Gästskribent Rutger Engellau: Att lära av framgångarna

logo­DGSSjukvården är i kris. Många får inte den vård de har rätt till. Regeringen tillsatte en konsult för att ta fram ett förslag för att komma tillrätta med missförhållandena. Instruktionerna var tydliga, regeringen ville inte ha några halvmesyrer. Största möjliga humanitet och hänsyn till de svaga var en självklarhet.

Konsultens grepp fyllde alla med häpnad och beundran. Som modell för sjukvårdens organisation hade han nämligen tagit det erkänt framgångsrika svenska asylsystemet!

Så här beskrev konsulten sina visioner för statsministern.

När räddningspersonalen kommer till en olycksplats måste de börja med att beta av den kö som personerna på platsen själv bildat, inte som nu att de enväldigt och odemokratiskt beslutar, prioriterar och till och med avvisar hjälpsökande. Reglerna blir istället väldigt enkla. Alla som hävdar de har vårdbehov måste ovillkorligen omhändertas utan undantag. Först i kön gäller, även om det bara är någon åskådare

Redan här var statministern upprörd. Rättvisa ska det vara och inga gräddfiler, men Löfven inflikade att man kanske skulle kunna ha särskilda prioriterade kvotgrupper med förtur. Att kvinnors vårdbehov ofta åsidosätts är ju ett känt problem. Ambulanserna skulle gå i skytteltrafik med skadade till sjukhuset, ja även med helt oskadade. Alla ska med, sa konsulten. Statsministern nickade ivrigt bifall.

Men nu kom konsulten med lite fördjupad information. Någon närhjälp ingår inte i den svenska tanken om hur man i asylsystemet hjälper nödlidande. Hjälpen utförs ju hundratals mil bort och utan taxiliknande lyxservice. Därför, fortsatte konsulten så plockar vi bort alla ambulanser och all lokal sjukvård. Sjukvård ska istället koncentreras långt från där folket befinner sig, förslagsvis i övre Norrland. De kan ju alltid åka kommunalt sa statsministern nöjt. Äntligen något till Fridolin!

Proceduren för sjukvård blir då att endast de som tar sig till sjukhuset i Norrland kan komma ifråga för vård sa konsulten, men tillade det skulle innebära en mycket bättre sjukvård. Nu avbröt statsministern konsultens redogörelse. Han hade blivit orolig. Det här innebär ju att ingen som helst sjukvård erbjuds i resten av landet sa han. Och? var konsultens nästintill arroganta svar. Du menar väl inte att asylsystemet skulle vara fel på något sätt? sa konsulten, varvid statsministern snabbt tystnade inför denna indirekta anklagelse om populism.

Den förmodade sjuke/skadade blir patient genom att personen ifråga officiellt och på plats sjukförklarar sig själv. På pricken som det fungerar inom asylområdet. Det blir ju som en ny MBL (Medbestämmandelag) och stärker demokratin inflikade Löfven euforiskt! Konsulten fortsatte med sin redogörelse. Vården blir ingenting läkarna styr över, patienten behöver inte uppvisa några symptom, utan vi tar fasta på patientens självupplevelse. Patienten, den sjuke, läggs in på sjukhuset och utredning hur sjuk patienten är och vilken vård som behöver sättas in påbörjas.

Först görs en ordentlig undersökning och mängd prover tas för att söka nå klarhet i sjukfrågan. Om patienten friskförklaras så är dennes rätt att överklaga obegränsad via en särskild inrättad sjukdomstol och det skapas ytterligare en instans kallad översjukdomstolen. Om patienten överklagar sin friskskrivning – observera termen friskskrivning, förtydligade konsulten, ty tills motsatsen har bevisats är personen att betrakta som sjuk – så föreligger obegränsad rättshjälp bekostad av staten och utförd av den svenska advokatkåren. Som jämförelse, sa konsulten, så kostar hela rättsprocessen för asylanter som kämpar för uppehållstillstånd, årligen miljardbelopp, men här får vi nog räkna med minst det femdubbla, kanske tiodubbelt.

Ett patientärende i det nya sjuksystemet kan dock ta flera år förklarade konsulten. Bara att genomföra alla undersökningar tar tid och ärendet ska – om det överklagas – passera flera rättsliga instanser. Därtill kan sjukärenden vandra runt i systemet, till exempel när anlitad advokat funnit en tveksam tolkning av ett blodvärde varvid sjukdomstolen återremitterar ärendet till sjukhuset för nya prover och fördjupad analys, och likaledes när den sjuke efter tid kanske uppvisar andra och nya kroppsliga besvär som inte tidigare funnits med i sjukjournalen. Så måste det vara menade statsministern – vården ska vara rättssäker och trygg – precis som i asylsystemet.

Följden blir, fortsatte konsulten, att tidsåtgången att fastställda patienternas sjukstatus tar stora resurser i anspråk. Därför föreslår jag också att processen snabbas upp med inslag av automatisk sjukskrivning utan undersökning för vissa. Vi föreslår därför att vårdsökande  bördiga från Karlstad, Alingsås, Skövde, Ulricehamn, Växjö, Göteborg och Lysekil automatiskt sjukskrivs så snart de ankommer till sjukhuset i Norrland. Precis i min smak påtalade Löfven. Snabbspår ska det vara.

När sjukvården nu i huvudsak ska bygga på patientens egen sjukskrivning med lön så gick konsulten in på frågan om övriga regler kring detta. Sjukskrivning bör vara begränsad till ett antal år, men blir i verkligheten på livstid, förklarade han. Också den sjukskrivnes familj ska sjukskrivas. Ersättning förutsätter dock man bosätter sig i Norrland. Däremot ska man kunna stanna upp till ett år i taget i sina gamla hemort, utan att ha anses vara utflyttad, precis samma som inom asylområdet, sa konsulten triumferande.

Den sjuke skrivs ut från sjukhuset så snart det bara går och flyttar in i statligt finansierade bostäder. Något krav på egenförsörjning föreligger inte, men tar den sjuke ett arbete så avräknas sjukersättningen mot lönen. Detta är ju toppen, sa statsministern, Norrland behöver ju massor med folk, hur ska de annars klara välfärden? Dessutom behövs ju färre bostäder i Norrland om patienterna mestadels håller sig hemma i Bromölla. Egentligen behöver de sjuke bara ett bankkonto för utbetalning och en mantalsskrivningsadress i Norrland för att allt ska löpa smärtfritt.

Men, fortsatte konsulten, här finns också faror. För det finns en risk att det hela kan bli dyrt för att många kanske skulle välja att sjukskriva sig för alltid. Nu blev statsministern högröd i ansiktet av upprördhet och vrålade: Att ge sig på svaga och sjuka med sådana beskyllningar är fruktansvärt! Det är inte mitt Sverige!

Hukande fortsatte dock konsulten. Vi har ändå lagt in en broms – bara för säkerhets skull! Om bara femtiotusen uppgivet förkylda skulle ta sig till Norrland varje år så skulle det med anhöriga bli hundrafemtiotusen nya långtidssjukskrivningar per år. Därför bör anhörigsjukskrivningen inte tillämpas fullt ut. Våra kalkyler säger oss också att kanske bara 40 procent skulle välja att ta ett jobb, utan i stället nöja sig med sjukpenningen. Dessutom verkar efterfrågan på arbetskraft begränsad i Norrland, så alla som vill arbeta kanske aldrig får ett jobb. Därför föreslår vi möjligheten att inskränka trafiken över Dalälven och som worst case scenario så ska bron sprängas. Det kommer att ordna sig, sa Löfven, vi spar ju in på sjukvården och sjukskrivningen i resten av landet så det går nog på ett ut.

Rutger Engellau är en 62-årig akademiker, trebarnsfar och farfar. Han är företagare och humanist som inte bara egoistiskt har den egna familjens väl för ögonen och därför våndas över Sveriges utveckling.

21 reaktioner på ”Gästskribent Rutger Engellau: Att lära av framgångarna

 1. Svarta latten skriver:

  Det är fredag och från himlen, mitt i den globala uppvärmningen, så har det kommit snö i Skåne, så kanske dagens DGS skall gå i det goda humörets tecken? Jag låter det vara upp till redaktören men här är en kul nyhet i,linje med Mallorca-syndromet, eller varför är det norrmän i Norge och kameler hos araberna? Jo, araberna fick välja först, men nu råder vi not på det:

  http://www.gp.se/ledare/det-behövs-poliser-inte-kameler-1.4151585

  Mer på samma ämne:

  Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det här visar att galenskapen i landet ligger i nivå med Kejsarens nya kläder och vi som trodde att vi lever i upplysningens tidevarv. Hur detta kan pågå är egentligen obegripligt men det måste finnas rationella naturliga förklaringar till att så är fallet. Exempel på sådana skulle kunna vara:
  • De som bestämmer har starka ekonomiska intressen i att detta fortgår
  • De som bestämmer anser att detta är en viktig del av Sverigebilden i FN och i andra delar av ”världssamfundet”
  • Man har hittills lyckats framställa det hela som att kostnaden inte drabbar någon specifik grupp, tvärtom är den allmänna tron att detta räddar våra pensioner
  • Det är en allt för komplex fråga för att förstås av allmänheten
  • Det finns strävanden att begränsa informationsgivningen kring detta
  • Ifrågasättanden skambeläggs

  Gillad av 3 personer

  • askenyggdrasil skriver:

   Inget är nytt under solen. Problemet har inte lösts sen 40-talet, då Stig Dagerman (1923-1954) skrev följande i Dagsedlar den 5/5 1947.

   INGEN PLATS
   Trångt är om saligheten
   och till och med helgon står i kö.
   Ingenstans har vi att leva.
   Ingenstans har vi att dö.

   Stackars hjärtsjuka Lundström,
   ditt liv är en trängselstrapats.
   För hundar finns det nog kojor,
   men för människor finns inte plats.

   För kanonen gick det att hitta
   en sovplats när allt kom omkring,
   men människan är ju för liten,
   hon är ju rakt ingenting.

   Hon är ju så liten – och ändå
   så tar hon sån plats i en kö.
   Vi står i kö för att födas.
   Vi står i kö för att dö.

   Gilla

 3. Hortensia skriver:

  Det välkända efternamnet skruvade upp mina förväntningar, men jag blev verkligen inte besviken. Stort tack, Rutger Engellau, för underbart god underhållning denna kalla vinterförmiddag! 🙂

  Gilla

 4. peosahlin skriver:

  Apropå åka kollektivt till sjukvården i Norrland: Varför ordnar inte ABF i Sollefteå kurser i barnafödande i buss eller annan(?) kollektivtrafik? Lille Fridolf, förlåt, Lille Fridolin skulle bli glad!

  Gillad av 1 person

 5. Hillevi tvärs gatan skriver:

  Texten går att förkorta;

  Alla migrantpatienter som tar sig in på ett sjukhus bosätter sig där. Ingen skrivs någonsin ut – frisk som sjuk. När sjukhuset är fullt byggs bara nya…

  Gillad av 1 person

 6. Jaxel skriver:

  Det är lätt att i förstone uppfatta analogin som hårt skruvad, men är den verkligen det?

  Man skulle väl kunna lägga till att statsministern och regeringen så småningom ändå beordrade sprängning av bron över Dalälven. Detta ledde till att många människor försökte korsa densamma simmandes eller i undermåliga farkoster. Inte så få drunknade i älven. Statsministern har vid senare tillfällen uttryckt sin stora upprördhet över att så sker.

  Jag skulle också vilja ta upp en annan aspekt på dagens asylsystem.

  Som dagens asylsystem ser ut enligt internationella konventioner och svensk lagstiftning samt dessas ideologiskas överbyggnad så är rätten till asyl just en rätt – en mänsklig rättighet.

  Detta innebär att det flyktingmottagande som görs av Sverige i grunden inte har något med medkänsla och beredskap till uppoffring från svenska folkets sida att göra. Följaktligen har de flyktingar som tas emot ingen anledning att känna någon som helst tacksamhet mot det svenska samhället och det svenska folket. Flyktingen har bara fått det hen har juridisk rätt till.

  Om det svenska samhället uppoffrat sig för flyktingen kunde man tänka sig att denne som motprestation gjorde sitt bästa för att anpassa sig till det svenska samhället och dettas normer. Detta tycks emellertid långt ifrån självklart och varför skulle flyktingen försöka återgälda någon godhet då det aldrig varit frågan om någon sådan från svensk sida (utan bara underkastelse under rättsliga principer).

  Kanske är det bara ett resultat av massmedias vinklingar; men jag hör ytterst sällan flyktingars eller deras ättlingar uttrycka någon tacksamhet mot det svenska samhället. Snarare tycks det vara tvärtom. Det tycks som flyktingars förhållningssätt till det svenska samhället framför allt präglas av vad de inte tycker sig ha fått – som de borde ha fått – av det svenska samhället.

  Jag förväntar mig inte att flyktingar och deras ättlingar skall knäböja i tacksamhet, men ett visst mått av respekt för det svenska samhället tycker jag att jag har rätt att förvänta mig.

  Fast, som sagt, det är fullt möjligt att min bild är alldeles förvrängd av pk-medias sätt att rapportera.

  Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Elakt och träffsäkert; får man komma med förslag på fortsättning så kanske det rentav räcker med ett virtuellt sjukhus via en app.

  Nä, som en släkting sade nyligen: ”Man skall f*en vara frisk för att orka vara sjuk i det här landet!”

  Pröva att göra som många nya svenskar: ta med släktingar och bekanta till doktorn, och låt de pladdra i kör om vad doktorn skall göra, komma fram till och så vidare.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 8. askenyggdrasil skriver:

  Befinner jag mig i verkligheten eller drömmer jag? Befinner jag mig i Franz Kafkas (1883-1924) roman Processen? Ibland undrar jag.
  ”Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att han hade gjort något ont, blev han en morgon häktad”. Så lyder den första meningen i romanen. Man kan tolka Kafkas roman på flera olika plan, men också se den från en social aspekt. Romanen som jag ser det tar upp människans litenhet i en värld av byråkratiska system, där människan försvinner som individ och blir en skugga i maktens korridorer. Jag kan betrakta det osynliga och labyrintiska motstånd som Josef K. stöter på, som en spegling av vårt moderna samhälle, där byråkratisk rättslöshet råder. Ett samhälle som räddar grupper och maktkonstellationer men blottställer och utelämnar individen. Hela romanen handlar om människans (individens) hjälplöshet inför stora byråkratiska system som hela tiden kontrollerar och försöker att disciplinera människan på ett smygande och förödmjukande sätt. Man minimerar individens försök att komma fram till sanningen. Det är som om lögnen upphöjts till sanning, och att rätten ersatts med makteliter och system som bara vill hålla individen disciplinerad och under konstant bevakning.
  I romanens sista kapitel berättas om hur Josef K. hämtas av två män som för honom till ett avsides beläget stenbrott, där de utan att han förmår göra motstånd förbereder hans avrättning. Man har genom att ta ifrån honom rätten att försvara sig gjort honom till ett viljelöst offer. Man har lyckats med disciplineringen genom den smygande terror man utsatt Josef K. för. Det byråkratiska maktsystemet har verkat och nu återstår bara bödlarnas sista handpåläggning.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det Habsburgska välde Kafka skriver om var stort och mäktigt, och dess upplösning kallades Första världskriget. Orsaken var att varje byråkratiskt och snällistiskt försök att stilla etniska motsättningar i stället förstärkte dem. När Sverige inom kort går i upplösning blir väl knallen inte fullt så magnifik, men för de närmast drabbade kommer eländet och döden förstås att vara precis lika påtaglig.

   Gilla

 9. Hedvig skriver:

  Vilka lagar om patientprioritering har vi i dag i Sverige? Någon som vet?

  Vad hände f.ö. med den statliga utredning (SOU 2001:8) om prioriteringsordning i sjukvården, som medicinprofessor Johan Calltorp var ordförande för och som Riksrevisionen (2004) kritiserade regeringen för att inte ha genomfört?

  – Vård av livshotande akuta sjukdomar
  – Vård av svåra kroniska sjukdomar
  – Palliativ (lindrande) vård och vård i livets slutskede
  – Vård av människor med nedsatt autonomi
  – Prevention
  – Habilitering/rehabilitering
  – Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar
  – Vård av andra skäl än sjukdom eller skada

  http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/560/RiR_2004_9.pdf

  http://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/05988c7faece4f5fbd778e5123d01866/prioriteringar-i-varden

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   I huvudsak baserad prioriteringen på förväntad skattekraft och nytta för staten. Yngre personer och personer med familj prioriteras före personer som inte längre producerar och konsumerar så mycket på den fria marknaden, alltså pensionärer, i åldersordning. För varje år man blir äldre försämras aktivt tillgången till adekvat behandling, och äldre patienter dör i allmänhet av bagateller som näringsbrist, liggsår, underkylning, allmän förnedring eller sjukhusinfektion.

   Invandrare, identifierade genom sin överklassaccent, är förstås som vanligt undantagna från dessa prioritetsregler. Gradvis och i proportion till brytningens styrka, de personliga hoten och antalet medkommande torpeder. Den som har tolk och/eller gratis maffiaadvokat från staten behöver förstås inga torpeder. Svenskar torpeder avvisas av polis och sätts i fängelse utan prut, så försök inte med den finten!

   Gilla

 10. MH skriver:

  Samhällsutvecklingen de senaste decennierna pekar dock på att det moderna projektet har tappat sin drivkraft och kan närma sig sitt slut, såväl i Sverige som i andra delar av Europa. Nu flyttar industrin till andra delar av världen samtidigt som skolkunskaperna faller och arbetslösheten växer. Samtidigt sker en storskalig invandring från länder som i många fall befinner sig i upplösningstillstånd. Detta får bland annat som följd att konkurrensen om bostäder, sjukvård och jobb ökar än mer – att medborgarna får tillbaka allt mindre under ett skattetryck som blir allt större. I den omfattande immigrationens spår ser vi också hur segregationen, fattigdomen, laglösheten och våldet breder ut sig i samhället samtidigt som ordningsmakten står allt mer hjälplös. Mot denna bakgrund är det tveksamt om den svenska staten kommer lyckas integrera dess medborgare framöver.

  Jag vågar påstå att det bara är en tidsfråga innan det dyker upp ett renodlat islamistiskt parti i Sveriges riksdag.
  I frånvaron av ett framgångsrikt projekt kommer den nya tidens politiska legitimitet i allt högre utsträckning att grundas i separatistiska projekt av olika slag. Idag är detta som mest tydligt inom den politiska vänstern, där man börjat förespråka separatism baserat på hudfärg, kön, sexuell läggning och religiös tillhörighet.

  Men det finns ingen anledning att tro att det kommer att stanna där, för när folk får det sämre, när samhället tappar drivkraften, då sluter folk upp i mindre grupper för att kunna tillskanska sig en större del av resurserna. Jag vågar påstå att det bara är en tidsfråga innan det dyker upp ett renodlat islamistiskt parti i Sveriges riksdag. På samma sätt är det endast en tidsfråga innan ett renodlat rasistiskt svenskparti dyker upp i riksdagen.

  Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tidsfraga-innan-vi-har-ett-islamistiskt-parti-i-sveriges-riksdag/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.