Gästskribent Håkan Karlberg: Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?

Sveriges regeringsform slår i första kapitlet paragraf 1 och 4 fast: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Svensk invandring sedan 1990 har fått en omfattning, som kraftigt överskrider EU:s övriga länders. Invandringen i Sverige har under många år varit flera gånger den sammanlagda migrationen i våra nordiska grannländer och genomsnittet för EU.

Tillämpningen av den liberala ideologin om fria rörelser över landsgränserna har i svensk tappning för migranter och anhöriga inneburit fritt uppehälle och all samhällets service livet ut utan motkrav. Svenska villkor har fungerat som en magnet på strömmarna av asylsökande.

Politikerna har motiverat Sveriges invandringspolitik med argument såsom ”invandring är berikande”, ”länder med låga födelsetal behöver tillskott utifrån”, ”invandring ger ett modernt, spännande och dynamiskt samhälle”, ”invandringen behövs för våra framtida pensioner”, m.m.

Enligt riksdagsman Staffan Danielssons (C) i vittnesmål 2013 i SvD: ”När jag har lyft upp frågor om migration bemöts jag inte i sak. Skulle jag våga diskutera en anpassning till EU-praxis på några punkter – till exempel ålderstest, anhöriginvandring – bemöts jag med personangrepp. Genom att föra fram så ’extrema’ förslag står jag till exempel inte upp ’för alla människors lika rätt och värde’, mina åsikter är ’unkna’ eller ’brunfärgade. Många som inte går lika långt markerar ändå distans och kyla.” Detta betyder att den viktiga frågan om invandringen och dess konsekvenser inte har fått diskuteras i riksdagen av folkets främsta företrädare.

Politikerna har genomfört invandringspolitiken utan risk- och konsekvensanalys, ovilliga att se de problem som stor invandring på kort tid för med sig och utan att politiken har fått debatteras som i våra grannländer. Detta trots att SOM-institutets enkäter under ett antal år visat att endast ca 30 procent av befolkningen har stött politiken. Det svenska folkhemmet har i globalismens och solidaritetens namn blivit ett hem för alla folk.

Mikael Sandström, Fredrik Reinfeldts statssekreterare, i eftertankens kranka blekhet formulerat följande ord: ”De problem vi står inför kommer att ta decennier att hantera. Ansvaret för att situationen blev så allvarlig i Sverige är vårt eget. Flera regeringar, inte minst den som jag arbetade för under åtta år, har uraktlåtit att fatta beslut som hade varit nödvändiga för att göra den svenska migrationspolitiken långsiktigt hållbar. Antalet migranter blev många gånger större än vad systemet var anpassat för och vad Sverige kan hantera.”

Detta har förorsakat de växande problem vi nu ser: omfattande och växande utanförskap, laglösa zoner, rättsväsendet som lokalt har kollapsat som följd av växande kriminalitet, bostäder som saknas för många av de som nu strömmar ut från asylboenden, i ett av världens mest teknologiserade länder saknas förutsättningar för att sysselsätta en växande kö av lågkvalificerade invandrare, skolans situation lokalt är kaotisk, vården är överbelastad, en abnorm åldersbalans i spannet 15 – 20 år med 120 pojkar på 100 flickor. Vi får svårhanterade kulturkrockar och oro.

Det är många politiker, media och andra med skygglappar, som är medskyldiga till vad vi nu bevittnar. Det var de som hade fel – inte de som varnade.

Tino Sanandaji har i sin bok ”Massutmaning” diskuterat konsekvenserna av svensk invandring och därvid använt sig av officiell statistik. Sanandaji pekar på att ”Sveriges experiment med storskalig invandring från tredje världen till en välfärdsstat har varit unik i sin omfattning och har i många avseenden misslyckats”. ”Påståendet att flyktinginvandring är nödvändigt för att hantera den åldrande befolkningen är helt enkelt en skröna, som politiker gärna upprepar för att vanligt folk inte är insatta i demografiska kalkyler och därför lätta att vilseleda.”

Tidigare har på samma sätt Karl-Olov Arnstberg/Gunnar Sandelin, första boken redan 2012, och Jan Tullberg publicerat invandringskritiska böcker med liknande underlag och slutsatser som Sanandaji. I motsats till Sanandajis bok, som har presenterats i Riksdagshuset samt recenserats av Svenska Dagbladet m.fl. tidningar, har politiker och pressen blundat för dessa.

På privat initiativ och finansiering och med utnyttjande av information ur offentliga källor har Sanandaji, Arnstberg/Sandelin och Tullberg gjort analyser och bedömningar, som borde gjorts av regering och riksdag som underlag för val av politik. ”Folkets företrädare” har istället på grundval av tyckanden och antaganden, och utan fri debatt med redovisning av kostnader och övriga konsekvenser, fattat beslut om en mycket omfattande förändring av Sverige.

Svenska politikers och de flesta journalisters självbild är att vi när det gäller demokrati är ett föredöme. Men våra grannländer har sedan länge fört en öppen debatt om invandringens konsekvenser. I Sverige har, som Staffan Danielsson vittnat, ifrågasättande av migrationspolitiken lett till personliga obehag i form av skambeläggning och mobbning – i det forum som har getts i uppdrag att företräda folket. Resultatet är att vi nu enligt Sandström står inför problem som det kommer att ta decennier att hantera.

Som frustrerad medborgare och med oro för mina barns och barnbarns framtid undrar jag hur det kan vara möjligt att våra politiker haft så dålig förståelse för vilka krav regeringsformen ställer på maktens utövande att de som folkets främsta företrädare – med vilseledande argument, utan debatt och ovanför våra huvuden – har genomfört ett irreversibelt socialt experiment med allvarliga konsekvenser och som för all framtid förändrat Sverige.

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholm samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.

54 reaktioner på ”Gästskribent Håkan Karlberg: Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är en fullständigt korrekt bild av den svenska situationen. Landet har förts bakom ljuset av trolösa politiker och en överhet som inte har haft modet att säga ifrån utan i stället låtit mobben häckla de få som vågat protestera.

  Gillad av 9 personer

 2. Agneta Berglöw skriver:

  Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman=det svenska folket är rubriken på denna utmärkta kloka insändare.Svaret är tveklöst JA.
  De humanitära biståndsbidragen bara vräks ut på så gott som alla katastrofer som ständigt uppkommer i världen.
  Sverige sitter just nu på 2 år i FN:s säkerhetsråd efter att ha jagat röster på varenda liten ö-grupp.Under januari satt Sverige ordförande.Vad blev gjort under denna månad hörde vi inte ett ord om, mer än att utrikesminister Wallström introducerade svensk ”fikapaus” traditionen.Man får ju skämmas ögonen ur sig.
  Det riksdagsman S.Danielsson (C) uttryckte redan 2013 varåt det barkade var ju alldeles för sant för att lyssna på,ta till sig o trampa på bromsen från övriga partier inklusive hans eget.
  Att vanstyrande politiker glömt oss, är större o större grupp av fattigpensionärer,katastrofal sjukvård,äldreomsorg ett solklart bevis på.

  Gillad av 9 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Svaret på frågan i rubriken är Ja.

  Nästa fråga är vad som går att göra åt saken.

  Problemet utgörs av att riksdagspartierna har lyckats se till att de försörjs av skattebetalarna och därför kan leva sina liv utan att i stort sett bry sig om väljarna, de behöver bara konkurrera med varandra med ungefär samma politik. De har även lyckats få skattebetalarna att avlöna en mängd hjälporganisationer som politikerna har utsett som representanter för civilsamhället och andra stödorganisationer såsom SVT och SR. Alla dessa skriker högt när deras bidragsförsörjning naggas i kanten.

  Nu behövs ett program för problemets lösning. Innan det är för sent.

  Gillad av 5 personer

  • steffoth skriver:

   Politikerna har inget som helst incitament till att ta bort partistödet, för det skulle ju innebära att partierna måste skaffa medlemmar som är villiga att betala medlemsavgifterna – medlemmar vars åsikter man sedan är tvingad att lyssna till.

   Nej, detta land kommer aldrig att återgå till det system som fanns innan partistödens tid.

   Gillad av 3 personer

 4. Lars skriver:

  Lika orolig som du.
  Framtiden blir hård.
  Dock ser jag utvecklingen i Sverige ur NWO-perspektiv.
  Eliten förstår givetvis kostnaderna gällande invandringen både kulturellt och ekonomiskt.
  Primära syftet är att försvaga nationalstaten via bla underminera polisens våldsmonopol.
  De flesta föredrar lugn och ro med diktatur framför kaos och demokrati.
  Så läget är nog precis vad eliten vill ha.
  Vår resa mot ett segregerat samhälle med primärt invandrare som underklass går allt fortare.
  Pengarna att finansiera sossevälfärd finns inte på sikt.
  Nu lånar vi för att finansiera offentlig sektor.
  Hur länge kan vi låna? Hur många bidragstagare
  accepterar nettobetalarna av skatt?
  Vi har redan nu världens högsta skatter.
  Det ser mörkt ut.

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vill man från eliten medvetet frammana kaos o terror,
   för att med folkets gillande (äntligen) kunna införa en riktig polisstat,
   där ingen opposition eller yttrandefrihet är tillåtet?

   Närmast 1984 3.0…

   Använda sig av Islamistisk terror,
   som ”nyttiga idioter” för att nå precis dit man vill…
   Undantagstillstånd?

   Vem skulle bli det minsta överraskad?

   Gilla

 5. Johan Löfgren skriver:

  Ja, de ledande politikerna i Sverige är högst skyldiga till allt möjligt mot landets invånare. De är skyldiga till ett enormt svek baserat på förljugenhet. Det har gått så långt att ren fakta inte duger längre. Ideologin (allas lika värde etc.) dikterar villkoren oavsett de uppenbara konsekvenserna och läget beskrivs som lugnt och fint. På sin höjd finns det lite socioekonomisk oro här och där. De som styr idag gör det på grund av demokratins fyraåriga skyddsmantel. Som tur är förkortas den tiden dag för dag – dagar med nya mord, våldtäkter, rån, upplopp och skönmålande politiker. Trolösheten är stor mot huvudmännen svenska folket.

  Gillad av 6 personer

 6. Kuckeliku skriver:

  Jag tycker att våra politiker är extremt skyldiga till trolöshet mot huvudman. Det är inte särskilt lyckat om det enda riksdagspartiet som inte gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman är SD. Det är därför vi behöver nya politiska alternativ.

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ge dem då en chans,
   för Sveriges skull, att visa vad de går för!

   Det tar tid att etablera nya partier,
   vilket vi inte har!

   Sista striden står nog 2018?
   Om Sverige skall finnas kvar…

   Som Donald sa till de afro-amerikanska väljarna,
   efter att dessa ha blivit svikna av Obama under åtta år!

   What the hell have You got to lose

   Stämmer bra in på Sverige!

   Gillad av 2 personer

  • Heraldikern skriver:

   Ja, det behöver vi absolut. Men de eller den som skulle ligga närmast till hands att göra de. Vill inte av någon outgrundlig anledning!

   Gilla

 7. Alexander Zetterberg skriver:

  Ypperlig artikel och jag instämmer i allt du skriver, men vill ändå påpeka att frågeställningen i rubriken är gravt missvisande.

  Huruvida riksdagsmäns beslut i olika frågor utgör trolöshet mot huvudman är inget vi väljare har att ta ställning till. Det är en fråga för de partier riksdagsmännen tillhör, eller möjligen för partimedlemmarna vid partikongressen. Om något är det partikongresserna som är ledamöternas huvudmän, och är det inte snarare så att de flesta partiers riksdagsmän varit mer restriktiva i migrationsfrågor än vad partikongressen förespråkat. Möjligen med undantag av Moderaterna då Fredrik Reinfeldt styrde skutan.

  Kommunistiska länder kallade sig vanligen demokratiska, både inskrivet i konstitution och i officiell retorik. Men det är väl ingen idag som menar att Östtyskland eller Sovjetunionen var verkliga demokratier. Det gäller att skilja mellan verkligheten och bilden av verkligheten. Sverige är en demokrati på pappret på samma sätt som kommunistländerna var demokratier, även om skillnaden mellan verklighet och sken givetvis är mycket mindre uttalad.

  Jag har kommenterat kring detta tidigare, men säger det igen. Ingen svensk riksdagsman är vald av folket! Det vi har att välja mellan vart fjärde år är listor med namn som partierna presenterar. I Sverige väljer vi inte människor, vi väljer partier. Och det är partiledningarna som avgör vilka som står på listorna. Därför är det inte konstigt att de flesta av oss inte känner till vilka riksdagsmän vi röstat på. Det är fullständigt rationellt, eftersom vi ändå inte kan utkräva något ansvar. Om riksdagsmannen fortfarande har partiledningens förtroende kommer namnet ändå dyka upp vid nästa val. Det är partiledningarna som avgör vem som blir riksdagsman, inte folket.

  Om vi vill ha verklig demokrati finns ingen annan väg att gå än via en konstitutionell reform, med införandet av enmansvalkretsar av anglosaxisk modell. Det systemet är inte perfekt heller, men det är det bästa vår västerländska civilisation hittills lyckats åstadkomma.

  I Storbritannien drev intressegrupper fram en folkomröstning 2011, om övergivande av enmansvalkretsar till förmån för ett kontinentaleuropeiskt system, som det svenska. Detta avvisades av britterna med en överväldigande majoritet (68 %).

  Inför omröstningen producerade David Deutsch, en av vår tids mest framstående teoretiska fysiker och en stor tänkare, en video som övertygande förklarar fördelarna med enmansvalkretsar. Jag postar den igen: https://www.youtube.com/watch?v=c0pZ9LTZW1g

  Gillad av 6 personer

 8. Trodé skriver:

  Vi har länge hört media och politiker förkunna invandringens välsignelser och att den berikar vår kultur. Hittills har det varit löst prat utan spår av substans.
  Nackdelarna kan vi läsa om varje dag, men vilka är fördelarna?

  Varför kan ingen vänsterliberal invandringsvurmare göra en lista över alla kulturella och andra typer av fördelar som invandringen medfört?
  För att sådana inte finns!

  Gillad av 7 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Införandet av Shaia lag i Sverige?

   Måste vara baktanken,
   vi behöver nog många som ber FÖR Sverige)

   Flyktinginvandring av outbildade MÄN från världens mest dysfunktionella stater,
   med en patriarkal kvinnofientlig kultur i bagaget,
   garanterat lättintegrerat)

   Gillad av 2 personer

 9. Heraldikern skriver:

  Är det inte dags att inse och säga rent ut att det finns en helt annan agenda bakom denna och även flera tidigare regeringars agerande som inte stämmer överens med Sveriges välgång! Man är beredd instämma i även de värsta konspirationsteorierna men bör kanske så här långt stanna vid det som finns dokumenterat! Såvitt jag erfarit finns alltså en skriftlig överenskommelse om att muslimer skall beredas obegränsat tillträde till Europa och att vi måste hjälpa dem att komma in i maktstrukturerna, plantera deras kultur här samt tillåta deras religion och även att få sprida den. Detta som kompensation för ett löfte om billig olja! En annan variant är ”uppdraget” från FN att göra Sverige till ett U-land eller i varje fall ett 3-djeklass land! FN har själv gjort bedömningen att Sverige skall vara i den postionen år 2030 i sin Agenda 2030! Belöningen för detta för våra ledande politiker är diverse högre poster såsom välavlönade rådgivningspositioner i de stora multibankerna samt också en del poster i politiken t ex i FNs säkerhetskommitte! Det är inte svårt att hänföra alla dessa ”felaktiga” beslut och denna illa dolda ”ovilja” att agera i olika sammanhang till just någon högre makts vilja. En högre politisk/ekonomisk maktstruktur än den Svenska regeringen!

  Gillad av 5 personer

 10. MartinA skriver:

  Sånt här är mycket svårt att formulera. Håkan Karlberg gör det bättre än kanske någon annan jag hittills läst i frågan. Och jag har läst mycket. Tydligt, behärskat, modigt, kraftfullt, förankrat, exemplifierat, kärnfullt och utan det vanliga skyggandet. Ja, listan av beröm över texten ovan kan göras hur lång som helst.

  Gillad av 9 personer

 11. KristinaF. skriver:

  Precis så här känner jag också. En stark oro för mina barns och barnbarns framtid och att
  vi alla deltar i ett stort socialt experiment med mycket oviss utgång! Hur kunde den styrande eliten ge bort vårt land och allt vi skapat? Och som vi kunde ha delat med oss av under ordnade former.

  Gillad av 6 personer

 12. Jonas Bohman skriver:

  Bra skrivet. Ni/vi andra ser till att sprida via sociala medier, och printa ut till dom som inte har tillgång till Internet. Ser redan fram emot nästa krönika. Tack på förhand.

  Gillad av 3 personer

 13. Uddevalla skriver:

  En mycket adekvat och djupt sann text. En samling människor som satt sig över all sans och vett har lyckats förvandla Sverige till ett gigantiskt samhällsexperiment – allt i den goda moralens namn.

  Nu hopar sig problemen och landet slits isär. De som drivit på omvandlingen har gjort det med högstämda ord – och med den självutnämnda övermänniskans högre moral.

  Med spett som bänt och baxat i begrepp som ”människors lika värde” och ”den rätta värdegrunden”, har vägen framåt brutits. Målet har helgat medlen. Och i dess spår har stigmat såtts.

  De som drivit på har haft mage att verbalt förnedra, mobba och anklaga den vanlige medborgaren – och mer än så. Fått honom att sänka huvudet inför grannar och vänner för att skämmas.

  Delat in världen i onda och goda i en medvetet utformad strategi. Isolerat de undrande och tveksamma och satt dem i skamvrån. Och då brukat verbal skändning som medel.

  Använt övervålds ammunitionen för att tysta den vanlige. Och mycket medvetet släckt ned alla kritiska och oroliga röster med anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

  Vem ansvarar nu för följderna? Och vilka skall ta oss ur problemen? Vem och vilka skall nu leda oss ur moraset?

  I Nürnbergrättegångarna kopplades ansvar och handling ihop på ett mycket tydligt sätt. Där kunde ingen smita undan, om än många försökte.

  Gillad av 3 personer

 14. Kent Forssgren skriver:

  Alexander Zetterberg du har helt rätt!
  ”Ingen svensk riksdagsman är vald av folket! Det vi har att välja mellan vart fjärde år är listor med namn som partierna presenterar. I Sverige väljer vi inte människor, vi väljer partier.”
  Sen en öppen fråga:
  hur kommer det sig att riksdagsman Staffan Danielssons av Centerpartiets ledning tillåts uttala sig som han gör om invandringens negativa konsekvenser?
  Varför får han sitta kvar?
  Om han nu är kvar?

  Gillad av 1 person

 15. uppstigersolen skriver:

  Trots min hustrus kraftiga protester bryter jag mot god middagsetik genom att ta upp sådana här frågor när vi träffar andra människor på olika tillställningar. De som jag redan ser som allierade kan jag tala helt öppet med, övriga får man föra ämnet på tal lite diskret. Men, varje person som kan vinnas över till en mer förstående position är bra. Att inte alla kommer att förstå att våra barn och barnbarn får ett elände om detta får pågå får vi leva med.

  Gillad av 6 personer

 16. Anders F1 skriver:

  En moderat statsminister lovade PUT till alla som påstod sig komma från krig i Syrien 2013. Jaha… sedan då?

  Gilla

 17. Bengt Lönnberg skriver:

  Jag instämmer med Karlberg. Dock ett viktigt tillägg med att understryka medias ansvar i dessa frågor.
  Om ledningarna inom SvD, DN, SVT , SR med flera inte gjort sina ”värdegrunder” till lag för att överhuvudtaget arbeta där så hade trolige inte politikerna kunnat genomdriva allt de gjort utan att ifrågasättas o debatteras fritt.
  Hoppas många får läsa Karlbergs inlägg. Det platsar lätt på DN:s o SvD:s debattsidor.

  Gillad av 6 personer

 18. thojak skriver:

  Enig i varje del av inlägget. En, troligast största, anledning till att situationen i landet blivit så katastrofal – and counting! – är avskaffandet av det s.k. ‘tjänstemannaansvaret’. Reinfeldts statssekreterare belyser i efterhand(!) nu detta. Bakom varje ‘politikerbeslut’ finns en/annan form av ‘tjänstemannaskrivelse’ o/e (styrd) ‘utredning’. Författarna till dessa ‘beslutsunderlag’ kan i praktiken driva egna/andras agenda fritt utan ifrågasättande av relevans o/e korrekthet. Att stadigt ignorera kraven på konsekvensanalyser är i sanning att begå trolöshet mot huvudman och som i den närande delen av samhället bestraffas per omgående.

  Vid sidan om den katastrofartade invandring/migrations-situationen är pågående implementeringen av Agenda 2030, inklusive alla dess ‘underavdelningar’, det i särklass största hotet mot ett fungerande samhälle och den ‘resan’ har redan hunnit en bra bit på väg. Adderas allt ihop, så är det förvånande att öht NÅGOT fungerar, ännu…

  Arma Land ! 😦

  Gillad av 4 personer

 19. Göran skriver:

  Nästa år kommer lite mer än 80 % av de röstberättigade i Sverige att gå till vallokalerna och rösta på politiker som förstör landet. Uppenbarligen anser alla som röstar att den situation som Sverige befinner sig i är helt okej.

  Gillad av 2 personer

 20. Björn skriver:

  Äntligen! Företrädare för (V) erkänner på dagens AB-sajt att de och samhället misslyckats med att skapa gulliga multikulti-områden där frid och fröjd råder! Att kriminaliteten skulle få såna proportioner som idag, kunde de absolut INTE FÖRUTSE, men beror INTE på invånarna själva, utan på ”klassamhället” de ”tvingas” leva i! Det erkänns också att man under resans gång, MÖRKAT BROTTSUTVECKLINGEN för att INTE GÖDA ”högerextrema” och ”främlingsfientliga” krafter, dvs vi vanliga skattebetalande Svenssons!

  Gillad av 3 personer

 21. Olof B skriver:

  ”Tillämpningen av den liberala ideologin om fria rörelser över landsgränserna har i svensk tappning för migranter och anhöriga inneburit fritt uppehälle och all samhällets service livet ut utan motkrav.”

  Visst finns det krav, massor av krav. Det som saknas är konsekvenser om man inte uppfyller kraven. Är inte konsekvensen hårdare än den upplevda nyttan av att strunta i kravet så är kravet meningslöst.

  Gillad av 5 personer

 22. Hortensia skriver:

  Tack, Håkan Karlberg. Är ”våra” politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman? Spontant vill jag svara ja, absolut…

  … men det förutsätter ju faktiskt, att svenska folket är politikernas huvudman. Är vi verkligen det? Hur troligt är det, egentligen, att framfusiga, vänstervridna chilenare, som Rossana Dinamarca, och illa dolt islamistiska turkar, som Mehmet Kaplan, kan, vill, eller ens bryr sig om, att försöka förstå och ständigt oegennyttigt sätta pursvenska Medelsvenssons allmänna intressen före sina egna?

  Vi svenskar har ratat politiskt engagemang och godtroget låtit identitetspolitiskt tillsatta, osvenska ”nysvenskar” styra och ställa, så att välsignat fridfulla, civiliserade Sverige på rekordtid har förvandlats till en oigenkännlig mix av våldsamma, drogtyngda länder i Sydamerika, Afrika och Mellanöstern, där människoliv massproduceras och avslutas i förtid med samma hänsynslösa iver.

  Gillad av 1 person

 23. Anonym skriver:

  ”Min berättelse knyter an till riksdagens roll i den svenska demokratin. Hur väl fullgör vi ledamöter det uppdrag som det svenska folket gett oss? Hur trygga kan väljarna vara i att riksdagen verkligen lever upp till sin roll som demokratins främsta väktare?
  Mitt svar: inte trygga alls. Riksdagen har i avgörande stycken kapitulerat från denna roll. Den är inte längre det politiska maktcentrum som väljarna tror utan fjärrstyrs från partihögkvarteren. Vi ledamöter fungerar mest som statister, som något vackert att visa upp när demokratin behöver ett ansikte.”
  (Citat ur boken ”Knapptryckarkompaniet: Rapport från Sveriges riksdag” av f.d. riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. En mycket läsvärd bok!)

  Gillad av 1 person

 24. Sverker Sverkersson skriver:

  Ja, bra skrivet. Ett grundproblem är att många i maktställning följer sin ideologi / religion istället för det sunda förnuftet som vanliga människor. Varför? Jo, i varje parti/samfund hålls ihop av denna bas och man sågar inte av den gren man sitter på. Man kan ha många synpunkter på SD och deras bakgrund, men problemet för övriga 7-klövern är inte SD:s bakgrund utan att de har en folklig förankring, dvs de är utanför det ”etablissemang” som skapat nuvarande multikulturella kaos. Då finns risken att man kommer att ställas till svars, trots att man haft ”rätt” partibok hela tiden.

  Gillad av 1 person

 25. P I Persson skriver:

  Med tanke på den fullständigt olidliga nöd som civilbefolkningen utsätts för i Mosul och många andra platser är det en besynnerlig reaktion att vi till varje pris måste försöka hindra flyktingar att komma hit. Särskilt utifrån att vår BNP-tillväxt är, i sammanhanget skyhöga, 3,3% (SCB) och att sysselsättningsgraden 82,1% överstiger varje annat EU-land (Konjunkturinstitutet).

  Gilla

  • Håkan Karlberg skriver:

   BNP är en sak, BNP/cap en annan. Det är den sista faktorn som representerar vårt välstånd. Och BNP/cap har nästan stått stilla de senaste 10 åren beroende på den stora befolkningstillväxten. Migrationsverkets årskostnad överstiger nu 70 miljarder vilket ligger på samma nivå som den sammanlagda kostnaden för polis och försvar och mer än dubbla UNHCR:s kostnad för samtliga flyktingläger. Andel förvärvsarbetande födda utanför Europa var 2015 53,6 %. Är det verkligen en klok politik att människor i nöd skall ”komma hit”, landet med 1,9 % av EU:s befolkning, istället för att hjälpa genom UNHCR?

   Gillad av 4 personer

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    Just det — denna makthavarnas politik strider mot sunda förnuftet. Men det var länge sedan Sveriges politik styrdes av vanligt sunt förnuft; man får gå tillbaka 50 år, till Tage Erlanders tid som statsminister.

    På den tiden insåg man att hjälp till nödställda borde ske i närområdet och INTE genom att importera migranter i miljontal.

    Tage Erlander var själv helt emot tanken att importera muslimer, då han helt riktigt insåg att sådant skulle leda till konflikter.

    Vändningen kom med Olof Palme, en politiker fylld av orealistiska visioner utan verklighetsanknytning. Hans fotfolk kom från 68-vänstern, en extremistisk rörelse av vänster-studenter från medelklassen. Det är dessa personer och deras efterföljare som förstört Sverige.

    Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Bara en sak: Ett lands BNP är en helt meningslös siffra om den inte sätts i relation till folkmängden. De senaste åren har Sveriges BNP per person stagnerat — av lätt insedda skäl.

   Om ett lands folkökning mest består av arbetslösa vuxna personer som lever på bidrag blir det så.

   Makthavarna försöker dölja detta genom att inte längre publicera siffror på BNP per person.

   Sysselsättningsgraden är katastrofalt låg bland utomeuropeiska invandrare, och har varit så i många år.

   För övrigt kan jag inte se varför det skulle vara bättre att ‘hjälpa’ ett fåtal behövande migranter här i Sverige, till enorma kostnader per person, än att hjälpa miljontals verkligt nödställda som sitter i flyktingläger till en obetydlig kostnad per person.

   Är det för att självrättfärdigheten göds bättre om man kan se sina klienter i vitögat?

   För övrigt är det känt att majoriteten av migranter som söker sig till Sverige INTE är ‘på flykt…’ utan kommer hit för att dra fördel av våra generösa välfärdssystem. Annars kunde de lika väl stanna i Turkiet och inte göra sig besväret att ta sig ända hit.

   Gillad av 1 person

 26. alexwestin skriver:

  Mycket bra sammanfattning av hur och varför dagens situation uppkommit!
  Men de styrande kan inte ställas till ansvar för ”trolöshet mot huvudman”. Däremot för att ha brutit mot det sociala kontraktet.
  Svenska folket har accepterat höga skatter i utbyte mot trygghet, fungerande infrastruktur och samhällsfunktioner, välfärdens olika delar – allt det som nu krackelerar.
  Samtliga partier i 7-klövern är skyldiga. Sveket pågår fortfarande och dessa partiers ledningar har fortfarande inte fattat att det är så. Att reformera något av dessa partier inifrån är hopplöst – de som försöker blir mobbade och utmanövrerade.
  Om det får fortsätta som hittills, kommer allt fler människor att bryta det sociala kontraktet från sitt håll. Skatteflykt, bl.a. svartarbete och bytesekonomi, privata sjuk- och pensionsförsäkringar, ”gated communities”, medborgargarden, parallella samhällen med egen styrning av kriminella och/eller religiösa ledare osv. Vi får en systemkollaps.
  Det som behövs är ett totalt regimskifte!
  Låt oss alla gå med i Sverigedemokraterna – att rösta på dem i nästa val räcker inte. Man behöver inte gilla deras politik – blir vi tillräckligt många kloka medlemmar, kan vi nog få ordning på den.
  Patriks idé att sedan rekrytera en regering efter kompetens och duglighet – med folk utan politisk belastning är bra. Jag var Thailand på 90-talet, när man efter en militärkupp gjorde precis så. Resultatet var fantastiskt!.
  Den nya regeringen kommer att tillsätta kompetenta ledningar i ämbetsverk och myndigheter. Sedan kan alla hjälpas åt att återställa lag och ordning i vårt fina land.
  Filosofiska och moraliska betraktelser är alltid intressanta, men nu behövs Action!

  Gillad av 3 personer

 27. Rikard skriver:

  Hej.

  Eftersom samtliga partier utom Sverigedemokraterna är helt ense om att det inte finns något svenskt folk, så är den i inledningen refererade paragrafen ovidkommande.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 28. Statslös svensk skriver:

  En helt igenom träffande och fantabaserad analys av det pågående landsförräderiet.
  Jag är rädd att ingenting kommer att kunna rädda vårt land från undergång dvs från att gå från i-land till u-land.
  När politikerna inte ens kan sätta stopp för tiggeriet , hur ska de då få bukt med den cancersvulst i samhällskroppen som islam och dess utövare utgör? Jag är helt övertygad om att den svenska undfallenheten dessvärre kommer att fira nya triumfer i tafatthet och handlingsförlamning.
  Politikerna har målat in sig i PK-hörnet utan möjlig reträttväg och det kommer att beröva våra barnbarn en värdig framtid, vilket jag sörjer djupt.

  Gillad av 3 personer

 29. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tror inte att anklagelsen. Personvalsprincipen har förändrat allt. Du kan också uppmana/uppvigla folk att rösta blankt.
  Problemet verkare snarare vara (värre!) – att vår riksdag styrs av den lilla gruppen utvalda från partiledningarna i regeringssamarbetet, den nya adeln, det som våra representativa val ger underlaget till. Det kommer att vara/bli detsamma med SD.

  Gillad av 1 person

 30. Per skriver:

  Sverige var en gång en nation där Eder svetsade samman ansvar, regler och maktutövande.

  Det var den yttersta och mest basala grundlagen i vårt land från vikinga eller säkerligen tidigare fram tills någon gång under 1900 talet då detta sattes ur spel.

  Eden var ett band mellan folket och konungen.

  Båda parter och samtliga i statlig tjänst fick ingå en ed att bevara varandra.

  Således är det inte konstigt att man till exempel kan läsa om denna mekanism i litteratur skriven under 1800 talet. I denna beskrivs att straffet för att bryta en ed var döden och att i det ögonblick Gustav III bröt mot grundlagen så bröt han sin konungaed varför därför alla inom riket inte längre var bundna av trohets och huldhetseden.

  Han blev laglös och kunde därför avrättas.

  Tiderna ändras och straffen lindras men den grundläggande förutsatsen att kunna hålla våra politiker ansvariga för brott mot grundlagen finns inte för de har aldrig varit edsvurna.

  Exakt när detta ändrades är en gåta som jag inte vet svaret på. Men systemet fanns 1866. Det är en bilaga man hittar efter grundlagen som kram vara lätt att inte notera. Men den är svaret på vad vi inte längre har.

  Gilla

 31. Sture B skriver:

  Välskriven och sann artikel. Sen är det skönt att man inte är ensam i sina tankar, även om dom är formulerade i ett grövre språk än ovan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.