Frispråkig imam i Australien. En verklig reformivrare?

Mohamed Omar

I boken Reformera islam, som kom ut 2015, förespråkar ex-muslimen Ayaan Hirsi Ali en reformation av islam. Tidigare så trodde hon att enda vägen framåt var att lämna islam. Men hon har tänkt om.

Själv kunde Hirsi Ali inte få tron att gå ihop med de moderna värderingar hon kommit att omfamna och älska: tolerans, sekularism, demokrati. Det är en sak, jag gjorde likadant. Men att förvänta sig att en stor del av världens muslimer ska göra samma resa är inte realistiskt.

Man får inte glömma att de allra flesta muslimer inte har valt sin religion. De har ärvt den. De blev muslimer innan de hade läst Koranen. Att vara muslim är en del av deras identitet, kultur och historia. Sådant släpper man inte hur lätt som helst. Religionen sitter mycket djupt i människor och är förenad med minnen, känslor och ritualer som bröllop och begravning.

De flesta muslimer är inte heller intellektuella som känner ett behov av att brottas med teologiska och filosofiska problem, utan vanliga människor upptagna av livets vardag. Långt ifrån alla vuxna muslimer har läst Koranen, och de som gjort det har kanske inte läst slarvigt, bara för syns skull, eller utan att begripa.

Vägen framåt för majoriteten av världens muslimer kommer inte att bli att lämna islam. Den som hoppas på det, hoppas förgäves. Man bör kunna fortsätta kalla sig muslim, och känna sig som muslim, samtidigt som man dumpar de dåliga delarna av sitt arv.

Är det möjligt? Inget tycks omöjligt för den mänskliga hjärnan. Vi har förmågan att göra de mest långsökta, fantasifulla tolkningar av texter. Muslimer har det dock svårare än kristna. Koranen talar om sig själv som Guds ofelbara och eviga ord till människorna. Koranen säger att man måste lyda och följa Muhammed och Muhammed höll ju på med jihad, slaveri, stening med mera.

Jesus och Muhammed var väldigt olika personligheter. När folket förde en kvinna inför Jesus, anklagade henne för äktenskapsbrott och ville stena henne, sa han: ”Den som är utan skuld kastar den första stenen”. Han räddade hennes liv.

Men när en kvinna, anklagad för samma brott, fördes inför Muhammed, befallde han att hon skulle stenas. Kvinnan väntade dock barn. Så Muhammed lät henne först föda barnet och amma det. Sedan tog han barnet ifrån henne och dömde modern och lät stena henne. Hur kan man undgå att känna sympati med den stackars modern? Hur kan man undgå att uppfatta Muhammeds dom som grym?

Sådana texter finns och är svåra att komma runt. Jesus talade om morallagar, Muhammed talade om riktiga lagar. Han var själv domare och dömde människor till hemska straff. Jesus talade om andens svärd, Muhammed bar ett riktigt svärd och han påbjöd det heliga kriget. Ett riktigt krig.

Det är således svårt att reformera islam, betydligt svårare än att det har varit att anpassa kristendomen till förändrade förhållanden. I slutet av sin bok tar Hirsi Ali upp ett antal muslimska dissidenter och reformivrare. De är få och har litet stöd. Och om muslimska, religiösa ledare skriver hon: ”Min egen känsla är att en muslimsk reformation inte lär komma från det islamiska prästerskapet”.

Men så finns det några hoppingivande tecken. Hon tar upp en irakisk shiamuslim, Ahmad al-Qabbanji, som anser att muslimer bör acceptera faktumet att Koranen, åtminstone delvis, är en mänsklig produkt. Ett stort steg framåt!

Hirsi Ali skiljer på falska och äkta reformvänner. De falska är sådana som fördömer terrorattacker när de inträffar, men vägrar att kritiskt granska terrorns källor i islamiska texter. ”En verklig reformivrare”, konstaterar Hirsi Ali, ”är en imam som inte bara avvisar våld på kort sikt utan också vill förändra vissa bärande religiösa islamiska doktriner.”

På senare tid har en frispråkig australisk imam fått mycket positiv uppmärksamhet bland de som hoppas på islamiska reformer. Han är shiamuslim, utbildad i Qom i Iran och heter Mohammad Tawhidi. I en föreläsning för Rotaryklubben i Adelaide i Australien den 21 mars i år, fördömde han islamiska självmordsbombningar och menade att islam behöver granskas kritiskt.

I believe that the entire religion needs a review. I believe that there are certain books that need to be banned from this country. There are books that are regarded the second book after the Koran. All mainstream Muslims believe in this book – The Bukhari, a very famous book. It’s present in, at least, the majority of Muslim homes, at least. It is everywhere. It is put on the shelf right beside the Koran. Every act of terrorism is taught from that book, yet that book is widely available, sold, and published in Australia…

Det där med kritisk granskning låter ju bra. Men förbjuda böcker? Hm… Sedan påstår han att boken som han vill förbjuda, Bukharis textsamling rörande Muhammeds liv och lära (egentligen består den av flera böcker), vördas av alla mainstreammuslimer. Det är inte sant. Bara sunnimuslimer vördar Bukharis textsamling och håller den för sann. Shiamuslimer föraktar Bukhari. När Tawhidi säger att Bukhari är skräp säger han ingenting radikalt. Det är vad shiamuslimer tycker. Den mest kände shiamuslimske islamisten, Khomeini, ledare för revolutionen i Iran, tyckte samma sak.

Men läran om jihad finns inte bara i Bukharis böcker. Den finns i Koranen och i andra böcker om profeten Muhammeds undervisning. Den finns även i shiitiska böcker. Den störste ledaren inom shiitisk islam efter Muhammed, Imam Ali, var också en jihadkrigare. Han deltog i de flesta av Muhammeds slag och höll i hans fana. Han är känd för sitt tveeggade svärd Zulfiqar.

Dessa saker vill inte Tawhidi beröra. Han låter Koranen och Muhammed vara och skyller allt på sunnimuslimerna. På sitt Twitterkonto har han lagt upp en bild på sig själv och texten ”Islam without Imam Ali (a.s) is simply Isis.” Han försöker göra våldet till ett sunnitiskt problem i stället för ett islamiskt problem.

Därför nämner inte Tawhidi att Imam Ali, som han menar stod för någonting bättre än IS, enligt shiitiska källor brände människor levande. Precis som IS. Och han hade ett harem av hustrur och sexslavar. Precis som IS. Imam Ali var kalif mellan åren 656 och 661. På samma sätt som profetkungen Muhammed förenade han världslig och religiös makt i en person.

Är Tawhidi äkta eller falsk reformivrare? Av det jag har sett hittills så är jag skeptisk. Men tiden får utvisa hur han kommer att utvecklas. Jag tycker inte att det räcker med att ta avstånd från IS för att räknas som en framåtsträvande, verklig reformivrare. De allra flesta muslimer, även imamer, tar avstånd från IS av olika skäl. Man måste, som Hirsi Ali påpekat, också våga kritisera terrorismens källor i de islamiska texterna. I läran om Koranens ofelbarhet. I läran om Muhammed som en perfekt förebild för alla tider.

En imam som Tawhidi, som försöker skylla på allt och alla förutom Koranen och Muhammed, och som dessutom tycks ha en sekteristisk agenda, kan till och med hämma utvecklingen. Då är Qabbanji bättre, som alltså vågar erkänna att Koranen är en felbar, mänsklig produkt.

Tawhidi har sagt att han följer australisk lag istället för islamisk lag. Men frågan är: tycker han att australisk lag är bättre? För även de mest hårdföra fundamentalisterna anser att man ska följa lagen i det land man lever. Men av pragmatiska skäl. De anser fortfarande att islamiska lagar är bättre och mer legitima.

Han går både för långt och för kort. Han går för kort i det att han inte vill rikta direkt kritik mot Koranen, Muhammed och Imam Ali. Han går för långt i det att han förbjuda böcker och gör sensationella, och överdrivna uttalanden. Han har till exempel påstått att extrema muslimer arbetar för att upprätta ett kalifat i Australien där de kommer att hugga huvudena av de otrogna, koka och äta upp dem och sedan våldta offrens hustrur. Det finns många hemskheter i islamiska texter, men ingenting om att äta människor!

17 reaktioner på ”Frispråkig imam i Australien. En verklig reformivrare?

 1. gmiksche skriver:

  Med den kristna kyrkans reformation i åtanke är uppfattningen att islam borde kunna reformeras utbredd i västvärlden. Den är en hörnsten i vad för nuvarande är PK.

  Det är emellertid som att jämföra äpplen och päron. Den kristna reformationen eller snarare de kristna reformationerna har inte ändrat ett jota i Nya testamentet. Trons grundval har inte reformerats utan enbart kyrkornas uttolkning. Det har varit möjligt genom Nya testamentets budskap, som är enbart vägledande. Och genom kyrkornas hierarkiska uppbyggnad som möjliggör auktoritativa tolkningar. .

  Såvitt jag förstår är det anatema för varje muslim ätt ändra ett jota i koranen. Eller att bortse från en del som står i koranen, vilket är samma sak. Men i motsats till den kristna reformationen som inte behövt ändra ett ord i Nya testamentet kräver en reform av islam obönhörligen ett konkret avståndstagande från en del av koranens utsagor. För en troende muslim är detta en omöjlighet.

  Med reform menar jag att islam görs kompatibel med de lagar med vilka sekulariserade västerländska samhällen styrs.

  Att se ett ”reformatorers” ifrågasättande av det som står i muslimsk sekundärlitteratur som ett tecken på reformation är vilseledande. Det går inte att komma från att koranens budskap är centralt för islam.

  Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett mycket viktigt påpekande. Karl Jaspers axialtid, när tidigare civilisationers gudastat, där en gudomlig kung styrde med våld, religiöst ersattes av lärare eller vägvisare som Sokrates, Jesus, Buddha och Konfucius, som i stället för sig själva satte sanningen högst i den gudomliga hierarkin, inträffade före islams uppkomst.

   Till det axiella tänkandet kan vi spåra den kristna humanismen. Islam är däremot ett återfall i den tidigare gudsstaten.

   Detta har islam gemensamt med socialismen, som enligt Sjafaravitj kan kopplas till de urtida gudastaterna, till Platon, till kättarsekterna från strax efter Kristi födelse fram till barocken och till dessas ateistiska direkta efterföljare från upplysningstiden till våra dagar.

   Alla försök att reformera socialismen har misslyckats. Detsamma gäller antagligen islam. Vi måste i stället utestänga islam — och socialismen — från våra samhällen och betona och hävda de axiella värdena.

   Liked by 1 person

 2. Johan Löfgren skriver:

  Att reformera islam är väl något att önska om det bidrar till minskad terror. Sedan är det avgörande slaget att upplysa muslimer om Koranens historik och innehåll – att det exempelvis bygger på fantasier, förvrängningar, önskemål, tradering etc.

  Vid en källkritisk analys faller Koranen platt. Inom islamvärlden är en granskning förenad med dödsstraff och i väst är det märkligt tyst från etablissemang och högre lärosäten. Läget är alltså i stort låst och avslöjandet uteblir.

  Jesus varnade för falska profeter och läror som skulle komma. De kom, och islam, mormoner, jehovas vittnen med flera har uppfyllt de orden.

  Avslutningsvis kan poängteras att en reformerad islam skulle kunna ge en trosbekännelse som ”Det finns ingen Allah och Muhammed är hans profet”.

  Liked by 2 people

 3. Bo Divander skriver:

  Tack även för denna intressanta genomgång, några små ljusglimtar finns dock.

  Tack också för ditt konstaterande att det är betydligt lättare att reformera kristendomen i jämförelse med islam. Dels på grund av centralgestalternas helt olika framtoning i flera frågor (du hänvisar till två liknande händelser).
  En del människor påstår ibland schablonmässigt att alla religioner är lika dåliga, alltså inte korrekta påståenden! Tack för att du, Mohamed Omar, lyfter fram det här förhållandet. Det känns rättvist.

  Liked by 1 person

 4. moab skriver:

  Islams reformation omöjliggörs genom att denna lära tillåts sprida sig, Omar och Ayan H Ali är extrema undantag. Genom att muslimerna underpresterar överallt så nörs ett mindrevärdeskomplex, och tillsammans med kvinnans frigörelse som kan ses överallt och göras skyldig för västerländsk dekadens så är det lätt för imamer här att skylla ifrån sig.

  Islam måste ut ur Europa och isoleras.

  Liked by 2 people

  • Det röda pillret skriver:

   ”Islams reformation omöjliggörs genom att denna lära tillåts sprida sig”

   Ja, varför skulle muslimer reformera sig när de framgångsrikt håller på att ta över Västvärlden?

   Varför ändra ett vinnande koncept?

   Liked by 2 people

 5. moab skriver:

  Det är genom att Omar sår dessa reformhopp jag tvivlar på hans uppsåt. Han är inte representativ och motsvarar heller ingen trend. Se bara hur han behandlas av vårt eget etablissemang, ingen publicerar honom, skulle detta etablissemang motstå islamisering?
  När de inser sitt misstag så är det försent.

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   Inte sår Omar några reformhopp. Och definitivt inte i kvantitativ och tidsaktuell bemärkelse. Vilket är A och O. Han visar snarare på några sköra plantor som allesammans snabb vissnar i ökenstormen.

   Liked by 1 person

  • Det röda pillret skriver:

   MOAB: Delar din skepsis.

   ”Han är inte representativ och motsvarar heller ingen trend. Se bara hur han behandlas av vårt eget etablissemang, ingen publicerar honom, skulle detta etablissemang motstå islamisering?”

   Mohamed Omar har av allt döma inte heller något stöd bland sina förra muslimska trosbröder som spelar någon roll, tvärtom.

   Som läget är nu har vi inte tid med förvirrande diskussioner och hårklyverier om vad den ena eller andra falangen inom islam framför i sina egna interna stridigheter och gripa efter halmstrån om att islam ”kommer att reformeras av moderata muslimer”.

   Gilla

 6. Gunilla skriver:

  Tänker på 60-talet och romantiserande Hollywoodfilmer om den pittoreska mellanöstern med mystisks harem i överdådiga palats och undersköna kvinnor sensuellt halvdolda bakom mer eller mindre genomskinliga svepande tygstycken. De gör mig spysjuk idag. All religion får mig att må illa idag; och det kan vi tacka islam för.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Islam och socialismen. Men de har missuppfattat religionen så som den har förståtts i de civiliserade delarna av världen sedan det första årtusendet före Kristus: I Kina, i Indien, i Persien och i den kristna världen. Här är sanning och verklighet Gud, medan den primitiva uppfattningen är att Gud föreskriver sanning och verklighet (politisk korrekthet).

   Gilla

 7. Jan Ahlström skriver:

  När det gäller islam verkar det som att inte någon ser ljuset i förändringstunneln.
  De flesta tycker nog att vår regering bara snackar och ingen förbättring märks när det gäller alla de problem vi har i landet men jämfört med islams förändringar så går det med raketfart för Löfven å hans gäng.

  Gilla

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Själv skulle jag hellre se dig, Mohamed Omar, som islams reformator.

  ”Är Tawhidi äkta eller falsk reformivrare?” skriver du, och jag tvingas som av en ande fråga mig vad en äkta reformivrare är, och var i så fall man kan dra en gräns (om så kan göras) mellan en äkta reformivrare och en kättare.

  Vad är det egentligen icke-muslimer behöver från islam, för att konflikterna skall upphöra?

  Mellanösterns olika stammar har glömt européernas förmåga till krig. Om vi själv kommer ihåg denna, och att seger förlåter allt, kommer den sammandrabbning som då sker att definiera de kommande århundradena på samma sätt som konflikten mellan islam och alla andra gjort till idag, och därmed skulle hoppet om reformation efter kristendomens förlaga vara borta.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.