Vad bråkar man om?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I vår kultur anser vi, tror jag i alla fall, att politiska konflikter är på allvar. De politiska motståndarna har viktiga och genomtänkta, ehuru olika, uppfattningar grundade i noga överlagda ideologiska filosofiska resonemang. Där finns till exempel konservativa, liberala, socialistiska och andra idéströmningar som alla har sin egen vision om hur samhället bör utformas.

Inom fotbollen är kampen minst lika hård, inte bara mellan lagen, utan också, och kanske framför allt, mellan respektive lags anhängare, som ofta inte ens aktar för rov att använda fysiskt våld för att tillkännage sina djupast kända uppfattningar.

Själv är jag mer intresserad av politiken eftersom den har ett så allmänt erkänt och betydelsefullt intellektuellt innehåll. Man tycker sig förstå vad de bråkar om. Så är det inte, tycker jag, inom fotbollen. Där vill ju båda lagen samma sak, nämligen vinna genom att vara bättre spelare, och jag har svårt att förstå varför jag skulle föredra det ena framför det andra (annat än att jag kanske alltid borde stödja det lag som vinner eftersom det spelar bättre).

Men som bekant har allt fast en benägenhet att förflyktigas och allt heligt en tendens att profaneras, så även min föreställning om en bestående avgrundsklyfta mellan politiken och fotbollen.

I många länder liknar politiken faktiskt mer fotbollen än politiken. Det handlar bara om vem som ska få guldet med åtföljande fringisar. Så är det i samhällen där politiken handlar om vilken stam eller klan som ska styra. Jag tycker även att islam påminner mer om fotbollen än politiken (och kanske därvid avslöjar mina fördomar och kunskapsbrister). Det ena gänget hatar det andra gänget, ofta med ännu större eftertryck än fotbollsfans, för att det ena gänget, men inte det andra, anser att kalifen Alis ättlingar borde ha styrt alla muslimer sedan 1400 år. För mig, som kanske saknar fantasi, är detta mer jämförbart med att hålla på ett av två fotbollslag – som egentligen inte går att skilja på om de tar av sig tröjorna – än att upphetsas av den för Sverige i sanning så betydelsefulla och avgörande skillnaden mellan till exempel kristdemokrater och moderater.

I boken Gullivers resor beskriver den engelske satirikern Jonathan Swift bland annat hur Gulliver hamnar i ett land som heter Lilliput och som liksom Sverige har ett välutvecklat politiskt system. Distinkta ideologiska motsättningar råder mellan de två mest inflytelserika partierna. Det ena partiet kämpar med glöd för att ägg ska öppnas från den tjocka änden (”tjockändarna”), medan det andra partiet strider med samma iver för uppfattningen att ägg ska öppnas från den smala sidan (”smaländarna”).

Jag kom att tänka på detta när jag läste en text av David Brooks, normalt en av mina favoritkrönikörer, som just i den här texten ska förklara varför han med sådant eftertryck ogillar Trump.

Han talar om sin saknad efter den gamla fina amerikanska myten:

Den amerikanska myten var alla från Washington till Lincoln, Roosevelt och Reagan uppfyllda av. Den gav USA en uppgift i världen: att sprida demokrati och frihet. Den fick oss att med omtanke ta emot de nedtryckta massor som drömde om att få andas fritt och ge dem möjlighet att utveckla sina inneboende krafter.

Men nu är den här myten illa sargad. Den har naggats i kanten av ett utbildningssystem som ersatt undervisning om amerikansk historia med en formlös multikulturalism. Av en intellektuell kultur som inte kan föreställa sig vad omtanke är. Av människor på vänsterkanten som känner sig besvärade när de hör ordet patriotism, av människor­ på högerkanten som känner sig besvärade av att vi måste ha en federal regering för att styra vårt land.

Med små ändringar ger det även, tycker jag, en hygglig bild av Sverige: ett fint gammalt land som sargas av pk-ism. Om Brooks varit politiker kunde hans valspråk exempelvis varit ”Make America great again”.

Men om Brooks sagt ”Make America great again” så hade det inte varit samma ”Make America great again” som Trump uttalar, för Trump är fienden för Brooks. Trump och hans vapenbroder Bannon tror nämligen på ”motmyten” att det bland amerikanerna finns bra människor som kan rädda landet:

De hävdar… att det ute i folkhavet finns en samling människor, en sund kärna, som är genomsyrad av nationens genuina själ och genom sitt strävsamma liv ser till att vi får mat på bordet. Dessa pålitliga krafter är nu hotade av en internationell elit och skadlig inverkan utifrån.

Denna motmyt är enligt Brooks ”statisk och trångsynt”. Trumps och Bannons land är ”fjättrat i sin nostalgi”. Ursäkta, men är det inte lite som att höra en smaländare förtala en tjockändare? Tycker inte Brooks att det är bra om det bland medborgarna finns sunda människor som kan göra ”America great again”? Han vill det ju själv. Eller är det folkhavet som han är rädd för?

Kan det vara så att utvecklade och politiskt sofistikerade länder som USA och Sverige i själva verket blivit lika efterblivna som fotbollsfans, muslimer, lilliputianer och klanfolk? Handlar det bara om dominerande lag som gör allt för att hålla sig kvar vid guldet?

42 reaktioner på ”Vad bråkar man om?

  • rudmark skriver:

   Vilken svår fråga. Nämner jag det kan Sverigedemokraterna (som är mer socialliberalt) dra nytta av det. Pass……eller förresten, vet inte. Nej jag vet jag ringer kompis (Tomas Tobé) och frågar honom!

   Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   På det djupa idéplanet finns inget konservativt parti i Sverige, inte i USA heller. Hela västvärlden domineras av en utopistisk vänsterliberalism, som genomsyrar även de ekonomiskt eller kristet konservativa partierna. Ju mer dessa idéer materialiseras, desto snabbare går vår instabila och svaga civilisation mot sin undergång. Läs gärna en intressant idédiskussion om det politiska klimatet i Kanada, som kommit att likna det svenska allt mer. Multikulturismen blev lagstadgad där 1982 och genuina högeridéer har länge varit tabu, precis som i Sverige. Se sajten amerika.org ”Interview With The Mods of /r/RedEnsign” (19 febr).

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    I Sverige förstås inte. Men i USA finns en konservativ falang inom det Republikanska partiet, representerad av personer som Robert Taft, Barry Goldwater, Ronald Reagan och kretsen kring William F. Buckley. Thomas Sowell är definitvt konservativ.

    Efter Brexit kan man kanske kalla Konservativa partiet i England konservativt igen.

    Liked by 1 person

 1. Du och jag - vi och dom skriver:

  Människan söker gärna entydighet fångad och innesluten i en mänsklig gemenskap. Hon gör det ytterst för att hon är en social varelse med väl utvecklade sociala behov. Denna förmåga och vilja att klumpa ihop sig i tillhörigheter, kräver att hon i hög utsträckning, underordnar sig ett kollektiv. Att hon delvis överger sin egen individualitet. Enigheten inom gruppen kräver rentav att egen logik måste underordna sig gruppintresset.

  Evolutionsmässigt äger gruppen, hos ett socialt djur, stor kraft och förmåga att stärka möjligheterna för överlevnad. Samarbete och funktionell enhetlighet har därför premierats i urvalet. Det är därför vi ser så kraftfulla psykologiska mekanismer i arbete inom olika typer av gruppbildningar. Vi ser dem inom idrott, politik, ideologier, inom brottssyndikat och i kulturell enhetlighet.

  Människans förmåga att gruppera sig är inte något enkelt. Vi ingår alla i en väv av olika grupprelationer. Vi ser organiserande i verksamhet inom familjen, laget, arbetsteamet, hembygden, könet, etniciteten, no-go-zoner, men även i ideologier, religiös tillhörighet och i historiskt gemensamma rötter.

  Hierarkier är en framträdande metoden att bygga strukturer, att mänskligt organisera sig. En topp styr, och tagna beslut fortplantar sig nedåt. Lydnad och underordning utmärker även människan. Dessa mekanismer återfinns överallt där människor kommer samman i ett ömsesidigt beroende.

  Att behärska socialt kapital och materiella resurser har för individen blivit till en mekanism att positionera sig inom gruppen. Ju högre upp man tar dig desto större auktoritet och makt har det givit en. Social erkänsla har följt med. Och evolutionärt har man gett då gett den egna avkomman bästa förutsättningar för fortlevnad. Vi ser att hälsan till del även följer med högt socialt kapital.

  Så logik lever sitt liv – och sociala mekanismer sitt. De är mer sällan helt kompatibla. Grupp och gruppintressen följer alltid i människans spår. Vi och dom lever inom alla människor. En del vill bara inte erkänna det – för fångenskap i eget synsätt leder lätt till ologiska kullerbyttor.

  Liked by 2 people

 2. Hortensia skriver:
 3. Hortensia skriver:

  ”Kan det vara så att utvecklade och politiskt sofistikerade länder som USA och Sverige i själva verket blivit lika efterblivna som fotbollsfans, muslimer, lilliputianer och klanfolk?”

  Absolut. Sverige är om inte annat på god väg, att bli precis lika efterblivet som valfritt dysfunktionellt, utomeuropeiskt skitland; exempelvis Syrien:

  http://www.expressen.se/kvallsposten/14-ar-gammal-gift–och-hoggravid/

  Lösningen är busenkel. Skicka tillbaka den kusingifte barnvåldtäktsmannen och alla hans lika efterblivna anhöriga till medeltidsvärlden, så att de kan berätta för sina flyttsugna likasinnade, att i Sverige är även flickor barn tills de fyller 18 år.

  I Sverige är det förbjudet för vuxna att ha sex med ett barn under 15 år, även om man är ”gifta” och man får inte gifta sig med barn, eller ha flera fruar samtidigt. Den migrant som är för efterbliven, för att förstå och respektera dessa enkla levnadsregler bör alltså undvika att välja Sverige som sitt bidragsturistmål!

  Liked by 2 people

 4. Bo Divander skriver:

  Det är intressant hur olika strömningar genom historien utpekats som negativa för folk och enskilda människor. En sorts elit som bara ränker på sin egen makt. Frimurarna har alltid misstänkliggjorts, även om jag själv inte sympatiserar med dem, Bilderberggruppen har i östeuropa setts som en elit som styr bakom kulisserna. För att inte nämna judarna, som ofta uppfattats som ett folk med världsherravälde på agendan. Mot detta har de vanliga, strävsamma och hederliga människorna ställts. I Europa är det EU som är monstret, med Åkessons formulering. I USA är det etablissemanget i Washington som är de onda, i Trumps idévärld.

  Intressant.

  Gilla

  • Svarta flodvågen skriver:

   Falska analogier är värre än inga alls. Jämställer du nu alltså att man infrågasätter globalisering, värdemässing relativism och massinvandring med de som tror att judarna konspierar för världsherravälde? Jag tror du fullstämdigt missförstår exakt det som Patrik beskriver, det är inte en elit som pekar ut en grupp som judarna som ansvariga för allt ont, istället pekar man ut hela det ledande skiktet i väst, tillsammans med deras missledda väljare.

   Liked by 1 person

 5. Lasse W skriver:

  Ja så blir det när ekonomin tagit över politikens roll och vi mer ägnar oss åt oss själva – vårt utseende, vår hälsa och åt att synas på scenen med våra fina vita tänder som måste synas ordentligt när vi flashar upp i det leende som ska indikera framgång. Och vi vet självklart också vilka åsikter som är gångbara för tillfället och vilka som inte är det. Vi är vår egen marknadsföringsavdelning. Rätt kläder, rätt resmål, rätt åsikter ger rätt vänner och rätt jobb. Barnen förvandlas även de till accessoarer som ska visas upp. Vi lever i en apolitisk tid. Medelklassen har tagit över. Och vi har fått en ny invandrad osynlig och bortdefinierad underklass som fyller upp hyreslägenheterna i de kommunala bostadsföretagen. En underskattad motor i den stora invandringen till Sverige är den stora andelen hyreslägenheter i landet. Sossarnas bostadspolitik som Sveriges öde. Vem skulle nu bott i Rinkeby, Rosengård och Hjällbo om inte invandrarna gjorde det? Svenskarna bor ju numera i villor och hippa bostadsrätter. Ett tag till. Men blir det en större kris kan svenskarna räkna med att få sina fönsterrutor sönderslagna och sina BMW vandaliserade. Obalanserna i boende och levnadsvillkor i landet börjar nu motsvara dem i London, Paris eller Lyon. Ursäkta utvikningen.

  Gilla

 6. Bo Svensson skriver:

  Den mening med lagtävlingar man kan hitta om man tänker efter, är att om lagen representerar genetiskt skilda grupperingar, man skall få veta vilken grupp som är bäst i just denna idrotts utövande. – Vilket då i grunden måste handla om mannens strävan efter rang
  och framgång bland de attraktiva kvinnorna. – Tävlingar mellan lag som består av ungefär likadana blandningar av diverse folkslag, är i grunden meningslösa. – Att det ena vinner över det andra bär inte på någon meningsfull information.

  Idén om att USAs framgångar byggde på konstitutionen och klok lagstiftning och att välkomna förtryckta, kan hända är väldigt tjusig och attraktiv och kan ändå vara en stor vacker och livsfarlig lögn. – Framgången bottnar kanske istället på att man, under den stora invandringen dit, sorterade bort alla icke önskvärda enligt de kriterier som gällde då.

  Och trovärdigheten i den tjusiga och attraktiva idén om vad som gjort USA stort, har nu spruckit när konsekvenserna av invandringen från Latinamerika och muslimbältet pekar mot avgrunden.

  Den överdrivna tron på förträffligheten i USAs konstitution och demokrati ställer till med katastrofer överallt där man försöker tvinga den på andra. – Den valda majoritetens makt över alla de andra i etniskt blandade länder resulterar i massakrer och folkmord. – Brösttonerna skall reserveras för rättsordningen och demokratin underordnas rättsordning.

  Liked by 1 person

 7. Svarta flodvågen skriver:

  Ja och nej, jag tror att det är fullständigt rätt att våra politiker fortfarande profiterar på att svenskar tror att de har principer och kämpar för större värden när i själva verket det är just det politiker inte gör, de är förstörda av själva spelet, de har glömt vad det handlar om och att det faktiskt finns bra och dåliga människor. De vill bara hålla sig kvar i ligan.

  Där detta blir tydligast är i vad jag tror är ett rävspel inom alliansen som verkar lyckas. Moderaterna skärper tonen mot invandringen alltmedan Centern gör motsatsen, på så sätt fångar M upp de som är för fega för SD och helst vill vara både respekterade och mot invandring, på andra sidan så fångar C upp invandringextremisterna, till och med från Mp, eftersom för allt fler väljare så är det denna fråga som är lättast att få social uppskattning för via facebook exempelvis. Alliansen kastar därför ett stort nät, och eftersom politk är att kompromissa så behöver varken M eller C genomföra några signifikanta åtgärder i någon riktning utan allt kommer att fortsätta vara precis som det är nu, dvs steg för steg mot avgrunden.

  Men nej för de nya på scenen, tydligast Trump, men också SD även om de också genomgår en korruptionsprocess, agerar annourlunda, de tror att det finns något att kämpa om på riktigt, Patriks exempel ovan är mycket bra, hur kan man ha mage att påstå att det finns strävsamma människor som är USAs hjärta?

  Därför så är det en mycket viktig strid vi ser, ett pradigmskifte, där våra politikers ”pragmatism” ändå haft en riktning mot globalisering och multikulturalism och relativism som de nya krafterna ifrågasätter, det Trump säger är att han inte tycker att en muslim är utbytbar mot en arbetsam mekaniker från mellanvästern, han ifrågasätter själva tidspilen hela västvärlden har styrt efter i 30 år eller mer, med undantag möjligen för Reagan. Trump säger, allt är inte relativt, jag är bättre och de är mina väljare också. Det är bättre att vara laglydig, strävsam och att he ett kristet kulturarv.

  Patriks senaste alster är enormt viktiga och innehåller insikter som jag tror få svenskar besitter.

  Liked by 5 people

  • Svarta flodvågen skriver:

   En uppföljande tanke jag glömde det är att det ju är en klyfta här för väljarna är inte lika cyniska, de tror och tycker att det finns något att kämpa om. Det etablissemanget nu är så arga över är att det har kommit politiker på scenen som fångar upp en snabbt växande grupp som inte håller med om färdriktningen. En sak jag inte förstår är varför etablissemangen har riskerat hela sin konstruktion genom att framhärda med massinvandring och i synnerhet muslimsk sådan, det stjälper dem över ända. Jag får inte det helt att gå ihop med deras bottenlösa cynism, de riskerar hela globaliseringsprojektet pga muslimsk invandring, det får mig att misstänka att det faktiskt finns konspiratoriska drivkrafter som överskattat sin styrka och nu börjar attackera demokratin,det är det attackerna på Trump handlar om.

   Gilla

  • Svarta flodvågen skriver:

   Ytterligare en uppföljande tanke, det slår mig att SvD är rent utopiskt vänsterliberal, läs exempelvis om Mårten Schulz bravader nyligen, men lyckas lura många att så inte är fallet. Är hela syftet med att ha Arpi och Gudmundson anställda att lura läsare att tro att de inte läser vänsterpropaganda?

   Liked by 1 person

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Minns ni den här textraden från skolan?

  ”Herre förlåt dem ty de veta icke vad de göra!”

  Ibland, till och med rätt så ofta, kan jag tycka att den meningen är applicerbar på politiken.

  När jag är på mitt positiva humör, så föreställer jag mig att politikerna har en ambition att hitta på något som är gott och bra för det stora flertalet. I vissa fall även för någon liten grupp som på något sätt har hamnat i kläm.

  Märkligt nog (?) kommer nästan alltid migrationen upp till ytan. Det är ett praktexempel på att ”de veta ej vad de göra”.

  Att man till landet släpper in människor som flyr för sin fysiska säkerhet kan jag självklart acceptera. Men eftersom det inte pågår några väpnade konflikter i Europa, så flyr inte dessa människor för sin fysiska säkerhet fram till gränsen mellan Danmark eller Tyskland till Sverige.

  Det är nu som den tankemässiga oredan slår till med förödande kraft.
  Om det gäller att fly krigets elände så är faktiskt Turkiet helt OK. Det tycker i alla fall mer än 99% av turkarna. Dom stannar där dom är. Åtminstone av säkerhetsskäl.
  Följaktligen finns det något annat som triggat lämmeltåget.
  Jo – någon har sagt att i Europa får man smör på brödet också.

  Jaha. Men eftersom jag sitter i Turkiet med min brödbit och inte gör något vettigt, så kan jag ju lika gärna sitta i Europa och inte göra något, men med smör på brödet.
  Nu drar vi!
  Fullt förståeligt.

  Långt uppe i norr satt Reinfeldt och tyckte att det hade gått rätt så hyggligt att hålla sig kvar på taburetten med hjälp av några jobbskatteavdrag, som han betalade med att kalla försvaret för ett särintresse och som därför inte fick de pengar de ansåg sig behöva för att fullgöra de ålagda uppgifterna. Rättssystemets resurser stärktes inte heller gentemot behoven. Dessutom såldes delar av landets gemensamma resurser ut, så att man fick in pengar i kassan.
  Folk kunde köpa aktier i företag som de faktiskt redan ägde. (Helt fantastiskt konststycke egentligen att förmå någon att betala en gång till för en sak de redan hade betalat fast den gången via skattsedeln.)
  Till och med Reinfeldt och polarna begrep att det där kunde man inte fortsätta med i evighet, så nu satsade man på mjukare värden. Som empati till exempel.
  ”Flyktingarna” skulle få bli verktyget med vilket man kunde visa upp sin verkliga godhet och empati. Hemma, men framför allt utomlands. Landet skulle bli en humanitär stormakt.
  Nu jädrans skulle det sparkas boll med de stora pojkarna!

  Nu bar det sig ju inte bättre än att några viftade med handen och undrade hur i herrans namn detta skulle betalas, för att det skulle kosta det begrep ju alla.
  Dessa fick då snabbt veta att de var ena empatilösa jäklar och dessutom elaka när det fanns folk som flydde för sina liv.

  Media som såg potentialen höll med och nickade bifall så ivrigt att de små grå fortfarande inte har hamnat riktigt på rätt plats. Det skrevs spaltkilometer i godhetens tecken, så till den milda grad att jag tror de satt på redaktionerna och grät en liten skvätt när de kände hur empatin riktigt bubblade inombords.

  Nu bar det sig inte bättre än att Reinfeldt fick smyga sig av scenen och efterträddes av Löfven. Frågvise Svenne, han som undrade över betalningen, satt och muttrade men höll i alla fall tyst. Nisse däremot var påstridig och nu hasplade Löfven ur sig något om att visst kostar det en del.
  Nu.
  Men sedan går det plus.
  På sikt alltså!

  Nu är det trots allt så att i de här herrarnas hyllor så finns utredningar sedan flera år tillbaka som klart visar att det finns inget ”på sikt” där det ens går runt, än mindre med plus.
  Tino Sanandaji har nyligen visat på det igen och hänvisar bland annat till tidigare forskning i ämnet (vilken i beaktande av de politiska ambitionerna har gömts undan från ljuset).

  Nu kan jag inte med bästa vilja i världen uttala mig som han på korset, så jag får nöja mig med:

  ”de veta inte vad de göra”

  Liked by 6 people

 9. Bo Svensson skriver:

  Och en global rättsordning värd att respektera, är en där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte för att man har misslyckats där man hör hemma. – Flyktingproblemen får lösas på bekostnad av flyktingproducerande länder och inte genom att lasta problemen över dem som förtjänat bättre.

  Liked by 2 people

  • Kuckeliku skriver:

   Våra vettlösa politiker anser att folk som arbetat sig till ett välfungerande samhälle skall straffas genom att omvandlas till uppsamlingsläger för världens krigande islamister och proto-islamister.

   Donald Trump har fått Sverige på hjärnan och noterar hemska terrordåd som vi svenskar förefaller lyckligt ovetande om. Tydligt är i alla fall att Sverige fungerar som avskräckande exempel för resten av världen. DNs Jonas Thente rapporterar hur en amerikansk gränsvakt blev helt tagen när gränsvakten blev klar över att Thentes son var från Malmö. Ungefär som om han var från Hiroshima.

   Liked by 1 person

 10. gmiksche skriver:

  Det är märkligt och samtidigt avslöjande hur intelligenta och till synes självständiga skribenter som Brooks rättar sig i ledet. I det led som tidningens Editorial Board föreskriver. I det här fallet är det lätt att konstatera att så är fallet, eftersom Editorial Board numera rätt ofta ger sin uppfattning om heta frågor till känna. På ett auktoritativt sätt. Som skribenternas ledtråd.

  Förr i tiden var fotbollslag just – fotbollslag. Sympatier och antipatier var spelarnas och supportrarnas. Numera finns det fler aktörer i den kommersialiserade sport som toppfotboll har blivit, i vart fall hos topplagen. På samma sätt har media förändrats. Lika lite som en fotbollsspelare uppskattar en skribent att få sitta på bänken medan de andra bollar. Vilket kan vara en förklaring till att Brooks accepterat att spela på en plats i laget som i och för sig inte passar honom. Men som passar lagledningen och de krafter som man kan förmoda står bakom den. I form av annonsörer och finansiärer.

  Det viktigaste är att lagledningen och supportrarna hålls nöjda. Att döma av läsarnas kommentarer – med få undantag – har tidningsledningen valt rätt väg. Varje gång jag skummar genom kommentarerna till en artikel som rör Donald Trump kan jag inte bli att förvånas och faktiskt förskräckas över det ohöljda hat som det stora flertalet kommentatorer hyser mot sin nye president. I synnerhet om man håller i minnet att den tidningens läsarkrets består till stor del av människor, vars utbildningsnivå ligger långt över genomsnittets.

  Liked by 1 person

 11. lioninuniverse skriver:

  Jag lämnade ”Stå Upp för Peter Springare”… när jag insåg att många av dem på den siten – är precis som DEM och DET som PE skriver om dvs som Black Army, Ultras osv…. DE predikar – ja, just pre (före) + dikar (gräver fallgropar) , dvs förbereder ett flöde, som jag inte kan se ÄR det FLOW -som varken gagnar landet IRL ( plattformen för energin, scenen etc ), ”spelarna” (vi) -eller alla religiösa andar hit och dit ( läs domaren på arenan) …. Kanon Patrik om din text – och att DU sticker ut både haka – och annan vital del… Fortsätt din mission !!!

  Gilla

 12. Sidonie Jansson skriver:

  Vi har fått beskåda något märkligt vad gäller grupper styrda av sin vision om hur ett samhälle bör utformas, och det är när i USA och runtom i Europa människor gick på gatorna och demonstrerade, oftast mot och nästan aldrig för något. Mot D. Trumps ”kvinnosyn och fascistiska fasoner” har i stort sett alla demonstranter, inklusive kvinnomarschen, använt sig av verbalt och fysiskt våld mot sina motståndare som inte använde sig av våld, och mot ordningskåren. I Frankrike när vänster och förorts ungdomar har protesterat mot ”polisvåldet”, som om alla poliser i hela landet begår brott när de gör sitt jobb, har de gjort det med att använda sig av våld och förstörelse av byggnader och bilar. Vänster och feminister kan visa sig beredda att alliera sig med andra grupper, i detta fall muslimer som vill införa sharialag, och illegala migranter, utan att kolla om där ingår kriminella, när det passar deras syften och legitimisera sitt hat mot en person eller en annan grupp. Alla dessa nya grupperingar som utnyttjar skyddet av ”minoriteter” för att gå mot det de kallar för fascism, t ex, Linda Sarsours kvinnogrupp mot Trump allierad med lbtq och islamiska grupper, kvinnor med amerikanska flaggan som hijab, och illegalt i landet mexikaner, men gruppen ”for Life” mot aborter fick inte vara med. Alltså helt motstridiga värderingar som kan förvirra oss, åskådare.

  Liked by 1 person

 13. Svarta flodvågen skriver:

  För att anknyta till gårdagens inlägg om att det inte finns något vi längre. Läs exempelvis dagens DN, föreställ er att man går in i det med att försöka finna om Trump gör något konstruktivt, det man möts av är en kanonad som pekar på alla hans fel, personliga, oväsentliga och vid sidan av huvudsaken, och alla ger de honom uppmärksamhet. De som valt sida bekräftas och förfäras men förstår de varför USA ekonomi går starkt? Jag å min sida blir bekräftad i att media är hysteriska och söker andra kanaler, FOX news kanske. Inget vi i mitten, det kan knappast bli tydligare. Detaljer i Sverige bilden är fel men är budskapet att vi har problem med massinvandring, muslimer och kriminalitet fel, svar nej.

  Det som saknas i Sverige det är personer som Trump som har nog privata medel att spela helt utanför åsiktskorridoren, de som finns inom näringslivet kan man inte känna annat än ett djupt förakt för att de låtit Sverige förfalla. Vi behöver helt enkelt ledare som är rika, Åkesson behöver sitt jobb, vi behöver anti-etablissemangekrafter med egna medel. Var är alla våra företagsledare som har cashat ut? Spelar golf?

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   Wallenbergarna m fl. Som solar sig i Nobelfestligheternas glans utan att tänka på att även den glansen kommer att falna. Kungafamiljen inräknad. One in hole, men vilket hål! De tror att de kan ta tillflykt till Bahamas eller något annat hål. Det är hin håle som kommer att ta dem.

   Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Brooks missar grovt på två punkter om den amerikanska myten och dagens situation. Han skriver att myten blivit ”naggad i kanten” av utbildningsväsen, multikulturalism, bristande patriotism, finanskris, kulturelit mm. Insikten finns alltså, men graderingen är nonsens, därför att ”naggen” i själva verket har huggit unionen i tre delar.

  USA:s öst- och västkust liknar numera socialtanternas Sverige. En förödande miljöpolitik, identitetspolitik, radikalfeminism osv har genomförts, inte uppifrån som här, utan med hjälp av mäktiga lobbygrupper och advokatväldet (en våt dröm för Anne Rambergs giriga garde). Lägg till Wall Streets och globalistmiljardärernas makt och hela den djupa ekonomiska och politiska korruption som ”mellanstaternas folk” hatar.

  Förverkligandet av kulturelitens amerikadröm har gjort att t ex Kalifornien är bankrutt, dess infrastruktur är gravt vanskött (bl a därför som dammen kan spricka), illegala invandrare i massor, även officiellt lär de med europeiskt ursprung nu vara i minoritet där (ca 38 %?; spanskamerikaner ca 39 %? hittar tyvärr inte källan nu).

  ”Naggandet i kanten” är i själva verket en flumvänsterliberal cancer, en malign narcissistisk utopism, vars totalitära och våldsbejakande natur nu borde vara uppenbar även för Brooks och hans gelikar. Men han lever gott på att producera mytstoff, inte på att bygga dammar och vägar, så han kan fortsätta att baka fluffiga floskelkakor av 10 procent substans och 90 procent nonsens.

  Brooks andra nonsenstanke är att den amerikanska myten alltid gått ut på att sprida demokrati och frihet i världen. Denna imperialistiska idé är förvisso inte gammal i USA:s historia, men nu passar den bra ihop med de ”intellektuellas” ”demokratiskt” nysovjetiska hjärntvättssocialism. Och därför morrar och skäller den välavlönade kulturelitens nyttiga idiotdoggar så argsint i de globala superkapitalisternas koppel.

  Den amerikanska mytens kärna har ju aldrig varit globalistisk eller socialistisk. Den har gått ut på att individen ska ha frihet att bygga sitt eget liv, helst tillsammans med likasinnade. Det är den framgångsrika individens och den framgångsrika gruppens exempel som sedan kan inspirera andra individer, folk och länder.

  De materiella strävandena har i både USA och Sverige länge gått hand i hand med kristendomens kärna, för Jesus underströk alltid individens andliga väg, det föredöme på vilket församlingar bygger. Det handlar alltid om frivillighet, ömsesidighet, det goda exemplets inspirerande lyskraft, inte om dagens förvirrade ”socialistkristna”, rent materialistiska idéer om att med hjärntvätt och tvång sprida andras ägodelar till tänkta offer och godhetsnarcissistiskt förstöra det egna samhällets icke-materiella skatter.

  Trump-teamets arbete går inte ut på att förverkliga en ”motmyt”, utan på att återställa den materiella och immateriella grundstruktur som har raserats, så att USA och den amerikanska drömmen åter kan bli ett föredöme i unionen och för världen. Men cancern har gått djupt in i samhällskroppen och utan sjukdomsinsikt kan USA inte tillfriskna. ”Motmyten” syftar till att medvetandegöra och aktivera immunförsvaret.

  Den är en behövlig motreaktion till det totalitära flummet, i den meningen ”reaktionär”. Inom den breda alt right-rörelsen uttrycks mycket som kan verka statiskt, trångsynt och nostalgiskt, men de idéerna är repressivt tabuerade och behöver därför luftas. Det finns ännu ingen politiskt bärande struktur och utbredd vilja att bygga upp samhället på någon viss avgränsad del av detta idéspektrum, vare sig i USA eller i Sverige.

  Liked by 2 people

 15. Anders skriver:

  Våra s.k. politiker är idioter. Nu gör sig Carl Bildt lustig på Twitter över att Donald Trump nämnt Sverige som avskräckande exempel på misslyckat invandringspolitik. Alla förstår ju att Trump, när denne talade om ”igår”, tänkte på Fox News intervju med den amerikanske filmaren Ami Horowitz om explosionen av sexuellt invandrarrelaterat våld i Sverige. Men Bildt försöker vinna en billig poäng och frågar ”What has he been smoking?”. En svensk tidigare utrikesminister som uttalar sig på detta sätt om den amerikanske statschefen! Det är helt enkelt imbecillt. Och sedan tror man att NATO, dvs USA, ska komma till vår hjälp vid en konflikt med Ryssland! Hur dum får man vara om man är svensk politiker? I och för sig har ju Bildt aldrig varit något mera än en förvuxen skolpolitiker, men i alla fall. Dessa personer måste avlägsnas från allt inflytande.

  Liked by 3 people

   • Vimsan skriver:

    Inget önsketänkande och snuttefiltande heller…
    Vem har sagt ”inga människor” Inte jag!
    Bara en synpunkt att religion är problemet!

    Alla glömmer ofta att det finns en stor massa som säger nej till religion men som absolut inte är ateister.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.