Därför ska man tala till de redan frälsta

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Texterna på denna blogg brukar få 3 – 10 000 läsare. I enstaka fall kan det bli över 50 000 stycken. 3 000 läsare, det är ju bara 0,3 promille av Sveriges befolkning, säger en del upprört, det är för lite! Ni talar ju bara till de redan frälsta, ni måste satsa på att komma ut bredare och tala till massorna.

Detta är en viktig fråga. Det är inte alls självklart hur marknadsföringen av budskapet ska gå till.

Man kan resonera så här. Våra texter handlar om saker som berör alla medborgare och som alla medborgare på något vis tar ställning till i kraft av röstberättigade (till och med om de underlåter att utöva sin rösträtt). Det innebär att den ”marknad” vi talar till är större än den som möter vilken kommersiell produkt som helst utom möjligen schampo och tandkräm. Om något borde vara en produkt för massorna är det således de texter som presenteras här. I det perspektivet borde vi, hur det nu skulle gå till, sträva efter att komma ut bredare och få en större läse- och tittarkrets. Vi borde marknadsföra våra texter som man marknadsför schampo, således med stora annonser och lättillgänglig reklamfilm.

Men jag tror att den logiken är vilseledande. Även om tandkräm och politiska budskap är lika varandra i så måtto att deras bruk berör praktiskt taget alla människor så är de olika i en annan fundamental bemärkelse, nämligen vad gäller den psykologiska process varigenom ”kunderna” bestämmer sig för att ”köpa” eller inte.

För de flesta av oss, tror jag, är det faktum att en mycket stor andel av tandkrämskonsumenterna väljer Pepsodent ett vägande argument för att även jag ska ta den tuben vid nästa tandkrämsköp. Men så går det inte till när jag tar ställning i politiska frågor. Precis hur politiska ställningstaganden går till vet jag inte, men en avgörande faktor är hur människor i min omvärld ställer sig. Om jag kommer på kalas sitter jag inte och jämför Pepsodent och Colgate med min bordsdam, men vi kan mycket väl ägna timmar åt att diskutera politiska ställningstaganden. Vad bordsdamen säger till mig spelar roll och kanske även vice versa. Vi låter oss påverkas av vår nästas personliga uppfattning, inte bara av försäljningsstatistiken.

Eller låt mig formulera det så här. Annonser och reklamfilm är kalla och ineffektiva medier för att påverka folks politiska uppfattningar, medan personliga kontakter är varma och effektiva påverkansmetoder. Därför är skrivna texter eller inspelade videos på en blogg som denna troligen inte särskilt slagkraftiga när det gäller att tala till folk som ännu inte öppnat sig för budskapet, således de tills vidare ofrälsta. Däremot kan de vara verkningsfulla som inspiration för de frälsta i dessas missionerande verksamhet hos hedningarna. Den här verksamheten är en sorts tvåstegsraket.

För övrigt ska vi inte inbilla oss att de redan frälsta alltid är så frälsta. Vi behöver alla att andra styrker oss i vår tro – om inte annat så för att vi ska våga ge uttryck för den.

59 reaktioner på ”Därför ska man tala till de redan frälsta

 1. Lars skriver:

  Någon har sagt att ”budskap” primärt inte – om de framgångsrikt skall s a s ”slå in” i mottagaren behöver vädja till förnuftsargument.I den kommunikativa ”akten” är det ej förnuftsargument som är utslagsgivande utan snarare egenskaper hos budskapet som appellerar till reptilhjärnans ”primitiva” sätt att tolka världen som gör att budskapet s a s ”slår in” i mottagaren.Med andra ord:”Signs and symbols rule the world”.Subliminal kommunikation och symbolburen kommunikation är mer effektiv än den kommunikation som enbart vädjar till förnuftet.Man skulle även kunna tänka sig att i den kommunikativa akten kunna förlita sig på budskap som ligger antingen på ”extreme high frequenzy” eller ”extreme low frequenzy”-på det sättet förbigår man den ofta pseudoförnuftiga ”censuren”-med sitt ofta fördomsfulla ”tjatter” som finns på individnivå.Tyst-t o m ”ohörbar”- kommunikation kan ibland vara mycket effektiv.Beakta även de rön som Schroeder&Ostrander framlägger i sin ”Vernetzte Intelligenz” där de hävdar att människan är en elektromagnetisk sändare och mottagare som ständigt s a s både sänder och mottar -ofta tyst information.Plötsliga paradigmskift,förändringsvågor kan delvis förklaras med hjälp av detta fenomen.”Censur” är därför ett vapen som oftast med fördubblad kraft slår tillbaka mot ”censorer”.”Den”-Sanningen-lever ständigt.Kränks ”Sanningen” kan det få oerhörda konsekvenser.

  Gillad av 1 person

 2. Per Blomquist (@per_bq) skriver:

  Det är lagen om att du måste fånga läsarens intresse på 3 rader, om inte går han vidare. Jag skulle föreslå att ni jobbar ihop en text som täcker hela året som gått i få kapitel som speglar ett intresseområde vardera. Kanske gör ni TV av det det är lättsmält.

  Gilla

 3. Kim skriver:

  Jag behöver ofta ta hjälp av andra frälsta för att förstå mina åsikter bättre. Det skulle jag vilja göra idag också, även om det innebär att jag nu hamnar lite utanför dagens diskussionsämne. Igår läste jag den här debattartikeln om hur Vansbro kommun har börjat ge lån till nyanlända istället för bidrag:

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/raettvisereform-naer-bidrag-till-nyanlaenda-blir-lan-30898

  Artikelns innehåll sätter dock myror i huvudet på mig. Kan mina medfrälsta här på DGS hjälpa mig att förstå vad artikelförfattaren egentligen säger och vad detta betyder i praktiken?

  Gillad av 2 personer

  • Christer Carlstedt skriver:

   Om jag inte missförstått något, så säger författaren att invandrare tidigare fått ersättning två gånger för samma tidsperiod. Migrationsverket betalar för tiden från ankomsten till kommunen där migranten placerats – men i efterskott då den nykomne blivit inskriven på arbetsförmedlingen och kvarnarna malt färdigt.
   Under mellantiden har kommunens socialtjänst betalat ut pengar eftersom den nyanlände inte kan gå med tomma fickor för tiden mellan ankomst och Migrationsverkets utbetalning.

   Vad man nu gör, till skillnad från tidigare, är alltså det egentligen helt självklara. Socialtjänsten lånar ut pengar till migranten medan han eller hon väntar på utbetalningen från Migrationsverket och begär sedan återbetalning.

   Hur väl detta fungerar i praktiken framgår inte men en teoretisk besparing för kommunen har ju presenterats i artikeln.

   Gillad av 2 personer

  • PerH skriver:

   För att undvika Placerades nu utgående dubbla ersättningar, först kommunen sedan försäkringskassan.
   Vad jag förstår av den länkade artikeln kommer kommunen låna ut pengar till nyanlända som senare blir återbetalningsskyldiga, på ett bräde, när den retroaktiva ersättning från försäkringskassan.anländer som ett skott på posten.

   ”Vansbro kommun har från den 1 januari i år infört att nyanlända personer med uppehållstillstånd inte längre får något bidrag från kommunen för att klara sitt uppehälle i väntan på de statliga ersättningar som följer med etableringsplanen. Ersättningar som senare betalas ut retroaktivt från försäkringskassan. Istället har vi infört ett slags förskottslån. Vi anser nämligen inte att det är rimligt att individen får ersättning vid två tillfällen för samma period, vilket varit fallet hittills: Först bidrag från kommunen, därefter ersättning från arbetsförmedling och försäkringskassa− för samma period!”

   Gilla

  • j2krebs skriver:

   Det frågar jag mig också. Jag har fått för mig att skattevärket håller reda på inkomster t.ex. pensioner och då om inte förr uppdagas orätta bidrag. Därefter sker återbetalningar i laga ordning. Var ligger problemet som Vansbro brottas med? Är det kronofogden som är släpphänd månne?

   Gillad av 2 personer

  • kim skriver:

   Tack alla som svarat! Ännu en gång har ett systemfel blottats: dubbla ersättningar för samma tidsperiod! Men det som skrämmer mig mest är ändå meningen: ”Förskott på förmån, som det kallas, tillämpas normalt av socialtjänsterna runt om i landet, men inte just mot nyanlända”. Kan någon förklara hur socialtjänsten kan utöva särbehandling på denna grund?

   Gilla

  • Camilla Rydström skriver:

   Hej Kim,
   nedan inklippta rader refererar inte till just den typ av utgifter som Vansbro valt att hantera med lån, utan dessa rör hyreskostnader (säkerligen en icke oansenlig summa att hantera). Men kanske (spekulation!) har kommunerna problem att återsöka pengar av staten på fler områden, och att då ge lån istället för bidrag är ett sätt för kommunen att sätta press på staten: ger ni inte oss pengar drabbas den nyanlände, inte vi. Som sagt, ren spekulation.
   Oavsett om de kan jämföras eller ej är det väl ändå anmärkningsvärt att statens pott inom detta område gör landets kommuner till motståndare i ett race a la ”först till kvarn”. Blir man tidigt anvisad många så finns kompensation att hämta, är man långsammare ”tough shit”, typ. Att potten inte är obegränsad är att betrakta som positivt, men på något sätt känns detta ändå underligt. Håller du med eller är jag ute och cyklar?

   Ur remissvar inom Stockholms stad.

   ”Återsökning av stadsbidrag
   Enligt KPMG:s översyn av stadens hantering av statsbidrag skiljer sig arbetssätten åt mellan olika förvaltningar. Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att den framtida återsökningen organiseras effektivt och ändamålsenligt. Förvaltningen vill också lyfta vikten av att ha en samlad kompetens om statsbidrag i en och samma organisation. Regler runt återsökning av statsbidrag är inte enkla och tolkas olika. På motsvarande sätt ändras praxisen. Förvaltningen behöver därför stöd och praktiskt hjälp för att kunna återsöka alla medel som är möjliga att återsöka.
   Migrationsverket har ett begränsat anslag för ersättning för hyreskostnader. Därför ska ansökan om ersättning ske snarast möjligt efter det att en anvisad person flyttat in i bostaden. När Migrationsverkets anslag är slut kan ingen ersättning fås för hyreskostnaden även om kriterierna i övrigt är uppfyllda.”

   Gilla

 4. Gunilla skriver:

  Naturligtvis är det bra att odla de redan frälsta. DGS ger också ringar på vattnet. Många med egna bloggar refererar till dGS i sina bloggar och vise versa. Men, även om det kan kännas hopplöst, så tror jag att genom att enträget försöka rikta sig, på olika sätt, till de icke-frälsta så kan man gradvis ‘urholka stenen’ även hos en del av dem; t.ex A-C Marteus som gjort egen-avbön.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Svårt att nå ut till alla!

   Redan Jesus använde lärjungar för att sprida budskapet…

   Tolv nådde till slut rätt mpnga)

   Några tusen lärjungar här kan till slut innebära ett genombrott,
   genom ringarna som sprider sig på vattnet!

   Gilla

 5. Sture skriver:

  Patrik,
  du har rätt – som vanligt.
  Jesus Kristus uttryckte denna åsikt med orden: ”man skall inte kasta pärlor för svin”. Och det betyder att man inte skall lägga krut på att försöka övertala människor som inte begriper eller som är för lata för att anstränga sig. Det är bortkastat.
  Det är mycket bättre att lägga sitt krut på människor som har förstånd eller engagemang eller en kombination av båda.
  Och jag måste säga att jag är imponerad av resultatet efter snart två år – uppemot 50.000 per text. Och det är ju inte bara vanliga människor avskurna från bredare kontaktnät, som läser här utan också journalister, bloggare, näringslivstoppar etc. Detta ger spridningseffekter.
  Precis så menade Jesus man skall göra för att få ut sitt budskap: först lärljungarna och sedan de andra.

  Gillad av 2 personer

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Man kan sympatisera med visst innehåll)
  Nästa steg är att gå till valurnan o göra det enda!
  Vi tycks nästan ha nått det stadiet nu?
  Därför kan det bli ”revolution” i Sverige 2018…
  Ett nytt största parti, det vore en världssensation)

  Gillad av 3 personer

 7. Anna-Kristina skriver:

  Det egna livet är bara ett av miljoner andra möjliga. Som individer är vi unika. Personliga erfarenheter och möten formar allas våra liv. Egna vägval faller ut som just mitt liv – som då blir unikt. Men ändå inte. Det finns också gemensamma erfarenheter och kunskaper, som vi delar. Vi är därför både unika och universella.

  På ett fora som det goda samhället handlar mycket om att söka bekräftelse. Att konfrontera egen tankar med andras och hitta beröringspunkter. Patriks och övrigas texter fungerar då som ett slags enzym. De får igång ett strukturerande, av egna och mer generella förhållningssätt. Vi får hjälp att hitta oss själva via andra.

  Om jag tillåts vara grovt generaliserande, tycker jag mig i livet ständigt möta två sorters människor. Den ena uppträder som ett levande facit på två ben. De talar om hur allt egentligen är. De vet redan allt. De har upphört att vara sökare och har hittat de givna svaren. Redan innan frågorna ens ställts. Och det gäller även för mycket unga människor.

  Dessa människor förvandlas gärna till missionärer. Ofta mycket moraliska och ideologiska sådana. De här individerna kan i längden vara ytterst tröttsamma att lyssna till. Man får även lätt smäll på fingrarna. För svaren är alltid givna och väl kända. Och de är mer sällan intresserade av något nytt, annorlunda och avvikande. Deras värld är redan färdigformad och given.

  Sedan har vi den andra typen av människa. De ser andra människors livserfarenheter som kompletterande till sina egna liv. De många blir alltid större än en själv. De människorna känns igen som lyssnare. Och att de ställer frågor. Och även intresserar sig för svaren. De mässar ogärna. De väljer att spela bollen på den andres planhalva. Medan den första gruppen däremot, mer sällan släpper bollen över huvudtaget.

  Den första gruppen vill helst sätta en given agenda. De pekar med hela handen. Kliver lätt fram och tar över, och krymper andra människor.

  Den andra gruppen däremot vill fortsatt lära sig. Är öppet lyssnande. Den första gruppen står mer för rigiditet. Den andra gruppen för ett fortsatt nyfiket sökande, som egentligen aldrig vill ta slut.

  Naturligtvis bär vi alla lite av båda grupperna inom oss. Men likväl återfinns grupperna tämligen väl avskilda i verkliga livet. Som om två olika personlighetstyper levde sida vid sida med varandra.

  Det är de redan färdigformade som anser sig bära på ett facit. Det är de som byggt upp åsiktskorridoren. Som sätter den politiska agendan. Som befolkar tidningsredaktioner. De känner till den rätta vägen. De är alla missionärer. Och längs den sanna vägen vill de med stigmatisering som medel, även tvinga in alla sökande människor.

  Det är då de mer öppna människorna känner tvångströjan snärja både händer och fötter, men framför allt deras själar. De stegrar sig och kämpar emot. Slutar rentav att läsa DN och SVD. Går granngårds och utrikes för att hitta andra källor. Köper och läser böcker. Lyssnar till föredrag på youtube. Och funderar på egen kammare. De vet också att konst och litteratur ytterst handlar om andras erfarenheter, som man själv kan spegla sig i.
  De vet också att röster går att tysta – men inte eget tänkande.

  Gillad av 4 personer

  • Anna skriver:

   Ursäkta att jag påpekar vad som kan synas vara en petitess, men det heter ett forum, flera fora.Såsom gammal latinstudent skär det som krita på svarta tavlan när folk gör detta misstag! För övrigt instämmer jag helhjärtat i texten.

   Gilla

   • Maria skriver:

    Må så vara, även jag har varit latinstudent, men enligt aktuell svensk språkvård är det inte fel att skriva ”flera forum”. Enligt Svenska Akademiens ordbok är det till och med att föredra: forum s. -et; pl. – hellre än fora, best. pl. -en hellre än fora

    Gilla

 8. Magnus Ström skriver:

  Jag brukar ha något som jag kallar dagens citat på facebook. Ofta är det från det Goda Samhället, då med en referens hit. Ibland är det en delning eller en länk till hela blogginlägget. På så vis når budskapen en del människor, men förstås mest i min egen ålder(årgång 1960) De yngre använder inte Facebook verkar det som(mina egna barn ex.), det är Snapchat och kanske Instagram. Eller något annat jag inte känner till än. Twitter verkar inte heller så populärt bland yngre.

  Så hur når man de som är under 25? Jag tror tyvärr att det i stora delar är svårt. Utbildningsnivåerna(svenskt skolväsende) och livserfarenheterna är så låga att de flesta i den här ålderskategorin helt enkelt inte är mogna att ta till sig budskap av den karaktär som bjuds på här.

  Jag tror vi skulle behöva en riktigt katastrofal lågkonjunktur eller ställas inför en krigssituation för att få folk att vakna snabbt. I väntan på detta(för något kommer att hända), är det bara att vara uthållig och låta budskapet spridas mha oss som läser här, Stora reklamkampanjer är nog inte rätt väg..

  Gillad av 2 personer

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag tror att den här bloggen har en viktig roll i många människors liv, den förmedlar positiva vibrationer mellan tänkande människor på ett sätt som få andra massmedia är kapabla till i dagens Sverige. De ämnen och synsätt som kommer fram på DGS ligger ofta helt i linje med de vardagliga samtal som många av oss deltar i.
  Jag hör ofta folk beklaga tokigheterna i vårt samhälle, jag hör aldrig någon säga ”vilken tur att Löven och Bildt och Wolodarski är i Davos och försvarar Sverige-bilden” eller ”tack Margot för att Du löser världens problem, hur skulle världen se ut utan Dig?”. Den som känner behov av att få del av sådana budskap får läsa Aftonbladet, DN eller Svenska Asylbladet.

  Gillad av 1 person

 10. Tomas Lenke skriver:

  Tror att det är viktigt att vi som tänker står på oss och inte är rädda att säga vad vi tycker om samhällsutvecklingen. Allt för att ”kulturmullorna” inte ska kunna dominera.
  Vi är många som redan har vaknat och många fler håller på att vakna.

  Gillad av 1 person

 11. Krista skriver:

  Jag delar artiklar härifrån väldigt ofta. De läses förmodligen av fler sk ”frälsta” än ofrälsta men även av de som ligger långt ifrån verkligheten av döma av kommentarerna.

  Gilla

 12. gmiksche skriver:

  Är det inte ett bokföringstrick? Bidrag är kostnader. Lån är fordringar. De blir kostnader först när de avskrivs för låntagarna inte återbetalar dem. Den dagen, den sorgen.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man kan väl ordna en ”pantförskrivning”?

   FK betalar direkt till kommunen),
   som därmed kan avskriva fordran!

   Kanske det skulle krävas en lagändring,
   men lär nog gå att fixa…

   Gilla

 13. Svart kaffe skriver:

  Jag tycker bloggen är mycket bra, naturligtvis det som Patrik och andra skriver, samt den oftast initierade samhällskritiken i kommentarerna, men också själva utförandet, layout osv är mycket snygg. Jag läser denna blogg på en ipad och brukar skanna våra dagstidningar också (expressen i undatagsfall, aldrig aftonbladet) och en stor skillnad är hur irriterande överbelamrade de stora tidningarnas webbsidor är med reklam, och hur usla deras interface är, man klickar och klickar. Det ger ett större lugn att läsa kloka bloggar.

  Det djup och den öppenhet i diskussionen man finner här, men också på avpixlat och en uppsjö andra bloggar gör att det är långt mera givande att läsa här, oftast räcker det numera med rubriken i etablerade medier, man lär sig inget, man ser agendan så tydligt och man har hört deras ensidiga argument till leda. Detta tror jag gäller en del av de som skrlver där också, så jag känner mig ganska övertygad om att det finns många journalister och skribenter bland läsarna på DGS.

  Är det då ett problem att man inte nåt fler? Jo, men skall nog vara försiktig med att ändra allt för mycket, denna blogg är väl elitistisk och man skall ha följt med ett tag för att fånga argumenten, man måste göra en insats själv. Men hur får man de som t.ex min mamma att börja läsa något annat än sin dagstidning som är gravt indoktrinerande, samt SR och SVT?
  Det är inte lätt. Jag tror det behövs flera kanaler, avpixlat bröt ny mark och är bra för en viss typ människor, jag brukar tänka på dem som sådana som inte vänder sig bort från obehagliga fakta. De flesta orkar dock inte med den sanning som beskrivs där och stöts bort. Jag tycker själv inte tonen är ett problem där men det behövs nog kanaler där man lindar in budskapet något för att nå fler. Sen vill ju de som röstar SD men ändå köper aftonbladet naturligtvis läsa om annat än invandringens problem t.ex, Åsa Linderborg noterade i en debatt att Sverige helt saknar en konservativ tidning. Detta är sant och ett enormt problem. Så en konservativ tidning med sport på macken behövs.

  Jag tycker mig genom att ha följt denna blogg fått upp ögonen för hur vårt samhälle hänger ihop under ytan, det är flera pusselbitar som faller på plats, VIK, trenden mot överstatlighet, globalisering och migration och identitetspolitik och politisk korrekthet och medias lögner, det hela är ett paket för att hålla medelklassen utan makt och bli en livegen arbetsmaskin, alltmedan de som vet bättre styr världen. Hade medelklassen fått del av den produktionsökning som datorisering medförde så hade en mycket stor grupp människor i väst varit i högre grad ekonomiskt oberoende och kunnat ha friheten att på allvar göra det Patrik gör, att ifrågasätta vart vi är på väg. Istället så har allt välstånd som skapats de senaste 30åren kanaliserats till ett ledande skikt, migranter och länder som Kina.

  Något som jag tycker aktualiserats av Löfvens påhopp på Katerina Janouch är att Sveriges elit är paniska inför tanken att bilden av Sverige som ett jämlikt paradis raseras. De är mycket rädda för detta, med rätta, jag tror även att vänsterliberaler världen över hade fått stora förklaringsproblem om Sverige ramlar av sin piedestal, Obama och Obamacare och stora delar av det Clintoneska arvet kommer då i gungning eftersom de också bygger på att människor är utbytbara och inte skall vara fria, samt den vite mannes skuld. Därför kanske det är en idé att tillhandahålla DGS på andra språk? Jonathan Haidt hade varit i Sverige nyligen och förvånats över samtalsklimatet, när tänkare som han får upp ögonen för att det alla vänsterliberaler världen över hållt upp som den heliga gralen håller på att sjunka så kan det få stor effekt.

  Nä, nu skall jag köpa en bok av Katerina, läser just Adonis, han får inte Nobelpriset i brådrasket.

  Gillad av 7 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Så modiga är nog ej Nobelkommittén…

   Då blev man stämplade som Islamofober, vad nu är)
   Utom en floskel, att slå berättigad kritik i huvudet med!

   Gilla

 14. Yvonne Rosenthal skriver:

  ” Small is Beautiful” . För mycket länge sedan satt jag och en kollega på varsin barstol i Frankfurt och stortjöt. Detta var vårt tredje eller fjärde marknadsundersökningsuppdrag och chefen hade skickat oss att kartlägga Europamarknaden för heltäckningsmattor och då i synnerhet för vår svenska uppdragsgivare . Exportrådet bidrog med pengar och likaså SIND . Vi grät . Fötterna gjorde ont, ingen förstod min tyska, ingen förstod hennes engelska . Dessutom flirtade två gubbar lika gamla som våra pappors med oss. De trodde inte på att vi var utbildade psykologer från Sverige utan de trodde att vi var ”mässfnask ” från Hamburg. ” undersöka marknaden” – nog visste de vad det innebar… Vi snörvlade på och slängde fram våra visitkort och svenska pass. De slängde fram rena näsdukar och sina visitkort. Den ene var president i typ” Tyska Matthandlarföreningen” och den andre var Tysklands största tillverkare och exportör av mattor . De visade också kort på döttrar som var i vår ålder och fruar och sa sedan att vår chef var en idiot . Jobbet blev fixat tack vare två personer . Att nå nyckelpersoner, viktiga opinionsbildare är A och O. Det är så det börjar . Gäller även tandkräm. försäljning av tandkräm.

  Gilla

 15. Stefan Sewall skriver:

  På DGS förs många verkligt kloka och logiska resonemang, som rimligen måste ge bra intryck på de som går in här för första gången. DGS fyller en viktig funktion för att övertyga om att opposition mot PK och massinvasion och nationsupplösning är seriöst, logiskt, och välgrundat motiverat. Det är inte bara helt obildade grova lastbilskörande neandertalare med urinfläckshandikapp som opponerar sig mot invasionen och laglösheten och Möllevångs-raketforskarna.

  Det behövs dock mycket mer. Vi har tur att ha Teodorescu och GP. Peter Hjörne verkar vilja hedra Torgny Segerstedt genom att modigt följa samvetet och inte vindarna i sitt val av anställda ledarredaktörer. Det är vårt hopp.
  GP:s mest lästa är nu oftast ledarna av Alice och Boscanin och Bodström et al. Det finns ett hopp.

  Väckarklockan borde vara mordbränderna. De är svåra att förklara bort. Bilbränder i tusental mörkas märkligt nog, men husbränder gör folk hemlösa eller innebrända och sotiga och det borde PK-maffian inte kunna bagatellisera eller tysta ned. (Väntar dock bara på -”Det har alltid brunnit”.)

  Jag tror nog Avpixlat med sitt redovisande av brott och bränder är synnerligen viktig.
  Jag kände inte till den sidan innan DN och SVT spydde galla över Avpixlat. Jag blev nyfiken. De gjorde reklam för fienden. DGS nämndes också i DN, utan så mycket spott och spe vilket också fick mig nyfiken.
  På Avpixlat borde de verkligen avstå oseriös och uttalat demagogisk propaganda och vara sansat och rumsrent lågmälda, så att alla nyfikna skulle få bra intryck och hatstämpeln bli ogiltig. Kommentarerna där är dock ibland inte så sansade, utan borde gallras för att kritiker och stämpelfabrikanter inte ska få vatten på sina kvarnar.
  Hur hätskt det än formuleras där så anser dock jag att Avpixlat är viktig som larmar om brotten och bränderna när MSM mörkar.

  Det är bränderna och sex- och våldsbrotten som till slut kan få folk att vakna och inse att vi inte kan fylla vårt land med nordafrikanska gatuligister och islamist-terror-kandidater och helt enkelt människor som hatar oss och vill förstöra vårt land i stället för att smälta in och bli som vi.

  Jag skulle önska det fanns ett parti som hette t.ex. Lag och Ordning eller liknande i stället för SD, som fått sådan svårsuddad pariastämpel. I det seriösa oppositionspartiet skulle det också behöva finnas verkligt sympatiska och karismatiska ledare och inte frånstötande personer som lätt kan stämplas. Sådana seriösa intelligenta och vältaliga som PE t.ex.
  Jag tror personligheten spelar stor roll. Åkesson och Söder et al. är väl inte så charmerande att folk automatiskt lockas av dem.
  Ulf Adelsson i moderaterna och Gösta Bohman hade bra personlig utstrålning på sin tid, liksom Erlander, Gunnar Hedlund och Fälldin. Ärliga typer med charm och humor. VI behöver en ny ledning i ett ostämplat parti. Det tar kanske inte alltid så lång tid att bygga upp AfD blev snabbt stora.

  Gillad av 1 person

  • Svart vatten skriver:

   Jag med, lag och ordning hade jag röstat på, men i väntan på det blir det SD. Det senaste utspelet i kategorin ”svenska män har alltid” så vet Ygeman att berätta att vi minsann alltid har tafsat på konsert. Det är märkligt att jag inte någon gång såg jag detta på mina många Wilmer X och ACDC konserter i min ungdom, vi lyssnade på musiken och hade kul. Det börjar bli lika utslitet som ”rasist” men det Ygeman gör, kan det inte i situationen betraktas som landsförräderi? Skamlös historieförfalskning och en ren förolämpning mot mina hårdrocksvänner är det helt säkert. Kanske det tafsades på Tears for Fears konserter? För att parafrasera det enda svenska husbandet i Tokyo på 90-talet (självaste ambassadören lyssnade) när de sjöng, ”don’t call me an American cause I’m a fucking Swede!”, så blir det nu till Ygeman: ”don’t call me an Afghan cause I’m a fucking Swede!

   Kan ens poltiska hemvist avslöjas baserat på vad man lyssnar på? Kent och BoKaspers är pk?

   Gillad av 3 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Kanske var det mitt umgänge i ungdomen som var avvikande men den enda gång jag varit med om att en i gänget försökt ofreda en flicka som inte gav igen direkt och skarpt (vilket så gott som samtliga i dessa kretsar kunde; de tjejerna gick med tjuring) så ramlade han ut genom ett fönster på andra våningen.

    Jag vet inte om det var allmänt förr eller ej, men en man som tafsar, klämmer, hotar och våldför sig på kvinnor är ingen man – punkt slut.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men det även finns välskrivna inlägg av välinformerade debattörer,
   väl värda att läsa för en bredare allmänhet!

   Klassen på skribenterna är hög, informativa länkar bifogas till ämnet,
   man har ju ej heller en deadline att passa varje dag,
   då kan det bli välformulerat!

   Ämnen som övrig svensk PK media förbigår med en öronbedövande tystnad!

   Följer man DGS, Avpixlat, ledarsidorna.se o Folkbladet.se
   ger det en bra bild av läget i Sverige!

   Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Att inte tillåta kommentarer i Avpixlat är den gamla världens vanliga åsikt. Det du föreslår är alltså censur i vanlig typiskt socialistisk anda. Det är trist att hela tiden få höra detta. Nå, du kommer säkert snart inse detta på riktigt, det behövs bara lite mer tid. För övrigt så är nästan alla kommentarer av hög kvalitet hos Avpixlat så riktigt tokiga inlägg är inte så många och vem har sagt att alla kommentarer och alla människors åsikter måste vara så perfekta i exakt mitten av åsiktskorridoren? Låt människor få tycka och komma till tals och sluta vara så ängslig.

   SD är ett parti som redan fungerar. Bland män så tror jag siffran ligger på ca 33% men bland kvinnor tyvärr bara runt 14%, alltså totalt 23%. Tänk dig att 1 av 3 män sympatiserar med SD, men den saken får inte komma fram i det feministiska Sverige (politik, journalistik idag är till 90% kvinnligt och 10% manligt enligt mig). Ett parti som ”Lag och ordning” skulle det bli samma sak. Kvinnor och män är helt enkelt olika. Men inte heller det självklara får ens yppas. Kollar man SD-sympatier bland unga mellan 18-24 år är skillnaden ännu större, bland killar kanske 25% och tjejer 2%. Skillnaden är gigantisk.

   Problemet ligger inte i några inbillade nazirötter utan i att kvinnor helt enkelt inte lika enkelt kan ta in tankar om att rädda den västerländska civilisationen, den svenska nationen, den kristna eller ateistiska befolkningens försvar eller att skydda humanistiska och demokratiska principer. När det gäller ekonomi i form av nationalekonomi eller offentlig ekonomi så är kvinnligt intresse…. begränsat för att uttrycka mig milt. Själv kan jag vakna på natten kallsvettig kl 4 av en mardröm om svenska statens lån år 2024 när jag tänker att räntan då kanske ligger på 5% eller ännu högre och det flyttar de facto in ytterligare 100 000 mena-människor som är muslimer varje år. Om jag försöker tala om sådant med en genomsnittlig kvinna så ser de på mig och tänker ungefär;

   ”oh gud så ointressant, varför tänka eller prata om något sådant som är så långt borta i tiden som gäller något fånigt konto… Pengar finns väl ändå, inte för att jag fattar något om det, men ändå, vem bryr sig? När börjar förresten Let’s Dance? Jag känner mig nästan kränkt att behöva lyssna till sådant. Det är ju bara fint med lite män som är lite bruna och annorlunda och att de är muslimer spelar väl ingen roll alls. Alla är lika och alla är snälla i vårt Bamse-Sverige. #Kram”.

   Kvinnor, och speciellt unga kvinnor, känner snarare än tänker. Tycker snarare än anser. Hjärta snarare än hjärna. Känsla viktigare än fakta. Kartan gäller framför verkligenheten. Subjektivitet snarare än objektivitet. Teori framför empiri. Utopi framför realitet. Drömma sig bort snarare än att se till att försvara sig. Alla är lika snälla snarare än att misstro det annorlunda. Jag tror det finns biologiska, evolutionistiska processer som agerar bakom det mest uppenbara tankarna, som tillåter denna utveckling. Dessutom har samhället i stort mer eller mindre sagt att vad unga kvinnor säger och tycker är lika värdefullt som vad äldre män säger och tycker. I ett historiskt perspektiv så är det häpnadsväckande. I 100 000 år har det funkat på ett sätt, men inte de senaste 50 åren. Man ska alltså på allvar lyssna på en ung tjejs åsikt om det stora komplicerade samhället!

   Kvinnor har inte ett naturligt intresse för politik och när man mäter kunskap om vad speciellt unga kvinnor vet om politik så har de helt värdelösa siffror. De intresserar sig inte, de kan inget, de läser inget, men lika fullt så ska de ändå ha åsikter som man ska lyssna till och samhället låter dem hållas för kloka och insiktsfulla. Det är som att bry sig om vad en genomsnittlig svensk man anser om färgen på gardiner i ett vardagsrum, det är ganska irrelevant och han har inte tänkt något kring saken och han bryr sig föga om det, men han har vett att hålla tyst om det.

   Gillad av 2 personer

   • Svart vatten skriver:

    Det är nog så illa, och nu för tiden så har nog inte ens blondiner mer kul. Var det med jämställdheten tjejer blev så korkade?

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Jag håller med dig Pekka om att det är trist med censur. Jag är verkligen motsatsen till socialist så det är inte av sådana skäl som jag menar att kommentarer skall friseras.
    Jag vill att belackarna, fienderna inte skall ha något att peka på när de vill diskriminera, rasist-stämpla och ropa på förbud, och att neutrala läsare inte ska stötas bort av hätska inlägg och hårt språk. Jag skulle kunna vilja rekommendera till läsning där. Då måste det vara välavvägt språk och nedtonade aggressioner, även om jag inte gillar refusering av kommentarer. Vissa ledarskribenter på GP och SVD håller den balansen och ger ett sofistikerat intryck vilket då får mycket större spridning. Ingen societetsdam eller väletablerad statusmedveten person behöver skämmas för att citera eller länka till dem.
    Jag menar det är naturligt att om man skall övertyga många och även tveksamma eller neutrala läsare måste man linda in budskapet och mjuka upp stilen så att den inte stöter bort neutrala eller tveksamma. Man bör vara taktisk och diplomatisk för att vinna framgång i sin marknadsföring.

    -Motsatsen till Lars Ekborgs roliga sångsketch som blomster-försäljande lodis:
    ”Köp en tulpan annars får du en snyting! Lär dig din jävel att nu är det vår!”

    Jag håller också med om att många krönikor på A-t är mycket välformulerade och genomtänkta och logiska som Jan Bengtsson mycket riktigt påpekar. Just därför tycker jag det är synd att vinklad PK-media har någon grund för att ogiltigförklara och falskstämpla och fördöma. Det är dumt att ge dem bränsle.

    Jämför: Om jag vore hängiven Trumpanhängare skulle jag vilja att han gav ett gediget statsmannamässigt intryck och helst påminde om Kennedy eller Roosevelt.

    När jag växte upp var det lite stil på språk och ton i debatterna. Det fanns en balans och ett civiliserat maner. Jag lärde mig läsa i DN som femåring 1960 och minns några av de första ord jag läste var atombomb, Ben Bella, Hammarskjöld, Erlander, Tjombe, Kennedy, Sputnik. Ett lustigt ord var ecklesiastikminister som det dröjde länge innan jag begrep. Herbert Tingsten och Sven Stolpe minns jag från intervjuer i TV. Det var inga obalanserade obildade affekterade vänsterextremister som härjade i media. Bara Castro gapade i eviga tal på spanska ibland i TV. Yngve Gamlin härmade skämtsamt sådana evighetsmonologer med långa oratorier på låtsasfranska som president för republiken Jämtland. Det var roligare och samtidigt mer seriöst förr. Nu är det varken roligt eller seriöst.

    Gilla

 16. Jonas Bohman skriver:

  Du och vi andra skall definitivt fortsätta med att sprida denna typ av texter. Det är ju faktiskt upp till oss andra att nå nya läsare. Inte bara på sociala medier, utan också genom att sprida som flygblad i egna trappuppgången och på egna villagatan. Det är bara att nöta på, även om det känns hopp- och tröstlöst emellanåt. Betänk hur samhällsdebatten trots allt har förändrats bara dom två senaste åren, och detta tack vare alternativa medier, som denna sida, då trycket på gammelmedia/MSM har blivit för tufft. Jobba på, jobba på…..

  Gillad av 4 personer

 17. Birgitta Persson skriver:

  Genom att läsa texter här på denna sida får jag hjälp att sätta ord på mina tankar. Tidigare var det mer känslor än genomarbetade tankekedjor vilka jag hade svårt att diskutera på ett ”rumsrent” sätt. Nu har jag lättare att argumentera för mina åsikter.

  Artikeln om Vansbromodellen fyller mig med ytterligare häpnad över hur våra skattemedel delas ut till nyanlända utan att Svenska folket är medvetet om vilka generösa bidrag staten ger. Tydligen ger först kommunen bidrag och sedan kommer statliga pengar för samma period ?! Det var först nyligen jag insåg att man ger barnbidrag retroaktivt !!!

  Är det någon som sett en sammanställning på hur ekonomin i realiteten ter sig för våra många nyanlända? Tacksam för tipps

  Gillad av 4 personer

 18. Christer Carlstedt skriver:

  När Patrik talar om annonsering kring produkter som tandkräm, så kommer jag osökt att tänka på att jag säkerligen är en ”sturig” gubbj….l.
  Jag intresserade mig för varför vissa tandkrämer kostade 10-13 kronor mindre än exempelvis Colgate och Pepsodent. Vad var det i tuben som skilde?
  Enligt innehållsförteckningarna inte ett dugg! Till och med procentsatserna för ingredienserna var de samma.
  Följaktligen betalade jag gott och väl mer än dubbla priset för det tveksamma nöjet att ta del av reklambudskapen i tidningar och TV. Jag stöttade alltså även media vid köp av dessa produkter.
  Som sann smålänning är onödig utgift en styggelse. Allra helst som jag i detta fall bara skulle känna mig korkad varje gång som tuben skulle användas.

  Närhelst prisutveckling och sådant kommer på tal i bekantskapskretsen (allt har ju blivit så dyrt nu för tiden!!!) så berättar jag givetvis att jag kommit på att de glatt och villigt tydligen betalar ganska feta löner till medias högre chefer, av sin ofta inte så överdådiga pension.
  Det brukar resultera i eftertanke och i vissa fall förändrade köpvanor.
  Andra åter igen har ”alltid” köpt Colgate och tänker minsann inte ändra på det.

  Det torde vara samma sak med ett budskap.
  Man kan inte begära att reklam skulle vara säljande.
  Däremot möjligen ett försiktigt provsmakande?

  De som tycker att denna blogg borde ha en större allmän spridning, kan ju då hjälpa till att sprida kunskap om dess existens, genom att dela på sin egen tidslinje!

  Gilla

 19. uppstigersolen skriver:

  Detta håller jag med om. Om vi alla 10 000 eller vad vi är som läser detta får med oss några till var och dessa sedan några till så är vi snart väldigt många. Kedjebrevseffekt. Många håller nog redan med oss så ibland är det lätt. Men alla har inte fattat ännu. Som jag skrivit förut. De eller närstående har ännu inte drabbats personligen.

  Gillad av 1 person

 20. Björn skriver:

  Ja, DGS måste finnas och ständigt uppdateras, för att ge uppmuntran och stöd till alla ”nyvaknade” som inte finner sånt i sin omedelbara närhet eller bekantskapskrets! Annars är ju verkligheten där ute, som blir alltmer påtaglig även för de mest faktaresistenta, vår bästa ”valarbetare”!

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Även klassläraren på den skola jag har några timmars undervisning i veckan på,
   visade mig denna idag!

   Så tankeväckande, men lär skapa en motreaktion hos föräldrarna…
   Va, jag/vi som trodde att Ni i skolan skulle sköta barnens uppfostran)

   Gillad av 2 personer

 21. Jan Ahlström skriver:

  Man ser ju hur myrstackarna växer från vår till höst så om alla vi som läser DGS aktivt ”drar vårt strå till stacken” och sprider info om bloggen så kommer den att ha vuxit rejält till hösten.
  Patrik, intressant att få se nya sffror i höst.

  Gilla

 22. kristina skriver:

  Dagens höjdpunkt, att läsa DSG! DN och SvD är övergivna för länge se’n. Övriga mainstream-media är sorgligt lättuggade och smaklösa – fadda. Ljuset i mörkret är DSG och ganska många
  lokaltidningar, faktiskt.

  Gilla

 23. Beppe852 skriver:

  Svart kaffe med fler! Du har sammanfattat det jag tycker med denna blogg på ett bra och belysande sätt. Jag själv visste inte att jag var PK förrän jag började läsa DGS och liknande bloggar. Då började jag tänka… och ifrågasätta. Det jag tycker är så bra med DGS är tonen och svenska språket. Alltid välformulerat, även av kommentatorer. Brukar lägga ut artiklarna på FB men får aldrig några gillamarkeringar. Är övertygad om att mina vänner läser artiklarna men inte vill/vågar visa detta öppet. Sverige är fortfarande ett land där oliktänkande är brunråttor och ska helst utrotas! Trist läge, men pendeln kan svänga fort!

  Gillad av 3 personer

 24. Sixten Johansson skriver:

  Jag är mycket tacksam mot alla krönikörer och kommentatorer på DGS och mot alla andra bloggare och deras följare i systemkritiska medier, som trots pinande motvind och förföljelse i åratal har orkat kämpa för sanning, yttrandefrihet och realism mot maktens massiva, maskerade förljugenhet och totalitarism. Jag har fram till min pensionering varit nästan helt omedveten om samhällsutvecklingen och ointresserad av politik, men valet 2014 väckte mig och tack vare er har jag fått tusentals fragment och nya pusselbitar, som jag undan för undan har försökt lägga för att kunna förstå allt det besynnerliga och obegripliga, som vanliga läroböcker, partiprogram och systemmedia inte alls kan förklara.

  Ja, vi skulle behöva en stor konservativ dagstidning och redan i år ett snabbväxande eget internetbaserat personvalsparti för att komplettera och förbättra SD och MED (Medborgerlig Samling) och tillsammans få ihop en majoritet i valet 2018. En handfull förtroendeingivande namn som kärna och sedan nominering av cirka 100 kompetenta personer. Men detta förblir förmodligen önskedrömmar, så det är mycket viktigt att vi fortsätter som hittills, stöttar och lär av varandra. Internet byggdes ju upp mycket decentraliserat för att kunna motstå fientliga attacker och på ungefär samma sätt fungerar dissidenterna i dag som mänskliga noder, vilka både var och en för sig och i grupper bearbetar information. Vi har faktiskt börjat skapa en helt ny form av kollektiv samhällelig intelligens. Ryggrad och hjärta har vi redan och förr eller senare kan vår kollektiva intelligens även styra allt fler händer.

  Gillad av 1 person

 25. Johan Strömstedt skriver:

  Om jag hade sett en liten annons (tidning/Facebook etc) för ett par år sedan som på några få ord beskrev vad Det Goda Samhället stod för så skulle jag ”tittat in” o kollat vad det var. Om det intresserade mig så skulle jag kolla löpande. Nu fick jag reda på det av en bekant i somras. Visst , det går att göra reklam på detta sätt, men det tar oerhört lång tid. Snabbast är de facto genom sociala medier och det behöver inte kosta stora pengar.

  Gillad av 1 person

 26. gmiksche skriver:

  Det har blivit en vana för mig att dagligen logga in på dnv. Här framförs även uppfattningar som jag inte alltid håller med om. Men de framförs på ett rakt, motiverat och ärligt sätt. Det känns om ett slags själens rening att delta i åsiktsutbytet.

  Gillad av 1 person

 27. marie skriver:

  Jag håller med om detta. Det är vi ”frälsta” som måste föra ordet vidare.
  Jag har lämnat tips om denna sida till ett flertal personer, vilka inte hade en aning om dess existens, och fått enbart positiva reaktioner i utbyte. Numera är minst två av dessa också ”frälsta” och min övertygelse är att det blir fler.
  Ett ”missionerande” som inte försöker tvinga någon utan ger människor möjlighet att använda fler informationskanaler ger gott utbyte. Dessa personer, i sin tur, för ordet vidare……

  Gilla

 28. Gunilla Solara Rundby skriver:

  ”Mogna människor har länge stått vid sidan och låtit allt det s k ungdomliga få styra och ställa – tillsammans med div. makthavare. Man har länge låtit människor som inte är grundade – varken i sig själva eller verkligheten fått sätta agendan. Man har länge levt och styrt efter schablonartade ideologier – långt borta från förnuft och sans. I stor fartblndhet har man styrt, utan att bry sig om resultaten. Sådant kan bara ske om man är ”den perfekta slaven”. Där man går efter inlärda åsikter – och inte efter vad man egentligen känner själv.”
  https://gunillasolara.wordpress.com/2016/04/27/de-mogna-manniskorna-far-radda-samhallet/
  https://gunillasolara.wordpress.com/2012/11/07/sanningen-lever-och-frodas-pa-natet/

  Gilla

 29. Hortensia skriver:

  Tack gode Patrik, för att du har skapat denna underbara värld; denna prunkande oas runt kunskapens källa.

  Möjligheten att fly till Det Goda Samhället, där sunt förnuftiga, kloka, erfarna och faktareceptiva, redbara människor på god svenska hjälper mig att behålla förståndet och att känna en strimma av hopp om en bättre framtid för fosterlandet, när rent absurda företeelser i vår nuvarande surrealistiska, ”nysvenska” verklighet får mig att känna vanmakt, ilska och sorg, är fullkomligt ovärderlig.

  Gillad av 1 person

 30. SD skriver:

  O.T
  Anna Kinberg Batra och de alltid nyare moderaterna blev ännu nyare idag. Moderaternas karusellpolitik fortsätter, där man inte finns på samma plats mer än i några nanosekunder. Där man stod igår finns man inte idag. Det man sade häromveckan gäller inte här och nu. Moderaternas rörelse är en rörelse av populism mer än av pragmatism. Man visste att Annie skulle vägra, och man anade att Liberalerna skulle göra samma sak. Det var ofarligt att slänga upp kortet gemensam alliansbudget när Alliansens sammanhållning utåt är som ett plockepinn-spel i orkanbyar.
  http://iotakt.se/politisk-cirkus/

  Gilla

 31. Björn skriver:

  Har nyss sett på SVT:s Opinion Live, och inser vilket hästjobb vi klarsynta har framför oss, när det gäller att nå ut med en sann bild av tillståndet i Sverige! När viktiga politiska ämnen diskuteras på en så sanslöst lågintelligent nivå som i kväll i vår största TV-kanal, blir jag både sorgsen och förbannad! Varför hade de t.ex rullat fram Sven Melander till panel-bordet? Vad gjorde han där? Vem, utom sig själv som gammal proggare, representerar han? Det pratades om ”folks rädslor” på ett sånt jävla(ursäkta!) förnedrande sätt, att jag blev urförbannad! Det är sånt översitteri från media- o kändiseliten mot vanligt folk,(som inte alls är underbegåvade och naivt ”rädda” för allt ”nytt och främmande”, utan berättigat upprörda över vad som faktiskt händer här i landet!), jag avskyr mest! ”Vi vet bäst och ni andra är bara okunniga och löjligt rädda”! Senare i programmet tilläts också en typ ”fjortis” breda ut sig, som nån slags ”USA-expert”, om valet mellan Clinton och Trump! Man baxnar…..!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.