Slöjan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Chefsliberalen Jan Björklund förklarade i debattprogrammet Agenda att slöjan är ett uttryck för muslimskt kvinnoförtryck. Vad han ville, till exempel att förbjuda slöjan, framgick emellertid inte. Sedan sa han att han vet att en del muslimska kvinnor som inte är förtryckta frivilligt tar på sig slöja och att detta är helt förenligt med hans uppfattningar om det rätta och det riktiga, liberal som han är.

Om Björklunds avsikt bara var att ventilera en allmän åsikt utan särskilda konsekvenser för svensk politik kan detta få passera, men om han, i egenskap av ledande politiker, menar något mer handfast, till exempel statliga ingrepp mot slöjor, bör saken synas i sömmarna, ty det här är inte enkelt.

Björklunds uppfattning är alltså att det finns två sorters slöjmuslimer: sådana som är hedersförtryckta och sådana som inte är det. Den första sorten ska ha någon sorts stöd av staten av staten för att slippa ur sitt förtryck, den andra får gå fri. Hur ska det då gå till?

Jag kan bara komma på ganska otympliga lösningar, till exempel att muslimska kvinnor som vill bära slöja får ansöka om slöjkort hos den statliga Slöjinspektionen, lite som körkort. Myndigheten undersöker om den sökande är utsatt för hedersförtryck. Om ej beviljas slöjkort. Och om den sökande befinns förtryckt? Ska hon då nekas slöjkort? Hon blir väl inte mindre förtryckt för det.

I all sin kantighet visar exemplet att det inte handlar om klädesplagget utan om en kultur med dess i svenska ögon olämpliga värderingar och beteenden. Och kulturer rår politikerna inte på, i varje fall inte med sina två standardverktyg, alltså budgetar och regler.

För svenska politiker blir det naturligtvis särskilt ogörligt att hantera hedersförtrycket eftersom överheten sedan länge bekänner sig till multikulturalismen och har bestämt att Sverige ska hedra och tillåta andra kulturer. Den muslimska kvinnosynen är liksom den svenska fundamentala drag i respektive kultur.

Jaha, politikerna menade inte riktigt det där med multikultur? De menade att utlänningar gärna får komma till Sverige och ha med sig vanor som är kompatibla med svenska uppfattningar om hur livet bäst ska levas? Men då är vi ju inte anhängare av multikultur i någon seriös bemärkelse. Så tror jag faktiskt att det är, eller åtminstone borde vara. Min första slutsats är därför att Björklunds första åtgärd borde vara att upphäva beslutet om att Sverige ska vara multikulturellt. Betänk vilket veritabelt krokben följande formulering i proposition 1975:26, korrekt läst innantill, måste lägga för varje försök att förmå en from muslimsk far att sluta trakassera sin dotter:

Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

En sådant upphävande skulle kanske inte betyda så mycket i sig, men det skulle skapa möjligheter för andra insatser i syfte att mer resolut verka för invandrares assimilering i Sverige.

Den första åtgärd som faller en i tankarna är förstås utbildning för nyanlända. Vid sidan av SFI skulle man kunna inrätta ett parallellt ämne som hette svenska värderingar för invandrare, SVFI, självklart med examensprov och betygssättning.

Men det finns åtminstone två problem med den fina idén. Det första problemet är att Sverige inte bestämt sig för vad landet har för värderingar. Värderingarna finns nog där, men ingen har formulerat dem med den grad av precision som behövs för att de ska kunna presenteras i läroböcker. Att komma dragande med Värdegrunden, som svenskarna själva inte begriper, duger inte. Själv skulle jag göra en antologi med utdrag ur den svenska litteraturskatten att sätta i händerna på migranterna. När de läst och förstått Geijers Odalbonden och Runebergs Bonden Paavo har de kommit långt i sin nysvenska förkovran.

Det andra problemet är nog ännu svårare, nämligen att de nyanlända kanske inte vill försvenskas. Kanske vägrar de inte att läsa Bonden Paavo, men väl att börja betrakta honom som föredöme. Jag tror inte att myndigheterna kan göra något åt detta dilemma. Möjligen gör det inte så mycket ty folk, även nyanlända, lämnar med åren spår efter sig i olika myndighetsregister och när vederbörande efter en avsevärd prövotid ansöker om svenskt medborgarskap går det lätt att fastställa om han betett sig på det svenska sätt vår kultur föreskriver vad han än innerst inne råkar hysa för värderingar.

42 reaktioner på ”Slöjan

 1. Bo Svensson skriver:

  Hur en multietnisk ordning skall fås att fungera, har jag länge haft i fokus. – Hur man t ex skulle gjort vid Jugoslaviens sönderfall istället för vad man gjorde.

  Grundskatter. – Avgifter på hävdande och täkt av begränsade och eftertraktade naturresurser ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och intäkterna fördelas på landets infödda vuxna befolkning.

  Den individuelle skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen. – Den folkvalda församlingens ansvar blir då detta val av godkända mottagare och lagstiftningen (och knappast något annat som jag kommer på just nu).

  Serber, kroater, ungrare, albaner, romer och efter vilka andra kriterier man vill gruppera sig, kan då finansiera egna organ för bevakande av sina intressen och, om det anses motiverat, egna väpnade styrkor som hävdar revir i kraft av att kunna betala vad det kostar.

  Sedan krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Och ett antal miljoner ii mansbot som tillfaller den gruppering brottsoffret räknade sig till.

  Och det där kravet att bjuda individer på deras mänskliga rättigheter måste ju rimligen lastas på det folk de hjälpbehövande räknas till och inte var de befinner sig.

  Här i Sverige kan vi förslagsvis börja med individuell makt över våra skattemedels fördelning. – Då initieras en sund utveckling.

  Gilla

 2. educaremm skriver:

  Det är de europeiska nationernas väljare och politiska etablissemang som tillsammans med etablerade massmedier av alla de slag, tidningar, radio, tv, teater, film, litteratur, tidskrifter osv., et cetera, som själva aktivt har försökt att medvetet ta kål på sig själva som nationella kulturer?

  Detta i tron att så skall moderna, upplysta och kultiverade människor vara om de vill kunna betrakta sig själva som just moderna, framåtsträvande, upplysta och fördomsfria, samt s.k. icke-rasistiska, s.k. icke-fascistiska, och s.k. icke-främlingsfientliga, människor?…

  Europa lider av en utpräglad självmördarkultur alltså, och varför skulle över huvud taget någoon förhållandevis livskraftig kulturell tradition, (som har förmåga att föda många barn, skapa starka familjer och därmed säkra sin egen fortflevand såsom t ex islam), vilja anamma en sådan livsfientlig, självförnekande och självhatand kultur som t ex den svenska eller den euorpeiska, eller den västerländska, s.k. moderniteten?…

  Det vore ju i så fall att vilja anamma en självmördandets kulturella filosofi med en inbyggd fientlighet, främst gentemot kvinnor som först och främst mödrar, vilket nog kan betraktas som ett, i en förlängning, superdunderrecept på självutplåning för hela samhällen…

  En så pass livskraftig och livsvillig kulturell tradition som islam med sitt starka försvar av sina kvinnor, främst som just mödrar, där därmed många barn ser dagens ljus, vill nog inte frivilligt behöva anamma en så pass livsfientlig, samt en så pass mödrafientlig och därmed barnfientlig kultur som den västerländska, i första taget…

  Och detta gör de nog rätt i, OM de vill fortsätta att vara just livskraftiga…

  Liked by 2 people

  • Anders F skriver:

   Men hördu… Att föda barn, kriga, erövra och parasitera på alla andra går ju bara till en viss gräns. Muslimerna har ju inte gjort ett skapandes grand. De tycks helt hjälplösa. Då kan man lugnt påstå att vi européer har kommit längre i utveckling med samarbete, forskning, lagar och civiliserat beteende i största allmänhet.

   Gilla

 3. Göran Fredriksson skriver:

  ”Det första problemet är att Sverige inte bestämt sig för vad landet har för värderingar.”

  Det finns många värderingar som Sveriges har bestämt sig för att de skall gälla. Sedan finns det ett antal där åsikterna går isär. Men börja då med de som är säkra.

  Till dessa hör Birger Jarls fridslagar från 1280, kvinnofrid, hemfrid, tingsfrid och kyrkofrid. Utöver detta kan många svenska värderingar härledas ur tio Guds bud nedtecknade redan på Moses stentavlor. Sammantaget skulle dessa värderingar räcka långt. Sedan kan man träta om resten.

  Att man inte kan bestämma allt genast är inget skäl att bli totalt handlingsförlamad.

  Liked by 5 people

 4. Sjömannen skriver:

  Det brukar heta att har man tagit fan i båten får man ro honom iland. Men Sverige saknar idag åror, dessutom läcker båten som ett såll. Och vi saknar även öskar.

  Det var nog inte sjöfolk som på 70-talet sjösatte båten. Tråkigt men sant. Det tjusiga är över. Så även torrsimmets tid. Dags att putsa upp simborgarmärket.

  Liked by 2 people

 5. Svarta hammaren skriver:

  Den första åtgärden är mycket bra. Men det är nu så att kvinnliga principer har fått styra utan balans allt för länge i Sverige, och dessutom fått styra över fel saker. en feministisk utrikespolitik är en självmotsägelse. Yin och Yang, att dessa är i balans har man förstått i många kullturer, yin, det kvinnliga är det mörka och inåtvända, det negativa, medan yang är det positiva och utåtvända. Ibland styr endast Yang utan den bromsande kraften i Yin, så kan fallet vara i krig. Det vi nu ser dock det är att Yin försöker styra den domän där Yang är bäst lämpad, den där man måste kontrollera våldet. Detta förmår inte Yin utan hon försöker styra efter de principer hon styr det mjuka och mörka med, men ute i ljuset. Resultatet har blivit en obalans där de två mest obalanserade kulturerna nu har mötts, en kvinnlig i Sverige möter en okontrollerat manlig från mellanöstern. Varje våldtagen kvinna är resultatet, i SvD försöker man använda att vi BARA har 6000 våldtäkter om året (bokförda) mot Trump. Det är kvinnlig mot manlig logik. Detta kan man skriva mycket om men jag tror att mycket av våra problem i Sverige beror av att vi nu styrs av kvinnliga principer och är därmed helt försvarslösa. Yang styr våldet, inte för att mannen är starkare utan för att han har lärt sig att se nyanserna i det.
  Kvinnorna är blinda för hur våld skall användas, de ser hela världen som om den vore inom hemmets fyra väggar, de försöker styra utan att bemästra våldet och därför har de nu bjudit in inte sina egna mäns våld utan deras fiende. Detta kan inte reverseras utan att manliga principer börjar styra igen.

  Liked by 5 people

  • Svarta hammaren skriver:

   För de som inte kan se förbi den grunda identitetspolitik vi stöps i så vill jag med nedanstående video understryka att manliga och kvinnliga principer är abstraktioner som existerar i oss alla, konsten är att finna en balans:

   Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Så länge Sverige är multikulturellt så finns det inget som varken Björklund eller myndigheterna kan göra. De som vill bära slöja kan göra som de vill, om inte krävs en lagändring. En sådan ändring kommer inte minst Björklunds parti att motsätta sig. När multikulturalismen antogs kunde man säkert inte föreställa sig dagens situation, nämligen att befinna sig i en jättelik invandring av människor med starka väsensskilda värderingar från de som gäller i Sverige. Det är detta som är den romerska lagens dilemma då man omöjligt kan föreställa sig hur framtiden kommer att gestaltas. Varför inte se över hela systemet med hur lagar bör och kan formuleras?

  Emellertid, så länge det bara rör sig om huvudbeslöjning finns det ingen anledning till oro. En elegant slöja ser ju faktiskt riktigt chict ut och kommer kanske bli det nya modet? Kanske är kreativa modister redan i farten?

  Bättre då att koncentrera sig på sådant som verkligen strider mot svensk lag som månggifte och barnäktenskap även om en del partier som tidigare centerpartiet vill luckra upp även detta. Likaså kan väl knappast det svenska samhället acceptera sharia-lagarna som verkligen strider mot gällande svensk lag såvida inte juristerna har börjat ersätta Lagen med Värdegrunden . Fördelen är ju då att texten avsevärt kan förkortas och behöver inte ens innehålla något konkret ty alla känner till eller bör känna till Värdegrunden.

  Liked by 3 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Jag håller helt med; den gamla principen om att beteenden som inte skadar andra inte skall kriminaliseras måste fortfarande få gälla. Slöjor kan inte vara något problem för majoritetssamhället, de fanns också i Sverige, åtminstone på äldre bondkvinnor, i Sverige på 1800-talet. Separat gympa för pojkar och flickor i skolan fanns när jag gick i skolan på 60-talet, borde också accepteras. Likaså måste var och en få lov att hälsa som de vill.

   Men alternativa maktstrukturer genom tribalism och klantänkande, särskilt tribalismens inneboende princip att släkten/klanens medlemmar aldrig är enbart egna individer utan att släkten/klanen som helhet är ansvarig för medlemmarnas beteende, får aldrig någonsin accepteras. Statens våldsmonopol måste värnas hårt och bestämt; annars är vi på väg mot kaos!

   Gilla

   • Svarta hammaren skriver:

    Detta är naivt, slöjan och dess kusiner är essentiella verktyg för islamisering, man piskade inte ihjäl bondkvinnor utan slöja, din analogi är falsk och farlig. I Iran hade kvinnorna nästan lyckats kasta av sig förtrycket innan islam slog sina klor i samhället igen.

    Islam breder ut sig över hela världen och slöjan är en del av strategin, en viktig del, islam kan inte överleva utan kvinnoförtryck, detta vet mullorna i Iran mycket väl. Med fria kvinnor kommer fria tankar vilket är anatema för islam.

    Slöjan måste förbjudas.

    Liked by 3 people

   • BCCDR skriver:

    Den kvinnliga bondebefolkningens sjaletter har inget i denna diskussion att göra. Jag tror inte någon svensk bondkvinna skulle vägra ta på sig den av en arbetsgivare anbefallda klädseln om den saknade sjalett, med hänvisning till att sjaletten var en del av hennes religion och att hon därför har rätt att bryta mot arbetsgivarens ”dress code”.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Angående det forna bruket av sjaletter/hucklen i Sverige, vill jag hävda att de representerar själva motsatsen till den muslimska slöjan.

    Svenska kvinnor hade även förkläden, för att skydda kläderna mot nedsmutsning när de ARBETADE. En ren ”klut om huvudet” när man bakade och lagade mat förhindrade hårstrån i maten och vid utomhussysslorna skyddades långt och svårskött hår mot vindrufs, nederbörd och ladugårdslukt av en mer lättvättad tygbit. Arbetsamhet var en dygd och det är troligt, att man ville signalera ungdomlig kraft och plikttrohet, när man stolt iklädde sig vackert broderade symboliska sjaletter och förkläden till lyst.

    Muslimska kvinnors överdimensionerade tygsjok skyddar naturligtvis mot sol och vind, men där slutar likheten. Bruket av hijab, niqab och burka är, enligt min mening, mer att likna vid kinesisk fotbindning, som var opraktiskt handikappande och signalerade, att kvinnan var överklass och absolut INTE ARBETADE. Muslimska kvinnors snoppförsedda och hökögda ”förkläden” fyller möjligtvis en viss skyddande funktion i de hitrestas barbariska ursprungsländer, men deras huvuduppgift torde vara att agera fångvaktare.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotbindning

    Liked by 1 person

   • Lars Åhlin skriver:

    Jag registrerar det kompakta avståndstagandet från mina synpunkter. Sorgligt, menar jag, eftersom man fokuserar på ytan, nästan en don Quijotisk kamp mot väderkvarnar, samtidigt som man inte inser vikten av att hårt bekämpa det förtryck som tribalism och klantänkande innebär.

    Genom att koncentrera sig på ytliga symboler skapar man avstånd mellan muslimer och andra helt i onödan. De muslimer som inte är salafister får det svårare när de tvingas demonstrativt välja sida.

    Kom ihåg att kanske 20% av muslimerna i Sverige är salafister/jihadister, 20% har en personlig tro som liknar kristendomens, och 60% är ”vanemuslimer” liknande de svenskar som fortfarande är medlemmar av kyrkan men aldrig besöker kyrkor annat än vid bröllop, dop och begravning (enligt Stanley Sjöberg i intervju i Svensk Webbtelevision nyligen).

    Gilla

  • Björn skriver:

   Lagstiftandet om mångkultur i Sverige, hade säkert som enda syfte att få till mer torghandel och nya fräcka maträtter! Sverige skulle bli mysigare och mer ”kontinentalt” Längre än så sträckte sig nog inte fantasin på den tiden……

   Gilla

   • Björn skriver:

    ELLER, så sjösatte de baksluga muslimerna,med hjälp av sina allierade inom den svenska vänstermaffian, sin ”utvecklingsplan” för Sverige, redan då? En allians som i mina ögon inte ter sig helt logisk. Jag kan till viss del förstå manfolket inom vänstern, som kanske såg sig själva sitta som en shejk i ett harem i en framtid, men hur tänkte/tänker kvinnorna där? Har inte hört eller läst nåt resonemang om den saken!

    Gilla

  • Olof B skriver:

   Man måste skilja på huvudduk och klädsel som täcker ansiktet. Jag tycker gränsen går vid ansiktstäckande klädsel. Detta borde förbjudas oavsett anledning (religion, demonstrationer etc.). Dessutom skall inte krav på specialklädsel vara en godtagbar anledning att inte ta ett jobb. Tar du inte ett jobb pga. att du av någon anledning kräver speciell klädsel så faller alla typer bidrag, inkl. socialbidrag.

   Självklart skall heller man inte kunna få skadestånd pga. att man kräver specialbehandling av religösa skäl.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ni ser inte träden för bara skog. Det är inte slöjan i sig som är problematisk, utan det sätt som slöjbärandet upprätthålls: syrakastning i ansiktet, misshandel, mord, våldtäkt av den som inte bär slöja. Inklusive svenska kvinnor. Man kan invända att dessa handlingar redan är förbjudna. Men lagen fungerar inte så att den kan bestämma vad som helst och det blir så. Lagen fungerar bra endast för att alla som lever under denna lag är i grunden överens om att den är rättfärdig. Svenska brottslingar vet att de begår brott och accepterar att deras beteende är oacceptabelt. Vi kan kalla det värdegrunden… Men utlänningar med helt andra värderingar anser inte att de begår ett brott och kommer inte att låta sig stoppas av en viss procentandel uppklaringskvot. Kallas civil olydnad.

   Enda sättet att stoppa hedersvåldet, som är det våld som drabbar också svenska kvinnor, inte bara utländska och invandrade, är att stoppa invandringen och repatriera stora delar av de invandrare som redan har släppts in i landet. Stirra er inte blinda på slöjorna. Vi måste aktivt trakassera alla osvenska beteenden. Tillbaka alltså vid den olyckliga grundlagspassusen. Den måste förstås bort. I bästa fall kan man oglitigförklara den med hänvisning till andra delar av samma grundlag. Det kan inte vara så svårt om viljan finns. Sedan kan man enkelt ta bort den 2022.

   Liked by 1 person

 7. Carl af Ugglas skriver:

  Eftersom Björklund troligen någon gång borde ha läst, att i de Burka-bärande kulturerna så agar man sina barn. Detta får man inte göra i vår kultur numera. Alltså borde Björklund åtminstone våga säga även till PK-och gammelmedia. ”Alla burkabärande kvinnor, som agar sina barn, måste avslöjas”.

  Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Ja, Patrik, jag var så tacksam för min väl tilltagna wagerska skämsmadrass, när jag såg inslagen om Lessebo och om den muslimska slöjan i Agenda, där tre korrekta män så tappert försökte föra ett vettigt samtal om brännheta samhällsfrågor med tre pinsamt pladdrande kvinnor. Hu!

  Nyvakne Jan Björklund bör, självklart, försöka förmå hela alliansen att ge Jimmie Åkesson rätt även om multikultilagen. Endast SD röstade, som bekant, emot den vettlösa – och kuppartade -grundlagsändringen 2010, men med god vilja och tålamod går den att upphäva.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/i-dag-far-sverige-en-ny-grundlag/

  Jag anser det totalt onödigt, att kunna avgöra om en muslimsk kvinna – eller liten flicka! – bär slöja under tvång, för att hon är förtryckt av andra muslimers vämjeligt förvridna uppfattning om ”heder”, moral och skam, eller om hon självmant har valt att ta på sig plagget, för att dölja sitt hål i huvudet.

  http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

  Slöjförbud på offentlig plats torde ha ett stort stöd bland svenska ”svenskar”. Då kan den flicka, eller kvinna som vill leva västerländskt stanna kvar i Sverige – och den som vill leva påbyltat medeltidsliv, självmant segregerad från det svenska civilsamhället och arbetsmarknaden, tvingas göra det i något annat, mer passande land.

  Liked by 2 people

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Björklund verkar vara den ende politikern som reagerar på denna fråga och det kanske inte är den viktigaste frågan, dock är den intressant ur två aspekter tycker jag:

  • Det är alltid kul med pedagogiska illustrationer av hyckleri, det finns ju foton där hela det svenska feministiska följet i Iran står uppradade i sina slöjor, det har MSM nogsamt undvikit att visa upp
  • Den lilla näbbgäddan från EXPO i programmet visar att de nyanlända tar sig ton, många har hittills och även på vänsterkanten intagit en von oben attityd till invandrarna, den tiden är förbi. Näbbgäddan kunde förneka att hedersvåld finns och undvika att svara på frågor i skydd av uteblivna kritiska frågor från programledaren.

  När det gäller huvudfrågan om assimilering så tror jag tyvärr prognosen ser dyster ut av följande skäl:

  • Man flyttar inte fram folks värderingar några hundra år i brådrasket, särskilt inte om man direkt väljer bort ett av de viktigaste påtryckningsmedlen – pengar
  • De invandrargrupper som dominerar inflödet i Sverige förefaller svårare att assimilera än tidigare grupper, se bara på ett land som Frankrike där radikalisering och kriminalitet tilltagit kraftigt i andra och tredje generationen

  För övrigt är det lite märkligt att se att en amerikansk president verkar mera kapabel att se problemen i Sverige än ledande svenska politiker. Carl Bildt verkar ha blivit den nya förgrundsfiguren för att liksom Bagdad Bob hålla humöret uppe och förneka att problem finns. Man undrar varför, det kan inte vara ideologiskt betingat tror jag, om han nu har någon ideologi, min erfarenhet är att det alltid finns en förklaring. Tills motsatsen är bevisad tror jag att Bildts beteende beror på att han fått uppdrag av regeringen kopplat till rollen i säkerhetsrådet där man säkert desperat söker all hjälp man kan få. Då förväntas man hålla god ton

  Gilla

 10. oppti skriver:

  Slöjan är en bra signal . Kvinnor med slöja fjärmar sig från vårt samhälle och bör behandlas med respekt men helt utan ögonkontakt eller gud förbjude annan kontakt.

  Gilla

 11. Trikarn skriver:

  Frågan som skall ställas till dem som säger att muslimska kvinnor ”har valt” att beslöja sig: ”Vilka konsekvenser skulle det blivit för dem om de valt att _inte_ göra det?”

  Liked by 1 person

 12. Lasse W skriver:

  De svenska representanterna måste ödmjuka sig när de kommer till Iran. De kommer ju som representanter för ett rikt västerländskt land. De måste be om ursäkt för de globala orättvisorna och den koloniala utplundringen av tredje världen. Vi svenskar är socialt medvetna. Särskilt kvinnorna. Slöja på!

  Gilla

 13. Vimsan skriver:

  Det måste finnas väldigt många kvinnor som tycker det är rätt bekvämt att slippa bry sig om klädval, hårstil eller kanske att sminka sig…det syns inte ändå!
  Jag kan själv se det praktiska i att döljas från topp till tå i en svart tyg-säck och jag är man, som inte spenderar massor av tid på mitt utseende…Vänta nu! Kanske inte förresten…Om det mer vore en ”Einstein-regel” att alla måste bära svart kostym alltid!

  Nu är ju själva kärnan att de tvingas och det är ju ingen tilltalande tanke. Sedan borde det vara självklart att i Sverige ska vi inte ha t.ex. lärare som endast visar ögonen i en glugg.

  De som är positiva till slöja borde visa solidaritet med de som förtrycks!

  För mig kan detta exempel användas i andra aktuella ämnen som borde hanteras annorlunda: Runt om i svenska städer annonseras: ”-Här finns halal-kött.”
  Ica är ett företag som erbjuder halal-kött men försäkrar att djuret alltid är bedövat innan det slaktas… Jag förstår att det handlar om pengar, de vill ha en del av kakan, men jag tycker det handlar om vilka signaler det ger!
  Man böjer sig för seder som inte borde existera i Sverige!

  Björklunds avsikt var nog som många svenska politiker, ; att bara höra sin egen röst utan att riskera något alls!
  Han pratar, pratar, pratar medan båten sjunker, sjunker, sjunker…

  Liked by 2 people

 14. Leif VE skriver:

  Jag tror det är ganska ”enkelt” dvs i teorin. Det praktiska genomförandet kräver en hel del mod/statsmannaskap och där sprack det i det nuvarande svenska politiska systemet.
  1. Multikulturalismen tas ur grundlagen (RF kap 1, 2 paragr.)
  1, I Sverige är svenskan det nationella språket och det ska inte finnas något som heter ”svenska som andraspråk”. Svenskan är första språket i Sverige – att det ens ska behöva sägas. Hemspråk ut d.v.s. ej skattefinansierat (upp till var och som invandrar om man vill att barnen ska behålla de invandrades språk d.v.s det är något för det civila samhället inte staten.) Barnen får större chanser att lyckas i samhället om all kraft sätts på landets språk.
  2. Höj kraven för medborgarskap kraftigt så att det dels innebär en kunskapskontroll gentemot demokratins och rättsstatens funktionssätt dels en eftersträvansvärd tröskel att passera på grund av de fördelar som ett medborgarskap ger. I testet ska ingå t.ex. grundläggande kunskaper om landets historia, kunskap i grundläggande svenska värderingar som jämlikhet mellan könen, förbud mot hederstänkande, ett öppet och censurlöst upplysningstänkande råder i landet (inga dogmer är undantagna från kritik) och statens lagar har överhöghet över religiösa påbud, konflikter löses genom diskussioner och konsensus, svenska helgdagar och ritualer. Vidare ett språktest och slutligen en ed av kanadensisk typ där man svär trohet mot statschefen och nationen och att man är bredd att vid hot och anfall försvara det.
  3. Dubbelt medborgarskap ska liksom i Norge inte vara tillåtet. En lojalitetsfråga.
  Nu när grunden är lagd kan vi komma till slöjfrågan:
  4. Slöja eller annan religiöst betingad täckning av flickors kroppar är ej tillåten i det svenska skolväsendet fram till och med myndighetsålder då alla är fira att välja själva.
  Sistnämnda punkt motiveras av att barnet är i en sådan position att det inte kan välja själv med tanke på föräldrarnas/släktens maktposition.Vi vet att slöjan är en patriarkal maktsymbol som dels signalerar mannen äganderätt till kvinnan (pojkar klädsel kan vara modeanpassad till de otrogna och smälta in – no problem…), dels hennes icke-kompatibilitet med den orena icke-troende omvärlden (koranen 33:59) samt att dessa plagg inte sällan utgör ett hinder för en fri lek och ger en ohälsosam värme i varma rum. Samtliga dess skäl är tillsammans fullt tillräckliga för att inför ett förbud. Det stärker dessutom och underlättar för de flickor som verkligen vill men inte vågar ta av den och som vill klä sig som sina kamrater. Minns fallet nyligen då föräldrar misshandlade en flicka som inte ville bära hijab i skolan (fall finns där flickor blivit mördade för samma sak). Det är dess flickors verkliga frihet vi ska stödja. Inte föräldrarnas medeltida och exkluderande tvångssystem och inlåsning till en destruktiv ideologi. Frågan är akut men politikerna fegar. Som vanligt.

  Liked by 5 people

 15. Staffan Wennberg skriver:

  Danskarna talar om assimilering av invandrare, vi vill ha integrering, d v s att där invandrarnas kultur etableras i ett pussel av kulturer där det svenska är en del av pusslet. Tills vidare de flesta bitarna. I det stora pusslet ska svenska bitar gälla – liksom i Danmark.
  Staffan

  Liked by 1 person

 16. Olof B skriver:

  Det skrivs ofta att ”vi” måste börja ställa krav på invandrare. Tyvärr är detta att göra det för lätt för sig. Vi har alltid ställt krav. Det vi inte har gjort är att följa upp kraven med konsekvenser när kraven inte uppfylls. Det är där det börjar blir svårt, för konsekvenserna måste vara av sådan art att de ger resultat. Det är helt meningslöst med krav som inte följs. om Hur hårda konsekvenser är vi beredda att införa? Det är här även de kritiska till dagens politik fallerar. Det talas mycket om krav och väldigt lite om konsekvenser.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   En regel som löser en massa problem samtidigt, är att om man efter ett antal år inte lyckats ordna försörjning i den legala ekonomin eller har ett oacceptabelt beteende, inte längre har någon rätt till försörjningsbidrag med mindre än att man accepterar flytt till barackläger i Norrlands inland. – Då möjliggörs på sikt förorters omvandling till attraktiva bostadskvarter för den aktiva befolkningen.

   Gilla

   • Olof B skriver:

    Ja, bra exempel på en konsekvens som kunde ge resultat. Jag kan tänka mig att invandrarna beroende på deras nivå av assimilation placeras i olika spår. Saknar man egen försörjning efter ett antal år hamnar man t.ex. i repatrieringsspåret där man i väntan på återvändande erbjuds endast enkelt husrum och mat.

    Gilla

 17. Staffan Wennberg skriver:

  Om Carl Bildts roll så är det tyvärr så att under hans två regimer (den andra med Fredrik R) har invandringen ca dubblats. Från runt 15.000 till 35.000 och sedan upp till ca 100.000 nivån. De Socialdemokratiska regimerna har varit mer restriktiva. Tillfälligheter eller utvecklingen i omvärlden? Kanske? Men kanske också önskemålet att i ett internationellt sammanhang skapa sig en bra image. Sverige som humanistisk stormakt? På engelska ”superpower” – säger det kanske bättre. Kanske också engagemanget i kretsen ”Bilderberg gruppen” spelar roll?

  Staffan

  Gilla

 18. Erik skriver:

  Slöjan är ett synnerligen relevant plagg i den muslimska världen.

  Kvinnorna – och männen – är väl medvetna om den rudimentära impulskontroll som en ordinär muslim/arab besitter och det är då rimligt att försöka undvika att väcka lustarna hos de lite överspontana männen.

  Men i västvärlden – där männen tydligen besitter en något mer utvecklad impulskontroll – är slöjan onödig som skydd och är istället endast en politisk uniform och i många länder finns ett uniformsförbud vilket borde göra den lätt att förbjuda.

  Gilla

 19. Hedvig skriver:

  Redan för tio år sedan hade jag min uppfattning klar om slöjförbud eller ej i Sverige. Till saken hör att jag yrkesmässigt mött hundratals kvinnor med olika typer av islamsk klädsel inklusive slöja.
  Jag tyckte att Nyamko Sabuni kom med ett bra förslag: lag om slöjförbud för flickor under 15 år. Tyvärr fick hon inte gehör för det i regering och riksdag.

  När jag vid ett tillfälle råkade hamna i en T-banevagn som var tom förutom fyra heltäckta svartklädda människor, fylldes jag – till min förvåning – av skräck. Jag som var så van vid troende muslimer!
  Vid nästa T-banestation bytte jag skyndsamt vagn.
  Efteråt har jag funderat över varför jag blev så rädd? – Och kommit fram till att det berodde på att jag inte såg deras ansikten, deras ögon och mimik. Var det kvinnor eller män? Vad hade de för avsikter? Hade de vapen under chadooren?
  Min slutsats: Det måste vara förbjudet att vara maskerad i offentliga rum!

  Till det kommer att all personal inom hälso- och sjukvård, och som arbetar med livsmedel, matberedning etc måste följa strikta svenska lagar om hygienföreskrifter.
  Det är absurt att DO kan fälla arbetsgivare som följer svenska lagar och förordningar.

  Gilla

 20. Svarta hammaren skriver:

  https://www.svd.se/trumps-sverigebild-en-langsiktig-sakerhetsfraga/om/hogermarginalen

  Här har vi ett exempel på en klassisk härskarteknik, skribenten utger sig för att vara vuxen och säger att Trump sprider en falsk bild av Sverige, utan att någonstans peka vad som är fel i den i huvudsak. Har Sverige allvarliga problem med invandring, har vi eskalerande otrygghet och blir våra kvinnor våldtagna med skrämmande frekvens av invandrare, kan kvinnor gå på badhus och festivaler utan att riskera trakasserier? Artikeln är ett bra exempel på det presidenten menar är fake news, det är nyheter som missar poängen och är fel i huvudsak, alltmedan etablissemanget söker fel i bisaker och bisatser och kallar det fake news. ”Vi” är inte ens eniga om definitionen av fake news.

  Trump är hatad för att han pekar på det som är huvudsaken, om det så är att terrorister är muslimer, i huvudsak, eller att FN är anti-israeliskt i huvudsak, eller att NATOs medlemmar i högre grad borde betala mer för sitt försvar. MSM inklusive SvD försöker lura oss att allt handlar om bisaker. Hellre ungefär rätt än exakt fel.

  Liked by 1 person

 21. 77711n skriver:

  Som sagt, att skriva in i grundlagen luddiga begrepp som mångkultur m m utan närmare definitioner av vad som menas har fått förödande konsekvenser för landet.

  Gilla

 22. Kjell Jegefors skriver:

  Björklund i Agenda tror jag var enkelt. För det första vet inte Björklund vad ämnet egentligen handlade och dess olika betydelser. Däremot är det som vanligt betydelsefullt att som politiker synas gärna med halvkontroversiella frågor som saknar dagsaktuellt politiskt intresse (och alltså ofarliga). Får Björklund dessutom en inbjudan till Agenda så är det mycket bra. Som Agendainslaget visade så behöver Björklund inte säga något som är begripligt men ser allmänt trevlig och seriös ut men har fått visa upp sig i TV – en påminnelse om att han och L finns till därmed har han nått sitt mål.

  Gilla

 23. nilsdacke skriver:

  Atatürk på sin tid var uppvuxen som muslim och visste vad det handlade om. Han genomförde reformer som snabbt sekulariserade Turkiet och gjorde det mer västerländskt. Under hans ledning krympte islams roll i det offentliga livet drastiskt , kom rättsliga regler i europeisk stil till, avskaffades sultanens kontor samt infördes nytt språk och västerländska kläder. Han förbjöd slöjan som varande en religiös manifestation för islam och sharia.
  Nu är tyvärr utvecklingen i Turkiet under ledning av Erdogan på väg tillbaka i fel riktning.

  Liked by 1 person

 24. MartinA skriver:

  Vad gäller slöjan. Att ha regler för klädedräkt, eller snarare statsreligion vilket ju är vad det hela gäller, eller ”sveriges värderingar” som PE så illa uttrycker sig. Hörde nationalstaten till. En nationalstat är när ett folk är så dominant på ett territorium att det kan skapa en stat som helt domineras av det folket. ”sverige” vilade på det svenska folket, var helt enkelt det svenska folkets politiska uttryck. Detta har nu upphört att vara fallet. Och att som PE gör hålla på och låtsas som det fortfarande fanns en svensk nationalstat. Eller låtsas att nationalstaten var ”muuuh värderingar”. Är destruktivt. Eftersom det inte finns ett vi så är målet att upphöra att dela värderingar och pengar med varandra. Eller snarare, detta kommer ske oavsett vad någon gör. Men om PE vill vara konstruktiv bör han ju snarare diskutera hur denna upplösning sköts på bästa sätt. Snarare än att låtsas som det fanns något alternativ till den. Jag blir heligt förbannad när PE NU börjar snacka om att upphäva mångkulturen. Nu när mångkultur är livsnödvändig för att vi svenskar skall ha någon förmåga att fortsätta existera som folk. DÅ börjar PE snacka om att avskaffa mångkulturen. PE deklarerar därmed att han avser utrota det svenska folket och att han är svenskarnas fiende.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.