Förvirringen är syftet

Patrik Engellau

Om ”vår tid” får omfatta perioden sedan andra världskriget så är vår tid den mest revolutionerande sjuttioårsperioden i mänsklighetens historia. En stor del av världen – Västvärlden – har gått från allmän fattigdom till allmän rikedom. Visst har det lokalt funnits rikedom tidigare, men den rikedomen har bara kommit ytterst begränsade folkskikt till del. Visst finns det fattigdom hos oss idag, men den drabbar bara motsvarande snävt avskilda grupper.

Har du tänkt på hur naturen beter sig när det uppstår nya attraktiva resurser, nya slags rikedom? Organismerna anpassar sig för att konsumera dessa nya resurser enligt modellen ”bakterier i ett provrör med näringslösning”. Kort sagt börjar de organismer föröka sig som är bäst på att förtära just denna sorts näring.

Politikerväldet är den organism som är bäst organiserad för att tillgodogöra sig de nya resurser som rikedomen framkallade. Det beror på att politikerna, trots att de delat upp sig i olika intressegrupper (som kallas partier), står som ett enda, enat intresse när det gäller att hämta pengar i medborgarnas plånböcker. Enade politiker i strid med oorganiserade medborgare, det kan bara sluta på ett sätt.

Det mänskliga samhället är emellertid lite mer komplicerat än bakteriernas värld. Bakterierna kan självsvåldigt kasta sig ned i näringslösningen och börja frossa och föröka sig. Men det kunde inte politikerna eftersom medborgarna hade resurserna i sina plånböcker och kunde förväntas göra motstånd mot politikernas härjningsförsök.

Därför måste medborgarna mjukas upp mentalt. Herraväldet över pengarna förutsatte herraväldet över tänkandet. Det gällde för politikerna att störa medborgarnas föreställningsvärld och göra dem osäkra. OK, det fanns ingen kommandocentral där politikerna satt och tänkte ut konspirationer i detta syfte, men den mänskliga hjärnan är så vidunderligt skicklig att med automatik transformera egenintresset till tanke och handling att politikerna inte behövde några särskilt avancerade teoribildningar. Det räckte med att dra undan mattan för den kraft som förväntades göra motstånd, nämligen det starka civila samhället med alla dess självständiga professioner, sammanslutningar, kulturvärldar, genom seklerna upparbetade tänkesätt, dygder, beteendekoder, föreställningar om hur man stavar och pratar, kort sagt språket, och så vidare.

I slutet av 1960-talet förkunnade Världsanden kulturrevolution mot etablerade auktoriteter. Revolutionen gestaltade sig lite olika i olika länder. I Kina togs kommandot av Maos rödgardister, som efter förmåga plågade auktoriteter såsom bildade människor. I Västvärlden gick det inte lika vildsint, men väl lika målmedvetet, till. PK-tänkandet började ta form och utvecklas. Postmodernismen fick sitt genombrott.

När jag frågar folk vad som är meningen och logiken med PK-ismen blir de ställda. De kan inte förstå vad någon kan ha för intresse av befängda teorier om genus och identiteter och att det inte finns någon sanning och att språket bara är en social konstruktion så att envar egentligen kan prata och stava och bygga meningar precis som han själv vill.

Men den som läst denna text ända hit begriper precis vad PK-ismen handlar om. Den handlar om kamp om det ekonomiska överskottet. Den handlar just om att rycka undan mattan för den gamla medelklassen och hela dess föreställningsvärld. Syftet är just att göra tillvaron obegriplig för dem som använder sin hjärna för att skapa nyttiga och användbara tänkesätt som gör livet enklare och produktionen effektivare. Dessa samhällsklasser – nationens egentliga ryggrad – slits hela tiden mellan å ena sidan det sunda förnuft de behöver för att klara produktionen, familjen och hela sitt uppehälle och, å den andra, de förvridna och sanslösa teorier som påbjuds av politikerväldet samt dess intellektuella stödtrupper.

Det leder såklart till att den medelklass som försörjer sig själv och andra blir osäker och förvirrad. Just denna effekt är politikerväldets syfte, ty den som tvivlar över tingens ordning gör mindre motstånd när makten kommer och hämtar pengarna och rent allmänt förevisar sin härlighet.

28 reaktioner på ”Förvirringen är syftet

 1. Fredrik Östman skriver:

  En mycket bestickande beskrivning på makronivå. Om man applicerar den baklänges kan man kanske förklara framväxten av medeltidens och renässansens kätteri, som blev upplysningstidens socialism, med att allt mer rikedom producerades i samhället. (Paradoxt i förhållande till socialismens egna mål har Europas länder blivit rikare i proportion till deras kätterskhet/socialism: England, Holland, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Skandinavien. Eller omvänt. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.)

  Socialismen är och har alltid varit en parasitisk rörelse. Däremot gör du i din berättelse Moderata samlingspartiet före 2003 en stor orättvisa. Men till slut föll även denna bastion. Genom befälhavarens korruption och förräderi, som vanligt.

  Gillad av 1 person

 2. larslindblog skriver:

  Om jag haft inflytande/makt skulle Patrik läsa sina krönikor i direkt samband med Dagens Eko 12.30 samt före sporten i Aktuellt.
  Sedan skulle väljarna bestämma sig för en opolitisk expertministär ledd av Patrik p.g.a.det parlamentariska läget , där samtliga bara blockerar varandra.
  Efter de första fyra åren är väljarna så förbluffade över förbättringarna att 73 % vädjar till Patriks ministär att fortsätta ytterligare en period.
  (man kan väl få drömma ,precis som när man köper ett par trisslotter ?? )

  Gilla

 3. Mickan skriver:

  Det är just så, det handlar om att rycka undan mattan för alla skötsamma. Däremot handlar inte pk-ismen, vänsterliberalismen eller ens liberalismen om att bygga upp något utan endast om att riva ner, och parasitera på sådant andra byggt. Ett öppet samhälle förutsätter ett samhälle, detta samhälle hade aldrig existerat om öppenhet hade varit den ledande principen, det är liberalismens självmotsägelse. Djur som levt efter denna princip hade inte överlevt länge, det är endast för att det är ett formidabelt samhällsbygge som de skötsamma byggt upp som pk-isterna kunnat hålla på så länge. Därför innehåller pk-ismen själv fröet till sin undergång, man har nu gjort t.ex vanliga hantverkare eller till och med kassabiträden som går till jobbet varje dag och tar hand om sin familj till sina fiender. Dessutom genom muslimernas intåg så har man skapat en konflikt som är olösbar, man har skapat en stor klass som aldrig kommer att tillhöra den skötsamma klassen med ett västerländskt synsätt på barnuppfostran och jämställdhet. Punkare blev medelklassare tidigare, inte så med muslimerna.

  Men när nu till och med kassabiträdena är pk-isternas fiende, de är Löfvens, Alice BKs, Batras och Lööfs fiende så har fröet till denna eras undergång såtts. Kvinnorna och hen-männen har röstat bort gubben från Robinson, den enda som kunde göra upp eld och fiska. Man blir inte mätt av genusteori och att lära ut arabiska om man inte har någon att parasitera på. Etablissemanget hade om de inte massimporterat muslimerna kunnat dölja detta mycket mycket längre, de problem som Patrik skriver om var där redan i min ungdom, men eftersom vi inte hade denna gigantiska invandrarklass som endast kostar så upptäckte nästan ingen vad som pågick. Även om vilse i pannkakan borde gjort oss misstänksamma, och att skatten var upp till 80%.

  Gillad av 5 people

 4. Tor Arne skriver:

  Multikulturalismen som verktyg för upplösning och förvirring:

  Mathieu Bock-Côté: ❝ Multiculturalism kills every common identity rooted in history ❞

  The ‘national’ working classes are from now on amongst the ‘enemy’ populations, or at least amongst the dominant classes henceforth called upon to sacrifice a portion of their wellbeing for the marginalised groups newly uncovered by the sociology of anti-discrimination. […] Not only must we release the grip of the majority on the minorities: the majority must be retrained to accept that in the new order, it will be only one community amongst many. The majority must will an end to its privileges, it must ardently desire to disown them, to free itself from them. […] Diversity demands a transformation of attitudes. The majority must rejoice at the prospect of becoming a minority, it must love multiculturalism. […] It is not the least of the paradoxes of the libertarian culture that took shape in the radical ‘Sixties, that it can spread only through the authoritarian reconstruction of society.

  https://theeuropeans.co/2016/04/16/rootless-in-canada/

  Gillad av 1 person

 5. Sture skriver:

  Patrik,
  lite humor är på sin plats. Man måste kunna skratta åt eländet. Ungefär så här låter politiker- och journalistspråket – som förevisas i hela sin absurditet om man kokar ner det till en konkret fråga:

  Gilla

 6. Anna Kristina skriver:

  Liknelsen med bakterier som Patrik använder sig av bär långt.
  På politikens scen handlar nästan allt om tillväxt. För tillväxt visar upp handlingskraft och blottar därmed egen förmåga. Tillväxten i sig blir till ett kvitto på egen politisk framgång.

  Kommuner skall därför växa till varje pris. Dra till sig människor, företag och sysselsättning. Avfolkning bär alltid misslyckandets ansikte. Ju fler företag som etablerar sig på orten, ju bättre är det. Expansion och utveckling blir då de positiva ledorden.

  Politik handlar därför i hög utsträckning om att övertyga medborgarna om att alla projekt man själv initierar i grunden är nödvändiga. Att man hjälper medborgarna till ett bättre liv.

  En skog som barnen leker i, och som många finner glädje i när blåsippor och videung slår ut om våren, har egentligen inget politiskt värde förrän det exploateras med tät bostadsbebyggelse. För så ser politisk logik ut. Samhället skall växa som cancer.

  Det är genom att sätta spaden i jorden, man får tillfälle att visa upp egen handlingskraft. Om band klipps och champagnekorkar smäller visar man upp verklig politisk handlingskraft.

  Om man även kavlar upp ärmarna och rensar världen från mänskligt elände, ja då visar man även upp det godas moral.

  När människor utifrån söker efter resurser och ett annorlunda liv, i ett vintrigt och kallt land nära polcirkeln, hjälper politiker till. Varför skall inte resurser användas till något gott, tycks de resonera. Varför göra skillnad mellan dom och vi när nya varma bostäder väntar envar med initiativ.

  Utveckling kan ibland göra ont. Det vet politikerna. När man drar ut tänder bedövar tandläkaren smärtan. Även politikerna har sina bedövningsmedel.

  De bedövningsmedlet kan handlar om att…

  – dekonstruera en negativ könsmaktsordning och ersätta den med ett mer fritt genussystem, där värdegrunden fungerar inkluderande och bejakar olikhet i ett upplevt utanförskap -.

  Politiserat snömos som bedövning helt enkelt…

  Man vill undanröja allt motstånd som står i vägen för egna samhällsexperiment. Postmodernismen som maktmedel för egen ideologisk framfart. Medborgarna mjukas upp, stigmatiseras och bedövas med förvirrande teoribildning som ytterst handlar om att bereda väg för egen ideologisk och intellektualiserad politisk framfart. En slags politiska härjningståg som i dag hotar ett tidigare tryggt Sverige.

  Gilla

 7. Egon skriver:

  Herr Engellau!
  Kan detta ha något att göra med att vår Kulturminister har ett förflutet i Disney-klubben?
  Är det verkligen rätt hen på rätt plats?
  Hela den Europeiska politikeradeln är skakad av Brexit.
  Hur kan UKs europaparlamentariker kliva av ”the gravytrain”
  För att de fått nog av Europeisk undfallenhet?

  Europaparlamentet är bara ett stort skämt.
  Se bara på valresultatet.
  Ingen tar skiten på allvar.
  Piratpartiet fick visst tre platser?
  De kvalade inte ens in i den svenska riksdagen.
  Sveriges godhetsiver har gjort oss till EUs soptunna.
  Allt avskrap av misslyckad EUpolitik skall tydligen hamna här?

  Jag garvar varje gång jag åker ut till båtklubben på Värmdö.
  Nej.
  Jag har inte en 48 fots Benetau utan en IF från 1975…..
  I kaffebacken står det en stolt skylt……..
  EU betalade bussfilen!
  Det måste vara Europas dyraste bussfil……

  Salig Dinkelspiel lyckades med den största PR Kuppen i Sveriges historia.
  Att få svenskar att gå med i den skiten.
  Margot Wallström är väl den svensk som fått ut något av EU.
  Hon vart miljonär !

  Våra politiker ville vara bäst i klassen.
  Det resulterade i att Sverige snart förvandlats till Afghansk ungdomsgård……
  Muslimska minareter i det sekulära Sverige?
  Don`t get me started……………

  Tack DGS för ett försök att bringa reda i oredan.

  Gillad av 3 people

  • Bo Divander skriver:

   Nej tacka vet jag Storbritannien som bestämde sig för att lämna det sjunkande skeppet, synd bara att skottarna är så otacksamma mot eliten i London och inte accepterar fru Mays diktat om nej till ny folkomröstning. Det är rätt, låt inte demokratin gå för långt, att vilja stanna kvar i EU kan inte accepteras av de som har makten. Hur var det nu med antietablissemangspolitikerna, ser de litet enögt ? Ukip har gjort sitt jobb och orsakat Brexit, nu kan de gå in i dimman och avskaffa sig själva.
   Förargligt att Nederländerna röstade nej till Nexit och förargligt att Österrike röstade fram en EU-positiv president och förargligt att den mycket EU-positive presidentkandidaten Macron i Frankrike kan komma att sätta p för fru Le Pen (hoppas att fransmännen ändå inser hennes kvalifikationer som blivande president). Och förargligt att Herr Trump inte tycks kunna genomföra sina viktigaste löften från presidentvalskampanjen. Förargligt att det finns domstolar i USA och trist att Kongressen är så omedgörlig. Trist att populismen inte blev den framgång som några trodde. Aldrig får man vara riktigt glad…

   Gilla

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det vi ser nu i Sverige är en rekordartad ökning av skatter och offentligt relaterade avgifter, det senare i form av avgifter för kollektivtrafik, tomträtter, trängselskatter mm. Bara trängselskatten i Stockholm kommer att kosta uppemot 20 000 beskattade kronor per år för en bilbehövande medelklassare. Det märkliga är att ingen protesterar, moderaterna t ex är med och syr ihop paketen. Näringslivet är positivt.

  Jag tror att man kan komplettera Patriks beskrivning med att det behövs partners till politikerna för att man ska kunna plocka av medelklassen så mycket som man gör och som sagt värre blir det. En gång i tiden fanns Skattebetalarnas förening med namn som Wallenbergare som ordförande. Har någon sett någon kritik från en Wallenbergare i nutid i dessa frågor?

  Dvs ekonomin har kalibrerat in sig i förhållande till makten som den ser ut idag.

  Gilla

 9. 1april - Fake news skriver:

  Idag är det första april. En dag helt vikt för fake news. Kanske kommer en del att av dagens kommenterare att utnyttja tillfället till att svinga sig högt upp i verklighetsförfalskningens stratosfär? Och då göra det med subtilitet och finess.

  Gilla

 10. Per Eriksson skriver:

  Briljant skrivet – denna mening lånar jag
  ”Syftet är just att göra tillvaron obegriplig för dem som använder sin hjärna för att skapa nyttiga och användbara tänkesätt som gör livet enklare och produktionen effektivare. Dessa samhällsklasser – nationens egentliga ryggrad – slits hela tiden mellan å ena sidan det sunda förnuft de behöver för att klara produktionen, familjen och hela sitt uppehälle och, å den andra, de förvridna och sanslösa teorier som påbjuds av politikerväldet samt dess intellektuella stödtrupper”

  Gilla

 11. Anders F1 skriver:

  Det här är alla dårars dag
  Vi skiter i all ordning och lag
  Det här är alla dårars dag
  Glöm paniken för ett litet slag

  Imperiet, -87

  Gilla

 12. Folke Lindeman skriver:

  Jag minns en då ung man som sa: ” Den som har tolkningföreträde till verkligheten, den har makten”. Eller nå’t liknande. Han och hans ”bröder” fick oss sossar att börja gilla kapitalismen, i alla fall lite grann. Jag minns 80-talets val-affischer (S) med en yuppie i en cabriolet. Hur gör vi om detta igen? Hur tar vi av galningarna tolkningsföreträdet? Jag kommer förmodligen aldrig rösta S igen. Det partiet är helt slut. Det saknar begåvningar, ja det saknar allt numer…suck.
  Moderaterna, ja det är lika illa, totalförstört av Reinfeldt och Borg, saknar all trovärdighet. Öppna dörrar till Sverige och våra ”kött-grytor”, för alla som ville komma. M har enstaka riksdagsmän som är vettiga, men hela ledningen måste så klart bytas ut. Alla som kan förknippas med galningen Reinfeldt.

  Gillad av 1 person

 13. tobbewallin skriver:

  Svensk Socialdemokrati har under hela efterkrigstiden strävat mot samhällsomvandling, inte genom revolution, utan genom politiska reformer. De redovisar öppet hur de strävar mot människans frigörelse. Vad de inte förstår är att bortom gränsen för mänsklig tillvaro sådan den är finns inte frihet utan psykisk sjukdom. De tror på att allt uppkommer genom prägling och bortser helt från alla forskningsrön som påvisar hur människan är en produkt av arv och miljö, inte enbart miljö. Denna psykfallsrörelse har fått sätta agendan för hela efterkrigstiden!

  Gillad av 2 people

 14. Ina Höst skriver:

  Rätt uppfattat, det här tror jag på!
  Gå inte på idiotin, håll tanken klar. Språket är makt, överlåt inte den makten åt PK-folket. Vägra använda nyorden, behåll de ursprungliga definitionerna, den korrekta stavningen och grammatiken efter bästa förmåga!

  Gilla

 15. Dagspolitik den 1 april skriver:

  Idag är det den 1 april. En stor dag för fake news;

  Patrik skriver; ”Om ”vår tid” får omfatta perioden sedan andra världskriget så är vår tid den mest revolutionerande sjuttioårsperioden i mänsklighetens historia”.

  Stefan Löfven håller med. Och i dagens Lördagsintervju i P1 säger Löfven att han upptäckt Vänsterpartiets blodiga historiska rötter. Hur miljoner människor mördats i kommunismens namn.

  Jag kommer aldrig att samarbeta med ett sådant parti. Självklart kan inte ett sådant parti ens vara med i några förhandlingar.

  Men vad händer då med regeringens eventuella samarbete med Sverigedemokraterna?

  Ja, de ska vara med i förhandlingarna säger statsministern. Alla måste ta sitt ansvar, vi har det besvärligaste parlamentariska läget på många, många år. Och då innebär det att vi som är valda ledare måste ta vårt ansvar, och det inbegriper alltså även Sverigedemokraterna. Vi kan knappast ställa snart var fjärde väljare utanför det demokratiska systemet. Det vore inte att ta ansvar.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hade någon kunnat undgå att förstå att Stefan är ett aprilskämt?
   Om dessa ord kommit över hans läppar!

   Gilla

 16. Ina Höst skriver:

  Fast medelklassen ”mitt i livet” är beroende av att befinna sig i ett socialt och samhälleligt sammanhang, därför kan de lättare falla till föga för PK-ismen. De är i varje fall inga rebeller och kan inte vara hur gammalmodiga som helst om de inte vill betraktas som kufar. Men jag har inte hört någon därifrån som talar sig varma för t.ex. genuseriet. De brukar vara rädda om familjen, jobbet och vännerna.

  Gillad av 2 people

 17. MartinA skriver:

  En intressant problembeskrivning. Jag är inte övertygad om den trots att den är ganska övertygande.
  En detalj jag kan anmärka på är att kulturrevolutionen i Kina kan kopplas samman med 68-rörelsen. I Philip Shorts biografi om Mao förklaras den snarare av att Mao förlorat makten efter det stora skuttets katastrofala misslyckande och att kulturrevolutionen var hans sätt att komma tillbaka. Här är kulturrevolutionen dels ett sätt att använda personkulten kring Mao för politisk revanch samt ett sätt att skapa ett nytt samhällsmål, ungefär, ok, det stora skuttets misslyckande visar att kommunismen inte är ekonomiskt överlägsen kapitalismen men däremot kan vi befinna oss i ständig revolution, vi har en politisk överlägsenhet där vi inte har en ekonomisk sådan. Ungefär så uppfattade jag logiken.

  Hur det nu är med den saken så vill jag ändå kraftigt protestera mot följande uttalande.

  ‘Om ”vår tid” får omfatta perioden sedan andra världskriget så är vår tid den mest revolutionerande sjuttioårsperioden i mänsklighetens historia. En stor del av världen – Västvärlden – har gått från allmän fattigdom till allmän rikedom.’

  Här kommer PEs infernaliska progressivitet smygande igen. Den här meningen är dessutom inte alls sann. Fattiigdomen i västvärlden hade besegrats redan under artonhundratalet. Jordbruket hade nått otroliga framgångar redan före första världskriget. Befolkningen hade exploderat OCH svälten hade besegrats före andra världskriget. Det PE verkar tro är fattigdom är i själva verket frånvaro av lyxkonsumtion. Fattigdom är att inte ha tillräckligt att äta.

  PE gjorde verkligen väl i att titta igenom BBCs historical farm series. Följer man Welcome to the Green Valley (1600-tal) till Victorian farm (1830-tal) till Edwardian farm (1910-tal) kan man ana vilka enorma tekniska revolutioner som genomförts. Vill man dessutom besöka arkadien kan man titta på Tudor Convent farm, det skulle förhoppningsvis bota PE från, som jag uppfattar det, hans bottenlösa förakt för allt som kommer före upplysningstiden.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där med att ingenting hänt och sedan ingenting och sedan ingenting och sedan allt på en gång är en gammal och utbredd missuppfattning, som som så många andra sådana kommer från nationalekonomin. Man misstolkade länge Thomas Malthus läror så att ”vi” tills helt nyligen hela tiden befunnit oss i ett Malthusianskt jämviktsläge där varje förbättring av produktionsförmågan bara lett till en ökad befolkning, alltså ungefär den situation Anders Borg försatte Sverige i: BNP ökar, men inte BNP per capita. På något mystiskt och egenkärt sätt kom vi sedan loss ur ödets grepp och lyckades minska befolkningstillväxten, och då tog tillväxten per capita fart. I själva verket är denna historia alltså eugenetisk. Samma misstänkta brottslingar som vanligt. De progressiva. Och lika felaktig teori som vanligt.

   Arkeologin säger oss att vi har fått det ständigt och gradvis bättre — per capita — sedan högmedeltiden. Verkligheten är socialismens värsta fiende.

   http://ianmorris.org/

   Gillad av 1 person

 18. Rolf Ahlqvist skriver:

  Det är bara hålla med i din analys, i krönikan den 30.3., det är pang på rödbetan som måste bli vår aktivitet för att problemen och kriserna ska lösas. Istället för att ägna sig åt förspel och preludier som ofta får ett eget liv. Och det blir livets mening för beslutsfattarna, men långt ifrån livets menig för folket. I vårt svenska land, där Gud och Högre makt inte gärna får nämnas i den snöpta demokratins namn, är det kanske bättre att se Världsanden som den bästa förändringsfaktorn. Den förnuftiga världsanden som tar tag i oss ordentligt nu, vid mänsklighetens turningpoint. Den med åtföljande mångsidig, populistisk åsiktsmigration och mobil- och Internetrevolution. Detta efter adels- och politiska elitens samt akademikernas historiskt materiella och objektinstrumentella, hegemoni på gott och ont. Då sker vändningen i form av två divergerande framtidsutmaningar, tror jag. Dels den objektiva identitetspolitiska där som bäst strävan för en högre rättvisa tillsammans med materiell välfärd sker, och dels där de folkliga önskningarna om mer frihet från hårt och kärvt arbetsliv istället önskas. Där välfärd, livsglädje, lycka och paradis hellre hägrar som möjliga att skapas, och mot det eviga nuets mål. Detta om jag förstår utvecklingen rätt.

  Det innebär dock en direkt splittring i solidariteten i samhället, som måste accepteras. Paradoxtudelningen ger då två olika tendenser, dels mot ett materiellt, sekulärt tänkande och handlande, och ett annat där de religiösa banden till vår Skapare stärks. Den respekt för Högre makt som vi nog ännu inte sett maken till i svenska ytliga och känsloladdade livsåskådningsdebatter. Och genom att vi ytterst då avgör vilket det slutliga livsvalet blir för var och en av oss. Om det blir bara i form av en fortsättning på det sekulära samhället. Eller kanske intigheten kan väljas som bästa val. Eller att främst den kristna religionen väljs, så kan samhällsinriktningen blir en ”kristendom light”, med försoning och mindre våldsrustning, men med fred och frid. Ja, så tror jag.

  Gilla

 19. Tor Arne skriver:

  Historiker Antony Sutton om marxismens ursprung:

  ”Why would the elite fund Marx? Simply because the entire Marxist philosophical battery is aimed at extermination of the middle class and the supremacy of the elite. Marxism is a device for consolidating power by the elite. It has nothing
  to do with relieving the misery of the poor or advancing mankind: it is an elitist political device pure and simple.” (s. 44-45)

  https://archive.org/stream/pdfy-_0_jY_KDC9dustjt/37133348-The-Federal-Reserve-Conspiracy-Antony-Sutton#page/n33/mode/2up

  Gilla

 20. Magnus skriver:

  Detta är en hyllning till PE å inte ett aprilskämt!

  Jag börjar bli fascinerad av dig PE. Du spottar ut en text varje dag och alla texterna är mer än läsvärda. Nog för att du har levt längre än mig och författat böcker så blir jag ändå fascinerad av ditt skrivande om samhället, historiskt och nutiden.

  Tänk om man kunde hoppa in i ditt tänkande en dag för att få en inblick i ditt resonerade. Du e grym!

  Gilla

 21. Hedvig skriver:

  ”Enade politiker i strid med oorganiserade medborgare, det kan bara sluta på ett sätt.”

  Den svenska nationalekonomins nestor Assar Lindbeck skriver idag tillsammans med nationalekonomen Mats Persson en debattartikel i DN ”Missvisande att hävda att integrationen blivit bättre” som är värd att uppmärksammas.

  ”Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad.”

  http://www.dn.se/debatt/missvisande-att-havda-att-integrationen-blivit-battre/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.