Hur kan dagens oroliga migrantsituation bemötas? Här redovisas tre alternativ.

Lennart Bengtsson

Det senaste islamistiska illdådet mot oskyldiga människor i London visar att européerna blir alltmer skyddslösa även i sina egna länder. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan även Sverige kommer att drabbas, trots att landet gjort alla tänkbara eftergifter mot extrem islamism, inte minst på det lokala planet. Tanken att kärlek skall stävja allt ont har varit rättesnöret, inte minst bland landets kvinnor. Säkert skulle det vara ännu bättre om kvinnorna också kunde klä sig och bete sig på ett sätt som mer skulle tilltala de islamistiska migranterna. Man behöver ju inte gå så långt som att klä sig i chador med det finns ju ingen anledning att promenera omkring halvnaken med fladdrande lockar. Lite hänsyn måste man ju ändå visa mot landets alla nya medborgare som har haft en svår tid bakom sig.

Eftersom kvinnor gärna vill följa modets växlingar så vore kanske det mest effektiva om modehusen snarast kunde komma fram med ett klädesätt som är mindre erotiskt utmanande än dagens och som inte väcker anstöt hos landets migranter. Kanske ett mode som kunde baseras på den svenska allmogens klädsel vid sent 1800-tal? Detta borde ju också kunna tilltala såväl vänstern som den gröna rörelsen. Med gemensamma ansträngningar är jag övertygad att detta skulle ge snabba resultat och också bidraga till en bättre börskurs för HM. Svenskar har ju lätt för att anpassa sig i andra kulturer som vi sett vid det senaste statsbesöket i Iran och det är ju ingenting som hindrar att svenska kvinnor kan bete sig på samma sätt även hemmavid.

Om man nu mot förmodan inte anser detta vore möjligt så får man undersöka möjligheten att försöka separera de olika folkgrupperna för att undvika oacceptabla spänningar. Eftersom Sverige är ett vidsträckt och delvis folktomt land som förre statsministern med brister i sin geografiska utbildning först upptäckte från luften, så skulle man ju kunna grunda en islamsk enklav i en lämplig del av landet för alla de som inte trivs att leva bland svenskar. En möjlighet skulle här kunna vara Ljusnarsbergs kommun som en energisk ung journalist vid DN för en tid sedan såg som ett framtida Singapore! Betänk bara vilken oerhörd effekt detta skulle få på en gammal avfolkningsbygd i Bergslagen.

Här skulle man kunna avsätta på en yta av nästan samma storlek eller 631 kvadratkilometer mot Singapores 719 kvadratkilometer. Med Singapores befolkning på 5.5 miljoner skulle man ju ändå klara en migration på ca 5 miljoner bara på en yta som inte är större än Ljusnarsbergs kommun! Tänk bara vilken effekt detta skulle få på den svenska bruttonationalprodukten. Det skulle få ögonen att stråla av lycka och framgång inte bara på dagens finansminister utan även alla tillkommande finansministrar!

Men om nu inte ens detta lysande förslag skulle fungera så finns ju det tredje alternativet nämligen att hjälpa migranterna att återvända till sina hemländer i stället för att de skall tvingas leva i ett gudlöst, syndigt och förtappat land med självsvåldiga och stridslystna kvinnor som ingen anständig islamist kan stå ut med i det långa loppet.