De som inte kan visas ut, ska heller inte visas in

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

SVT:s ”Uppdrag granskning” har tagit fram siffror som visar att tre av fyra personer som dömts till utvisning för grova brott släpps fria efter att de avtjänat sina straff i Sverige. En del hålls under uppsikt, men långt i från alla.

Varför? För att man inte kan utvisa personer till länder där väpnad konflikt pågår eller för att landet ifråga vägrar ta emot sina medborgare. Det är brottslingar som är dömda för grova brott som blir kvar här och kan begå fler brott. De hålls inte ens i förvar:

Om hemlandet är ett land dit vi inte kan verkställa, i dag exempelvis Syrien, saknas det förutsättningar för oss att hålla personen i förvar. Grundförutsättningen för att hålla en person i förvar är alltid att det ska finnas möjlighet att verkställa beslutet om utvisning”, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen, till SVT.

Just nu är 51 av 190 utvisningsdömda är spårlöst försvunna utan att polisen vet var de befinner sig, rapporterar SVT. Vad detta betyder är att asylsystemet som det ser ut idag gör svenskar otryggare. Personer kan komma hit och söka asyl, begå brott, stanna kvar och begå nya brott. Vi kan inte skicka hem dem. Då är frågan: vilket borde vara den svenska statens främsta ansvar, svenskarnas trygghet – eller alla andras? Jag tycker att det är uppenbart att svenskarnas trygghet är det primära ansvaret för den svenska staten.

Vi kan inte ha ett asylsystem som syftar till att ge utländska medborgare skydd på bekostnad av svenskarnas trygghet. Ett sådant system kan aldrig bli legitimt, utan måste reformeras drastiskt eller lägga ner.

Och vi har samma problem med asylsökare som fått avslag av Migrationsverket, men får stanna ändå på grund av det ena eller andra hindret. Det håller inte. Ska man kunna visas in, ska man också kunna visas ut. Därför anser jag att vi inte ska pröva en enda asylansökan på svenskt territorium. Vi ska ha asylstopp. Om vi kan ta in dem som får ja, men inte få ut dem som fått nej, då ska vi inte behandla ansökningar här över huvud taget.

Asylansökningar bör istället behandlas utanför svenskt territorium. Den asylsökare som fått ja, får ett papper och kan lugnt och säkert flyga till Sverige, medan den som fått nej får stanna kvar där han eller hon är. Ett sådant system har flera fördelar, som 1) Vi slipper försörja asylsökare medan de utreds, 2) Ingen utan fastställd identitet kommer in, 3) Inga bekymmer med utvisningar.

Men, nu menar jag att vi inte ska utreda en enda asylansökan, vare sig för personer som finns i Sverige eller i utlandet. Det behövs inte av den enkla anledningen att fred och säkerhet råder i alla våra grannländer. Ingen har någonsin varit nödgad att komma hela vägen hit från Syrien eller Afghanistan för att få skydd. Men, eftersom vi är ett rikt land med en välutbildad, duktig och solidarisk befolkning, bör vi hjälpa flyktingarna i världen. Det gör vi bäst genom att stödja insatser i krisernas närområden. För mindre pengar kan vi hjälpa fler.

Dessutom kan vi bli ännu bättre på bistånd. Med våra kunskaper och resurser kan vi bidra till att fattiga och dåligt fungerande länder utvecklas. Detta minskar i sin tur incitamenten för invånarna i dessa länder att emigrera.

Men de kriminella som redan finns här, och som dömts till utvisning, måste självklart ut. Om deras egna länder inte vill ta emot dem, eller om landet har brutit samman på grund av krig, bör vi, helst i samarbete med andra europeiska länder, bestämma oss för vart vi ska skicka dem. Det kan handla om att hyra ett stycke mark utanför EU:s gränser där ett förvar kan byggas upp.

61 thoughts on “De som inte kan visas ut, ska heller inte visas in

 1. larslindblog skriver:

  Ja, det är också märkligt att människor tar sig genom halva världen , men väl här har man inte minsta papper eller ID kort som visar vem man är , men uttalar man bara ordet ” Asyl” så öppnas många möjligheter.
  I ett normalt land hade människor utan någon som helst identifikation återsänts varifrån dom kom.
  Man undrar varför politikerna ordnat det på detta vis . Politiker i ledande position är inga veka ,gråtmilda mjukisar .För att nå toppen måste man ha vassa armbågar och manövrera ut konkurrenter .Man måste innerst inne vara ganska hård för att klara pressen.
  Politiker drar sig inte för att ta negativa beslut , lägga ner sjukhus och polisstationer över hela landet osv. Bara när det gäller migranter från avlägsna länder är man plötsligt väldigt vek och känslostyrd.

  Det är något lurt…..!!

  Liked by 17 people

 2. Kim skriver:

  Kriminella invandrare tillåts stanna för att de riskerar att utsättas för våld i sina hemländer – vilket innebär att denna risk förflyttas till deras potentiella brottsoffer i Sverige. Tyvärr har jag inte hittat någon statistik som visar återfallsfrekvensen hos utlandsfödda våldsbrottslingar, men det skulle vara intressant att veta hur många som offras när Sverige vill skydda kriminella. Har någon sett några siffror, exempelvis från våra grannländer?

  För övrigt anser jag att grundprincipen bör vara att brott som ger fängelse per automatik leder till utvisning till hemlandet alternativt förvar tills utvisning kan ske. Detta förvar kan lämpligen hyras i länder där kriminalvården är mindre kostsam.

  Liked by 2 people

  • rudmark skriver:

   Man påstår att 360 tog sig till IS. 150 har återvänt enl uppgift. Någon av dessa har fått egna TVprogram och snyftartiklar. Ingen häktad? Cirka upp till 200 (några har mött sina 72 jungfrur i Syrien) kan förväntas kanske komma tillbaka. Tänkta åtgärder? Nähej.

   Liked by 2 people

 3. Magnus H skriver:

  Egentligen är det hur enkelt som helst. Bara kvotflyktingar

  Välj ut flyktingar i flyktinglägren, och i jämställdheten namn bara kvinnor, barn och ev familjer. Allt administrativt sköts på plats och anvisad kommun med bostad ordnas i förväg. Lättare utbildning om det svenska samhället, lagar och normer ordnas i flyktinglägren med någon sorts slutprov för att bli kvalificerad samt att avtal om vad som gäller för att kunna ta sin plats i Sverige och i framtiden få kunna få medborgarskap.vid avtalsbrott då skickas man hem alt att medborgarskap aldrig kan komma ifråga. Inför även att om männen i familjerna kränker sin familj då skickar man hem mannen.

  Liked by 4 people

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Det kan ifrågasättas varför dömda kriminella måste sättas i svenska fängelser. Enligt EU-direktiv skall all offentlig verksamhet upphandlas i konkurrens och detta borde även tillämpas för fängelseplatser. Vad finns det för vettigt skäl att inte upphandla fängelseplatser i andra länder för utländska medborgare som begår brott i Sverige? Ingår även kriminalvårdsstyrelsen i VIK?

  Inom EU skulle t.ex. Rumänien och Bulgarien kunna ge konkurrenskraftiga anbud. Eller varför inte Grekland som är i stort behov av att skaffa sig inkomster? Utanför EU finns t.ex. Ryssland som har hög kompetens på att hantera fångar och som också lätt borde kunna konkurrera med kriminalvårdsstyrelsen absurda kostnadsnivåer. Möjligheten för de kriminella att hamna i ett fängelse i Sibirien torde även ha en betydande brottsavhållande effekt.

  Om det land som den kriminelle påstår sig vara från vägrar att ta emot en utvisad kriminell kan s.k. direktupphandling vara ett alternativ. Fängelseplatsen upphandlas direkt av det land den kriminelle uppger sig vara från får sanningshalten i detta klaras ut senare i det mottagande landet.

  Varför är fängelseplatser undantagna från EUs direktiv rörande att offentlig verksamhet skall upphandlas i konkurrens?

  Liked by 9 people

 5. Biggan skriver:

  Det är ju ett vansinnigt Monent 22 som Sverige hamnar i när en person från ett sådant land lyckas komma in i Sverige och utan papper. Var, när och hur de slängts kan ju aldrig utredas. Dessutom borde ju rättsväsendet begripa det orimliga i att använda utvisning som en del av straffpåföljden i sådana fall. Och man undrar ju vilken funktion en ambassad från ett sådant land egentligen har här i Sverige.

  Liked by 3 people

 6. Svart vatten. skriver:

  Nästan rakt igenom vad jag tycker även om jag inte tror så mycket på att släppa in och hjälpa på plats heller, många år med misslyckad och alltigenom korrupt uhjälp visar på att detta inte fungerar. Människor måste hjälpa sig själva, det är det 18års barnuppfostran syftar till, de som inte fått denna uppfostran, de är ohjälpbara. Katastrofhjälp visst, men så fort staten blandar sig i så öppnas pengakranen och man ger av andras pengar, dvs skatten, och kollar därför inte så noga om det gick till skolböcker eller renovering av villa Lumumba utanför Lausanne.

  Jag har inte höga tankar om EUs ledare men så dumma som de svenska det är de inte, till exempel så har man ju glatt låtit Sverige och Tyskland ta emot långt över sin kapacitet, för då har ett Portugal eller Spanien eller Österrike sluppit. Så kanske deras självbevarelsedrift nu till sist vaknar och skapar de där lägren, ett i Afrika kanske och ett i mellanöstern, dit EUs länder kan börja deportera folk. Så tvingas Sverige vara med, och ingen svensk politiker behöver sticka ut nacken, det är ett EU-beslut, så bekvämt.

  Men så klart, man måste stänga gränsen, att sålla folk på plats kommer inte heller att fungera. Kan du tänka dig upploppen utanför de svenska beskickningarna. Europa har gjort sitt för de nästa 25åren. Därför håller jag med Omar i det mesta utom detta. Fullständigt stopp för all migration från Afrika, MENA och muslimska länder i 25år är det jag vill se. Sen har vi kanske fått rätsida på Europa, kanske.

  Liked by 4 people

 7. Ben-Hur skriver:

  Det är ju inte så att de Svenska politikerna ser detta som ett problem! Det enda problemet de ser är att försöka behålla så många och så brottsliga personer som möjligt då deras egen uppgift är att skapa kaos i landet! En av FN, EU, Påven och George Soros anbefallen kaos för att studera hur man bäst får ledningen i ett modernt, civiliserat, högutbildat västland att acceptera globalismen fullt ut, och riva gränserna och sätta landet under FN-förvaltning. Utan att framkalla revolution eller folkresning av allvarligare typ! Våra politikers lojalitet, och många andra också, agerar inte längre vertikalt mot sina väljare. Deras lojalitet agerar horisontalt mot sina kollegor i andra länder och i tvärorganisationer såsom EU och FN. Man kan ju bara lyssna till Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström som när hon blev ifrågasatt om sin lojalitet, utan att tveka svarade att hon inte hade sin lojalitet mot Svenska väljare! Det säger väl allt!

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nedbrytning av nationalstaten är väl (ända)målet,
   med denna destruktiva flyktinginvandring,
   så att Medborgarna tigger om att få ett övervakningssamhälle,
   med en ny Världsordning, NWO…

   Gilla

 8. Paul skriver:

  Ytterligare en klok artikel av Mohamed Omar, framförallt följande saxningar från artikeln:

  ”Ska man kunna visas in, ska man också kunna visas ut. Därför anser jag att vi inte ska pröva en enda asylansökan på svenskt territorium. Vi ska ha asylstopp. Om vi kan ta in dem som får ja, men inte få ut dem som fått nej, då ska vi inte behandla ansökningar här över huvud taget”.

  ”Men, nu menar jag att vi inte ska utreda en enda asylansökan, vare sig för personer som finns i Sverige eller i utlandet. Det behövs inte av den enkla anledningen att fred och säkerhet råder i alla våra grannländer. Ingen har någonsin varit nödgad att komma hela vägen hit från Syrien eller Afghanistan för att få skydd”

  Liked by 1 person

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Asyl…
  Ett modert Sesam, öppna Din plånbok)
  Så kloka insiktsfulla rader!

  OM vi skall ta emot flyktingar, välj ut änkor med flickebarn! Några tusen/år
  De är de allra svagaste i flyktinglägren, utan unkna patriarkala värderingar…
  Vi har fått ett stort mansöverskott på halsen, som lär skapa stora problem!
  Detta skulle kunna vara en lösning!

  Den invandring vi behöver låt den vara ARBETSKRAFTSRELATERAD från EU.
  Då finns en större kulturgemenskap!

  Skrota MÅN(G)kulturen, satsa på assimilering, då kan Sverige fortfarande räddas?

  Gilla

 10. oppti skriver:

  Ser att strömmen av skolsugna pojkar från Afghanistan fortsätter komma hit.
  Varför kan vi inte sätta upp en återvändarskola i Afghanistan?

  Gilla

  • oppti skriver:

   Vad är gemensamt för de flesta terrorattackerna i världen?
   De begås av människor som saknar rötter i landet som de begår brottet i.
   Nu senast massmordet i Turkiet.
   Får en viss igenkänning när man ser att den skyldige heter Sahlin.

   Gilla

 11. BjörnS skriver:

  Det här är ett av de klokaste krönikorna jag har läst på länge. Enkel och glasklar logik. Tack, Omar!

  Kontrasten till exempelvis det senaste reportaget i SvD är slående: http://www.svd.se/jag-onskar-att-min-mamma-ska-komma-hit/om/svenskt-flyktingmottagande
  Här är det synd om 20-åringen som ligger och sover bort sina dagar. Han vill först ha en lägenhet (ska komma snart) och sedan ska han börja läsa SFI. Han är också ledsen över att han är för gammal för att läsa i gymnasiet. En rimlig första observation är att han kanske borde börja studera svenska istället för att sova bort sina dagar. Han hyllas för sin handlingskraft att ta sig till Europa från Raqqa – en släkting har betalat människosmugglarna. Han känner nu press att börja skicka hem pengar. Han saknar sin mor som förefaller vara kvar – uppenbarligen är det säkert nog för henne. Naturligtvis vill han ha hit henne och sina syskon – outtalat på svenska skattebetalares bekostnad.
  Så, mellan raderna ser vi en 20-åring som tycks av släkten skickats till Europa som en ekonomisk investering men som inte riktigt förmår att börja ta sig själv i kragen och en studera svenska. Min pension har aldrig känts osäkrare… och Omars förslag aldrig mer relevant.

  Liked by 6 people

 12. Behöver man veta mer skriver:

  http://avpixlat.info/2017/01/16/majoritet-i-riksdagen-for-att-fortsatta-morka-invandrares-brottslighet/#more-194888

  Behöver man veta mer? Just det som driver fler och fler i händerna på SD vill de andra inte undersöka närmare. Vad kan det bero på, inte att de tror att de vinner väljare på det iallafall.

  Det finns bara SD, hade vårt valsystem varit uppbyggt så att alla fick 10 röster som man kunde fördela på olika partier så hade mina 10 röster alla gått till SD.

  Liked by 1 person

 13. Jan Ahlström skriver:

  Så länge människor kan ta sig in i EU via båtar över medelhavet eller på andra vägar och inte skickas tillbaks och då gränskontrollerna inom EU är nedmonterade kommer ”flyktingar” att söka sig hit.
  Asyl ska sökas på EU-ambassaderna i ”flyktingens” hemland, skicka tillbaks de som tar sig till EU över ex medelhavet, återupprätta rejäla gränskontroller inom EU.
  Folkomröstning om Sveriges vara eller inte vara i EU.

  Liked by 1 person

 14. Bo Cedergren skriver:

  Ja så enkelt är det egentligen. Det är konstigt att våra politiker inte kan se det och det är konstigt att journalister inte dagligen i sina tidningar kräver snabb ändring av situationen.

  Liked by 1 person

  • rudmark skriver:

   De som är till för att bevaka makten, och är demokratins tillskyndare……
   Nåväl det finns andra bloggar artiklar mm om deras uppfyllelse av detta.

   Gilla

 15. Rune Nilsson skriver:

  De som skall utvisas skall ju naturligtvis tas i förvar tills utvisningen kan verkställas. Förvaret skall då förstås vara en tråkig plats med tråkig mat och helt utan förmåner som litteratur och internet.
  Jag är säker på att viljan att återvända till hemlandet infinner sig ganska snart under sådana förhållanden.

  Liked by 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  Ja, Mohamed, så enkelt är det. Så enkelt har det alltid varit. Men om man håller sig till fungerande statsmannakonst är man ju konservativ. Svenska folket har i generationer avfärdat konservatismen till den grad att själva ordet konservativ i Sverige blivit till ett innehållslöst invektiv. Svenskarna har medvetet skapat den situation de nu befinner sig i. Problemen kan inte lösas inom de ideologiska ramar som svenskarna sätter för sig själva. Det finns ingen väg ut. Failed state.

  Liked by 1 person

 17. Hortensia skriver:

  Ja, precis exakt så, Mohamed. Det begriper ju alla – utom de politiker, som är ansvariga för det svenska immigrationskaoset. Och de enda som inom lagens råmärken kan göra något åt det!

  Liked by 1 person

 18. Olof B skriver:

  Lösningen är så enkel att man får känslan att de som bestämmer VILL att det ska stanna i Sverige. Upprätta förvar i lämpligt stabilt land i t.ex. Afrika och låt dem sitta där tills de vill/kan återvända till hemlandet. Hörde faktiskt någon politiker kommentera detta som menade att det skulle bli dyrt och svårt att få till. Det visar bara på hur dålig koll svenska politiker har på omvärlden. Jämfört med svenskt förvar så skulle det bli extremt billigt och många länder skulle stå på på kö för att få ta över denna verksamhet. Dessutom är jag övertygad om att det i praktiken skulle bli extremt få som inte frivilligt skulle återvända hem om alternativet inte längre var fri vistelse i Sverige.

  Liked by 1 person

 19. Lotta Trouble skriver:

  Fast anledningen varför man inte har upprättat ”safe zones”*, och/eller går vidare med koncentrationsläger** tanken (vilket ”ett stycke mark utanför EU:s gränser där ett förvar kan byggas upp” de facto är***), är att dessa alternativ har visat sig vara utmärkta rekryteringsbaser för terrororganisationer.
  Själv tycker jag att vi borde villkora biståndet: om ni inte tar emot era egna medborgare, så betalar vi inte en spänn i bistånd.

  *De förslag på safe zones kring Syrien har inte gått att genomföra eftersom FN och USA har insett att de direkt skulle förvandlas till ISIS-enklaver.

  **Koncentrationsläger är inte samma sak som dödsläger. Antar att detta måste förklaras. Men det är bättre att kalla en spade för en spade än något annat.

  ***Har för mig att det finns ett sådant läger utanför den spanska enklaven utanför Marocko.

  Gilla

 20. Stig Fölhammar skriver:

  Igår släpptes i Tyskland en utförlig utredning om situationen bakom terrodådet i Berlin. Kritiken var mycket omfattande, framför allt mot att det tidigare beslutet angående terroristens utvisning till Tunisien, som inte kunde verkställas eftersom Tunisien vägrade att ta honom tillbaka, inte följdes upp av de tyska myndigheterna. Kortare sagt; att terroristen inte hade satts i förvar av myndigheterna. Kanske kan vi, halvtyskar som vi är, åter lära något av tyskarnas misstag?

  Liked by 2 people

 21. Jaxel skriver:

  Mohamed!

  I din lista med tre punkter angående varför vi inte kan ha kvar nuvarande system glömmer du en viktig synvinkel. En sådan som man tycker att även godhetsmaffian borde ha förståelse för.

  Dagens system är ett lotteri med höga insatser för (de presumtiva) asylsökarna. De får betala ett mycket högt ekonomiskt pris till, hänsynslösa, människosmugglare för en biljett till det hägrande paradiset. Därefter vidtar en resa med mycket stora risker.

  Om de väl lyckas ta sig hit (eller till Tyskland) så väntar en lång tid i oerhört påfrestande ovisshet om de får stanna. Det senare drabbar även dem som ändå slutligen får stanna.

  De som lyckas ta sig hit och ens få sin ansökan prövad är de som har störst resurser i form av ekonomi och kraft. De vi väljer att hjälpa är därmed långt ifrån synonymt med de som skulle ha störst behov av hjälp.

  Om man erkänner att vår förmåga att hjälpa och även vår vilja att hjälpa är begränsad måste man väl ändå fundera på hur denna förmåga kan kanaliseras på ett sätt som kommer så många som möjligt till godo. Misären i flyktingläger beror åtminstone till del på att UNHCR:s budget ständigt tycks vara underfinansierad. En budget som redan från början kanske borde varit större.

  Som om detta inte var nog se göder ”biljetten” som betalas för färden hit hänsynslösa ligor och troligen också terrorister.

  Hur är det möjligt att godhetsapostlarna i makteliten ens vägrar att ens diskutera ett system som är så perverst också sett från världens skyddsbehövandes perspektiv.

  Liked by 3 people

 22. Hovs-Hallar skriver:

  Ja du har såklart helt rätt i det du skriver, Omar. På Tage Erlanders tid hade folk bara nickat instämmande om du sagt samma saker, för på den tiden styrdes samhället ännu av vanligt sunt förnuft.

  Vanvettet började så smått med Olof Palme på 1970-talet, och har bara accelererat sedan dess.

  Det handlar om en slags kvasi-religiös sekt, som gradvis infiltrerat samhället med hjälp av sin på ytan harmlösa retorik — en retorik som vädjar till våra känslor på ett försåtligt sätt men i realiteten håller på att förgifta vårt land.

  Juristen Ilan Sadé, som ibland skriver här på DGS, har nyligen gett ut en bok med titeln ”Frommare kan ingen vara”. Även han ser Sveriges problem som orsakade av ett kollektivt hjärnsläpp, där människor tävlar om vem som är ”godast”, och där denna godhet mäts i hur många ”flyktingar” man vill släppa in i Sverige.

  Sadé skriver:
  Hela landet har måhända inte förlorat förståndet, men vansinnet har ätit sig långt in i dess centrala styrelserum och nervsystem. (s. 30)

  Just så är det. Och likt befälet på lyxångaren ”Titanic” tror makthavarna att Sverige är osänkbart. Att det börjar höras klagomål om inströmmande vatten från tredje klass kan man lugnt strunta i.

  Liked by 3 people

 23. cantana3 skriver:

  Tack Mohamed Omar, utmärkt, rak, naturlig asyl lösning. Man måste fråga sig varför Sverige inte använder denna lösning? Varför används ett komplicerat o dyrt system där PK Sverige snubblar på egna ben? Finns en ”högre” agenda som man inte vill presentera för oss?

  Liked by 3 people

 24. Ulf45 skriver:

  Ungerns president Victor Orban höll för några dagar sedan, ett tal till 3000 nya gränsvakter som han i september 2016 rekryterade till utbildning att bevaka landets gränser. Talet är anmärkningsvärt i sin enkelhet i språkvalet och tydliga budskap: Nationen och dess kultur är grunden för ett väl fungerande samhälle. Därför är kanske den viktigaste uppgiften är att försvara landets gränser.

  Talet kan höras i videolänken härunder där Orban bl a säger i det han vänder sig till de nya gränsvakterna:

  ”Vi behöver modiga människor som er i en mörk tid.

  Idag har ni givit ett löfte om att försvara det ungerska samhället och landets gränser.

  När ni gör det, försvarar ni också Europa.

  Det måste bli ett slut på illusioner och eftergivenhet i Europa”.

  Fortsättningen på talet finns i videolänken:

  Liked by 2 people

 25. uppstigersolen skriver:

  Jag är glad att du tar upp detta och hoppas att fler förstår vidden av vart vi hamnat genom den ogenomtänkta (eller inte?) politik som hittills förts. Jag har tidigare varit bekymrad över att kvinnor i allmänhet har haft svårt att ta till sig detta. Det har mer varit fråga om ”tycka synd om” än att tänka klart. Nu ser jag emellertid att allt fler kvinnliga journalister och andra kvinnor börjar förstå hur vi måste göra. Om hittills en majoritet av kvinnorna röstat på ”tänka med hjärtat” partierna och de nu börjar tänka med hjärnan så kan vi se dramatiska förändringar i både MSM och riksdagsval.

  Liked by 3 people

  • Anna skriver:

   Jag har under lång tid tyckt att socialiseringen i Sverige gått för långt med ”bidrag till alla” och ”allas lika värde oavsett handling”. Jag har under många år ansett att invandringen varit för stor Och att det skapat många problem att göra på det sättet.
   Jag är kvinna!!!!
   Jag känner många kvinnor som tycker som jag, både invandrare och svenskar och för all del en del andra som inte tycker som jag.
   Det har varit tabu att prata om dessa saker på ett kritiskt sätt. Det har folk gjort bakom stängda dörrar med likasinnade. Jag tror inte kvinnor tycker annorlunda än män på det hela taget. Möjligen är de inte så engagerade i politik och har fullt upp med arbete, barn och livet och läser inte på internetsidor som denna. Andra gör det, som jag, och många med mig.
   Att kvinnor vill ” ta hand om” och det är överskuggande allt annat är lika dumt som att prata om vita medelålders män.

   Liked by 3 people

 26. Lars skriver:

  Det går fort nu.”Klokt”,skriver en kommentator.För endast 1,5 år sedan hade detta betraktats som ”grov fascistpropaganda” av de tongivande.Det finns diagram för sånt där.Diagram som visar hur opinioner skiftar och även hur eliter transformerar sig och byts ut.Paretos elitcirkulationsteori sysselsätter sig med det där.Enligt Pareto som fotar sin teori på europeisk empiri ersätts under sådana här förändringsfaser inte endast den sittande eliten med annat sk ”nytt ungt garde” utan en förändring sker även av den elitära retoriken.Det egendomliga i det mycket trögflytande Sverige är att ingen förändring sker då det gäller den sittande eliten.Den sitter där den sitter.Det som sker i Sverige är endast en kosmetisk ”omdekoration” vad avser den elitära retoriken.Det stannar vid retorik-i praktiken görs överhuvudtaget inga praktiskt politiska förändringar.

  Liked by 1 person

 27. Johan utan Land skriver:

  Allt det Omar beskriver borde gå att göra. Troligen till höga kostnader och inte utan besvär men det borde gå. Det som saknas är viljan hos våra folkvalda.

  Detta är dessutom ett projekt där det vårdindustriella komplexet skulle kunna adminstrera i samarbete med EU och på kuppen vinner båda folklig förankring och kan fortsätta att att hantera stora delar av BNP.

  Gilla

 28. Mona Muslim skriver:

  Ju, fler kvinnor det är i en organisation, desto mer jämställt är det. Och ju fler menapojkar vi kan få hit, desto mindre förtryck från vita män.

  Ett par femodemokratiska axiom som vi själv har tänkt ut under ett grupparbete.

  Gilla

 29. Björn skriver:

  Idag undrar Anders Lindberg, Aftonbladet; ” Har Mattias Karlssons(SD) ÅSIKTER samma värde som professor Jerzy Sarneckis FAKTA?” Vilka ”FAKTA” undrar man då? Det har ju inte gjorts en enda relevant undersökning av brottslingars etnicitet och ursprung sen 2005! Detta sa J.S. själv! Sen pratas det också väldigt lite om folks förändrade beteendemönster, för att slippa bli just en ”pinne” i brottsofferstatistiken! Bara rena idioter, går ju numera ut efter att det mörknat i en svensk stad eller tätort! ”Sverige har ALDRIG varit tryggare!”…..jo tjena!

  Gilla

  • Mona Muslim skriver:

   Ja, så är det. Jfr varför inga svenska 90-åriga tanter rånas på stan? Nä, de är inte ute för egen maskin. Ev med två beväpnade kroppsbyggare vid sin sida. Och där har vi det…

   Gilla

 30. Beppe852 skriver:

  Advokatsamfundets ordförande + Ruben och Hilda är nog de starkaste krafterna för en fortsatt invandring i nuvarande ordning.

  Gilla

 31. Gösta Svensson skriver:

  Ännu ett exempel på hur sunt förnuft har farit all världens väg i dagens genombyråkratiserade och detaljreglerade Sverige.

  X kommer till Sverige och får stanna eftersom han lyckas övertyga myndigheterna att det är farligt i hans hemland.

  X begår brott i Sverige. Blir förhoppningsvis arresterad och dömd till ett ordentligt straff (obs ironi).

  X har avtjänat sitt straff och skall utvisas eftersom X inte längre är önskvärd i Sverige.

  INTRESSEKONFLIKT UPPSTÅR!

  Intresse 1
  X kan råka illa ut i sitt hemland (påstår han/hon, fast det är nog oftast en han). Fast detta vet man inte med säkerhet.

  Intresse 2
  X kan skada flera Svenskar om han/hon får stanna, fast detta vet man inte med säkerhet.

  Av någon outgrundlig anledning prioriterar de som det svenska folket har gett förtroendet att skydda dem mot ont, se till att rättvisa skipas och skydda svenskarnas intressen, intresse 1, alltså att det (kanske) finns en risk att X blir skadad om han utvisas till sitt hemland!

  Varför gör de på detta viset och varför finner vi oss i det? Varför tillrättavisar vi inte de som fått förtroendet väldigt direkt och handfast, så de förstår vems intressen de har att ta vara på?

  Gilla

 32. Rikard skriver:

  Hej.

  Man kunde ju ta och börja rätt (något man borde gjort 1975 för all del):

  Steg ett är interneringsläger medan identifikationsprocess samt karantän och läkarundersökning genomförs. I samband med detta kan fingeravtryck tas.

  Steg två är att placera de som har rätt att begära uppehålls- och arbetstillstånd i ett separat läger för lämplig process, medan de som skall utvisas omedelbart hålls för sig på annan plats, och de som ämnar söka asyl placeras i ett asylsökarläger – där de informeras om att vistelsen inte på något vis berättigar till uppehållstillstånd i Sverige, och att de kommer att återföras så snart som möjligt.

  Steg tre är att verkställa för individen relevant process.

  Steg fyra är att repetera.

  Dessa läger kan förläggas på fyra platser i landet; det för de rymningsbenägna eller redan identifierade som kriminella i oländig terräng med begränsad möjlighet för vanliga fordon.

  Till finansiering för att på två år kunna få igång detta system samt ombyggnad av intrångspunkter i landet kan både de ekonomiska anslagen till FN såväl som SIDA och EU tas i anspråk, tills vidare och så länge behovet kvarstår.

  Detaljerna kan nog behöva finslipas, men inget parti lär våga föreslå något som det ovan, alldeles oavsett om det vore fungerande eller ej – utan bara på ideologiskt renlärig grund. mitt resonemang förutsätter ju också att man ser det som ett egenvärde och en sanning att svenskar har rätt att avgöra vem som får vistas i Sverige, och att det skall finnas ett svenskt Sverige i svenskars händer – tycker man inte det utan hellre vill ha öppna gränser, allas lika värde och kalla sig humanitär stormakt så faller givetvis hela resonemanget.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 1 person

 33. Linden skriver:

  Jerzy Sarnecki fortsätter påstå att brottsligheten minskat sedan 1990-talet. Det finns dock andra källor som påstår något helt annat. Jag har ju själv erfarenhet av att anmäla brott. Det kräver i många fall att du tar ledigt från jobbet och räknar med en telefonkö på någon timma eller samma timma/timmar i väntrummet hos polisen.

  Under de senaste tio åren har antalet poliser ökat från ca 16 000 till ca 19 000 poliser, räknar man även in civilanställda har ökningen varit från ca 24 000 till ca 29 000 anställda inom polismyndigheten.

  Åklagarmyndigheten hade 2005 en budget på ca 850 miljoner kronor. Förra året var budgeten 1 450 miljoner kronor. En ökning med ca 70 procent!

  Trots att Jerzy Sarnecki påstår att brottsligheten minskat har alltså resurserna ökat dramatiskt inom polismyndigheten och åklagarmyndigheten, dessutom har deras resultat av uppklarade brott försämrats. För mig är det en ekvation som inte går ihop. Någonstans finns det ett fel. Jag tror inte poliserna eller åklagarna är latare idag eller jobbar mindre, har en känsla av att de istället jobbar mer.

  Jag tror felet istället är personer som Jerzy Sarnecki! Personer som vägrar se sanningen och konsekvenserna av massinvandringen. Media och politiker föredrar sedan att lyssna på just dessa personer!
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2017/01/17/11407584-har-de-inte-lart-sig-nagot/

  Liked by 2 people

 34. Janne Andersson skriver:

  Eftersom det är Riksdagen som stiftar lagar,så kan en lag stiftas,som möjliggör att utvisade,kriminella personer, som inte kan utvisas till sitt hemland,hålls i förvar i ett svenskt fängelse.

  Verktygen finns för att lösa problemet,men den politiska viljan saknas hos regeringen.

  Att utsätta svenska folket för risken att bli brottsoffer,är något som strider mot allt sunt förnuft.

  För övrigt kan regeringen Löfvén avgå med omedelbar verkan.

  Inkompetensen är uppenbar och skadlig för landet.

  Gilla

 35. Fredrik skriver:

  Ditt resonemang, Mohamed, är förnuftigt. För två år sedan hade din artikel betraktats som rent nazistisk. Egentligen innebär ett sådant system att man betydligt bättre kan frigöra medel för att hjälpa de svagaste i närområdet. Där är de flesta fattiga, kvinnorna, tjejerna och små barn . Det är fullkomligt sjukt att ha ett asylsystem som premierar unga män med resurser men utan ID-handlingar. Ansökan på plats skulle kunna premiera dem som är beredda att göra en resa som är mer mental än geografisk. Så är det, fungerande migration handlar om mentala resor. Som bör påbörjas noga innan den geografiska resan görs.

  Gilla

 36. Anders F skriver:

  Det roliga är nog att brotten har minskat. Brotten utförda av svenskar, typ bildsköne bengtson et al. Men alldenstund vi importerat ca halvmiljonen mena de senaste 20 åren ser det ut som om det legat still, trots menafolkets 4-5 ggr/capita ökade brottsincidens (isht/gäller grova våldsbrott). Sug på den, Jaså Snickesnacki./M”v”h//Anders (nära 300 000 kr/år i skatt, exkl moms osv…)

  Gilla

 37. Lars skriver:

  För att illustrera snabbheten i förändringen av vad som offentligt kan skrivas och tyckas i Sverige räcker det nog inte med att påpeka att vissa offentliganställda svenskmullor kanske hade brännmärkt det här inlägget som ”grovt fascistiskt”.En del av ”svenskmullorna” hade kanske kallat det ”upprörande nazistiskt”.”En förolämpning och ett slag i ansiktet på oss!”Varför?Därför att det förhållningssätt och de åtgärder som här föreslås visar på en implicit nationell hållning.Sådana attityder och åtgärder är idag endast etablissemang-godkända om de förekommer i Kina,Japan,Afrika och naturligtvis i Israel och Saudi-Arabien.Européer och i synnerhet svenskar och tyskar som för 1,5 år sedan gav uttryck för sånt där blev-och blir väl fortfarande-mobbade,terroriserade,avskedade,utköpta och försedda både med munkavel och publiceringsförbud.En del neddrogade och satta på mentalinstitution.Eller uthängda och offentligen satta i gapstock efter det att de piskats upp ordentligt.Ja.Det går snabbt nu.

  Gilla

 38. csaba43 skriver:

  Ja, det är bara att konstatera att du M.O. har än en gång skrivit en utmärkt artikel om ett brinnande aktuellt ämne. Detta gäller såväl sakbeskrivning som förslagen till lösning.
  Det är dock – anser jag – ett avgörande fel med inlägget! Det är skrivet av dig och inte av ex ”Sven Svensson”, eller förslagsvis av Krister Thelin.
  Med all respekt, nu vet jag inget om din bakgrund, men enligt min mening är problemet redan ditt namn.
  Nysvenskans största skuld delvis består i att det för lätt att till svenskar i allmänhet sälja in ord som saknar all relevans i verkligheten. ”Flykting” är ett sådant ord. Som flykting från 60-talets kommunistiska östeuropa har jag nu under 40-års tid försökt förklara för mina vänner och bekanta, att de allra flesta utan personliga kontakter eller betydande ekonomiska resurser, endast kan fly till närområdet och inte över halva jordklotet. För att bevisa mina påståenden har jag erbjudit personer i min bekantskapskrets att åka till Mogadishu eller Kandahar, utan pass, pengar, konsulärt bistånd, släkt, vänner, etc – med möjligt undantag för FN – och ta sig tillbaka till Sverige som ”nyanlända”, där jag lovar vänta på dem med kyld årgångschampagne och liten skylt ”Refugees welcome”. Behöver jag nämna att hittills har ingen nappat!?
  Man måste förstå att alla de som ställer sig vid svenska gränsen och yttrar det magiska lösenordet ”asyl” är migranter och inte flyktingar! Men, vore jag i deras kläder och sökte mig till en förhoppningsvis bättre tillvaro, skulle inte heller jag tveka. Det är dock upp till varje land att ENSIDIGT avgöra vem man vill ta emot och varför. Pratet om s.k. universiella rättigheter är bara trams. Historikern Lars Trädgård har helt rätt när han säger att rätten är lokal och nationell, allt annat är frivillig välgörenhet.
  Det tycks mig, att i landet Sverige är det praktiskt taget omöjligt att ventilera vissa företeelser på sakligt grund. Känslosåsens företrädare inom vänstern, hjälporganisationer, diverse artister och alltför många räddhågsna politiker tar nästan helt över.
  Men vi ska inte ge upp – och du M.O. fortsätt din ovärderliga folkbildning om företeelser i vår tid som alltför många i landet Sverige tycks vara helt okunniga om.
  ”Vi” ska vinna fighten!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.