En studie i demokrati

Patrik Engellau

President Donald Trump har nu två gånger försökt utfärda en presidentorder om att under en kortare period – några månader – begränsa tillträdet till USA för medborgare i ett halvdussin i huvudsak muslimska länder i Mellanöstern. (Vad presidenten tänkt sig att göra efter denna period vet jag inte, men det spelar ingen roll just här.) Båda gångerna har dessa presidentordrar blockerats av domare. Blockerats betyder här att den amerikanska statsförvaltningen tills vidare, i avvaktan på beslut från högre domstol, har förbjudits att tillämpa ordrarna. Det är tills vidare som om ordrarna aldrig utfärdats.

Det hela är mycket märkvärdigt och föranleder två observationer från mig, en formell och en substantiell.

Den första, formella, observationen gäller det faktum att för svenska förhållanden fullkomligt otänkbara händelser inträffat, nämligen att domare kan upphäva vad som närmast är en lag. Tänk dig att den svenska regeringen beslutar att stödja etniska föreningar för invandrare och minoriteter med ett antal miljoner kronor om året. Nu tycker en enskild medborgare i Höganäs att det känns som diskriminering mot etniska svenskar eftersom det inte är meningen att svenska föreningar ska kunna ansöka om bidrag. Medborgaren går då till Helsingborgs tingsrätt och tjänstgörande domare visar sig instämma i hans synpunkt och upphäver därför regeringens beslut. Det är ungefär vad som inträffat med Trumps ordrar även om en presidentorder har en högre juridisk dignitet än ett vanligt regeringsbeslut, så de amerikanska händelserna är ännu märkligare än mitt exempel.

Vad det handlar om är att den amerikanska demokratin, till skillnad från den svenska, bygger på maktdelning. Alla tre statsmakterna – den verkställande makten, alltså presidenten och hans ”regering”, den beslutsfattande, alltså kongressen och den dömande, alltså domstolarna – faktiskt är oberoende och har rätt att kontrollera varandra. Så är det inte i Sverige. Här är den ”beslutsfattande” riksdagen och domstolarna helt underkastade den verkställande, alltså regeringen, framför allt riksdagen, som inte har mycket till självständig ställning.

En okänd och i de större sammanhangen obetydlig domare vid en tingsrätt, i det senaste fallet en Derrick Watson från Honolulu, kan alltså stoppa USAs president.

Min andra, substantiella, observation gäller de juridiska grunder på vilka Judge Watson i det här fallet blockerat presidentordern.

Jag har åtminstone ytligt studerat presidentorder nummer två. Med reservation för att jag långtifrån är någon expert på amerikansk lag förefaller det mig rätt uppenbart att Trump i det här fallet handlat inom ramen för sina befogenheter. Följande text (som jag inte bevärar mig med att översätta eftersom det bara skulle introducera oklarheter) är en del av kongressens uttolkningar av den amerikanska konstitutionen:

Whenever the President finds that the entry of any aliens or of any class of aliens into the United States would be detrimental to the interests of the United States, he may by proclamation, and for such period as he shall deem necessary, suspend the entry of all aliens or any class of aliens as immigrants or nonimmigrants, or impose on the entry of aliens any restrictions he may deem to be appropriate.

På mig låter det som precis vad Trump gjort. Men det anser som sagt inte Judge Watson. Judge Watson anser liksom den klagande medborgare som anhängiggjort ärendet att presidentordern utgör religiös diskriminering mot muslimer, vilket är ett brott mot konstitutionen. Jag kan inte se något i orderns text som luktar religiös diskriminering. Kolla själv. Det enda, vad jag kan se, som kommer i närheten av funderingar om religiös tillhörighet är att ”förföljda religiösa minoriteter” ska få prioritet till USA, även sådana som kommer från länder där ”islam är minoritetsreligion”.

Jag undrade hur Judge Watson kommit fram till sin uppfattning att presidentordern bäddade för religiös diskriminering. Sedan såg jag ett inslag på CNN, knappast en kanal som gjort sig känd för att försvara eller urskulda president Trump, där det förklaras att domarens bevekelsegrund inte skulle sökas i den presidentorder han förbjudit, utan i uttalanden från presidentkandidat Trump under valkampanjen.

Jag var tvungen att lyssna på inslaget tre gånger eftersom jag först inte trodde mina öron. Tänk dig att tingsrättsdomaren i Helsingborg baserat sin dom inte på det bidragsbeslut som regeringen fattat, utan på att statsminister Löfven och några av hans medarbetare under en tidigare valkampanj sagt att svenskar är rasister och att detta är det verkliga skälet till att svenska föreningar inte får söka bidrag varför bidragsbeslutet utgör hets mot folkgrupp och således bör upphävas.

Det ska fan vara president i en riktig demokrati.

32 reaktioner på ”En studie i demokrati

 1. Vimsan skriver:

  ”-Jag trodde islam var ett hot mot U.S.A.?” ”-Nej nej, det var då när de övertygade oss att muslimer var skyldiga till att tornen föll, nu är det Trump som är hotet!”
  ”-Islam is good, Trump is bad, mkay!”

  Gillad av 3 people

 2. Bo Divander skriver:

  Jag kan bara konstatera att Donald Trump har hamnat i en uppförsbacke, i och för sig inte särskilt oväntat. Flera av hans storslagna löften från primärvalskampanjen och presidentvalskampanjen ser ut att bli svåra att genomföra i praktiken. Det amerikanska systemet är uppbyggt för att balansera makten i landet. Den federale domarens beslut följer helt denna ordning, vad jag kan förstå. Nu går ärendet vidare till apellationsdomstolen, i San Franscisko om jag minns rätt. Trump har lovat att överklaga till The Supreme Court. Där är den nuvarande situationen fyra ”republikanska” domare mot fyra ”demokratiska” kollegor. Resultatet av detta kan bli att domstolen skickar ärendet tillbaka till apellationsdomstolen i San Franscisko. Då kommer deras beslut att gälla och förra gången röstade den ”republikanske” domaren som sina ”demokratiska” kollegor. Vi får se hur det blir den här gången.

  I Europa tycks förövrigt den högerpopulistiska vågen ha stoppats, efter valresultatet i Nederländerna. Dominoeffekten av Brexit tycks inte vara så avgörande som en del hade hoppats. I Storbritannien fortsätter motsättningarna mellan England och Skottland och i någon mån Nordirland. Brexit är inte på något sätt den framgångssaga som Nej-röstarna hade hoppats.. Åtminstone inte så långt. Snarare verkar det som om en del länder har blivit skrämda av resultatet av Brexit, förmodligen får Nederländerna räknas dit.

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Delar inte din uppfattning om att den högerpopulistiska vågen stoppats. I Nedeländerna ökade PPV (ie Wilders med uppemot 30% räknat på ,mandaten, och socicaldemokraterna nära evaporerades- minus 75%) Tillfällig uppbromsning möjligen.
   Sedan har ju sittande premiärminister delat upp populismen, där han själv står för den goda populismen.(som backade 25%)

   Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Ett problem i dagens värld är den oerhörda kortsiktigheten. Ingen seriös betraktare förväntade sig väl att Brexit skulle bli en ”framgångssaga” på så kort tid som ett halvår.

   Gillad av 3 people

   • MartinA skriver:

    @Anna
    Att flytta makten närmare människorna och minska komplexiteten och öka överskådligheten är framgång. Om detta resulterar i välstånd eller ej är ointressant. Att människor är herrar över sitt eget öde är viktigare än fler penningar.

    Gilla

   • Tage Sundin skriver:

    Svar till ”Martina”:

    Om ”fler penningar” är viktiga eller ej torde i stor utsträckning bero på om man är hungrig eller ej… 🙂

    För att citera Brecht: Erst kommt das fressen, dann kommt die moral.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Tage Sundin
    Det finns ett utmärkt ord för er som bryr er mer om pengar än om dygd och ära. Av hänsyn till andra läsare låter jag bli att skriva ut det.

    Gilla

  • Thor skriver:

   England kan prisa sin lycka om tokskottarna får sin vilja igenom och bryter sig loss. Då slipper engelsmännen inte bara de årliga bidragen till EU utan även många miljarder pund i årliga bidrag till Skottland. Tokskottarna tror att EU ska kompensera Skottland. Jag har mina dubier. Tokskottarna lär hursomhelst fortfarande vara färre än klokskottarna.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det viktigaste med skotsk självständighet är att skottarna då skulle få möjlighet att ta ansvar för sig själva. Englands dominans är ett rött skynke som skymmer synen i skottland, inte lätt att navigera då.

    Gilla

  • malmoperspektiv skriver:

   Socialdemokraterna i Holland nästan utplånades och gick från 24,8 till 5,7 procent. Liberala regeringspartiet VVD tappade från 26,5 till 21,3 procent. Valet i Nederländerna var en brakförlust för de flesta etablerade partierna, särskilt på vänsterkanten. Socialdemokraternas katastrofval, verkar dock inte intressera PK-media.

   Istället pekar man ut Geert Wilders och hans PVV om förlorare – ett parti som markant ökade sitt stöd och nu är landets näst största! Att dessutom dra den slutsatsen att den ”högerpopulistiska” vågen är på tillbakagång verkar bara vara en önskedröm (eller medveten verklighetsförfalskning) från PK-etablissemanget.

   Gillad av 1 person

 3. Eric B skriver:

  Efter läsning går tankarna till ett svenskt scenario. Tänk om Sverigedemokraterna i valet 2022 får egen majoritet och kan bilda en majoritetsregering. Då tror jag inte den svenska demokratin överlever. Inte på grund av SD:s förda politik utan på grund av en mer allmänt utbredd obstruktion från en mängd olika håll.

  Svensk ledning av olika myndigheter har allt mer frekvent kommit att hämtas och tillsättas av människor som länge verkat inom politiken. Tjänstemannaoberoendet har luckrats upp och en politisering av själva myndighetsutövningen har börjat ske. Politiska överrockar har mer allmänt hängts på styrande myndighetspersoner.

  Svensk media accepterade synbarligen inte heller, till en början, att Trump valts i ett demokratiskt val. Man skildrade ihärdigt mest protesterna mot Trump. I tevesoffan undrade man vad alternativet då skulle vara? Att underkänna ett amerikanskt demokratiskt val? Samma oacceptans av ett demokratiskt valresultat, från medias sida, skulle säkert väckas, och nå stormstyrka, om SD ensam hamnade som regering i Sverige 2022.

  Media har även en tendens att dela upp yttrandefriheten som en officiellt accepterad, som den egna rösten då utgör, och alternativmedia, som helst bör kringskäras och motarbetas, motiverat utifrån en förment förekommande hatretorik. I praktiken handlar det om en insnävning av yttrandefriheten. Där även fake news ingår i kampanjen.

  Så har vi rättsväsendet, som delvis organiserat sig som en stat i staten, via Advokatsamfundets nätverksorganisation Ruben och Hilda. Om detta har Johan Westerholm skrivit mycket på Ledarsidorna.se. Rättsväsendet står inte oberoende från politiken, men saknar samtidigt en mer öppen transparens.

  Så har vi socialsekreterarupproret. Där enskilda anställda inom myndigheter och förvaltningar börjat driva egna politiska agendor och då hämtar stöd från den allmänt mer torgförda värdegrunden. Ur vilken man moraliskt känner sig ha stöd. Ett rent aktivistiska förhållningssätt i myndighetsutövning där egen moral toppar och går före allmän juridik och övriga fattade beslut.

  Vi har även en kraftig politisering av ett forskarsamhälle, framför allt inom socialvetenskapen. Där kanske Södertörns högskola utmärker sig särskilt väl. Delar av forskarsamhället motiveras och drivs allt mer av ren politik och ideologi. Och förvandlas till aktiva aktörer på en politikens stora scen.

  Och så finns den radikala vänstern som anser sig bäras fram av en högre moral, många gånger vid sidan av samhället i övrigt. Och utifrån den moralen även ta sig rätten att sätta sig över redan fattade demokratisks beslut. I mångt och mycket handlar det om en ungdomlig aktivistisk livsstil fylld av entusiastisk radikalitet,som de mer officiella politiska aktörerna mycket medvetet blundar för när även lagar delvis bryts.

  Och så har vi den mer allmänna värdegrundsmarineringen. Den som även genomsyrar det nya myndighetssverige och vissa delar av organisations- och företagssverige. Även härifrån skulle ett motstånd antagligen utgå och nå en tämligen hög magnitud vid ett, för dem, oönskat valresultat.

  Så landet Sverige har bäddat väl för en mer allmän obstruktion ifall Sverigedemokraterna skulle få egen majoritet 2022. Själv tror jag inte demokratin, som vi känner den, skulle överleva en SD-majoritet i riksdagen. Även den numera nästan herostratiskt välkända Decemberöverenskommelsen pekar i samma riktningen. Pessimism över hela linjen med andra ord.

  Gillad av 14 people

  • Bengt skriver:

   Dessvärre är det nog en rätt realistisk bedömning du gör. Men ju fler vi är som är uppmärksamma på denna fara för demokratin dess större utsikter att eliminera risken.
   DGS, Ledarsidorna.se m.fl. seriösa alternativa media kan nog förväntas få allt större spridning och stärka de demokratiska krafterna.
   En viktig förutsättning härför är att vi kommentatorer visar gott omdöme, håller god ton och inte låter frustration ta över förnuftet. Det är lätt hänt att goda föresatser annars blir kontraproduktiva!

   Gilla

  • Magnus2018 skriver:

   Du har troligen rätt !

   Vi har extremt politiserade myndigheter, statliga verk, rättsväsende som garanterat skulle behandla SD med aktivism och motstånd. Jag tror tom att Sverige skulle visa sämre sidor än vad vi ser i USA. Här är pk sekten med ”värdegrunden” mer utbredd.

   Tack PE för upplysningen och tack för att DGS finns!

   Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Bravo!

  Detta har MSM ej brytt sig om att förmedla…
  Föga överraskande, ett givet tillägg!

  Viss reliligion tar Allah chanser att flytta fram sina positioner,
  offerkoftan på, kan man med modernt språkbruk säga!

  Gillad av 1 person

 5. Pk boogie skriver:

  Jo, jag kan konstatera att jag inte vet nog om juridik och USA, kunde domaren verkligen stoppa ordern för hela USA, eller endast för Hawaii? Hoppas Norström på avpixlat reder ut detta. Men visst sker samma i Sverige, som jag förstår det så har regeringen försökt strama upp vissa straff, men det genomförs helt enkelt inte av domstolarna i Sverige, så i det fördolda så agerar inte juristerna, sannolikt styrda av nätverken Hilda och Ruben, som statsmakten avser. Vilka möjligheter finns att hålla våra domstolar ansvariga? Skulle SD få makt så gissar jag att rättsväsendet hade obstruerat å det grövsta. Vilka möjligheter finns att förhindra detta? En annan aspekt är upprördheten över att man i Polen vill avskaffa eller försvaga deras författningsdomstol, detta skrevs det en hel del om, utan att någon systemjournalist reflekterade över att vi helt saknar en sådan domstol. En juridisk blogg behövs, det behövs juridisk expertis på anti-etablissemangssidan, det behövs advokater, vapen och pengar:

  Gillad av 5 people

  • Hwessinx skriver:

   Det finns tydliga tendenser enligt aktiva nämndemän att domare strävar efter att döma enligt det lägsta straffet i straffspannet snarare än det högsta. Resonemangen lär följa tråden,”Vilka behjärtansvärda omständigheter kan vi utnyttja för att minska straffpåföljden”.

   Kan det vara så att man inte vill bli överklagad i högre instans och därför därför strävar mot minimum.

   Gillad av 1 person

   • Tage Sundin skriver:

    Det är, olyckligtvis, mer än en tendens att svenska domstolar dömer enligt straffskalans lägre nivåer. Domstolarna gör det konsekvent, vilket får sägas vara i enlighet med den praxis som uppstått genom prejudikatsdomar i Högsta domstolen. Det är därför även yrkeskriminella ofta döms till saft-och-kakor-påföljd* även för en hel serie av åtminstone medelgrova brott!

    Förhållandena var likartade i USA fram till början av 1990-talet. Lagstiftarna i en hel rad delstater ilsknade då till, vilket är bakgrunden till de ”3 strikes and your are out”**-lagar som fortfarande finns intakta i flesta amerikanska delstater.

    Vi får väl se om och när den svenska riksdagen ilsknar till? Förmodligen först när röken från de brinnande förorterna tränger in även i de fina salongerna?!

    *exempelvis skyddstillsyn med föreskrift

    ** lagarna innebär att den som tidigare dömts vid två tillfällen får ett mycket långt straff den tredje gången, ofta skall ett minimum av 20-30 år avtjänas före frigivning

    Gilla

   • Pk boogie skriver:

    Inte alls, hela det offentliga Sverige strävar efter att optimera sin position gentemot värdegrunden, det ger kärriär och sociala fördelar, eftersom invandrade våldtäktsmän är offer så döms de så milt som möjligt om alls, och får gå kvar på samma skola som flickan de våldtagit, alla agerar efter uppfattad värdegrund. Detta gäller på alla nivåer.

    Gillad av 2 people

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Att vanliga svenska medborgare är okunniga om det amerikanska rättssystemet är begripligt med det är knappast ursäktligt att detta också gäller landets större tidningar samt den statsägda radion och TV. I stället för att sakligt informera medborgarna så ordnas i stället gallup kampanjer där man förhör sig huruvida folk gillar eller ogillar den amerikanske presidenten!
  Detta om något visar hur viktiga dagens seriösa bloggar har blivit och att samtidigt de traditionella medierna är på väg att gräva sin egen grav.

  Gillad av 11 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är svårt att bedöma vad som verkligen händer i USA eftersom mycket sker i det fördolda, dessutom utsätts vi ju genom svenska medier för en rätt kraftig desinformation. Min personliga bild av det hela är att det påminner om en amerikansk B-film och att folk är så gemena som man kan vara i en sådan film. Med andra ord, amerikanska B-filmer är närmare verkligheten än man kan tro.

  Gillad av 3 people

 8. Bamse skriver:

  Vad Sverige skulle behöva är en författningsdomstol värd namnet. Vår motsvarighet, konstitutionsutskottet med politiker som ”domare” är en ganska tandlös inrättning.

  Gilla

 9. Lasse skriver:

  Meningen med det tillfälliga insreseförbudet är att det skall vara ett stop för personer med medborgarskap från de 6 (7 i första presidentordern) tills nya rutiner för att granska personer som skall få visa till USA införs. Det finns ochså sen tidigare ett beslut I kongressen (Gäller från 2016, kom till under Obama) att personer som rest till dessa 7 länder efter Mars 2011 skall granskas särskilt och att de ej kan resa på visumfritt (ESTA) samt att deras gällande visum uppehållstillstånd skulle granskas på nytt.
  Så Trumps tillfälliga beslut har bara en skillnad , det gäller medborgare från ett antal länder som inte bor I dessa länder kan ju inte vara någon skillnad. Så allt handlar om att domare I USA är politiskt tillsatta och att vara Anti Trump.

  Gilla

 10. Så här kan det också vara... skriver:

  Kommer ni ihåg när SD satte upp affischer i tunnelbanan – med det verkliga syftet att andra skulle riva ned dem och att DET skulle få spridning i media så att väljarna såg nedrivarna som odemokratiska – så att det i sig skulle gynna SD.

  Jag minns att den här bloggen eller någon av dess grannar skrev att den kampanjen nådde 92% av de svenska väljarna det året. Inte illa pissat för några obskyra banderoller i taket på en mer eller mindre perifer tunnelbanestation.

  Samma sak här: Ett inreseförbud på 120 dagar fyller knappt någon praktisk funktion alls, det är bara ett utslängt vallöfte som behöver uppfyllas på miniminivå, vilket uppnås genom själva utfärdandet. Men marknadsföringsgeniet Trump har kommit på ett sätt att förvandla det till en gratis, fortlöpande reklamkampanj i MSM som indirekt framställer hans motståndare i dålig dager inför hans kärnväljare – genom att utfärda dekretet så ”dåligt” att det enkelt kan ”rivas ned” trots att det ändå skulle ha löpt ut av sig självt till sommaren får han demokraterna att fortsätta framstå som exakt den sorts amerika-sabotörer som hans egna väljare vände sig emot på valdagen! Det är så brilliant trollat att inte ens erfarna bloggare som denna tycks se igenom det direkt.

  Kom ihåg att Trump fortfarande kan bli omvald om fyra år. Hans primära fokus är inte att omvända väljare längst ut till vänster, utan att fortsätta behålla de ambivalenta i mitten som han vann över till sin sida i november 2016. Genom detta drag har han nu fått demokraternas media att kampanja emot sig själv genom att lägga enorma sändningstider på att dagligen tala om för folk att de jobbar hårt tillsammans med yttersta vänsterflygeln i amerikansk politik med att sabotera för den demokratiskt valde presidenten.

  Gilla

 11. MartinA skriver:

  USA är ingen demokrati och låtsas heller inte vara det. Valkollegiet, konstitutionen, rättighetsförklaringen är alla till för att begränsa demokratin.

  Sverige är däremot ett typexempl på demokrati. Socialdemokraternas rekordlånga maktinnehav gjorde att de undanröjde allt som stod ivägen för deras maktutövning, eftersom de inte kunde föreställa sig att de skulle förlora makten.
  Sveriges demokratiform har urartat i oligarki. Hade vi haft Atensk direktdemokrati hade sverige urartat åt något annat håll, troligtvis pöbelvälde, destabilisering, kupp och diktatur.

  Gillad av 1 person

 12. Hortensia skriver:

  Ja, stackars Trump, som är demokratiskt vald, vit, vuxen, manlig president och ytterst ansvarig för alla dessa exhibitionistiskt utstyrda, lallande aktivisters fortsatta fred, frihet och försörjning i La la land.

  Medelsvensson, som med bravur spelar huvudrollen i svensk skatteproduktion, men får hålla tillgodo med en stum statistroll i det pseudodemokratiska spelet för gallerierna i nysvensk politik, förstår nog ganska precis hur frustrerad han förmodligen känner sig.

  Det ska fan vara vanlig medborgare i en enkelriktad demokratur heller.

  Gillad av 2 people

 13. jacobusmcmxlvii skriver:

  ‘Det ska fan vara president i en riktig demokrati’ – ??? USA är en riktig demokrati? No way! Aten av klassiska Grekland var kanske den närmaste mänskligheten har kommit till en verklig demokrati (och det var inte mycket nära om man var en slav). Politik i USA verkar vara helt enkelt den republikanska maskin kontra ‘Demokrat’ maskin – både är slavar till särintressen och helt slarvig av intressen vanliga människor. När det gäller stöd för bombastiska korrupta liggande sjaskig demagog Trump – som kan, såvitt jag kan säga, även vara bevisligen galen – ja, han är ännu värre än Clinton, H!

  Gilla

 14. Gustav Eriksson skriver:

  Patrik, fram till 1974 hade Sverige en precis en sådan konstitution. En konstitution som togs fram under ett av landets mest ödesmättade stunder våren 1809.
  Sverige var aldrig så nära att gå under, efter ett sekel av krig, politikervälde, statskupper och ett synnerligen inkompetent envälde.

  Denna grundlag (RF1809) var en pärla till maktdelningskonstitution som på ett försåtligt och bakslugt sätt ”kuppades” bort” 1974 , mot svenska folkets vilja!
  RF1809 hade en tydlig avsikt att skydda folket mot just den sortens myndighetsövergrepp och vanstyre som nu råder.

  Ta det inte allt för personligt Patrik, men Jag är rätt så less att ständigt höra synpunkter om andra länders konstitutioner när nästan ingen tar upp det faktum att svenska folket sedan 1974 helt saknar konstitutionellt skydd från ett maktfullkomligt politikerskrå.

  Att restaurera grundlagen genom att återinsätta RF 1809 borde vara en självklarhet.
  Det var RF 1809 som skapade förutsättningarna för det svenska välstånde. Ett välstånd och en stabilitet som utlandet en gång i tiden beundrade oss för.

  Gillad av 5 people

  • akesundstrom skriver:

   Kanske rätt att tala om en kupp 1974, men det är inte nödvändigt att återgå till 1809 års grundlag, det skulle räcka att införa beslutande folkomröstningar som i Schweiz. Ett land som just av det skälet är Europa mest välskötta och demokratiska.

   Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  ”Så är det inte i Sverige. Här är den ”beslutsfattande” riksdagen och domstolarna helt underkastade den verkställande, alltså regeringen, framför allt riksdagen, som inte har mycket till självständig ställning.”

  Helt korrekt, i verkligheten, men inte i teorin. Enligt grundlagarna styrs Sverige enligt folksuveränitetsprincipen, som innebär att all offentlig makt utgår från folket och kommer till uttryck genom Riksdagen. Vi vet att det inte är så det fungerar. Men principen som sådan leder till en maktkoncentration som inte utmanas och som vilar i Regeringskansliets händer.

  Men vi har trots allt på senare år fått några små embryon till maktdelning. Riksrevisionen, som är en myndighet under Riksdagen, har till uppgift att granska Regeringen. Men man kan naturligtvis, mot bakgrund av nyligen timade händelser, sätta ett frågetecken för hur självständiga riksrevisorerna egentligen är i förhållande till regeringsmakten. Det andra exemplet är att de högsta domstolarna har fått en, visserligen begränsad men ändå, lagprövningsrätt. Det innebär att domstolen kan förklara att en av Riksdagen stiftad lag inte kan tillämpas eftersom den strider mot grundlagarna. Men det är ändå långt ifrån en författningsdomstol.

  Vi kan förundras över det som nu utspelas i USA, eftersom det har sin grund i Montesquieus tankar om maktdelning och är helt främmande för det svenska systemet. Man blir lätt hemmablind. Men om vårt land skulle överge folksuveränitetsprincipen och i stället ansluta sig maktdelningsprincipen vore det, enligt min mening, ett viktigt steg mot att bli en vanlig demokratisk rättsstat av västeuropeiskt snitt.

  Gillad av 1 person

  • Gustav Eriksson skriver:

   Tack för en bra kommentar Lennart!

   Återigen förundras jag dock av att ett klokt resonemang kring vår nuvarande konstitutions brister och vansklighet, inte leder till den uppenbara slutsatsen att RF1974 trängde undan en befintlig grundlag (RF1809) av den sort som du så starkt förordar.

   Här ett memorial från dåvarande KU:s sekreterare Hans Järta (1774-1847) vari de principer som låg till grund för 1809 regeringsformen angavs. Enligt Järta karaktäriserade 1809 års författningsarbete i följande ordalag: ”Utskottet har sökt att bilda en Styrande Magt, verksam inom bestämda former, med enhet i beslut och full kraft i medlen att dem utföra; En Lagstiftande Magt, wisligt trög till verkning, men fast och stark till motstånd; En Domare-Magt, sjelfständig under Lagade, men ej sjelfherrskande öfwer dem. Det har sidare sökt att rigta dessa Magter till inbördes bevakning, till inbördes återhåll, utan att dem sammanblanda, utan attlemna den återhållande något af den återhållnas werkningsförmåga.”
   Även om 1809 grundlag tydligt har karaktären av Montesquieus maktdelningsprincip så anses den av många vara ”hemmasnickrat”, baserat på 1700-talets och det tidiga 1800-talets förskräckliga erfarenheter.
   I Pontus Fahlbecks avhandling ”Regeringsformen i historisk belysning” (1910) skriver Fahlbeck att om 1809 års regeringsformen att det: ”finnes icke ett spår av teori. Det var dyrköpt erfarenhet alltigenom, som byggde upp den. Den odelade makten leder till fördärv – det var den grundlärdom som historien givit. Korollariet därav var, att maktens delning är första villkoret för enskilt och allmänt väl.”

   Snacka om att kasta ut ”barnet med badvattnet” när den baksluge ”Folksuveränitetsprincipen” infördes 1974.

   Gillad av 2 people

 16. skaaning skriver:

  Jag skulle bara vilja inflika att jag, trots min ringa juridiska bildning, anser att du har fel i ett resonemang. Det lagcitat du citerar är enligt min mening helt glasklart. Trump har rätt att spärra ”any class” av människor att komma in i USA. Den andra grundlagstiftade principen mot diskriminering på religiös grund, gäller medborgare (och kanske även de som vistas där legalt). Att ge diskrimineringsklausulen företräde är, enligt min mening, en slags ludertolkning som är ett resultat av politiserandet av domstolsväsendet, främst från vänstersidan. Fundera på konsekvenserna av den förtolkningen i längden.

  Med andra ord, Trump hade varit i sin fulla rätt att införa en fullskalig ”muslim ban”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.