Materialistiska och idealistiska historieförklaringar

Patrik Engellau

Som ung var jag materialist eller närmare bestämt marxist. Jag var inte så särskilt mycket socialist, utan mest just marxist i bemärkelsen att jag trodde att världen styrdes av materiella förhållanden såsom de opersonliga produktivkrafterna och de något personligare produktionsrelationerna samt att det mänskliga medvetandet bara var en reflektion av dessa materiella förhållanden.

Numera är jag i stället idealist i bemärkelsen att jag tror att idéer, tyvärr ofta dumma idéer, som människor får i sina skallar styr historien när dessa idéer får fäste i tillräckligt många skallar.

Varifrån idéerna kommer vet jag inte. Vi kan studera ett praktiskt exempel, de rätt nymornade så kallade populistiska idéströmningarna. På bara något år verkar världen ha bestämt sig för att populismen finns och har en stark, levande kraft.

Jag tror möjligen att det var symbolhändelserna Brexit och Trump som på något sätt blåste liv, inte i populismen, utan föreställningen om populismen. Tidigare fanns Jimmie Åkesson och Geert Wilders, lite aparta typer, men nu blev de och deras kollegor plötsligt inkarnationen av ett nytt fenomen som världen på allvar måste förhålla sig till. Det är som om Hegels världsande hade trätt fram och förkunnat: ”Varde populism”.

De flesta samhällstänkare är fortfarande materialister, så de föredrar att förklara populismens uppkomst med referens till mer jordnära och handfasta ting än världsanden. Brexit berodde på att engelsmännen var rädda för att det kom alltför många polacker på grund av globaliseringen. Trump fördes till makten av vita arbetare från USAs rostbälte, vars jobb flyttats till Kina, globaliseringen igen. Trump fördes även till makten av att inkomstfördelningen blivit allt ojämnare och av att medelklassen knappt fått någon inkomstförstärkning under de senaste decennierna. Klart materialistisk förklaring som kan ge nutidsmänniskan en upplevelse av logik och begriplighet.

Om man inkluderar Sverige i analysen blir det lite svårare, för fenomenet populism finns här också, men verkar inte kunna förklaras på samma jordnära och materiella sätt. Vi svenskar är inte rädda för polacker. (Personligen tillhör jag polackernas beundrarskara på grund av deras flit i byggsammanhang.) Hittills har jag inte hört någon svensk klaga över att frihandeln skulle ha flyttat deras jobb till Kina. Men visst, vi har ju oron över migrationen som vi delar med Storbritannien och USA – och Nederländerna, Frankrike, Ungern etc – ehuru oron hos oss troligen är starkare än hos andra.

Så migrationen kan vara den gemensamma nämnare som historiematerialister kan lyfta fram som förklaring till den internationella populismen.

Men låt mig då slänga in en joker, nämligen Brasilien. Där finns inget migrationshot, men likafullt frodas populismen, särskilt i form av de snabbt växande evangeliska rörelserna, alltså konservativa, protestantiska kyrkor som tror på Jesus, hårt arbete, traditionellt familjeliv och ogillar bögar och abort. Sådana fryner Brasiliens pk-eliter, till exempel journalister, på näsan åt. Evangelisterna är liksom Brasiliens sverigedemokrater.

Den brasilianska populismen, och eliternas reaktioner, har uppstått ungefär samtidigt som populismen i ett land som Sverige men måste ha andra orsaker. För övrigt fick brasilianska populismen ett kraftigt genomslag i kommunalvalen månaden före Trumpvalet, då det tidigare ledande partiet, vars ledare presidenten Rousseff nyligen avlägsnats efter riksrätt, gick kraftigt tillbaka medan ”högerkrafterna”, till stor del representerade av evangelister, flyttade fram positionerna.

Om man ska leta efter en gemensam faktor inkluderande Brasilien som kan förklara populismens framgångar så kan inte jag hitta någon annan faktor än föraktet för eliterna, en gammal brasiliansk paradgren förvisso, men numera även rätt välutvecklad i de traditionella i-länderna. En brasiliansk kommentator förklarar ”högervridningen” med att populisterna helt enkelt slutat skämmas för sina åsikter. Åsikterna har funnits redan tidigare men hållits tillbaka genom omvärldens skambeläggning.

Och då är vi tillbaka i en idealistisk snarare än en materialistisk förklaring. Hur kommer det sig att nästan en hel värld gemensamt och relativt plötsligt bestämmer sig att de inte längre gillar sina ledare? Alla dessa elithatare lever bättre, längre och tryggare än de någonsin gjort och ändå får de allihop ungefär samtidigt för sig att avsky sina respektive ledande skikt. Det finns inga uppenbara, gemensamma materiella orsaker.

Hundra spänn på världsanden som historisk förklaringsfaktor.

Fast å andra sidan kan ju avogheterna mot eliterna bero på något så robust och påtagligt som att eliterna inte skött sig. Som den brasilianske kommentatorn säger: ”Vi bör framför allt oroa oss för att få en gigantisk, insolvent och konkursmässig stat som är full av mer eller mindre korrupta människor… Staten bör vara liten och bör ha kraftfulla instrument till kontroll av dem som jobbar där. I välordnade länder ligger hela statsbudgeten begripligt presenterad och ständigt uppdaterad på internet.”

Men varför har folken i alla länder just nu upptäckt att eliterna inte skött sig?

 

53 reaktioner på ”Materialistiska och idealistiska historieförklaringar

 1. Kuckeliku skriver:

  Svaret på den avslutande frågan är förstås i hög grad internet. Journalister och politiker håller varandra om ryggen, men med nätet kan folk utan vänskapsband till politikerna bre ut sig.

  Liked by 6 people

 2. MartinA skriver:

  ORON för migrationen? Vadå ORO? Reaktion på en totalförstörd varda snarare. ORO kanske är vad de som haft mest inflytande över förd migrationspolitik men som sett till att andra får betala priset för det känner.

  För övrigt skrev Egor Putilev en artikel om Brasilien som ger en helt annan bild än vi får från PE:
  https://putilov.org/2017/03/23/760/

  Gilla

   • gmiksche skriver:

    För mer än 25 år sen fick jag fick mina dubier beträffande Brasilien. En kollega på Astras finska dotterbolag var i Rio de Janeiro på en läkemedelskongress. Han och andra i samma grupp skulle transporteras från sitt hotell till kongresscentret med buss. Han gick ut lite tidigare för att få frisk luft. Blev överfallen och intryckt i en port i samma kvarter och av med plånbok m m. Blåögd som även en del finnar kan vara gick han ut nästa dag igen på ett par stegs promenad. Och råkade ut för samma missöde. Den här gången var han nära att stryka med, Han hade ju ingen plånbok med sig.

    Liked by 2 people

 3. MartinA skriver:

  För övrigt är marxismen inte materialistisk eftersom den ej beaktar evolutionen. 1976 publicerade Dawkins The Selfish Gene vilken på ett lättfattligt sätt förklarar hur evolutionen fungerar. Och som avslöjar all socialism som taskspeleri.

  Gilla

 4. Martin Nyqvist, Arboga skriver:

  Jag tror man är inne på rätt spår när det handlar om ekonomi. Många länder har dragit på sig enorma skulder som sedan får bäras av folket. Eliten har utnyttjat denna likviditetsfest för att skapa sig en än bättre position i samhället med, många gånger, kraftigt ökad rikedom. Skillnaderna har ökat och det vill folket inte längre ställa upp på. Förr gällde kommunistiska idéer för att motverka detta. Nu gäller konservativa. Skuldsättningen skulle alltså kunna vara en gemensam nämnare.

  Liked by 3 people

 5. Strix skriver:

  Skulle Du våga föreslå Schweiz lagstiftning och förhållanden i övrigt gälla för Sverige och svenskarna? Ditt svar blir garanterat avslöjande, apropå ”populism”.

  Liked by 1 person

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Det är väl färdriktningen folken reagerar på?
  Makten flyttas längre o längre bort från Medborgarna!

  De som (S)tyr har andra Agendor än folken…
  Att berika sig själva via det nya Adelsskapet, Internationella uppdrag!

  Ju fler internationella organisationer som skapas,
  ju fler lediga överbetalda jobb för floskelpratarna!

  Högt betalt, låg skatt o ohemul pension…
  Man berikar sig själva!

  Dessutom ”berikas” de som råkar bo i andra bostadsområden…
  Åtminstone ”Kulturellt”…

  Allah Akbar!

  Gilla

  • Göran skriver:

   Det är mycket gnäll på att företag berikar sig. De flesta gör det genom att erbjuda varor eller tjänster som deras kunder köper av dem helt frivilligt.

   Politikerna berikar sig genom tvång, våld eller hot om våld.

   Liked by 1 person

 7. gmiksche skriver:

  Jag gillar inläggets frågeställning, men värdsanden är inte global. Kina, Indien, Japan, Indonesien, Afrika, de muslimska länderna står utanför populisternas frammarsch. Inte ens Kanada, Australien och Nya Zeeland är med på tåget, och dessa länder är väl så demokratiska samhällen. Det är svårt att få allt under en hatt.

  Liked by 1 person

  • Egor Putilov skriver:

   Fast det stämmer inte riktigt. Islamiska staten är en form av populism. Den politiska debatten i Indien var populistisknog för länge sedan för att något utrymme för nya så kallade populistiska rörelser. Osv

   Gilla

  • phnordin skriver:

   Inget av de länder du räknar upp är något invandringsland eller har problem med invandringen. De tre senare har reglementerad invandring-såvida man inte är miljonär förstås.

   Gilla

 8. Sture skriver:

  Patrik,
  du är på rätt spår. Jag har tänkt samma tanke för en period som ligger 50 år tillbaka i tiden – maoismen. Hur kunde det komma sig att ungdomar i alla västländer samtidigt gick ut på gatorna och hyllade den kinesiska kommunismen – ett samhälle som var helt slutet för omvärlden? Flög tankarna runt i världen ?
  Den materialism som du en gång hyllade – ”den historiska materialismen” – har som bas att det bara kan finnas en materiell värld, men ingen andlig värld. Materia är, så att säga, allt som finns – och det finns ingenting utanför denna. Hur man nu kan vara så säker på det ?
  Låt oss resonera: Materia (= atomer och molekyler) påverkas av gravitationen och har en volym, rymd.
  Låt oss sedan titta på sådant som är allestädes närvarande i varje människas liv – ”medvetande”, ”känslor”, ”tankar”. Hur påverkas dessa av gravitationen? Och vilken rymd har de?
  Frågan behöver bara ställas för att man skall inse att det rör sig om olika kategorier. En del hävdar nu att dessa kategorier, medvetande, känslor, tankar endast är en funktion av det materiella. Ok. Men bevisa det då! Bevisa att tankar, känslor och medvetande absolut inte kan finnas som av hjärnan och kroppen helt oberoende entiteter! Det låter sig inte göras så lätt.
  Nu ställer jag mig frågan om tanken: Kan denna nå utanför den egna skallen på samma sätt som man kan mäta elektriska EEG-vågor utanför skallen. Kan mina tankar nå till min syster i USA, på samma sätt som min röst i telefonen når henne inom bråkdelen av en sekund? Ja, varför inte! Ni som inte tror att detta är möjligt – försök då att bevisa varför detta är omöjligt.
  Patrik, jag tror att det du tar upp – ”Hegels Världsande” är det som Gorbatjov en gång uttryckte som ”noosfären” och som han fått från paleontologen och jesuiten Teilhard de Chardin (som fann ‘Pekingmänniskan). Denne menade att det förutom en metallsfär i jordens inre, en hydrosfär och en atmosfär också fanns en ”noo-sfär”, en andlig sfär runt jorden där tankar och känslor flyter runt och utbytes, dvs. att någon annans tankar plötsligt kan hoppa över till andra utan att man på något sätt upplever att det är så, dvs. att människorna påverkas av varandras tankar och inte bara av de uttryckta orden. Detta skulle i alla fall kunna förklara det du tar upp.

  Liked by 1 person

  • Walfrid skriver:

   Jag lekte ett tag med tanken att vi alla kan läsa varandras tankar, men vi kan inte skilja andras från våra egna.
   En tänkbar förklaring till att idéer kan spridas snabbt. Om det nu var jag som tänkte detta…

   Gilla

  • Tobias Wallin skriver:

   Psykologerna kallar det tankeöverföring när outtalade tankar sprids till andra. Och det är på grund av att detta faktiskt förekommer som tankefrihet återfinns till exempel i fri- och rättighetskatalogen i Europakonventionen. Hur förenlig tankeöverföringen och tankefriheten är med svensk traditionell Socialdemokrati och liknande massrörelser skall jag låta vara osagt.

   Gilla

 9. Anna Kristina skriver:

  Inför begreppet Populism stegrar jag mig, ungefär som jag gör inför det politiserade aktivistiska ordet hen.

  Allmänna val sker med flera års mellanrum. Och organisatoriska teknikaliteter gör att valen måste ske mellan ett fåtal politiska alternativ. Val i sig är därför funktionellt något extremt förenklat.

  Men det betyder naturligtvis inte att mänskliga själar också samtidigt blivit enkla. Vals förenklade förfarande får aldrig förväxlas med mänsklig komplexitet.

  Men det är precis det som sker när politiska strömningar analyseras in i grova partibeteckningar. För en självutnämnd åsiktselit får populism beteckna enkla mänskliga val, en slags folkliga och naivt primitivt drivna emotionella och oreflekterade tankar.

  Populism anses sakna både bredd och djup. Beteckningen får etikettera det mänskligt oförlösta. En människans oförmåga att tänka klara och komplicerade tankar. En populasens samlade brister och oförmåga.

  Åsiktseliten, i dess olika former, ser plötsligt ned på en egendefinierad mänsklig svaghet. En svaghet de själva anser sig hitta hos andra men inte själva besitter. Den svagheten hittas långt där nere – bortom dem själva – på behörigt avstånd.

  Gladeligen ögonblicket senare definierar samma människor begreppet fascism – som ett förakt för svaghet. Något som måste fördömmas. Men de märker inte att de själva med ordet populism sökt just svaghet hos andra. Och sett sig själva som överlägsna och förmer. Att de tagit rygg på fascismens kärna och letat svaghet – där den inte finns.

  Beteckningen populism är maktens egen definition på andras imaginära tillkortakommanden. En reducering av andra till svaghet och brister, som samtidigt stärker egen upplevd överhöghet.

  Liked by 5 people

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  På ett principiellt plan handlar det väl helt enkelt om att vissa tendenser i samhället gått så långt så att det blir en motreaktion. Det är givetvis inte enkelt att identifiera vilka trender det handlar om speciellt, som samhället under tiden dessutom genomgått omfattande ekonomiska och tekniska förändringar.

  Jag tror att det handlar om en reaktion mot det senaste halvseklets vänstervåg som nått vägs ände i och med dess starka dominans inom samhällssektorer som kyrka, polis, utbildning, media etc. Till detta kommer att det ekonomiska systemet kalibrerats för att passa in, ”det välfärdsindustriella komplexet”. Ytterst handlar det om att allmänhetens och då främst medelsklassens förtroende för samhällsbygget som det ser ut idag håller på att urholkas.

  Liked by 1 person

 11. Jan Ahlström skriver:

  Före internets utbredning och inträde i folks vardag var det kanske trögt att skaffa sig info och få bekräftat att man inte var ensam det man kände och misstänkte, och att sedan få möjlighet att uttrycka sina synpunkter på elitens beteende var inte heller lätt.
  I dag visar det sig genom alternativa media att betydligt fler missköter sig än de som msm väljer att visa upp och möjligheten att kommentera och diskutera problem har ju ökat dramatiskt.

  Så, Patrik Engellau och alla andra ”kör så det ryker”!

  Gilla

 12. Magnus Furugård skriver:

  ”Men varför har folken i alla länder just nu upptäckt att eliterna inte skött sig?”
  Det har de inte. De har sett det komma länge. Slow train coming. Trender pågår under lång tid innan de får uppmärksamhet och plötsligt beter och tänker ”alla” på samma sätt. Därför blir allting värre innan det blir bättre. Det finns en fördröjning i uppbyggandet och medvetandegörandet. Vågen växer. Lavinen byggs upp. Så plötsligt så upptäcker vi att vi står mitt i den. Revolutioner eller motsvarande stora förändringar uppstår inte från en dag till en annan.

  Liked by 1 person

 13. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Om vi struntar i begreppet ”Populism”, och i stället koncentrerar oss på varför olika politiska fenomen (ny strömningar) rullar ut med jämna mellanrum. Dit kan också räknas nya musikstilar som kommer ”från ingenstans”. Gå tillbaka i era liv till den tidpunkt när ni var unga, och plötsligt blev medvetna om att ni var individer, med egen vilja. En egen vilja innebär att man vill demonstrera den viljan mot någon annans vilja. Den äldre generationens. Och sedan lägger vi till en faktor, som få människor tänker på: Vi lever i 80 år! Det innebär att efter 20 år har en generation tillkommit. Och en generation har dött undan. Vi har fått 25% nya människor. Och vi har tappat 25 % gamla. Vi har bytt ut 50 % av befolkningen!! Lägger man sedan till invandring, så inser man att det går snabbare med den mentala omställningen i landet, än man inbillar sig. När Stefan Löfvén åker ut och pratar med ”Blomhattstanterna” i landets småorter, och tror att han pratar med ”sina väljare”, så är han helt ute och cyklar. Dom var väljare på 70-talet!

  Gilla

 14. Jonas skriver:

  ”Hittills har jag inte hört någon svensk klaga över att frihandeln skulle ha flyttat deras jobb till Kina”

  Den som gör det blir brännmärkt och får sparken.
  Jag jobbar på ett företag som när jag började hade 80% av personalen i Sverige, idag är det 20% och minskar varje år. Av någon mystisk anledning, som ledningen inte förstår, så ökar kinesiska företags kunnande i samma takt som vårat företag flyttar dit kompetens och troligtvis kommer inte företaget, jag jobbar på, finnas kvar om några år.
  Jo, det finns svenskar som ser baksidan med ”globaliseringen”.

  Liked by 4 people

  • Göran skriver:

   Har du någon gång funderat på om företaget du jobbar på får högre och högre produktionskostnader i Sverige hela tiden? Tack vare att företaget du jobbar på kan flytta ut delar av verksamheten har du kvar ditt jobb längre än om de hade varit tvungna att flytta hela företag på en gång.

   Tack vare ”globalisering” får du även mer för din lön. Du kan köpa billiga varor som kommer från andra länder. Skulle du vara tvingad att köpa enbart svenskproducerade varor då skulle ditt välstånd sjunka ganska bra.

   Fast jag skulle vilja skilja på politisk globalisering och handelsglobalisering. Den politiska är totalt förkastlig och det är den som orsakar alla ekonomiska problem, arbetslöshet och mycket mer. Handelsglobaliseringen är helt okej. Den höjer välståndet för alla människor på jorden.

   I Sverige finns oändligt antal jobb. De enda som hindrar att dessa utförs är politiker.

   Gilla

   • Jonas skriver:

    Nu var frågan om någon klagar på att frihandeln flyttat deras jobb till Kina och de 60% som har blivit av med sina jobb är nog ganska eniga om hur de ser på globalisering och frihandel.
    Vidare gör du antaganden om företaget jag jobbar på och eftersom jag har ”funderat” på frågan, en hel del, så kan jag utan problem säga att de beslut som ledningen tagit kommer att leda till företagets undergång. Om du än inte har förstått det så är Europa en obetydlig deltagare i ett race de inte förstår sig på.

    Liked by 2 people

   • FDL skriver:

    Var är alla hästdroske-förare, am I right, haha!
    Jobb försvinner men folk utbildar sig och skaffar nya jobb för så var det förr och då måste det fortsätta ske!
    När alla manuella jobb outsource:as kommer vi alla lära oss programmera robotar. För alla människor kan utbilda sig till vad som helst!

    Det viktigaste är att frihandel får det att pirra skönt i libertarianska byxor, att svenska arbetare får konkurrera på en global arbetsmarknad är oväsentligt. MMMM frihandel ❤

    Gilla

 15. Erik skriver:

  Internet är det värsta som har hänt politikerklassen.

  Det absolut värsta tänkbara.

  När man tillsammans med MSM förlorat filtreringsfunktionen avseende världsbilden och det avslöjas att vi styrs av lallande posörer och poserande lallare så blir vi fullständigt vansinniga.

  Korkade floskelrobotar som kallar sig politiker paraderar och tror på allvar att de är på riktigt. ”Vi snackar skit och vi vill bestämma över dig.”

  Internet med sin ofiltrerade informationsspridning har varit till ovärderlig hjälp för att avslöja politikerklassen som de intellektuella sopor de är.

  Liked by 3 people

 16. Björn skriver:

  När fler och fler tycker likadant om invandringskaoset, är det ”populismen” som härskar, anser MSM, men när vänstern protesterar mot något, är det ”folkets röst” man hör! Knepigt!

  Liked by 3 people

 17. Jakob Modéer skriver:

  Tack för bra inlägg om populismen. Varför vi upptäckt just nu att eliten inte skött sitt jobb, gömt sig bakom en dimridå av nyliberala politiska och ekonomiska teorier och skott sig själva, är en svår fråga, men en anledning är internet och alternativa media som flera kommentatorer redan beskrivit, och jag håller med Jan Bengtsson att det politiska beslutsfattandet hamnat allt för långt borta från medborgarna (Nigel Farages korståg mot EU handlade inte bara om immigration, det handlade minst lika mycket of EUs demokratiska brister). Det faktum att politiker och byråkrater byggt sin egen lilla ö i samhället, där de bestämmer själva över sina löner, arvoden och premier, och där politiska partiers lever gott på statliga bidrag eller än värre av pengar från lobbyister (USA), istället för att som politiskt parti vara beroende av finansiellt stöd från sina medlemmar urholkar snabbt relationen mellan politiker och medborgare. Vidare tror jag att Bernie Sanders systemkritik, och hans otroliga genomslagskraft i Amerikansk politik, mot alla odds, har gett populism (att stå upp för de fattiga och förtryckta i kampen mot eliten), eller vad ordet nu betyder, vind i seglen. Påven Francis är inne på samma spår. Mina vidare tankar om populismen och varför den kommer att fortsätta att växa i västvärlden, se gärna mitt eget blogg inlägg: https://jakobmodeer.com/2017/02/25/fear-and-loathing-in-our-western-world-the-inevitable-rise-of-populism/

  Gilla

 18. Staffan Persson skriver:

  En intressant koppling är det här temat om memer(idékomplex,”appar”) som infekterar sinnen och sprider sig(Dennet,Blackmore m fl.).Hela kulturen ska handla ytterst om memer.De följer evolutionslagar dvs deras framgång bestäms av kompetitiv överlevnad( låter som ett cirkelresonemang men jag rek.författarna för att förklara det bättre).För memerna.För deras bärare(människorna) kan de ha både positiva och negativa effekter.Jfr gener.Memerna sägs då vara den mest drivande kraften i människans evolution sedan mänsklig kultur uppstod dvs det är i denna bransch som verkstäderna finns.Den genetiskt styrda evolutionen går mycket långsammare.Således 1-0 till idealisterna och slutsignal ?

  Gilla

 19. 5ven55on skriver:

  ”Men varför har folken i alla länder just nu upptäckt att eliterna inte skött sig?”

  Alla kommentatorer har rätt. Internet och alternativmedia är en viktig faktor. Materialism som även tar med evolutionen i ekvationen förklarar också mycket. Förmögenhets- och inkomstklyftorna har ökat enormt. Eliten har skott sig.

  Mycket är dock ännu huvudsakligen oformulerat vilket har att göra med starka tabun som skapats genom skola och media. Vi får fortfarande inte kritisera och ifrågasätta vissa saker. Vi får inte ens tänka på det.

  De av oss som gått igenom befrielseprocessen att upptäcka hur mycket makthavare och media ljugit och att de skapat starka tabun (genom demonisering), tankestopp, har så småningom lyckats söka oss vidare. Det är egentligen uppenbart om man tittar på vad som är förbjudet att ifrågasätta men tankestoppen hindrar ändå insikt. Så var det i alla fall för mig.

  Fortsätt gräv! Gräv djupare, om du inte redan gjort det.

  Gilla

 20. Stefan Sewall skriver:

  PE citat; ”Men varför har folken i alla länder just nu upptäckt att eliterna inte skött sig?”

  Jo som en konservativ reaktion på en snabb och tilltagande och kraftig vridning av alla värderingar i media och politik, från den tidigare rådande relativa stabiliteten. Det för oss tidigare ganska bra, stabila och rel. trygga samhället, med dess mentala klimat som stämde med våra folkliga västliga värderingar, har snabbt förändrats.
  Vi har plötsligt kommit på undantag, vi som är den strävande arbetande tysta majoriteten som tidigare känt att vi haft representation och makt i paritet med våra skatteinsatser och vårt egna enträgna samhällsbyggande. Vi som arbetar för fullt och betalar full skatt, som är samhällets stöttepelare har tidigare haft våra egna i maktapparaten och i media.

  En ny s.k. ”elit” som inte har riktiga rötter i arbete och strävsamhet, har fått makt över all media överallt och även i partierna, och har i tyst överenskommelse kantrat det mentala klimatet våldsamt till nackdel för oss ”kälkborgare” som mig själv, och gamla arbetargrupper som plötsligt kommit i samma båt.

  Det finns ingen högerpress längre. Inga tidningar eller TV-kanaler med gedigen konservativ inriktning. Alla mediamänniskor är likriktade vänsterliberala globalister med totalfokus på fri migration av afrikaner och muslimer. Likriktningen är överväldigande i västlig media. Partierna är fyllda av politiska broilers utan gammeldags sunt förnuft och arbetsmoral-kultur-bakgrund.

  ”””Populismen ”””” som är fiendens föraktfulla epitet, är helt enkelt en konservativ reaktion på en monumental global vänstervridning som drastiskt missgynnar oss vanliga samhällsbyggande skattebetalare med västerländsk kultur- och religions-orientering De vill ta ifrån oss vårt, gamla välkända, under lång tid och strävsamhet uppbyggda välkonstruerade västerland, och kasta på oss förmedeltidsreligioner och skatte-parasiterings-acceptans.

  Liked by 3 people

 21. Bart simpson skriver:

  Som barnen brukar säga, det var du som började! Det var etablissemangen som började och alla har de gemensamt tappat fotfästet och kontakten med verkligheten, populismen är bara ett svar på detta och när man säger att de inte har några lösningar så är det falskt. De vill bara rulla tillbaka tiden, det ÄR lösningen. Man kan väl inte bara skicka ut alla igen, sluta finansiera genusforskning etc?? Jo det kan man.

  Gilla

 22. dolf skriver:

  Informationsflödet har öppnats med Internet, lögner och falska påståenden genomlyses (och för all del sprids också) på ett sätt som aldrig skett tidigare. Det är inte så att ”ledarna” plötsligt blivit inkompetenta och korrupta de senaste decennierna. Psykopater har alltid dragits till maktens tinnar. Men tack vare internet ser allt fler och fler att inte bara kejsaren är naken, hela hans hov är det.
  Makten gjorde ett, ur deras synpunkt, stort misstag i att undervärdera internet. Om de hade insett vilken genomslagskraft nätet skulle få hade de infört hårt reglering redan från början. Nu är det förmodligen deras största våta dröm att sätta hänglås på alla våra datorer, men de vet att de sitter på en krutdurk och att alla inskränkningar i friheten på nätet måste göras med yttersta finkänslighet och övertygande propaganda om inte bomben skall explodera.

  Gilla

 23. Peter Andersson skriver:

  ”…Det finns inga uppenbara, gemensamma materiella orsaker…”

  Jo, det finns det, två överlappande sådana – 1) att mobiltelefonrevolutionen nådde ned till de allra fattigaste i tredje världen, och 2) att internet gjorde att folk i väst i socialgrupp två som förr skulle ha skämts för sina åsikter upptäckte att det fanns massor av andra med samma åsikter som inte skämdes över dessa online och således själva slutade skämmas för detsamma.

  Mobiltelefonrevolutionen i tredje världen har lett till en ny folkvandringsålder. Skämsåsiksrevolutionen i väst har lett till en åsiktmigration till ”lag och ordning”-höger.

  Vi såg något liknande under den sexuella revolutionen på sextiotalet, en masstrycksrevolution driven av papperstidningar och magazin-utveckling, men då gick åsiktsmigrationen åt vänster.

  Liked by 1 person

 24. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Själv ser jag ingen enkel förklaring på hur opinionerna skiftar med tiden, medger att det i botten finns materiella drivkrafter som är relaterade till människans rent basala biologiska överlevnadsinstinkter, men de överlagras av mycket annat.

  Vad gäller den såkallade populismen i Sverige, så är saken enklare. Denna tankeströmning är helt enkelt en motreaktion på åsikterna hos en länge dominerande såkallad ”vänster”. Denna vänster (förkroppsligad av ex-vis Olof Palme) påstår sig vara materialistisk men är i verkligheten snarare idealistisk och utopisk i sin syn på samhället — och i synnerhet i synen på den mänskliga naturen.

  Aktuellt exempel: Partiet ”F!”, som tagit vänsterns verklighetsfrämmande idealism och drivit den till en absurd och löjeväckande yttersta konsekvens. Sådana tokigheter visar att vänsterpolitiken nu nått vägs ände — och allt fler människor börjar äntligen inse hur destruktiva den här sortens idéer faktiskt är för ett fungerande samhälle. Denna insikt etiketteras i media som ”populism”, då den i motsats till den rådande vänsterismen inte är påbjuden uppifrån av politruker som Alice Bah Kuhnke, utan kommer underifrån — från vanligt folk som t.ex polisen Peter Springare.

  Pendeln svänger, bildligt talat, nu åt motsatt håll. Vänsterismen har gjort bort sig så kapitalt i konfrontationen med verkligheten, att man inte tror på den längre. Och denna verklighet har allt att göra med frågor om vår biologiska överlevnad.

  Vårt samhälle har byggts upp av våra förfäder, och de allra flesta av oss vill att detta samhälle ska kunna ärvas av våra barn i oförstört skick. Detta för att vi vill att våra efterkommande ska kunna leva ett bra liv — de bär nämligen på våra gener.

  Makthavarnas nuvarande politik utgör ett direkt HOT mot denna förhoppning om ett bra liv för våra biologiska efterkommande, dvs. våra barn och barnbarn.

  Massinflödet av kulturellt djupt främmande element hotar i förlängningen vår överlevnad — så enkelt är det.

  Liked by 3 people

 25. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau, du skriver:

  ”Som ung var jag materialist eller närmare bestämt marxist. … Varifrån idéerna kommer vet jag inte.”

  Ann Heberlein skriver i dagens Ledarsidorna.se en recension av en angelägen bok av idéhistorikern Johan Sundeen “Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”, publicerad 2016, där vi får veta hur och varför den svenska evangelisk-lutherska kyrkan tagits över av 68-vänstern och deras barn och barnbarn.

  https://ledarsidorna.se/2017/03/nar-kyrkan-motte-marxismen/

  Heberlein skriver bl a : Sundeens gedigna analys är det andra resultatet av ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka arvet efter 1968 i en svensk kontext. Inger Enkvist, som ingått i samma forskningsprojekt, var först ut med sitt intressanta bidrag till en förståelse av den svenska skolans moras, Den svenska skolreformen 1962-1985 och personerna bakom den (Gidlunds, 2016). Efter att ha läst Sundéns och Enkvists bidrag är jag mycket intresserad av att se vad övriga i projektet – f ö finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, naturligtvis inte av något statligt forskningsinstitut – kommer att presentera.”

  Liked by 3 people

  • MartinA skriver:

   Och varför vill Axel och Margaret Ax:son Johnson skaffa sig tolkningsföreträde för den här delen av historien? Vad är deras syfte?

   Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    För att visa att man kan tänka att det kanske inte blev så bra som det var menat att bli, eller skulle ha kunnat bli. Läroboken hette ”Den ofullbordade Revolutionen” av Frostin. Studien kanske t.o.m. säger något om Romerska katolska kyrkans ledning som idag (också) har en av de tänkt radikalare som påve. En vettig följdfråga är väl vart det tog vägen i Latinamerika där kampen för mänsklig värdighet var hård. Inte så få säger att det blev så mycket politik att vanligt församlingsliv och församlingengagemang blev för lite. Istället finns aktiviteten i mer karismatiska rörelser.
    Blir det så här i landet att de romerska församlingarna tar hand om det mesta därför att man där bedriver vanligt församlingsarbetet med tron som förtecken? Svenska kyrkan har samtidigt tagit ytterligare steg mot att bli kommunens religiösa verksamhet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @jonas Nilsson
    Ehe, har du läst Access och lagt mårke till deras, hm, identitets-slagsida? Har du funderat på vilket intresse som har allra störst nytta av att hoppa fram i fronten av paraden bort från det de ställt till med? Naturligtvis de som har mest att frukta från en reaktion.
    Access är en giftkalk.

    Gilla

 26. 77711n skriver:

  Menar också att det är 68-vänsterns värderingar som präglat moraset av skolan/universitetsutbildningen, kyrkan och invandringspolitiken genom orealistiska föreställningar om en global värld som bortser från skillnader i kultur, familjetraditioner och religiösa föreställningar om livet efter detta. Det är från dessa förvirrade föreställningar som begreppet ”allas lika värde” stammar.

  Inom kyrkan blandar man ihop trosföreställningar som de lutherska med islam som tidigare inlägg i forumet diskuterats i strävan om överlappande konsensus och bortser från de fundamentalt olika grundförutsättningarna.

  I skolan och utbildning bortser man från att olika individer har fundamentalt olika begåvningar och förutsättningar att lära, en del är abstrakta analytiker och teoretiker, andra praktiker och händiga – men alla ska de trots detta ”ta studenten” – som om det vore lyckan här i livet. Dessutom bortser man i detta sammanhang också från att hjärnan är en muskel som tränats i olika synopskopplingar från babystadiet och de är helt beroende av den miljö man vuxit upp i. Nämnt som förtydligande exempel, det går inte att ställa en bushmänniska inför ett västerländskt IQ-test och bedöma denna persons intelligens efter. På samma sätt självfallet kan hjärnor som aldrig brottats med inlärning, plötsligt förväntas lära sig vad som lärs under 12 års svensk skolgång.

  Allt verkar vara sprunget från urbota dumma föreställningar och önsketänkande om allas lika värde, att alla är lika, tvärs emot evolutionen och all vetenskapligt tänkande och förnuft om att människors och djurs beteende beror av kombinationer av gener och miljö.

  Liked by 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Varje ism kan ha olikartat ursprung och innehåll i olika länder och under olika skeden. Samlingsbegrepp behövs, men de kan lätt förvränga optiken, tänkandet och agerandet, precis som systemmedias och sjuklöverns populismkliché visar.

  I många sammanhang framträder märkliga samtidigheter, men Världsanden låter sig inte intervjuas. Jag tror att idealistiska faktorer alltid betyder minst lika mycket som de rent materialistiska, fast de inte går att väga på samma balansvåg. Eftersom den västerländska civilisationen har blivit allt mer materialistisk, dekadent och uppenbart självdestruktiv är det viktigt att lyfta fram de idealistiska, kvalitativa, andliga, sociologiska och biologiska faktorer som verkar ha gått förlorade.

  Vi kan nog anta att mångkulturen (diversity), radikalfeminismen, de idéer och den praktik som vänsterliberalismen ynglat av sig de senaste decennierna har byggt upp ett allt starkare missnöjestryck i västländerna, men kritiken har varit tabuerad. De växande problemen är i själva verket omöjliga att lösa utan ett högst anti-egalitärt agerande. Eftersom eliterna inte vågat gå mot strömmen har deras misslyckande, inkompetens och egoism blivit allt påtagligare. När missnöjet väl har börjat pysa ut någonstans, så har kännedomen om protesterna mot det mest förbjudna spridits snabbt.

  Logiskt sett bör embryot till det egalitära tänkandet ha uppstått redan för tusentals år sedan i takt med utvecklingen av medvetandet om jaget och gruppen och det tidiga utvecklandet av en känsla för rättvisa / orättvisa. Men framför allt sedan franska revolutionen 1789 har hela likhets- och frihetsidékomplexet vuxit sig allt starkare och i dag dominerar eller härskar egalitarismen och dess avkomlingar i västländerna. Men trots kronan och godhetsmanteln är härskaren med hela sin klan psykotisk, nihilistisk, anarkistisk och självdestruktiv. När resterna av ett realistiskt, sunt tänkande och de gamla, ännu fungerande institutionerna har eroderat kommer alltså civilisationen att brytas ner eller kollapsa. Hur lång tid det tar vet ingen. Men det skadar inte att be Världsanden om hjälp. Världsanden i sin tur behöver många händer och öppnade plånböcker.

  Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Tack.
    ”Och till och med jämlikheten själv, denna kraftfulla vädjan, detta storartade löfte som socialister i alla tider avgett, visar sig innebära inte lika rättigheter, möjligheter eller yttre förhållanden, utan jämlikhet som identitet, jämlikhet betraktad som mångfaldens rörelse mot enhetlighet.”

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack! Det är mycket stimulerande att själv försöka lägga de oräkneliga små pusselbitarna i samtiden och börja upptäcka mönster i galenskapen – och sedan få sin bild bekräftad och utbroderad av äldre tiders författare, statsvetare och filosofer. Den avgörande idéhistoriska och politiska skiljelinjen går uppenbarligen mellan egalitär och anti-egalitär, och det senare är nu ett diaboliserat tänkande. Det här är lätt att illustrera med otaliga exempel från dagens absurda svenska verklighet. Att egalitarismen har en inbyggd falskhet och destruktivitet kan inte längre bortförklaras med kommunistdiktaturernas historiska brister. Men så länge det saknas en stor medial och politisk plattform kan vi bara försöka utbreda klarsyntheten om allt detta på gräsrotsnivå.

    Gilla

 28. Fredrik Östman skriver:

  Du talar ju inte om vad populism är. Ju fler exempel du ger, desto vidare blir fenomenet. Det är ingen lyckad metodik. Kvar blir en tom tautologi: det världsanden tycker är populism, och därför tycker världsanden populism.

  I själva verket har de åsikter som f.n. stämplas som populism mycket litet gemensamt med varandra och även mycket litet gemensamt med det som hittills har kallast populism, alltså ett slags socialdemokrati.

  Gilla

 29. Jonas Nilsson skriver:

  Varför nu? Vår perestrojka. Nedgångsperiod. Yttre påtryckningar i vilken riktning USAs och Europas (bara 68or?=) eliter ska gå. Jämför Nordafrika. Stor skillnad i att Sovjet hade kompetensen men inte kapitalet. Vi har kapital men klen kompetens. Någon/några tar över massorna?

  Världsanden som historisk förklaringsfaktor? Talar vi om Hegels världsande så ska det tilläggas att det vara en orosande men med hopp om något bättre.
  Man får gå ända tillbaks till Augustinus för att komma runt, han med Bekännelserna och tanken om Gudsstaten och världsstaten som då stred. Utgången låg liksom i koncepten. Inte ljust mänskligt att döma. Det brukar väl heta att medeltidens människor levde med de perspektiven, alltså världens snara slut och Gudsdom (är det samma oro som vi nu grillas av vad gäller miljön?). Tyngst med medeltidspesten.

  Med upptäckterna vände perspektivet. Nya världar. Framgång. Landvinningar med hjälp av senrenässansens uppdaterade antika perspektiv. Furstar och statsstater börjar konkurrera på allvar. Utveckling eller utsugning? Här kommer Hegel in. Inte längre självklart med Augustinus perspektiv. Dynamik istället för det förutsägbara?! Men Hegels ande hängde i luften. Skar inte Marx&Co bort överdelen, det som ännu förefaller vara en fråga i kyrkohandboksarbetet? Svenska filosofer skar definitivt bort den för 100 år sedan: ”metafysiken bör förstöras”.
  Nu slår PE vad om att den ändå finns där?? Han skulle ha skällts ut av min religionsfilsofilärare liksom han är medveten om att han talar vågat på svenska.
  Sextiotalets historiker försökte förklara medeltiden genom att läsa skattetabellerna intill vansinne.

  Kanske det är relevant att ta upp fenomenet ”Annalesskola”, ett mer franskt historieforskningssammanhang som förra seklet utvecklade förmåga att notera såväl de snabbare föränderliga politiska vändningarna men därtill även de mer periodiska vindarna och dessutom de NÄStan orörliga. Punktuell, periodisk och nästan oföränderlig historia.
  En sak är säker, Skandinavien lär inte förändra formerna i landskapet såsom i en del andra delar av Europa. Men vi tycks onekligen stå i övergången från en period till en annan. Frågan man kan diskutera är väl vad för slags period vi lämnar? Kan man bli hyfsat överens om det kan man kanske därmed säga något om vad som kommer.

  Någon har sagt att kunskaper om den historia vi har med oss säger mycket om den som kommer. Det betyder väl samtidigt att dåliga kunskaper i vad vi har med oss ger föga vägledning? Kanske det inte blir SÅ stor förändring?
  Någon ändrar förutsättningarna för hur nätet fungerar så lugnar det ner sig? Nationella/EU servrar som sätter nya goda ramar, eller några andra som styr upp dem?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.