Gästskribent Leif V Erixell: Hög tid för ett korrekt språkbruk i migrationsdebatten, del III

logo­DGSJag avslutar här min analys av några av de ord, begrepp och påståenden som använts felaktigt i migrationsdebatten eller som i sig saknar empirisk, etisk eller logisk relevans. Idag tar jag upp begreppet ”alla människors lika värde”.

4. Nämnda devis eller slagord är en felöversättning av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Denna ursprungliga skrivning betyder att alla människor ska behandlas med ett grundläggande mått av värdighet liksom att de ska ha grundläggande mänskliga rättigheter varhelst de befinner sig.

Satsen ”alla människors lika värde” leder däremot fel. Teoretiskt exempel: Föreställ dig ditt eget barn eller närstående och en sadistisk seriemördande pedofil på en klipphylla hängande i sina fingrar. Du kan bara rädda en av dem. Enligt dem som tanklöst brukar använda nämnda ”begrepp” kan man kasta ett mynt: krona eller klave? Det spelar ingen roll vem det blir som räddas. De har ju ”lika värde”. Är halshuggande IS-krigare är lika mycket värda som dina vänner? Värdet är således i själva verket relativt och individuellt beroende på med vems ögon man ser och vilka människor vi talar om.

Deviserna ”behandla alla människor lika” och ”lagen lika för alla” är däremot viktiga som principer för exempelvis offentliga organ i deras service och kommunikation med medborgarna liksom i lagstiftningen, men har inget med en värdering av mottagarna i någon rimlig mening att göra, utan kopplas till begreppen rättvisa, icke-privilegier och ”fair play” oavsett vilket (olika) värde individerna kan tänkas ha för varandra och för staten – som t.ex. skattebetalare. Likaså är ”döm ingen på förhand” en viktigt etisk princip för att hindra att fördomar och förutfattade meningar styr bemötande och beteende, men inte heller här har ”lika värde” något med saken att göra. Värdet är subjektivt och får visas i ord och handling.

Den religiösa dimensionen tas inte närmare upp här annat än som ett konstaterande att ”alla är lika inför Gud” inte kan betyda annat än ”nakna inför Gud”, d.v.s. att man vägs för sina gärningar bortom allt yttre prål men så länge inte alla kommer in i himmelriket, utan några tvingas vända nedåt eller få en specifik plats i en andlig hierarki, så går det inte heller här att tala om ”allas lika värde”.

Att också till exempel en mördare bör behandlas med viss värdighet och tillerkännas en personlig sfär samt få en rättvis rättegång, är däremot viktigt och i linje med FNs deklaration artikel 1 i dess rätta betydelse.

För övrigt är det märkligt att de som mest använder detta begrepp – den svenska vänstern i alla dess former och skepnader – sällan tillerkänner deras konservativa motståndare ett ”lika värde”– särskilt inte när dessa ska ha utnyttja mötesfriheten i en hyrd lokal. Hetsen mot Sverigedemokraterna och Grand Hotell är ett typiskt exempel. Ett annat är när en hög jurist som Anne Ramberg kallar sina meningsmotståndare för brunråttor på sin blogg (21/9-16) samtidigt som hon i en tweet från 16/9-15 säger ”Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det”. Det ”lika värdet” är således även hos de främsta användarna relativiserat och därmed blir användandet av begreppet både hycklande och förljuget.

Vad har då detta med migrationsdebatten att göra? Svaret är att för en stat så måste de egna medborgarna vara mer ”värda” än de från Bortre Bortreliet, vilket exempelvis visas av att alla länder månar om de egna medborgarna före andra vid kriser och katastrofer utomlands. Att värna och arbeta för de egna medborgarnas bästa utgör själva existensberättigandet för en stat i en nation. Samma sak gäller kommuner och landsting. Om nämnda instanser istället likställer alla världens fattiga med fattiga eller utsatta i det egna landet och deras behov eller/och tar in hundratusentals utländska medborgare i landet (vilka sedan till stor del förväntas försörjas av landets medborgare utan deras direkta medgivande) utifrån påbudet om ”allas lika värde”, så sätter de inte bara sig över grundläggande konstitutionella och demokratiska principer inom ett land de påbörjar också en självdestruktion av nationen och staten som sådan (vilket mycket väl kan vara den underliggande avsikten). Samhällskontraktet krackelerar och riskerar att lösas upp.

I ett normalt fungerande samhälle så är det civila samhället den naturliga arena där det är fritt fram för var och en att utifrån vilka påhittade eller verklighetsförankrade värdegrunder som helst arbeta för utländska medborgares väl och ve genom insamlingar till ideella organisationer etc. (För en närmare analys av detta se denna artikel.)

Allas rätt till sin värdighet och respekt för sitt unika människovärde och sin personliga sfär? Ja, absolut. ”Allas lika värde”? Felöversatt och feltänkt. Utmönstras.

P.S. Se denna länk för en analys i samma riktning som ovan.

Leif V Erixell är författare och samhällsdebattör

25 reaktioner på ”Gästskribent Leif V Erixell: Hög tid för ett korrekt språkbruk i migrationsdebatten, del III

 1. MartinA skriver:

  Bravo! Riktigt bra skrivet.

  Här är en tråd på thelocal.se’s forum (svenska nyheter på engelska) som diskuterade ämnet redan 2010 när uttrycket hade börjat användas mycket. Så att termen är totalitär har varit uppenbar länge. Den tar också upp hur uttrycket står i direkt konflikt med den representativa demokratin, vilket jag tycker är en viktig aspekt.
  http://www.thelocal.se/discuss/index.php?s=955ce19529b11e531e4d8be3d173725c&showtopic=33410&st=0&p=558153&#entry558153
  ”All humans have equal value” has such tremendous scope and is so farreaching in its meaning and possible application that it scares me.

  Gilla

 2. Min strand på ett vykort skriver:

  Mycket bra och klart, det behövs sägas, igen och igen. Den nya doktrinen går emot ”själva existensberättigandet för en stat” och innehåller därför fröet till sig egen undergång, eller statens.

  Jag tror ett mycket stort problem är att staten är stor och staten kan låna och luras länge, det är nästan ett ymnighetens horn, och för individuella politikerkarriärer så tar hornet inte slut. När man missköter sitt ansvar och helt enkelt väljer att bortse från verkligheten, och media dessutom inte granskar det (Gudmundson blir inte media) såsom våra politiker gör så kastas hela systemet omkull, sakta men säkert. Det räcker inte med enstaka alibi-artiklar, en enig journalistkår borde peka på att vi är på väg mot stupet.

  Nå, man skall vara uppmärksam på språkfällorna, godhet är ett annat ord som man måste tänka sig för innan man skriver, jag anser helt enkelt att etablissemangets position är så världsfrånvänd att den gått och blivit ond, precis som t.ex kommunism.

  Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Precis. Om staten anser att alla människor (i hela världen) har lika värde så har densamma just förnekat sitt existensberättigande.

   Samtidigt har väl Anne Ramberg rätt i sak angående grundlagen. Det står i och för sig inte att alla människor har lika värde (i regeringsformen). Det står:

   ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”.

   Fast det måste väl tolkas som att alla människor har lika värde!?

   Gilla

 3. The walking dead skriver:

  De flesta är väl överens om att alla har ett grundläggande människovärde? Vilket är vad som brukar avses med ”alla människors lika värde”. Sedan kan en del människor, tex ens anhöriga, ha ett värde som vida överstiger det av det grundläggande människovärdet.

  Gilla

 4. Gösta Svensson skriver:

  Jag gillar särskilt avslutningen, det som handlar om samhällskontraktet, det civila samhället mm. Här behövs verkligen en större tydlighet i samhällsdebatten, och artikeln är ett bra bidrag i arbetet med att skingra de dimmor och den tankesås som dominerar i msm och den politiska debatten.

  Gillad av 1 person

 5. Kungskobran skriver:

  Hej
  Det är konstigt att i debatten ordet värdefull aldrig används.
  I min föreställning är värde = människovärde dvs ett människoliv som liv betraktat är inte värt mer än någon annans liv med allt vad det innebär t.ex. likhet inför lagen och rätt till sjukvård skola mm.
  Med begreppep värdefull förstås att alla människor inte är lika värdefulla.
  Ens nära och kära är självklart mera värdefulla för dig än någon främmande.
  En läkare är mera värdefull än en försupen A lagare.
  Använd orden värde och värdefull så undvikes missförstånd.

  Gilla

  • Gösta Svensson skriver:

   Bra reflektion över ordet värdefull.

   Problemet är väl att ”allas lika värde”-pratet rör sig på en mycket högre och mera abstrakt nivå än begreppet värdefull. Det finns någon slags renhetslängtan,(den påminner om en viss sorts religiöst tänkande på så vis) då man använder ”allas lika värde”-påståendet. Det håller inte en sekund i den skitiga och röriga verkligheten, men tanken är förföriskt vacker och man tror därför att den går att använda till allt möjligt, inte minst då man praktiserar politik. Detta är narurligtvis helt fel.

   Gilla

 6. Verdandi skriver:

  Det klart sagda, är det klart tänkta! Tack för en mycket bra krönika i ämnet.
  Avseende samhällskontraktet, så tycker jag för egen del att det har brutits helt i och med att de lätt psykotiska? sektledarna tog över landet. Eller är det så här det blir, när man upphöjer medelmåttan till ideal? Eller till och med sätter folk med begåvning under genomsnittet att styra?

  Gillad av 1 person

 7. Ozzie skriver:

  Tanken föresvävr mig, att det är en ”freudiansk felöversättning”, om uttrycket tillåts. Vilka möjligheter öppnar sig inte för PK-politiker, när denna subtila feltolkning hamrats in i folks medvetande?

  Gilla

 8. rudmark skriver:

  Egentligen inget större fel på uttrycket enl min mening (förutom den fatala felöversättningen)
  Däremot är användningen – det sätt det använts på, och följderna (som inte är riktigt logiska, exvis har alla i hela världen rätt till svenska pengar enligt devisen, eller hela världen förutom etniska svenskar har rätt till att få gratis bostad i Sverige, men inte i Saudiarabien) samt att det kapats till 110&% av vänster och vänsterliberala.
  Ja inte har uttrycket något större förklaringsvärde eller fyller någon instrumentell funktion.

  Gillad av 1 person

 9. Tor Arne skriver:

  ”…de påbörjar också en självdestruktion av nationen och staten som sådan (vilket mycket väl kan vara den underliggande avsikten).”

  Soros’s campaign of global chaos: http://www.jpost.com/Opinion/Our-World-Soross-campaign-of-global-chaos-464770

  EU should ‘undermine national homogeneity’ says UN migration chief
  http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

  Soros Leaks Refer To UN Chief As ‘Elite, Behind The Scenes’ Soros Advocate
  http://www.breitbart.com/london/2016/08/20/soros-leaks-un-chief-behind-scenes-advocate/

  Gilla

 10. Hovs_Hallar skriver:

  Floskeln om ”lika värde” som bygger på en felöversättning, är inget annat än ett vapen i händerna på PK-sekten som leder till absurda och destruktiva konsekvenser.

  PK-sekten förvränger verkligheten i sin strävan att på oklara grunder ge främlingar från länder långt borta en gräddfil in i vårt samhälle. I PK-sektens tjänst vill tex. Annie Löööf ge migranter som fått uppehållstillstånd särskilda privilegier som förtur i bostadskön osv. framför etniska svenskar.

  Varför ska välfärdsmigranter från främmande kulturer,som inte på något sätt bidrar till vårt samhälle, behandlas som något slags kelgrisar av makthavarna?

  Detta är rent vanvett och borde ha stoppats för länge sedan.

  Gillad av 4 personer

 11. Abraxas skriver:

  Artikel 1 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om slaveri, träldom och livegenskap. Alla människor uppbär lika okränkbara värde och lika okränkbara rättigheter, enbart i kraft av att vara människa. Alla människor är personer. Alla är individer och subjekt.

  Ingen person ska längre vara att betrakta som boskap med tre femtedelar av en människas värde, som tidigare i USA. Ingen ska längre de facto vara fastighetstillbehör, som tidigare i det feodala Europa. Ingen ska längre förnekas och fråntas sina rättigheter på grund av verklig eller tillskriven tillhörighet, som tidigare i det fascistiska och nazistiska Europa.

  Rovkapitalismen, hur illa och förnedrande den än må vara, tillerkänner varje människa juridiskt och ekonomiskt positionen av ett subjekt, av att vara en person. Av det juridiska och ekonomiska erkännandet följer det sociala erkännandet, ideologin att varje människa är just en människa.

  Man kan förmodligen fundera på om inte det juridiska och ekonomiska erkännandet i sig endast var möjligt mot bakgrund av en ideologisk-religiös botten som dels hade universella anspråk men även betonade individens roll på ett sätt som tidigare inte förefaller ha varit särskilt vanligt förekommande i de mänskliga systemens historia. Om detta har Weber mfl skrivit tidigare.

  Hur som helst, att alla människor tillskrivs lika värde är något gott. Det är ett kvitto på vår utveckling. Det tog oss lång tid att nå dit och det finns fortfarande delar av världen som inte erkänner människovärdet. Slaveri, feodalism, kastväsen och inskränkningar i individuella fri- och rättigheter påverkar än idag flera hundra miljoner människors liv. Alla likas värde betyder dock inte vad det har kommit att betyda i den svenska debatten.

  Gilla

 12. Min strand på ett vykort skriver:

  Efter att ha lyssnat på hittills 2 timmar av 3 från en debatt vid institutet för medieforskning (återges på swebbtv och jag är inte Sjunneson) rörande alternativmedia och medias behandling av invandring så måste jag be att få tillägga ett ord till listan:

  ‘Diskussion’ från wikipedia:

  Diskussion är ett substantiv med betydelsen samtal eller överläggning.
  Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (isär) och efterleden är quatere (skaka). Det har med tiden fått betydelsen ‘undersöka, pröva’. [1]
  En diskussion är ett framhållande av för- och motargument eller framställande av olika sidor hos något genom till exempel tal eller skrift. En diskussion kan vara en monolog eller dialog.[2]. En specifik typ av diskussion är debatt varvid två eller fler parter argumenterar och tar ställning mot varandra.

  Jag ser just den delen att det är två eller fler parter inblandade som tar ställning mot varandra som essentiell (en diskusson kan möjligen vara en monolog men detta är sällsynt, Patrik gör ett ganska bra jobb ibland med detta). Detta verkar dock inte vara den gängse uppfattning inom etablerad media och etablerad medieforskning. Där är man genom kvantitativa studier övertygande om att invandring alltid ”diskuterats”, man finner inget belägg för att frågan ”mörkats”. Men hur diskuterar en ledarskribent på en ledarsida, eller en journalist i en artikel, kommentarerna är ju borttagna och joirnalisternas ganska homogena politiska hemvist är en truism i Sverige. Men nej, man är övertygad om att man diskuterat och nu verkligen sedan 2015 diskuterar invandringen.

  Två ting saknas, en annan part och att parten har en annan åsikt. Det är ju inte okänt var personer finns som har en annan åsikt.

  Det är surrealistiskt att lyssna på och bekräftar mina värsta misstankar. Så lägg diskussion till listan.

  Gillad av 3 personer

 13. Johan skriver:

  Nästa gång Bromma-bon Jan Helin, f d Karlsson, eller någon av hans gelikar rabblar sitt mantra: ”Alla människors lika värde”…Bör dom tillfrågas hur många flyktingar de själva kan härbärgera och försörja eftersom de nyanlända ingår i samma kategori som deras egna barn…Jag förutsätter att de låter sina barn bo hemma…
  Jag, och de flesta jordbundna svenskar, vet att Jan Helins mantra är rent nonsens. Vi vill inte ha okända unga män boendes hemma hos oss…
  Dom som vill är givetvis fria att upplåta sina hem åt hur många nyanlända unga män som helst…
  Här skiljs agnarna från vetet… Hur många svenskar skulle under några år inhysa 3-4 unga syriska män i sina hem? Mitt tips…11…Samma antal som Japan beviljade asyl förra året…

  Gillad av 2 personer

 14. wonky1 skriver:

  Under artikeln på Tobbes mediablogg Alice Teodorescu belyser hyckleriet, analyserar kommentatören JohanIII de fyra ställen i FN-dokumentet där ordet används – genom att jämföra svenska, engelska och intressant nog franska.

  Ytterligare en från 2010: Värdighet kontra värde
  En av mellanrubrikerna är Det lika värdet en felaktig översättning, där engelska, tyska och svenska jämförs.
  Detta publicerades även på realisten.se ett par dagar senare, men finns inte där längre.

  Flashback 2013: Allas lika värdighet eller lika värde?

  Eller bara googla, finns massor google.se: lika värde eller värdighet

  Gilla

 15. Mitt vykort på en strand skriver:

  Någon annan har säkert nämnt det men det står även ”born” dvs man föds kanske med lika rättigheter (även det stämmer förstås inte) men sedan är det upp till var och en genom egna handlingar att placera sig på värdeskalan. För mig så kommer exempelvis en svensk andra generationens invandrare som haft gratis mat, husrum och skola som sedan engagerar sig i IS ganska nära botten. Folk i toppen är idag väldigt sällsynta, kommer inte på någon på rak arm, det är svårt att identifiera rent goda saker idag.

  Gillad av 2 personer

 16. gubbeligo5 skriver:

  Att uppbära värdighet är en mänsklig förmån som inte kan appliceras på djur. Om alla har ett lika värde kan det mycket väl handla om en hund eller katt som för en enskild människa har samma värde än någon människa man känner.

  Att som människa ha ett lika värde än någon annan betyder också att ingen har ett eget unikt värde utan i princip är utbytbar. Lika värde blir därför, ironiskt nog, detsamma som att ingen har ett värde, åtminstone inte ett unikt värde.

  Gilla

 17. Rutger skriver:

  Kopplingen mellan migration och tesen ”allas lika värde ” är väldigt speciell. Begreppet tillämpas bara för migranter som inte kan försörja sig själva, eller inte delar vår värdegrund eller helt enkelt är brottslingar. Syftet är att skapas tolerans för det intolerabla. Inga andra kan dra några positiva växlar på begreppet. Pröva tex själv att klappa till kyparen på krogen, eller vägra betala notan och begär sen slippa ansvar baserat på ditt människovärde. Känns bara skrattretande larvigt. Har vi också tex någonsin i debatten hört talas om en fattigpensionär som har lika värde ?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.