Upprepning om den svenska rasismen

Patrik Engellau

Budskapet i den här texten har jag framfört förut, men varför kan inte jag få upprepa mig när alla andra gör det? Skulle prästen sluta be bönen Fader vår för att han bett den så många gånger tidigare? Har man något viktigt att säga så får man älta det tills något sker och man inte längre har anledning till fler påpekanden.

Sverige är rasistiskt. Med Sverige menar jag inte svenska folket, utan den svenska pk-istiska eliten med det välfärdsindustriella komplexet som bas, alltså just det gäng som felaktigt brukar anklaga svenska folket för rasism. Han som sa´t, han va´t.

Denna officiella rasism, som hela tiden påstår sig vara motsatsen, går ut på att vissa grupper, till exempel ungdomsbrottslingar och migranter – eller i vid bemärkelse det välfärdsindustriella komplexets samlade klientel – inte kan förväntas uppföra sig som du och jag, alltså rimligt civiliserade medelklassare. Man kan inte ställa normala krav på dessa efterblivna figurer.

Ska jag behöva bevisa särbehandlingen med referenser till vetenskapliga studier? Man behöver bara öppna tidningen eller sätta på teven för att få exempel på hur klientgrupperna ursäktas för sina förseelser. Rikspolischefen Eliasson gjorde ett bestående intryck när han i teve försvarade en ensamkommande som mördat en personal på HVB-hem i Mölndal.

Om no go-zonerna och shariareservaten hade styrts av Vit Makt-rörelser, hur länge hade det då tagit innan den svenska våldsapparaten städat upp? Jag tror att det hade gått i ett nafs. Nazister betraktas nämligen som jämlikar i bemärkelsen att de anses ansvariga för sina gärningar och att de gjort sig till nazister av egen, fri vilja och därför med fördel kan och bör bestraffas.

Om jag hade varit en av de påstådda syriska läkarna med bostad i ett svenskt getto som drar sig fram som spärrvakt i tunnelbanan hade jag varit urförbannad på de svenska myndigheterna. Varför får svenskarna inte stopp på droghandeln och bilbränderna där jag bor? hade jag ilsket frågat. Hur är det möjligt att det rika och välorganiserade Sverige låter detta fortgå? Jag hade inte kunnat finna någon annan anledning än att den svenska staten uppenbart skiter i mig. Antagligen anser svenskarna, hade jag sagt mig, att jag kommer från en skräpkultur som gillar våld och att jag därför tycker det är normalt med bilbränder och några mord i grannskapet lite då och då. Jävla svenska myndigheter.

Om jag varit en hederlig, ansvarskännande invandrare som jobbar och försörjer mig skulle jag kort sagt känna mig förorättad av det officiella Sveriges nedlåtenhet och nonchalans. Jag skulle betrakta det officiella Sverige med dess socialtantsmässiga nedlåtenhet som en förolämpning. Ni har visserligen makt, era jävlar, skulle jag tänka, men vänta bara. Ni vill ha hjälplösa migranter som ni kan styra över, men oss som klarar oss själva och bara vill att ni ska hålla ordning på buset struntar ni i.

Jag vet förstås inte om en spärrvaktande syrisk läkare tänker så, men det finns indicier. Professor Masoud Kamali, en gång Mona Sahlins kompanjon och handgångne man i den fråga Sahlin aldrig riktigt förstod – frågan om den i verkligheten existerande svenska rasismens karaktär – en troligen lika adrenalinstinn hanne som jag själv, använde en pregnant formulering när han beskrev det officiella Sveriges syn på sådana som han själv. Han såg ”den vita privilegierade blicken”.

Så talar en upprorisk slav om sina överlägsna och lätt föraktfulla herrar. Om jag varit han så hade jag nog känt likadant.

34 reaktioner på ”Upprepning om den svenska rasismen

 1. Strix skriver:

  Det svenska ”SKATTESYSTEMET” för utplundring av enskilda svenska medborgare påminner inte så lite om förintelse. Kanske ett svar på Dina funderingar?

  Liked by 3 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Vad betyder rasism? – Ordet används ju som en anklagelse. – Man menas tro att det finns genetiska skillnader mellan olika grupper av människor värda att beakta.

  Men det finns det ju. – Att inse det, är ett tecken på urskillningsförmåga och gott omdöme och inget som förtjänar fördömande.

  Vilka skillnaderna är, skulle ju utredas ingående och informationen sedan spridas effektivt. – Man är ju som ansvarsmedveten förälder väldigt noga med god uppväxtmiljö och effektiv undervisning åt sina barn men det som väger ännu tyngre, är att försäkra sig om bra gener. – Slarvar man till sina ungar med vem som helst, finns det inte en chans att rätta till det i efterhand hur gynnsamma uppväxtförhållanden man än lyckas få till.

  Och när det handlar om migration: Skall mänskligheten utvecklas framlänges, skall man vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Liked by 4 people

  • Bo Svensson skriver:

   – Och fördomar skall inte fördömas utan uppdateras kontinuerligt så att de överensstämmer så bra som möjligt med fakta.

   Gilla

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Observant o modigt, Patrik)

  Vi ser påföljderna vid ensamkommandes våldtäkter…

  VI har ej rätt att ställa några krav på Er!

  Ni tillhör ju en underlägsen ”RASIFIERAD” grupp…
  Ett av de fulaste nysvenska ord som uppfunnits!

  Svensk praktisk rasism i ett nötskal!

  Gilla

 4. Jan Ivarson skriver:

  Debatten om rasism i Sverige kan avgöras med att besvara en fråga:
  – Får man uttala att invandring skall begränsas utan att man anses vara rasist?

  Om svaret är JA bör tal om fel värdegrund upphöra och det enda parti som vill begränsa invandring måste betraktas som rumsrent.

  Om svaret är NEJ har svenskarna dömt sig själva till undergång. Vi måste ta mot alla som vill komma hit och försörja dem tills skattkistorna är tomma och anpassa oss till invandrarnas värderingar.

  Liked by 2 people

 5. Lasse W skriver:

  Ja klientgrupperna är centrala i den svenska berättelsen. Det är i omhändertagandet av dessa som den goda staten manifesterar sig. Och det legitimerar också landets höga skatter. Så här har det varit sedan Olof Palmes tid. Och medier och akademier har hejat på. Glädjen visste ingen gräns när nya klientgrupper vällde in i landet 2015.

  Det gömmer sig absolut koloniala attityder i omhändertandet. Klappar på huvudet från den vita funktionären som självklart är i överläge när bidraget delas ut. En sorts mänsklig förnedring som blivit en samhällsbärande ide. Ett gift i sahällskroppen som kommer att ta mycket lång.tid att svettas ut. Kanske måste det till en riktig kris för att vi ska börja se varann som jämlikar och ansvariga kapabla människor.

  Liked by 2 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Exkludering av olikheter är inte en framkomlig väg. Den föder ännu mer fientlighet och otrygghet för alla oavsett om man sitter högt upp i den politiska hierarkin eller är en vanlig medborgare som vill leva i frihet och trygghet. Ett friskt samhälle är ett inkluderande samhälle där människor bedöms efter sina samlade gärningar och inte efter sin trosuppfattning, etnisk bakgrund och/eller sin selektivt presenterade och stigmatiserade handling.

  Ovanstående är kopierat från denne Masoud Kamalis debattartikel.

  Märkligt tycker jag att han i egenskap av professor, och alltså skall undervisa i sociologi. inte ser motsättningen i det han påstår.

  När vi talar om migrationens orsaker och då framför allt det som driver folk till en så lång förflyttning som nästan till nordpolen, så måste det rimligen finnas en stark drivkraft för den övermåttan långa färden.

  Den ena möjligheten är att folk kommer hit av det tämligen enkla skälet att de här blir matade utan några krav på motprestation.
  Om det är så, så borde herr professorn säga det högt och ljudligt så att vi som antas bestå med kost och logi kan säga ifrån på skarpen att det inte är i vårt intresse att agera socialkontor för hela världen.

  En annan möjlighet är att folk söker sig hit för att vi kan erbjuda en trygghet som deras egna samhällen inte kan prestera och en möjlighet till självförsörjning och självförverkligande som de är förnekade i sina hemländer.

  Om det senare skulle vara fallet, så måste man rimligen ställa sig frågan, hur det kommer sig att vi kan leverera det som de själva inte förmår hemma hos sig.
  Med litet ärlighet, som är det minsta men kan begära av någon som vill få sitt bröd här, så kommer man fram till att orsaken är kulturell/religiös till tvedräkten i hemländerna.
  Man har till och med en religion som faktiskt betyder just underkastelse. I det specifika fallet med religionen underkastelse för 1400 år gamla dogmer, som dessutom är ett sammelsurium av hopplock från ännu äldre påhitt.

  Av någon egentligen outgrundlig anledning så accepterar vi att man får tro på vad man vill, trots ovedersägliga bevis för detta troendes konsekvenser.
  Kravet bör dock vara kristallklart att ditt troende får du i så fall sköta mellan ditt hems fyra väggar.
  Det får dessutom inte på något sätt styra ditt agerande gentemot de som redan bor här och som valt att kasta sitt egna motsvarande ok.

  Den som kommer hit för att få del av det som vi skapat får också finna sig i att acceptera och leva efter de normer som lett fram till det som du så gärna ville ha, att du reste över halva världen för att få det.

  Den som vill ha kola skall inte gå till godisverkstaden och säga att hälften av sockret skall tas bort och ersättas med salt.

  Så snälle herr professor Kamali.
  Att begära att bevisligen odugliga kulturyttringar kastas av vid inträdet i det svenska samhället är i högsta grad en inkluderande åtgärd.
  Att tillåta fortsatt utövande av av en dysfunktionell kultur, som drivit en på flykt är att acceptera den exklusion som religionen i fallet islam kräver.

  Liked by 3 people

 7. Sofi skriver:

  Med erfarenheter av att arbeta i en sk no- go zon under ett tiotal år så har jag mött många människor med just den åsikten. De undrar varför polisen inte gör något, varför de inte tar i med hårdhandskarna. Vissa vill inte själva bo eller röra sig i området på kvällstid och undviker detta. De förstår inte heller varför nyanlända som kommer nu får en massa förmåner som de själva inte fick för 30-40 år sedan då de kom. Då var det bara att börja jobba efter en vecka på något företag som behövde arbetskraft. Jag har mött människor som aktivt arbetar för att få ner kriminaliteten i området, som frågar polisen varför inte kriminella kan utvisas från Sverige. ( Svaret blev den gången att så kan man inte göra). Jag har mött människor som inte kan svenska efter 30 år i Sverige och därför behöver tolk vid kontakt med alla myndigheter. Jag har mött människor som sätter sina barn i skolor i svenska områden för att ge dem en ordentlig chans och många människor som tillbringar all ledig tid på torget tillsammans med landsmän, levandes på bidrag från skattebetalarna medan de drömmer om att åka hem under 3-4 månader igen. Det är ett myller av människor i områden som dessa. Invandrare är absolut inte en homogen grupp. I områden som dessa blir många kvar som inte kan eller vill flytta på sig. De med större humankapital flyttar till andra områden.
  Att sätta hårt mot hårt mot människor som är kriminella och utvisa dem skulle gynna de flesta i samhället. Jag tror inte att en väletablerad, integrerad, hårt arbetande invandrare har så mycket gemensamt med en kriminell invandrare. De flesta har kriterier för vad som är rätt och fel.

  Liked by 6 people

 8. Jaxel skriver:

  Hoppsan! Kopierade in fel stycke ovan angående kommuners flyktingmottagning. Kan med fördel strykas.

  Det talas från vänsterhåll mycket om den strukturella rasismen i Sverige. Strukturer som diskriminerar invandrare eller icke-svenskar. Fast väldigt sällan om vad dessa strukturer i praktiken består. Som jag ser det måste strukturer handla om något mer än enskilda individers åsikter och förhållningssätt. Men som sagt vi får sällan höra vad dessa strukturer består i.

  Det går dock relativt enkelt, för den som vill, att i alla fall identifiera en sådan struktur vilken leder till stora svårigheter för invandrare eller nyanlända på den svensla arbetsmarknaden. Nämligen i stort sett hela paketet av arbetsmarknadslagar och dito avtal.

  Om vi istället hade haft en situation där arbetsgivare exemplevis:
  1 fritt kunde betala den lön man ansåg motsvarade en (potentiell) anställds produktivitet,
  2. hade möjlighet att enkelt avskeda denne om hen inte uppfyllde förväntningarna så skulle situationen på (den vita) arbetsmarknaden för icke-svenskar eller nyanlända eller vad man nu vill kalla dem radikalt förändras.

  Självfallet skulle i så fall benägenheten öka att anställa personer vars kompetens och inställning uppfattades som mer oklar än hos en dito svensks med CV.

  Jag skulle föreslå att den som ondgör sig över strukturer som diskriminerar invandrare eller icke-svenskar försöker ändra strukturerna på den svenska arbetsmarknaden. Dessa är rimligen det största hindret för integrering på densamma.

  Fast det känns förstås skönt att för sig själv och andra demonstrera sin generositet. Tyvärr så är det är uppenbarligen inte lika kul att omsätta den i praktiken om det kostar något.

  Liked by 1 person

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det svenska etablissemangets godhetssyndrom har vissa likheter med den engelska samväldet och det är inte för inte som en etablerad svensk känner sig lika hemma överallt i världen ungefär som drottning Elisabeth eller den tidigare engelska överklassen. Det är känslan av den totala moraliska överlägsenheten där uppgiften är att med kärlek och goda, förståndiga råd få styr på all världens ”infödingar” från dansande dervischer till unga kvinnor med eftersläpande barnhopar. Alla skulle läras upp till att bli ett slags kopior av livet i de perfekta och helst protestantiskt orienterade europeiska samhällena. Alla de svenskar som drog ut i fält för att implementera det svenska samhällsbygget i resten av världen så att säga ”von oben” såg sig säkert i första hand som lärare och folkuppfostrare än som etnologer. Det visste ju redan svaret på alla samhällsfrågorna och kunde verka på samma sätt som tidigare generationers missionärer. Gör bara som vi så blir allt bra. Det räckte inte att tro på Guds bud utan det var nödvändigt att också implementera dem.

  Liked by 3 people

 10. oppti skriver:

  Du uttrycker dig mildare än polisen Springare. Han vill att PK media får lite mer tuggmotstånd.
  Även om hans ordval , förinta, är lite obetänk, så inser man att han har en poäng.
  Avpixlat är lämplig läsning för den som tröttnat på PK media. Idag med en text om ålder på ensamkommande som sänks med 5 år när de är i Sverige.

  Gilla

 11. Erik skriver:

  Islamofilerna och jag – såsom varande islamofob – är faktiskt fullständigt överens i en sak vilket samtidigt är en betraktelse som stämmer till eftertanke.

  Muslimer kan bara sparka uppåt.

  Islamofilen ser muslimen som ett ständigt offer och lika ständigt utsatt och situationen är helt utan muslimens egen förskyllan, det är alltid exogena faktorer av alla de slag som är orsaken. Jag som varande islamofil anser muslimerna själva vara ansvariga för sin permanenta fattigdom och efterblivenhet och att de således borde ta sig samman, kamma sig och styra upp sig själva.

  Islamofilens vy är väldigt negativ och islamofobens är faktiskt positiv.

  Om vi antar att islamofilen har rätt så kommer det aldrig att finnas någon möjlighet till utveckling för muslimen på egen hand. Allt elände beror ju på den elaka omvärlden och vill inte omvärlden tillåta muslimen utveckling så kommer intet att ske. Hur positivt är det, att se muslimen som till 100% beroende av vad den vite mannen företar sig? Helt utan egna val?

  Vi islamofober menar att muslimen själv är en vuxen person och därmed ansvarig för sina handlingar och tillkortakommanden och därmed också är den part som kan påverka sina egna förhållanden, det är inget som den vite mannen skall rådda med.

  Liked by 5 people

 12. I.Leek skriver:

  Bra Patrik, det är kanske rätt sätt att bemöta pk-ismen, jag upprepar också vad jag sagt och skrivit många gånger ; den rasism som finns i vårt land är importerad, där är Malmö ett ”gott” exempel beskrivet i ”Framtidsstaden” av Lars Åberg. Grupper som” Umeå mot rasism” kunde lika gärna heta ”Umeå mot vänstertrafik” , det finns många sådana exempel på grupper , föreningar som envist håller fast vid att ”kejsaren har nya kläder”.

  Liked by 1 person

 13. Anders F1 skriver:

  Jag kommer hädanefter att kalla mina debattmotståndare för rasister. De kanske kommer att gilla det till slut!

  Gilla

 14. Jaxel skriver:

  Nån sorts förändring har nog ändå skett. Idag kan det i alla fall talas (!) om behovet av ökade polisiära insatser i utanförskapsområdena. För ert par år sedan åtföljdes sådana tankar (åtminstone i SR) av kritik från någon inkallad s k forskare från Södertörns högskola som menade att sådant vore kränkande mot innevånarna i dessa områden. På sistone har vi alla fall sluppit dessa kommentarer.

  Gilla

 15. ztoompa skriver:

  Det är lite ”Moder Teresa” över det hela.
  Att upprätthålla en misär för att få spela god. Att egentligen inte göra nåt men att ge sken av att göra nåt. Jag kallar det ”mötessjukan”.
  Att sitta på möte efter möte för att sen gå hem med en känsla av att ha åstadkommit något.

  Gilla

 16. Jennifer skriver:

  Hade vi inte släppt in alla dessa människor ifrån andra kulturer på fel premisser hade vi aldrig behövt diskutera rasism i Sverige. Flyktingarna skulle ha hjälpts i egna/närliggande länder istället för här. Arbetskraftsinvandringen skulle handla om specialiserade uppgifter inte om att städa toaletter och trappor (det hade vi fått sköta själv). Självklart existerar rasism i form av inkluderings/exkluderings mekanismer mellan olika grupper(kulturer) så har det alltid varit och kommer alltid att förbli. Misstänksamhet mot andra än ens egen grupp är en överlevnadsinstinkt. Lag, ordning och en majoritetskultur som man förväntas assimileras till skall råda som tex i Japan, där är det rent och snyggt, superordning, Shinkansens går i tid plus minus några sekunder. Vi håller på att demontera förutsättningarna för ett fungerande samhälle i rask takt. De enda som är efterblivna är dem som inte ser det.

  Liked by 3 people

 17. Anders skriver:

  I det långa loppet betyder etnicitet allt. Multietniska samhällen kan bara överleva om de är mycket repressiva som Singapore, annars slits de sönder av de etniska konflikter som är oundvikliga.

  Liked by 1 person

 18. Sixten Johansson skriver:

  Den svenska överlägsenhetskänslan är inte skyhög globalt sett och efter hand som bitar av Sverige ramlat ner på jorden har de sannspådda och luttrade kunnat möta andra på jämbördig fot. Att den högst normala tron på den egna förträffligheten utvecklats till en elakartad samhällssjukdom har nog mest berott på förljugenheten, tabuet att uttrycka hur överlägsen man tycker sig vara. Den spelade eller inbillade egna anspråkslösheten och toleransen blev det sant demokratiska adelsmärket, när börd och ärvd rikedom började förlora sin glans.

  Patrik beskriver en dold och förnekad omvänd rasism. Det mest utmärkande för PK-fenomenen är just deras logiska självmotsägelser, absurditet och invertering. Sant blir falskt och tvärtom. Okunniga journalister och politiker ojar sig över kritikernas faktaresistens; alla är lika värda men somliga är mer jämlika och välbetalda och deras skyddslingar är värda mer pengar och rättigheter; åsikts- och yttrandefrihet tryggas genom straff och censur; verklighetsbilden betyder mer än verkligheten; ord är viktigare än handlingar; kön är en social konstruktion; män ska ha möjlighet att föda barn; normlöshet är den högsta normen; osv.

  Naturvidrigheten och inversionerna beror på att hela denna tankevärld är en social konstruktion, som inte är fotad i verkligheten. Naturen fungerar enligt mycket mer komplicerade mönster och lagar än det materialistiska, egalitära tänkandet kan hantera. Klyftan mellan den konstruerade tankevärlden och verkligheten framtvingar en förljugenhet, som med tiden blir allt större och farligare. Det samhälle som formas utifrån tankevärlden blir allt mer falskt och instabilt. Förljugenheten kan inte avslöjas utan att den av flocken bekräftade fundamentalistiska tankevärlden och självbilden spricker. Det förklarar varför den naturstridiga PK-ismen frambringar relativisering, masspsykotisk verklighetsflykt, självcensur och straff mot tankebrott, förnekelse, projektion och andra psykologiska försvarsmekanismer.

  Liked by 4 people

 19. Hedvig skriver:

  Undrar ur vilka idehistoriska tankeströmningar den svenska självrättfärdiga inskränktheten härrör? – Alla som inte tycker som den politiskt korrekta samhällseliten tycks per definition vara främlingsfientliga, rasister, fascister …

  Lotta Lundberg, författare och krönikör i SVD skriver idag om ”Divan som Sverige hatade – för att hon var som Sverige”.

  https://www.svd.se/divan-som-sverige-hatade–for-att-hon-var-som-sverige/om/kultur

  Säger möjligen Lotta Lundbergs beskrivning av Sverige och svenskarna efter andra världskriget något om hur Sverige och svenskarna tänker och agerar idag?

  Gilla

 20. Fredrik Östman skriver:

  Elementär marxism. Jämför med den blivande justitieministern Laila Freivalds prat om biltjuvar som det är så synd om för att de inte har råd att själva köpa en så fin bil som den knegare som han stal den av, en knegare som aldrig haft det så gott ställt som fisförnäma Freivalds. Släpp fångarne loss, det är vår!

  Den nedlåtande synen på klientelet och hatet mot dem som klarar sig själva är inget nytt, utan socialismens och alla andra kätteriers innersta grundsats.

  Liked by 3 people

 21. JASA skriver:

  ”Man kan inte ställa normala krav på dessa efterblivna figurer.” Ordet ”efterblivna” här påminner mig om ordet ”förinta” i annan känd debatt. Det kan verka som nedsättande mot en hel folkgrupp. Försiktigt!

  Annars är jag helt övertygade om, genom många samtal, att en stor andel av hederliga invandrare som bott länge i Sverige, jobbat och betalat skatt, skakar på huvudet och tycker vi är riktiga mesar. Att vi tar emot alldeles för många och att vi inte ingriper med kraft mot de om beter sig som vandaler. Vem vill assimileras i ett land som saknar förmåga att lösa sina problem? Många skakar på huvudet och tycker svenkarna är dumma och naiva. Vem vill vara en del av’t?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Av texten torde framgå att det är de som inte anser sig kunna ställa normala krav som implicit anser personerna efterblivna. Den som, liksom jag, inte anser dem efterblivna tycker i stället att krav ska kunna ställas just för att de inte är efterblivna.

   Patrik

   Liked by 3 people

   • JASA skriver:

    Jag förstpr vad du menar, men ”De anser att man iinte kan ställa normala krav på dessa figurer då de betraktar dem som efterblivna.” hade varit tydligare. Peter Springare har lärt sig läxan.

    Gilla

 22. Johan 1 skriver:

  Som jag skulle vilja definiera är det en vänster-retorik ur 68-rörelsens standard-toolbox. Användes redan när det begav sig på 60/70-talet. Varför det? Jo, eftersom man ville definiera sig som vänster borde rimligtvis motståndarna vara höger och där kan man, om man går långt ut, hitta fascister och nazister. (Att NSDAP egentligen definierade sig som ett arbetarparti har aldrig tagits notis om, utan de ska vara höger, punkt slut)
  Fascist/nazist/rasist-kortet har varit ett flitigt använt kort i ”Kampen” och betyder m.a.o. meningsmotståndare. Naturligtvis är det idag särskilt användbart att leverera till/om meningsmotståndare och sakkritiker och känns som en standardretorik i manupuleringssyfte och för att blockera en debatt. Vill man framstå som vänster är det ju viktigt att ta avstånd från allt som är höger och för att ge lite extra krydda lägger man till uttryck som för tankarna till Tredje Riket. Usch…
  Samtidigt kan vi finna den verkliga rasismen hos aktörer som inte accepterar samma rättigheter och skyldigheter hos alla, boende i Sverige. Att inte anse att vissa folkgrupper skulle kunna axla det ansvar som åvilar en svensk medborgare är riktig diskriminering och rasism. Det är att ställa grupp mot grupp.
  Allas lika värde är också ett standardverktyg utan udd. Att alla föds likvärdiga bör vara självklart. Dock är inte allas handlingar lika värda och kan få konsekvenser. Och det ska gälla alla. Det är störande när man försöker blanda bort korten med ihåliga standarduttryck.
  Det skulle vara intressant om de här verktygen är enbart svenska eller del av en tool kit som har förutbestämts av högre instans och används även i andra länder på samma sätt.

  Gilla

 23. Hawwa skriver:

  Ikväll i Aktuellt intervjuades Johan Gry om en pjäs som han sätter upp i Göteborg om en våldsbejakande jihadists bevekelsegrunder. När Hanif Bali kritiserade och kommenterade fenomenet i Aktuellt-studion, menade Johan Gry att det är problematiskt att kritisera något man inte sett. Han poängterade att syftet inte var att ursäkta eller förringa beredskapen våldsbrott. Det är dock inte svårt att hålla med Hanif Bali när han menar att approachen är rätt avig, att i en stund då så brutala övergrepp begås välja att rikta ljuset mot förövaren (med avsikten att förstå och problematisera den).
  Kommer vi att få se pjäser sättas upp om våldsverkare inom Vitt ariskt motstånd?
  Som inte är fördömande, utan använder samma approach, en beskrivning av en människas väg till en sådan organisation.
  Det skulle kanske vara intressant att jämföra dessa olika anhängares utveckling, vad skiljer dem och vad förenar dem? Men vi kommer sannolikt inte att få ta del av någon pjäs av den senare nämnda organisationen.
  Hawwa

  Gilla

 24. askenyggdrasil skriver:

  Jag tror tyvärr att många äldre invandrare som kom till Sverige för många, många år sedan känner sig både ledsna, kränkta och utanför när man idag diskuterar invandringen. De har kanske bott i det här landet i decennier och känner sig som och är svenskar. De som kom hit i början på 50-talet (italienare) var eftersökta p.g.a sin yrkeskompetens. Ofta kom de på en fredag och började arbeta på måndagen på ASEA, och bodde i baracker. Det behövdes tydligen på den tiden inga lyxboenden eller djupare språkkunskaper för att arbeta. Jag har själv arbetat i Italien utan att kunna ett ord på italienska och det fungerade utmärkt, då alla kan något av de större världsspråken. I Sverige behandlar man vissa invandrare som om de vore idioter, vilket inte stämmer. De flesta av de som kommer hit är fullt kapabla att klara av enklare jobb utan att kunna ett ord svenska. Det finns ingen anledning att ha alla dessa totalt meningslösa språkkurser, då det är ute i samhället och tillsammans med svenskar man lär sig språk och om den svenska kulturen. Från början var ju invandringen till Sverige framförallt från andra länder i Europa och det var ju lättare, då vi européer hade mer eller mindre samma kultur. Idag kommer folk från helt andra delar av världen och då kan problem uppstå, särskilt med tanke på att vi i Europa tillhör ett modernt samhälle och de som kommer hit tillhör samhällen och religioner som är både tillbakablickande och väldigt omoderna. Vi måste och skall ställa krav på människor som kommer hit och inte vara något slags tillförordnade föräldrar till dessa nykomlingar. Invandringspolitiken de senaste 30 åren har varit en enda stor skandal med allt daltande och muppande med invandrare.

  Gilla

 25. Geli Anka skriver:

  Hur svårt det nog är för en del, så kvarstår faktum att Västvärlden och Sverige i århundraden har åstadkommit situationer i världen som driver människor på flykt. År efter år, årtionde efter årtionde, århundrande efter århundrande. Vi har varit medverkande i kolonialisering. Vi har varit medverkande i slavhandel. Vi har varit medverkande i neokolonialiseringen av världen, i vapenexporter, klimatförändringar – i allt det som driver människor på flykt.

  Vi mår bra i Sverige. Vi mår bra i förhållande till hur människor har det i världen. Vi hör till den tiondelen (högst) som har det absolut bäst ställt och som har mest resurser i världen. Det handlar om att faktiskt se sin egen del i det som händer och dra sitt strå till stacken.

  Det är egendomligt, hur ofta det talas om att människor inte kommer in i arbete och hur det ”urholkar välfärden” eller ”kostar samhället”, Allt för ofta sätts olika svaga grupper mot varandra. Detta har vi sett i många olika sammanhang världen över, under historiens gång. Äldre mot sjuka, mot ”invandrare”, mot barn och så vidare. Vem talar om NUON affären som kostade samhället 400 Miljarder Kronor och där ansvarig minister inte ens dök upp på utfrågningen? Eller skattesmitare i skatteparadis? Eller höga fallskärmar, jaktresor och bankers förskingring av sparade pengar? Här ligger skandalerna, kostnaderna, slöseriet, kaoset och detta är vad som borde uppröra alla medborgare.

  Det är i huvudsak samhälleliga strukturer som aktivt utestänger människor från att kunna ta del av samhället. Det handlar om diskriminering, det handlar om strukturell diskriminering, det handlar om att vi idag med hur mycket forskning som helst vet att Sverige har de mest segregerade bostadsområdena i hela Europa. Stockholm, Malmö, Göteborg och andra städer är ”värre” än Paris eller Berlin eller London. Då ska vi inte rikta blicken mot en grupp som ”ska ha ett ansvar att TA SIG IN” någonstans och ”assimilera sig” eller ”integrera sig IN I” någonting. Utan vi ska titta på vårt eget samhälle, huruvida det är ansvarig till att utestänga människor så att vi sen eventuellt får en statistik som inte är så positiv som vi gärna skulle vilja ha den.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.