Flimmer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag tror att vi fortfarande i Sverige har föreställningen att saker och ting fungerar enligt regelverket, att brandkåren rycker ut med högsta fart när en eldsvåda hotar, att dugliga tjänstemän i Skolverket genast skrider till verket för att rätta till situationen om det skulle brista i disciplin på ett antal skolor, att riksdagens skarpaste hjärnor sitter och funderar över vad flyktingkrisen egentligen beror på och vad de lojala och välmenande tjänstemännen i olika myndigheter ska få för instruktioner för att komma till rätta med svårigheterna.

Vi föreställer oss helt enkelt att maskineriet fungerar. Visst inser vi att fel kan begås och att det rentav kan förekomma slarv i myndigheterna, men vi är övertygade om att sådant är undantag. Grundregeln är att svensk offentlig förvaltning fungerar. Och om den inte gör det så behövs det bara att en beslutsam politisk ledare ryter till så att folk tar sitt ansvar och grundregeln åter börjar gälla.

Jag upptäckte denna grundföreställningen om det fungerande maskineriet när jag misslyckats med att rädda Sveriges skolor (kolla här om du är intresserad av de besvärande detaljerna). Jag berättade för kloka och erfarna människor om mina erfarenheter och min dystra slutsats att det kanske inte går att rädda den svenska skolan. De kloka och erfarna såg på mig med tvivel och förundran och undrade om jag skämtade. Det är klart det går! sa deras blickar. Att något på allvar skulle vara förlorat i Sverige gick inte in i deras hjärnor. De kunde inte tänka den tanken.

Grundföreställningen om det fungerande maskineriet är själva fundamentet för svensk politik. Denna föreställning uttalas aldrig och behöver inte uttalas eftersom den artikulerar en inställning som är självklar för oss. Vi anser oss ha ett antal partier med olika uppfattningar om hur problem ska lösas och vi tror mer eller mindre på de föreslagna lösningarna, men vi kan inte tänka oss att det kanske är så att inget parti har någon lösning som fungerar.

Jag tror att vi bör öva oss på att tänka att inget parti kanske har någon lösning (på någon enskild fråga vill jag gärna lägga till med risk för att du skriver av mig som extremistpessimist). Betänk dock att grundföreställningen om det fungerande offentliga maskineriet är ett internationellt unikum. Historiens naturtillstånd är rövar- och utsugarstaten som inte alls sysslar med att tjäna folket utan i första hand bekymrar sig över olika särintressens önskemål.

Häromdagen hade jag ett stimulerande samtal med en klok och erfaren riksdagsledamot som presenterade en illustrativ liknelse över riksdagens arbete förr och nu.

Han jämförde med hjärtats mekanismer. I det friska hjärtat, sa han, samarbetar alla delar. Elektriska impulser initieras i förmaket och förmår kammaren att medelst beslutsamma, kraftiga pumprörelser cirkulera blodet i kroppen. Det finns ett slags biologiskt ledarskap, sa riksdagsledamoten, som håller takten och ser till att allting fungerar.

Men ibland fungerar inte förmaket som det ska, sa han och höll upp ett finger för att jag skulle inse att hans poäng nu var på väg att lanseras. Maskineriet fungerar inte längre enligt grundkonceptet. Det kommer inte en impuls, utan hur många som helst. Det kallas för flimmer. Då vet inte resten av hjärtat vad det ska göra. Det förlorar beslutsamhet och kraft. Så är det med riksdagen numera, hävdade han. Den har ingen vilja och medvetenhet och ingen beslutsamhet och styrka. Den bara står och flimrar och pladdrar.

Jaha, sa jag, det du säger skulle kunna tolkas som att du längtar efter en stark man som fick riksdagen att lyda och gå i takt. Att du alltså egentligen är en sorts fascist eller nazist.

Det har du rätt i, sa han, så skulle det kunna tolkas.

Vi begrundade detta och tog ytterligare en kaka till kaffet.

40 reaktioner på ”Flimmer

 1. Hortensia skriver:

  Hjärtligt tack, Patrik, för att du förmedlar denna pedagogiska beskrivning av aktiviteten i ”kammaren”.

  Elchocksbehandling kunde nog avhjälpt åkomman, om det enbart rört sig om förmaksflimmer, men det torde krävas omfattande kirurgi och lång konvalescens (med mandelkubb, te och sympati), för att läka ett svårt infekterat ”öppet” hjärta.

  https://ledarsidorna.se/2017/02/analys-det-nya-politiska-landskapet/

  https://ledarsidorna.se/2017/02/statsministern-och-mandelkubbarna/

  Liked by 3 people

 2. Lars skriver:

  Minns en episod för mer än sextio år sedan-det är i en SJ andraklassvagn någonstans just utanför Göteborg.Någon talar upprört om en riksdagsman som missbrukat sitt riksdagsmannamandat och åkt alldeles på tok för mycket tågresor i 1-klass.Detta hade nesligen upptäckts-riksdagsmannen hade ställts till ansvar och i skam över detta hängt sig.En stor skandal på den tiden.Vem hade idag brytt sig när alla i riksdagen väl åker gratis så mycket det bara vill och orkar?Vem hade idag ens orkat höja ett ögonbryn?Nu när nuon-skandalerna står som spö i backen.Poängen är emellertid att visa på att kohesionen i en nation och i ett statsmaskineri inte ytterst bygger på närvaron av en stark man utan på ett samstämmigt system av delade värderingar i nationen och i statsmaskineriet.Den felande riksdagsmannen brännmärktes,stigmatiserade och korsfästes av ett system med rigida men samstämmiga värderingar.Systemet fungerade.Maskineriet fungerade.Fungerade till döds till och med.Men vad händer när kårandan i ett statsmaskineri helt upplöses som i Sverige idag.Vad händer när en del mycket högt opportunistiskt uppsatta statstjänstemän knappt kan tala svenska,ej delar svenska värderingar och ej vet något om Sveriges historia.Svar:Då fungerar knappt någonting.Sextio år sedan!Tänker Du kanske.Det var länge sen.Men observera att jag faktiskt fyller 99 år till hösten faktiskt.Då hr man perspektiv så att säga.

  Liked by 17 people

  • BjörnS skriver:

   Gratulerar till en aktningsvärd ålder och med tankeskärpan i behåll. Du har helt rätt och jag tror inte att Axel Oxenstierna hade varit speciellt nådig i sitt omdöme om sakernas tillstånd.

   Liked by 2 people

   • Svarta Slasken skriver:

    Får man fråga om kost och motionsråd? Hur håller man sig skärpt så länge, eller snarare hur håller man ett engagemang levande?

    Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Jeg ordnet papirer (inkl. reiseregninger) etter min statsansatte far – tilbake på 1930-tallet. Han reiste med tog på 3. klasse, for å spare staten for penger.
   Embetsmann av den gamle sorten – de fantes i Norge også!

   Liked by 3 people

 3. Fredrik Östman skriver:

  Var din avsikt att provocera? En riksdag som bara pladdrar och en riksdag som samfällt gör bara en sak är väl två tillstånd med ungefär samma grad av ordning, nämligen en mycket låg sådan. Sorterar man riksdagen och delar in den i partier och block som vart för sig försöker komma fram till bättre lösningar och sedan debatterar sina förslag med varandra, har man hittat en högre ordning.

  Varför skulle det inte vara detta tillstånd som vän av ordning eftersträvar eller önskar sig?

  Liked by 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Problemet är att det du beskriver nog fungerar när vi har business as usual. När vi möter stora problem så duger det inte.. Och nu har vi stora problem!

   Liked by 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Så länge alla roddarna är överens om att resan är mödan värd, och att man gemensamt ror väl man valt rorsman så kan det fungera.

   Nu är vi dock i ett sådant läge att vi saknar rorsman, och även så att en del av roddarna endast rycker förstrött i årorna på väg mot M/S Bryssel eller S/S FN, respektive olika penga-bankar, och ytterligare ombordvarande istället omdefinierar ‘ro’, ‘resa’ och liknande till allt möjligt, och till sist även de som på allvar debatterar huruvida vatten är vått och om drunkning inte bara är en socialkonstruktion samt att alla faktiskt har rätt att ro åt sitt eget håll på sitt eget sätt.

   Dessutom en allt starkare röst som kräver varsitt segel, och helst utombordare åt alla.

   I det läget klara sig långskeppet ‘Sverige’ temporärt bättre med en kapten som låter de som äventyrar hela fartyget fortsätta resan på ‘Medusas flotte’.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare
   PS Eller så läser Engellau Fukuyama och accepterar dennes slutsats att demokrati bäst föregås av stark, av en byråkrati lagbunden autokrati á la det tidiga Tyskland/Preussen; inte för att Fukuyama argumenterar för återgång till despotism. DS

   Liked by 3 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Bismarcks välde har väl skadat Europa näst mest efter revolutionen i Frankrike av alla historiska skeenden. Nja, före båda måste vid närmare eftertanke kanske jihad sättas.

    Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Stark man -lösningen på problemet blir ju lätt som i vargflocken där alla gör klokt i att anpassa sig till ledarens vilja och det blir farligt att komma med förslag fast man själv vet bättre.

  Jag tror på en ordning med en första kammare vid sidan av den folkvalda och där man kvalificerar sig genom intelligenstest. – Den skall vara obligatorisk remissinstans och om dess råd ignoreras, skall motivet för detta dokumenteras. – Gör den bra ifrån sig, kan den göra anspråk på smeknamnet ”vad var det vi sa -kammaren”.

  Gilla

 5. Ronnie skriver:

  Enskilt kan människan verka klok, men kollektivt uppträder hon gärna dumdristigt. Mänsklig trögheten bestämmer lätt färden – till tangentens riktning. När ingen lyssnar till historien som kollektiv erfarenhet blir människan lätt naiv – som ett barn. Det är då opportunisten kan börja fiska i principlöshetens hav, och vinna gehör för det enkla. Klyschornas tid har kommit – och då byggs inga murar. Klokheten är satt på undantag. Högstämdhet och principer får ersätta verkligheten. Med flaggan i topp, och till sång, styr samhället mot sin egen upplösning. Och en humanitär stormakt går under.

  Liked by 4 people

 6. Bo Svensson skriver:

  Den perfekta lösningen för skolan består i att det vi betalar med skattemedel, är att det hamnat kunnande i ungarna. – Vi skall alltså inte betala för att det pågår undervisningsförsök av kommunalanställda i lokaler, där barn tvingas närvara under hot om polishämtning.

  Liksom för mjölk: Vi satsar inte resurser på betesdrift, komatning, mjölkning, mejeriverksamhet och distribution i förhoppning att det skall resultera i mjölk att hämta, utan betalar först när vi kan plocka mjölken från butikshyllan.

  Liked by 1 person

 7. F. Peter Zwiefelhofer skriver:

  Du har helt rätt och jag beundrar din förmåga att uttrycka dina åsikter på ett slagkraftigt och samtidigt roande sätt.
  Jag delar många av dina uppfattningar och har kommit fram till mina åsikter på ett politiskt oerfaret men analytiskt sätt.
  Sveriges stora problem är att ”makten” över politiken och finanserna har delegerats ut till ett antal myndigheter som ”leds” av politiskt utnämnda dilletanter vilka i sin tur styrs av tjänstemännen inom sitt verk. Myndigheternas första prioritet är att behålla och helst öka sina statliga anslag och skapa tjänstemannatillväxt inom sitt område. Statens insyn och kontroll är mer eller mindre obefintliga.
  Regeringen och Riksdagen har bakbundna händer och kan endast åstadkomma mindre förändringar och rubriker i media.
  Frågan är om inte den enda lösningen på problemet vore en nedläggning av ett antal statliga verk och myndigheter och en omstart ledd av experter på respektive område med syfte att effektivisera, specialisera och radikalt sänka statens kostnader?

  Liked by 5 people

 8. Lasse W skriver:

  En lite underfundig men talande text av PE. Under senare år har ekonomin klivit fram på politikens bekostnad. Finansministrarna är de verkliga makthavarna. Vi har blivit tillväxt- och konsumtionsdyrkare. När vi inte intresserar oss för genus eller identitetspolitik eller annat icke-materiellt. Vi lever i den bästa av världar och vi tar för oss av smörgåsbordet och bjuder in hela världen att dela det med oss. Vi är positiva och varma människor. Och nyterapeutade som människorna i Kalifornien. All men are brothers.

  Politiken ligger fast in det liberala spåret och de politiska motsättningarna är lagda på is även om S envisas med lite signalpolitik kring vinster i välfärden. Det är klart att det blir flimmer när politiken saknar riktning och förvandlats till en lekplats för karriärister a la Almedalen. Allt har blivit språkspel och signalpolitik. Hmmm…..dags att se om sitt hus. Flytta? Vart då? Det känns som om vi befinner oss på Titanic och dansar vidare i salongen fastän det går rykten om en kraftig skakning på nedre däck.

  Liked by 2 people

 9. Svarta Slasken skriver:

  Är inte Alternativ för Sverige ett tecken i tiden? Detta har nog många sett komma, och jag tror inte detta är slutet, jag hade en period för ett antal år sedan när jag skrev till ledarskribenter och undrade om de inte insåg att genom att inte erkänna de strömningar som SD var ett tecken på så framtvingade de än mera fokuserade alternativ, som nu AFS.

  Det har nu gått så långt att jag välkomnar vilket parti som helst som inte är rasistiskt (lackmustestet är om det är antisemitiskt) men som vill ha långt mera kraftfulla åtgärder mot brottslighet, invandring och islam än vad SD ger uttryck för. Det är kanske så, som vissa ger skriver på denna blogg, att SD på sitt vis ändå är systembevarande, alltmedan det vi behöver är en slags kollaps av VIK genom sänkta skatter med tillhörande starkt våldsmonopol för att klara övergången. Invandrarna måste fås att återvända, med alla medel. Det kommer inte att gå med silkesvantar och ej heller genom att staten söker upp var och en och sätter dem på ett flygplan, de måste känna sig ovälkomna. Det finns därför utrymme i svensk politik för ett hårdare parti än SD är, har AfS chans att komma in i riksdagen så får de min röst.

  Liked by 6 people

 10. MartinA skriver:

  Spännande resonemang och artikel, tack!

  Jag har en bekant som arbetar med redovisning i en underavdelning i en gigantisk statlig byråkrati. När han började jobba där för en tio år sedan hade han en ekonomichef för hans avdelning som numera är legendarisk. Hon var finnlandssvensk, kärv, hade stenkoll på allt, krävande och litet excentrisk. Numera är cheferna bara bra på att få saker att låta bra. De svänger sig med politiskt korrekta floskler. Och håller små glättiga peptalks. Om ekonomi och redovisning kan de inte mycket. Och de formulerar sig så att ansvaret hamnar på den underlydande. Som sedan inte backas upp när det går fel.

  Jag tror att en gång i tiden var det bara politiker som var så här. Det gjorde inte så mycket för de hade kompetenta och helgjutna organisationer. Men de senaste två decennierna har det krupit neråt i organisationerna. Till verkschefer och myndighetschefer. Till avdelningschefer. Och nu till cheferna på underavdelningar. Det här är en del av hur attityden i samhället har varit. Att det är intention, inte verklighet, som är viktigt. Detta eviga malande om hur det bör vara. Snarare än hur det faktiskt är. Hur människan borde vara är det som har blivit viktigt, snarare än vad hon är.

  Liked by 8 people

  • Svarta Slasken skriver:

   Det är samma sak i stora privata företag, floskler från chefer som sparkar nedåt och fjäskar uppåt. Det är i vår tid kanske oundvikligt i varje stor organisation, när vissa mänskliga kvaliteer sätts på undantag som ärlighet, göra sitt bästa och solidaritet.

   Företagsstyrning genom jasägande.

   Liked by 6 people

   • MartinA skriver:

    Jo. Alltså, det har säkert varit likadant i alla tider. Så jag drog nog för stora växlar på min lilla anekdot.

    Gilla

 11. Lars skriver:

  Tillägg.Den episod som jag refererar tilldrog sig antagligen vintern 1957 eller vintern 1958.Riksdagsledamöterna på den tiden hade ej samma frikostiga förmåner som idag och deras löner var även tämligen blygsamma.Rikdagsledamöterna hade-vill jag minnas-endast fria resor i 2:a klass.Den ”brottslige” riksdagsledamoten som drevs till självmord hade på något sätt lyckats åka gratis i 1:a klass.Ett ”oerhört” brott på den tiden.Bedrägeri-om en i liten skala.Både riksdagsledamöter och en del-men absolut ej alla!- sk ”journalister” har jämfört med den tidens motsvarigheter verkligen lyckats bra i löneförhandlingarna.Riksdagspack och journalistslödder var beteckningar som användes redan då.Minsann.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   Ett tag så ansåg sig riksdagsmännen värda samma lön som en universitetslektor. En sådan har doktorsexamen.

   Då löneutvecklingen blev högst blygsam för lektorerna, frikopplade man sig från dessa och ansåg att domarjobbet var den nya referensen. En sådan har kandidatexamen.

   Numera anser man sig väl snarare behöva löner i paritet med ett justitieråd?

   Gilla

  • JL skriver:

   Mycket träffsäkert, just denna mening borde många fundera på i Sverige där man officiellt förespråkar och uppmuntrar till multikulturella samhällen:

   ”Egypten klarade sig därför att dess befolkning – och dess armé – är så homogen att det inte gick att få i gång något inbördeskrig.”

   Gilla

  • akesundstrom skriver:

   Absolut läsvärt, det är sant. Inte minst därför att texten innebär en sågning av allt som DN:s ledarsida står för. Åsiktkorridoren och PK-censuren regerar, ingen tvekan om den saken, men låt oss glädjas åt de enstaka undantagen, revorna i indoktrineringskulisserna. .

   Gilla

 12. Björn skriver:

  Det pågår ett lågintensivt inbördeskrig här i Sverige! Mellan ”Onda” och ”Goda”! De ”Goda”(Överklass-vänstern inom MSM plus alla känslo- och idol-styrda ”studerande” ungdomar) på ena sidan och de ”Onda”(Vi vuxna vanliga Svenssons som genom arbete betalar för tabelraset) INGEN sida kan ”vinna” eller få majoritet under rådande förhållanden! ETT försök till lösning vore att (1) Stänga gränserna omedelbart,(2) Sänka ALLA bidrag till ett absolut minimum och omvandla samtidigt de flesta till LÅN från Staten! (3) HÖJA fattigpensionen för svenskar som jobbat här hela sitt liv, (4) Kraftigt sänka skatten på lönearbete, (5) Införa adekvata avgifter för ALL samhällsservice!

  Gilla

 13. uppstigersolen skriver:

  Ja vi ser ju hur fler och fler i kretsen kring Socialdemokraterna berikar sig. Några exempel, Göran Persson med sin frilla som han gav förläningen chef på systembolaget och nu som rik patron på landet. Fastighetsverkets GD som låter underchefer sko sig utan att göra något, Thomas Bodström och Meg Tivéus som låter sig köpas av ett uselt presterande pensionsbolag. Det gäller att sno åt sig innan allt rämnar.

  Liked by 6 people

 14. Björn skriver:

  Stäng gränsen,sänk skatten på arbete, gör om bidrag till lån, höj pensionen för de som bott och arbetat hela sitt liv i Sverige, höj och anpassa avgifterna till ALL samhällsservice! Detta är inte ”populism”, utan snarare tvärt om! ”Populism” är att lova ALLT till ALLA, UTAN att ha täckning på kontot!

  Gilla

 15. Magnus skriver:

  Att kommentarer under en bloggtext är så otroligt mer begåvade och klarsynta än hela vårt etablissemang är tillsammans räcker för mig för att förstå hur alvarligt läget är för flumSverige.

  Majoritets befolkningen är inte längre välkomna in i den demokratiska värmen utan är utestängda från värmen som idag styrs av pk-ism sekten som ska ändra allt för allt som varit, har varit ondska. Majoriteter är onda för då känner sig inte minoriteter en del av majoriteten. Att vara realist och konservativ är som att svära i kyrkan.

  Vi har gått från ett demokratiskt samhälle till en demokratur och på väg in i en diktatur. Under tiden som samhället levt i en demokratur så har även folket trott att vi levt i ett näst intill överdemokratiskt samhälle i godhetens namn.

  Men med facit i hand så kan vi nu se att allt under denna tidsera har varit en period då Pk-ismen successivt tagit över alla vitala delar i samhällskroppen.

  Vi ska alla bli världsmedborgare och alla religoner, kulturer, traditioner, lynnen, värderingar, språk, hudfärger och kön osv ska bli lika.

  Vi ska bli könlösa hermafroditer i det gemensamma landet Tellus.

  Liked by 4 people

 16. oppti skriver:

  I USA har Boeing upptäckt att den nye presidenten har ”fuck of” pengar.
  Han avbeställde en ny Airforce One och gav tillbaka Boeings generösa bidrag.
  Detta oroar alla i det pengaflöde som sker mot makten-”in the Swamp” och dem som är vana att kunna få hjälp. Nu tar de i stället folket till hjälp-gratis eller ej?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Boeing är väl närmast hysteriska nu. Deras affär om 80 flygplan med Iran riskerar att gå i stöpet, fast jag tror att farhågorna är betydligt överdrivna. Ett temporärt inresetillstånd, där det säkert kan ges undantag för de som vill göra stora affärer, torde inte drabba Boeing.

   Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Jämte kaffet och kakorna föreslår jag studium av en tänkvärd text på morpheusblogg.se ”Hur islamiseringen påverkar Sverige”.

  Gilla

 18. Lisa C skriver:

  Ett hjärta med förmaksflimmer kan man rädda, men en hel nation med systemfel går inte att rädda, det kollapsar, systemfel har en benägenhet att fortplanta sig, så att på tampen går det rätt fort att nå botten. Sedan efter kraschen får man se vad man kan göra med delarna som blev över

  Gilla

  • Magnus skriver:

   Ja, det kan man säga! Men att en västerländsk demokrati skulle bli resultatet känns otroligt naivt!

   Det är mång som tycker att Agenda 2030 låter som bomull. Det är ju så många vakra och goda ord. Då tycker jag man ska läsa den en gång till och kanske ytterligare en gång till och samtidigt förstå konsekvenserna om den ordagrant skulle genomförs….. Är Sverige då Sverige? USA och England har vaknat. China, Indien, Sydkorea, Japan, Australien, Ryssland kommer aldrig att få ett så skadligt självskadebeteende så de länder kommer i fortsättningen vara intakta.

   Större delen av Europa blir en del av Mellanöstern och Afrika och Sverige är det land som först kommer förlora sin identitet.

   Vårt etablissemang har under en otroligt lång tid monterat ner vårt land men under de senaste årens massinvandring har vårt etablissemang tryckt på gaspedalen helt ohämmat. Dom mörkar ju inte ens längre allt sker inför öppen ridå ändå har inte folket vaknat fullt ut. Sverige är som i ett yrvaket stadie och det räcker inte….

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.