Gästskribent Bo Divander: Hopp i hopplösheten

logo­DGSDet sägs i en del undersökningar att människor idag känner en viss hopplöshet inför utvecklingen i världen. Det mesta verkar gå åt fel håll. På 50-talet var det helt annorlunda, åtminstone i Europa. Efter andra världskrigets slut hade de flesta siffror börjat att peka uppåt. För oss som växte upp då var framtidsutsikterna goda.

Med det här i bakgrunden har jag börjat fundera över vilka personer i historien som har stått upp för hopp och framtidstro. Några namn kommer genast upp i mitt minne. Mohandas Gandhi, en indisk advokat utbildad i England, som blev ledare för Indiens frigörelse från Storbritannien. På fotografier från yngre dagar som nybliven jurist, är han klädd på ett typiskt europeiskt sätt, i slips och kostym. Minnesgoda läsare vet att han längre fram i tiden framträdde i traditionell indisk klädsel.

Gandhi använde sig inte av våldsamma metoder i sin kamp mot kolonialmakten, utan med ickevåld och fasta. Det visade sig att det tillvägagångssättet skulle leda till Indiens självständighet. Tragiskt nog blev Gandhi mördad av en muslimsk fanatiker inte så långt efter självständigheten. Men hans idéer lever kvar.

En annan känd jurist i historien är Abraham Lincoln. Han är ju mest känd som den amerikanske president som avskaffade det avskyvärda systemet med slavar. Han var hatad av en del och älskad av andra. Förmodligen var det en stor sorg för honom att landet splittrades i ett bittert inbördeskrig. Även han blev mördad efter krigets slut. Hans strävan efter rättvisa lever dock vidare hos andra människor.

Andra kända personer som stått upp för hopp är baptistpastorn och den amerikanske medborgarrättsrörelsens ledare under 60-talet, Martin Luther King. Och Nelson Mandela, den förste presidenten i det  fria Sydafrika. King var inspirerad av Gandhi i sitt arbete för de svartas jämlikhet och jämställdhet i USA. Jag minns hur upprörd jag som femtonåring var, när han blev mördad 1968. Kings berömda tal utanför Kongressen i Washington har blivit berömt och ofta citerat. Talet handlade om drömmar inför en ljus framtid, där alla människor skulle vara jämlika. Oavsett bakgrund och hudfärg. Martin Luther King stod för förhoppningen om ett bättre USA.

När ANC vann det första demokratiska valet i Sydafrika, blev Nelson Mandela dess förste president. Många vita var nog oroliga för hur det skulle gå för dem i den nya situationen? Skulle Mandela ta ut hämnd för begångna oförrätter, både mot honom själv han satt fängslad i tjugosju år på fängelseön Robben Island och den svarta befolkningen i stort. Istället kom Mandela med ett försonande budskap, alla befolkningsgrupper skulle behandlas lika. Framtiden såg ljus ut för Sydafrika. Idag har landet kanske förlorat något av visionerna från Mandelas tid, tyvärr. Mandela som ett gott föredöme kommer ändå alltid att finnas kvar.

Det finns en omständighet som mer eller mindre förenar de här personerna som jag nämnt. Nämligen inspirationen från Jesus från Nasaret, från hans liv och tankar. Trots att Gandhi förblev hindu under hela sitt liv, förklarade han sig vara påverkad av Jesu budskap om ickevåld. Hos Mandela finner man idéer om försoning mellan människor, ett viktigt moment i Jesu undervisning.

Martin Luther King talade om ickevåld och rättvisa och Abraham Lincoln reagerade mot ett omänskligt system. Tankar som i olika grad har sitt ursprung hos Jesus från Nasaret.

Det finns väl ingen person i historien som har inspirerat så många människor, oavsett religiös tillhörighet, till så goda handlingar som Jesus! I det kan jag se en förhoppning om en ljusare framtid, trots allt. Människor kommer även fortsättningsvis att hämta inspiration från denne Jesus och hans lära. Det är positivt i en värld som skakas av så mycket religiöst våld, grundat på andra idéer än Jesu ickevåldsbudskap.

Bosse Divander är präst och debattör.

47 thoughts on “Gästskribent Bo Divander: Hopp i hopplösheten

 1. Min strand på ett vykort skriver:

  Ett kärleksbudskap kräver dock fasthet, inte eftergivenhet. Man uppfostrar inte barn genom att låta dem bstämma själva, den rådande tolkningen av kärleksbudskapet, utan genom att med varsam hand, inte slag, den rådande principen inom islam, styra dem.

  Jag håller med prästen men problemet vi har är inte att folk inte söker godhet, utan just att de gör det på ett explicit sätt, utan eftertanke. Är 1000kr bäst använda till skolflickor i Afghanistan

  http://www.skateistan.org

  eller till iphones till unga män i Sverige, är 10 timmar av ens tid bäst använda på twitter med att angripa Trump och rasifieringstudier eller på härbärget för hemlösa?

  Liked by 3 people

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  På den andra sidan har vi Mohammeds Islam…
  Lär visst av någon anledning betyda UNDERKASTELSE!

  Aggressiv Mission med Svärdet i hand…

  Två snarLIKa Monoteistiska religioner hävdar de naiva med emfas,
  med vår Ärkebiskop i spetsen?

  Liked by 2 people

 3. Axel Sjöstedt skriver:

  ”Det finns väl ingen person i historien som har inspirerat så många människor, oavsett religiös tillhörighet, till så goda handlingar som Jesus!”
  Men kära nån’!
  Att samla ihop ett antal statsmän under paraplyet ”Jesus” känns något förenklat – och bedagat. Hur många kristna inom samma skrå har inte låtit ”Jesus” stå som symbol för vad de sett som rätt och riktigt. Ta politiker som George W. Bush och Tony Blair – för att nu nämna några sentida.

  Liked by 3 people

  • Bo Divander skriver:

   Axel Sjöstedt, det är bara ett faktum att de personer som jag nämnde har varit inspirerade av Jesus. Om det sedan kan kallas ”bedagat” vet jag inte. Mandela var väl i högsta grad en modern och respekterad politiker? Att sedan andra politiker har hänvisat till Jesus i olika aspekter är deras sak. Bush t ex hade knappast tagit till sig Jesu ickevåldsbudskap. Snarare bortsåg han från det som Jesus sagt.

   Gilla

 4. Ben-Hur skriver:

  För att det finns ett fåtal, (realativt sett) exempel på folk som yttrycker att Jesus är deras förebild innebär ju inte att han i det avseendet haft någon avgörande betydelse för utvecklingen här i världen om man dessutom räknar bort allt ont som gjorts i kristendomens namn! Skulle tro att det istället är tvärtom!

  Gilla

  • Bo Divander skriver:

   Jag har just nämnt ett antal personer som säger sig ha varit inspirerade av Jesus. Undgick det Ben-Hur? Krig har förts i mångas namn genom historien, inlägget handlade om grundfilosofi. Där skiljer sig Nya Testamentet från Koranen t ex på ett avgörande sätt. Framför allt vad gäller användande av våld. Muhammed använde sig av våld i missionsarbetet, medan Jesus avvisade all våldsanvändning. Vad sedan efterföljare ställt till med är någonting helt annat. Det har tyvärr skett i både politiska och religiösa sammanhang.

   Gilla

 5. Anders F skriver:

  Jesus och andra sagoväsen… hm.
  Ska vi prata om 2000-åriga farbröder i ett historiskt töcken som vi gissar hejvilt om, så skulle jag vilja framhålla Demokritos, Pytagoras, Arkimedes, Metrodoros m fl som stora inspiratörer. (Galilei, Volta, Linné, Harvey osv är viktigare som empiriker, förstås.)

  Gilla

  • Bo Divander skriver:

   Sagoväsen, Anders F.? Du är nog tämligen ensam om den åsikten. Det är nämligen så att i princip alla religionshistoriker är ense om att Jesus är en historisk person. Faktiskt i samma utsträckning som t ex Alexander den Store. Däremot betvivlar väl ingen att Oden och Tor tillhör mytologin, jag har åtminstone inte hört någon religionsvetare som har en avvikande åsikt om den saken.

   Liked by 2 people

   • Bo Divander skriver:

    Tillägg till tidigare svar. Jag skulle vilja rekommendera Anders F. att läsa en artikel om Jesu historicitet i Illustrerad vetenskap. Nr 3 från 2008. Den ger en bra uppfattning om läget, från vetenskaplig synpunkt sett. Det är viktigt att ha på fötterna när man påstår saker, eller hur.

    Gilla

   • Bo Divander skriver:

    Frågan här gällde inte om Jesus har utfört underverk eller inte, utan om han har levat. Så kärrspindeln får du forska om i ett annat sammanhang. En övertygande majoritet av världens bibelforskare, oavsett om de är troende eller ateister, menar att argumenten för att Jesus är en historisk person överväger. Sedan finns det en minoritetsgrupp av forskare och amatörforskare, som menar motsatsen, men deras argument fastnar ofta i detaljfrågor. Enligt min åsikt. Mindre intressant.

    Gilla

 6. Jasa skriver:

  Jag håller nästan 100% med det fredliga budskapet, även om jag har lite svårt med att ”vända det andra kinden till” och att förlåta de som vill slakta mig och andra. Däremot kan jag tycka du sår i fel jord. Här älskar man USAs interventions styrka NATOs och ett starkt försvar mot den annalkande invasionen från öst.

  Liked by 1 person

 7. Apg17 skriver:

  Tragiskt nog blev Gandhi mördad av en muslimsk fanatiker inte så långt efter självständigheten.

  Ghandi blev mördad av hindunationalisten Nathuram Godse. Godse tyckte bl.a att Ghandi gav orättvisa fördelar till muslimerna vid Pakistans självständighet. Godse kan alltså inte beskrivas som en ”muslimsk fanatiker”. Möjligtvis som en anti-muslimsk sådan.

  Divander borde som präst fokusera på att sprida evangeliet och leda till frälsning istället för att predika pascifism och social rättvisa. Men det får man väl inte göra i Svenska Kyrkan.

  Liked by 3 people

  • Anna Lindén skriver:

   Att Divander är präst betyder inte att han inte skulle ha samma rätt som alla andra att skriva inlägg om pacifism och social rättvisa. Vad man får eller inte får göra i Svenska kyrkan har inte med saken att göra, ”Det goda samhället” är inte avsedd att vara en predikstol.

   Gilla

  • Bo Divander skriver:

   Apg17, evangeliet innehåller många olika moment. Jesus själv talade intressant nog ganska litet om tro, förutom i samband med helandeunder. Johannesevangeliet utgör i det sammanhanget ett undantag ibland evangelierna, men är också det senast skrivna evangeliet. Vid den tiden var den kristna teologin färdigformulerad, vilket inte är fallet med Markusevangeliet. Som är det äldsta evangeliet. Jesus talade mycket om etik och moral och även om att inte besvara våld med våld, utan med fredliga medel. Jag tror inte att den här iakttagelsen är specifik för Svenska kyrkan. Det är bara att läsa Nya Tesramentet innantill. Man brukar ibland säga att Jakobsbrevet ligger nära Jesu egen undervisning och kanske är det så att Jakob var en av Jesu styvbröder.

   Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Men den kristna läran har ju också missbrukats för att motivera och framdriva socialism, fascism, omänskliga politiska system. Svenska kyrkan är ju extrem i detta avseende, med en bekännande socialist/fascist och salafist/fascist som ledare. Jag gick ur kyrkan på åttiotalet när kommunistiska biskopsbrev spreds.

  Jesus är antagligen till stora delar obekant, men socialist var han helt säkert inte.

  Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    För mycket omkrivning skapar snarare oklarhet. Jag menar bara att ett oklart källäge, om än gott för att vara tvåtusen år gammalt, inte skall missbrukas av socialister till att utnämna en populär och prestigefull person till hederssocialist eller jihadhjälte. Varken den historiske eller den religiöse Jesus var något som ens tillnärmelsevis kan klassificeras som socialist eller muslim.

    Fru Jackelén tar miste om Jesus. Men så är hen ju själv muslim och socialist men inte kristen.

    Gilla

 9. Ulf45 skriver:

  Jesus med sitt kärleksbudskap är unik i människornas historia. Därmed inte sagt att tillämpningen i budskapet tolkas såsom Jesus själv såg mänskligheten och världen. Fortsättningen i historien förvanskas ofta, där originalet faller i bakgrunden, vilket vi dagligen ser exempel på och där kärleken ofta lever med sin totala frånvaro.

  Tack Bo för ett bra inlägg!

  Gilla

 10. MartinA skriver:

  Lincoln drev fram inbördeskriget. När en federation inte längre har secessionsrätt är det ett imperium.
  Martin Luther king var en charlatan som fuskade till sig sin examen. Och skrev han verkligen sina egna tal?
  Nelson Mandela var ledare för ANCs väpnade gren, UmKhonto we Sizwe, och sattes i fängelse för den organisationens många mord på oskyldiga civila.
  Gandi, tja, jag kan gräva fram citat som nog skulle få Divander att blekna. Även om jag personligen tycker mycket om etnonationalister.

  Alltså, männen Divander tar upp deltog i kampen om makt. Denna kamp är hänsynslös och våld och vilseledande och lögner och brutna löften är normala redskap i denna makt. Skrapar man bara litet på ytan blir detta tydligt.

  Liked by 2 people

 11. Tobbe skriver:

  Det finns mycket visdom i bibeln och kristendomen. Den kan vara en god ledstjärna i en människas liv och hur man kan förhålla sig till omvärlden och livets utmaningar. Den ger också en trygghet för många och gemenskap med likasinnade och därigenom är mycket vunnet för samhället.
  Dock ställer jag mig, med all respekt för kyrkan, tveksam till om underkastelse och att vända andra sidan till i alla lägen, är rätt medicin i dagens världsläge. Svenska kyrkan med Jackelen i spetsen visar en underkastelse gemtemot andra religioner istället för att stå upp för sina medlemmar och traditioner och med självförtroende stå rakryggad för det som är vår religiösa tradition. Jag har därför lämnat Svenska Kyrkan i år men är inte mindre troende för det. Jag litar på att Gud finner mig ändå och jag ska lyssna. Men jag förväntar mig att min kyrka står upp för de värden den lärt mig sedan jag växte upp och att dessa fortfarande gäller och att medlemmarna kan finna gemenskap och trygghet i kyrkan.

  Liked by 2 people

 12. Bo Divander skriver:

  En läsare har påpekat att Gandhi blev mördad av en hindufanatiker, vilket stämmer. Jag beklagar misstaget. Tragiskt nog splittrades senare Indien i två delar, det hinduistiska Indien och det muslimska Pakistan. Därmed förlorades något av Gandhis vision av det nya självständiga Induen.

  Liked by 1 person

 13. Pede Edström. Enhörna skriver:

  Bibeln består inte bara av Höga Visan och Bergspredikan. Jesus var en hård rackare som lovade död och förintelse för dem som inte trodde på honom. Nya testamentet är fyllt med hatbudskap mot de icke troende och Gamla Testamentet borde åtminstone förklaras Apokryfiskt.

  Liked by 1 person

 14. gubbeligo5 skriver:

  Tro, hopp och kärlek kan sägas sammanfatta kristendomens budskap. För att tro behöver vi hopp och alla hoppas vi på att ta del av kärleken. Hopp är grundstenen i varje människas liv. ”Så länge det finns liv finns det hopp”. Eller tvärtom. Hoppet är det centrala för alla människor.

  Som jag ser det är inte Jesus något ”sagoväsen”. Oavsett i vilken form spred han hopp. Sedan må han ha varit trollkonstnär, bonde, fattighjon eller timmerman; det spelar ingen roll.

  Gilla

 15. Sixten Johansson skriver:

  Bo, jag och säkert många med mig uppskattar att du skriver och kommenterar här. Vi lever nu i en så motbjudande materialistisk, egoistisk och narcissistisk tid att alla motkrafter behöver mobiliseras och allt som kan ge hopp och styrka behövs.

  När såväl många av Svenska Kyrkans biskopar och präster som 380 frikyrkopastorer gör migrationspolitiska bedömningar och fördömer oliktänkande görs detta utifrån en ytlig och självisk sinnelagsetik och några bibelställen, men de har varken begripit kristendomens kärna eller människans livsvillkor. Inget alls hindrar ju dessa relativt burgna personer att i full utsträckning praktisera sin personliga sinnelagsetik med sina egna medel och sin jordiska förmögenhet. I stället missbrukar de sin makt och sin förtroendeställning och tror sig stå högre på den andliga skalan. Men gudsnådelighet ger dem inte rätt att verka för att slå sönder det samhälle som har burit fram varenda en av dem till deras poster. Skenfromhet ger dem inte rätt att fördöma andra – t o m mer klarsynta!

  Såvitt jag förstår bygger allt i Nya Testamentet på frivillighet. Ingen ges rätt att tvinga sina medmänniskor att vara goda eller bli mer rättänkande. Ingen beviljas rätt att förbruka medmänniskornas pengar för att framstå som god. Sveriges migrationspolitik har bevisligen varit genomfalsk och lögnaktig. Vi vet att Jesus avskydde falskhet och satte Sanningens Ande högst vid sidan av tron.

  Dagens ”liberala” kristendom har börjat idealisera en känslostyrd sinnelagsetik och individualistiska behov i likhet med dagens religionssubstitut, PK-ismen. Men Jesus och de flesta kristna har aldrig förkastat de sociala bindningarna, gemenskaperna, tvärtom framhävt deras betydelse i jordelivet. Jesus knöt an till sitt folks historia och religion och för kristenheten blev församlingarna de sociala enheter i vilka man verkade. Bara under de perioder då kristna har trott att himmelriket är nära har individens egna val stått i förgrunden, men då har man personligen tagit de praktiska konsekvenserna av sin tro och sin etik i stället för att kräva uppoffringar av andra.

  Det är konsekvensetiken och den i handling uttryckta konsekvensmoralen som är kristendomens och livets kärna. Den ger inga enkla svar, dess ekvationer är fruktansvärt svåra att lösa – men lösningsförsöken är den tänkande och väljande människans livsvillkor.

  Liked by 3 people

 16. Mjölner skriver:

  Jag är usel på teologi men så här tror jag att det var och att det sedan blev.
  Jesus var en mycket god människa, men, det judiska folket lät romarna kors-
  fästa Jesus då de inte trodde på hans storhet och godhet.
  När Gud fick kännedom om detta tog han sin hand från mänskligheten.
  Det kommer att dröja länge innan Guds rike återkommer.
  Jesus var Guds son sänd att frälsa mänskligheten men människan har
  som vanligt inte förstått Guds budskap.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.