En kommunalekonomisk bomb

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 17 januari publicerade Dagens Samhälle en artikel av integrationschefen Alireza Akhondi i Vansbro kommun i Dalarna som väckte stor uppmärksamhet.

Historien var ungefär så här. Migranten Ahmed har fått uppehållstillstånd och kommunplaceras av Migrationsverket i Vansbro (eller någon annan kommun). Ahmed förväntas nu genomgå Etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Detta går emellertid inte i ett nafs. Till exempel måste han ha sina sista fyra siffror från Skatteverket innan själva jobbträningen kan börja. (Det är ”mycket som måste redas ut innan etableringssamtalet får ordentligt arbetsfokus”, skriver Arbetsförmedlingen i en rapport. Migranterna kan till exempel ha ”tappat kontakten” med familjemedlemmar och vill därför ha Arbetsförmedlingens hjälp att spåra dem via Röda korset.)

Så det kanske tar ett tag innan Ahmed blir försörjd av Arbetsförmedlingen (i samarbete med Försäkringskassan). Under tiden måste han ha pengar. Där kliver kommunen in.

Nu kommer pudelns kärna enligt Alireza Akhondi: När Arbetsförmedlingen äntligen börjar betala sker det retroaktivt (från någon oklar tidpunkt) och täcker därför i många fall även en tidsperiod där kommunen betalt försörjningsstöd och motsvarande till Ahmed. Ahmed har alltså fått dubbelt betalt. Inte bra. Alireza Akhondi har därför hittat på att Ahmed inte ska få bidrag från kommunen, utan lån. Jaha.

Hela historien är konstig, inte bara såtillvida som att myndigheterna slösar bort skattebetalarnas pengar, men i kraft av det moras av, tycks det, negligerade myndighetsrutiner och uteblivet vanligt sunt förnuft som råder. Det kanske underligaste är att Försäkringskassan i Vansbro och Socialen i Vansbro inte lyckas samordna sina utbetalningsrutiner. Kontoren ligger 250 meter från varandra (kollat på Google Earth). Vad vore enklare än att man på en bestämd utbetalningsdag träffades och jämförde utbetalningslistor? Och vad är det för mening med att införa ett helt nytt lånesystem om man ändå inte klarar att upptäcka dubbelbetalningar? Kanske går det att begripa om man gräver djupt.

Mattias Holmström vid denna redaktion sattes att forska genom att ringa telefonsamtal till de berörda myndigheterna och i övrigt snoka så mycket han kunde. Det var inte så mycket han begärde, mest sådant som rent praktiska rutiner, till exempel när och vid vilka impulser bidrag betalas ut, hur samarbetet går till mellan myndigheterna och så vidare.

Det starkaste intrycket var att myndighetspersonerna försökte dra sig undan. Arbetsförmedlingens nationella pressavdelning lovade besvara tre enkla skriftliga frågor, men lyckades inte fullfölja löftet.

Individ- och Familjeomsorgen i Vansbro blev alldeles förskräckt och kopplade ärendet vidare till integrationschefen som inte kunde förklara hur kommunen över huvud taget fick reda på att den skulle sluta betala socialhjälp när Arbetsförmedlingen tagit över försörjningen. Arbetsförmedlingen, i sin tur, hävdade att det där med retroaktiva betalningar var nys eftersom följande stipuleras i 3 kap § 7 i Förordning (2010:47) om ersättning till vissa nyanlända invandrare: ”Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden”.

Men ej heller detta visar sig vara hårda fakta, ty integrationschefen meddelar att Arbetsförmedlingen har ett annat bidrag som heter EEM och ”kan betalas ut i väntan på etableringsersättning”, men att ingen vet säkert vad detta betyder eftersom olika Arbetsförmedlingskontor tolkar dessa regler olika.

Sverige Kommuner och Landsting ville inte svara på frågor utan hänvisade till sin hemsida av vilken inget matnyttigt framgår.

”Tänk om Ahmed är riktigt listig”, har Mattias Holmström frågat. ”Tänk om han slarvar med att få de sista fyra siffrorna så att han aldrig kommer in i etableringsplanen och därför får betalt både av Arbetsförmedlingen ’i väntan på etableringsersättning’ och någon sorts socialbidrag från kommunen, antingen som bidrag eller som lån. Kan han då hålla på hur länge som helst eftersom ingen tjänsteman orkar gå 250 meter i centrala Vansbro för att stämma av?”

”Jag kan försäkra att det inte finns några migranter som missbrukar systemet”, sa en intervjuad tjänsteman, ”de vet inte hur det fungerar. I den mån någon gjort något fel är det väl ministern.”

En snabbkoll visar att en del kommuner inte alls känner igen sig i problemet, medan andra tar det på allvar.

31 reaktioner på ”En kommunalekonomisk bomb

  • rudmark skriver:

   Migranten Ahmed har inte gjort något fel om han nu får utbetalningar från olika icke samverkande system. Ej heller tjänstemännen som följer sina regler.
   Vem är det som ska hängas? Systemet eller politikerna som skapat det?

   Gilla

 1. MartinA skriver:

  Det här kommer inte ordnas förrän pengarna är slut. Så det är ju bra att myndigheterna i god patriotisk anda samarbetar för att åstadkomma just det 🙂 Prisa Kek!

  Liked by 6 people

 2. Svarta fanan skriver:

  Jo, och igår läste man om någon, man kan anta en invandrare, som lurat till sig mångmiljonbelopp via assistansförsäkringen som var anställd på försäkringskassan. Mannen åker i fängelse men behåller pengarna, utöver det så fortsätter han i assistansbranschen när han blir utsläppt och fortsätter med bedrägerier. Det bedrägliga i beskrivningen är att man ger sken av att detta är sällsynt. Jag gissar att man om man delar upp utbetalningar till invandrare och svenskar kan se en ökning av assistansersättningen som går långt utöver ökningen av antalet invadrare.

  Det är uppenbart att det flyter så mycket pengar genom olika myndigheter till olika utbetalningar och att invandrarna för länge sedan upptäckt, inte kryphålen, utan de öppna ladugårdsdörrarna. Jag gissar att en signifikant procentdel av skattemedlen betalas ut till rent fusk, som istället kunnat användas för cancervård eller vård av äldre, försvaret, eller, för den delen, flyktinghjälp på plats. Jag gissat att man kan skriva en hel bok om de olika sätten det fuskas på, kanske Sanadajis nästa?

  Det finns inget sätt som detta kan rättas till utan att helt enkelt skära i de medel som myndigheterna har att dela ut, dvs skära i alla ersättningar mycket kraftigt. Myndigheterna har förlorat komtrollen. Görs inte detta kommer systemet att kollapsa genom tusen sår.

  Liked by 11 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Det går inte att rätta till missbruk och bidragsfusk utan att skära i alla ersättningar mycket kraftigt, skriver du. Jag håller inte alls med. Istället krävs att Socialtjänst, Försäkringskassa i fl tillämpar lagstiftningen ordentligt och säkerställer alla uppgifter innan utbetalning, även om detta skulle dra ut på tiden. Behövs det utbetalningar innan utredningen för utbetalning är klar (t ex mat för dagen, hyra, osv) kan jag tänka mig matkuponger + att hyresvärden på ngt vis hålls skadeslös tills dess utredning är klar.

   Min poäng, vilken uppenbarligen är väldigt mycket mjukare än många andras här, är att
   1. välfärdssystemet kan behöva ses över i vissa delar, men bidragsfusk är i sig inget skäl till att ändra vilka förmåner som enligt lag skall utgå,
   2. kontroller och åtgärder mot missbruk och fusk i bidrags-systemet måste byggas ut mycket kraftigt. Sker inte detta kommer systemen att mista sin legitimitet hos allmänheten, vilket skulle leda till att allt rasar och vi får öppen svält och misär på gatorna.

   Kontroller och beivrande av fusk behöver absolut inte skötas av socialsekreterare. Det har skrivits om att mycket lite av socialsekreterares arbetstid går till kontakt med klienter, mest är dokumentation och annat pappersarbete. Men kontrollerna kan utföras av typ ”gymnasie-ekonomer” (heter det så fortfarande?), efter träning och fortbildning på arbetsplatsen såklart.

   Gilla

  • Tanten skriver:

   2012 kom en statlig utredning ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter inom assistansersättningen”,
   eller någon liknande. Där skrivs om att man t o m hämtar människor från flyktingläger. Några större åtgärder tillföljd av denna har jag inte sett. Klappjakten som nu bedrivs där man drar undan assistans för svårt sjuka, däribland små barn, tror jag görs istället för att ta tag i andra problem.

   Av utredningen framgår också att bara mindre läkarundersökningar får göras, integriteten!

   Liked by 2 people

  • Olof B skriver:

   Enda lösningen är att ta bort de privata alternativen. Behöver du assistans så får du det av anställda i kommunen. Visst, ”valfriheten” försvinner, men problemet måste lösas och vi kan inte bygga upp en enorm (dyr) gestapolösning för att kontrollera fusk.

   Gilla

  • Janne skriver:

   För det första borde man fråga sig om det verkligen skall vara möjligt att få heltidsassistenter dygnet runt. Över 30 miljarder på 16 000 kunder ger i snitt 2 miljoner per skalle för hjälpen.
   Är det rinligt? Nej, erbjud gruppboende etc. Kan inte tänka mig att man skall ha egen bostad om man är så grovt skadad. Begränsa den posten i budgeten till en tredjedel eller mindre. Orimligt att detta skall kosta som hela försvaret.
   Hur gör andra länder? Varför skall man kunna anställa sina egna släktingar som bildar företag? De kan inte ha koll på alla små ”entreprenörer” som verkar i den branchen.
   Marknadsekonomin och valmöjligheter skall inte vara en helig ko.
   Om man är sjuk och behöver besök hos en specialist är det inte mycket till val, man tar den som erbjuder kortaste kö.

   Liked by 1 person

 3. Lars Åhlin skriver:

  ”Vansbro kommun har från den 1 januari i år infört att nyanlända personer med uppehållstillstånd inte längre får något bidrag från kommunen för att klara sitt uppehälle i väntan på de statliga ersättningar som följer med etableringsplanen”, skriver integrationschefen (vilket ord!), utan istället ger ett lån som skall betalas tillbaka när den statliga ersättningen utbetalats..

  Han skriver att Vansbro är först i landet med detta! Obegripligt! Socialtjänstlagen stadgar tydligt (9 kapitlet, §2, punkt 1): ”Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats
  1. som förskott på en förmån eller ersättning,” Lagen använder ordet ”får”, inte ”skall”, men en kommun som inte använder sig av lagrummet för att återkräva förskott handlar gissningsvis i strid med kommunallagens stadgande om likabehandling. Man kan inte ge förmåner till enskilda kommuninvånare hur som helst!!

  Liked by 2 people

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Det känns litet som att man vill ta sig för pannan.

  Vad som här beskrivs är egentligen ett administrativt problem. Administrativa system kan man göra hur besvärliga som helst.
  Ahmed, i det här fallet, kommer till Arbetsförmedlingen utan att ha de sista siffrorna i sitt ID klara och kan alltså inte påbörja det som skall ge honom etableringsersättningen.
  Nu uppstår då ett administrativt tidsglapp som Af löser med någon manuell handpåläggning som kallas EEM. Den kan givetvis inte börja betalas förrän Ahmed har gjort entré hos Af.
  Under tiden har självklart kommunen konstaterat att Ahmed inte kan gå utan mat och tak över huvudet så de betalar ut försörjningsstöd.

  I Vansbrofallet betalas det ut som lån. Vad som aldrig framgått är hur kommunen har tänkt sig att detta lån skall återkrävas om nu Ahmed skulle ha gjort av med ”kulorna”.
  Kan kommunen begära införsel på kommande utbetalningar från Af, eller skall man inse att man blivit blåst och därmed avskriva lånet?

  När det nu är så att Ahmed inte kan ens påbörja den verksamhet som ger honom rätt till etableringsstödet när han kommer till en kommun, så kan jag inte se annat än att Migrationsverket har misskött sitt uppdrag.

  På våra sjukhus skickar man hem patienter som är medicinskt färdigbehandlade.
  Som jämförelse med Ahmeds situation skulle det innebära att man spikar ihop ett benbrott och skickar hem patienten ogipsad och hoppas att hemtjänsten eller ”någon annan” fixar till det.

  Om det nu skulle vara så att Ahmed känner sig rätt så nöjd med att utbetalningarna till honom fungerar (han skiter egentligen i vem som skickar pengarna), så har han ju heller inte så himla bråttom att komma igång med själva etableringen och därmed språkundervisningen, som i sig inte är ett villkor för utbetalning av stöd från i vart fall kommunen.

  Hur effektivt det uppbyggda systemet skall fungera läggs följaktligen i händerna på Ahmed.

  Som försörjare av Ahmed så är min ambition att han skall bli självgående så fort det bara är möjligt.
  Nå, om nu detta inte alls råkar sammanfalla med Ahmeds ambitioner?

  Jag tvingas återigen konstatera att våra politiska företrädare tyck leva i en drömvärld där alla är besjälade av tanken på att till varje pris försörja sig själva och betala sin beskärda del av samhällskostnaden med sina skatter.

  Aha! Jag har fel? Jag är cynisk, orättvis och orättfärdig???

  Nå, men då så kan det ju knappast vara något problem att besluta att de som inte klarar av språktest två år efter kommunplacering får sitt försörjningsstöd reducerat med 20% det tredje året och därefter med ytterligare 20% per år?

  För om jag har fel, så kommer det ju inte att drabba någon. Eller hur?

  Liked by 2 people

 5. Lars skriver:

  Intressant att Patrik överhuvudtaget tar upp det här tabuiserade ämnet.Är Patrik måhända rasist som försöker sabotera förverkligandet av Planen?Här blir det absolut ej helt fri tillgång till SR:s tyckartalkshows mera och absolut ej någon fri tillgång till TV:s tyckarsoffa mera.”Stopp-i-propp” istället blir det.Det problem som är lyfts fram är toppen på ett gigantiskt isberg som Makten absolut ej vill ha fram i strålkastarljuset.Gå bara en tur i vilken svensk stad som helst när krogarna har öppnat.Vilka sitter babblande med nyfrälsta ögon där vid de dukade borden?Just det.De nysvenska.Nysvenskarna sitter där pokulerande och nydruckna.Som ”soldater” som firar den lyckade landsättningen och den spritt språngandes nya ockupationen som faktiskt pågått rätt länge nu.

  Liked by 1 person

 6. SD skriver:

  Minns, att när olympiska spelen hölls i Sarajevo 1984, var det knappt någon som trodde att landet åtta år senare skulle vara skådeplats för det mest sönderslitande inbördeskriget i Europa sedan 1945.

  Åtta år.

  Så lång tid tog det för det etniskt splittrade landet, på ytan så fredligt, att gå från OS till fullskaligt inbördeskrig.

  Det blir 2025, om samhällsutvecklingen fortsätter som den gör. När miliser en dag beväpnar elever med automatvapen och de börjar skjuta alla muslimska, eller icke-muslimska, elever, är det för sent. I Srebrenica 1984 trodde förmodligen ingen att staden drygt tio år senare skulle vara omgiven av massgravar. I Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg är det få som ens vågar tänka på den framtid som kommer om icke-legitima politiker fortsätter i sin maktgalenskap i symbios med media. I skolorna kan man se kriget komma. Om man vill se. Vilket man inte vill om man sitter på en fet ministerlön.

  Sverige är inte immunt mot inbördeskrig. Särskilt inte när media och politiker bidrar till att piska upp hat mellan de etniska grupper som existerar i verkligheten. Media och politiker är fullt medvetna om situationen. De söndrar och härskar för att behålla sin makt. Bristande verklighetsförankring kan inte förklara det. Allting är uppenbart för alla som väljer att se. De som söker makt finner alltid vägar att splittra de underlydande och kalla det medmänsklighet.

  Jag struntar i människors ras och kön så länge ingen ylar om diskriminering. De negativa effekter på samhället vissa icke-assimilerade elever kan uppvisa i form av antisocialt beteende motsvaras av den patetiska ryggradslöshet och politiska korrekthet som många etniska svenskar lider av. Faktum är att de naturaliserade svenskarna ofta är de vettigaste.

  Situationen är med andra ord extremt allvarlig och de jag anklagar för utvecklingen är etablissemangets icke-legitima politiker och den mediala eliten som samvetslöst använder etniska grupper som slagträn utan att bry sig om vem som tar skada.

  John Dübeck

  http://avpixlat.info/2017/02/13/den-icke-legitima-svenska-staten/#more-197165

  Liked by 4 people

 7. Lars Holmdahl skriver:

  En föreståndare för ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn berättade nyligen för mig att det inte ens finns en journal som följer personerna. ”Har du genomgått hälsoundersökning?”, ”vilka kurser har du gått?”; barnet vet inte och ingen annan heller. Myndigheterna har nämligen noll koll. Efter flera decennier har man inte lyckats organisera verksamheten, utan allt är ständiga nödlösningar.

  Liked by 3 people

  • Olof B skriver:

   De anställda i myndigheter och kommuner kan i många fall ses som en slags kumpaner. De vet att det inte finns något som helst hållbart i verksamheten så varför bry sig om att föra journal då det gör absolut noll skillnad på utfallet? (det går åt h*vete oavsett). De lyfter lön så länge det håller och det gör de rätt i, politikerna har bestämt att det ska vara så här och se bara på vad som hände med polis Springare när han påpekade det ohållbara i verksamheten.

   Liked by 1 person

   • Vx skriver:

    När Löfven skulle lyssna på folket blev det istället ett i förväg regisserat partipolitiskt skådespel. Det säger mycket om hur politiska makthavare idag betraktar folket som fiender som ska hållas kort.

    I Expressen skriver Lotta Gröning: ”Han åker till Grängesberg, hurra tänkte jag. Där kan han få reda på varför så många människor känner sig marginaliserade. Grängesberg är en ort där Sverigedemokraterna fick 27 procent av rösterna i riksdagsvalet och i skolvalet samma år röstade nästan varannan elev i Parkskolan på SD.”

    Men istället för att lyssna på folket bjuder Socialdemokraterna in folket att lyssna på Stefan Löfven. De kräver att människor föranmäler sig till mötet och dessutom krävs att publiken lämnar sina frågor skriftligen. Och den första frågan kommer från. . . Löfvens ungdomsförbund SSU i Dalarna. Andra frågor blir väldigt tillrättalagda. Sedan tackades Stefan Löfven av med röda rosor av kommunalrådet Leif Petersson för att han tagit sig tid att åka ut i landet och svara på frågor.

    Gröning stönar i sin kolumn, ”Men snälla rara medarbetare till Stefan Löfven, hur tänker ni? Vad fick Stefan Löfven egentligen med sig från Grängesberg förutom ett fång röda rosor? Han skulle lyssna, men han valde att tala.”

    Avståndet mellan politiska makthavarna och folket är enormt. Inte fysiskt. Det är lätt för en statsminister att bli skjutsad till Grängesberg. Nej, avståndet ligger på den mentala nivån. Politiker anser att de har rätt till makten och att folket ska lyda dem. Löfven åkte till Grängesberg för att få applåder, inte ta in någon ny kunskap. Den anser han och hans kollegor att de har utan att behöva möta människor i deras vardag.

    http://samtiden.nu/2017/02/statsministern-gor-folket-till-askadare/

    Liked by 1 person

 8. Per skriver:

  Det är klart att vi inte kan anta att vuxna män som ljuger att de är barn för att få komma in är bedragare som vet hur man leker med svenska välfärdssystemet.

  Det vore ju otroligt dumt att vara så cynisk.

  Vi får skylla på media som sprider invandrarfientliga artiklar. Kanske dags att införa censur så att våra ”flyktingar” inte får fler idéer om hur man skapar en ny tillvaro i sitt nya hemland.

  Liked by 1 person

 9. Johan utan Land skriver:

  Det är sånt här man tänkt sig att våra massmedia borde ägna sig åt istället för vad de nu gör. Bra jobbat av DGS – utklassar gammelmedia med hästlängder. Helt säkert blir det ändå ingen journalistpris men man lyfter på hatten och det är finare än en guldspade

  Liked by 3 people

 10. Sixten Johansson skriver:

  Mitt i allt vansinne finns ett obestridligt faktum, som behöver strykas under med en bred svart filtpenna och i all framtid hållas levande i minnet: Varenda rättsskymf, varenda akt av ryggradslöshet och dumhet, varenda dubbeltänksabsurditet, har hela tiden funnits insådd och grobar i det svenska systemet! Ingenting av allt det abnorma och livsodugliga skulle någonsin ha avslöjats, om inte Sverige hade utsatts för detta gigantiska stresstest, då verkligheten började syna korten. Den totala oförmågan att hantera migrationen har avslöjat både etablissemangets och samhällsmaskineriets inkompetens och falskhet – men allt detta har ju funnits inbyggt under ytan hela tiden, i decennier!

  Utan den massiva probleminvandringen skulle varenda svensk ha kunnat fortsätta att pösmagat fjädra sig och läxa upp världen precis så som dessa normalsvenskt utvalda, förmodligen normalsvenskt begåvade och normalsvenskt tänkande ministrar och journalister ännu ett tag fortsätter att göra – och ingen hade kunnat avslöja dem! Världen skulle ha trott på detta genomfalska samhällsbygge, på hela den politik och det tänkande som den feministiskt slöjklädda stormakten i decennier har orerat om. Inte förrän helkroppsslöjan slets av blottades stormaktens håriga, otorkade bak. ”Tack, vilken tur att vi i sista stund fick skåda den baken!” kommer alla handlingskraftiga realister i världen att säga.

  Liked by 3 people

 11. Olof B skriver:

  Misstänker starkt att väldigt många invandrare inte ens befinner sig i Sverige hela eller stora delar av tiden. Läste om ett socialkontor i en ”utsatt förort” som en sommar krävde personlig inställelse för att utbetalning skulle ske. Utbetalningarna sjönk med mer än 50%. Detta försök satte politikerna snabbt stopp för. Sverige fungerar som en bankomat till vilken man ibland måste ta sig omaket att bege sig till för att fylla på plånboken.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   Det är väl ingen hemlighet att det i alla år har gått extraplan till t ex Teheran när det drar i hop sig till semester. Alla som har flytt för sina liv skall då hem och träffa släkt och vänner och njuta av semestern.

   Eller har Mellanöstern blivit ett populärt semestermål för soltörstande svennar?

   Gilla

 12. Vimsan skriver:

  Är det verkligen det här pengarna används till?
  Finns det NÅGON som kan vara nöjd med det? (Förutom den som får pengarna…)
  Pensionärer som ett helt arbetsliv bidragit till att pengarna finns där, nekas däremot bostadstillägg och tandvård…

  Liked by 3 people

 13. K-A skriver:

  Vi bär nog i vardagen alla på illusionen av att samhället och samhällsutvecklingen är kontrollerbar. Men bara för att samhället förr lyckats organiserar sig, leder inte automatiskt till att vi också behärskar framtiden.

  Samhällsstyrning utgår ofta från olika hierarkier – från olika myndighetstoppar. Därifrån silas sedan beslut och inriktningar ned till lägre nivåer. Och där utför enskilda tjänstemän och administratörer det som pyramiden har byggts för.

  Pyramidens funktion innesluter på så sätt sig själv. 250 meter kan då vara ett direkt oöverstigligt avstånd. Och med många parallella pyramider/myndigheter fungerar det som en skog – en skog av vertikala rör – där ingen egentligen förflyttar sig i sidled.

  Men samhället själv utgörs naturligtvis av en enda stor yta. Vi verkar och lever alla på ett samhälleligt plan. Beslut tagna i pyramiders topp får horisontella återverkningar – långt utanför rörens begränsningar. Speciellt i turbulenta tider. Och myndighetsutövning är trög. Kunskap och erfarenhet är egentligen enbart giltig inom den egna organisationen. Varje medarbetare utgör även i det avseendet sin egen begränsning.

  Samarbeten mellan avlägsna pyramider och stuprör uppstår inte av sig själv. De måste aktivt organiseras fram. Så i omvälvande tider hamnar mycket mellan stolarna.

  Ytterst är det politikerna som är satta att ta det övergripande samhällsansvar. De skall verka horisontellt över hela samhället. Besitta en örns perspektiv. Och aktivt upptäcka mer svåröverskådliga konsekvenser av sina tagna beslut.

  Vad Patrik beskriver i sin krönika idag är de horisontella effekterna av smala vertikala beslut, tagna inom migrationspolitiken. Beslutens följder fångas inte upp av enskilda administratörer. De hamnar utanför pyramiderna. Det får direkta praktiska och ekonomiska återverkningar på olika samhällsfunktioner. Hjulen börjar gnissla. De vertikalt fattade skapar svåröverskådliga horisontella effekter.

  Men det vill få politiker tillstå. Deras offentliga spel innehåller en hög grad av skådespeleri, rentav medvetna charader. De vill gärna, inför offentlighet, ge illusionen av kontroll och dådkraft – men verkligheten talar ofta ett annat språk. Självsäker uppblåsthet punkteras allt oftare. Maktens utspända ballong faller mer och mer samman, och blir snart liggande platt på marken.

  Liked by 1 person

 14. Björn skriver:

  Det pratas ofta om att våra invandrarförorter är ”utsatta” områden. ”Utsatta” för/av vadå? Bidragen från oss skattebetalare bara flödar ju oavbrutet in, och muslimerna har ju, utan ”störningar” från det Svenska samhället eller dess lagar, kunnat bygga upp de parallell-samhällen som hela tiden varit intentionen! Dessutom ansluter ju hundratusentals NYA ”anhöriga” och andra lycksökare från hela MENA, varje år! Verkar snarare som att dessa ”utsatta” områden är paradiset för arbetsskygga muslimer!

  Gilla

 15. Lars Bohman skriver:

  Det är inte de 250 meterna som skapar hinder, de kunde lika gärna dela lokaler. Inget skulle ändå bli bättre.

  Som jag ser det så beror det på att de olika utbetalarna tillhör helt olika administrativa system som kanske vill men inte kan kommunicera med varandra: Staten, landstingen och kommunerna – var och en med egen politiskt vald styrelse och egen beskattningsrätt, dvs. egen, oberoende ekonomisk försörjning.

  Sedan urminnes tider har landsting och kommun försökt samarbeta med till exempel äldreomsorgen. Samordning är angelägen för att gamla inte ska ”hamna mellan stolarna”, det vill säga vanvårdas eller glömmas bort. Det har utretts sedan årtionden och många policydokument har författats, ständiga omorganisationer och samarbetsprojekt. Inget har ändrats, möjligen har det blivit sämre.

  Jag har en egen teori, för vad den nu är värd. Säkert inte hela sanningen, men en klimatförändring. Jag tror att förvaltningar och myndigheter blivit alltmer feminiserade vartefter kvinnor och feminism fått större inflytande. Både män och kvinnor fungerar efter en kvinnligt mjuk och empatisk princip istället för den militäriskt manliga.

  Myndighetschefer tar inte konflikter, de gör sig oanträffbara bakom pressekreterare och kommunikatörer. De håller inte på principer utan berömmer sig av att vara flexibla. Istället för att vara åtgärdsinriktad och lösningsfokuserad så är man inne på att försöka förstå varför. När man väl hittat sitt varför, orsaken till problemen så är man nöjd. Att åtgärda känns inte aktuellt. Orsaker är också ursäkter. Utredningar ger respit och ursäkter men sällan anledning till någon kraftfullare åtgärd än att personalen vidareutbildas på närmaste konferenscenter.

  Men det är bara en personlig reflexion.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.