Rädda Jerusalem! Hur vi idealiserar andra

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

I väst gillar vi att idealisera andra och frossa i vår egen skuld. Mea culpa! Självkritiken är en bra egenskap som gjort att vi kunnat rätta och förbättra oss. Men när självkritiken urartar i självspäkning blir det fel. För sanningen är att vi uträttat mer gott än ont.

Man behöver inte leta länge för att hitta otaliga exempel i filmer och böcker som visar vår vilja att skönmåla andra och nedvärdera oss själva. Det är inte sällan man hör västerlänningar tala om kolonialismen, imperialismen och slaveriet i bestämd form singularis. De syftar på västerländsk kolonialism, västerländsk imperialism och västerländsk slavhandel. Ja, som om inga andra civilisationer har sysslat med sådant. Jag tror inte att man är så dålig på historia. De flesta vet att de finns fler kolonialismer, imperialismer och slaverier. Men det är liksom bisaker, de är inte lika viktiga.

fantomen-jerusalemKorstågen under medeltiden är en sådan där episod som ständigt används i självspäkande syfte. Kristna européer reste ner till Det heliga landet och slaktade fredliga muslimer. Korsfararna framställs som giriga och grymma, eller som fanatiker och grymma. Saladin däremot var en hövisk, muslimsk furste. Han var mer ridderlig än riddarna. Knappt någon kristen europé kunde leva upp till de kristna riddaridealen, men en muslim kunde, och gjorde det! Det var den bilden som förmedlades i både den stora korstågsfilmen Kingdom of Heaven från 2005 och i Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn, som också blev filmer.

Fantomenäventyret ”Rädda Jerusalem!”, som kom ut 2012, tilldrar sig i Det heliga landet under korstågen. Fantomen är superhjälten som till vardags heter Christopher Walker och bor i det påhittade afrikanska landet Bengali. Det här äventyret börjar en regnig kväll Bengalis etnografiska museum i Morristown. Kuratorn Minerva Brooks jobbar sent. Hon sitter ensam framför en datorskärm då hon hör ljud och blir orolig. När hon söker efter upphovet till ljudet i museets salar träffar hon på Christopher Walker/Fantomen.

Museets kurator hade sökt Walker angående en utgrävning i Frankrike, men hade inte förväntat sig att han skulle dyka upp så sent. Hon ville berätta att arkeologerna funnit flera dokument som rörde Walkers förfäder från äldre tid.

Det gäller korsfararen Christophe d’Errant och hans ättlingar”, förklarar Brooks. ”Dokumenten hittades i ett skrin av smidesjärn som gömts inuti den där underliga dödskalletronen i kryptan under slottsruinerna!

Sedan börjar kuratorn berätta historien om korsfararen d’Errant, Fantomens förfader:

Den leprasjuke kung Balduins dagar var räknade och snart drogs Christophe in i en bitter maktkamp mellan Guy de Lusignan, gift med kungens syster Sibylla, Reynald de Chattillion och patriarken Heraclius. Chattillion och Heraclius ville krig mot muslimerna, men samarbetade ändå med de mordiska assassinerna, en muslimsk sekt i konflikt med Saladin!

Christophes vän Raymond av Tripolis reste sig emot dem, Raymond och kungen ville ha fred med muslimerna! Guy de Lusignan och hans medkonspiratörer försökte mörda kungen, men Christophe omintetgjorde deras planer!”

De ”mordiska assassinerna” samarbetade alltså med ”hökarna” korsfararnas krigiska falang, medan den gode Christophe stod på ”duvornas” sida och stoppade hökarnas planer. Därför blev han ett mål för assassinernas lönnmördare. Deras ledare, Rashid ed-Din Sinan, skickade en av sina hantlangare till Jerusalem för att göra slut på Christophe. Men i sista stund räddades han till livet av den ädle Saladins män. Christophe blir sedan bjuden som gäst till Saladins palats i Kairo där han stannar i tre år. Där flanerar han med sin vän på en palatsgård med porlande fontän. De tycks ha behagliga och filosofiska samtal. ”Han studerade den arabiska världens vetenskaper” och så besökte han pyramiderna och sfinxen i Giza.

År 1185 blir Gérard de Ridefort ny stormästare för Tempelriddarna och våren samma år dör den leprasjuke kung Balduin IV. Den fredlige Saladin sörjer kungens död och säger: ”Han ville att våra folk skulle leva i fred med varandra.” Ny kung blir Guy de Lusignan som ”ville krig mot muslimerna”.

När ingen längre höll honom tillbaka återupptog baron Reynard de Chattillion sina överfall på försvarslösa muslimska karavaner.

De Chattillions oprovocerade nidingsdåd leder så till krig mellan kungariket Jerusalem och Saladin. Christophe strider på frankernas sida, fast motvilligt. Han är kluven mellan sin moral och sin trostillhörighet. ”Det känns fel att gå i strid mot Saladin”, tänker han. ”Han har varit en lojal vän och generös värd. Men jag har inget val. Jag måste vara lojal mot mina trosfränder.”

I slagit vid Hattin den 3-4 juli 1187 vinner Saladin en stor seger mot de kristna. Den ridderlige fursten låter sedan avrätta alla tempelriddare genom halshuggning. Allahu akbar! I en arabisk krönika, men inte i Fantomen, kan man läsa om hur Saladins ansikte strålade av glädje när han såg de otrognas förtvivlan och hur de slaktades en efter en. De var värnlösa fångar. Därpå riktar Saladin sin blick mot det stora bytet: Jerusalem.

Christophe överlever slaget och försvinner sedan iväg på ett sidoäventyr – till en gammal egyptisk tempelruin för att söka Thots bok. Med hjälp av magin i boken hoppas tempelriddarna kunna skapa en armé av odöda som ska bistå i försvaret av den heliga staden. När Christophe kommer tillbaka finner han att Jerusalem står i lågor. Den har intagits av Saladins armé.

Assassinerna benämns i serien en ”mordisk” sekt och framställs som riktiga fanatiker, törstiga på de otrognas blod. Men så var det inte i verkligheten; assassinerna var ismailiter, en riktning inom shiitisk islam som var förföljd av de ortodoxa sunniterna. Det var därför de gömde sig i borgar och fästen i bergen, som i det ryktbara Alamut i Persien. De samarbetade ibland med de kristna eftersom de behövde en allierad som kunde skydda dem mot sunniternas förtryck och förföljelse. Assassinerna mördade visserligen, men inte oskyldiga människor vilka som helst. De mördade sunniternas generaler och politiska ledare.

Ordet assassiner dyker upp för första gången i korstågskrönikorna. På arabiska benämndes de ”hashashin” efter ”hashish” som betyder ”gräs”. Detta eftersom de anklagades för att bruka hasch som en del av sin religionsutövning. Frankerna uppfattade ordet som ”assassin” och tog det med sig till Europa där det lånades in till flera europeiska språk med betydelsen ”lönnmördare”. Det är dock inte alls säkert att de nyttjade hasch, det kan vara sunnitisk svartmålning.

Reynard de Chattillion började inte fientligheterna genom sina angrepp på karavaner, så som det nästan alltid framställs i de självspäkande, västerländska skildringarna. De började långt tidigare när islams arméer, uppfyllda av kärlek och trohet till profeten Muhammed, lämnade Arabien för att erövra kristna länder, och för att ta byte och slavar.

Jerusalem var en kristen stad som intogs år 637 av kalifen Omar, ett rättfärdig och from man i den ortodoxt sunnitiska historieskrivningen. Först kom alltså jihad, islams heliga krig, sedan kom korstågen. Jihad hade pågått i fyra hundra år när korstågen inleddes. Man kan se det som ett väldigt sent, och otillräckligt, svar. De kristna länder som hade erövrats av islams arméer är ju fortfarande under islamiskt styre och de kristna blir allt färre och färre. I vår tid har förföljelserna tilltagit och man befarar att kristendomen snart kommer att vara utplånad.

Tempelriddarna hatades av Saladin, inte för att de var skurkaktiga och överföll ”försvarslösa muslimska karavaner” utan för att de var kristna krigarmunkar som svurit att försvara Det heliga landet. De hatades för att de var islams fiender, inte för att de bröt mot freden eller höviskhetens regler.

Det brukar framhållas att Saladin, när han intog Jerusalem, skonade stadens befolkning. Det är en sanning med modifikation. Han hade först bestämt att alla kristna skulle dödas, men när befälhavaren i staden hotade med att döda alla muslimska invånare, ändrade han sig. Saladin krävde istället lösen, och de som inte kunde betala förslavades. Kvinnorna våldtogs i enlighet med Muhammeds lagar och såldes på slavmarknader. Han plundrade kyrkorna och gjorde om dem till moskéer. Korsen togs ner.

Saladin var en sträng, ortodox sunnitisk muslim som hatade kättare och filosofer. Han lät korsfästa den store mystikern och filosofen Suhrawardi. Frågar man shiamuslimer vad de tycker om Saladin kan man få höra allehanda förbannelser. Det var nämligen Saladin som störtade det fatimidiska kalifatet i Egypten, ett shiitisk, ismailitiskt rike. Det var fatimiderna som byggde Kairo.

Fatimiderna var betydligt mer toleranta än Saladin, de tillät alla islamiska sekter att verka under deras styre. De hade stor respekt för konst och lärdom. De upprätthöll heller inte, som sunniterna, något bildförbud. Allt detta förstördes när Saladin tog över. Han lät bränna ner deras kätterska bibliotek.

I Fantomenäventyret ”Rädda Jerusalem!”, och i flera andra västerländska skildringar, framstår assassinerna som en slags medeltida jihadister, föregångare till Al-Qaida och Islamiska Staten (IS). Så var alls inte fallet, de tillhörde som sagt ett helt annat samfund. De var förföljda kättare. Ska man hitta medeltida föregångare till moderna jihadister så är den ädle Saladin och hans män betydligt bättre kandidater. Jämförelsen mellan assassinernas ”mördarsekt” och dagens jihadister är också orimlig av en annan anledning: assassinerna attackerade aldrig vanligt folk, så som jihadisterna gör när de spränger sig själva på marknader i Bagdad.

I mars år 2000 omfamnade påven Johannes Paulus II ett stort krucifix i Peterskyrkan och bad om förlåtelse för många saker, bland annat för övergrepp som begicks under korstågen. Vilka islamiska ledare har bett de kristna om förlåtelse för jihad? Jag förstår varför de inte gör det, det är inte lika lätt. Jesus var ju inte en våldsam man, han var en fredlig predikant. ”Ej kommer han med härar”, som det heter i adventspsalmen. Övergreppen som begicks under korstågen, ett försvarskrig, skedde inte i åtlydnad av Jesus, kyrkans grundare. Men jihad, islams heliga krig, började med, och leddes av, Muhammed, islams grundare, och den som kom med Guds bok, Koranen. Hur ska man som muslim, som Muhammeds trogne, kunna be om förlåtelse för detta?

”Om historiska ursäkter är viktiga”, skriver Sören Wibeck i sin bok Korståg från 2005, ”kan kanske världen också förvänta sig en sådan från den arabiska sidan för aggressionen under 600- och 700-talen, då islam erövrade de kristna länderna från Syrien till Egypten och Nordafrika samt de kristna kungadömena i Spanien och senare Konstantinopel och det bysantinska imperiet.”

Jag har inte hört några sådana ursäkter. Har du? Tvärtom predikar man intill denna dag i moskéer och koranskolor stolt att detta jihad, detta erövringskrig för att utbreda islam, var rätt och riktigt. De shiitiska sekterna avskyr visserligen tre av de fyra första kaliferna, men de älskar den fjärde, Ali, som också krigade under Muhammeds fana, massakrerade otrogna och kättare, och tog byte och slavar. Och så vördar de förstås Muhammed själv, den förste ledaren för den första islamiska staten. I väst skäms man över korstågen, så till den grad att man förvränger historien till sin egen nackdel, medan jihad aldrig har slutat att förhärligas i islamvärlden.

25 reaktioner på ”Rädda Jerusalem! Hur vi idealiserar andra

 1. malmobon skriver:

  Kommer bli skillnad nu i Jerusalem. Så länge dem får bidrag kommer våldet öka. Stäng Al-Aqsa moskén och förbjud islam.
  USA flyttar sin ambassad till Jerusalem. En helt ny politik kommer fram. Bosättningar ökar. Fler judar flyttar till Israel från väst. Vet redan flera stycken som köpt bostäder där nere som idag bor i Malmö. Förföljelser av judar i Malmö är för mycket för dessa. Flyr Malmö.

  Gillad av 6 personer

 2. Bullar till kaffet? skriver:

  Så är det, med Fantomens hjälp så får vi ännu en artikel som visar på att islam måste ut ur Europa, detta går aldrig. Jag har inte sett någon argumentera övertygande för hur det skall gå till, ledarskribenter som läser detta, visa hur det skall gå till!

  Sen så har jag personligen lämnat bakom mig vad jag anser vara hybris, varför SKALL islam infogas i väst? Varför? Varför måste allt blandas med allt, vad är egenvärdet? Det är ju just när kulturer kan utvecklas för sig själva det blir intressant. Jag ser dessutom i islam den värsta kultur som någonsin funnits på jorden, ju mindre av islam dess bättre, och kulturblandning med islam som en ingrediens är ju just vad vi ser i folkmordens mellanöstern.

  Gillad av 10 personer

  • SD skriver:

   Etablissemanget blundar med båda ögonen.
   Svenska språket har fått ännu ett nyord: barnbrudar. Även här blundas det aktivt. Regeringens barnminister Åsa Regnér har varit påfallande passiv och undfallande när frågan om barnäktenskap kommit upp. Migrationsverket och socialtjänsten märker att alltfler asylsökande minderåriga är gifta. Ibland med en annan minderårig, ibland med en betydligt äldre person. Inte sällan väntar paret barn.

   Hur ska samhället se på detta? Regnér har inte gett något tydligt svar. Hon har konstaterat att barn inte ska vara gifta och sedan lagt till ett besvärande ”men”: ”Men det är också en ny tid och nya situationer.”

   Det är anmärkningsvärt hur lätt mänskliga rättigheter, och i synnerhet flickors och kvinnors rättigheter, väger för den feministiska regeringen och dess anhängare när kränkningarna begås av minoritetsgrupper och inte den vita majoritetsbefolkningen.

   Den enda slutsats vi kan dra av detta är att mänskliga rättigheter för somliga är ett politiskt slagord som hellre används på plakat än i den politiska vardagen. De borde skämmas.
   http://motpol.blogspot.se/

   Gillad av 4 personer

 3. Johan Löfgren skriver:

  Ja Mohamed, historia kan brukas och missbrukas. Sveriges utrikesminister Wallström är en av missbrukarna. Hon idealiserar andra så mycket att hon är portad från Israel och Jerusalem. Den helkorrupte Abbas däremot pussar hon och tar emot medalj ifrån. Wallström får således statuera exempel på själva arketypen för historisk resistens kring det aktuella området. Hon ser genom sina grumliga PK-ögon och är en skamfläck för Sverige.

  Gillad av 9 personer

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Enligt vår röde Islamkramare Jan Guillou är Muslimer enbart fredliga,
  som helt utan minsta anledning anfölls av Tempelriddarna under Korstågen…

  Historieförfalskning på högsta nivå?

  Men han skrattar som vanligt, hela vägen till banken)

  Gillad av 13 personer

 5. Staffan Berg skriver:

  Intressant artikel Mohamed Omar. Jag kan rekommender Dig att läsa Vladimir Bartols bok ”Alamut”. Den är nog egentligen avsedd som en allegori men är intressant för ämnet ändå. Kanske har Du redan läst den.

  Staffan Berg

  Gilla

 6. BjörnS skriver:

  Tack för en intressant krönika. De gånger jag rest i Mellanöstern slås jag av svartvitt allting är när man pratar med folk. Allt är alltid den ”andres” fel och själv är man alltid helt utan skuld. Det är en mentalitet. Kombinerat med Islams ofelbarhet kan vi nog inte räkna med någon form av ursäkt för erövringskrigen under de närmaste 500 åren, om någonsin.

  Gillad av 3 personer

 7. idiotsäkert - noomi berlinger-stahl skriver:

  Jesus var en jude som verkade för att reformera det religiösa livet i den judiska huvudstaden Jerusalem, runt judarnas enda tempel. Som judinna och Jerusalembo sedan nästan 40 år finner jag det svårt att läsa en utläggning om heliga krig runt min stad, där stadens ursprung inte nämns med ett ord. Visserligen handlar Mohamed Omars artikel om västerländsk undfallenhet gentemot en viss form av historieomskrivning, men i dessa dagar, när starka krafter samarbetar i FN för att retroaktivt göra Jerusalem juden-rein kan jag inte blunda för denna andra form av historieförfalskning. Jerusalem grundades, enligt vår tradition av Kung David, på 900-talet före vår tideräkning som judarnas huvudstad, nästan 1000 år innan Jesus födelse.

  Ur psalm 137, skriven på 600-talet BCE

  Vid Babels floder, där satt vi och grät, när vi tänkte på Sion.
  I pilträden som fanns där, hängde vi upp våra harpor.
  Ty de som höll oss fångna bad oss sjunga.
  De som plågade oss bad oss vara glada: ”Sjung för oss en av Sions sånger!”
  Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land?
  Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela.
  Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig,
  om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje

  Gillad av 5 personer

 8. inger1947 skriver:

  Tack, Omar! Rekommenderar också den skotske historikern Neil Ferguson, gift med den tidigare holländska riksdagsledamoten Ayaan Hirsi Ali. En av alla hans läsvärda böcker är Empire: How Britain Made the Modern World (2003). Ferguson: ”No one would claim that the record of the British Empire was unblemished. On the contrary, I have tried to show how often it failed to live up to its own ideal of individual liberty, particularly in the early era of enslavement, transportation and the ‘ethnic cleansing’ of indigenous peoples.” Ferguson argues however that the British Empire was preferable to the alternatives” [Japan and Germany].

  Gillad av 1 person

 9. Gert B. skriver:

  I inledningen skriver Mohamed att västerländsk civilisation har gjort mer gott än ont.
  Visst är det så. Tyvärr har en del kulturer stukats svårt i bl.a. Afrika, men utan det västerländska inflytandet hade t.ex. änkebränning och kannibalism kanske fortfarande varit utbredda företeelser på sina håll.

  Gillad av 2 personer

 10. Vx skriver:

  Om man pratar om mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle, bör man vara medveten om att alla inte menar samma sak. De muslimska länderna har mycket tydligt förklarat sin syn på saken i den så kallade Kairodeklarationen. De slår där fast att alla mänskliga rättigheter är underordnade sharia:

  ”Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i Islam är en deklaration som 57 medlemsstater i OIC Islamiska konferensorganisationen antog i Kairo 1990 och som förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter och slår fast sharia som deras enda grund.[1] Flera muslimska länder ansåg att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inte tog hänsyn till kulturella och religiösa förhållanden.

  Exempelvis har Saudiarabien, som ratificerat ett flertal FN-deklarationer med förbehållet att landet endast anser sig bundet av åtagandena i konventionerna i den mån de inte strider mot landets religiösa lagstiftning sharia enligt Koranen. Konflikter mellan islam och de mänskliga rättigheterna finns när det gäller kvinnans ställning, religionsfriheten och yttrandefrihet, områden där Kairodeklarationen skiljer sig från den av FN antagna motsvarigheten.”

  ”Enligt Kairodeklarationen är det således i praktiken förbjudet att konvertera från Islam. Vidare får yttrandefriheten inte användas mot religionen. I artikel 22 A i Kairodeklarationen sägs att ”var och en har rätt att uttrycka sin åsikt fritt på ett sådant sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kairodeklarationen_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna_i_islam
  https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8736064421692916215&postID=7806961418311960426&bpli=1

  Påtvingad liberalism är anti-demokratiskt, en form av diktatur.”

  Gillad av 1 person

 11. Johan skriver:

  Att vi, de ”vita” i västvärlden, kritiserar vår egen historia och skönmålar ”den andres” historia, den bruna människans historia, är i grunden ren och skär RASISM.
  Vi, de vita, är kapabla. Därför kan vi ställas till svars. Domen blir SKYLDIG.
  De brunhyade är inkapabla. De ansvarar inte över sina egna handlingar. Därför är de OSKYLDIGA.
  VÄNSTERN tänker så här. Antagligen är de för obildade för att förstå sin omvända rasism. Vänstern hävdar att alla människor har samma värde men det är bara tomt prat…De är rasister.

  Gillad av 3 personer

 12. nilsdacke skriver:

  En utmärkt och historiskt helt korrekt krönika. Den islamiska kolonisationen som inleddes strax efter ”profetens” död 632 med oprovocerat anfall, planerat av Muhammed själv,mot Syrien och har sedan fortsatt med olika medel i nästan 1400 år. Det första korståget påbörjades först cirka 460 år efter det första anfallet mot kristenheten.

  Gillad av 3 personer

 13. Mårten skriver:

  Bra skrivet som vanligt. Den som är intresserad av vad vi egentligen vet om händelseförloppet vid den arabiska erövringen på 600-talet rekommenderas den engelske historikern Tom Hollands bok ”In the shadow of the Sword”. Även dokumentären ”Islam the untold story” med honom som berättare och som finns på youtube är sevärd. Den visades en gång på Channel 4 och fick sedan dras in på grund av de dödshot som riktas mot alla som vågar ifrågasätta eller ens granska traditionell muslimsk historieskrivning.

  Gilla

 14. Mats R skriver:

  De århundraden av krigståg och piratverksamhet som araberna utsatte sydvästra Europa, framför allt Italien, för under tidig medeltid är väldigt bortglömda och förtigna. Hela den italienska västkusten utsattes för härjningar så långt norrut som till Tarquinia. Både Malta och Sicilien stod länge under arabisk kontroll. I fallet Malta var det arabiska inflytandet så starkt, att det uppstod ett nytt språk, malti, som är en blandning av arabiska och calabriska och som fortfarande talas. Engelska Wikipedia har bra artiklar om italiensk medeltidshistoria, där man bland mycket annat intressant kan hitta information om de här händelserna. Korstågen var bara en del av en ömsesidig och långvarig aggression mellan islam och kristenheten, där båda sidorna utmärkte sig på diverse sätt.

  Gilla

 15. Hovs-hallar skriver:

  Motgift mot de ständiga lögner vänsterfolk typ Jan Guillou berättar, om de ”fredliga” muslimerna (som med svärdet lade under sig dittills kristna områden runt Medelhavet) — och de ”elaka” korsfararna:

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.