En bok av Tino Sanandaji

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nyligen publicerade Tino Sanandaji en tätskriven bok på 371 sidor om den svenska migrationssituationen. Den heter Massutmaning. Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende (Kuhzad Media). Tino är kanske den mest hänsynslöst sanningssökande och uppriktiga forskare vi har på det här området och Massutmaning kommer sannolikt att bli ett slags bibel eller uppslagsverk under några år framöver.

Jag ska inte recensera boken. Läget är ungefär som du befarar eller, om du trodde som jag, kanske lite värre. Det som är bra med Tinos skrift är att den känns trygg, säker, pålitlig och noggrann. Om Tino efter några sidors förklaringar om statistikens konstruktion kommer fram till att andelen förvärvsarbetande 20 – 64 år för födda utanför Europa år 2015 var 53,6 procent så tror man att det var just 53,6 procent. Det hela känns solitt som en Mercedes-Benz.

Låt mig bara citera några avslöjande meningar ur boken:

Påståendet att flyktinginvandring är nödvändigt för att hantera den åldrande befolkningen är helt enkelt en skröna, som politiker gärna upprepar för att vanligt folk inte är insatta i demografiska kalkyler och därför lätta att vilseleda. Eftersom påståendet om flyktinginvandring som lösning på en åldrande befolkning har upprepats så många gånger av diverse politiker tror många att det måste baseras på fakta, trots att alla officiella kalkyler visar på motsatsen.

Läs den första meningen igen från ”Påståendet” till ”vilseleda”. Innebörden är egentligen oerhörd. Politikerna gillar alltså flyktinginvandringen (av någon oförklarad anledning) och vill få medborgarnas stöd. Men eftersom det saknas tillräckligt vägande skäl uppfinner politikerna ett falskt skäl som medborgarna har svårt att genomskåda.

Läs sedan den andra meningen från ”Eftersom” till ”fakta”. Minns du vem som tillskrivits sentensen ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning?”

Läs slutligen den sista bisatsen från ”trots” till ”motsatsen”. ”Officiella kalkyler” betyder i stort sett kalkyler från myndigheter. Tino säger alltså att det inte är myndigheterna som ljuger och hittar på, utan andra, till exempel politiker och olika slags aktivister. Tino exemplifierar med Pensionsmyndigheten, som i en rapport förra året angav att en genomsnittlig ny invandrare från ankomst till död kommer att belasta pensionssystemet med en nettokostnad på 800 tusen kronor. (Eftersom en genomsnittlig ny invandrare fram till sin död inte bara belastar pensionssystemet utan också en hel del andra system ger detta viss trovärdighet åt de icke-officiella beräkningar som landat på en totalkostnad på 1 – 4 miljoner kronor per person från ankomst till död.) Det känns tryggt att myndigheterna går att lita på.

Min erfarenhet är visserligen att de officiella kalkylerna, om man orkar borra sig igenom dem, är tillförlitliga, men att de ibland likafullt är vinklade såtillvida som avgörande information ibland kan gömmas undan i en fotnot på sidan 41. De lurar inte en statistisk räv som Tino, men de lurar andra, särskilt dem som vill bli lurade, till exempel allehanda journalister, aktivister och politiker.

41 thoughts on “En bok av Tino Sanandaji

 1. Svarta latten skriver:

  Jag tycker att intervjun i P1 med Tino om boken är väl värd att lyssna på. Jag fick mig till livs åtminstone ett argument jag aldrig hört förr av journalisten. Han föesöker med att det dödliga våldet inte ökat.., då,säger Tino att det numera är invandrare som mördar, då det tidigare vad svenska narkomaner (det övriga våldet har förstås ökat massivt och jag misstror BRÅ men det hör inte hit). Då säger journalisten något i stil med att om inte invandrare begått brotten (pga sin socioekonomiska status) så skulle de ha begåtts av någon annan svensk (pgs dennes socioekonomiska status). Detta argument kanske är allmänt begagnat i pk-kretsar, likt vapenhandlarens, om inte jag säljer vapen så gör någon annan det? Dvs att pk-isterna ser en slags nollsummespel där brottslighet, dåliga skolresultat och arbetslöshet är kategorier som bara väntar på att fyllas med någon förtryckt grupp, hade det inte varit invandrare och muslimer så hade det varit någon annan.

  Även om man nu gör allt man kan för att sabla ned boken så måste ju många som lyssnar på P1 spetsa öronen, inte minst därför att det inte är så lätt att avfärda Tino som en rasist, så att de ens tar upp den på P1 är ett myrsteg framåt.

  Liked by 7 people

  • oppti skriver:

   Lyssnade på denna intervju i P1 och den därpå följande analysen.

   Professorn från Linköping vände sig emot den bild som Tino gav. Han verkade påläst och betrodd och övertygad om att Tino överdriver farorna. Jag blev tryggad av detta ett tag.
   Sen gick jag in på en av dessa som media kallar hatsidorna och fick till min förvåning veta att professorn var en extremist på den sida som gärna ser en ny samhällsordning via anarki.

   Nu är mitt förtroende rasat igen!

   Liked by 3 people

   • BjörnS skriver:

    Det behöver man inte gå in på hatsidor för att belägga. Det står ganska tydligt under hans namn i Wikipedia.

    Gilla

   • Hovs-svarta-hallar skriver:

    Just det — denne professor, som försökte argumentera mot Tinos bok, är kommunist. Att detta inte omnämndes kanske beror på att det i SVT-kretsar är helt normalt att vara kommunist…
    Kanske det i de kretsarna snarare ses som suspekt att INTE vara kommunist…(?!).

    På Facebook uttrycker Tino förövrigt även sitt stöd för polisen Peter Springare, som nyligen gjorde ett utspel via sitt FB-konto om det faktum att den helt dominerande delen av Polisens utredningsresurser numera upptas av asylinvandrares grova brottslighet!

    Stödgruppen ”Stå upp för Peter Springare” har just nu, på några få dygn, fått över 162 000 medlemmar och är därmed en av de största grupperna på hela svenska Facebook!.

    Slutsats: Folk är OERHÖRT förbannade på hur makthavarna hanterar sitt uppdrag att hålla efter brottsligheten.

    Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ oppti 10 februari, 2017 kl 08:21

    Du behöver faktiskt bara googla på Stefan Jonsson, så får du direkt veta vad han är för figur. Han är postmarxist och litteraturvetare och har – av allt att döma – inte en susning om varje sig nationalekonomi eller statistik. Han ägnar sig åt postmodernt tyckande enligt devisen: alla har rätt. Förnuftsstyrd akademisk forskning är inget för honom.

    Liked by 1 person

   • Svarta klatraren skriver:

    Ofattbart att du inte ser igenom argumentationen? Påläst? Ser du inte upplägget där Tino inte kan bemöta utsagorna som ju är exakt de han skrivit boken för att belägga? Jag ställer mig helt oförstående till att man köper professors utsagor, vänsterextremist eller inte. Det är ju exakt detta som är problemet, man för fram någon som ”verkar påläst” som oemotsagd kan säga att invandringen är en vinst eller att svenska män våldtar like mycket som invandrare.

    Liked by 1 person

 2. larslindblog skriver:

  Import av röstboskap tror jag. (S) styr i Malmö trots att allt är åt skogen.
  Hoppas jag får uppleva att dom ansvariga straffas.
  Som till exempel norske författaren Knut Hamsun som råkade satsa på fel häst och fick all egendom konfiskerad och framlevde sina sista år ensam och bitter i en hytte på fjället.
  Ett öde jag verkligen önskar våra ledande politiker ,tjänstemän och medlöpare…..det finns massor av övergivna byar i Norrlands inland dit dom kan förvisas med enbart baspension.

  Liked by 7 people

  • Gösta Johnsson skriver:

   Lars L: Vi vill inte ha hit dessa…ni kan behålla dem söderut i någon av parallellsamhällena eller någon annanstans där de gör minst skada!!

   Gilla

 3. Christer Carlstedt skriver:

  OK. Jag erkänner med en gång att jag inte har läst Sanandajis bok. (Den är för övrigt tydligen redan slutsåld). Det är heller inte poängen.

  Mig veterligen har ingen klarat av att beslå honom med felaktigheter vare sig i det material han använt eller de slutsatser han drar av det.
  Boken är följaktligen den bästa beskrivningen hitintills av den verklighet som väldigt många anser sig ha fog för att oroas över.

  Om man nu betänker att Sanandaji bara har använt sig av officiell statistik, så måste man givetvis konstatera att kunskapen redan fanns ”i lagret”.
  Då blir det än mer förundransvärt att en ensam person, genom privat finansiering, har tagit fram det material som i all rimlighets namn borde ha tagits fram av regering och riksdag. Det är ju dessa som fattar våra beslut om hur gemensamma saker och ting bör skötas och finansieras. Nu har dessa organ inte besvärat sig med detta, vilket innebär att de beslutat på grunval av tyckanden och antaganden i stället för de fakta de haft i skrivbordslådan. De har enkelt uttryckt inte skött sitt jobb.

  Vad Sanandaji gör är att han klär av beslutsfattarna och deras tyckarelit i media, så att de nu står med rumpan bar och så punkterar han deras granna ballonger.
  Det är tydligen inte ens luft i dem, för de stinker.

  Med en lätt travestering på Hamlet: ”There is something rotten in the state of Sweden”.

  Vi har hört från höga vederbörande att migrationen kommer att bli lönsam ”på sikt”, utan någon närmare precisering av vad ”på sikt” ligger i för tidsmässigt härad.
  Personligen tror jag att ingen har den blekaste aning om huruvida det verkligen finns någon slutpunkt där vi kan säga att det ”går runt”. Jag är tämligen övertygad att man här bara ger uttryck för en from förhoppning, som saknar all substans. (Fast det kan ju hålla populasen lugn en stund. Det är ju trots all folkets högsta företrädare som krämar ur sig dessa påståenden)

  Om man betänker att 60% av försörjningsstöden går till invandrare och att dessa utgör 15-17 procent av befolkningen, så betyder det ju att bidragsberoendet är sex gånger högre i dessa grupper än i landet som helhet.
  Nu är det min tur att ”tro” och då tror jag att det kan bero på att dessa bidragsberoende invandrade personer inte har en utbildningsnivå som gör dem det minsta attraktiva på en arbetsmarknad, alternativt att de inte är ett dugg intresserade av jobb.

  Vi har fått berättat att det tar i genomsnitt nio år för en invandrad person att komma i arbete.
  Vad som däremot aldrig har sagts är om dessa arbeten är stadigvarande eller om de försörjer vederbörande. Det handlar om ett stickprov någon dag i november, om jag minns rätt, då man kollar om de är i arbete eller ej.
  För att få en rättvisande bild av hur väl det gått för de invandrade så måste faktiskt Skatteverket göra en körning där man kollar personer med invandrarbakgrund mot vad de har för deklarerad inkomst av arbete. Därefter måste man göra en motsvarande kontroll av andra och tredje generationens invandrare. Därefter kan man med någon form av säkerhet beskriva hur det gått hitintills.

  Något säger mig att regering och riksdag inte är ett dugg intresserade av det klarläggandet, eftersom risken är otroligt stor att det skulle punktera de folkvaldas trovärdighet till den grad att rullning i tjära och fjäder plötsligen blir ett högst realistiskt alternativ.

  Liked by 15 people

  • Rikard skriver:

   Hej.

   En utmärkt summering, tycker jag.

   Om man får våga sig på att besvara en av dina funderingar: ”Vi har hört från höga vederbörande att migrationen kommer att bli lönsam ”på sikt”, utan någon närmare precisering av vad ”på sikt” ligger i för tidsmässigt härad.”

   Tänk dig politikers uttalanden som att de deltar i ett pyramidspel.
   Vad är de mest betjänta av: att avslöja missförhållanden och invandringens faktiska ekonomiska kostnader, eller att försöka värva fler som pytsar in pengar i spelet? Den som redan investerat sin framtid (och sitt förflutna då det var där insatsen förtjänades) i spelet, är synnerligen ovillig att ens inse att den deltagit i ett sådant spel; mycket lättare är att värva fler spelare så att man kan tjäna in sina förluster.

   En personlig ståndpunkt: skillnaden är endast att det är våra förfäders och barns liv man betalat med. Varje träd som fällts, varje spadtag i dike och gruva, varje sten rensad från åkrar, varje vävd matta och varje skrubbat hushåll; allt det arbete som skett för att skapa det välmående och välstånd som tidigare rådde förvandlas till aska och intet via invandringen.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Liked by 9 people

   • Fredrik Östman skriver:

    ”det är våra förfäders och barns liv man betalat med. Varje träd som fällts, varje spadtag i dike och gruva, varje sten rensad från åkrar, varje vävd matta och varje skrubbat hushåll; allt det arbete som skett för att skapa det välmående och välstånd som tidigare rådde förvandlas till aska och intet via invandringen.”

    Ja, men det är lite sent att klaga över detta nu, när man, kollektivt som svensk, i hundra år har understött socialismen, som uttryckligen går ut på just detta: att upplösa den personliga äganderätt som är den moraliska och tekniska underbyggnaden för kapitalismen. Det står ju där i själva ordet: kapital-ism. Kapital, det är det man äger. Kapital, det är ett fällt träd, ett spadtag i ett dike eller en gruva, en sten rensad från en åker, en vävd matta och ett skrubbat hushåll. Hederlig politik låter den som investerar i arbetet behålla resultatet. Socialismen saknar rättssäkerhet — även, för att inte säga i synnerhet, för de kroppsarbetare den påstår sig representera. Grundluring!

    Svenskarna har för länge sedan bestämt sig för att skänka bort resultatet av sitt svett och sin möda. De har röstat på SAP, VPK, FP, C, Nya moderaterna. De får skylla sig själva.

    Failed state.

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   Har inte läst Tinos bok.

   Det du föreslår ovan borde tekniskt vara relativt enkelt. SCB plockar fram uppgifter om vem som är född i Sverige av svenska föräldrar, född i Sverige med ena föräldern född i Sverige, född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands respektive födda utomlands. Detta är den indelning i fyra grupper som av SCB rekommenderas för presentation av officiell statistik (se BRÅ 2005:17, sid 25). Jag vet inte om det går att från SCB:s register ta fram tredje generationens invandrare. Kanske går det. Kanske inte.

   Rent tekniskt vore det rimligtvis en smal sak att matcha detta mot Skatteverkets register över deklarerade inkomster. (Detta sagt med brasklappen att jag inte vet hur Skatteverkets register ser ut. )

   Sen uppstår givetvis en del frågor om hur man skall tolka resultatet. Man förstås inte förvänta sig att en asylinvandrare skall kunna försörja sig från första stund i Sverige. Fast vad spelar det för roll! Maktetablissemanget skulle för allt i världen inte vilja se någon sådan statistik.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Vid närmare eftertanke tror jag de uppgifter som behövs redan finns samlade på SCB. Tror exempelvis att uppgift om förvärvsinkomst finns i LOUISE-databasen och/eller andra liknande databaser.

    Så troligen skulle SCB redan idag kunna göra den föreslagna analysen utan att blanda in Skatteverket. Har inte Tino Sanandaji fått (alternativt försökt få) sådana uppgifter från SCB?

    Gilla

  • rudmark skriver:

   Nja, att det i genomsnitt tar 9 år för en……..
   Efter 9 år har 50% en sysselsättning (från 1 timme/vecka och uppåt)
   Efter 16 år har lite drygt 60% samma.
   Statistik är svårt.

   Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Nja, nu har ju Arnstberg och Sandelin gjort samma sak tidigare. Dessa kanske var lättare att gömma undan, ett hårdare PK-motstånd och kanske för att de är etniska svenskar, gjorde att de inte alls har uppmärksammats. Var endast ett mindre bråk när de skulle göra reklam för sin faktabaserade bok. Dessa fakta i annonsen gjorde att de vägrades annonsera.

   Invandring och mörkläggning I & II
   https://morklaggning.wordpress.com/kop-bada-bockerna/

   Nötskalet – Svensk invandringspolitik och dess konsekvenser
   https://morklaggning.wordpress.com/kop-boken-4/

   Gilla

 4. KristinaF. skriver:

  Lyssnade också på intervjun med Tino S i P1. Jag tyckte den sista frågan var mycket belysande för vår ”godhetssyn”. Journalisten frågade i stil med : Du och din bror är ju framgångsrika i Sverige, varför unnar du inte andra den framgången? Varpå Tino svarar att hans framgång inte beror på Sverige, han hade varit lika framgångsrik i exempelvis Iran. Kanske är Sverige ändå inte den bästa plats för alla i världen. Många av invandrarna får det dessutom mycket dåligt här.

  Liked by 5 people

  • Boris skriver:

   Tino säger samma sak som hans bror Noma, framgången beror på kulturen och ibland individer. Nima jämför Svenskättlingar i USA med etniska Svenskar i Sverige och konstaterar att de förra har högre utbildning, lägre arbetslöshet och högre inkomst. De ligger dessutom långt över det amerikanska snittet. Nimas slutsats är att Sveriges välstånd beror på Svenskarna och inte det Svenska systemet.

   Liked by 1 person

 5. Anders skriver:

  Jag tycker debatten vänder något nu. Fler (några få) har fått komma till tals om massinvandringen i radio. Jag har hört 2 st. Tino var den ena och den andra var på det här programmet ”Tyck till” på förmiddagarna. Då var det inte Täppas Fågelberg som var programledare. Då hade det inte sänts eller så hade personen som ringde in inte fått en minut ibradion innan Fogelberg avbrutit och mosat personen.
  Likaså tycker jag att Tingsrätten gjorde rätt då de fällde Fredrik Önnevall för människosmuggling. Jag undrar hur många flyktingar som kommit till Sverige med hjälp av de stora kofferterna som SVT har med si när de är ute och reser. Dessutom står programcheferna bakom Önnevalls människosmuggling och kallar det bra teve. Vad betalar jag skatt till? Jo. Till en kraftigt vänstervriden maktmissbrukande 3,e statsmakten.
  Objektiviteten har gått förlorad och man är djupt desillusionerad som svensk i detta land nu. Det är bara att be och hoppas på bättring för detta land och jag ber kristet för mig själv för kyrkan stärker inte min tro precis.
  Ha en trevlig fredag alla där ute som kämpar med värden, normer, värderingar, plikt och jämlikhet utan att det blir feminism.

  Liked by 2 people

  • Tino-fanclub skriver:

   Angående rättegången mot Önnevall så meddelas att svt betalar hans rättegångskostnader. Är det enligt uppdraget och juridiskt rätt? Dessutom sägs att det räknats som en förmildrande omständighet att lagbrottet utfördes av en journalist. Han har ju tagit med sig personen för att få en story att sälja till svt. Alltså för egen vinning.

   Liked by 1 person

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Det handlar helt enkelt om Regeringspartiets behov av ny röstboskap i fållorna!

  Då behövs ett bidragsberoende väljarunderlag!
  Knappast svårt att inse…

  Enhumanitär (S)tormakt ger flådiga välavlönade uppdrag o resor därtill.
  Knappast en fattigpension heller)

  Liked by 3 people

 7. Nils Dacke skriver:

  Oj oj oj det är häpnadsväckande hur Tino med statistik och utredningar som redan finns tillgängligt totalt slår undan benen på PK-sektens argument och hur är det möjligt att våra folkvalda representanter och journalister missat denna fakta? Det finns bara ett svar och det är att folket skulle uppfostras att älska massinvandringen till villet pris som helst. Nu borde i alla fall detta vara omöjligt framöver och fakta istället gälla vid varje diskussion?

  Liked by 2 people

 8. Lars Åhlin skriver:

  Jag beundrar Tino storligen. Men du har valt ett olyckligt citat, ”… en skröna, som politiker gärna upprepar för att vanligt folk inte är insatta i demografiska kalkyler och därför lätta att vilseleda.”

  Jag tror inte det är många politiker, om ens någon, som medvetet ljuger, vilket ju Tino faktiskt oavsiktligt (?) påstår i citatet. Hans styrka att han så väl kan verifiera sina upprörande uppgifter om invandring och integration. Det räcker gott för att han skall vara den kanske viktigaste rösten just nu.

  Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jo faktiskt. Jag tror att politiker ljuger. Idag läste jag i SvD att rikspolitiker är lite mer begåvade än allmänheten. Om det är sant så måste slutsatsen bli att de ljuger medvetet. Hade de varit korkade så hade man ju kunnat tro att de inte vet bättre.

   Liked by 5 people

  • cmmk10 skriver:

   Tror du verkligen att förre statsministern är ärlig, när han åker runt och mässar sina vansinnigheter om massinvandringens välsignelser?

   Möjligt att han på fullt allvar tror att pöbeln skall få det bättre på lång sikt, men då är nog både vi och våra barnbarn borta. Men själv kan han vältra sig i gåslever och kaviar i detta nu.

   Gilla

 9. En i publiken skriver:

  Människan har en förmåga att falla i farstun av beundran inför vissa mänskliga prestationer. Det kan handla om idrottsliga, artistiska, konstnärliga, filmiska, författarmässiga eller kulturella uppvisningar. Det gemensamma utgörs av ett svingande i höga trapetser. Imaginära eller verkliga spelar mindre roll.

  Som den hierarkiskt positioneringssökande varelse människan är, söker och hittar hon lätt olika objekt för sitt behov av beundran och hänförelse. Objekten varierar och radar upp sig i teve-programmet som Skavland.

  Den beundrande publiken är i sig differentierad. Egen upplevd svaghet och karaktärsbrister söker lätt kompensation hos andra. Media utgör då en arena där människor låter sig duperas eller imponeras.

  SVT-produktionen Veckans brott har Leif G. W, Persson som tung barlast. Hans intellektuella skärpa och personlighet förvandlas till medial underhållning. Människor lyssnar, lär och beundrar, på samma gång. En tämligen ovanlig kombination. En slags uppvisning i förtroendekapitalets mästerskap.

  Men även solen har sina fläckar. I senaste ”Veckans brott” undslapp sig G. W. att Sveriges räddning låg i en kraftfull immigration av unga. Så även statistikmaskinen G. W hade låtit sig bedras av den uppmålade mediebilden – att pensionärerna utgjorde Sveriges allra största hot. Och att räddningen måste sökas utomlands. Och lagras upp på alla HVB-hem och flyktingförläggningar inom Sveriges gränser.

  Min första tanke när jag hörde det var att även G. W. har ett personligt behov av att signalera till en publik, och sin privata omgivningen, att han tillhör de godas skara. Och då fick även han göra våld på statistik och fakta. En mycket mänsklig egenskap, men för G. W:s image direkt förödande. Kanske finns det en mer särgen koppling till hans egen aktiva viktminskning…

  Läser just nu Massutmaningen, faktiskt en riktigt befriande läsning där fakta helt sätts i centrum och eget ego försynt får stå i bakgrunden. Tino Sanandaji tyngd i sammanhanget utgörs av en arbetsseger. Helt utanför medialt strålkastarljus och lättsamma arenor har Tino grävt djupt i fakta, och satt dem i centrum. Men media har valt att vara tondöva. Man undrar hur länge till. För Sveriges mer realistiska väg framåt kräver hänsyn till de fakta Toni så föredömligt sammanställt i sin bok.

  Skall bli intressant att se hur media nu agerar. För nu anträds en period när media själv står naken inför fakta och får bekänna färg. Och det gäller även för kraven på en utrensning av slitna politiskt tomma floskler.

  Liked by 3 people

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   Exakt. Vad gäller Leif GW:s märkliga uttalanden angående Peter Springare och invandrares brottslighet, så är det MYCKET olyckligt att han häver ur sig sådana dumheter; hade väntat mig bättre av en vanligen ytterst intelligent person!

   Det han påstod, att Sverige måste ha invandringen för att fungera, är rent nonsens, och redan i början av Tinos bok vederläggs denna skröna. Tvärtom, så destabiliseras Sverige av den numera dominerande massiva asylinvandringen från MENA-länder av personer med lågt eller obefintligt humankapital.
   Även andra generationen från dessa områden fungerar oftast klart sämre än etniska svenskar i samhället (även om det givetvis finns undantag).

   Sverige har alltså med asylinvandringen under de senaste 40 åren dragit på sig en gigantisk import av illa fungerande och brottsbenägna främlingar, som sänker vårt land.

   Vårt land sänks både ekonomiskt och kulturellt av detta totala vanvett, som politikerna medvetet tvingat på oss.

   Liked by 8 people

   • Göran skriver:

    Det är väl så att det är politikerna som sänker Sverige. Vi skulle klara oss mycket bättre utan politiker. Jag har inte riktigt förstått deras funktion.

    Gilla

 10. SD skriver:

  Boken är en nagel i ögat på vänsterliberaler i allmänhet och den grönrödflummiga känslovänstern i synnerhet. Exempelvis bojkottade Vänsterpartiet och Miljöpartiet Sanandajis bokpresentation i riksdagen i en markering att man även i fortsättningen står upp för sin faktaresistenta hållning i invandringsrelaterade frågor.

  Liked by 2 people

 11. Per skriver:

  Hur många fler argument, bevis och problem behöver en svensk se, höra eller förstå för att ta initiativ att förkasta etablerade partier och självmant dela ansvaret med personligt engagemang för att lösa situationen med ett nytt politiskt alternativ?

  Är svensken det mest indoktrinerade folket efter Nord-Koreanerna?

  Vi kan skratta åt NK men vad är skillnaden?

  Jag ser ingen.

  Liked by 1 person

 12. Chili skriver:

  Man kan bli förbannad för mindre. Jag liksom många har reagerar på insinuanta frågor från PK-journalister som i det här fallet StudioEtts Jörgen Huitfeldt när han intervjuar Tino Sanandaji. Bara rubriksättningen på inslaget på SR: s hemsida räcker som markering för ett negativt ställningstagande, ”Stor Kritik …”. (Dagen efter var den ändrad till en vettig rubriksättning, men ändå.) Sen att välja Stefan Jonsson som recensent i inslaget är ett skämt.

  Gilla

  • Bengt skriver:

   Håller helt med dig! Visserligen är det ju ett plus att Studio Ett släppte in Tino Sanandaji i studion. Får väl ses som ett undantag som bekräftar ”vänsterregeln”. Å andra sidan gjorde sig ju nämnda regel sig gällande genom att ”expert-professorn” Jonsson valdes som recensent utan att hans ”kommunistpropagandistiska meriter” nämndes. Jämförbart med att en vegan som tilldelats professorstitel i näringslära skulle recensera en bok om animaliska maträtter – utan att det upplystes om dennes ideologi.

   Liked by 2 people

 13. Ivar Leek skriver:

  Jag undrar varför boken ”Massutmaning” kommenteras, debatteras och recenseras i SR och annan systemmedia nu när man tidigare nästan konsekvent ignorerat liknande böcker och rapporter som egentligen gjort med denna bok samstämmiga verklighetsbeskrivningar,-”Invandring och mörkläggning”, ”Låsningen”, ”Världsmästarna i godhet” t.e.x.- har åsiktskorridoren börjat rämna eller …….?

  Gilla

 14. johnnyforexblog skriver:

  Tur för Sverige att det finns duktiga invandrare som Till som kan redogöra för alla fakta om invandringens konsekvenser. En egen kan svensk skulle knappast kunna göra det utan skulle förskjutas som ond rasist. Det är ju alldeles uppenbart att etablissemanget inom näringslivet, politiken och media ljugit och vilselett svenska folket under lång tid. Frågan blir nu om politikerna tar chansen att lägga om politiken för att vända utvecklingen eller om man fortsätter med den vansinniga politiken ända ner i avgrunden?

  Liked by 1 person

 15. bjornwiklund skriver:

  Har säkerligen påpekat förr men Norska siffror sade för några år sedan att kostnaden netto för en invandrare i medel livslångt var 4 miljoner.
  AM, Tyskland sade 2016 en siffra på det dubbla 8 miljoner….
  TS säger 70 000 årligen i medel livslångt….
  3 miljoner invandrare 210 miljarder årligen netto dock kan man gissa att ökade volymer kostar mer . . .
  Vad som är skrämmande är att det kostar livslångt och om något ett land tar ansvar för kostar hela tiden när skall pengar till att öka pensionerna ”komma fram”?

  Hur svårt kan det vara att inse att 3 miljoner invandrare i medel kostar….
  att många bidra och en del hemskt mycket förändrar inte ”bottom line”

  𝓓𝓮𝓽 𝓫𝓵𝓲𝓻 𝓮𝓽𝓽 𝓶𝓲𝓷𝓾𝓼 å𝓻𝓵𝓲𝓰𝓮𝓷 𝓼𝓸𝓶 𝓷å𝓰𝓸𝓷 𝓯å𝓻 𝓪𝓿𝓼𝓽å 𝓯ö𝓻 𝓪𝓽𝓽 𝓽ä𝓬𝓴𝓪….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.