Gästskribent Leif Svensson: Brobygge nödvändigt

logo­DGSFram till 1500-talet lästes Bibeln, precis som allt annat i mässan, på latin. Prästen återberättade, tolkade och predikade för folket.

Denne hade ensamrätt på källskriften och sannolikt även till talarstolen. Folket hade intet av detta. Utan minsta möjlighet till kontroll var acceptans allenarådande alternativ.

Behov och önskemål av översättningar till andra språk var inte direkt populärt hos kyrkan. Från påven utgick påbud och strafftillämpning var knappast präglad av silkesvantar.

Men liksom Berlinmuren föll raserades kyrkans förbud. Idag lär Bibeln i hel översättning vara tillgänglig på 554 språk. Och någon konflikt mellan översättare och eventuella motståndare till översättningar lär knappast existera.

Paralleller till dagens konflikt mellan etablerade media med lång tradition och så kallad alternativmedia är uppenbara.

Etablerade media har i praktiken haft ensamrätt till övergripande information och likaså till urval av vad som skulle förmedlas. Samt ”talarstol”.

Folkets chans att medialt göra sin röst hörd har varit insändarspalter. Förutsättning för publicering av en insändare var givetvis att redaktörer inte ogillade den i allt för hög grad.

Tillkomsten av Internet har dramatiskt förändrat spelplanen. Vem som helst kan där på olika fora göra sin röst hörd, ta upp vilket ämne som helst och framföra vilken åsikt han/hon än må ha.

Precis som hos påven har inte detta bidragit till någon större muntration hos etablerade media som under lång tid haft monopol på dessa friheter.

Utvecklingen ter sig från min aspekt som sund, monopol gör det inte. Det tragiska är den polarisering som nu tycks eskalera över alla rimliga proportioner.

Visst finns olika utgångspunkter för intressen och naturliga konflikter däremellan. Men ska inte dessa mellan begåvade och bildade människor kunna hanteras på ett sunt sätt?

I dagsläget ter det sig alltmer som ett krig. Invektiven haglar som kulsprutesalvor. Oenighet och frustration är förståeligt. Men borde inte vuxna människor bete sig som vuxna?  Är utvecklingen lika omöjlig att stoppa som en lavin?

Kan medlare tillsättas? Kan broar byggas? Kan brainstorming på DGS plantera ett frö i denna riktning?

Alternativet är ett alltmer växande hat mellan olika grupper. Till dags dato har något dylikt knappast varit fruktbart.

Leif Svensson är en värmlänning som intresserad men bekymrad följer utvecklingen i vårt samhälle.