Att hantera den medfödda skulden

Patrik Engellau

Jag tror att människor har en inneboende benägenhet att känna skuld. Om vi inte känner det av oss själva så finns det alltid någon annan som påminner oss så att vi till slut lik förbannat står där med en känsla av överträdelse och skyldighet.

Det här är ett problem som samhällena naturligtvis har försökt utveckla rutiner för att hantera. Nu ska jag påstå att religionen tidigare erbjöd ett ganska bra sätt att administrera människors skuldbegär så att det inte störde livet mer än nödvändigt, medan vår tid, till vår skada, saknar genomtänkta och välfungerande problemlösningar.

Vi kan utgå från att skuldbegäret i sin rena, medfödda form är något amorft och från början i stånd att låta sig kopplas till vilka slags förseelser som helst. På samma sätt som en embryonal stamcell kan utveckla sig till alla slags celler så kan den medfödda skulden så småningom kopplas till vilket slags synd som helst som tillhandahålls av samhället. Det går bra, allt efter de historiska omständigheterna, att känna skuld för sin girighet, sin vällust, sitt ekologiska fotavtryck eller sin ovilja mot Pride-parader.

Religionen fungerade länge som en metod att ge mening och förståelse för människornas ångest och kyrkan som ett verktyg att dämpa den. Jaså, du mår dåligt, sa religionen, det beror nog på att du begått någon av dödssynderna. Har du kanske varit vred eller känt avund?

Arg och avundsjuk är människan allt som oftast (eller lat eller girig, för den delen) och därmed kan ångesten få gestalt. Och när den fått namn och form kan den åtgärdas.

Här kom kyrkan in – i varje fall den katolska – och förklarade sig ha verksamma motmedel. När den skuldmedvetnes själsnöd var diagnosticerad och vederbörande i samband med bikt kunde övertyga prästen om sin ånger och sitt hjärtas förkrosselse så var det en smal sak för biktfadern att fastställa bot om kanske 20 Ave Maria och därefter meddela Guds förlåtelse. Skulden var därmed avhjälpt.

Det där var ett ganska praktiskt sätt att komma till rätta med människornas kval. Först gav man kvalen ett namn inom ramen för ett allmänt accepterat tankesystem, i det här fallet religiöst, och sedan kunde religionens upprätthållare, kyrkan, skänka människorna en övergående lättnad.

Åtminstone fram till Luther gav detta också kyrkan ett existensberättigande i egenskap av andliga helbrägdagörare. Folk betalade för att kyrkan fanns och erbjöds därmed en väg till själsro. Ville man ha lite extra själsro kunde detta ibland erhållas mot extra avgift; egentligen inte konstigare än om den som har råd kunde betala för extraservice på ålderdomshemmet.

Vårt samhälle har numera på det hela taget avskaffat den traditionella religionen. Men den medfödda skulden har inte försvunnit för det, ty den är en del av den mänskliga existensen. Den ingår i tillvaron. Vad har då vårt samhälle hittat på för att hantera problemet?

Den första metoden är att medikalisera skulden. När exempelvis barn inte kan uppföra sig säger man inte längre att de är vreda och lata (”busiga”) utan att de har ADHD. Därefter förskrivs inte ett antal Ave Maria eller Fader Vår utan Concerta eller Ritalina. En hel industri av psykologer, läkare, kristerapeuter och andra själasörjare har ersatt den, som vi anser, på vetenskap grundade – eller åtminstone med vetenskapen förenliga – efterföljaren till kyrkan, nämligen det demokratiska, sekulära samhället.

Den andra metod som vårt samhälle utvecklat för ångesthantering påminner mest om den katolska kyrkans avlatsförsäljning. Den går ut på att någon intressent ska tjäna pengar på människornas skuld ungefär som när dominikanermunken Tetzel sålde avlatsbrev för att skrapa ihop pengar till Peterskyrkan.

De officiellt godkända skuldanledningar som vårt samhälle erbjuder ligger inte i häradet högmod och frosseri (jo, frosseriet är erkänt, men inte som dödssynd utan som sjukdom eftersom det leder till obesitas, smällfethet, och behandlas av läkare). Det som man ska skämmas för hos oss är sådant som ekologiskt fotavtryck, könsmaktsordningen, slaveriet, kolonialism, något dussintal varianter av strukturellt förtyck, rasism och homofobi för att bara nämna några varianter.

Om man tidigare fick sin skuld diagnosticerad, och underkastade sig ave mariorna, kunde man få förlåtelse. Men den som idag är vit man och därför ansvarig för slaveriet för fyrahundra år sedan eller den som ingår som påstådd överkucku i könsmaktsordningen kan aldrig få absolution. Hans synd är strukturell. En gång skyldig, alltid skyldig. Och skyldig betyder här inte bara evigt klandervärdig utan också betalningsskyldig, nämligen skyldig att via skattsedeln underhålla den industri av aktivister som ägnar sig åt att utveckla nya skulddiagnoser och samt att jaga upp, hänga ut och fördöma oupptäckta skyldiga.

35 reaktioner på ”Att hantera den medfödda skulden

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Betalningsskyldig via skattsedeln” och boten för eländet är att vi som individuella skattebetalare tar makten över skattemedlens fördelning över angelägna ändamål. – De som motsätter sig denna radikala fördjupning av demokratin, skall vi belasta med skuldkänslor och stämpla med otäcka benämningar.

  Liked by 1 person

 2. Gunilla skriver:

  Människans inneboende synd och därmed skuld är redan fastställd i berättelsen om Adam o Eva i Paradiset. Kvinnans skuld (arvssynden) som hon aldrig blir befriad från är att Eva tog av den förbjudna kunskapens frukt. Alltså; det står inte äpple någonstans. Sedan är det inteessant att notera att det var Kunskapens frukt hon tog. Kunskapen skulle alltså vara förbjuden. Man frågar sig Varför? Den vite västerländske mannens arvssynd kanske blir, det du nämner, vår 400 år gamla ‘skuld’ i västerlandets expansion. Mannens ‘strukturella dominans’ (som vi nu skuldbelägger) finns ju redan inskriven i bibeln (som är skriven av män) där kvinnan beskrivs som skapad ut mannens revben.

  Gilla

  • Sture skriver:

   Gunilla,
   Bibelns språk är symboliskt och har man inte förstått det så har man inte förstått särskilt mycket. En gång i tiden hade människorna en mycket intimare kontakt med Gud på det sätt som ett fåtal människor också idag har kontakt med Gud. Dessa människor ”känner” Guds närvaro i sitt hjärta och litar på sin intuition, som också leder dem rätt (=lyssnar på hjärtats röst). När människan ”åt av kunskapens frukt” betyder detta att människan skar av denna kontakt med Gud och enbart förlitade sig på sitt eget ”förnuft” (=hjärnan). Människan kan komma fram till målet även på detta sätt – men det är en omväg som tyvärr kostat henne mycket lidande (=krig och konflikter). Och det var detta som Gud varnade för. Men vi är nu snart framme vid målet – trots omvägen – och kommer snart att åter ha samma kontakt med Gud som mänskligheten hade före Adam och Eva:
   Att Gud tog ett revben av Adam och skapade Eva skall inte heller tolkas bokstavligt. På samma sätt som revbenen är en fysisk be-pansring för hjärtat (utan denna skulle hjärtat ligga helt öppet och skadas hur lätt som helst) så är kvinnan en be-pansring för mannens inre känsloliv. Här söker han lä och stöd. Hon betyder allt för honom och utan henne är han helt öppen och har inget skydd. Är inte detta omvittnat gång efter annan – att mannen är ensam? Han har ingen att dela sina sorger med förutom sin kvinna. Kvinnan däremot har mängder av väninnor, till vilka hon dagligen delar med med sig av sina bekymmer.

   Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Hvorfor sa ikke Adam ‘nei takk’ til frukten, da? Han kunne jo tatt ansvaret for egne valg og ikke skyldt på Eva… 😉

   En liten kommentar til ADHD:
   Alle klatrer ikke i gardinene og støyer – det er den indre uro og ufunksjonelle frontallapper som er grunnproblemet. Merkes i elendig planlegningsevne bl.a. Mange piker/kvinner har mer ADD (uten ytre hyperaktivitet) – de sitter og drømmer seg bort i klasserommet og diagnostiseres altfor sent.

   Gilla

 3. oppti skriver:

  Skulden är miljöaktivisternas främsta vapen. CO2 avtrycket skall minska genom att skuldbelägga den ensamme stackars människan.
  Dagens ledare av Ivar Arpri i SVD innehåller dock en annan skuldfälla, asylrätten.
  Ett system som missbrukas så till den grad att det havererat med död på Medelhavet som ett resultat av vår godhet.
  Av 1200 SEK till dem som lyckas ta sig över havet går 9 SEK till dem som inte försöker.
  Så goda är vi!
  Vi är skyldiga att hjälpa dem som kommer hit och de har det bättre här än hemma. Skall vi inte låta dem stanna då-även om antalet är i exponentiell ökning eller som nu strypt?

  Liked by 1 person

 4. annagustin2@gmail.com skriver:

  Ett jätteintressant tema att fundera över. Jag tänker på alla ”höjdare” av olika slag som blir ertappade med fingarna i syltburken och som direkt blånekar. Eller tittar rakt in i en mediakamera som frågar: ”-Ser Du inga problem här med ditt handlande” och de svarar alltid som en robot exakt samma sak: ”Nej, jag ser inga problem med mitt handlande”. På det privata planet har vi alla (mest män) som bara shappar från sina familjer. Byter ut livskamrater (som kvinnan trodde att de var) mot en 20 år yngre kvinna från något annat land…med enorma emotionella problem för alla dem som blir utsatta…inte minst barnen.
  Jag läste någonstans: ”Man brukar säga att kännetecken på sociopati är oförmågan att känna skam.”

  Men vad är det annat än en brist i den emotionella utvecklingen? Förmågan att ställa sig i någon annans skor…verkar saknas. Förståelsen av innebörden i att ”vara mot andra så som man vill att de ska vara mot en själv” – finns inte.

  Min övertygelse om att det är JUST sådana människor som får toppjobb grundar sin på egna slutsatser efter ett långt liv. Människor som inte har någon omtanke om sin nästa får komma in i verksamheter de är helt okunniga om (med sopkvasten) för att skära ner kostnaderna utan några som helst tankar på vad som händer de människor som blir utslängde…OCH bli utkastade med det förljugna begreppet: Brist på arbete”. Vilket ju är en uppenbar lögn. Även i de av oss skattebetalares finansierade verksamheter sker dessa lögner och misshandel av människor. Jag kan inte se att något kan ändras med mer än att vi ordnar ett nytt ekonomiskt system. Som inte drivs av girighet. Kanske kan då mer välutvecklade människor komma att få högre positioner i samhället – för att andra röstar fram dem helt enkelt. Istället får vi leva med människor som inte är helt fullt ut, som styr våra liv.

  OCH….hur är de människor funtade som idag sitter och beslutar om rivning av vackra gediget byggda 1800-talsbyggnader till förmån för grå betongklossar? Någon skuld och skam verkar de inte ha i kroppen.

  Liked by 3 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   En professor i Oxford som forsker på sosiopater (‘psykopater’ skriver han siden den boken jeg har, er mer populærvitenskaplig) , gir deg nok helt rett!

   ”I put it to [Robert] Hare that in recent years the corporate environment, with its downsizing, restructuring, mergers and acquisitions, had actually become even more of a hothouse for psychopaths. […]
   He nodded.
   ”I’ve always maintained that if I wasn’t studying psychopaths in prison, I’d do so at the stock enchange”, he enthused. ”Without doubt, there’s a greater proportion of psychopathic big-hitters in the corporate world than there are in the general population. You’ll find them in any organisation where your position and status afford you power and control over others, and the chance of material gain.”
   [….] ”The psychopath has no difficulty dealing with the consequences of rapid change. In fact, he or she thrives on it. Organisational chaos provides both the necessary stimulation for psychopathic thrill seeking, and sufficient cover for psychopathic manipulation and abusive behaviour.”

   Ironically, the rule-bending, risk-taking, thrill-seeking individuals who were responsible for tipping the eorld economy over the edge are precisely the dame personaluties who will come to the fore in the wreckage.” ( 😦 )

   Great British Psychopathic Survey – forsøk på å vurdere psykopatiske trekk i den britiske arbeidsstokken.

   + Psychopathy
   1. CEO
   2. Lawyer
   3. Media (TV/Radio)
   4. Salesperson
   5. Surgeon
   6. Journalist
   7. Police officer
   8. Cleric
   9. Chef
   10. Civil servant.

   – (minst) Psychopathy
   1. Care Worker
   2. Nurse
   3. Therapist
   …..

   NB! Merk hvor høyt media/journalister kommer opp på listen over yrker med hyppige psykopatiske trekk!
   Pussig nok er ikke toppolitikere nevnt, men jeg er ikke i tvil om med dagens system (internasjonal karriere osv.) er det mange av slagsen.

   Gilla

 5. uppstigersolen skriver:

  Som vit medelålders (nåja) man känner jag ingen skuld. Som barn fick jag lära mig att sköta mig, skaffa mig ett arbete och vara snäll i största allmänhet. När jag arbetade kände jag ibland att jag inte hann med allt jag ville göra, kanske var det skuldkänslor. Men nu, som pensionär, inte tusan känner jag någon skuld och inte betalar jag för avlatsbrev heller. Skatt på allt får räcka. Hade inte vi vita män och även vita kvinnor funnits så hade barbarit härskat på jorden. Så jag är stolt att tillhöra den med rätta ledande klassen.

  Liked by 4 people

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog är vita män evigt skyldiga…
  Till all ondska)

  Men det kan komma en dag, snarare förr än senare,
  när Feministerna kanske säger,
  vi visste ju vad vi hade (uppnått),
  kunde aldrig tro det skulle sluta så här (illa)…

  Gilla

 7. Asta skriver:

  O.T.
  Säkerhet och brottsförebyggande borde vara den viktigaste frågan nu. Det menar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk handel, som konstaterar att Sverige är en tummelplats för kriminella och att många butiksägare nu ger upp och överger sina verksamheter.
  – De vardagliga mängdbrotten har inte tagits på allvar av våra folkvalda. Inte ens de som sitter i justitieutskottet verkar ha förstått allvaret. De bagatelliserar stölder i butiker och ser det som något nästan alla ungdomar ägnar sig åt i en viss fas, säger Geijer till Dagens handel.

  Enligt Geijer står ligor som utför systematiska stölder bakom två tredjedelar av stöldsvinnet i butikerna. Varorna säljs sedan snabbt vidare, antingen till andra restauranger och butiker eller skickas via post alternativt annan transport till utlandet, framför allt Östeuropa. Samtidigt får de få barn och ungdomar som stjäl inga straff.
  Sverige ligger i Europatoppen avseende antalet anmälda brott. Geijer jämför med Norge som har en liknande anmälningskultur, och i Sverige anmäls många fler brott per capita.
  Svenskt rättsväsende vilar på en “skrämmande grund av naivitet som gjort Sverige till en tummelplats för allehanda kriminella”, menar han vidare. Blott 0,7 promille av de som åkt fast lagförs sedan, och då handlar det om låga eller verkningslösa straff. Ofta rör det sig om personer som ingår i utländska ligor och man har varken adress eller pengar här. Och de som åker fast upprepade gånger får straffrabatt.
  Svensk handel kräver nu att man inför nolltolerans mot mängdbrott, har fler synliga poliser och inför en effektivare hantering av butiksstölder, avskaffar straffrabatter och ger effektiva påföljder, lagför kriminella som saknar hemvist i Sverige samt bekämpar häleriet.
  – Till sist, gör butiken till en fredad zon! Det är inte rimligt att det inte går att avvisa personer från butiken även om de upprepade gånger stjäl och hotar personal och kunder, säger Per Geijer.

  Liked by 2 people

 8. Anna Kristina skriver:

  Dagens text väcker hos mig tankar på hur identitetspolitik hänger samman med begreppet skuld. Skuldbeläggning av andra fungerar även som ett medel att skapa utrymme för sig själv. Och i det ligger även vissa faror förborgade.

  När man definiera sig själv i föränderliga faktorer blir farorna, förhoppningsvis mindre och av mer oförarglig karaktär. Med identitetsmarkör som språk, religion, ideologi, klass och subkultur följer en viss rörlighet.

  Men det gäller inte identitetsmarkörer som hudfärg, slaveri, kolonialism, kön och i hög utsträckning även etnicitet.

  In i dessa mer skarpa identitetsmarkörer föds vi. Gränser som dras utefter dessa gränslinjer är och blir bestående. Även om kön kan påverkas av kirurgi och hormonbehandling.

  Motsättningar utefter dessa skarpa skiljelinjer kan i ett samhälle, som helt bejakar identitetspolitiken, leda till mycket svårlösta konflikthärdar.

  Aktivistisk verksamhet utefter dessa mer opåverkbara identitetsmarkörer kännetecknar även många av dagens etniska konflikter.

  Att via skuldbeläggning ta rum utefter dessa opåverkbara skiljelinjer kan bli direkt farligt. Gemenskapens kitt kan falla isär.

  Här kan skuldbeläggning fungera som en förelöpare till framtida konflikter och motsättningar som kan blir mycket svåra att hantera, om det ens är möjligt.

  I det sekulära samhället är en sådan utveckling faktiskt realistisk. Karaktären vithet kan i framtiden mycket väl utveckla sig till att bli en mycket farlig och utsatt identitetsmarkör. En allt för oförblommerat stödjande av identitetspolitik bär på faror. Vi rör oss här på minerad mark.

  Liked by 1 person

 9. cmmk10 skriver:

  Inom miljöområdet har vi ju kvar avlatsbreven

  Den som betalar några hundralappar till kan flyga med gott samvete. Hur någon kan tro att ekosystemet mår bättre för att våra politiker får några hundralappar till att slösa bort är i o f sig en gåta, men folk trodde uppenbarligen även på avlatsbreven när det begav sig.

  Liked by 5 people

  • Pensionär på en gammal damcykel skriver:

   I MP:s värld styrs det mesta av avgifter. Det betyder att den som har tjock plånbok kan köpa sig till större ekologiskt avtryck. Det är den med mager ekonomi som relativt sett får bära den största bördan. Och då får ge upp den lilla guldkant som eventuellt funnits.

   Det är extremt långt ifrån den rättvisa som gällde i Sverige under ransoneringen.
   Då bläddrade all i sina kuponger, hög som låg.

   MP:s miljöpolitik är den mest ojämlika och mänskligt hänsynslösa som finns.
   Ekologiska fotavtryck i all ära, men socialt ansvarstagande saknas helt.

   Miljöpartiet har kidnappat miljöfrågorna och förstört dem. För hur vill de att den mest ekonomiskt svage på landet, som odlar i sin egen lilla täppa för att dryga ut ekonomin, skall se på miljöfrågor och ett eventuellt miljöansvar, när BMW:en fort kör förbi och får ens cykel att vingla ned i diket?

   Liked by 1 person

 10. Erik skriver:

  Så länge som kvinnor, svarta och muslimer högst aktivt (en del riskerar till och med livet för att nå sitt mål) väljer att bo hos mig så kan jag inte riktigt bry mig om gnället om min skuld.

  Gäsp. Somnar om. Nöjd.

  Liked by 1 person

 11. Jan Hyllengren skriver:

  Syftet med bikt är att hjälpa människor, som inser eller inbillar sig att de på något sätt felat, att resa sig och gå vidare i livet. Utan att älta tidigare misstag på ett överdrivet sätt, det är som bekant skönt att få tala ut, särskilt till någon som verkligen kan hålla ett förtroende för sig själv. Bikten eller avlösningen är dock villkorad ungefär som villkorlig frigivning, det funkar alltså inte att bikta och sedan göra om samma sak igen. Gud ser som bekant in i varje hjärtas skrymsle. Synda kan vi därför i tanke, ord eller gärning enligt kristendomen. Detta system fungerar ganska bra, medan det eviga straff eller eviga fördömelse som vita män ska känna inte alls fungerar på en normalbegåvad människa utan starka masochistiska böjelser. Alla vet vi dessutom att det är den vite mannen som utvecklat det mesta övriga grupper inte kan/vill leva förutan. Ropen skalla, bikt åt alla!

  Liked by 2 people

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Falsk liknelse; välj en bättre än det här dravlet:

  ”Den första metoden är att medikalisera skulden. När exempelvis barn inte kan uppföra sig säger man inte längre att de är vreda och lata (”busiga”) utan att de har ADHD. Därefter förskrivs inte ett antal Ave Maria eller Fader Vår utan Concerta eller Ritalina.”

  ADHD är troligen (enligt mig säkerligen) överdiagnosticerat och därmed också ofta feldiagnosticerat, men att jämföra ett neurologiskt tillstånd där delar av hjärnan arbetar på annat sätt än det normala (som i vanligast förekommande) med religionens trollkonster och besvärjelser är väl långsökt.

  Att hanteringen av barn med asocialt beteende borde ske på annat sätt är en sak, och att de barn som föds med ADHD var bättre betjänta av det tidigare samhället med klar och given moral och lika klar och given beteende-kod är också det en sak. Barn, ungdomar och vuxna med den hjärnkemi ADHD innebär är hjälpta av klara, fasta och logiskt konsekventa regler. Väl deras beteende blir ett problem för omgivningen har skolans och barnomsorgens valhänta hanteringen gjort illa värre och inte sällan lärt ut det skadliga tänk där ens gärningars konsekvens inte är ens eget ansvar.

  Vidare:

  ”Om man tidigare fick sin skuld diagnosticerad, och underkastade sig ave mariorna, kunde man få förlåtelse. ”

  Om man var katolik, ja kanske, och om man inte istället slogs ihjäl med stöd i Mosebokens lagar, eller efter inkvisitionsprocess överlämnades till världslig rättvisa för tortyr och avrättning (samt inte minst egendomsförverkan). Fråga de ariska kristna, eller katarerna, eller alla de som inte böjt nacke för påvedömet. Att dagens kyrka, katolsk såväl som protestantisk, är där den är beror på att den tvingats till reformer.

  Bättre visdom, om den måste komma från gudar och inte från människan själv, finns i Den Höges Tal och Valans Spådom. Jämför dessa med de Abrahamitiska religionerna; i de tidigare måste envar lita till sig själv för att ur detta självförtroende också känna förtroende för andra, men i den senares olika former gäller endast underkastelse inför guden ‘Gud’ och lydnad inför de som säga sig agera i denna guden ‘Gud’:s namn (en intressant mental kullerbytta då det torde räknas som kättersk hybris enligt själva läran att tro sig känna till guds vilja…).

  En bättre liknelse mellan (de Abrahamitiska) religionernas försäljning av tröst och gott samvete torde vara så kallad ‘Rättvisemärkning’ eller ‘Ekologisk [vadsomhelst]’.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du tar miste om kättarna och inkvisitionen. Att den katolska och de protestantiska kyrkorna kommit dit de kommit beror på att de har varit framgångsrika i att hålla kätteriet stången. Bl.a. med hjälp av inkvisitionen och husförhören. Sedan släpptes socialdemokraterna fram…

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Richard –
   Slutter meg for det meste til det du sier om AD(H)D. For ordens skyld, om ikke alle lesere her har fått det med seg: de fleste med AD(H)D er ikke kriminelle!

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   PS. Ved ny gjennomlesning ser jeg at jeg burde skrevet: ”Ikke alle barn med AD(H)D er asosiale” (i stedet for ‘kriminelle’).

   Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Vi och vi. Det socialistiska samhället har dessa egenskaper. Kättaren förstår inte att vari det syndiga består. Han externaliserar och projicerar det och tror att andra bryr sig om hans eländiga liv mer än de borde och blir förbannad. Tokfan. Paradexempel på detta är när Hillary Rodham Clinton skyller sig valförlust på Vladimir Putin och James Comey. Tokfan.

  Där hjälper inga Ave Maria. Vi måste våga konfrontera verkligheten igen.

  Gilla

 14. 77711n skriver:

  Det finns enskilda undantag. Jag själv är ett sådant. Även som sjuåring krävde jag först bevis på guds existens av gud för att känna någon som helst skuld. Jag var ett genomärligt barn i stort som smått och sade alltid som tillfrågad vad jag tyckte.

  Liked by 1 person

 15. Jonas Nilsson skriver:

  Viktig blogg. Jag tror som bloggaren att skuldfrågan är tidlös.
  Jag tror inte att att det skulle vara ett sekulärt kännetecken att inte räkna med skuld men så har det av någon obegriplig anledning blivit hos oss. I den socialistiska världen är väl brottet illojaliteten mot kollektivet, det avhjälps genom återanpassning (det som ännu gäller här i landet?).
  Med lite kunskaper i reformationens biktkritik och reflektion kan jag skriva att protesten inte handlade om att man köpte sig syndernas förlåtelse (för det gjorde man inte i sak – som de flesta katoliker idag kan redogöra för) utan att man kunde kvitta viljan om att återställa genom att offra si och så mycket ekonomi (i sak en enkel rationalisering – vilket fungerar ännu denna dag för en katolik).
  Luther menade i sina teser att alla kristna är kallade att alltid leva i bot, dvs inte bara be om syndernas förlåtelse utan också försöka ställa saker och ting tillrätta utan genvägar (inklusive att offra kollekt!).
  Fromhetsmässigt argumenterade han för att i grunden finns inte mycket att tillägga. Bikten handlar i första hand om att få stärka tron på sina synders förlåtelse, vilket alltså inte skulle eller ska villkoras. Däremot är det biktprästens uppgift att försöka bilda sig en uppfattning om den biktande fattat grejen och i grunden är ärlig (vilket få reformatoriska får läras sig eftersom det är föga populärt). Inte sällan är det alltför petigt och/eller alltför slappt.
  Dopet knäcker arvsyndens skuld men det är den där dagliga återkommande som ofta behöver knäckas och kläs av i mindre delar.

  Gilla

 16. Tomas N skriver:

  Äkta skuld över saker man sagt och gjort som blev fel och skadar andra och en själv är ganska lätt att bli av med. Det hjälper om man har någon slags tro på Gud, men det verkar som människan har fått en sund dos nedlagt i sig av samvete ,sunt förnuft och omtanke om andra och även en rimlig uppfattning om vad som är rätt även om det är en själv som är på fel sida rättssnöret.
  Det finns synd och om vi öppet erkänner det inför Gud så finns förlåtelse och omvändelse från beteende och idéer som skulle göra att det upprepar sig.

  Men ,det stora problemet här är ju att alla ideologier och falska religioner har sina egna synd och skuldbegrepp och de har inga fungerande sätt att bli kvitt skulden. Antingen tvingas du göra gärningar för att sona dina överträdelser,men det verkar till synes inte räck och ger inte någon inre frid.
  Vissa ideologier stämplar helt enkelt olika grupper som skyldiga och icke önskvärda.

  De här samhällen man försöker bygga på olika värdegrunder t ex nu den vänsterliberala,men det finns andra exempel blir inte hållbara.

  Man kan inte förneka den inre rösten och samvetet, men bara i ljuset av att Gud är både en kärleksfull far och en rättvis domare som sände sin Son för att det nya förbundet och försoningen med mänskligheten skulle vara möjlig ,så går det hör pusslet att lägga utan att fuska.

  Skuldbördan som nu ligger över den vite mannen är omänsklig och det är vare sig förnuftigt och rimligt eller i harmoni med Gud att all orättvisa i världen skall utjämna med revolution och blodshämnd.
  Snarare att de som fått mycket av fri vilja delat med sig till andra och det kommer bäst 6tan tvång genom en samvetet röst.

  Jesus sa,kom alla ni med tunga bördor så skall jag ge er vila,ta på er mitt ok för det är milt.

  Det finns de som är fattiga med bördor och det finns andra med pålagda skuldbördor,men den som söker Gud och ber om vägledning skall få en hjälp som inte sviker och som är mera vis än sina egna lösningar och som består genom eld och stormar

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.