Ayaan Hirsi Ali har rätt

mohamed omar

Mohamed Omar

För några dagar sedan intervjuades Ayaan Hirsi Ali i teveprogrammet Agenda. Hon var kunnig och vältalig. Hennes bok Reformera islam har nyligen kommit ut på svenska. Hon sa att hon har tänkt om. Hon tror inte längre att muslimer måste lämna islam för att kunna vara sekulära demokrater. Hon tror istället att islam bör reformeras. Hon har rätt. 

Som enskild individ kunde hon inte få tron att gå ihop med de moderna värderingar hon kommit att omfamna och älska: tolerans, pluralism, sekularism, demokrati. Det är en sak. Men att förvänta sig att en stor del av världens muslimer ska göra samma resa är inte realistiskt. Det var inte konstruktivt.

Det är mer konstruktivt att göra som hon gör nu – verka för att islam reformeras. Och att samarbeta med – och stödja progressiva muslimer. Den islamiska världen befinner sig i kris. Det går knappt en dag utan att en ny grymhet begås i islams namn. Man kan inte längre påstå att ”det där har inget med islam att göra” utan att framstå som en fårskalle, en lögnare eller en naiv önsketänkare. Man blir inte tagen på allvar.

Allt fler människor förstår att det inte bara är tillämpningen av islam som är problemet utan att det finns saker i själva läran, ja i islams grundtexter, som är problematiska. Svaret att terroristerna bara har hittat på allt hemskt de gör och att deras handlingar saknar stöd eller förankring i islams texter fungerade kanske för några år sedan. Knappt då, och definitivt inte nu.

De muslimer som tror att de försvarar sin religion genom att förneka problemet misstar sig. En sådan hållning kommer att förvärra problemet. Det försvinner inte. Om de vill att islam med allt det vackra som de har växt upp med och tycker om ska kunna fortsätta existera i världen – i fred vid sidan om andra religioner – bör de försöka lösa problemet. Reformera islam.

En början är att sluta tala om Koranen som perfekt och ofelbar. Erkänn att det finns saker där som inte funkar i vår tid. Saker som inte är förenliga med jämlikhet, demokrati, vetenskap, tolerans och en sekulär stat. När vi har erkänt det kan vi ta nästa steg. Hur ska vi förhålla oss till dessa texter? Hur ska vi förklara varför de inte längre gäller? Kanske är Koranen gudomligt inspirerad, men samtidigt också ett verk av människor? Teologerna har mycket att göra. Det är inte lätt.

Som jag ser det står världens muslimer inför tre alternativ: 1) att bara köra på, vilket kommer att leda till att man slår huvudet i väggen, 2) lämna islam en masse, vilket inte är realistiskt, och 3) reformera islam, vilket är det enda rimliga alternativet och det som jag förespråkar. Nu har även Ayaan Hirsi Ali kommit fram till den insikten.

De allra flesta muslimer vill fortsätta att vara muslimer. De tycker om sin religion. Därför är valet mellan modernitet och islam ett omöjligt val. Man måste kunna välja både islam och modernitet. Religion är inte som ett politiskt parti som man går med ena dagen och ur den andra. Den sitter mycket djupt i människor och är förenad med minnen, känslor och ritualer som bröllop och begravning.

Dessa aspekter – ritualerna, bönen, gemenskapen och även mystiken eller de andliga upplevelserna – skulle mycket väl kunna finnas kvar samtidigt som läran förändras i en mer upplyst, modern och tolerant riktning. Visst är det svårt, men det finns som sagt inget annat alternativ. Vi kan inte sitta och vänta på att muslimerna ska lämna islam och bli ateister och vi kan inte heller låta det fundamentalistiska vansinnet fortsätta med allt lidande som det medför.

Det ser mycket mörkt ut just nu med Islamiska statens (IS) härjningar och den salafitiska, puritanska väckelsen bland muslimska ungdomar i väst, men jag kan även urskilja strimmor av hopp. Det kommer från tänkande muslimer som vill vara ärliga mot sig själva och andra och som inser att man inte bara kan fortsätta upprepa mantrat att islam betyder fred samtidigt som den muslimska världen brinner inför allas blickar.