Tjänstetillsättning

8-26-13_11971

Patrik Engellau

De antika egyptierna var de första och sista som byggde pyramider (om vi glömmer likartade försök av latinamerikanska indianer). Detta faktum väcker två betydelsefulla frågor: Varför byggde man pyramider? och Varför följde inga andra folk detta märkvärdiga initiativ?

Jag tror att pyramiden utgjorde en arkitektonisk gestaltning av det egyptiska samhället. Högst upp fanns en enda person, nämligen farao, sedan kom allt lägre och bredare hierarkiska nivåer. Farao skulle helt enkelt begravas i en modell av sitt samhälle. Ganska tilltalande idé, tycker jag.

Pyramiderna byggdes för att beses av alla i evärdeliga tider. Det märkvärdiga är att faraonerna inte aktade för rov att skriva sitt folk på näsan vilka bördor folkmajoriteten på de lägsta nivåerna tvingades bära. Faraonerna skämdes helt enkelt inte, kanske för att de faktiskt ansåg sig vara gudar, och folket knorrade inte, kanske för att de också ansåg faraonerna vara gudar.

Att pyramidbyggeri inte blev någon allmän vana hos efterkommande kulturer beror antagligen på att ledarna hade visserligen svaga, men ändå skrupler. De drog sig för att påminna folk om hur deras samhälle egentligen såg ut. Kan du tänka dig att kung Carl XVI Gustaf skulle låta bygga sig en grav som såg ut som fyra mot varandra lutade trianglar med en bas på 230 meter och en höjd på 146 meter? Och kanske placera den på Södermalmstorg där den skulle bli mer än tre gånger så hög som Katarinahissen?

Man fattar varför pyramidkonceptet aldrig blev någon internationell hit.

Med denna inledning vill jag bara säga att samhällen nästan alltid är pyramidliknande hierarkier. Levnadsvillkoren i toppen är regelmässigt överlägsna dem i botten. Därför strävar de flesta människor om att komma så nära toppen som möjligt.

Denna strävan tvingar samhällena att inrätta regler för tillsättandet av de förnämsta positionerna. För att det inte ska bli för mycket bråk strävar samhällena att välja regler som uppfattas som rimliga av folkflertalet.

I Europa var det länge självklart att de förnämsta positionerna skulle tilldelas de förnämsta människorna, det vill säga adeln. Adeln hade fram till den franska revolutionen särskilda i lagen fastställda privilegier, till exempel monopol på åtminstone en del av de förnämsta positionerna.

Denna ordning upphävdes vid 1700-talets slut, i Sverige genom Förenings- och säkerhetsakten, som Gustaf III märkvärdigt nog genomdrev redan några månader före Bastiljens stormning. Avskaffandet av adelsprivilegierna var en idé i tiden.

Därmed gjorde meritokratin sitt triumfartade inträde i historien. De förnämsta positionerna skulle inte längre tillsättas ur vissa släkter, utan med vem som helst som hade den rätta förtjänsten och skickligheten. Vilken bondpojk som helst kunde göra raketkarriär såframt han hade lämpliga meriter.

Meritokratin känns nog för de flesta som en demokratisk ordning. Om vi själva inte har meriter nog att ta oss till toppen så vill vi nog att de förnämsta tjänsterna ska besättas med de dugligaste människorna. Det är bättre att bli styrd av kompetenta människor än av några som hamnat i beslutspositioner av en sinkadus. Meritokratin är ett legitimt system.

Antag, emellertid, att jag kommer med följande förslag till dig. Jag tycker att vi ska vika ett antal, kanske alla, framstående positioner för folk som inte meriterat sig för dessa poster på normalt, meritokratiskt sätt, utan tvärtom saknar tillräckligt acceptabla meriter. Vad skulle jag ha att vinna på att styras av en andra- eller tredjesorteringens människor? skulle du kanske fråga. Ingenting, skulle jag svara, poängen är att samhället har en skuld till tredjesorteringen och denna skuld kan bara sonas genom att värdiga representanter för tredjesorteringen också får de förmåner som tidigare reserverades för de särskilt kompetenta och meriterade.

Dumskalle, hade du nog svarat.

Men det är just detta den så kallade identitetspolitiken handlar om ifall man skalar bort känslosvallet och betraktar företeelsens kärna. Kvinnor, aboriginer och transpersoner måste fram, inte för att de nödvändigtvis kan något, utan för att de är kvinnor, aboriginer och transpersoner. Det är som att adeln skulle ha vissa jobb för att den var adel.

Den romerske kejsaren Caligula påstås ha utsett sin häst Incitatus till konsul. Det var att driva identitetspolitiken för långt. I tangentens riktning föreslår föreningen Djurens Vänner en åkersork till hovrättspresident.

55 thoughts on “Tjänstetillsättning

 1. Vimsan skriver:

  Det finns pyramider på fler ställen än i Egypten och Latinamerika.
  Sedan är det ytterst tveksamt om den officiella historien bakom byggandet och syftet stämmer alls…

  Liked by 1 person

  • En normbrytande kropp skriver:

   En intressant liten skärva kunskap är att en muslimsk härskare i Egypten påbörjade att försöka riva en av pyramiderna i Giza. Han blev tvungen att ge upp. Skälet till rivningsförsöket var detsamma som Islamiska Statens förstöring av gamla kulturskatter i t ex. Palmyra, Det skulle inte finnas byggnader som visade på tidigare kulturer som var överlägsna Islam.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Alla pyramidformade byggnader är inte pyramider i bemärkelsen gravmonument av egyptiskt snitt byggda en gång för ett ändamål. Mullvadar bygger också pyramider. Än sedan?

   Gilla

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Värdegrundsdogmer och identitetspolitik är otyg som fortfarande genomsyrar den styrande klassens tänkande, men identitetspolitiken kommer falla i takt med stigande insikt om yttrandefrihetens centrala roll för en fungerande demokrati.

  Se här, ett rykande aktuellt föredrag av Norman Doidge med en gedigen genomgång av de tekniker dagens auktoritära krafter använder för att begränsa yttrandefriheten, och deras historiska rötter. Visste ni exempelvis att det var Lenin som först talade om politiskt korrekta åsikter, dvs åsikter som ligger i linje med partiets anda – dess värdegrund. Och att det var de som slaviskt höll sig till partiprogrammet som, av motståndare inom partiet, lite hånfullt kallades politiskt korrekta. Det var nytt för mig i varje fall.

  Detta är första föredraget i en serie (Freedom of Speech / Political Correctness) och följs bland annat av ett framträdande av Jordan B Peterson, en annan kanadensare som seglat upp som personlig favorit.

  En mängd nyttig information i detta föredrag som borde ses av alla med intresse för den politiska omvälvning vi just nu befinner oss i. Det är mycket som står på spel!

  Liked by 1 person

  • Min grand banks på stranden skriver:

   Jag har anat mig till vad som pågått i USA men inte sett det förr, det är som med genus, man tänker att det är så dumt så att det självdör om en kvart, istället så skapas det professurer i ämnet. I Sverige har det precis börjat, Trump kom i grevens tid.

   Allt denna identitetspolitik handlar om är att plocka ner den vite mannen, och kvinnan i vissa fall, från sin piedestal. Det är så dumt, inser de inte att de legitimerar vita att börja med identitetspolitik just på det område där det verkligen betyder något, intelligens. Den bästa identitetspolitikern någonsin var Hitler, vi vita män har historiskt varit mycket bra på detta, varför skapa en situation där vi legitimeras att vara rasister igen?

   Gilla

 3. Egon skriver:

  Kheops pyramid med Hoola -Bandoola!!!!
  Svettiga kommunister som aldrig byggde någonting.
  Miljoner på bankkontot,
  Whie ser med sur smak på oss vanliga ”skattebetalare”
  Varför underställer de sig inte Partiets dekret.
  Är inte alla kommunister?

  Gilla

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Vad jag kan se så är adelsstyret i princip redan återinfört.
  Inte så att man måste ha sin vapensköld i Riddarhuset, men väl sitt köpta partimedlemskap.

  Faktum är att jag tror det gamla systemet var bättre på så sätt att barnen uppfostrades för sitt kommande värv. Nu räcker det att vara intresserad och betala sin årsavgift.

  I landet finns runt fem miljoner personer som skulle kunna arbeta med landets gemensamma frågor. Jag har strukit två miljoner som är under nitton år och någon miljon som inte kommer ifråga på grund av ålderdomsskröplighet. De återstående två miljonerna ryker för att de inte är medborgare eller kan språket tillräckligt väl eller har kriminell belastning, psykisk sjukdom eller är allmänt omogna och saknar yrkeslivserfarenhet. Den som aldrig tjänat sitt eget bröd är knappast lämpad att besluta åt andra hur deras ekonomi skall hanteras.

  I våra politiska partier har vi ungefär 100.000 medlemmar och antalet minskar för varje år (med ett undantag).
  Det är mycket möjligt att dessa utgör ett representativt urval för folket som helhet, men det skall mycket till för att övertyga i vart fall mig, att just dessa skulle vara den grädda av folket som jag vill avlöna.
  Jag förväntas faktiskt att betro dem med uppgiften att förvalta en inte obetydlig del av min inkomst från mitt eget arbete.

  Identitetsresonemanget är vad jag förstår inget annat än att vissa personer vill ha en gräddfil in till köttgrytorna baserat på helt irrelevanta frågor för uppgifterna som skall utföras.

  Vad man måste lära sig att inse är att det är ett jobb som skall utföras. Den som är bäst kvalificerad skall göra det. Om sedan vederbörande är kvinna eller man, svart, gul eller vit i skinnet har inte ett dugg med uppgiften att göra.

  Liked by 2 people

 5. Lennart Granqvist skriver:

  Pyramidformen har ju statliga och kommunala bolag anammat,dock med den skillnaden att
  spetsen pekar nedåt.
  Längst ned en arbetande person sedan växer (uppåt) andelen chefer.

  Liked by 1 person

 6. Sture skriver:

  Patrik,
  lysande betraktelse – förutom det där med pyramiderna.
  När jag och min hustru var i Egypten för ett antal år sedan och åkte på Nilen besökte vi templet Abu Simbel, fyllt av berättande hieroglyfer. Makalöst. Detta tempel hade på 1950-talet flyttats 268 meter åt sidan och uppåt för att ge plats för Assuandammen. Då var man tvungen att skära ner templet inklusive alla gigantiska statyer i ung. 2x2x2 meters kuber, ta tusentals fotografier från alla vinklar och sätta allt på exakt rätt plats igen. I matsalen på båten råkade jag ha plats vid den ingenjör som ledde detta arbete, Stig Strand (inte skidåkaren), som gjorde denna resa som present till hustruns 80-årsdag. Han kunde berätta att det blev 2.200 stenblock och arbetet tog 5 år att genomföra.
  Den stora Keops-pyramiden består av 2.000.000 liknande stora stenblock (tusen gånger fler) – och det tog dem 23 år att färdigställa sitt arbete. Detta vet man exakt beroende på dekodifieringen av alla hieroglyfer. Om man antar att de arbetade 12 timmar per dag, så innebär detta att de exakt skar till, transporterade till och satte på plats en sådan stor sten var tredje minut. Och det innebär att de arbetade ungefär 200-250 gånger snabbare än vad vi gör idag med alla våra lyftkranar. Dessa pyramider är arkitektoniska mästerverk och en av dem som kartlagt detta är civilingenjören Christopher Dunn.

  Hur de lyckats med detta är det ingen som vet, men en del spekulerar i att de förstod antigravitation. Dessutom begravdes en människa i Keopspyramiden först 2.000 år efter att den byggdes. Det verkar inte som om den var avsedd som en kunglig begravningsplats. Dessa kungar ligger istället i ”Kungarnas dal”, som jag också besökt.
  Christopher Dunns tes är att dessa pyramider är energiverk som sände elektricitet trådlöst till hela samhället, på samma sätt som Nikola Tesla gjorde på 1900-talets början och som den globala olje- och finanseliten lät totalriva 1917 (av förståeliga skäl).

  Liked by 1 person

 7. Min Grand Banks på ett vykort skriver:

  Vi har redan detta tillstånd, vi leds av en mängd människor där i stort sett ingen är skickad att leda, de är intelligenta nog för att ha lärt sig hur man skall gå och stå och babbla som en svensk politiker men de saknar helt en solid grund i sunt förnuft byggt på erfarenhet utanför politiken och de saknar helt integritet. De har blivit som ett prästerskap, som det hade varit mycket lätt för media att klä av med några få följdfrågor, som dock aldrig kommer. Media är buffern mellan prästerskapet och väljarna, de är de enda som får audiens. Vi andra skriver här och läser avpixlat och friatider.

  Denna konstruktion är mycket bekväm och jag tror att allt fler i det ledande globala vänsterliberala skiktet i västvärlden förbannar demokratin och hellre sett ett Egyptiskt system där de kan turas om att leka Farao. För första gången i mitt 50-åriga liv så har det blivit viktigt att rösta. Något HAR hänt, igår stod jag på ICA och pratade med en i ägarfamiljen, normal samtalston, vi tog upp alla problem, några går förbi, några tjuvlyssnar. Han sade att han kört bort romerna som tiggt, och att ungefär 2/3 var på vår sida och 1/3 gav romerna pengar för att de var synd om dem. För vanligt folk så är detta ett tungt argument: när din egen dotter blir våldtagen, eller mormor rånad, är du då för ytterligare invandring?

  Gilla

 8. Henric Ankarcrons skriver:

  Vid sidan av pyramiderna: en randanmärkning.
  Goda samhällsinsatser basis egna meriter kunde leda till att belöningar utdelades t ex adelskap. Meriter och adel hörde ihop i begynnelsen. Sedan utvecklades privilegier som så småningom dessbättre avskaffades.
  Dagens samhälle bygger delvis på ide’n att en bra människa kan allt. Det måste väl vara förklaringen till rikspolisens karriär?

  Liked by 1 person

 9. Min Grand Banks på ett vykort skriver:

  När vi nu talar om våra ledare, ingen har väl missat att de mangrant möter upp för att kämpa för Sverige? Eh, det blev fel jag menade Sverigebilden..

  Men är det inte slående, är det inte uppenbart att de ALLA vet att det finns något att dölja, att de ABSOLUT inte vill ha utländska riktiga undersökande journalister som rotar i våra förehavanden? De verkar ha fullständig panik. De försöker torgföra att invadring inte påpåverkar brottsligheten, på allvar.
  Varför inte undersöka det då? Det hade räckt med ett besök på ett fängelse, jag gissar att det är 90% av de intagna för grova brott som inte har svenska namn, kanske 95%. Det hade varit ett mycket lätt test. Varför inte bjuda in FOX News att göra reportage på Hall eller Kumla?

  Liked by 1 person

  • rudmark skriver:

   Tror det bara ligger på 70%. Har funnits statistik, men som du vet är sånt förbjudet nu om det visar fel resultat.

   Gilla

   • Min grand banks på dans skriver:

    Varför? Jag såg bilder på Sveriges mest eftersökta, av 20st, en svensk, Springare säger 20 av 22 ärenden är invandrare. Jan G som möjligen var den siste svenska journalist att rapportera från ett fängelse sade att 75% var ”svartskallar”. Detta var 20 år sedan.
    Hur som helst, det hade varit bra att veta, inte gissa.

    Gilla

 10. Anna Kristina skriver:

  Liknelser och analogier kan vara mycket kraftfulla för att åskådliggöra olika sakförhållanden. Idag träffar Patrik mitt i prick när det gäller identitetspolitiken. Hur maktpyramiden allt mer befolkas av olika typer identitetsbärare, och inte av koncentrerad kompetensens – som i en meritokrati.

  I identitetspolitik förs man fram som representant. Den får bli överordnad funktion. Funktionen degraderas och identiteten själv får i stället lysa ut över korrekthetens hav. Som en signalpolitikens eget fyrbåk.

  Själv hämtar jag gärna analogier från naturen. För i evolutionens miljarder år av arbete blottas lätt livets egna principer. Där återfinns organisation, samarbete men även konkurrens om utrymme.

  Våra egna kroppar är uppbyggda av samarbetande celler. Miljarder av dem är organiserade som vävnad och organ. Men även samarbete måste konkurrera med annat. Ta plats på andras bekostnad på livets stora scen.

  Ett bra ställe att studera den typen av konkurrens är i en petiskål. Där bakterier och mikrosvampar får växa på en agarplatta. Det var så Alexander Fleming upptäckte hur mögelsvamp försvarade sig mot stafylokockbakterier. Hur mögelsvampen kunde döda bakterier som var i närheten, och på så sätt själv kunna växa mer ohotad. Penicillinet var funnet och det är ett gift som dödar. För den upptäckten fick Flemming senare ett nobelpris.

  Dagens identitetspolitik har även den ett verksamt gift som skapar utrymme. Ett gift som sprids i omgivningen. Man anklagar sin omgivning för olika typer av fördomar. Omgivningen är rasifierad,, homofob, islamofob, xenofob och misogyn. Ord och begrepp som verkar som ett gift på omgivningen och passiviserar den. Och på så sätt skapar eget utrymme att växa i.

  På så sätt blir en kraftfull förd identitetspolitik beroende av att skuldbelägga andra. Få dem att passiviseras, eller vika undan. Och då spelar det egentligen ingen roll om fördomarna är sanna eller inte. Tekniken fungerar lika bra ändå.

  Övergången från meritokrati till identitetspolitik förgiftar därför vårt samhälle. Bär på nya faror och mer konstruerade motsättningar. Samhället själv förgiftas och försvagas nu i en petriskål som heter Sverige. Och det sker när vi samtidigt säger oss vilja bygga broar som förenar oss. Nog är allt människan en knepig varelse.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Identitetspolitik är förödande!

   Det var så Demokraterna styrde USA, klöv landet itu på alla ledder!
   Precis som S splittrar Sverige, etniskt o religiöst!

   Sätt dem på avbytarbänken,
   ännu hellre på läktaren i pa(S)sivitet…

   Gör Löfvén till Ambassadör i Nord-Korea, e i Saudi-Arabien…
   Klimatet är ju torrlagt, kan man säga…

   DDR finns ju ej längre…

   Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Kul skrivet. Frågar Du Södertörns högskola om en hovrättspresident som påstår sig vara en åkersork verkligen är en åkersork så blir svarat ja. Skämt åsido, är inte meritokratin delvis redan avskaffad i Sverige? I alla fall inom politiken och bland de förläningar som politiken delar ut.

  Adeln: Utan att vara expert på något sätt inom området är mitt intryck att adeln och ägande av slott har ett samband med krigslycka. Åker man runt på slott i Frankrike får man ofta höra att slottet gavs som förläning efter det lyckade kriget där och där. Vad som sedan hände var att släkten i senare led fick behålla det hela med minskande legitimitet som följd.

  Den typen av förläningar eller ”snabba cash” finns inte på samma sätt längre i vårt samhälle, men en modern parallell är möjligen finanssektorn där stora förmögenheter kan ansamlas snabbt. Där är det i huvudsak två principer som styr, att man roffar åt sig där det går eller att man belönas för värdeskapande.

  Politiken delar inte ut förläningar i samma storleksordning som på 1700-talet och kriterierna idag är helt annorlunda. Om vi tar rikspolischefen som exempel: Han är uppenbarligen inte ett resultat av en meritokratiskt betingad rekrytering utan resultatet av en politisk process. Syftet med rekryteringen har varit att säkra en politisk styrning av polisen med hjälp av en lojal polischef.

  På ett principiellt plan kan man nog hävda, och det är säkert ingen nyhet, att det finns ett visst motsatsförhållande mellan det politiska systemet och ett meritokratiskt baserat system. Den tredje statsmakten, var den står, behöver man inte fundera länge på. Så i Sverige idag ligger det meritokratiska systemet under med 1 – 2.

  Gilla

 12. usch nöjen skriver:

  Som ny här så kanske jag missat detta. Mitt politikintresse vaknade sent, när Palme mördades så fattade jag ingenting, vem var kurderna, varför hatade några poliser och militärer Palme så mycket? Jag kunde inte förstå hur någon kunde hata en svensk politiker så mycket. Nu förstår jag, idag läser jag att man vill kvotera in nyanlända på skolor, dvs att risken för att mina barn skall råka illa ut skjuter i höjden, när man känner att ens barn är under direkt hot från våra politiker, plötsligt ser man att politiker faktiskt är relevanta.

  Kanske Patrik kan vlicka bakåt till Palmemordet?

  Gilla

 13. uppstigersolen skriver:

  Otroligt bra. Nu kanske vi redan hunnit dit. Tänk bara Fridolin, Strandhäll, Gabriel Wikström, Ylva Johansson så inser alla att det är inte de vassaste knivarna i lådan som sitter på toppen.

  Liked by 2 people

  • Hedvig skriver:

   @ usch nöjen 4 mars, 2017 kl 09:41

   Så bra! Du hade redan läst Heberleins artikel om att dömda våldtäktsmän som placeras i vanliga grundskoleklasser.

   Vi har ett politiskt arbete att göra!

   Gilla

 14. oppti skriver:

  Vi har ersatt adeln med kändisar och privilegier med morgonsoffor.
  Den gemensamma pyramiden med samhällsbygget och slavarna med skatte-proletariatet.

  Gilla

 15. Lars Strömberg skriver:

  ”Identitetspolitik”, vad betyder det?
  Det verkar ju handla om vilken ”grupp” en individ tillhör. Alltså snarare än vem man ÄR som individ.
  De vars identitet – bland annat – består av att INTE direkt tillhöra någon särskild grupp då?
  -Hur kommer de in i detta märkliga resonemang?

  Gilla

 16. Linden skriver:

  Skrattet fastnar i halsen…
  När hamnade vi i denna utförslöpan?
  Vilka var det som bytte ut politiker som Erlander, Sträng, Bohman eller Gunnar Hedlund mot Mona Sahlin, Åsa Romson, Fridolin eller varför inte stormuftin Kaplan.

  Svaret på frågan är att politiker utser politiker. Dåliga ledare väljer svaga medarbetare.
  Vi väljare har små möjligheter att påverka vilka som hamnar på valbar plats.

  Vi det sovande folket, har stillatigande och utan debatt låtit riksdagen 1975 och 2010 besluta om att Sverige ska vara mångkulturellt. Eller varför inte SOU:1996:55 ” det som ska hålla ihop Sverige är inte ett gemensamt historiskt urdprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige”.
  Inga krav får ställas att den invandrade ska assimileras i samhället.

  Sverige islamiseras i rask takt. Redan Jens Orback på Perssons tid insåg vad som var på gång, men förklarade för oss fåkunniga att om vi är snälla mot muslimerna nu, så kommer de att behandla oss bättre när de blir i majoritet!
  Ett politikeruttalande i tiden

  Liked by 1 person

 17. Hovs-svarta-hallar skriver:

  Vilken normalbegåvad person som helst inser att denna kvoteringspolitik är rent vanvett. Tillsättning av tjänster, liksom inträde till utbildningar, ska avgöras på rent formella grunder och UTAN sidoblickar på personens kön, etnicitet eller liknande!

  Detta har varit en självklar princip ända sedan demokratins genombrott i Sverige — men nu försöker vänsterns politruker rasera detta, enligt sin antidemokratiska ideologi där man gör skillnad på folk och folk.

  Ex-vis försöker man kvotera utbildningen till brandbekämpare för att få fler kvinnor inom yrket — TROTS ATT detta leder till att helt inkompetenta kvinnor går före kvalificerade manliga sökanden!
  Att detta kan leda till att människor omkommer i bränder för att de inte får hjälp i tid är tydligen helt ointressant för vänsterpolitrukerna.

  Sverige = dårarnas paradis. Och ni som röstat på dessa människor får väl skylla er själva.

  Liked by 2 people

  • Ester skriver:

   Delvis har du naturligtvis rätt…..men vid stor fara sluter sig människor även samman.
   Blir starkare. ”Yttre” hot förenar. Så ser människans psykologi ut. Då är det föga fruktbart, rent av kontraproduktivt, att i nuläget, lyfta fram vanliga hederliga och hårt arbetande svenska kvinnor som någon typ av prioriterad motståndare. Vi sitter faktisk alla, gammelsvenskar som naturaliserade invandrare, i samma rangliga och läckande båt. Enade vi stå – söndrade vi falla, brukar det heta. I svåra tider är det nog intelligent politik att gräva ned gamla stridsyxor… för svåra tider väntar oss alla.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Jag känner mig lika sviken av svenska kvinnor som vad antagligen norrmännen gjorde av ”tysketöserna”!

    Jag vet att inte alla kvinnor är fast i känslosåsen, men det verkar som om alla kvinnor med makt och inflytande verkar för att förstöra landet.

    Gilla

 18. malmoperspektiv skriver:

  Lysande Patrik Engellau! Huvudet på spiken!
  Dessutom, som lök på laxen, inkompetenta och/eller uttjänta politiker på nyckelpositioner, som de både saknar erfarenhet av och kompetens för.

  Liked by 1 person

 19. Jaxel skriver:

  Identitetspolitiken är Sverige och vänsterns egen variant av klansamhället. Dina intressen och din lojalitet bestäms av vilken grupp du tillhör. Tillhör du en viss grupp kan du endast representera denna grupps intressen. Varje grupp behöver därför sina egna representanter. Varje grupp har rätt till sin bild, sin berättelse, om hur samhället ser ut. En utanförstående har ingen rätt att ha några synpunkter på korrektheten i denna bild, eftersom det inte finns någon objektiv verklighet.

  Finns det någon förutsättning för ett respektfullt samtal med denna utgångspunkt. Samtal som kan leda fram till rimliga jämkningar mellan olika intressen? Finns det med denna utgångspunkt någon förutsättning för ett demokratiskt styre och dito samhällskontrakt?

  Johan Westerholm redogör för följande svar han fått vid försök att föra en diskussion. (Inom partiet om jag förstått rätt.)

  ”Det är din berättelse. Du har rätt till den. Vi har yttrandefrihet Sverige. Jag har en annan berättelse”.

  Gonatt till varje försök till samtal alltså. Om samtal inte är möjliga så återstår väl bara att den uppfattning som skall gälla är den som kan mobilisera mest makt.

  https://ledarsidorna.se/2017/03/socialdemokraterna-och-historien-om-berattelsen/

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Det är förstås en aning motsägelsefullt att många av de som säger sig företräda minoriteters intressen samtidigt driver tesen att människor inte kan förstå eller representera andra än sig själva – sin grupps intressen. Det ligger ju nära till hands att majoritetsgrupper skulle anamma detta fullt ut och säga det är mina/våra intressen som skall gälla eftersom vi i kraft av vårt antal kan mobilisera mest makt.

   Detta har man löst genom att skambelägga och förvirra den svenska majoriteten (vit, heterosexuell, arbetsam medelklass) med hänvisning till historiska synder och befängda moraliska påbud såsom ”alla människors lika värde” och ”Värdegrunden”. (Såsom Patrik brukar påpeka.)

   Fast i USA har den vita heterosexuell majoriteten kastat av sig detta ok och dragit ut konserverna av identitetspolitiken samtidigt som den konstaterat att vi kan ta makten och driva denna sorts politik på vårt vis.

   Gilla

 20. Eva skriver:

  Allt hänger ihop. Som pensionerad gymnasielärare kan jag se tillbaka på hur ett meritokratiskt system helt har förstörts i skolans värld. Detta är en del av problemet. I den gamla skolan, som fungerade mycket väl, var tjänstetillsättningen reglerad. Lärarexamen i rätt ämnen krävdes. Sedan räknades tjänsteår. Det rådde aldrig någon tvekan om vem som skulle ha tjänsten. Hade man gått lärarhögskolan räknade man med att läraren kunde sitt jobb. Efter kommunaliseringen var det duglighet och resultat som skulle räknas. Hur mäts detta vid tjänstetillsättning? Arbetslag och rektor går på magkänsla. Man ska vara socialt kompetent och passa in i arbetslaget (Arbetslaget är förresten en importvara från DDR). Man behövde inte ens ha lärarexamen från början. Detta har som tur är rättats till nu. I skolans värld kan man verkligen snacka om slaktad meritokrati. Att det sedan är individuell lönesättning gör inte saken bättre. Allt flyter.

  Gilla

 21. rudmark skriver:

  Spinner man vidare på konceptet ”arkitektnonisk gestaltning av samhället” så har många kommunistiska stater sina stor platta torg jfr tex Peking, Moskva,eller deras breda paradgator. Däremot finns alltid en bit bort ett palats för de besuttna. Vill vänstern i Sverige ha mer platta torg månne?

  Gilla

 22. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för din rättframma formulering om den identitetspolitiska styggelsen, men du får nog räkna med att få på pälsen av det PK-troende etablissemanget…

  … som säkert inte har något emot en omeriterad åkersork, men ju redan kämpar med näbbar och klor, för att hålla aldrig så kompetenta brunråttor borta från makten i ”våra” herrars hage.

  Gilla

 23. torstenjo skriver:

  Den senaste pyramidbyggaren var president Mitterand, vars initiativ är uppfört på Louvrens innergård. Och: ja, vissa faraoiska drag hade nog denne galliske statschef 🙂

  Gilla

 24. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett underhållande och tankeväckande inlägg. Om Sverige skulle satsa vad som går till Migrationsverket och dess associerade kostnader skulle man säkert kunna få råd med att bygga en pyramid på Södermalm a la Cheops. Till skillnad från Migrationsverket skulle detta finnas i alla mänskliga evigheter och stå som en symbol för det i allt framgångsrika landet. Man skulle ju till och med kunna bygga den delvis i trä för att på så vis skapa en massiv kol(dioxid)sänka. En snabb beräkning ger vid handen att en sådan pyramid i kompakt trä skulle kunna kompensera en femtedel av det årliga svenska CO2 utsläppet på 35 miljoner ton. Tänk bara vilket bidrag alla MPn på Södermalm skulle kunna göra för klimatet! Och med vilken stolthet.

  Men även om svenskarna är verkliga hejare på att bygga så finns det i dag säkert en större majoritet för en fortsatt ökad migration ty så länge politikerna anser detta vara ett framgångsprojekt så är det så också i dagens värld av alternativ och självvalda sanningar. Regeringspartierna med sina DÖ-rester och med den mäktiga informationsvärlden bakom sig har ingen svårighet att definiera vad som är sant. Den trista verkligheten behöver man inte bry sig om på ett bra tag och vill man stoppa undan mer trä i den södermalmska jättepyramiden så är det bara att ändra på formeln för beräkning av pyramidens volym som ingen ändå kommer att upptäcka då en sådan beräkning säkert är annorlunda i den nya sanningen. Politik är ju som bekant att vilja men inte nödvändigtvis att kunna.

  Morgonens fråga: Hur många Cheopspyramider i massivt trä behövs för att kompensera det årliga kinesiska CO2 utsläppet?

  Gilla

 25. Lennart Göranson skriver:

  För att dra ut konsekvenserna av den tendens som Patrik förtjänstfullt lyfter fram: Det kanske helt enkelt är så att den meritokratiska tankemodellen har ersatts av en ny modell. Meritokratin, som Napoleon har en stor del av äran av att ha genomdrivit i Europa, har i dessa yttersta dagar kommit i konflikt med den svenska jämlikhetsdogmen (obs! jämlikhet, inte jämställdhet). Man har frågat sig, varför ska vissa anses bättre än andra? Kanske Jantelagen också har haft sitt finger med i spelet.

  En bättre modell har man i stället funnit i statistisk sannolikhetslära, där tekniken består i att man inte låter samtliga göra sin röst hörd utan i stället frågar ett s.k. sampel, ett stickprovsurval. Detta sampel får representera hela populationen och om det är tillräckligt stort så kan man – med viss sannolikhet – utgår från att samplet är sammansatt på samma sätt som populationen när det gäller olika karakteristika och egenskaper.

  Sampelmodellen har alltså fått ersätta den meritokratiska modellen som ideal när det gäller rekrytering till bolagsstyrelser, riksdagen, polisen och alla möjliga andra grupper som man vill ska representera folkets intressen. På så sätt försäkrar man sig om att få rätt andel kvinnor, invandrare, hbtq-personer, rödhåriga, närsynta osv. Det innebär samtidigt att begreppet ”representera” får en helt ny innebörd. Det handlar inte längre om att sätta sig i uppdragsgivarnas ställe, i upplyst och opartisk anda, utan om att hävda egenintresset. Genom sammansättningen av gruppen blir då summan av alla egenintressen lika med uppdragstagarnas genomsnittliga egenintresse.

  Gilla

 26. MartinA skriver:

  Det har alltid funnits meritokrati och social rörlighet. Till exempel var Erik XIVs mest betrodde byråkrat prästson. Vidare, aristokratier formas när krigskonsten kräver stor dedikation och träning. Att de flesta av statens funktioner tillsattes av krigarståndet är därför att statens främsta funktion är krig. I det förflutna hade inte politikerna varken förmåga eller dumhet nog att införa någonting så hemskt och omänskligt som en centraladministrerad välfärdsstat.

  Liked by 1 person

 27. MartinA skriver:

  Sen är det fel att se gudastatus för härskaren eller isolerad upphöjdhet och dyliktsom någon sorts uttryck för personlig fåfänga. Snarare är det en samhällsmodell för att hålla ihop ett rike och för att uppnå stabilitet.
  Romarriket kämpade länge med vad det var och hur det skulle finnas till när det inte längre var ett etniskt romerskt projekt. Så länge det expanderade och var starkt och överlägset kanske överlägsenheten i sig räckte som civilisatorisk princip. Men till sist började Rom efter det tredje århundratets kris att gå över till en gudakejsare. Skillnaden mellan Augustus Principat och Diocletians Dominat är himmelsvid. Till sist blev kristendomen den civilisatoriska principen som höll ihop imperiet.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dominate

  Liked by 1 person

 28. Fredrik Östman skriver:

  Tror inte ett ögonblick att det egyptiska samhället, eller något annat känt samhälle, var uppbyggt som en djup hierarki liknande farbror Gunnars Volvo med tio chefsnivåer, tillräckligt för att organisera tio miljarder människor om varje chef hade tio underordnade. Skall man dessutom få till något som ser ut som en pyramid får varje chef bara ha fyra underordnade, om man ritar organigrammet i tre dimensioner. Det bli alldeles för många på mellannivåerna. I själva verket är ju det allra understa stratat i maktorningen så fullkomligt dominerande att den lilla maktklicken knappt kan märkas på den pannkaka som utgör det mänskliga samhället. Den håller väl i pannan och vrider på värmen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.