Fake news eller bara snål redaktion?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tänk dig en välkänd uppfinnare och forskare som deklarerar att han ska lösa cancerns gåta. Han blir såklart hyllad och finansiärerna strömmar till. Men åren går utan några som helst framgångar. Finansiärerna börjar morra och vetenskapsreportrarna gör narr av uppfinnaren. Till slut gör Dagens Tidning en opinionsundersökning som visar att medborgarna helt saknar förtroende för uppfinnaren.

Men innan Dagens Tidning hinner publicera opinionsundersökningen gör uppfinnaren ett genombrott och cancers gåta verkar vara på väg att lösas. Hur ska Dagens Tidning hantera det här? Det vet vi inte, men vi vet hur Dagens Nyheter hanterat en motsvarande situation den 28 januari. Det handlar om vad moderatväljarna tycker om Anna Kinberg Batra. ”Bara 10 procent av partiets egna väljare tycker att Kinberg Batra bäst förmått att utforma en politik som väljarna uppskattar, medan 72 procent anser att Fredrik Reinfeldt lyckades bättre… Mätningen måste tolkas som ett underbetyg till Anna Kinberg Batra”, sammanfattar Dagens Nyheter.

Nu är det bara en liten detalj. Efter det att Dagens Nyheter gjorde opinionsundersökningen men före publiceringen av resultatet den 28 januari gjorde Kinberg Batra sitt utspel om att hon tänkte ”prata” med sverigedemokraterna. Jag lämnar mina eventuella synpunkter i sakfrågan vid sidan och nöjer mig med att konstatera att utspelet verkar ha stärkt hennes ställning bland partiets väljare. Hälften ska ha gillat närmandet. Observera att det som hälften av moderaterna gillat är tanken att fälla regeringen, som förstås är betydligt mer drastiskt än att ”prata” med sverigedemokraterna. Om hälften gillar det förra bör långt mer än hälften gilla det senare.

Om hon går från 10 procents stöd till 50 procents stöd bland de egna är det ändå ett jättesteg framåt för moderatledaren. (Man kanske inte kan göra den exakta tolkningen, men något ditåt måste rimligen kunnat utläsas av undersökningarna.)

Denna, som det verkar, omkastning tycks inte ha gjort något intryck på Dagens Nyheter. Jo, på några rader erkänns fakta, men analysen och kommentarerna ångar på som om något utspel i en för många svenskar betydelsefull fråga aldrig inträffat.

I själva verket tycks artikelns syfte vara att avskräcka Kinberg Batra från att göra den sortens utspel hon sedermera gjorde med argumentet att väljarna – enligt tidningens opinionsundersökning – inte gillar avvikelser från Reinfeldts öppna hjärtan-linje:

[Kinberg Batra] har lagt betydande energi på att skaka av sig centrala delar av arvet från Reinfeldt. Framför allt gäller det migrationspolitiken, där Anna Kinberg Batra och andra ledande moderater öppet har tagit avstånd från den liberala syn på invandring som den förre M-ledaren stod för. Detta har gjorts i akt och mening att vinna tillbaka väljare från de snabbt växande Sverigedemokraterna.

Någon utdelning i opinionen har kursändringen inte gett. 

Men det senaste utspelet verkar ju ha gett utdelning i opinionen?

Hur ska man tolka detta beteende från Dagens Nyheters sida? En möjlighet är att tidningen struntar i fakta för att så övertygande som möjligt kunna driva sin agenda. Det snuddar vid fake news.

Men jag tror att verkligheten är mycket banalare. (Verkligheten är ofta det efter min erfarenhet.) Dagens Nyheter hade lagt ned en massa pengar på en opinionsundersökning som egentligen blivit värdelös av det mellankommande skeendet så för att i alla fall få något för sin ekonomiska satsning valde Dagens Nyheter att köra på som om ingenting hänt.