En litterär sensation

Lennart Bengtsson

Under ett besök i Irland för en tid sedan kom jag vid ett besök i X i kontakt med en herr Y som hade kommit över ytterligare ett kapitel av Gullivers resor, den satiriska roman som Jonathan Swift publicerade 1726. Huvudpersonen, Lemuel Gulliver, läkare och sedermera kapten, gjorde ett antal resor över världen där de mest kända är besöken hos Lilliputtarna och hos jättefolket i Brobdingnag. Mindre kända är de senare besöken som vid den flygande ön Laputa eller hos de märkliga struldbruggarna i Luggnagg som levde i evighet ehuru knappast ett angenämt liv.

Här återgivet material från en hittills okänd resa är tills vidare mycket ofullkomligt genom att manuskriptet har blivit kraftigt vattenskadat. Det finns dock möjligheter att läsa en del av det skadade materialet med hjälp av avancerad datateknik. Jag avser därför återkomma vid ett senare tillfälle med en förhoppningsvis komplett text.

Uppenbarligen gjorde Lemuel Gulliver – av misstag, märkvärdigt nog – ytterligare en resa efter sitt besök i Japan och då till det säregna landet Egirves. Denna resa företogs inte med båt utan med en varmluftsballong som sedermera fick namnet Mongolfier efter de två bröderna Josef och Etienne Mongolfier som gjorde en ballonguppstigning i närheten Annonay 1783.  Detta var emellertid inte den första flygballongen i världen. Den första tillverkades av Lemuel Gullivers vän Yton O’Hollings redan 1725 i Galway på Irland. När Yton visade sin uppfinning klev Lemuel på prov in i korgen. Strax greps ballongen av en kraftig stormby som snabbt lyfte ballongen och den förvånade passageraren. De fördes med våldsam kraft mot nordost. Efter en lång färd förmådde ballongen inte längre hålla sig flygande utan fastnade i ett jättelikt träd som sannolikt var en ek. Lemuel lyckades ta sig ur ballongkorgen och klättra ned från trädet.

Nedanstående text består av de olika fragment avseende Lemuels observationer som hittills kunnat tolkas.

Alla städer är alldeles lika förutom huvudstaden Molktosch varifrån allting bestäms. Egirves har en kung men denne saknar makt och ägnar sig åt diverse meningslösa sysslor som jakt, sport etc. Regenten är en hygglig och harmlös figur, mycket omtyckt av folket. Harmlöshet och enfald anses nämligen som goda karaktärsegenskaper.

Makten innehas av det största politiska partiet som kallas det blå partiet. Tidigare låg makten hos det röda partiet som kraftigast drev Galitée-politiken. Partierna var dock så lika att bådas partiemblem på lite avstånd framstår som nästan helt violetta. Båda partiernas ambition är att göra alla medborgare lika, tills vidare förståndsmässigt. Det visade sig dock svårt att lära de skolbarn som hade särskilda problem med inlärningen speciellt med matematik och naturvetenskap. Man har löst detta mycket skickligt genom att sänka alla krav. Efter hårt arbete av politiker och tjänstemän har man på bara några decennier nått fram till sitt mål och

uppfyller nu villkoren i Galitée-politiken. Det har givetvis fått till följd att man i Egirves fått upphöra med mentalt krävande uppgifter. Dessa kan ju lika gärna, menar landets invånare, genomföras i andra länder eller världsdelar.

Emellertid, stora utmaningar kvarstår, inte minst att göra män och kvinnor mer lika. För att männen ska uppleva födelsesmärtor har man genom skickliga nervingrepp lyckats få männen att uppleva samma smärtor som kvinnan gör vid barnafödandet. Männen får uppleva detta i en säng bredvid den barnafödande kvinnan. Samtliga fäder är enligt grundlagen skyldiga att finna sig i detta.

För att utjämna andra skillnader är männen tvungna att ha handikapp vid olika sportevenemang, till exempel att starta ca 20 meter bakom kvinnorna i 100 meters sprinterlopp eller att bära särskilda ryggsäckar med tyngder vid gemensamma fotbolls- eller handbollsspel. Allt är så väl avpassat att männen endast i undantagsfall kan besegra kvinnorna.

Under de senaste åren har det blå partiet haft makten. Partiets huvudsakliga partiprogram är att fortsätta det röda partiets tidigare politik.  Detta görs med stor framgång. Till stöd har partiet ett antal regnbågspartier vilka har fått sina namn på grund av att de i likhet med kameleonten har egenskapen att kunna växla karaktär efter omständigheterna.

Att vara politiker i Egirves är den bästa av alla sysslor. Oberoende av hur länge man har varit politiskt aktiv är man garanterad lön och pension och i flera fall en viktig tjänst inom landets statsadministration. Specialkunskaper är härvid helt oviktiga. Brist på kunskap betraktas snarare som en fördel. Ett extra plus är givetvis att vara kvinna eller att tillhöra en minoritet av människor från andra världsdelar. Att sakna särskilda kunskaper för arbetet är ibland till och med ett krav då man därvid förväntas bli mer följsam mot de politiska direktiven inte minst på Galitée-området. Att ha egna uppfattningar anses olämpligt.

De viktiga tjänsterna har oftast ingen praktisk funktion för allmänheten och är därför mestadels harmlösa förutom att politikerna ständigt skapar problem genom meningslösa förslag och idéer som allmänheten på alla sätt försöker kringgå. Det största problemet för medborgarna är de stora kostnaderna vilket innebar att skatter och pålagor är mycket höga. Medborgarna försöker på alla sätt slippa dessa onödiga utgifter genom att arbeta i hemlighet, pensionera sig i förtid eller flytta till andra länder där pålagorna var mer uthärdliga.

På det politiska området är det gröna och det svarta partiet de mest aktiva. Det gröna partiet har kommit fram till att industriell verksamhet är ett ont som skadar naturen och miljön. Speciellt anser man utsläpp av förbränningsgaser förkastligt.  Människorna i det gröna partiet äter därför inte lagad mat utom i de fall de kan grädda maten i kraftigt solsken med

hjälp av särskilda brännspeglar eller brännglas. Partiet anser vidare att förhållandena i Egirves var bäst före maskinåldern då människor och dragdjur av olika slag fick utföra alla tunga och krävande sysslor. Avfallet från dragdjuren kunde dessutom användas inom lantbruket och inte som nu spridas för alla vindar.

Vetenskap och teknik kan enligt det gröna partiet inte lämnas åt experter utan bör styras av politikerna. Man har härvid gjort goda framsteg och tillsammans med det röda partiet till och med lyckats förhindra vetenskapsmännen att även tänka på uppfinningar eller tekniska utvecklingar som bedöms som potentiella hot mot deras politik. Det gröna partiet anses också extra kvinnovänligt och är speciellt populärt bland unga kvinnor i Molktosch.

Det svarta partiet anser också att förhållandena tidigare i Egirves var bättre men vill inte gå lika långt tillbaka i tiden som de gröna. Det svarta partiet anser speciellt att den ursprungliga befolkningen i Egirves bör ha företräde och att alla nykomlingar från andra världsdelar helst bör resa tillbaka igen. Det svarta partiet är speciellt populärt bland unga män utanför Molktosch som menar att den blå och tidigare röda politiken gått alldeles för långt i sin feministiska iver. Partiet vill bland annat ändra grundlagen för att få bort männens födelsevåndor då man hävdar att detta har negativa effekter på nativiteten…

Inställning till sexuella förhållanden är mycket fri i Egirves. Detta uppskattas av nästan alla förutom av de män som saknar flickvän. Kvinnorna är emellertid mycket företagsamma och tillmötesgående med att erbjuda sexuella tjänster men detta har för flera män visat sig ytterst riskabelt. Vid ett flertal tillfällen har det nämligen förekommit att  kvinnorna ändrat sig i sista stund och anmält männen för sexuella övergrepp. I sådana situationer är sanningen svår att fastställa. Lagen ger därför schablonmässigt kvinnan rätt. Männens uppfattning ignoreras. I flera fall har män fått flera års fängelsestraff.

Det anses helt i sin ordning att medelålders och äldre kvinnor kan köpa sexuella tjänster av yngre män medan det omvända är olagligt. Många har hävdat att detta vore orätt, men kvinnliga advokater och domar har upprätthållit lagen och förklarat den med att kvinnorna har en viktigare roll i samhället.

Stora insatser görs för att utveckla Galitée-politiken till fullkomlighet. Man har motvilligt tvingats att acceptera att kvinnor och män är sexuellt olika samt vidare att individer hade olika utseende, vikt och längd. Man har också accepterat att kvinnor och män kan vara olika i sport, som i diverse kraftsporter. Detta har dock som tidigare berörts lösts med lämpliga handikapp.

Det bestående problemet är dock skillnader i mental förmåga som matematik, språk och naturvetenskap. Lösningen här har varit att på olika

sätt destimulera barn med sådana olämpligt stark fallenhet genom att ständigt försöka distrahera dem. I de svåraste fallen tvingas sådana barn göra avbön inför klassen om de visat sig alldeles för duktiga. För att kringgå detta har vissa medborgare startat hemlig utbildning antingen i hemmet eller via privata initiativ. Detta tolereras tills vidare då även kvinnorna i landet ställt sig bakom.

Vissa forskare har utvecklat avancerade metoder för att göra så många som möjligt utseendemässigt lika samt lika i längd och vikt. En målsättning har varit att det efter ett antal generationer inte skulle vara möjligt att utseendemässigt eller på annat sätt skilja på individerna eller på män och kvinnor. Då jag i samtal framförde att det skulle kunna vara tråkigt att alla såg likadana ut, blev forskarna mycket uppretade och jag tvingades snabbt föra över samtalet till mindre kontroversiella ämnen.

Jämfört med England och ännu mer Irland är Egirves ett verkligt mönstersamhälle med rena vägar och gator utan smuts och skräp.  Allt skräp och avfall samlas in och sorteras för att åter omvandlas till nyttiga produkter. Utanför varje kvarter i städerna och i byarna på landsbygden finns ett stort antal förvaringskärl uppsatta där diverse avfall ska placeras. Dessa bevakas av särskilda tjänstemän. Straffen är drakoniska om någon råkar lämna matrester eller trasiga kläder i fel uppsamlingskärl. Så kallade mänskliga avfallsprodukter sorteras likaledes varvid fast och flytande avfall behandlades på olika sätt. Uppvärmning av bostäder är likaledes mycket avancerad och ingen i Egirves behöver frysa inomhus trots att klimatet är mycket kallare än i södra England. Under min vistelse i Egirves gjorde jag omfattande anteckningar om dessa uppvärmningssystem som jag hoppas kunna förverkliga hemmavid.

En mycket förtjänstfull företeelse i Egirves är att på olika sätt ta hand om människor med svårigheter. Detta är en följd av landets Galitée-politik. Alla familjer med låg inkomst får en särskild inkomstförstärkning av antingen stat eller lokala myndigheter. På samma sätt utgår förmånlig ersättning för särskilda bidrag åt barnen. För äldre utgår likaledes en motsvarande pensionsersättning. En följd av detta är att alla har nästan exakt samma ekonomiska möjligheter. Detta anses bra för den nationella ekonomin då alla får en hygglig köpkraft. Innevånarna i Egirves är mycket stolta över sitt land och anser att ett bättre land inte kan finnas någon annanstans.

13 reaktioner på ”En litterär sensation

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Tur att detta värdefulla manuskript inte försvann bort i glömskan!

  Hade varit en svår förlust för hela världen,
  ett speciellt föredöme för Allah patriarkala samhällen…

  Fast barn fick nog importeras?

  För där synes prioriteten vara låg,
  Allah tycks bara se till sin egen njutning…

  Ett lyckorike där männen får stå på tå i kö,
  för att uppfylla kvinnornas önskningar)

  Liked by 2 people

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Inte så långt från verkligheten, det enda jag funderar över att det helt saknas beskrivning av maktens människor. Jag antar att dessa lever under helt andra förhållanden och jag gissar att det funkar ungefär som i Nordkorea

  Liked by 2 people

 3. uppstigersolen skriver:

  Slutet på historien har ju tyvärr försvunnit i din utgåva. Genom en lycklig omständighet hittade jag en sida som jag tror är den sista i boken. Där står att numera är landet nästan öde eftersom de som skapade det överskott på vilket allt vilade försvunnit till andra platser på jorden. När dessa försvunnit utbröt fattigdom och svält men i ruinerna kan man ännu hitta en och annan som drar sig fram. Genusforskarna och södermalmsborna dog dock direkt.

  Liked by 7 people

 4. Anders F1 skriver:

  Jag minns vad Izabella Scorupco (den kvinnligaste av kvinnor) utbrast när hon skulle göra en man i en roll och fick en rejäl laddning trasor i trosorna för att framhäva ett specifikt manligt attribut:
  – Vilken kraft man känner!

  Gilla

 5. David skriver:

  Jag lyckades hitta ytterligare en sida. Här beskrivs hur språket hade övergått i enkla tecken för att underlätta det simpla tänkandet som inte krävde en mans civilisationsbyggande begåvning. Det nya språket kom därför att påtagligt underlätta för ett rasbiologiskt parti som ville utvisa landets vita befolkning vid minsta felsteg. Alla i partiet hurrade, brände pengar och ville ge allt till alla utom till dem som inte brände pengar. Det svarta partiet slogs från underläge, då övriga partier kommit på en devis som sa, att man skulle neka att samarbeta med ett parti som inte var inkluderande. Att de övriga partierna därmed exkluderade det svarta partiet och därmed själva inte arbetade inkluderande, det förstod man inte – språket hade nämligen blivit för enkelt och medgav inte längre en tanke på detta reflektionsdjup. Tiden gick och när det svarta partiet hade fått 72 % i det senaste valet fortsatte övriga partier och hävda med en dåres vishet att det svarta partiet inte var inkluderande. Som blixt från klar hjärna var det en kvarvarande man inom de andra partierna som plötsligt insåg att de bara inkluderade sig själva och uteslöt alla andra. Men då var det redan för sent! Folket hade rest sig och gjort uppror!

  Gilla

 6. Pekka Rousu skriver:

  Genialt. Mera sådant! Det finns så oerhört lite att bli glad över i dessa dagar så humor har nästan försvunnit och de komiker som ska underhålla oss blir jag inte heller glad över. Tack.

  Liked by 1 person

 7. gubbeligo5 skriver:

  Undrar just hur landet ser ut om 50 år. Kanske kan en science ficton uppdatera historien. Fast historia är ju något som landet helst glömmer och erinrar folket om.

  Gilla

 8. Folke Lindeman skriver:

  Lite ”Hasse & Tage” skulle inte skada i dagens Egirves.

  Dom var inte direkt politiskt korrekta.

  Vad har vi idag? Henrik Schyffert? :-((

  Gilla

 9. askenyggdrasil skriver:

  August Strindberg (1849-1912). Förordet till Ett drömspel (1902) : Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.

  Det är synd om människorna, som Strindberg sade.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.