Tankenöt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En bekant framförde följande fundering:

Kommer du ihåg barnmorskan som för sitt samvetes skull inte ville göra aborter? Hon blev utbuad av pk-ideologerna. Vi kan jämföra med journalisten som för sitt samvetes skull smugglade in en afghansk migrant i Sverige (och blev dömd för det). Han blev hyllad av pk-etablissemanget.

Frågan är varför två personer som båda följer sitt samvete blir så olika sedda, den ena avfärdad och den andra ärad.

Läsaren inbjuds härmed att fundera över denna paradox (om det nu är en paradox; kanske är hela problemformuleringen felaktig). Förklara det mentala tillstånd hos bedömarna som gör att två lika samvetsömma människor får så olika betyg.

Förklaringar av typ att bedömarna är dumma i huvudet gills inte. Skriv gärna in din förklaring som kommentar till den här texten. Förhoppningsvis har du kommit på något bättre än min standardförklaring, som följer nedan.

Man måste alltid sätta kyrkan mitt i byn. Kyrkan i det här fallet är Marx diktum att ett samhälles dominerande tänkesätt är den härskande klassens tänkesätt. Sverige styrs av ett politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Om man kan visa att den etablerade bedömningen av barnmorskan och journalisten gynnar maktens intressen så är förklaringsjobbet gjort.

Varför gillar inte makten den samvetsömma barnmorskan? Det är lätt. Alla makthavare är anhängare av någon variant av principen ”du ska inga andra gudar hava jämte mig” eller ”mitt ord är lag”. Nu råkar politikerna i Abortlag (1974:595) ha bestämt att abort är tillåten fram till den artonde graviditetsveckan.

Med vilken rätt kan någon annan makt upphäva vad politikerväldet beslutat? Vad stödjer sig barnmorskans samvete på? Någonting som skulle vara högre och mäktigare än Sveriges riksdag? Finns sådant? I detta perspektiv inser man direkt att barnmorskan är en sorts subversiv kraft, en statsfiende, helt enkelt. Självklart måste lojala medborgare ta avstånd från barnmorskan och hennes anhang av potentiella samhällsomstörtare.

På liknande sätt är det lätt att visa att journalisten tvärtom på ett djärvt sätt visserligen kanske brutit mot svensk lag – vi får se hur det går när dom från första instans överklagas – men ändå strävat efter att ge makten mer utrymme och svängrum. Notera att migrantsituationen i Sverige är rena julafton för det välfärdsindustriella komplexet. I en situation, för ett antal år sedan, där de offentliga hjälpande och omhändertagande institutionerna höll på att förlora expansionsmöjligheterna på grund av brist på behövande inhemskt födda svenskar blev migrationen, som döptes till flyktinginvandring, en enastående lycklig tilldragelse. Komplexet stod plötsligt inför ett till synes outsinligt flöde av ofta totalbehövande nya klienter. Det fanns inte längre några gränser för Migrationsverkets, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens, socialförvaltningarnas och andra hjälpande instansers tillväxtchanser.

Jo, det fanns en risk för käppar i hjulet, nämligen om åtgärder vidtogs mot de resebyråer som ibland kallas människosmugglare och som utgör den rimligt säkra plattform på vilken hela verksamheten vilar. Journalistens tilltag var symboliskt. Han gjorde sig till ett levande föredöme för hela den nischade resebyråbransch som förser det välfärdsindustriella komplexet med nya klienter och därmed säkerställer dess överlevnad och expansion under överskådlig tid. Han blev en hjälte och, om domen går i verkställighet, en martyr.

111 reaktioner på ”Tankenöt

 1. bomarkusson skriver:

  Jag vill påstå att jag, genom släktskapsförhållande, fått en god inblick ”migrationskollektivet”. Där har man till fullo förstått meningen med det ”välfärdsindustriella komplexet”.

  Det mesta går att tjäna pengar på.
  Man kan köpa en mantalskrivningsadress och därmed få bostadsbidrag trots att man bor hos sina släktingar. Bostäder för anhöriginvandrare kan hyras ut rum för rum. Det är inte ovanligt med dubbla identiteter. På så sätt kan du fördubbla dina gåvor ur ymnighetshornet. Tro fan att det inte finns pengar till sjuk- och tandvård för etniska svenskar. För vem vill bli anklagad för att vara rasist och islamofob? Vad man inte säger är att akutsjukvården har pajat ihop därför att många migranter hoppar över den dåligt fungerande primärvården. Jag har nästan med milt våld förhindrat min egen hustru att åka till akuten för att få antibiotika för en vanlig förkylning med glasklart slem, vilket indikerar en virusinfektion.

  Har du ett giltigt utländskt körkort kan du få körlektioner för svarta pengar. Du behöver inte heller bekymra dig för teoriprovet. För en penningsumma kan du få godkänt utan att göra provet. Inom Transportstyrelsen arbetar någon, som kan manipulera systemet. Körprovet har man ännu inte lyckats fixa. Men du ska naturligtvis tillskriva Transportstyrelsen angående rasism om du inte klarar körprovet. Det ska vara ståndaktiga inspektörer för att inte ta risken bli uthängd som rasist.

  För varje barn du föder till världen är det bara att gå till socialen och få tio tusen spänn för en ny barnvagn. Det är till lycka för svenska föräldrar då tillgången på begagnade barnvagnar på blocket är stor. Då pratar vi inte om vilket skräp, som helst. Då det är viktigt att utåt visa sin status, är det frågan om barnvagnar av högsta klass.

  Studerar du på SFI eller Komvux, har du stor chans att få tillgång till frågorna på förhand. Den som inte vill hjälpa någon att fuska är ansedd som förrädare. Klara du ändå inte provet är det legio att man går till rektor och påtalar att läraren är rasist.

  Gilla

  • Anna skriver:

   Bomarkusson: ”Studerar du på SFI eller Komvux, har du stor chans att få tillgång till frågorna på förhand.”

   Jaså, hur går det till? Undrar jag som SFI-lärare. På vilket sätt har eleverna ”stor chans” att få tillgång till dessa frågor, du som tydligen vet mer än vi som jobbar där?

   Gilla

  • Cavatus skriver:

   Oerhörd skrämmande läsning! Jag blir bestört över att se att det gått så långt. Vänsterprofilerna skulle omedelbart avfärda sådant som rasism och förtal. De klarar inte att ta in sanningen och verkligheten. Hur ska vi stävja sådant?

   Gilla

 2. Vimsan skriver:

  Tycker det verkliga brottet begås när journalisten får sitt försvar betalt.
  Folk tvingas betala med sina egna pengar utan att tillfrågas.

  I barnmorskans fall skulle nog många välja att betala för hennes försvar, om det nu skulle behövas…

  Gilla

 3. Lars skriver:

  Om man i Norge kan skilja på arbetsuppgifterna förlossningshjälp och abort så är det naturligtvis möjligt även i Sverige – men starka krafter vill inte.
  Skälet till att man inte vill ge barnmorskan möjlighet att välja är att man då medger att dödandet av ett foster innebär ett moraliskt dilemma.
  För många kvinnor är det ett mycket stort och svårt beslut att välja abort, ibland mycket ångestfyllt. Förespråkarna för fri abort vill avhumanisera fostret och se ingreppet som en tandutdragning eller blindtarmsoperation. Fostret får inte ses som en självständig individ utan som en del av kvinnans kropp som hon kan förfoga över som hon vill. Kvinnan skall inte belastas med ett moraliskt dilemma.
  Den fria aborträtten anses vara en viktig komponent i kampen för kvinnors självständighet. Moraliska betänkligheter får stå tillbaka.

  Gilla

 4. bjornwiklund skriver:

  Lagens långa arm når väl båda någorlunda ”lika” medan något man kan kalla PK-manualen inte följer varken lagens bokstav eller anda.
  Alltså finns det andra regler, etik och moral i det jag kallar PK-manualen.
  Sedan en tredje tolkning är ju det som ”vanligt folk” anser dvs det som är eller borde vara sunt förnuft. Dock medan lagen är mer som ett granitblock och något som ”vanligt folk” motvilligt accepterar så är PK-manualen som en icke läsbar beskrivning av något som närmast kan liknas vid något en sekt tyder sig till dvs ett godtycke ungefär som barn och ungdomsleken ”spöket i rummet”….

  Dvs något för att hålla vanligt folk i schack vilket, då jag var barn, kyrkan gjorde. Ofta PSS och med samma modus operandi: utfrysning, stigmatisering, negativ särbehandling osv…..
  MEN som i barnleken: vem för glaset runt?

  Gilla

 5. Gunilla Ideström skriver:

  Jag tror att det ligger mycket i det du skriver ovan och att vi svenskar är så rädda att sticka ut och därmed bli mobbade. Följaktligen krävs det mycket mod och avsaknad av konflikrädsla för att gå emot vad pk-maffian tycker även om man inte rör sig i de kretsarna, för mina vänner kan ju sympatisera med dem eller inte vilja sticka ut hakan och drabbas då också å mina vägnar om de skulle visa att de sympatiserar med vad jag säger.
  Men jag tror också att en viktig aspekt när det just gäller dessa frågor är att när det handlar om aborter har vi närmast beröringsskräck eftersom så många av oss är inblandade. Antingen för att vi själva har genomgått en abort eller känner någon som har gjort det och vi vill inte att någon ska röra i det sår som en sådan handling ger eller röra i vänners sår och ge oss/dem dåligt samvete för vad som gjorts. Konstigt nog tror vi inte när det gäller just abort att vi genom att prata igenom det som hänt kan vi bli befriade från skuldkänslor. Är jag kristen kan jag också be till Gud om att bli befriad från min skuld, Den skuld som redan Jesus har befriat mig ifrån, men som jag inte till fullo än har förstått vad det verkligen innebär. Att jag blir fri. För skuld är den tyngsta bördan vi kan gå och bära på. Och det visste Jesus. Den hindrar oss från att se klart och handla gott mot oss själva och vår nästa. Men när det gäller aborter har till och med kyrkan beröringsskräck. Jag har aldrig hört någon predika eller prata över detta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.