – eller syndafloden.

   Liked by 2 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vem som egentligen står upp för medelklassen är höljt i dunkel, inte minst inom medelklassen själv. Samhället förändras ständigt och det är svårt att hänga med i svängarna och se och förstå hur saker och ting hänger ihop.

  Av den anledningen kan man nog anta att medelklassen har en föråldrad uppfattning om vilka som är medelklassens vänner, man skulle t ex kunna tro att näringslivet är en sådan vän, att näringslivet vill ha ett samhälle som premierar flit. Man skulle samtidigt kunna anta att några politiska partier också vill premiera flit medan andra är mera för att omfördela mellan de flitiga och de mindre flitiga.

  Inget av det här stämmer längre. När det gäller näringslivet kan man som ett aktuellt exempel peka på Volvos chef Martin Lundstedt som igår fick en fråga om hur han ser på sambandet mellan skatter och innovation. Det vill han inte kommentera, gissningsvis av två skäl: Han vill inte störa relationen med regeringen och han har inget personligt problem med skatter.

  Politikerna: Vi vet ju alla att det finns en majoritet i riksdagen som skulle kunna stoppa aktuella skattehöjningar men det sker som bekant inte.

  Med andra ord behöver medelklassen nya vänner och behöver också upplysas om vilka som man trodde var dess vänner men som inte är det.

  Liked by 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Näringslivets toppar har numera tillskansat sig sådan löner, att även ett skattetryck på 90%, skulle lämna kvar mer än vad de har möjlighet att göra slut på.

   ———–
   ”Volvos nye vd Martin Lundstedt tjänade 25 miljoner kronor i fjol,

   Från näringslivets håll har få velat förklara vad de höjda lönerna beror på, men en vanligt förekommande förklaring är att rejäla löner krävs för att internationella storföretag sliter i svenska direktörer.

   Det argumentet köper inte Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
   – Det är ett påstående som är rätt så tveksamt. Det är få svenskar som gjort internationella karriärer som företagsledare, säger han.
   – Lönerna till ledande befattningshavare ska finnas med i årsredovisningen, då kan man jämföra sig med varandra. Det har med status att göra, säger Engwall och fortsätter:
   – Om man ser någon som man inte tycker är så märkvärdig, undrar man: varför ska jag ha lägre lön än den här personen? Det är så marknaden ser ut.

   Han anser att det blir ett slags marknadsnotering genom att lönerna står i årsredovisningen.
   – Sedan kan man fundera på vad de gör med alla pengar, säger han.”

   Gilla

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Jodå Du har säkert rätt men dessutom skatteplanerar man så jag skulle inte vara förvånad om medelklassen har högre skattetryck än ML och hans gelikar

    Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Du har inte sagt ett ord om medborgerliga rättigheter. Jag ser två grunder till detta: antingen är de med i namnet som ett verktyg för övertygning, för att locka väljare och låta dem känna sig självgoda och smickrade, eller också är finessen att alla rättigheter är förbehållna medborgare och inte t.ex. invånare. Problemet med det senare är förstås att skyldigheterna i viss mån måste gälla alla invånare och inte bara medborgare.

  Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Det är nog bra att fokusera på medborgarnas skyldigheter, men det innehåller i sig ingen spärr mot medborgarnas förslavande under staten.

  En medborgerlig skyldighet som dagens system håller mycket hög och helig är skydigheten att betala skatt. Instämmer ditt parti i detta synsätt, på dagens skattenivå och med dagens integritets- och tillväxtskadliga omfattning, med skattesystemets alla självmotsättningar och spretande moralism (ibland skall man betala mycket skatt och strunta i att det är beskattat, ibland betala lite och låta bli det som är beskattat eftersom det är beskattat)?

  Får jag alltså föreslå att partiet också säger något om statens skyldigheter och rättigheter? Kanske inte i namnet, men likväl väl synligt.

  Gilla

 10. uppstigersolen skriver:

  Skyldigheterna känner alla äkta svenskar till. Arbeta, sköt dig och gör ingen illa tex. Politikerna och godhetsmaffian är inga äkta svenskar utan Aliens som håller på att ta över Sverige. Men de går att besegra, ta hit Sigourney Weawer.

  Gilla

 11. MOAB skriver:

  Det är ju inte heller den felaktiga översättningen som är den fras som sprids, det är istället att alla HAR lika värde. Inte att man föds med lika värdighet eller värde. Det är detta som är nihilisternas genidrag, alla HAR lika värde, så vad finns då att sträva mot, varför göra gott och inte ont? Varför inte gå i militärkläder om man är nyanländ och går i sjätte klass i Sveriges bästa skolkommun? Skyldigheter och tacksamhet, vad är det?

  Sedan ditt partinamn, jag är full av beundran för dina språkliga talanger men partinamn där får du söka konsulthjälp. Min mamma ser dåligt det blir Moderaterna, M, eller Medborgerlig samling, MS, eller MSR, om jag nu inte kan övertala henne att rösta SD. Det låter lite som MSB. Nej en katastrof. Varför inte istället DVAJHR? Lite polskt men det står för Du Vet Att Jag Har Rätt. Eller PV, en anrik förkortning i Sverige med koppling till dig själv: Patriks Väg, eller Patriks Vilja.

  Jag är mycket tjatig men återigen söker jag stöd hos Jordan Peterson, skyldigheter har en djup psykologisk grund rätt förstått. Ett av råden han ger är just att vända sig mot det man minst av allt vill göra, det som ligger och gnager och tar kraft, deklarationen, måla garaget eller diskutera med frun. Hans råd är att vända sig mot det som ens undermedvetna berättar att man bör göra, detta är att göra gott, i små steg. Vänd dig mot det som borde göras, kalla det dina skyldigheter men för mig kommer det för mycket utifrån, det är dina skyldigheter mot dig själv det handlar om, ditt samvete, när en sak är ordnad så kan du ta nästa sak, och nästa, till sist kanske man utför stordåd.

  Liked by 1 person

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Det skall bli intressant läsning framöver.

  Själv skulle jag vilja vända på tågordningen.
  Rättigheter är något man får då man uppfyller sina skyldigheter.

  Nej men det kan ju inte funka säger ”vän av ordning”.
  Det står ju klart och tydligt i deklarationen om mänskliga rättigheter till exempel att var och en har rätt till fri skolgång åtminstone till grundskolenivå. Det vill du väl ändå inte ändra på?

  Tänk till litet nu då!
  Hur kan fri skolgång vara en rättighet om det inte finns någon annan som uppfattar det som sin skyldighet att tillhandahålla den?

  Men vi betalar ju skatt för att tillhandahålla den!
  Lappri! Hur mycket undervisning blir det av att du lägger en hundralapp i en burk någonstans och kallar det skatt?

  Låt vara att läraren får betalt för den meddelade undervisningen, men det hamnar då rakt inga pengar på hans konto om han inte uppfyller den avtalade skyldigheten att undervisa.

  I själva verket är det så att det nyfödda barnet skriver på ett avbetalningskontrakt första gången hon eller han diar och förnyar och förlänger avtalet kontinuerligt därefter.
  I (det oskrivna) avtalet står att den lille/lilla så snart det är möjligt skall försörja sig själv på bästa tänkbara sätt och producera samhälleliga nyttigheter, samt dra försorg om föräldrarna när de inte längre mäktar själva.
  Av detta följer att skolgången inte är en rättighet utan en skyldighet eftersom den unga personen annars utan kunskap inte kan uppfylla sina övriga skyldigheter enligt avbetalningskontraktet.

  Vad blir då konsekvensen för exempelvis den så kallade flyktinginvandringen sett i ljuset av att samhällsgemenskap är byggd på skyldigheter som möjligen kan generera vissa rättigheter?

  Hur kan en vuxen människa ens då drömma om att ha några rättigheter om man inte matchar den grundläggande skyldigheten att försörja sig själv så snabbt det bara är möjligt?

  Hur kan man förvänta sig bidragsförsörjning utan att lära sig språket som är en förutsättning för egenförsörjning då det erbjuds fri undervisning?

  Hur kan man leva i tron att föräldrar och syskon skall kunna komma hit om man själv inte uppfyller avtalsvillkoret att dra försorg om dem?

  Många funderingar blir det.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Att lära sig borde vara en absolut skyldighet,
   om man vill bo/bli försörjd i Sverige…

   Hur kan vi vara så naiva att låta bli att ställa krav???

   Beror det på högsta hensets bildningsnivå, eller brist därpå?

   Är valboskap enbart vad hen prioriterar?
   Sveriges väl tycks hen ej bry sig det minsta om!

   Gilla

 13. Mormor skriver:

  Det finns redan ett registrerat parti med mycket liknande program och till o med ganska likartat namn. Patrik har väl sina skäl att inte – öppet? – liera sej med det, men annars är han välkommen till MED!

  Gilla

 14. Per skriver:

  Varför skriver inte författaren en artikel om varför han inte startar ett parti istället för b.s. om vad icke-partiet skulle heta?

  Fokusera på tio punkter eller så om varför det är så förkastligt och dumt.

  Det verkar för mig som att de flesta som kommenterar och skriver på goda samhället utövar mer politisk opinion och idédiskussion på ett år än vad de etablerade partierna gör på en mandatperiod.

  Gilla

 15. Hortensia skriver:

  Intressant initiativ, Patrik, men jag skulle hemskt gärna se dig i partiledningen för, exempelvis, ett (vi tar alltid) ”Skötsamma svenska medborgares parti”, förslagsvis förkortat till SVEN, som främst kunde attrahera sunt förnuftiga, mogna individer med kännedom om, och strävan efter att frivilligt efterleva, alla sina traditionellt svenska, medborgerliga skyldigheter – och tillräckligt demokratisk anständighet, för att vilja samarbeta konstruktivt med både SD och MED…

  … så att du kunde få en välförtjänt ministerpost i Jimmie Åkessons regering. 😉

  Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Ja precis, Jan, måtte massor av förnuftiga, även opolitiska, medborgare vilja sluta upp kring Jimmie Åkesson och hjälpa honom försöka regera vårt långvarigt vanstyrda land!

    Vem skulle, exempelvis, kunna passa bättre som Sveriges nästa migrationsminister än enastående kunniga, genuint engagerade och ständigt välformulerade Merit Wager?

    Liked by 4 people

   • cmmk10 skriver:

    Värt att drömma om:

    En SD-majoritet i Riksdagen och en regering sammansatt av folk utvalda pga. kompetens (och inte enbart partibok). Detta skulle antagligen vara enda möjligheten, då en regering med SD-folk antagligen skulle obstrueras sönder av alla icke samarbetsvilliga.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hortensia!

    Sen skulle vi ha en utmärkt utrikesminister i Johan Westerholm!
    Eddie Omar en given kulturminister)

    Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  Jag föreslår fem grundbultar i MSR:s fundament som komplettering till de tre hörnstenar som namnet pekar på: Medborgerlig, Skyldigheter, Rättigheter. Ingen av dessa åtta brukar ingå i vår tids politiska fraseologi, men de skulle bli sprängkilar i dagens vänsteristiska verklighetsbild. De är helt självklara och samhällsbärande, reglerar hur människor framgångsrikt kan förhålla sig till varandra och till verkligheten. I dag har hela befolkningen blivit så hjärntvättad att de flesta inte ser att grundbultarna och hörnstenarna saknas, fast de är nödvändiga för ett hållbart samhällsfundament.

  De tre första är Sunt förnuft, Logik och Sanningssökande (alla i vid bemärkelse). Alla tre bygger på erfarenhet av att ständigt törna mot verkligheten och tillsammans hitta funktionella sätt att hantera den. Logik innebär ett gemensamt språk och regelsystem som hjälpmedel för kommunikation och konsekvensanalys. Ärligt sanningssökande är det absolut centrala för självförståelse, samarbete, ledarskap, det kollektiva medvetandet och vetenskaperna.

  Den fjärde grundbulten är Vertikalitet, en strävan uppåt, en vilja att bygga hållfast, högt och framtidsinriktat tillsammans. Detta förutsätter att man accepterar ledarskap och kompetenshierarkier, olikhet i roller, kvalitet och kunnande. Folkhemmet började byggas på den grundvalen, men raserades sedan av ett platt och likriktat mobbtänkande, en infantiliserande medvetandeindustri och politikernas knäfall för globalsocialismens råttfångare och vandaler.

  Den femte grundbulten ligger gömd i stora och mystiska paket, som vi anar innehåller tillvarons Hemligheter. Något undermedvetet varnar oss för att slita upp emballaget, men år för år vågar vi borra nya hål, kika in och berätta för varandra vad vi ser, hör, känner och tänker. Utan de hemliga helgpaketen och funderingarna kring deras innehåll och vår egen identitet och plats i tillvaron blir livet lätt ganska tröstlöst och meningslöst – och vad ska det då tjäna till att föda och fostra ungar till en värld som vi vuxna inte kan beskriva någon mening i?

  Gilla

 17. Olof B skriver:

  Jättebra att prata om skyldigheter, men det är faktiskt inte så ovanligt att politiker (oavsett parti) pratar om skyldigheter. Det som däremot lyser med sin frånvaro t.o.m. på denna blogg är konsekvenser. Vad får det för konsekvenser om man inte uppfyller sina skyldigheter? Det är här det börjar bli jobbigt. Skall konsekvenserna fungera måste de vara såpass allvarliga att det inte blir bekvämare att ta konsekvenserna än att uppfylla skyldigheterna. Så kom igen nu, exakt vilka konsekvenser är det ni tänker er för att vända skutan?

  Liked by 1 person

 18. Margareta skriver:

  Direkt när jag läste förkortningen MSR fick jag associationer till MRA = Moralisk upprustning. Inte för att ett kommande MSR och det förutvarande MRA är lika till innehållet men att förkortningen gav mig denna association. Kanske inte så bra?
  Initiatives of Change – Wikipedia
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Initiatives_of_Change
  Initiatives of Change, tidigare Moralisk upprustning/Moral ReArmament (MRA), ursprungligen Oxfordgrupprörelsen, är en rörelse som arbetar för moralisk och …

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Det finns inget vi i sverige. På grund av den massiva invandring som ni i den övre medelklassen drivit igenom mot folkets vilja. Så den som ställer upp för sina medborgeliga ”skyldigheter” kommer bara bli utnyttjad av alla andra. Du kan döpa om det kaos som kommer till vad du vill men kaos blir det. Och den som är dum nog att leva upp till sina ”medborgeliga skyldigheter” kommer bara bli ännu värre utnyttjad av de som inte gör det.

  Liked by 1 person

 20. Björn skriver:

  Tyvärr spelar partiprogrammen väldigt liten roll i svensk politik idag, eftersom väljarna som regel inte orkar läsa text, och för att de ändå förvanskas, felciteras och feltolkas medvetet av motståndarna! Det som betyder nåt är pondus och rättframhet hos partiledaren, och dennes förmåga att sätta andra på plats i div. ”TV-dueller”! Eftersom SD:s ”huvudpunkter”, begränsning av invandring från MENA och kamp mot Islamisering, är kända och innerst inne gillade av säkert 70-80% av befolkningen, skulle en lite ”tuffare” Åkesson kunna ge partiet egen majoritet i valet 2018!

  Liked by 2 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.