Gästskribent Leif Svensson: Brobygge nödvändigt

logo­DGSFram till 1500-talet lästes Bibeln, precis som allt annat i mässan, på latin. Prästen återberättade, tolkade och predikade för folket.

Denne hade ensamrätt på källskriften och sannolikt även till talarstolen. Folket hade intet av detta. Utan minsta möjlighet till kontroll var acceptans allenarådande alternativ.

Behov och önskemål av översättningar till andra språk var inte direkt populärt hos kyrkan. Från påven utgick påbud och strafftillämpning var knappast präglad av silkesvantar.

Men liksom Berlinmuren föll raserades kyrkans förbud. Idag lär Bibeln i hel översättning vara tillgänglig på 554 språk. Och någon konflikt mellan översättare och eventuella motståndare till översättningar lär knappast existera.

Paralleller till dagens konflikt mellan etablerade media med lång tradition och så kallad alternativmedia är uppenbara.

Etablerade media har i praktiken haft ensamrätt till övergripande information och likaså till urval av vad som skulle förmedlas. Samt ”talarstol”.

Folkets chans att medialt göra sin röst hörd har varit insändarspalter. Förutsättning för publicering av en insändare var givetvis att redaktörer inte ogillade den i allt för hög grad.

Tillkomsten av Internet har dramatiskt förändrat spelplanen. Vem som helst kan där på olika fora göra sin röst hörd, ta upp vilket ämne som helst och framföra vilken åsikt han/hon än må ha.

Precis som hos påven har inte detta bidragit till någon större muntration hos etablerade media som under lång tid haft monopol på dessa friheter.

Utvecklingen ter sig från min aspekt som sund, monopol gör det inte. Det tragiska är den polarisering som nu tycks eskalera över alla rimliga proportioner.

Visst finns olika utgångspunkter för intressen och naturliga konflikter däremellan. Men ska inte dessa mellan begåvade och bildade människor kunna hanteras på ett sunt sätt?

I dagsläget ter det sig alltmer som ett krig. Invektiven haglar som kulsprutesalvor. Oenighet och frustration är förståeligt. Men borde inte vuxna människor bete sig som vuxna?  Är utvecklingen lika omöjlig att stoppa som en lavin?

Kan medlare tillsättas? Kan broar byggas? Kan brainstorming på DGS plantera ett frö i denna riktning?

Alternativet är ett alltmer växande hat mellan olika grupper. Till dags dato har något dylikt knappast varit fruktbart.

Leif Svensson är en värmlänning som intresserad men bekymrad följer utvecklingen i vårt samhälle.

27 reaktioner på ”Gästskribent Leif Svensson: Brobygge nödvändigt

 1. gbolcsfoldi skriver:

  Brobygge förutsätter mottaglighet för motpartens argument. Jag tror att det är svårt i dagsläget med de stora och potentiellt samhällsomvälvande utmaningar som möter Sverige efter de senaste årens massinvandring. Verkligheten kan dock inte förträngas hur länge som helst och då kommer vänstern och liberalerna som fortfarande dominerar gammelmedia och SVT att tvingas inse problemens omfattning och modifiera sin världsbild. Processen har börjat. Fler journalister börjar skriva mer nyanserat om ämnet och även SVT visar tendenser till att rapportera på ett mer objektivt sätt. Utvecklingen går fort och en ökad samsyn om verkligheten som är en förutsättning för att framgångsrikt diskutera lösningar kan komma fortare än man anar.

  Gillad av 3 personer

 2. educaremm skriver:

  En orkerster kan inte spela samstämmigt så att det blir en helgjuten musik utan en dirigent.

  Församlingar, föreningar, partier och arbetsplatser, samt skolor, bloggsidor och andra slag av sammanslutningar där människor samlas, kräver ledarskap för att kunna samordnas till harmoniska och därmed sammanhang som kan skapa trivsel och välbefinnande.

  Samtal kan egentligen föras främst med likatyckande och likatänkande, som förmår att bekräfta vad andra tycker, tänker och anser.
  Utan likatänkande och likatyckande, kan svårligen samförstånd uppstå, där samtal kan upplevas som helgjutna, eller som meningsfulla.
  Oliktänkande hamnar lätt i träto och osämja som i en praktik kan stöta bort människor från varandra.
  Likatänkande söker sig till likatänkande, och likatyckande söker sig till likatyckande för att där känner människor sig både mer hemma och har också lättare för att kunna göra sig förstådda samt att själva kunna förstå sig på, och även bekräfta de likatänkande och likatyckande.
  Sådant skapar hos de flesta människor känslor av välbefinnande. trygghet och tillit.
  Detta är föutsättningar för, och lägger också grund för möjligheterna att kunna bygga broar, eller att kunna bygga hållbara, eller helgjutna, gemenskaper, människor emellan.

  I verkliga livet undviker människor debatter som inte kan leda fram till sådant brobygge därför att debatter med oliktänkande och oliktyckande underminerar förutsättningar för vänskaper och brobyggande….

  Man upplever att man helt enkelt inte har någonting – gemensamt – ….

  Det är endast inom massmedier, och olika politiska debattprogram, som man eftersträvar att ställa oliktyckande och oliktänkade mot varandra. Det är endast för en s.k. debattdramaturgi,som ju inte skulle uppstå utan att politiska kontrahenter och oliktyckande ställs emot varandra.

  Men vänskaper av olika slag byggs oftast ändå med respektive likatyckande och likatänkande.

  En del bildar kanske rent av ett politiskt parti tillsammans med dem som just tycker och tänker – lika – …

  Gillad av 1 person

  • Lars Åhlin skriver:

   En orkester kan inte spela utan dirigent, och meningsfulla samtal inte föras mellan oliktänkande, skriver du. Låt gå för orkestern, som spelar för en publik, men aldrig att vi får ge upp försöken att föra civiliserade samtal med varandra! Visst är det svårt att mötas när var och en lever i sin egen bubbla. nu kanske mer än förr, men att man tar till sig information som harmonierar med vad man redan tror sig veta är inget nytt, och tidigare har samtal kunnat föras även mellan meningsmotståndare.

   Det handlar delvis om att träna debattförmågan. När jag var ung deltog jag i Cambridge i övningar där två i en grupp fick sätta sig framför de andra, fick sig förelagt ett debattämne och var sin motsatta ståndpunkt. Uppgiften var att övertyga auditoriet, mot slutet skulle man ha kommit fram till en konsensus enligt formuleringen ”this house considers …”. Liknande övningar skulle behövas i svenska gymnasier eller högskolor.

   Gillad av 1 person

  • Chimären skriver:

   Som mänskligt fundamenta håller jag helt med dig i ditt resonemang, men som vanligt ställer verkligheten till det för oss. Och då blir brobyggande och gemenskap mer till en chimär.

   Jag såg nyligen en siffra som gällde Malmö. Om jag minns rätt fanns där 169 olika nationaliteter representerade. Det blir en multikulturell smältdegel av dignitet. En stor orkester, utan någon egentlig dirigent.

   Malmö tar årligen emot 7 miljarder i bistånd från annat håll. Om något decennium finns troligen Malmö utspritt över hela Sveriges yta.

   På vilket sätt manifesterar sig då, kan man undra, harmoni, trivsel, välbefinnande, trygghet och tillit. Och likatyckande och likatänkade. Det blir i alla fall många broar som måste byggas. Och än vet ingen hur dessa broar av mänsklig gemenskap skall konstrueras. Och om det överhuvudtaget är möjligt. Vill överhuvud taget 169 olika värdegrunder nivelleras till en? Själva munhugger vi mellan varandra om det överhuvudtaget finns något svenskt. Det ser därför mycket mörkt ut i den svenska laguppställningen.

   Politikerna var nog inte säkra på vad de drog igång den gången de beslutade att Sverige skulle omvandlas till ett multikulturellt land – nu manifesterat och inskrivet i vår grundlag. Själv har jag mina dubier, för att uttrycka mig snällt. Deras handfallenhet talar i alla fall ett mycket tydligt språk. För redan idag har höga visioner krockat med verkligheten – och fortsätter så i accelererande takt.

   Gillad av 1 person

 3. Thomas Ek skriver:

  Vänsterliberaler har ett instinktivt barbariskt förhållningssätt gentemot civilisationen. De kan inte ändra sig. Det är skälet till att vår värld står brand. Europa har fått vad de förtjänar, tyvärr.

  Gilla

 4. Svarta hammaren skriver:

  Min slutsats är nej. Patriks slutsats att det inte finns något ”vi” står sig. Trots all demonisering så vill många, de flesta, på anti-etablissemangssidan, de skeptiska rationalisterna, har en diskussion med etablissemanget. Etablissemanget har dock konskvent slängt igen denna dörr, man vill endast prata med likasinnade. Det är inte alls så att man endast stänger ute skräniga högerfigurer, man stänger ute ALLA som inte uppfattas fullt ut skriva under på gällande dogma, om det så är klimatet och globalisering för Lars Bern, eller invadring för Tullberg, Sandelin and Arnstberg.

  På DGS kan säkert vilken etablissemangstrogen som helst bli publicerad om man argumenterar för sin sak, men motsatsen gäller inte. Därför, man måste ta till sig insikten att ”vi” inte finns mer. Detta har Trump gjort, han har gått direkt till alla de som förvägrats en röst i 30år, rakt över huvudet på media. Han låter sig inte tolkas av media, tiden var med twitter och facebook mogen för att hoppa rakt över media. Samma sak håller på att ske i Sverige men vi har ingen Trump. Kanske Patrik…? En svensk mer eftertänksam version av Trump, men är han lika stark..? Tiden var mogen i USA, vänsterliberalerna har nu gått så långt att deras globala gränslösa multikulturalism börjat göra så mycket skada att det inte går att dölja, därutöver har internet gjort det möjligt att helt hoppa över etablerad media, där kom Trump, tiden var mogen, jag hoppas att samma sak gäller i Europa, Farage, LePen, Wilders. I Sverige har vi Åkesson men han verkar tro att dialog är vägen fram, det är det inte.

  Jag har försökt i det lilla i 10år att få igång en diskussion, med ledarskribenter, lokalpolitiker och släkt och vänner, det är nästan helt omöjligt, de svarar helt enkelt inte. Därför har jag kommit till samma insikt som Patrik, det finns inget vi.

  Gillad av 5 personer

 5. Källkritik skriver:

  Svaret ger skribenten delvis själv – gå till källorna. Källkritik är inte enbart något journalister samhällsvetenskapare kan eller bör ägna sig år. Statistik finns tillgänglig för oss alla. Den utgör en viktig råvara. Även sammanfattningar görs ofta av den. Nu senast i Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”. Köp och läs den. Men numera finns det en hel räcka med böcker att läsa. Gå så långt som möjligt tillbaka till grundkällorna. Skapa dig en egen överblick av sammanhangen. Se Trumps hela tal på internet. Håll inte tillgodo med en snuttefiering inbäddad i kommentarer.
  Bli din egen analytiker och bedömare. Gör dig oberoende av traditionella mediers filtrerande genom att gå bakom och på djupet. Läs olika bloggar. Och läs dem kritiskt. Gå till utländska källor. Läs olika utredningar, som i hög utsträckning finns på internet. Upptäck sedan hur undanglidande de officiella politiska representanterna förhåller sig till fakta. Se på Tv-nyheter kritiskt. Betrakta dem som uppvisningar där fakta, urval och presentation blandas med subjektivitet. Varje sändning har föregåtts av ett redaktionsmöte där prioriteringar gjorts. Nyheter regnar inte automatiskt ned från himlen. De skapas i hög utsträckning av mänskliga val. Journalister sätts på uppdrag och skickas dagligen ut efter en redaktions prioriteringar. Intervjuade personer utväljs. Redigeringen i sig sammanställs av en reporter som åter väljer och prioriterar. Titta mer respektlöst på reportage och nyhetsinslag. Låt egna efterforskningar hjälpa till att skapa sammanhang ur den konfetti av lösryckthet vi ständigt bombarderas av. En självständigt tänkande och kritiskt värderande människa utgör den bästa byggbiten i en demokrati. Och även själv kan han eller hon förmedla kunskap till andra i sin närmiljö. Fakta och vetenskap måste i så hög utsträckning som möjligt föregå egen subjektivitet, tyckande och val. De mångas kvalitativa val utgör vägen.

  Gilla

 6. Magnus Furugård skriver:

  Viveca Dahl skriver i Vasabladet med anledningen av Godmorgon världens inslag om Daniel Ellsberg; http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/133594#commentsBlock

  Mycket väl skrivet angående att politiker ljuger, eller som Daniel Ellsberg säger ”alla regeringar ljuger hela tiden”. Ska vi utgå ifrån det så ljuger Finlands och Sveriges regeringar hela tiden liksom alla regeringar i övriga Europa också. Rätt upp i nyllet på sitt eget folk.

  Det här är ju vad Europas populister hävdar och blir smädade för av etablissemangets politiker.

  Det är oerhört intressant. Om vi utgår ifrån att Ellsberg har rätt så blir avgrundsdjupet mellan etablerade politiker och populasen folket helt plötsligt mycket förståelig. Samtidigt är det också en bekräftelse på det demokratiska underskottet. Ett felinformerat folk kan inte välja som de upplysta väljare de borde vara. Istället tvingas de välja på grunden av felaktiga uppgifter om det inte finns andra informationskällor.

  Skola och upplysning sägs vara grunden för en demokrati. Upplysningen ledde fram till Finlands och Sveriges Tryckfrihetsförordning på förslag av Österbottningen Chydenius som är en mycket viktig grund för våra demokratier. Men om nu journalisterna vidarebefordrar falska uppgifter ifrån de etablerade politikerna och inte gräver, gräver, gräver och avslöjar sanningen utan snarare deltar i osanningen vad händer då?

  Alternativ media och etablerad media beskyller varandra för att ljuga. Den nya populismen hävdar att media ljuger eller undanhåller sanningen. Vi är några stycken som roar oss med att ständigt kontrollera fakta om vad som står i de svenska medierna. Tyvärr bevisas det om och om igen om att populisterna har rätt. Journalisterna tycks många fler gånger vara medlöpare och megafoner snarare än politikernas mardröm till värsta sanningssägare.

  Två så kallade statsmakter beslås alltså regelbundet med lögner. Ack arma folk. Det sägs att krigets första offer är sanningen. Har vi ett krig nu? Om värderingar kanske?

  Västerländska demokratier och västerländsk upplysning är bland det bästa vi har. Men se som vi (o)vårdar det. I mina värsta farhågor så är jag rädd för att just lögnen skjuter demokratierna i sank.

  Gilla

  • ericr45 skriver:

   Vi kanske ska var lite försiktiga med det laddade ordet ”ljuga”?
   Det har en lång serie av innebörder, alltifrån ”totalt påhitt” till en rad olika grader av ”slirande”, vilket är det mest vanliga.
   Glömma vissa delar, ta med enbart valda delar etc..
   Media tycks inte förstå vad de sysslar med.
   Läder man många olika typer av media förstår man mera.
   En tidning envisades med att påstå att ett halvdussin våldtäktare var svenskar i ett par veckor efter att alla kinsiktsfull förstått vad som dolde sig bakom etiketten ”svenskar”.
   Var en som erhållit svensk medborgarskap och restan var asylsökare. (Ingen utvisades fö).

   Gilla

 7. camiry skriver:

  Hej Leif,
  Instämmer i det mesta. Tror dock att vissa strategiskt viktiga broar först måste sprängas, tex de mellan sossar och islamister, innan andra kan byggas. Destruktiva kopplingar måste blottläggas och förgöras, innan genuint goda kan ta vid.

  Din önskan om samtal mellan begåvade och bildade människor tror jag, i alla fall i detta forum, faller på just det, begåvning och bildning. Många är så övertygade om sin förträfflighet och sina åsikters dito att argumenten ofta ersätts med utropstecken. Man är ovillig att diskutera, lyssna, förklara, spekulera. Man tycker och kritiserar tvärsäkert. Dessa har fullt fokus på att hålla balansen på sina höga piedestaler så väldigt lite utrymme lämnas åt konstruktiva och intressanta diskussioner.

  I annat forum är säkert det du hoppas på möjligt. Jag hoppas verkligen det.

  Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Leif Svensson, för ett intressant ämnesval.

  Internet har, framförallt, kunnat förmedla kunskap till dagens vetgiriga. Kunskap som bränt hål i ”naiva” västerlänningars rosafärgade glasögon, så att det multifärgade optiska bullret framträtt lika tydligt för den, som aldrig lämnat sin hembygd som för den, som levt i dysfunktionella utomeuropeiska länder i åratal.

  Ska fler broar byggas mellan realister och utopister, medan invasiva islamister aggressivt avancerar, eller ska befintliga broar brännas, så att den exceptionellt framgångsrika, kulturellt kristna, sekulära, demokratiska och jämställda, västerländska civilisationen kan räddas åt eftervärlden?

  Gilla

 9. katarinanadi skriver:

  Det var en intressant jämförelse med reformationstiden och den är adekvat på flera sätt, men vill tillägga att Luthers tes att Bibeln skulle läsas på folkspråken inte var konfliktfri. Den resulterade ju i 30-åriga kriget och allt som allt skapade reformationen svallvågor på 100 år, dessutom började ju inte reformationen med Luther. Kyrkan hade varit instabil i hundratals år innan honom. Inget av hans tankar och ideér var nytt. Så det som händer i vår samtid och är en frukt av IT revolutionen är oöverskådlig på något sätt, men det är helt riktigt att ”en” röst aldrig mer kommer bli auktoritativ igen så länge internet finns och framtiden kommer bjuda på ännu mer teknik när det gäller kommunikation.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   30-åriga kriget orsakades endast indirekt av Luthers krav på att det humanistiska inslaget i kristendomen skulle respekteras. Det var ett maktkrig startat av Habsburg, som såg sin vision om en enad kristenhet under dess styre glida dem ur händerna. Därför var katolska Frankrike hela tiden på den sida som ibland kalla protestantisk.

   Det var inte innehållet i kritiken, utan dess genomslag och dess blotta existens som inte föll de förmenta härskarna i smaken. Tycker du vi skall låta bli att kritisera makten bara för att den gärna önskar sig det? Var är det för reaktionär slavmoral?

   Gillad av 1 person

 10. Ingrid Kampås skriver:

  Jag vill gärna korrigera en feluppfattning. Det är sant att under den katolska tiden, före reformationen, så var liturgin i mässan på latin, men predikan var ALLTID på folkspråket. Att även predikan var på latin är ett fel man kan se i texter och böcker även av personer som borde veta bättre. För yngre personer kan det möjligen förklaras med en bildningsbrist, man tror att predikan var hela mässan och förstår inte att predikan då, precis som idag, är en del av mässan, inte hela.

  Gillad av 2 personer

 11. Björn skriver:

  Det kommer alltid att finnas minst två sidor inom alla områden, så varför måste de tvingas LEVA tillsammans? Varför stannar t.ex inte muslimer i sina hemländer i stället för att flytta till det förhatliga väst? Varför flyttar inte Svenska överklassvänstern till Nordkorea? Borde ju vara win win för alla parter?!

  Gillad av 2 personer

 12. gmiksche skriver:

  Det är inte de som gör sig hörda på icke-PK bloggar som har rivit alla broar och ser till att inga nya byggs. Med de som förbrukat allt förtroende och är ansvariga för det samhälle vi fått kan det inte finnas någon gemensamhet. Det är ju de som förstört den gemensamhet som tidigare kännetecknat Sverige. När de till slut hamnat i en återvändsgränd och famlar efter en utväg, låt dem då famla. Ett samarbete med de som förrått sitt land leder i bästa fall till halvmesyrer och därmed fortsatt förfall.

  Gilla

 13. Jonas Nilsson skriver:

  Kampen om talarstolen är evig. Det avgörande steget är dock inte frågan vem som släpps upp eller fram utan förmågan till att tala och att skriva.
  De som kan skriva och tala lär sig var plattformen finns. Frågan idag är väl hur långt vårt tal eller vår skrift når?
  Att tala till de i skogen församlade kräver givetvis sin man och kvinna men insikten att vi aldrig når längre än till de som hör och ser oss får en del att tycka att just denna talarstol helt enkelt är för liten. Ett kriterium för att det man säger gör skillnad är att någon protesterar.
  Men inte ens att man får röster i ett val är en garanti för innehållet i det sagda. För det krävs ytterligare kriterier. En del har tyckt att Nya Testamentet, dvs kristen tro, är ett sådant kriterium. Det finns andra. Att det framförda i någon mening är sant är ett kriterium som hållits högt länge. Ett annat att det föreslagna har någon form av hållbarhet. Jag kan tro att vi börjat tala och skriva på ett nytt sätt. Men vad ska vi ha detta till?! Ambitionen med ett gott samhälle håller som arbetsprogram för lång tid. Men förutom någon form av rimlig självförståelse (som uppenbart är svårt nog) kommer frågan: hur ser ett gott samhälle ut? Brobygge för vad? Ett lite snällare samhälle?

  Gilla

 14. Johan Utan Land skriver:

  Liknelsen med reformationen är egentligen rätt läskig. Den gången det begav sig var motsättningnarna svåra och ett väldigt långt och grymt europeiskt inbördeskrig utspelade sig – huvudsakligen i det tysktalande området. Man kanske kan säga att det slutade oavgjort i och med den Westfaliska freden. Då hade alla ledsnat på krigandet och grymheterna och man kom överens om att inte alltid vara överens. Under denna tid hade det katolska syd även den Osmanska grannen i syd att handskas med. Något som de lyckades med. Fast turkarna var framme vid Wien ett par gånger.

  Det protestantiska Nord lyckades vinna oberoende från Rom. Snabbspola framåt några hundra år och både den protestantiska och den katolska kyrkan förlorade sin makt och Europa blev för en period en global hegemon. Man klart slå fast att de protestantiska områdena lyckades bättre ekonomiskt/vetenskapligt än i syd även om en hel del blev uträttat även där nere också.

  Idag så här femhundra år efter reformationen bryr sig inte någon om huruvida någon är protestant eller katolik. (Förutom kanske några av invånarna på den Irländska ön men till och med där verkar de börja komma överens). Det slutade alltså lyckligt den gången men det tog lång tid.

  Däremot har den felkonstruerade Euron skapat nya motsättningar mellan Syd- och Nordeuropa. Det följer delvis religionsgränsen men inte helt. Exempelvis är det huvudsakligen katolska Bayern oerhört framgångsrikt och rikt. Jag säger bara BMW. Bayerische Motoren Werke.

  Gilla

 15. Johan utan land skriver:

  Som andra sagt har inte makten visat något större intresse för disidenternas åsikter.

  Det gör att intresset för brobygge minskar. Det är hör ändå ett civilisserat umgänge till att uppträda hyggligt mot meningsmotsåndare. Jag tycker t.ex. att vi kan vara ödmjuka och inte utbrista ‘vad var det jag sa’ när de PK-troende beklagar sig över baksidorna av det nya Sverige.

  De broar vi borde bygga är förstås de som möjliggör för de PK-troende att lämna sin trånga åsiktskorridor och träda ut i vårt blomstrande lanskap där tanken kan svinga sig högt och fritt. Vi borde även bilda föreningar och skapa medier där man kan välkomna de vilsna bleka själar som stapplar ut ur den kvävande korridoren och kisar mot det ovana solljuset. Låt oss följa arbetarklassens exempel från förförra seklet och organisera oss och verka för förändring.

  Nationalister i alla länder, förenen eder!

  Gilla

 16. dribblan skriver:

  ortodoxa kyrkan var mycket tidigare med att översätta till ryska eller snarare gammaldags bulgariska. Bara titta vilka som är Bulgarien grannländer på en karta. Dock kunde inte den nedstående sammhällskiktet ha råd med en bok som bibeln för att den tog alldeles för lång tid att översätta…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.