Varning för lurendrejare

Patrik Engellau

Den svenska välfärdsstatens misslyckanden har uppenbarats genom migrantkrisen, som inte är dess orsak, men väl det symtom som tydligast av alla pekar mot sjukan.

Det har nu gått så långt att till och med representanter för det som system, alltså politikerväldet, som så flagrant misslyckas, börjar ge uttryck för missnöje. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan skriver i Aftonbladet under rubriken ”Vi gjorde fel – därför ökar segregationen”:

Klyftorna växer. Fastän vi i Sverige har försökt bryta utvecklingen har vi misslyckats…Som samordningsminister har jag försökt gå till botten med varför insatser misslyckats med att bryta segregationen. Både genom att gå igenom utvärderingar av statens insatser de senaste 20 åren och genom att möta forskare och människor från olika discipliner som jobbar med dessa frågor för att lära av tidigare erfarenheter och evidens.

Vilket fel är det då man gjort? Jo, det är:

Kortsiktighet. Huvuddelen av insatserna har skett i projektform och under en begränsad tid. Projekt kan vara bra när nya metoder ska testas eller utvecklas men helt uppenbart en misslyckad form för att ta sig an strukturella problem.

Sena insatser. Många av samhällets insatser sätts in när det redan gått snett, ofta blir det dyrt och svårt att förändra en utveckling som fått pågå under lång tid.

Bristande samverkan. Staten, kommunerna, det civila samhället gör av och till insatser för att bryta segregationen. Tyvärr sker det sällan tillräckligt koordinerat och kraftfullt. Alltför ofta är det var och en för sig själv.

Baylan menar att ”Sverige behöver en total omläggning av hur vi bekämpar segregationen”. Gissa vilka lösningarna är. Jo, ”långsiktighet” i stället för kortsiktighet; ”tidiga insatser” i stället för sena insatser; ”ökad samverkan” i stället för bristande samverkan. Smart, va?

Ibrahim Baylan och jag har fundamentalt motsatta uppfattningar om vad som felas Sverige. Samordning- och energiministern anser att problemet är att politikerna inte tillräckligt visat framfötterna. ”Forskares budskap till mig är tydligt”, skriver han bland annat, ”ska vi motverka negativa beteenden som kan komma utav av att växa upp i ett socialt utsatt område behöver vi tidigare insatser. I stället tenderar vi från samhället och politiken att komma in för sent. Vi behöver mer av förebyggande insatser så tidigt som möjligt, i vissa fall familjestöd från BVC, men även i förskolan och framåt. Samhället behöver stärka det brottsförebyggande arbetet.”

I mina ögon ser det ut som mer av samma. ”Vi från samhället och politiken” måste, enligt Baylans uppfattning, bli fler och starkare.

I mina ögon har ”vi från samhället och politiken” blivit fler och starkare på det civila samhällets och det sunda förnuftets bekostnad under årtionden. I mina ögon är det just detta som är Sveriges problem. Svenska folket har låtit politikerna ta sig maktpositioner och egennyttiga tänkesätt som sänker Sverige. Hur fördubblar man behovet av skolpersonal? Jo, man uppmanar lärare att inte vara auktoriteter så att eleverna blir stökiga och det behövs hjälppersonal för att hålla ordningen.

Baylan är naturligtvis en svindlare. Men jag har inte mycket hopp om att någon av de andra ledande politikerna ska förklara att det handlar just om bondfångeri.