J’accuse

Patrik Engellau

Jag anklagar Svenska kyrkan, alla politiker, alla journalister och andra etablerade tyckare, jag anklagar nog alla, inklusive mig själv, för att vi inte tar oss an ett moraliskt grundproblem som blir alltmer påträngande.

Det moraliska grundproblemet är vem som är vår nästa och hur pass skyldiga vi, var och en av oss, är att hjälpa henne. Bakgrunden till min fråga är att Sverige, som du kanske känner till, är utsatt för en migrationsvåg som leder till gradvis ökande kostnader för de svenska skattebetalarna, vid det här laget kanske fem, tio BNP-procent, nationens härskare har inte besvärat sig med att räkna ut vad verksamheten kostar.

Jag tycker det är ett svek och en skam att vi som kan tala och stava och skriver än här, än där, inte lyckats få igång en debatt om detta, om vad som är rätt i moralisk bemärkelse. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet, det finns massor av tänkare, till exempel Jesus och Mohammed, som haft synpunkter på det här och vars tänkande vi kan ta till utgångspunkt för våra egna funderingar i det så kallade dagsläget.

För snart två år sedan skrev jag i min moraliska nöd ett öppet brev till Svenska kyrkan för att få vägledning . Jag påpekade att jag faktiskt är medlem och betalar åtskilliga tusenlappar i årsavgift och aldrig tidigare bett om någonting. Nu, sa jag, är det dags att ni ger mig den etiska ledning jag behöver. Ska jag sälja och ge bort allt jag äger och har, som Jesus rekommenderade, eller räcker det om jag betalar zakat enligt den muslimska modellen?

Det hände såklart inget. Det hade jag inte heller räknat med. Svenska präster, det kan finnas undantag, verkar inte ha någon skolning i svåra moraliska frågor om hur människor ska förhålla sig till varandra. De präster jag försökt resonera med om saken har mest pladdrat om värdegrunden och klimatet.

Den femte mars 2017 skrev emellertid ärkebiskop Jackelén en debattartikel i Dagens Nyheter som kanske var ett senkommet goddag yxskaft-svar på min fråga. Ärkebiskopen hade varit i Irak och fått tillfälle att oroa sig för den kristna minoritetens problem – vackert så, medkänsla med förföljda kristna är inget som tidigare legat Svenska kyrkan särskilt varmt om hjärtat – och rekommenderar ett antal åtgärder som dock mest verkar handla om vad politiker, inte jag, bör göra:

Nu gäller det att snabbt skapa en fond för återuppbyggande och återvändande… skapas stipendier… den psykosociala hjälpen inklusive post-traumatiskt stöd måste intensifieras… utveckla läromedel som skapar förståelse för samexistens… Hela världssamfundet måste ta sitt ansvar och ge de bidrag som nu är nödvändiga. Sverige måste, utöver sitt ökade engagemang i Irak, med kraft utöva det inflytande och de påtryckningar som krävs för att EU och FN ska agera.

Visst. Det välfärdsindustriella komplexet hade inte kunnat säga det bättre själv. Men vad ska jag göra? Betala skatt och gilla läget?

Jag har hört det där pratet under hela mitt liv, för mitt liv har i stort sett sammanfallit med det välfärdsindustriella komplexets uppkomst och blomstring. I början trodde jag på det där budskapet– till den grad att jag ägnade tio år åt internationell välfärdsproduktion i form av u-landsbistånd – men det räckte med tio år för att inse att jag stod inför ett gigantiskt och egennyttigt feltänk hos en internationell industri av förment goda och välmenande personer som alla hade sin form av socialsekreterarideologi som gick ut att de skulle tjäna pengar på att se och behandla växande människogrupper som nödställda och hjälpbehövande, helst livsvarigt.

Det är klart att den som har möjligheter bör hjälpa katastrofdrabbade med filtar, tält, medicin, sjukvård och mat och sådant, men det mesta som kommer därutöver är troligen av ondo.

Särskild förödande blir hjälpen när den börjar påverka mottagarens sinnelag och förmår honom att tro att nästans stöd är hans mänskliga rättighet. Det finns troligen ingenting som korrumperar människan lika snabbt och säkert som föreställningen att tillvaron har begåvat honom med en oförytterlig rätt att låta sig försörjas inte av eget, utan av andras arbete.

För att sådan röta inte ska få fäste i biståndsmottagarens hjärna måste två saker vara för handen: för det första en redan på förhand hos mottagaren existerande pliktkänsla av innebörd att det är fult att annat än i yttersta nödfall leva av andras arbete samt, för det andra, en barsk insikt hos dem som beviljar mottagarna tillträde till skattebetalarnas plånböcker, alltså socialsekreterarna och deras motsvarigheter, att människan förhåller sig som bäst till andras egendom när han hör kvarterspolisens fasta steg runt hörnet.

66 reaktioner på ”J’accuse

 1. Vimsan skriver:

  ”Jag påpekade att jag faktiskt är medlem och betalar åtskilliga tusenlappar i årsavgift och aldrig tidigare bett om någonting.”

  Det låter lika dumt som att betala tv-licensen.

  Liked by 6 people

 2. Magnus Furugård skriver:

  Handel, icke bistånd. Arbete inte bidrag. Det finns undantag där kortsiktiga hjälpinsatser är nödvändiga. Men där stannar det. Bidrag lämnas utan krav på ansvar och redovisning men kommer med krav på anpassning. Mycket makt samlas hos de redan maktfullkomliga när beroendeförhållanden skapas. Inte bara hos enskilda utan också hos frivilligorganisationer av alla de slag som bjuds in till smörgåsbordet så länge de trumpetar samstämmigt i maktens orkester, istället för att vara saltet i statskonstens. Det gäller även kyrkor och fackföreningar. Forskning som endast har till uppgift att bekräfta och marknadsföra maktens ordning istället för att stå fri och ifrågasätta på vetenskaplig grund när universitet och högskolor ska leva upp till överhetens påbud. Rätt journalistik erhåller mångmiljonstöd till verksamheten så länge de håller sig inom ramarna medan kärnan utgörs av institutioner som smickrande döpts till Public Service. Ämbetsmännen har förlorat sitt oberoende och deras expertkunnande har bytts ut emot likriktat tyckande. Poster tillsätts som belöning för politiska insatser och inte efter förtjänst. Eller som avträdesplats för de som har avvikande och obekväma uppfattningar. Föräldrarna har välvilligt överlåtit sitt ansvar till allmänna institutioner där barnen fostras till goda samhällsmedborgare utom deras eget ansvar. Jugend och Pionjärer är rysare men trots det aktar vi oss inte för att polera på koncepten. Unga Örnar har instutionaliserats och har därmed gjorts överflödiga. De politiska partierna tvingas inte längre stödja sig på medlemmarnas engagemang utan lever på partianslag och maktpyramiden har därmed vänts upp och ned. En stor del av röstberättigade erhåller diverse bidrag och böjer sig i tacksamhet. De lokala politiska församlingarna står inte längre fria och har ingen röst i parlamentet. All makt har samlats i Stockholm där politiker äver partigränsen är mer överens än oeniga och partipiskan viner hårt över de förtroendevalda som uttrycker sina eller sina väljares egna tankar. Vem kan längre skilja på M och S – Fifty Shades of Grey. Korruptionen är vida större än vad vi vågar inse och tala om. Kommunanställda som får sitt kök utbytt i samband med upphandling är bara små händelser längst ned i pyramiden. Småpåvarna som åker fast. Oberoende och kritik straffas och följsamhet belönas. Vi har aldrig varit så fria på ytan men hur förslavade är vi inte?

  Liked by 4 people

  • Varm korv boogie skriver:

   Det är just så jag känner mig, förslavad. Jag har lagt hela mitt liv på att göra mitt bästa och har via bananskalens princip alltid betalat massor i skatt, genom att vara anställd. När man nu inser att inga av de inbetalda pengarna i stort sett kommer mig och de mina tillgodo så känner jag mig lurad från två håll, dels så har tryggheten för mig och mina barn försvunnit och med den samhörigheten med andra svenskar, dels så lägger jag enormt stormdel av min arbetstid för att betala för att min trygghet och kutur försvinner, plus lite genusforskning och islamistiska organisationer, eller vad som för dagen är inne, kanske LBTQ duschrum.

   Jag känner mig lurad och känner ingen samhörighet med det samhälle jag lever i och hur det utvecklas.

   Liked by 4 people

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Alla borde idag ta och läsa Zolas anklagelseskrift. Problemet var annorlunda 1898 än nu men Sveriges moraliska kris är i dag lika illa som Frankrikes vid 1800-talets slut. Det är dags att börja ställa de till svars som lett en väl fungerande och upplyst land mot en första ordningens sociala och ekonomiska kris. Att lösa den kommer att kräva gigantiska ansträngningar och uppoffringar . Men i stället för att göra detta ägnar man sig åt lögnaktigt skönmåleri!

  Liked by 8 people

 4. Bo Svensson skriver:

  Jag respekterar de kristna buden efter vad de är värda och skall man hitta en hållbar tolkning i kravet hjälpa sin nästa, skall det vara: Gör det bästa av läget efter förmåga och bästa förstånd – och ork och lust. – Och låt ingen annan beskriva vad som är läget. – Vad som är läget, beror på vilka perspektiv man har i tiden och rummet.

  Man kunde tänka sig att ju vidare perspektiv i tid och rum man har, desto bättre, – men det håller inte. – Men det man bör kräva av en andlig vägledare och av dem som har centrala maktpositioner, är vida perspektiv: De bör se till så att deras råd och handlingar fungerar på sikt och är förenliga med rättsordningens fundamenta: Att det skall löna sig bättre att göra rätt än fel.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Globala spelregler för migration, förenliga med rättsordningens fundamenta, innebär att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster. – För om folk får rätt att inkräkta på andra folks territorium för att man förökat sig omåttligt och inte får plats längre hemma eller för att man är ur stånd att ordna fred och välstånd hemma, då straffas de som gör rätt och belönas de som gör fel genom att vinna terräng på de förras bekostnad.

   Flyktingproblemen SKALL lösas på flyktingproducerande länders bekostnad.

   Behövs det utifrånkommande arbetskraft någonstans, skall urvalet bland de sökande bara handla om kvalifikationer för uppgiften.

   Liked by 10 people

   • Bo Svensson skriver:

    Istället för att fortsätta traska mot avgrunden:

    Vi säger upp EU-domstolars rätt att överpröva våra egna rättsinstansers domslut.

    Vi backar från utfästelser vi kan ha gjort om att förse alla i landet med deras mänskliga rättigheter som de tolkats hittills.

    Vi tar oss rätten att kräva ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet inom territoriet – en garant som betalar mansbot för våldsoffer och betalar de resandes kostnader som denne inte själv mäktar med.

    Flyktingar placeras i läger med en trivselnivå som inte överstiger den man bjuds på av UNHCR i närområdet.

    Utvisning består i att man hänvisas till bevakade enklaver intill flygplats varifrån man är fri att ta sig till utomeuropeisk destination. – Trivselnivån där avstäms till den som resulterar i att utflödet håller minst jämn takt med tillflödet.

    Detta är en föredömlig ordning att rekommendera generellt: De resurser vi har ork och lust att ägna ändamålet hjälp åt behövande, måste vi själva ta oss rätten att spendera med eftertanke och inte känna oss förpliktigade att lösa problemen andra prackar på oss.

    Liked by 8 people

 5. Bo Divander skriver:

  Jag kan, som enskild präst, inte svara för Svenska kyrkan i stort. Men kan konstatera att det vilar en romantiserad bild över vad Jesus sa. Visst, några uppmanade han att sälja allt de ägde för att sedan ge till de fattiga, och bokstavligen följa med lärjungarna i Jesu sällskap. Andra, som överlöparen Sackaios, blev inte uppmanade att göra samma sak. Det räckte med att han ändrade livsinställning. Och gav tillbaka det han stulit från folk. Jesus uppmanade inte människor i allmänhet att lämna hem och arbete, det gällde bara en utvald grupp.

  Med det som bakgrund kan vi börja diskutera de moraliska frågor som artikeln tar upp. Mohammed kan jag inte svara för och vet inte heller om det är så intressant för etniska svenskar. Jesu budskap handlar om medmänsklighet, hur det sedan ska omsättas i konkret politik kan diskuteras. Redan i Moseböckerna talas det om empati med invandrare, men det beskrivs inte hur många som ska få rätt att bosätta sig i landet. Några kommentatorer ger bilden av fattigsverige på grund av invandringen, andra menar att Sverige är ett rikt land som har råd att ta hand om både sjukpensionärer och inflyttade människor från andra länder. I debatten idag ställs olika grupper mot varandra, jag vet inte om det är särskilt klokt. Myndigheterna borde informera allmänheten om det verkliga ekonomiska läget. Tas t ex pengar till sjukpensionärer och invandrare från samma kassa, som SD tycks mena, eller hur förhåller det sig? Massinvandring kan det väl knappast talas om i nuläget? Men mer fakta på bordet.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Om Sveriges befolkning ökar med mer än 1 procent per år (100 000 personer) genom invandring så kallar jag det massinvandring. 2016 beviljades 163 000 personer uppehållstillstånd. Gränserna står vidöppna och bidragskranen har fastnat i helt öppet läge.

   Liked by 3 people

  • Varm korv boogie skriver:

   Bo, du skriver mycket klokt men självklart är det samma kassa? En skattekrona är en skattekrona, när vi nu insett att invandringen är en förlust så är det självklart så att det drabbar alla andra, från den cancersjuke till åldringen till barnen i skolan.

   Liked by 4 people

  • Tage Sundin skriver:

   ”Tas t ex pengar till sjukpensionärer och invandrare från samma kassa, som SD tycks mena, eller hur förhåller det sig?”

   Ja, båda grupperna finansieras med allmänna medel (skatter, avgifter eller lån).

   ”Massinvandring kan det väl knappast talas om i nuläget?”

   Tja, det är en definitionsfråga. USA betraktas som det stora invandrarlandet. Under 2016 tog USA emot immigranter till en andel av ungefär 0,3% av den egna befolkningen. Sverige tog emot ungefär 1,5%…vilket motsvarar en invandring fem gånger så stor som den amerikanska (räknat per capita). Många svenskar, kanske de flesta, skulle nog betrakta detta som massinvandring. En annan sak är att massinvandring inte nödvändigtvis behöver vara något negativt.

   Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Att grupp ställs mot grupp,
   åtminstone i praktiken är väl rätt uppenbart?

   Politik handlar ju i grunden om att PRIORITERA!

   Fattigpensionärer, assistansersättning,
   e löner på andra områden som polis vård skola!

   Förstår man ej detta,
   då skall man syssla med annat än politik…

   Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   ”Tas t ex pengar till sjukpensionärer och invandrare från samma kassa, …”

   Självklart gör det det! Det finns en gemensam kaka, spelar ingen roll hur många småbitar du delar upp den i, den blir inte vare sig större eller mindre för det.

   Så länge inte vi betalar öronmärkta avgifter kommer det alltid att handla om ”grupp mot grupp”. Tänk vad trevligt om man kunde ”gå ur” Migrationsverket på samma sätt som man (nästan) kan slippa att betala till svenska kyrkan.

   Liked by 2 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Instämmer i din kommentar, det stör mig när kristendomen karikeras genom att ett enskilt citat bryts ut ur skriften och läggs till grund för frågor kring vad kristendomen står för. Om kristna fullt ut tagit till sig budskapet ”att vända andra kinden till”, hade vi alla varit muslimer idag.

   Trots denna aversion vill jag lyfta fram en passage ur Johannesevangeliet som alltför sällan uppmärksammas. En kort berättelse som visar hur kristendomen redan vid sin begynnelse bar fröet inom sig till att Svenska Kyrkans uttalanden av idag ofta inte kan särskiljas från vad en miljöpartistisk ateistisk sociolog eller en vänsterpartistisk riksdagsman tycker i en fråga. En passage som förklarar hur människor kan vara troende kristna och samtidigt övertygade om vikten av en stor välfärdsstat – ju större desto bättre.

   Jag menar att dessa kristna har missförstått det centrala i kristendomen och att detta missförstånd förelåg redan hos Jesu lärjungar och de första kristna. Passagen jag tänker på är förstås Joh 12 1:8

   ”Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?”. Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”

   Kommentar:
   Marta, Maria och andra i Betania bjuder således Jesus och lärjungarna på en måltid, där även Lasarus, som Jesus uppväckt från det döda, deltar. Det är svårt att föreställa sig den tacksamhet och vördnad Maria känner inför Jesus, men hon uttrycker den genom att smörja hans fötter med dyrbar äkta nardusbalsam och torkar dem sedan med sitt hår.

   Här borde historien ha slutat, men den fortsätter med att Judas klagar och menar att man i stället borde ha sålt oljan och gett pengarna till de fattiga.

   Bestörta över Judas skandalösa yttrande borde de andra lärjungarna nu utropat: ”Vi är väl inte några tjuvar!” och ”Maria får väl göra vad hon vill med sin egen olja. Det har du överhuvud taget inte med att göra, Judas”.

   Men lärjungarna säger ingenting. Inte heller den som skrev Johannesevangeliet hundra år senare verkar ha haft några invändningar mot Judas förslag. I stället ifrågasätter författaren Judas motiv och menar att det inte var av omsorg om de fattiga som han uttalat sig, utan för att kunna snilla till sig pengar från försäljningen av oljan. För att säkerställa att vi verkligen förstår att Judas inte är en god människa, infogas i berättelsen även en påminnelse om att Judas är den som senare skulle komma att förråda Jesus.

   Jesus uppmanar lärjungarna att låta Maria vara, påpekar att oljan är hennes, men är i övrigt kryptisk i sin förklaring av varför Judas förslag är moraliskt förkastlig. Notera att det uppenbarligen handlar om en diskussion på plats och att det inte bara är Judas som trakasserar Maria för hennes generositet!

   Som jag ser det är lärjungarnas inställning snarlik den som moderna troende kristna av idag har. Maria representerar den vanliga människan. Lärjungarna representerar de kristna som vill ha en massiv välfärdsstat och Judas representerar politikerna.

   Något att tänka på.

   Liked by 2 people

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Att denna berättelse överlevt alla avskrifter, trots dess tveksamma halt, måste bero på att de munkar som transkriberat ändå anat ett viktigt budskap att föra vidare till framtida generationer. Hur gärna de än ville kunde de inte förmå sig att stryka eller ändra i texten.

    Kanske är det inte bara för att smutskasta Judas som hans kommande förräderi nämns. Kanske är Judas förräderi inte bara riktat mot Jesus, utan mot kristendomen som sådan.

    I vår sekulära tid anses inget heligt. Det enda jag kan tänka på som kommer nära en ”heligstatus” är just välfärdsstaten. Visst, många vill minska dess makt och sänka skatter. Den politiska debatten handlar om vart pengarna skall gå och hur stor välfärdsstaten skall vara, men få ifrågasätter välfärdsstaten som sådan.

    Om man är öppen för att den i skrifterna förebådade antikrist inte nödvändigtvis måste vara en människa utan lika väl en företeelse, ja då undrar jag om välfärdsstaten inte skulle kunna passa in i rollen.

    Kan det vara så att välfärdsstaten är antikrist?

    Liked by 1 person

  • Magnus skriver:

   Hej Bo,

   Jag ska inte skriva om Jesus då jag inte besökt en kyrka förutom vid dop, brölop, begravningar, avslutningar och någon enstaka julkonsert de senaste 28 år. Senaste jag läste Bibeln var för 15 år sedan och innan dess söndagsskolan. Så med det sagt är min kunskap begränsad medan prästen Bo har det som sitt gebit:-).

   Så jag hoppar snabbt över till skatt och kostnadsposter. Migrationskostnaden vad gäller Migrationsverket har fullständigt exploderat de senaste åren. Bara Migrationsverket kostade mer än vårt försvar och polismyndighet tillsammans förra året.

   Migrationsverket kostade 73 miljarder! vad den totala kostnaden egentligen är för migrationen kommer vi aldrig få reda på, jag menar om vi lägget till vad denna grupp kostar för alla andra myndigheter.. summan är hissnande. Vad jag vill ha sagt är att det är klart att det blir mindre pengar till andra myndigheter om migrationen kostar 300 miljarder istället för 5 miljarder.. Den totala skattebasen ska fördelas på alla kostnadsposter som stat och kommuner skapar. Så kostar migrationen 300 miljarder istället för 5 miljarder så blir det också mindre pengar till sjukvård, skola, polis, försvar, äldrevård, bistånd osv.

   Problemet är att Sverige befunnit sig i en masspsykos där tanken har glidigt mot att allt är oändligt. Ord som oändligt lämnar jag till religös tro. Migrationen har absolut inte avtagit. 2016 fick över 150.000 person uppehållstillstånd nästan lika många som bor i Sveriges femte största kommun Lindköping trots brist på allt. Hittills så ligger årstakten på 111.000 uppehållstillstånd för 2017. Troligtvis blir antalet fler, men men det är bara min spekulation med tanke på anhöriga efter åren 2013-2015. Prognosen från Migrationsverket för de närmaste tre åren är hög och vi vet att denna myndighet brukar ha en glädje kalkyl, så vi får väl se på resultatet 2020.

   Det borde bli en snöbollseffekt å Sverige har noll plan hur detta ska lösas, ekonomiskt, boende, kulturellt osv.

   Liked by 2 people

  • Anna skriver:

   Exakt detta:”Tas t ex pengar till sjukpensionärer och invandrare från samma kassa, som SD tycks mena, eller hur förhåller det sig?” Det får vi aldrig reda på, och hur ska man då kunna komma fram till vad man tycker är rimligt när man inte vet?

   Sedan kan jag tänka mig att SD helst vill att pengarna ska tas ur samma kassa, men om den nu inte gör det så kommer de inte ändra inställning för det.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Men snälla, Anna, dina kommentarer gör mig riktigt mörkrädd… och jag stannar där.

    De flesta vuxna, svenska skattebetalare, som har klarat sig igenom svensk grundskola och försörjer sig utanför det svällande VIK, torde ha fullständigt klart för sig, att SD, naturligtvis, har alldeles rätt även på denna punkt:

    Det finns bara en enda statlig kassa – och nu drygas den ut med lån, som kommer att belasta nästkommande generationer oerhört hårt, för att vi ska kunna fortsätta med ett vanvettigt ”generöst mottagande” och livstids curling av hitresta bidragsturister.

    Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Ett råd kan jag ge dig:
   Läs ”Massutmaning” av Tino Sanandaji.

   För övrigt: Tror du att det finns andra källor till skatteintäkter än de som finansierar BÅDE sjukpensioner OCH invandringens kostnader? Eller kommer jultomten med de sistnämnda pengarna?

   Liked by 2 people

  • peosahlin skriver:

   ”Tas t ex pengar till sjukpensionärer och invandrare från samma kassa?” Ja, det gör de. Kassan kallas SKATTER!

   Gilla

 6. P I Persson skriver:

  När situationen är som den är i Mosul och många andra krigshärdar, med ett civilbefolkningens lidande och nöd utan like, känns det besynnerligt att höra att det skulle vara omoraliskt att inte stoppa migrationen. Särskilt i ett läge när vår BNP har ökat till 3,3% (SCB) och vår sysselsättningsgrad är klart högst i hela EU, 82,1% (Konjunkturinstitutet).

  http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/tusentals-flyr-mosul-3824073

  Gilla

 7. Varm korv boogie skriver:

  Det är en sanning, för de på vår sida, lön efter prestation, men nu är det inte kineser som kommer, de har fullt upp med att bygga upp sitt eget land, det är oturligt nog de som är på motsatta änden av skalan. Kineser vill ha möjligheter och lag och ordning, här på DGS skrevs ett uppskattat inlägg av en kines, han är nog representativ, Sverige har blivit ”fel land” att välja.

  Nu är det dock afrikaner och araber som kommer, eller muslimer i största allmänhet, och det är uppenbart att det är endast i undantagsfall de uppfyller Patriks kriterier, på varje Tino Sanadaji så går det 20 bilbrännare.

  Dessa araber och afrikaner är perfekta klienter till VIK, men de är mer än så, de passar perfekt in i sin postmoderna identitet som offergrupp. Jag har efter tips här på DGS börjat titta på Jordan Petersons videos, det som tecknar sig för mig, det är att just de filosofer som jag avfärdade som pratande strunt, Sartre, Derrida osv, det är just de som vänstern plockat upp och omvandlat kommunismen till postmodernismen med nya offergrupper. Det vill säga att vänstern, det kan verka som en mycket lyckad konspiration, trots ca 100 miljoner mördade i kommunismensm namn, ändå har fått stora delar av västvärlden att anamma dess nya grundteser, från demokraterna med Clintons och Obama, till moderaterna i Sverige, och hela mediavärlden backar upp dem. Detta är iallafall som jag förstår det nu.

  Det är dessutom en del av postmodernismen att det inte är lönt att diskutera, det finns nämligen ingen absolut sanning, att de ändå säger sig ha en sanning och vara goda gör inget för det krävs ingen intern konsistens heller. Därför passar detta in i vad jag har landat i via observation, det är inte lönt att diskutera, därför kommer nu det verkligt stora testet att stå om demokratin. Det verkar uppenbart att de postmoderna vänsterliberalerna inte accepterar demokratiska beslut, man ser det över hela spektrat, från Carl Bildt till EU och svensk media med SvD i spetsen, de förnekar att Trump och Brexit hänt, de vrider sig som maskar för än kan man inte säga att man inte är för demokrati, men vänta bara om vi börjar vinna i Europa också.

  Den sida som jag befunnit mig på i många (från sunt förnuft till konservativ) år har accepterat en politik ( i snart nu 30år) där vår tillvaro radikalt förämdrats till det sämre, SD, LePen, Wilders, Trump, Farage, alla rider de på att, trots att det dolts, folk nu har fått nog. Vi har accepterat ett demokratiskt nederlag. När nu vänsterliberalerna börjat uppleva samma sak så använder de alla vapen för att kämpa emot, de lider inte i tysthet som vi gjort och skickat våra barn till skolor med genuspedagoger och migranter. Nästa steg är uppenbarligen att de kommer att vilja dekonstruera demokratin.

  Liked by 6 people

  • NT skriver:

   Demokrati betyder tydligen numera att medborgare ska hålla sig på mattan och inte lägga sig i vad makthavare och myndigheter gör.

   Systemmedia tonar ned och ursäktar våldet och det antidemokratiska beteendet från vänstersidan som kallar sig ”motståndsrörelse”.

   Vänstervåldet och föraktet mot folkviljan rättfärdigas med att”demokratin” i dag är öppna gränser, frihandel, fri invandring och mångkultur, feminism och andra vänsterliberala åsikter.

   Undrar vad historieböckerna kommer att skriva om denna epok.

   I Sverige har systemmedia övergivit sin uppgift att granska makthavarna åt folket, och försöker istället skrämma medborgarna till tystnad. Exemplen är många, Julia Ceasar , Marcus Birro och nu senast företrädaren för sajten Granskning Sverige, som blev uthängd med namn och bild i Expressen.

   Ett rent lagbrott, det är en demokratisk rättighet att slippa uppge sin identitet, för att slippa repressalier.

   Makthavarna har ju tur att Bonniers Expressen skyndar till undsättning när medborgare tvingas göra jobbet som medierna istället skulle ha gjort.
   Bonniertidningen skickade en vapenbrottsdömd journalist att knacka på medborgarjournalisten bostad.

   Vad blir nästa steg?

   Liked by 1 person

 8. Kuckeliku skriver:

  Vänsterliberalismen är döden för det västerländska samhället och civilisationen. Det är därför jag brukar förespråka ekosocialliberaldemokrati, i vilken vänsterliberalismen låter sig begränsas både av ekologi, ekonomi och demokrati. Medan vänsterliberalerna är beredda att rasera precis allt – allt – för jordens alla människors förmodade rätt att leva på fortfarande välfungerande samhällens bekostnad.

  Liked by 1 person

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Jag känner mig rätt så övertygad att Patrik aldrig egentligen förväntade sig något svar från kyrkan på sitt moraliska dilemma.
  De klarar nämligen inte av det.

  Frågan är nog vem som är vår nästa.

  Vi kan med fog utgå från att Jesus talade arameiska. Efter ett antal hundra år har den muntliga traditionen blivit nerskriven på gammalgrekiska för att så småningom skrivas på latin och sedan på svenska. Vad som hänt med ursprungsinnehållet kan vi ju ana oss till om man minns sagan om fjädern som blev en höna. Ett mera närliggande exempel är ju den famösa översättningen från engelskan till ”allas lika värde”.

  Om man tittar på ordet ”nästa” så använder vi det i uttrycket ”näst intill”, det vill säga väldigt nära. I engelskan har vi samma ord, nämligen ”next to” och i ”next of kin”.

  Nu börjar det likna något. Mina närmaste är mina barn. Om det erfordrades och skulle kunna rädda livhanken på dem så vore det väl inget märkvärdigt om bilen hamnade på Blocket?
  Eller om huset såldes och jag flyttade in i en lägenhet?
  Vad är den stora grejen med det?

  Här ligger emellertid det lilla kruxet som vare sig kyrkan eller andra organisationer klarar av eller ens vill närma sig.
  Om min nästa är mina barn eller livspartner så rycks ju en förfärlig massa försörjningstillfällen undan.
  Vill man vara litet fin i kanten så skulle jag nog vilja säga att min åstundan att försörja t.ex. Bengt Westerberg som chef för Röda Korset i Sverige är synnerligen begränsad.
  Alla hjälporganisationer lever på bidrag i någon form och dessa bidrag försörjer en massa administratörer.

  Jag kan inte påminna mig att Jesus sade något om att man skulle ge till professionella insamlare och att det var för bland annat deras försörjning man skulle avyttra sin egendom?

  Att hjälpa sin nästa är ett personligt engagemang. Det ligger inget leasingförfarande i det.

  Det börjar nu bli deklarationsdags. I summan som skall betalas ligger bland annat bidrag som våra makthavare tycker att vi skall bidra med till det man i sin kollektiva godhet anser vara våra ”nästa”.
  Föreställ er då att man tar bort denna bidragsdel och i stället lämnar en tom ruta där alla får fylla i hur mycket man vill ge av egen drivkraft till dessa ”vår nästa”.

  Något säger mig att Migrationsverket skulle kunna få problem med driften av ett antal boenden och att likaså vissa kommuners inköp av bostadsrätter och förhyrning av lägenheter skulle få skjutas på en obestämd framtid.

  Liked by 8 people

 10. Anders F1 skriver:

  Vore jag utbildningsminister gav jag dig en slant för att skriva en bok om etik. Den behöver inte vara särskilt tjock. Den som behöver många ord för att säga något är inte dum men ineffektiv.

  Tänkbara medförfattare i boken: Tännsjö, Eberlein, Schlaug och Teodorescu.

  Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ja det är helt obegripligt och absolut sant så som det beskrivs. Det obegripliga är att det kan ha blivit en sådan ansamling, eller negativt urval om man så vill, till den politiska, kyrkliga och opinionsbildande sfären. Fortfarande saknas minsta tecken på uppvaknande eller känslighet i dessa frågor, flocken har samma patentlösningar som tidigare och jagar samtidigt på och försöker mobba ut alla sanningssägare.

  Några aktuella exempel på detta är gårdagens Aktuellt där ett osympatiskt sossemärkt kommunalråd attackerade Janne Josefsson för att skända Fittja genom att ge en närbild av brottsligheten. Jag har lust att skriva till Trump att det i alla fall finns en journalist som inte är ”dishonest”.

  Eller ta Springare som mobbas av media och interna chefer. Tänk vilken vidrig ledningskultur som uppstått inom offentlig sektor.

  Sverige kommer inte ur detta med mindre än att en färgstark politisk ledare kliver fram, ingen diktator men en person med empati och integritet och begåvning. Jag tror inte den personen kan hämtas från nuvarande politiska ledargarnityr.

  Liked by 8 people

 12. MartinA skriver:

  PE utmärker sig som vanligt med ärlighet och mod och denna strävan efter rättvisa. Låt vara att jag nog inte alls har samma uppfattning om vad rättvisa är eller ens samma behov av det. Jag känner ändå en mycket stor respekt för PEs gärning.

  Liked by 1 person

 13. Cobolt60 skriver:

  Åja Patrik.Man får tuffa på i det godkända och allt smalare agendaspåret så gott det nu går.Emile Zola har skrivit annat också som går rätt in i den numera väl helt staliniskt östeuropeiska Czeslaw Miloszka debatten.Rätt in!Blir man i Sverige åtalad om man försynt påpekar att någon statsavlönad svensk propagandist faktiskt ljuger ohejdat?Svensk relevanta Zola-citat:”Ett samhälle är endast starkt när det låter sig stärkas av den solbelysta Sanningen”.Vem döljer solljuset för svenskarna?Inte endast Ylva.Ytterligare ett Zola-citat med elitsvensk relevans:”När man förvisar Sanningen till källaren där nere laddas den upp där när tiden går.Den laddas med en sådan explosiv kraft så att den den där dagen då den måste explodera förintar allt”.Zola-minsann-trafikerade många spår inte bara Spår Dreyfuss.Var hade Zola varit i dagens förljugna och instängt östeuropeiska Pseudoelit-Sverige?Hade han haft publiceringsförbud och munkavel?Kanske rentav lommandes omkring i rännstenen?Med utslaget tandgarnityr?

  Liked by 2 people

 14. Lasse W skriver:

  Det offentliga Sverige håller tills vidare fast vid sin bild av landet som det goda exemplet för världen. Vissa frågor får inte diskuteras. I stället hamnar diskussioner i vilka ord som är rätt att använda. Det offentliga Sverige lever i förnekelse. Ett tag till. Fram till dess svenskarna börjar förstå att de varken är bättre eller sämre än andra folk. Och kan börja tala öppet om bristerna. Först då kan problemen (möjligen) angripas.

  Jag rekommenderar videoklippen från den sympatiske och neutrale amerikanske journalisten Tim Pool. Han säger att Sveriges problem är frånvaron av öppen diskussion. Inte skjutningarna och våldsbrotten i sig. Han tycker Sverige är obehagligt att vistas i. ”Sweden is socially uncomfortable”.

  Liked by 3 people

  • Kuckeliku skriver:

   Han skulle sannolikt känt sig ännu mer ”uncomfortable” om han kommit till Sverige 1,5 år tidigare. Det var ju rena Nordkorea-klimatet i landet då, med en extrem åsiktsrepression och sanningsrepression.

   Gilla

 15. bengtakewennberg skriver:

  Jag delar Din oro och Din ilska. Även om också jag har en tendens att lägga skulden på andra – i detta fall på politikerna så vill jag i denna kommentar lyfta frågan om vår egen skuld. Vi är förstås alla medvetna om det jag kallar marknadsföringssyndromet. Det vill säga att alla verksamheter i konkurrensens namn berättar hur bra de är för att vi medborgare skall köpa deras produkter, ansluta oss till deras verksamhet, ge dem stöd etc. Endast i ett fåtal fall stämmer bilden som ges med verkligheten. Den är starkt överdriven. Det vet vi.
  Problemet är bedragarna. De som förför oss så vi dras in i något vi egentligen inte vill och som kan förgöra oss. Dem får vi se upp med. Vår demokrati förutsätter att vi medborgare reagerar och slår larm om det inte går som vi önskar. Tror vi på demokratin så är det vi medborgare som är ansvariga. Nu är det så med invandringen att vi medborgare helt enkelt låtit lura oss,. Vi har trott på politikerna utan att syna dom. Vi får vad vi förtjänar. Vad gör vi nu. Det är frågan. Varningsord och proklamationer som skyller på andra hjälper inte.

  Liked by 5 people

 16. Fredrik Östman skriver:

  Sura magen anmäler sig igen. När jag läste rubriken tändes ett hopp. Ett hopp att Patrik äntligen skulle tala ur skägget och entydigt ställa sig på barrikaden för en otvetydigt identifierbar rättfärdig och kontroversiell politisk ställning. Det var nämligen det Émile Zola gjorde. Engelska Wikipedia skriver:

  Zola risked his career and more on 13 January 1898, when his ”J’accuse”[8] was published on the front page of the Paris daily L’Aurore. […] Zola’s intention was that he be prosecuted for libel so that the new evidence in support of Dreyfus would be made public.

  Denna artikel började med ett visst innehåll för att sedan övergå i autohagiografi. Vanhedra inte Zolas minne med att kalla slikt ”J’accuse”. Jag påminns osökt om de tanklösa och respektlösa personer som förvandlat förintelsemonumentet i Berlin till lustig bakgrund för selfies.

  Gilla

  • Anders F1 skriver:

   Öö… Framför din synpunkt lugnt och sansat. Kom inte här och mästra och berätta för andra hur de ska hedra, ta kort, skriva eller tänka. Zola är trots allt bara en fransk gubbe på 1800-talet. Jag skulle nästan gissa att han vore glad att alls bli ihågkommen över hundra år senare. Du och jag kommer garrat inte att bli det.
   I övrigt uppskattar vi dina och andras initierade och kloka kommentarer. 😉

   Gilla

 17. Jonas Nilsson skriver:

  Ett moraliskt dilemma är väl att åtminstone relatera det till hur vi gjort tidigare och vad vi kan och ska göra nu?
  Finns det historiska lägen där SvKs ÄB tidigare tagit till orda i liknande pressande lägen?
  Vad har den kristna kyrkan tidigare gjort?
  Våra Hallandsstugor vittnar ännu om att det fanns en tänkt (?) plikt att ta emot behövande till en viss bestämd gräns i huset men den gränsen fick de inte överträda. Nu har vi klargjort att vi har en sådan gräns vi också.
  Det stora problemet, inte bara för välfärdskomplexet utan hela det moderna projektet är att det inte ska finnas några principiella gränser, vi ska ta totalgrepp om allting. Det klarar vi inte.
  ÄB borde nog i första hand tala till församlingarna och vad de kan göra. I de flesta fall är de engagerade redan föredömen för hela landet.
  ÄB skulle kanske se till att de som redan gör mycket fick vila litet.

  Gilla

 18. Jan Hyllengren skriver:

  Jag som sitter i ett kyrkoråd är (förstås) kristen och har diskuterat med en och annan teolog om vad Jesus verkligen sade, i vilket sammanhang det sades och vad det idag hade kunnat betyda. De flesta förefaller vara överens om att när ”barnatro” blir till en kravlös känslosås så tappar kristendomen sin uppfostrande del. Denna del kan handla om hur man vänder sin egen Avund över andras ägodelar till framgångsrikt eget arbete eller Girighet till stolthet över förmåga att tjäna ärliga pengar, utan rika är som bekant alla fattiga och det är nog inget att sträva efter, eller en sådan sak som att inte låta sin vrede gå ut över den oskyldige. Om detta finns mycket att säga. Svaren på Patriks frågor finns men är väl inte politiskt korrekta i dagens marxistiska kyrka. Andra tider står emellertid för dörren och bankar…

  Liked by 1 person

 19. Anna Lindén skriver:

  ”Jag anklagar Svenska kyrkan, alla politiker, alla journalister och andra etablerade tyckare, jag anklagar nog alla, inklusive mig själv, för att vi inte tar oss an ett moraliskt grundproblem som blir alltmer påträngande. Det moraliska grundproblemet är vem som är vår nästa och hur pass skyldiga vi, var och en av oss, är att hjälpa henne.”

  Här är mitt svar som teolog: Vår nästa är de individer vi möter i vårt dagliga liv. Utgångspunkten för hur en kristen bör förhålla sig till dem är det dubbla kärleksbudet: ”Du skall älska Herren, din Gud över allting och din nästa som dig själv”. Det handlar om att behandla andra så som man själv skulle vilja bli behandlad, varken sämre eller bättre. Självfallet med sunt förnuft och på ett rimligt sätt, Jesus var en praktisk man och inte någon jultomte. Som kristen strävar jag efter att följa det dubbla kärleksbudet, men jag kan knappast kräva av icketroende eller andra trosbekännare att de skall göra det. Var och en får följa sitt eget samvete och förnuft, förutom lagen naturligtvis.

  Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   ”Ska jag sälja och ge bort allt jag äger och har, som Jesus rekommenderade, eller räcker det om jag betalar zakat enligt den muslimska modellen?”

   Om du läser din Bibel noggrannare skall du se att Jesus sannerligen inte rekommenderar alla att sälja allt de äger och ge bort det. Jesus säger detta till en enskild individ, den rike ynglingen, vid ett speciellt tillfälle. Till andra personer kan han, som Bo Divander tidigare nämnt, säga helt andra saker. En motsvarighet till den muslimska zakat, i ett kristet sammanhang talar man traditionellt om tionde, betalar du redan genom medlemsavgiften till Svenska kyrkan. Som präst beklagar jag att du inte kunde få detta enkla svar från Svenska kyrkan.

   Liked by 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Varken Jesus, Paulus eller Luther ger kyrkan som organisation någon mandat att lägga sig i politiken. Att engagera sig politiskt är en uppgift för enskilda kyrkomedlemmar, som får göra det på samma villkor som alla andra. Politiseringen av Svenska kyrkan är en frukt av 68-rörelsen och dess inomkyrkliga inflytande, evangelisk-luthersk teologi skiljer mellan det andliga och det världsliga regementet. Svenska kyrkans uppgift ligger inom det förra ”regementet”, inte inom det senare. I en tid då kyrkan är skild från staten borde detta vara glasklart, men så är tyvärr inte fallet.

   Liked by 3 people

 20. Olof B skriver:

  Det är inte pliktkänslan som kommer först, pliktkänslan skapas av de konsekvenser som inträffar om man struntar i plikten samt de belöningar som fås av att inte strunta i den. Det är det som skapat pliktkänslan i det Svenska folket. Förändring av pliktkänslan är dock trögrörlig. Även om konsekvenser och belöningar förändras i negativ riktning så dröjer sig pliktkänslan kvar en tid. Men det är helt ofrånkomligt att den så småningom försvinner om konsekvenser och belöningar försvinner.

  Gilla

 21. Kjell Jegefors skriver:

  Det är ledsamt att Patrik ska behöva skriva om detta igen.Patrik, Jesus, Mohammed, Zola mfl författare o filosofer har på eleganta och tänkvärda sätt behandlat ”Det moraliska grundproblemet är vem som är vår nästa och hur pass skyldiga vi, var och en av oss, är att hjälpa henne.” citat Patrik.
  Det etablerade samhället vill inte, vågar inte, ta upp en sådan grundläggande fråga som har mänskliga aspekter, religiösa aspekter och inte minst politiska aspekter. Vad har krävts under århundradenas lopp för att frågan ska komma upp – folkets revolution.
  I dagens samhälle, i varje fall det svenska eller västerländska, är så genomreglerade med lagar och förordningar samt med en samsyn mellan kyrka o stat att det är omöjligt att exempelvis redovisa totala kostnader för flyktinginvandring och integration. Kostnaden blir så hög att den kommer i konflikt med grundläggande kristna och allmänpolitiska värderingar och därmed skapa kaos i det politiska systemet.
  Däremot är det politiskt förhållandevis enkelt att ”åka omkring” i de omfattande och delvis motsägande regelsystemen och slippa ta tag i de ”grundläggande frågorna. Dessutom är förutsättningarna för politikerna att vara kvar vid makten efter fyra år större om långsiktiga idé- och värdefrågor undviks.
  Det krävs stora insatser och uppoffringar från oss svenska medborgare om vi i vårt bortskämda samhälle ska orka lyfta oss från bekväma soffan och verkligen engagera oss. Vi är inte där idag! Sverige kommer att rulla vidare med en politiskt hög moralisk internationell svansföring men med en nationell politisk ovilja att diskutera de ”grundläggande frågorna. En uppgiven och resignerad inställning.

  Liked by 1 person

 22. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik och alla kloka kommentatorer, för intelligent, informativ, ivrig och idog kamp mot inkompetens, ignorans och idioti i dagens Sverige!

  Gemensamt har forna svenska politiker, myndigheter och privatpersoner målmedvetet och mödosamt lyckats hejda och närmast utrota analfabetism, fattigdomsorsakad svält, tiggeri, spädbarnsdödlighet, slumbebyggelse, smittsamma sjukdomar (TBC, mässling, polio etc), barnaga, hustrumisshandel, djurplågeri, överdriven gudstro, preventivmedelsmotstånd, superi, knarkande, passiv rökning mm, mm hos den egna befolkningen…

  … så varför i hela friden ska svenskar förväntas acceptera, att återigen behöva exponeras för sådana livsförsämrande företeelser – och vettlöst våldsam, importerad kriminalitet – i sitt eget hemland nu, år 2017?

  Liked by 1 person

 23. Björn skriver:

  För de styrande i ett litet ”ömtåligt” land som vårt, BORDE följande ”devis” ha varit vägledande i migrationsdebatten; ”INGEN kan göra allt, men alla kan göra något”! Men i stället dök en viss Reinfeldt upp och tyckte att det där, lät åt helvete för mesigt……!

  Liked by 1 person

 24. DDT skriver:

  Den mest brännande frågan idag i Sverige är den korrumperade svenska regeringen och den korrumperade svenska pressen-samt det faktum att de som skall försvara yttrandefriheten och tankefriheten har blivit dess dödgrävare.Det är allvarligt.I Sverige idag kan man bli åtalad för att tala sanning.Det säger någonting.

  Liked by 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   En moralisk grundfråga är huruvida vi ska ha ett legitimerat samhällssystem som ska tjäna pengar på de utsatta som kommer (och på våra egna också för den delen).
   Det är ett faktum att det i systemet byggts in affärer på flyktingarna. Det borde ÄB storma hårt emot: för hjälp utan vinstintressen utifrån de lokala förutsättningarna.

   Gilla

 25. camiry skriver:

  Hur långt våra moraliska skyldigheter sträcker sig tänker jag är avhängig graden av förväntad reciprocitet. Måste hög moral sammanfalla med att man sätter sig själv sist? Jag tänker på en kvinna som menade, apropå det stora antal flyktingar som kommit, att hon inte hade någon rätt att sätta sina barn framför ex syriska barn. Enda ursäkten för det resonemanget, tycker jag, är att man är tryggt förvissad om att få motsvarande omsorg i gengäld, om behov skulle uppstå. Om jag inte sätter mina barn först är det omoraliskt mot dem.

  Naturligtvis kan man inte förvänta sig samma hjälp i gengäld om det exempelvis handlar om en fristad för krigsflyktingar. Men där känns det naturligt att en moraliskt ”god” handling inte måste vara helt självuppoffrande, utan möts den av ex utnyttjande så stannar ens skyldigheter där.
  Moralisk handling måste väl inte vara dumsnäll för att vara just moralisk? Då skulle de moraliska sållas ut i evolutionen.

  I någon mån kan man väl även väga in nyttan för den ene mot uppoffringen för den andre. I fallet med migrationen känns det som att för en flykting kan man kanske tänka sig att när man ”räddat” flyktingen undan krig så vilar sedan försörjningsansvaret mm på flyktingen. Givaren kan inte ha moralisk skyldighet att ge allt mot ingenting. En totalt uppoffrande moral skulle dö ut, alltså är nog inte det tanken. Tänker jag.

  Liked by 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Den som inte sätter sina egna barn framför andras är inte mentalt frisk och kan inte göra anspråk på någon hög moral överhuvudtaget. Vi får hoppas att kvinnan ifråga inte levde som hon lärde.

   Liked by 3 people

  • cmmk10 skriver:

   ”Jag tänker på en kvinna som menade, apropå det stora antal flyktingar som kommit, att hon inte hade någon rätt att sätta sina barn framför ex syriska barn. ”

   Som sagt, den kvinnan är inte mentalt frisk. Tillståndet kallas Patologisk Altruism och kan t o m diagnostiseras genom att studera hjärnans utseende.

   Liked by 2 people

 26. Sixten Johansson skriver:

  Jag kallar mig inte kristen, för jag tror inte på kristusmyten (som i sig är genialisk och kan fungera som en hiss upp ur t ex drogmissbruk). Evangeliernas fragmentariska bild av Yeshuas lära stämmer väl överens med logik och erfarenhet. Varje sund andlig utveckling i ett samhälle följer de steg som han lär ut och praktiserar (och som de flesta av dagens svenska kyrko- och frikyrkoledare har tappat bort):

  1) En person får andliga insikter, utvecklas, strävar ”uppåt”.
  2) Han försöker leva enligt sina insikter, tillämpa dem.
  3) Genom sina insikter och sin praktik framstår han som efterföljansvärd, inspirerar andra att tänka och praktisera i samma banor.
  4) En grupp eller församling börjar växa enligt principerna andligt och praktiskt föredöme, frivillighet för utomstående att ta efter, ömsesidighet mellan medlemmarna.
  5) Ju mer synbar välmåga och framgång församlingarna producerar, ju mer påverkas hela samhället mot samma tankebanor och praktik.

  Yeshuas formulering av kärleksbudet understryker individens andliga väg (1) som det centrala (absolut inget materialistiskt och kollektivistiskt!)
  Älska din nästa som dig själv = (2) + ömsesidighet.
  Efter liknelsen om den barmhärtige samariten frågar Yeshua vem som är offrets nästa. Jo, den som visat honom barmhärtighet. Yeshuas maning att göra sammalunda är åter ömsesidigt. Den gäller både offret och envar som kan visa barmhärtighet. (Naturligtvis bara med egna medel, inte med andras! Sånt är ren falskhet, fariseism).

  De svenska kyrkoledarna satsar säkert en del av sina egna resurser, men i huvudsak ägnar de sig åt ett samhällsfarligt, självgott, andligt okunnigt godhetsposerande med stöd av misstolkningar och missbruk av Yeshuas lära och föredöme. De förespråkar och praktiserar kollektivistiskt, politiserat tvång utan hänsyn till konsekvenserna, fördömanden av kritiska partier och kristna, satsar andras pengar, riskerar andras egendom, hälsa och liv, förstör tilliten i samhället (som är en gemensamt skapad och ägd tillgång). Under de missbrukade, egosmekande godhetsordens glitteryta finns bara ett rent materialistiskt tänkande, just en sådan andlig tomhet, som leder till den förljugna, ljumkristna och fromlerikristna civilisationens sönderfall.

  Liked by 2 people

 27. annagustin2@gmail.com skriver:

  Vårt partipolitiska system (de verkar ju alla vara överens om allt) har spårat ur fullständigt och med snart 100 år på nacken är det dags att vi byter ut hela systemet och börjar hjälpas åt att bygga ett nytt med en stor portion direktdemokrati i. De politiker som ”företräder oss” har gjort så mycket av ondo att jag inte förstår hur de ska kunna få någon förlåtelse….och inte frågade de medborgarna heller – utan plötsligt hade vi inget försvar längre, Tolgfors sa bara i förbifarten i en radiointervju att nu hade Sverige inget nationellt försvar längre utan ett internationellt försvar (vem frågade om vi ville bekosta det?) och internationellt…vem ska vi då försvara?. På kort tid har vårt lande blivit ett av de värsta vapenförsäljarna i världen (per capita)…hur är det möjligt – vi, ett litet fredligt land, hur kunde det hända oss?

  Idag hörde jag en ung kille från Afghanistan på radion…hans bror hade skickats till Syrien som soldat och blivit dödad…hans pappa hade sagt till honom ”-Go to Sweden – go to school”…..har vår regering skickat ut ett öppet meddelande i det landet att alla är välkommen att skicka sina tonårssöner till Sverige så ska skattebetalarna i Sverige utbilda och försörja dem? För varför kommer de annars i tiotusentals? Ingen har i alla fall frågat oss om detta. De så kallade folkvalda har totalt tappat kontakten med verkligheten. Vi behöver av nöden ett nytt demokratiskt/politiskt system, jag föreslår Direktdemokrati. Vi behöver också ett nytt ekonomiskt system som arbetar i harmoni med naturlagarna, jag föreslår Tidafaktorekonomi för att uppnå verklig rättvisa.
  Skänk inte ännu en gång bort era demokratiröster 2018 – som öppna mandat!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.