Om något håller på att hända, vad är det som händer?

Patrik Engellau

Nästan alla anser att något betydelsefullt är i görningen i vår tid och i vår del av världen (vad nu vår del av världen skulle betyda). De alldeles tydliga tecknen på detta anses vara Brexit och Trump.

Även jag anser att något betydelsefullt är i görningen. Vi lever alldeles tydligt i en brytningstid. Men jag har numera tillräckligt lång personlig erfarenhet av att studera samtiden att jag kan konstatera att alla tider anser sig vara brytningstider. På lite håll kan man se tillbaka över den tid som flytt och spekulera om vad det var som hände. Men medan det händer ser man inte så klart. Jag tror det var detta Hegel menade med metaforen ”Minervas uggla flyger först i skymningen”, alltså att först när det man vill förstå håller på att ta slut så kan man begripa det. Lite trist, särskilt för en blogg som den här som skryter med att ”här skapas samtidens självförståelse”, något som således inte är möjligt om man ska tro på Hegel.

Så jag struntar i Hegel och struntar i om jag inte ser klart, för det gör ingen annan heller och vi kan ändå inte låta bli att fundera över oss själva.

Det konstiga är att Brexit inte hänt än och att Trump bara regerat lite över en månad och, trots att han påstår sig ha gjort så mycket, egentligen inte gjort så mycket mer än retat upp den ena halvan av världen och entusiasmerat den andra.

Det var ingen kritik; inte ens USAs president kan göra stordåd på en dryg månad. Jag tror emellertid inte att han kommer att lyckas så mycket bättre på längre sikt. Eller rättare sagt: han kommer nog att lyckas med det han redan lyckats med och har en klar fallenhet för, något som piggar upp en massa människor, även mig, nämligen att sparka etablissemanget i häcken.

Att Trump ska höja USAs BNP-tillväxt från en till tre procent får mig att önska lycka till och sedan brista ut i skratt, inte för att jag missunnar honom framgången, utan för att han inte kan. Inte ens i presidentens mäktiga Avlånga Kontor finns något reglage där man kan ställa in ekonomins tillväxt.

Det där med att plocka hem ”amerikanska” jobb från andra länder tror jag inte heller på. Mina dubier har inte med några nationalekonomiska tyckarfunderingar att göra – typ att det vore dumt för att det skulle försämra resursallokeringen och världens tillväxt – utan grundas bara i att jag inte tror han kan. Världens ekonomiska sammanflätning, den så

kallade globaliseringen, har pågått mycket längre och är mycket starkare än vi normalt erkänner (tror jag). Folk säger att EU bildades för fredens skull och att EU lyckosamt har uppfyllt detta mål. Det har jag aldrig trott på. Jag tror att EU kunde bildas för att länderna redan var ekonomiskt sammanflätade. Att Tyskland inte återigen anfallit Frankrike beror på att då hade Siemens och Philips, som båda har produktionsanläggningar eller annan verksamhet över allt, tagit tyskarna i örat och sagt att sluta med de där dumheterna, annars slutar vi leverera reservdelar till er.

Inte ens USAs president rår på världsekonomin och dess jättar.

Jodå, han kan nog bygga en mur mot Mexico och han kan säkert strama upp invandringen, kanske rentav deportera några miljoner latinamerikaner, vilket nog i och för sig blir en smutsig hantering.

Den stora grejen, som även gäller Brexit, är dock den där sparken i röven på etablissemanget. Den finns. Den känner även de ängsliga etablissemangen i Europa. Hotet är Marine le Pen, Polen, Orban, Åkesson, ja herregud. Det är på den punkten det händer något om något faktiskt händer något i världen idag. Jag tror att Trumps eventuellt historiska roll är att förkroppsliga folks ilska mot sina etablissemang, etablissemangsperson som han är. (Inget konstigt i det, så var även Branting och Palme.)

På den punkten vet vi inte hur det går. Det är skört. Jag kommer att tänka på historiens underklassuppror som framgångsrikt pågått några år innan etablissemangen klipper till och återtar makten vilket oupphörligen inträffat i exempelvis Brasiliens historia: Canudos-kriget 1896, Skräddarupproret 1798, Saltrevolten 1710 plus ytterligare hur många som helst. Vad händer när Trumpanhängarna börjar tycka att han inte levererar? Då växer tuppkammen på de europeiska etablissemangen om de inte hunnit bli avsatta dessförinnan. Då kanske det blir restauration med Hillary Clinton som ny president i USA och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalrådet som gjort Malmö till en sådan internationellt uppmärksammad social framgång, som ny svensk statsminister.

Jaha, om Trump i stället håller ut och Brexit rullar på och Geert Wilders och Jimmie Åkesson blir premiär- respektive statsminister i sina länder? Hur blir det då? Det vet jag inte, för Minervas uggla sitter fortfarande och sover. Kanske blir det som förra gången när historien gjorde stort vaktombyte, nämligen i samband med upplysningstiden, inte på grund av sagda politiker, utan för att historien är havande med oväntade nyheter.

44 reaktioner på ”Om något håller på att hända, vad är det som händer?

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Delar din förvirring i mina försök att förstå vad som sker i världen, men här är min analys.

  Dagens situation är som inledningen till de omvälvande åren 1987-1992. Först stod allt och vägde och det var svårt att se vart vi var på väg, men när väl kommunismen började falla kändes det som att historien vänt. Även om löpsedlarnas rubriker överraskade, var det mer hastigheten med vilket allt skedde som förvånade, snarare än riktningen.

  Francis Fukuyama skrev om historiens slut och de flesta köpte tanken om att demokratin och den liberala marknadsekonomin nu en gång för alla hade segrat, att mänskligheten nått fram till det samhällssystem som successivt skulle anammas av alla nationer. Europa rustade ner och marxister slutade kalla sig kommunister. Till och med Vänsterpartiet Kommunisterna stöpte om sig och lyckades sudda bort minnet av sina ohyggliga historiska rötter, för att idag ses som anständiga nog att utgöra regeringsunderlag.

  Men det som skedde var bara en förstrid, en upptakt till den verkliga civilisatoriska uppgörelse vi står inför idag. Redan på 70-talet såg marxisterna varhän det barkade och hade i relativ tysthet börjat bygga den filosofiska plattform dom sedan kunde skifta över till för att återuppta kampen mot vår judeokristna västerländska civilisationen – dom hade skapat postmodernismen. Den kanadensisk-amerikanska filosofen Stephen Hicks har beskrivit detta i ”Postmodernismens förklaring – skepticism och socialism från Rousseau till Foucault” och Johan Lundberg har i sina böcker dokumenterat processen i Sverige.

  Människor med ett totalitärt sinnelag kunde inte längre använda klassbegreppet, istället blev verktyget för samhällsomvandlingen den postmoderna identitetspolitiken och offergruppstänkandet. Socialister är till sin natur globalister vilket är lätt att förstå. Om nationsgränser suddas ut och världen bara består av en global socioekonomisk enhet finns det inga alternativ att jämföra sig med. Feminister och miljöaktivister hoppade på det socialistiska postmoderna tåget, och med tiden fann de en avgörande tung allierad i världens enda totalitära religion, Islam.

  Vi befinner oss inför slutstriden! Kommer vår judeokristna västerländska civilisation överleva? Jag tror det, men än så länge står det och väger.

  Liked by 7 people

  • MartinA skriver:

   Judeokristna?!?! Du, det här är inte USA. Du kan prata om den Romerskkristna. Eller Germanskromerska eller om den Grekiskromerska civilisationen om du vill. Men ”judeokristna” är amerikanstk hittepå för att judar har ett sådant stort inflytande i USA och konstruktörerna av ”judeokristna” vill ha den judiska gruppen i tältet pissandes ut snarare än något annat. Men i sverige saknar termen relevans.
   Fast å andra sidan berättar ju termen mycket om dig. Och det är ju ett värde i sig.

   Liked by 3 people

   • Staffan skriver:

    Martina: Förneka dina rötter hur mkt du vill, det hjälper inte. Jesus var jude, visste du det?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Precis. I termen ”kristna värderingar” finns kristendomens judiska ursprung inkapslat. Som alla vet. Att lägga till ”judeo” framför tillför överhuvudtaget ingenting i betydelse. Om man istället säger Grekiskkristen eller Koptisk eller Etiopiskkristen eller Romerskkristen så berättar man någonting. Men judeokristen blir som att säga kristenkristen. Termens enda funktion är att försöka få den judiska gruppen att känna ”vi” med kristenheten. Någonting som är relevant i USA som har en betydande och mycket inflytelserik judisk befolkning. Men som inte är relevant i sverige som har en mycket liten judisk befolkning.

    Liked by 1 person

   • Marcion skriver:

    Ang. Staffans kommentar:

    Termen Judeokristna är väl en 1900-talskonstruktion som blev populär i USA under efterkrigstiden. Detta sammanhänger med att Dispensationalismen som introducerades av Darby på 1830-talet och sedan kom att expandera raskt under 1900-talet genom framväxten av pingströrelsen och liknande religiösa inriktningar, under efterkrigstiden mer och mer kommit att tränga undan den traditionella ersättningsteologin. Bland USA:s protestenter är idag sannolikt en minoritet anhängare av traditionell ersättningsteologi. En viktig faktor i det här sammanhanget är sannolikt att den s k Scofield-bibeln kommit att bli den amerikanska standardbibeln under 1900-talet och Scofield-bibelns kommentarstexter är ju av dispensationalistisk natur. Idag är t o m en del amerikanska katoliker någon slags dispensationalister. Skulle inte bli förvånad om Ulf Ekman håller på att försöka sprida dispensationalismen i katolska kretsar i Sverige (teologiskt är pingst och Livets Ord/Trosrörelsen ungefär samma sak).

    Vill också påpeka att man från judiskt håll traditionellt inte varit så entusiastisk inför idén om någon slags judeo-kristen enhet. Jesus far var ju t ex inte Gud enligt judiska lärda när evangelierna totades ihop utan en romersk soldat vid namn Pantera. En del gick litet längre och hävdade att Jesus kokade i sperma. Men det är sant att Ayn Rand på 50-talet pratade en del om den judeo-kristna kulturen. 50 eller 100 år tidigare hade det väl dock varit svårt att bli tagen på allvar genom att hävda en sådan ståndpunkt.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Tack! Jag har ju inte satt mig in i den historien utan bara utgått ifrån de sammanhang jag hört begreppet och, hm, vad den märkliga termen skulle kunna tjäna för politiskt syfte.

    Jag har full förståelse för att judar inte är förtjusta i termen. Kristendomens judiska rötter har ofta varit ett problem för judendomen. Mest extremt när Östrom började monopolisera judiska heliga platser i Israel. Rätt beklaglig läsning.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Inte lika säker som Dig!

   USA valet var sista striden för Kristendomens tankar,
   man segrade denna gång med knapp marginal…

   Hade Clinton vunnit, hade Soros & Co styrt marionetten…

   Det fåtal som sitter på kapitalet, oavsett etniskt ursprung,
   ser ALL religion som ett hinder för sin makt,
   är på väg att förslava världens folk, med hjälp av sina nyttiga idioter.

   Sannolikt är även klimathotet en konstruktion,
   för att begränsa tillgången på energi,
   en stor maktfaktor!

   FN, Islam o inte minst Identitetsgrupperna,
   som upplöst familjestrukturerna.

   Redskapet är VÄNSTERliberalismen,
   dvs kommunism 2.0

   En lång video, som öppnar ögonen!
   Värd att offra tid på!

   VARENDA President e kandidat i USA som mördats,
   har försökt korsa klingor med kapitalet, minska deras makt.

   Dvs förstatliga FED

   Donald kan vara vårt enda hopp,
   men inte ens han kan väl rå på dessa mäktiga krafter?

   Vi ser ju hur KAPITALET organiserar upploppen mot honom!
   Man vill ej tappa tempo, förlora 8 år!

   Nästa strid står i EUropa!

   Kan vi stoppa galenskapen 2018 här i Sverige?
   Då finns bara ett enda alternativ att rösta på!

   Liked by 3 people

  • Christina skriver:

   Jag tänker nog som du Alexander. Vet du något om Altiero Spinelli och hans plan för Europa?
   (Ventotene Manifest)
   Tycker också Judeokristendom är mycket adekvat term.

   Hälsningar

   Tina

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Tack för tipset, hade aldrig hört talas om vare sig Altiero Spinelli eller Ventotente Manifestet. Enligt engelskspråkiga Wikipedia är betraktas detta dokument i vida kretsar som ursprunget till tanken om ett federalt Europa.

    Tydligen är inte bara postmodernismen ett marxistiskt påfund, även EU skulle kunna sägas ha sina rötter i samma kommunisiska mylla!

    Tack igen!

    Gilla

   • Tina skriver:

    Hej
    Hela Eu är ett neomarxistisk påhitt. I stället för att bygga murar öppna gränser så plebsen kan inte fly någonstans.
    A. Spinellis namn är inristat med stora boxstaver ovanför huvudingången på Luxemburgstoret.
    Det finns också en Spinelligrupp inom parlamentet som jobbar för mera Eu i Eu, alltså total kolchos.
    Allt detta går att Googla på inklusive bilder på själva byggnaden med hans namn.
    Hälsar
    Christina

    Liked by 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Det sker väl en vändning nu. – Insikten blir starkare att de som styrt utvecklingen i linje med en globaliseringsagenda, inte haft någon genomtänkt plan, – alternativt om den varit genomtänkt, vilket vi inte får hoppas, varit destruktiv och illvillig.

  Den liberalism man haft som rättesnöre, är varken intelligent, stringent eller konsekvent och jag har försökt komplettera med det som saknades.

  Människan är ett flockdjur och det är därför det kunnat utvecklas språk, civilisation och samhällen. – Vårt starka behov av att samla oss i solidariska gemenskaper har ignorerats av de liberala tänkarna som istället verkar se psykopaten som norm: Homo ekonomicus som bara är ute efter sin egna maximala vinning.

  Våra solidariska tendenser måste erkännas och understödjas, därför min starka rekommendation att vi tar den direkta makten över våra skattemedels fördelning på de av de folkvalda godkända ändamålen. – Då skall man tillåtas att gynna dem man känner gemenskap med och de problem rena marknadslöner kan tänkas innebära, löser man bidragsvägen.

  Fri global rörlighet skaffar man sig med ett visum som består av ett bevis på att man skaffat en ekonomisk garant som betalar skadeersättning för vad man ställer till med och betalar för ens sjukvård och försörjning alternativt repatriering om det skulle behövas.

  Krav på ekonomisk garant – brottsförsäkring – som betalar för vad man förorsakar genom våldsbrottslighet som villkor för full rörelsefrihet, kan också rekommenderas som ett generellt krav och då skall priset på ett människoliv och en överfallsvåldtäkt få genomtänkta mått. – Man kan då lämpligen förse dem man känner gemenskap med med ett skattefinansierat grundavdrag på försäkringskostnaden.

  Asylverksamheten måste outsourcas till UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet flyktinghjälp. – Skall man vinna terräng på andras bekostnad, skall det vara i kraft av sina förtjänster och inte för att man är hjälpkrävande.

  Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Det där med brottsförsäkring – krav på ekonomisk garant – är ju normal marknadsekonomi. – Verksamheter skall betala sina produktionslostnader och det finns ju otaliga lägen där den vållande inte är solvent. – Efter fyrverkerifabriksexplosioner, kärnkraftshaverier, diskoteksbränder och hoprasade höghus handlar det inte om att hitta någon skyldig att straffa. – Det finns inget straff som motsvarar förlusterna. – För att få fungerande incitament för riskminimering krävs ekonomisk garant som kan betala fullvärdig kompensation och då måste vi bestämma oss för ett mått på människovärdet.

   Har man insett detta, kan man också inse att odlandet av en kriminell identitet innebär en oförsvarlig risk för ens medmänniskor och att det inte kan försvaras att vi måste bjuda på detta. – Brottslighetens kostnader skall så långt det är möjligt lastas på brottsligheten.

   Gilla

 3. Varm korv boogie skriver:

  Jo det är en skör tid, det är inte säkert att det vänder. Men vänder det inte, var står vi då? Första och andra världskriget hade en jordmån att växa i, och England, USA och Ryssland såg till att krossa motståndet så fullständigt, att det naturligtvis är minnet av hur fruktansvärt det var som har gjort att det inte blivit fler storkrig i Europa. EU har naturligtvis inte något med det att göra. Jag tror dessutom att Patrik har delvis fel, Siemens är en del av detta, som en del av att vi både med och utan EU nu inser at vi har likar i många länder, men det är just det, vi har likar på andra ställen, med gemensamma värderingar, där många centrerar sig runt handel visst. Men när jag för ca 20år sedan gjorde affärer med Siemens (de utvecklade en ny laser) så sade taxchauffören när vi skulle ge honom dricks: -Nicht für Siemens! Man kunde höra klackarna smälla ihop.

  Så jag tror handel och annat kulturellt utbyte ha gjort att folk helt själva, utan EU och Bilderberggruppen, kunnat se att det finns folk vi har saker gemensamt med i andra länder. Det finns också de länder som vi inte har ett jota gemensamt med. I sin hybris så har våra ledare inte insett den andra delen och fått för sig att det är bra för alla om vi alla blandas, i synnerhet då muslimer med oss, här i våra länder. Detta är det mest konkreta som de vänsterliberala globalisterna uppnått, men naturligtivis så ingår även identitetspolitik, genus, dvs motsatsen mot gamla konservativa värderingar, där handlingar har konskvenser. Alltsammans verkar splittrande och jag tycker det är uppenbart att vi med stora steg går emot att ha skapat den jordmån för krig som fanns i början på 1900-talet. Vi känner ingen gemenskap med migranterna, vissa är ärliga med det, andra hycklar, men kanske ännu alllvarligare vi känner ingen gemenskap med varandra. Vi talar inte med varandra över åsiktsgränsen, varken privat eller i media, allt är monologer, och politiker och media demoniserar motståndarsidan och beskriver sin egen verklighet, det har varit så länge men har blivit övertydligt med Trump.

  Jag har personligen ingen förståelse för de vänsterliberala och ser det de gjort som så allvarligt att det är omöjligt att förlåta. De känner uppenbarligen samma sak, det ser man i MSM varje dag. Om inte Trump och Brexit Och LePen etc lyckas vända detta och få vänsterliberalerna att inse att de haft fel, om detta bara fortsätter, vad är då nästa steg, utan dialog? Det är en skrämmande tid.

  Liked by 4 people

 4. Bo Divander skriver:

  Kort kan det konstateras att Brexit redan ställt till det, nu senast med förnyad oro i Nordirland mellan de två grupperna i landet. Majoriteten ville stanna i det gemensamma Europa och minoriteten ville lämna. Brexit är verkligen inte den framgångssaga som många i England trodde och många i Sverige. Åtminstone inte så långt.

  Gilla

 5. Heraldikern skriver:

  Det som ska hända är naturligtvis nästa stora invandrings/flyktingsvåg till EU! (10-15 ggr större än sist) Därför går Storbrittannien ur EU för att kunna stänga sina gränser (även under pågående förhandlingar om Brexit) innan resten av Europas ekonomi knäcks och nationerna skändas. Därav Brexit! Allt detta dirigeras från USA (oligarkerna med Soros i spetsen) och det som eventuellt kan gå ”fel” eller skulden för det önskkvärda resultatet kommer att skyllas på politikerna i USA! Därav valet av Tump!

  Liked by 2 people

 6. MartinA skriver:

  Jag tror att Brexit och Trump är symptom på en förändring, inte förändringen i sig. Jag tror att medianlevnadsstandarden i västvärlden inte förbättrats på många år. Och att västvärldens civilisationsmodell byggde på stigande medianlevnadsstandard. Om man jämför USSR och USA så behövde USSR ha pansarbilar på gatorna för att funger, just på grund av att den inte hade stigande medianlevnadsstandard. Jag tror att ekonomiska fundamenta är otroligt mycket mer betydelsefulla än dummukrati och sådana småsaker.

  Den andra förklaringen är att den västerländska civilisationen dog i första världskrigets skyttegravar. Krig som den främsta samhällsprodukten blev där omöjligt. Och sedan dess har vi levt på gamla bedrifter, genom att missbruka och urholka de dygder som skapades före första världskriget. Och att denna utveckling börjar nå vägs ände. Symptomet på en civilisation som förlorat viljan att finnas till är massinvandringen. Maktutövningens legitmitet förflyktigas när samhället blir en huggsexa och grupperna är redo att förstöra det allmänna bästa för de egna intressena.

  Kejasar Septimus Severus råd till hans son Caracalla var ”..berika soldaterna och behandla alla andra med förakt”.

  Den civilisationsmodellen ligger ännu än tid i framtiden. Men det är där man hamnar när det underliggande kittet är borta. Makt växer till syvende och sist ur en gevärspipa.

  Liked by 2 people

 7. oppti skriver:

  Detta skrivet på den dan då alla kvinnor skall hyllas. Samma dag som revolutionen i Ryssland gjorde ett viktigt steg för 100 år sen.
  Det pågår små revolutioner dagligen men det är i efterhand som historien skrivs.
  Samtidigt som utanförskapsområdena brinner så blir antalet brott färre.
  Kanske behöver vi hela tiden något som är värre att förhålla oss till.
  Kanske bör vi skicka en tacksam tanke till dem som offrar sig för att resten av samhället skall verka normalt och fungerande.

  Liked by 2 people

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är ju populärt att säga sig ha en ”berättelse”. Även om inte jag gillar uttryckssättet, så kan man ju referera till denna företeelse som grund för en kommentar. Det som slår mig när jag läser PE resonemang är att man kan fundera över hur många olika skildringar av verkligheten och vad som händer som det finns.

  Vår uppfattning om vad som händer är förvisso osäker samtidigt som det i efterhand kan vara lättare att se trender och orsakssamband.

  Vad är det som formar vår uppfattning? Givetvis är det egna upplevelser, syn, hörsel, tankar, utbyte med andra. Men därefter kommer media i olika former, bloggar, TV, tidningar etc. Det är väl då man börjar gå vilse, är det mera brytningstid eller inte? Vem ska man lita på? Alla som uttrycker en åsikt vill någonting, har något slags politisk agenda. Jag tror ändå att man kan se tydliga skillnader mellan media som agerar utifrån ett medborgarperspektiv och media som agerar utifrån ett överhets- eller besserwisserperspektiv, de senare återfinns främst inom MSM. PE agerar utifrån ett medborgarperspektiv.

  Liked by 1 person

 9. Gunnel Henriksson skriver:

  Tack för alla dina tankar, följer Det goda samhället med stort nöje.
  Du nämnde Palme; denne man grundlade total förändring=förstörelse av svenska livsbetingelser.
  T ex den svenske ämbetsmannens ”utveckling” till en självberikande, xxxslickande karriärist, nära till korruption.
  Eller Sveriges omvandling till mångkulturellt samhälle och upphörande av att vara Sverige.

  Betr Trump så har det omvälvande betydelse vilken ekonomisk politik som förs mellan ytterligheterna att
  antingen ge fria förutsättningar för individer (”låta tusen blommor blomma”) genom låga skatter och inte minst avstå från det mesta av regleringar (som Trump förutskickar)
  eller
  föra en politik som resulterar i globala storföretag som överspelar nationer. Det senare påhejat av ”öppna gränser”

  Dessutom pekar nutidens agenda mot en islamistiskt entry-ism i det västerländska samhället
  mot totalt ändrade livsbetingelser för den enskilda individen motsvarande ”medeltida” mått.
  Eller…?!

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog är Palme den största olycka som drabbat Sverige i modern tid…
   Hans påverkan (förstörelse) på landet kan ej överdrivas!

   Avskaffade betyg i ordning/uppförande har bidragit till skolans problem,
   avskaffat tjänstemannaansvar,
   införande av Multikulturen…

   Skadan är ofattbar!

   Gilla

 10. Paul skriver:

  Jimmie Åkesson är i jämförelse med övriga nämnda politiker i denna artikel en dålig politiker. Han talar inte klarspråk, han talar inte klarspråk. Jag tänker på migrationspolitiken, till exempel om den dramatiska befolkningsförändringen med befolkningsutbytet, islamiseringen, svenskfientligheten och rasismen mot svenskarna (som Mohamed Omar skriver en utmärkt artikel om på denna sida den 7 mars.) med mera. Jimmie Åkesson är en salongsfähig politiker. Detta ogillar jag. Att SD vill bilda regering med M och KD som har bidragit till Sveriges förfall visar vilket parti SD är idag.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi lär väl rimligen ha svårt att nå majoritet 2018)

   Då har vi att välja mellan pest e kolera!

   S är inget alternativ, som förstör vårt land i Allah avseenden!

   Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jag drar slutsatsen att du inte hört Jimmie live. Det har jag gjort och det är en fröjd att höra. När han hamnar i MSM så klipper man bort det mesta, alternativt det blir en ”diskussion” som är absurd.

   Liked by 2 people

 11. lioninuniverse skriver:

  KANON Patrik…. Du är en otroligt skicklig ordkreatör – och min förhoppning är att dina ord sprids… Detta är inget töntigt smicker – utan ditt sätt att sammanfläta händelser till ord – inger tillit (bra ord – vänd på det… vad händer?) Önskar att många ledarsidors sk orakel besatt i alla fall 10-20% av din ”scenkonst” – då hade lokalblaskorna varit läsvärda – utöver Sportsidorna och angelägna reportage vid husknuten… Var rädd om din ”uggla” Patrik… Ni behövs i väckelse-rörelsen kring. ReLOVEevolution ❤ Detta är det enda som Homo Economicus INTE har och förstår, dvs vårt "till-freds-vapen" – från hjärtat. PS – kolla denna video https://www.youtube.com/watch?v=Zf5nOWfA3mE . Ad omnia paratus / Leo

  Liked by 4 people

 12. Asta skriver:

  Frågan om hur islams traditionella normer påverkar kvinnor i Sverige är feministernas och vänsterpartiernas hållning djupt problematisk. När multikulturalism rankas högst innebär det att man blundar för de extrema hot kvinnor ofta utsätts för. Kvinnor kommer i andra hand. Först kommer utopiska och ideologiska tankar som saknar förankring i verkligheten.

  Om kriminella och muslimska fundamentalister får forma kvinnosynen i Sverige kommer jämställdheten att försvagas snarare än stärkas. Att driva kvotering till några hundra börsbolagsstyrelser som en kvinnofråga är ett hån mot de kvinnor som i sin vardag hotas till liv och lem.

  Det är obegripligt att feminister och vänsterpolitiker inte ser att deras ideologiska böjelser i fråga om kriminalpolitik och radikal islamism försämrar

  http://samtiden.nu/2017/03/kvinnor-utlamnade-av-vanstern-och-feminismen/

  Liked by 4 people

  • Vx skriver:

   Jag ser idag med stor frustration på en förändrad kvinnorörelse som å ena sidan kämpar för feministisk snöröjning och stadsplanering men å andra sidan blundar för hedersvåld, könsstympning och ålderdomliga patriarkala traditioner. En rörelse som i en tid av plötslig ökad otrygghet och sexuellt våld vänder andra kinden till. En rörelse som genom fel fokus och förmåga att relativisera är på god väg att backa utvecklingen. En feministrörelse som sviker en hel generation unga kvinnor genom att intala dem att de är offer för patriarkala strukturer, systematisk diskriminering och att roten till ”det onda” utgörs av ”den vite mannen”. En alltmer kontraproduktiv rörelse som tappat sinnet för proportioner och vars verktyg till allt större del utgörs av hat, polarisering, kvotering och tvång.
   http://iotakt.se/tack-mamma/

   Liked by 1 person

 13. Anders F1 skriver:

  Det som ska hända är konceptet TTiS = total trygghet i Sverige. Stäng gränsen 3-5 år, går ur EU och återupprätta tullverket. Brysselbyråkraterna får jobb inom bl a tullväsendet. Ge dem, och polis förstås, ”fulla befogenheter”. Vaktbolag kan bli lokalpolis och patrullera. Elpistoler ska användas. Slå sönder knarktrafiken och gängkriminaliteten skoningslöst. Nolltolerans à la Singapore. Ja, nya megafängleser blir överfulla under en övergångstid, det är en baksida, men temporär som sagt. Det finns även böter och fotboja. Jourdomstolar. Fördubblade straff för våldsbrott. Utvisa papperslösa och förbrytare med utländsk härkomst. Asylanter kan medges – ca 100 flickor/kvinnor per år. Kapa alla bidrag och sänk skatten, bl a blir etableringsstöd hädanefter lån osv. Plus 150 smärre åtgärder till.

  Gilla

 14. ulfpeter skriver:

  Reagerade på Ditt konstaterande att Trumps deportering av illegala invandrare är ”smutsigt”. Nåväl men då tycker Du väl detsamma om att Obama deporterade 2 800 000 under sin mandattid ! 1 miljon till lär ha åkt hem frivilligt efter påtryckningar

  Liked by 1 person

 15. Johan 1 skriver:

  Min tolkning är att det börjar gå grus i maskineriet för New World Order projektet och globalismen. Det är ett elitprojekt som syftar till maktkoncentration och global totalism på civilsamhällets bekostnad. Gruset i maskineriet är ett civilsamhälle som gradvis börjar vakna i fotspåren av Trump, Brexit, Wilders, Orban, Le Pen och AfD. Makteliten sätter nu in alla maktmedel de kan uppbringa för att stoppa civilsamhällets revolt och på alla plan: IT, juridik, politik, finans, media osv. Hur det avlöper återstår att se. Hanteringen av migrantkrisen är möjligen ett verktyg i sammanhanget.

  Liked by 2 people

 16. Alexander Zetterberg skriver:

  Vill bara göra all läsare här uppmärksamma på att professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitet, Per Bauhn, precis har lagt ut en fullständigt lysande artikel på tidskriften Kvartals websida, ”Islamism, multikulturalism och folkhemsanpassning – Man kan inte jämka med idéer som är oförenliga med frihet”.

  Bästa text i ämnet jag läst: http://kvartal.se/artiklar/islamism-multikulturalism-och-folkhemsanpassning

  Liked by 1 person

 17. educaremm skriver:

  När irritation och frustration gentemot politiker, och politiska system, ökar, så lider väl tiden så småningom fram till en mogenhet för total anarki?

  Vem eller vilka vill vara politiker i en framtid? Alltfler politiker kommer nog att hoppa av, liksom tydligen väldigt många tidigare medlemmar i politiska partier har hoppat av sitt politiska medlemskap, eller politiska engagemang.

  Polis visar tendenser till att vilja låta kriminella gäng sköta sina uppgörelser sinsemellan, med mord och hämndmord, utan större inblandning. I ett fängelse någonstans i Amerika, minns ej var, (eller kanske Mexico), nyligen, så blev det inbördeskrig och fångarna från olika gäng sköt ihjäl varandra, en masse.

  Förmodligen kommer politik och politiska system att alltmer försvinna och en låtgå-anda infinna sig, där medborgare, folk och människor, alltmer får klara sig själva bäst de kan, får infinna sig. De som inte skaffar sig vänner och förtrogna som de kan lita på kommer kanske att kunna klara sig sämst, samt de som skaffar sig stora familjer, klaner, ätter eller församlingar, som de kan lita på, kommer förmodligen att kunna klara sig bäst.

  Politiska makthierarkier, samt massmediala, som innehar nuvarande relativt inflytelserika positioner, kommer förmodligen att göra sig själva ointressanta för alltfler medborgare. Många äldre prenumeranter har slutat att prenumrera på dagstidningar, och bland de yngre generationerna börjar de ofta inte ens en papperstidningsprenumeration. Övriga massmedier verkar intressera alltfärre.

  Istället skapas nog alltfler små, ellre stora, forum på nätet. Kanske liknande som små samhällen, av mer eller mindre lika-tyckande människor, eller människor som tycker om att resonera, analysera eller fundera om och kring liknande frågor.
  När radio och telefonen kom, liksom tv, började människor att kommunicera och umgås på annorlunda vis. Så är det också idag i och med internet.
  Idag kan hela världen kommunicera sekundsnabbt över nätet. Det verkar bildas små kommuner av världsinvånare, som kan samlas på samma forum, som blir som små byar, och där ventilera sina tankar och funderingar med mer eller mindre likasinnade.
  På så sätt växer mängder och åter mängder av små byar, eller små samhällen, upp, med sina egna regler, eller intressegrupperingar.
  Som svampar ur jorden, eller som svampar, eller som små byar, rakt ut i etern? Utan gränser och utan fysiska mätbara markörer….
  Endast med hjälp av ord…

  Liked by 1 person

 18. Sixten Johansson skriver:

  Nu pågår något som blir ett omvälvande skifte i Västerlandets tänkande – om det lyckas! Sannolikheten är inte stor. På djupet ser vi en motreaktion till det som hände för snart 250 år sedan, när de idéströmningar som nu är dagens tankestyrande utopiska flumvänsterliberalism började tränga ut det realistiska, naturliga tänkandet, det traditionellt konservativa, organiska sätt på vilket samhällen normalt utvecklas.

  I Sverige förstår väl nu kanske bara 5-10 procent av de vuxna inrikesfödda att ett annorlunda, ”reaktionärt” tänkande kan vara förnuftigare och humanare än den allomfattande, påbjudna statsideologin. Många fler av de utrikesfödda förstår detta. Och faktiskt vet även riktigt unga svenskar nu mycket mer om hierarkier, meritokrati, aristokrati, moral, hängivenhet, kamp, ledarskap, stammar och klaner – de har ju vuxit upp med fantasy, dataspel, action-, scifi- och TV-serier, som handlat just om sådant.

  Men den erfarenhetsbaserade och idealistiska motreaktionen bärs inte upp av någon politisk organisation. Dess natur gör den till en splittrad gräsrotsrörelse och dess naturliga bärare är därför just alternativmedia, dissidentrörelsen. Där kan likasinnade hitta varann – men var ska de hitta ett eget nybyggarland IRL? Strömningarna inom alternativhögern handlar om mycket mer än vit makt, etnicitet och bakåtsträvan. Där ryms futurism, biodiversitet, kunskapsbaserad ekologi, småskalighet, stamsolidaritet, ideal och andlig mening i tillvaron, en önskan att återupprätta och bygga vidare på det friskaste och bästa inom den västerländska civilisationen.

  Jag måste provocera lite just i dag, den 8 mars. På amerika.org hittar jag ofta uppfriskande tankar. Brett Stevens har i dag ett lite filosofiskt inlägg: ”An Alt Right Goal”. Bäst gillar jag en kommentar av Elenka, som beskriver något jag själv har haft lyckan att få se förverkligat:

  Restoring matriarchy – women in their traditional place in the home – goes a long way toward our imagining, and living, the life and world we desire. A woman at the center of the home, establishing traditions, standards and morals, gives men and children the grounding they need to then imagine and create the world as it should be. Conversely, once women were able to vote, control their fertility and enter the workforce, the power of the home was so diluted, that it no longer had a center around which the extended family could gather. As outrageous as it sounds, our cultural decline was greatly aided by women’s suffrage.

  Liked by 1 person

 19. Hortensia skriver:

  Ja, Patrik, det händer väldigt mycket nu, men jag vill särskilt framhålla händelseförloppet Ann Heberleins unga dotter satte igång, genom att informera sin formidabelt stridbara mor om horribla missförhållanden inom den PK-impregnerade svenska skolan.

  Unison, medial protest mot förövarnas förmenta offerstatus och skyndsam tvångsförflyttning av dem båda från den skånska skola, där de gruppvåldtagit en annan elev är en magnifik milstolpe. Alternativmedias betydelse som informationskälla kan inte längre negligeras.

  Tack, Patrik Engellau, Merit Wager, Johan Westerholm, Ann Heberlein och dottern m fl, för vad ert upplysningsarbete redan har åstadkommit. Måtte ni orka fortsätta skriva och bli lästa av en allt större del av den sunt förnuftiga, anständigt ansvarsfulla, uppvaknande svenska befolkningen!

  http://meritwager.nu/allmant/jag-var-ganska-ensam-nar-jag-myntade-uttrycket-inbordeskrigsliknande-situationer/

  http://meritwager.nu/allmant/migrationsverkets-atervandandesambandsman-i-kabul-kjell-terje-torvik-det-jag-har-sett-hittills-visar-att-det-gar-att-atervanda-till-afghanistan/

  Gilla

 20. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Vara hur det vill, tiden lär utvisa hur det nya amerikanska presidentskapet utfaller, och då förhoppningsvis till den västerländska civilisationens fördel. Donald Trump har blivit antiglobalismens ultimata och universella ikon och får anses vara den som nu agerar primus motor i detta turbulenta och formativa skeende. Denne framgångsrike ledargestalt representerar inte bara den främsta provokationen mot NWO-agendan, han besitter dessutom förmågan att entusiasmera, inspirera och ena alla motståndare till de demokrati- och nationsfientliga globalistregimer, vilka i sann diabolisk Soros-anda möjliggjort den i alla avseenden destruktiva invasionen inom det europeiska territoriet.
  Tack för ordet.
  Andreas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.