I de andliga bokbålens tid

Lennart Bengtsson

I ett välfungerande öppet samhälle är det få som är rädda för det skrivna ordet. I Sverige har motsatsen icke sällan varit vanligare. När August Strindberg uttryckte sig nedsättande om det oskarianska samhällets värderingar och dess institutioner fick han flytta utomlands för en tid. När man under 50-talet ville se mer ohöljda skildringar av den fria sexualiteten hamnade böckerna på den grå marknaden och var självfallet totalförbjudna på stadsbiblioteken. Gradvis blev mer och mer tillåtet och idag finns inga gränser när det gäller att offentligt skildra det hemskaste våld i ord och bild. Ett exempel är här inte minst den så populära och ekonomiskt framgångsrika svenska kriminalunderhållningen.

Att förbjuda vad det etablerade samhället anser vara olämplig litteratur tog sig kanske sina mest drastiska former i de nazistiska bokbålen där judisk och annan litteratur brändes upp under festliga former som påminde om det svenska valborgsmässofirandet. Inte minst var det unga aktivister, icke sällan studenter, som var i farten.

Bokförbränning av olämplig litteratur har långa traditioner och mycket finns att läsa. En av de bästa skildringarna finner man i Ray Bradburys framtidsroman Fahrenheit 451. 451 grader Fahrenheit eller  +233 °C är antändningstemperaturen för papper. I Bradburys undanskuffade civilsamhälle bevarade man den otillåtna litteraturen genom att utvalda medborgare lärde sig de förbjudna böckerna utantill innan de bränns.

Även i dagens Sverige avhänder sig samhället olämplig litteratur men det är inte längre skildringar av ohämmat våld och sex utan i stället det som man uppfattar som avsteg från den så abstrusa värdegrunden. Ingen skall få läsa vad som uppfattas som kränkande, till exempel att våld mot individer har ökat i Sverige och att kriminaliteten är större hos landets invandrare än hos dess urbefolkning. Inte heller skall det tillåtas sådant som kan uppfattas som kränkande mot exempelvis den islamska religionen eller mot andra starka värderingar hos de folk som kommit till Sverige de senaste åren, speciellt förstås om man bedömer att någon av dessa skulle reagera våldsmässigt.

Att skämta om religion som i Albert Engströms teckningar går idag inte för sig. Därför har man i biblioteken farit fram med verklig järnhand. De klassiska barnböckerna tas bort eller tillrättaläggs som hos Pippi Långstrump, Tintin eller den harmlöse privatdetektiven Ture Sventon med sina semlor. Till och med tecknaren Jan Lööf blev ombedd att rita om en del av sina teckningar som förlaget trodde skulle kunna kränka någon för att hudfärgen hos en del av skurkarna var i mörkaste laget eller näsan alltför utpräglad. I utländska medier gycklas denna svenska  ”bokbålspolitik” skoningslöst som framgår av denna bild.

Några exempel får illustrera dagens mentala bokbålsbränning och dess märkliga prioriteringar.

För en tid sedan meddelades det att biblioteket i Ekerö kommun inte avsåg att införskaffa Tino Sanandajis  nyutkomna bok Massutmaning. Bibliotekarien ansåg nämligen att boken inte var i överenstämmelse med bibliotekets värdegrund, då man inte köper in böcker som ”stöder rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna”.  Till skillnad från Ekerös bibliotekarie har jag läst  Sanandajis bok och kan bekräfta att anklagelsen ovan är fullständigt obefogad. I så fall får man också förbjuda SCBs årsböcker.

En annan orsak kunde förstås ha varit hot från sociala medier.

Samma öde som Sanandajis bok lär också ha drabbat Charles Darwins  ”The Descent of Man” som biblioteket anser vara rasistisk och därmed inte lämplig litteratur för utlåning. Vi hoppas här vara felunderrättade. Däremot var det helt i sin ordning att få låna Adolf Hitlers ”Mein Kampf” liksom Karl Marx ”Das Kapital”. Efter påtryckningar blev dock bibliotekarien tillsagd av kommunstyrelsen att anskaffa Tino Sanandajis bok varvid hon ansåg sig ha blivit utsatt för en kränkning.

Uppenbarligen har det blivit så i Sverige att myndigheter eller till och med enskilda tjänstemän på olika nivåer kan göra sin egen värdegrundstolkning och som i detta fall självsvåldigt besluta vad kommunens medborgare skall få läsa. Här behöver man inte ens utfärda anvisningar utan man överlåter detta till tjänstemännen på fältet som förväntas känna på sig vad som går och vad som inte går. ”Värdegrundsbalken” är nämligen inte utskriven som normala förordningar och följer därför en tradition som ofta tillämpas i totalitära stater. I DDR och Nazityskland kända man instinktivt på sig vad man skulle tycka och inte tycka. Folk där var välordnade och väluppfostrade och gjorde sällan några dumheter. Man hade lärt sig betydelsen av att ”ligga lågt”.

Att ett sådant förhållningssätt på alla sätt är förkastligt borde de flesta inse, inte minst landets journalistkår. Den behövs faktiskt för att förhindra detta slag av brott mot det fria samhället och det fria ordet. I dagens Sverige förefaller inte detta vara fallet. Den så kallade ”fjärde statsmakten” finns inte längre som en oberoende faktor utan den har blivit helt subordinerad den traditionella makten. Frihetens och öppenhetens röster finns numera endast på det vildvuxna ”Internet”.

Vi hoppas här att Sveriges medborgare bestämt sätter ned fötterna för att få stopp på dagen skrämmande utveckling.

39 reaktioner på ”I de andliga bokbålens tid

 1. Bo Divander skriver:

  Flera skribenter som skriver här på forumet har en tendens att gå för långt i sina beskrivningar av det svenska samhällets förfall. Endast i de alternativa medierna råder öppenhet och frihet. Dessutom menar artikelförfattaren att man inte får skämta om religion idag. Då måste jag fråga vilken religion Bengtsson avser? Sätter han i själva verket likhetstecken mellan ordet islam och ordet religion? Om kristendomen har man ju nämligen fått ironisera fritt , åtminstone sedan Strindbergs dagar! Vilket jag förmodar att artikelförfattaren känner till.

  Det blir lätt väldigt svartvitt i den här typen av samhällsskildringar. Alla etablerade tidningar är lika politiskt korrekta och alla tjänstemän drivs av en enda sak, att begränsa medborgarnas fria tyckande. Nej så enkelt är det nog inte.

  Däremot har vissa områden drabbats hårt av ”censur” , inte minst skolavslutningarna i kyrkorna landet runt. Den absurda situationen har uppstått att prästerna tvingas ägna sig åt självcensur på sin egen arbetsplats. De måste hålla sig inom ”alla-religiösa-system-är-likagoda-området”. Namnet Jesus Kristus bör man inte nämna alltför flitigt. Naturligtvis finns det lokala avbrott från den här trenden, men i stort är situationen sådan som jag beskriver.

  Det behövs nu en verkligt öppen debatt, inte en likriktning mot det populistiska hållet där alla ställer sig bakom Trump och Brexit (tendensen åt det hållet är ganska stark, inte minst på det här forumet). Nu behövs det verklig frihet att tycka och tänka som man vill, åt vilket håll man vill. Vi är inte i behov av nya åsiktskorridorer.

  Liked by 1 person

  • Magnus Ström skriver:

   Han menar nog Islam, det tror jag de flesta som läser detta förstår. Fråga Lars Wilks som mer eller mindre sitter inspärrad för att inte bli mördad. Inte för att det finns många journalister som bryr sig om hans öde.

   Liked by 3 people

  • murmelisite skriver:

   Naturligtvis är det islam som det inte ”går” att ironisera och skämta om. Själv är jag av uppfattningen att den dagen vi vågar /vill göra en Life of Brian-film, med Muhammed i huvudrollen eller varför inte en musikal, likt den om mormoner, först den dagen är vi fria från islams bojor. Men vem vågar utmana islam? den som gör det får leva med livvaktsskydd resten av livet. Och vårt land har sannerligen ingen anledning att brösta sig i denna frihetsfråga. Vi hukade oss för nazismen. Nu hukar vi för islam.

   Liked by 7 people

   • Varm korv boogie skriver:

    Just det, av den anledningen och att man inte kan dra alla över kam, dvs alla muslimer är inte terrorister blir omvänt att inte alla muslimer inte är terrorister, så kan vi inte leva sida vid sida med muslimer. De måste ut, alla, detta blir det stora politiska projektet de nästa 30 åren som säkert då problemen blir fler och fler kommer att samla 50% av väljarkåren, liksom miljöfrågan gjort fram tills nu. Det blir en gyllene ålder för antimuslimska partier.

    Liked by 2 people

   • Gustav Svensson skriver:

    Jag är all in med Murmelisites förslag. En musical om Mohammed! Självklart! Som förslag på arbetsnamn: ”Profeten”, ” Les fanatiques” , ”Muhammed SAW Superstar” eller ”Life of Moron”. Med sånger som ”Blodet rann i sand”, ”Du måste stenas” och ”Always look at the sharia side of life”.

    Pinga Björn och Benny. Trosa och Västervik kan behöva ett litet tillskott av det berikande och spännande mångkulturella samhället,

    (Varför inte också en musical om F Reinfeltd, när vi ändå spånar? ”Loppcirkusdiektörens barnbarn”? Eller, mer kulturellt och fritt lånat av Dostojevskij; ”Idioten”?)

    Liked by 1 person

 2. Jonas Nilsson skriver:

  Jo, allt detta låter sig sägas och skrivas, åtminstone igår. Idag är det annorlunda.
  Apropå andligt bokbål så är självaste instruktionsboken för Svenska kyrkans gudstjänster det tydligaste exemplet. Olämpliga benämningar på Gud plockas bort. Musiken stäms så att man tänker att den ska passa att sjunga för Svenssons som sällan går i kyrkan.
  Idag blåser nya vindar om vilka böcker som ska lyftas fram, och inte.
  Det stora bekymret är nog att inse att vi har haft och har en kanon, en prioriteringsordning för vilken litteratur och vilken kultur som vi ska prioritera. Men vi har vant oss av med att inse det. Nu syns vad vi (ni ännu äldre) har hållit på med.
  I den mån vi har bibliotek hemma har vi gjort ett visst urval.
  Vem bestämmer vad som ryms i våra hem? Alla parter i enheten har sin egen bokhylla? Men den blir ofta ganska liten då.
  Skulle vi rösta idag skulle nog dagens bibliotekskontrollanterna ännu få majoritetsbeslut. Kyrkomötet kommer att rösta så som partigrupperna kommer överens.
  Biblioteken måste plocka ut gammal litteratur till förmån för nya, i alla synnerhet som bidragen till biblioteken inte blir större och böckerna blir dyrare. Vem skriver de nya, eller ordnar nytryck av de ”gamla”? Vilken tids litteratur ska bli kvar och för hur långe? Astrids? Hergés? Evangeliets? Även det fria samhället och det fria ordet tar plats.

  Gilla

  • Staffan Wadström skriver:

   Jonas, du tycks ha missförstått detta med andligt bokbål. Det är väl självklart att SvK’s kyrkohandbok ska ha ett innehåll som överensstämmer med den kristna tron och kyrkans lära. Pss som de olika politiska partiernas partiprogram inte kan innehålla vad som helst.

   Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Jag tror jag har koll på denna jämförelse. Jag såg t.o.m. på 80-talet anvisningar för hur kurslitteratur skulle rensas ut som ansågs olämplig. Kyrkofäderna hade liksom inte fattat grejen.
    Den aktuella revisionen har gått igenom den innevarande handboken på samma sätt som bibliotekarierna rensar i bokhyllorna. Normen har varit den tänkt befriande filosofin som på samma sätt ska befria barn och kultur från vokabulär/ titlar i litteraturen som man menar förtrycker.
    Din tanke om vad partiprogrammen kan innehålla är tio år gammal, tyvärr. I bästa fall får ideologierna en renässans kommande decennier. Partikongressen bestämmer vad som ska stå i programmet.
    Skillnaden till kristen tro och tanke är att där finns en grund i Bibelns böcker, i evangeliet.

    Gilla

 3. Varm korv boogie skriver:

  Kloka ord, jag har nästan alla Tintin-album. Men hur skall medborgarna sätta ner foten? Vi är helt maktlösa, utom i nästa val, där tolkar jag inlägget som att man skall rösta SD?

  Jag blir allt mer medveten om att det är en ytterligt liten klick i Sverige som sätter agendan, det är en liten klick i media, ett exempel här är att man eftersom internationell media har oss i sökarljuset man vände och medverkade till att avsätta våldtäkts-rektorn i Lund. Detta är endast möjligt om väldigt få styr, är det ett 30-tal människor i media som sätter agendan? Samma sak i politiken, det verkar som kanske reellt mindre än 50 människor har all makt, däri finns den dolda värdegrundslobbyn som kan få Löfven att säga vad som helst som en marionettdocka. Sen har vi forskningen, där det nästan är komiskt så ofta Sarnecki och Gardell eller Bjereld bjuds in, till sist rättsväsendet med Ramberg som fanbärare. Är det kanske 100 personer totalt som i sina twitterflöden styr Sverige och gör klart för alla vad värdegrunden för dagen är? Våldtäktsmän är offer tills internationell media är och snusar runt, när de tröttnar och åker hem till USA så blir förövare offer igen.

  Därför att sätta ner foten är helt omöjligt, har man inte dessa 100 med sig så är det inte möjligt att åstadkomma något, alla bibliotekarier i Sverige kan lugnt ignorera våra fötter om de har de 100 bakom sig, det är endast vid än så länge fria val vi kan stampa. Röstar man inte på SD så röstar man bort Tintin och Sanadaji. Är det det inläggets författare menar?

  Liked by 7 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   I praktiken gör man det, ja. Har något av 7-klöverpartierna på ett övertygande sätt markerat att de vill stoppa dagens post-marxistiska dårskaper, inklusive genusvanvettet och massinvandringsvansinnet?

   För bara ett par år sedan ville t.ex. Annie Lööv importera 20 MILJONER ”nybyggare” till Sverige!

   Liked by 3 people

 4. MartinA skriver:

  Här är två citat från två olika wikipediasidor. Efter kriget så förbjöd de amerikanska ockupanterna 30 000 TITLAR. Vilket betyder miljoner sinom miljoner volymer. Medan nazisternas bokbål så brändes 25 000 VOLYMER. USAs utrensningar var centralstyrda och tvingande. Nazisternas var uppmuntrade av staten men genomfördes på privat initiativ. Uttalandet i artikeln är alltså skrämmande okunnigt.

  ”As a consequence a list was drawn up of over 30,000 book titles, ranging from school textbooks to poetry, which were then banned. All copies of books on the list were confiscated and destroyed; the possession of a book on the list was made a punishable offense. All the millions of copies of these books were to be confiscated and destroyed. ”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Denazification

  ”the students burned upwards of 25,000 volumes of ”un-German” books”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_book_burnings

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Tråkigt att det inte går att redigera. Önskar jag kunde ta bort mitt värdeomdöme. Ser gärna att censorn tar bort ovanstående kommentar.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror inte att antalet volymer eller titlar är rätt mått. Det var det terroristiska innehållet i de nazistiska bokbålen som gjorde dem avskyvärda och som utgör deras likhet med dagens svenska åsiktskorridor.

   Gilla

 5. Staffan skriver:

  Frågan är om det inte är tvärt om – att den politiska makten blivit underordnad den ”fjärde” makten, eller tyckar makten som i allt väsentligt har tolkningsföreträde!

  Gilla

  • Gert B. skriver:

   Emellanåt känns det som att Eko-redaktionen och redaktionerna för Aktuellt och Studio Ett föser politikerna framför sig och sätter dagordningen.
   Vi skulle nog behöva politiker som hade lite av Paolo Robertos integritet.

   Liked by 3 people

   • Katarina Elsässer skriver:

    Uppkäftiga okunniga journalister som borde få arbetsbefrielse omgående.
    De som möjligtvis kunde stanna kvar kan räknas på en hand.
    Samma gäller politikerna vi borde införa personval utan partibeteckning då hade vi haft direktdemokrati.
    Och de valda hade arbetat för sina väljare och inte som nu för sina partier.

    Liked by 1 person

 6. bjornwiklund skriver:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Hög tid att vrida tiden rätt . . . det räcker inte längre med ett ur som visar rätt två gånger per dygn även om det är på minsta decimal rätt…..bättre att ha ungefär rätt hela tiden än helt rätt ibland och helt fel ibland . . . a.k.a. politiska partier där flera är i denna skara som gjort lappkast till konst (eller konstigt )

  Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Vissa åsikter som är mycket primitiva, obildade och i total avsaknad av intelligens och finess borde brännas på bål. Det skulle vara skönt att slippa vissa kvinnohatande mäns åsikter och grottmentalitet. Svenska män med samma kvinnoförakt och förnedrande åsikter som talibanerna kan man vara utan. Dessa åsikter bidrar inte till samhällets utveckling utan fungerar som stoppklossar och dessa åsikter borde brännas på ett stort bål.

   Gilla

 7. Eva skriver:

  Våra journalister är ett märkligt släkte. De värnar dissidenter utomlands, som David Isak m.fl.. När de har reportage om dessa framstår de själva i god dager. Kanske är det ett sätt att sola sig i glansen. Kanske skulle de vilja våga säga vad de tycker, men de är för fega.
  På hemmaplan ger de sig på sina egna dissidenter med rasist- och nazistanklagelse. Var finns yrkeshedern?

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Inte lätt att vara komiker idag!
   Ironi är utrotningshotat?
   Svensk humor är ej vad det en gång var…

   Lars Ekborg hade aldrig funnits…
   Många fler med honom!

   En ny John Cleese är helt otänkbart)

   Monty Pyton vore idag helt otänkbart!
   Även Fawlty Towers…

   Kränktheten håller oss i ett järngrepp!

   Finns nästan bara ett område,
   helt utan restriktioner,
   som nog Allah förstår!

   SD…

   Givetvis även Kristendomen också,
   där finns inga fobier att peka MED!

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, men i fallet med ”den nya svenskläraret” är orsaken till att det inte längre är roligt INTE att ironin är för magstark, utan att det inte längre finns någon ironi kvar, eftersom verkligheten blivit mycket värre än den tidens sarkasm. Yngre Sverigesvenskar talar och skriver ju så där redan.

   Det är inte bara huvudräkning som inte längre förs vidare i Sverige.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Tack för väl valda ord i rättan tid, Lennart!

  Jag skrattade gott åt den träffande Tintin-illustrationen, men som ständigt nyfiken, ivrig läsare blir jag beklämd vid tanken på alla de tusentals, omsorgsfullt formulerade och nedskrivna, mänskliga tankar och åsikter, fakta och förnöjelser, som aldrig mer kan komma allmänheten till del p g a demokratiföraktande barbari i form av godtycklig censur och vanhelgande bokbål.

  Glädjande, att vi (än)nu har tillgång till internet, som ”never forgets”.

  ”Även Ledarsidorna.se hyllar yttrandefrihet. Flashback kan vara en snårskog av trolleri, lögner, provokationer och rena meningslösheter, men här finns också guldkorn, insikt och unik information. Vi tänker därför återkommande lyfta fram upplysningar, reflektioner och skribenter från detta forum som vi tror kan vara av intresse för en bredare samhällsdebatt.”

  https://ledarsidorna.se/2017/03/the-ann-heberlein-show-avsnitt-tva-om-flashback/

  https://ledarsidorna.se/2017/03/flashback-i-urval-den-10-februari-2017/

  Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Bra initiativ, Varm korv boogie. Hoppas även vuxna, redan politiskt väletablerade – och hårt korrigerade – individer kan förmås att se denna utmärkta illustration. Och har förstånd att uppskatta den.

    Gilla

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Det finns bara ett sätt de närmaste åren att få rätsida på vårt land…det inträffar på valdagen i september 2018! Rösta rätt så finns det en chans för landet lagom att komma på rätt köl…men det kommer ändå att ta en viss tid…flera år och över flera kommande val åren 2022 och 2026. Hoppas man lever och får uppleva denna nya tid så viktig för våra barn och barnbarn.

  Liked by 2 people

 10. Henric Ankarcrona skriver:

  Två iakttagelser:
  – pressen brukar kallas den tredje statsmakten (upphovsman Erik Gustaf Geijer)
  – idag lördag innehåller Dagens Nyheter på kultursidorna en granskning av biblioteken och Tino Sanandajis bok; en glad överraskning

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, Henric, men bara i Sverige. I civiliserade länder är det den fjärde, eftersom de har ett fristående domstolsväsen som utgör den tredje. Å andra sidan är väl Riksbanken den fjärde statsmakten i Sverige? Eller kommer Advokatsamfundet före?

   Gilla

 11. BjörnS skriver:

  Jag väntar med spänning på att samma personer som vill ta bort Tintin och Massutmaningen också förespråkar att Tusen och en natt tas bort. Där finns också en hel del som strider mot den mytomspunna värdegrunden. Värdegrunden uppvisar också stora likheter med Heffaklumpen: ingen vet riktigt hur den ser ut.

  Gilla

 12. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  För en tid sedan skrev Marika Formgren denna krönika: http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/
  Såhär förstod jag hennes budskap: Den svenska mediascenen i sin helhet (alternativa + etablerade media) är idag kluven i två läger: Värdegrunds”demokrater” och åsiktsfrihetsdemokrater. Min tolkning av denna kluvenhet är att den utgör grundorsaken till den kris på många plan vi idag ser runt omkring oss. 1855 höll Abraham Lincoln ett tal inför en grupp republikaner som hade börjat bygga det första enade motståndet mot slaveriet. Höjdpunkten i hans tal var: ”A house divided against itself can not stand”. Min parafras på detta tema blir: ”Sverige går under om vi inte kan samtala och debattera på ett odelat forum”.
  Lennart Bengtsson som på goda grunder är skeptisk mot klimatalarmisternas teser vet vad han talar om. Idag bränns inte böcker. I stället brännmärker man de som skriver böcker. Värdegrunds”demokraterna” följer – utan att själva begripa det – i bokbrännarnas historiska tradition.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog har våra politiker sett till att klyva (S)amhället på Alla tänkbara ledder,
   via den fullständigt galna Identitetspolitiken…

   Nu gäller väl snarast ”Allt till Allah”…
   Där finns framtiden(S) röster att hämta!

   Till låns tills KRAVEN från gästerna ökar,
   via Hizb-ut-tahrir, det NYA partiet!
   Regeringsbärande innan seklets slut, ingen utopi?
   Då är Socialdemokratin utplånad, likt Pasok i Grekland!

   Gilla

 13. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Lennart Bengtsson blev snabbt en av mina favoriter inom den samhällskritiska sfären, och vederbörande skriftställare har åter komponerat en alldeles utmärkt reflektion över det allmänna tillståndet. Har själv funderat i termer av hotande regimprojekterade autodaféer till fromma för den landsomfattande indoktrinering som systematiskt syftar till att kuva all opposition och undanhålla alla misshagliga skrifter. Gud nåde den bibliotekarie som inte anammar det i grunden människoföraktande värdegrundsdiktatet och dristar sig att agera i strid mot globalismens direktiv. Att institutionerna hädanefter kan komma att entusiasmera någon företagsam ledargestalt att ikläda sig rollen av censor librorum, och bedöma vad som anses lämpligt att tryckas eller tas del av, intensifierar känslan av att ha hamnat mitt i ett mardrömsscenario med prägel av skräckmästaren Stephen King. Samtidigt fortsätter den stora grå och politiskt oinitierade massan att leva som om allt vore normalt…
  Andreas, värdekonservativ nationalist och hängiven hobbyskribent 😉

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.