Huvudmotsättningen och lite annat

8-26-13_11971

Patrik Engellau

På något märkvärdigt sätt verkar världen plötsligt ha bestämt sig för att en ny social klyfta öppnat sig i västländerna. Efter en rätt långsam jordbävning vågar vi nyfiket titta upp och blickar ut över ett helt nytt socialt landskap. Efter Brexit och Trump framträder sådana som Orban och Visegrádländerna och Marine Le Pen, för att inte tala om Alternative für Deutschland och Fremskrittspartiet, inte längre som ett slags aparta och chanslösa bakåtsträvare utan som en social rörelse i hela västvärlden med djupa folkliga rötter.

Vad är detta? Vad handlar det om? Hur ska vi förstå det? Vem bråkar med vem och varför? Vi har inget bra svar. Det är plågsamt. Hur ska man kunna orientera sig i ett samhälle eller på en krigsskådeplats om man inte vet vem som slåss mot vem? Är det samma laguppställning i alla länder?

Jag tror att det är samma laguppställning överallt, men eftersom den är så lösligt definierad kan man inte säkert veta. De oppositionella brukar definiera huvudmotsättning såsom stående mellan ”etablissemanget” eller ”eliten” och de ”oppositionella” eller ”folket”. Se exempelvis den holländske partiledaren Geert Wilders plädering i en pågående rättegång mot honom där han tydligt ger uttryck för detta synsätt.

”Eliten”, å sin sida, brukar formulera det lite annorlunda. Ibland är den vulgär och talar om de oppositionella som brunråttor som borde gasas ihjäl. Men när elitetablissemanget är seriöst – vilket om du frågar mig är dess naturliga tillstånd – och har kliat sig i huvudet och försöker förklara detta nya som tycks ske i västvärlden så kommer det fram till att, ja, det finns en motsättning mellan ”elit” och ”folk”, och denna motsättning beror på att folken inte gillar globaliseringen, alltså att världen ekonomier kopplas ihop, utan längtar tillbaka till en värld av nationalism där alla svenska kvinnor var blonda och vackra, alla tyskar var humorlösa ordningsmän, alla italienare var spaghetticharmörer, alla engelsmän var bögar och misstänkta sovjetspioner och alla finnar slogs med kniv när de blivit fulla till helgen.

Jag är rätt bekymrad över att vi inte har kommit så mycket längre i analysen än just det där. Ingen av dessa två analyser säger egentligen något alls. Eller rättare sagt: den ena sidan anklagar den andra för att vara obildade fascister – ”deplorables”, som Clinton sa – , medan den motsatta anklagelsen uttrycks i termer som ”folkföraktare”. Det är svagt från ömse håll. Om den här nya motsättningen faktiskt finns, vilket de flesta tycks vara överens om, så borde vi kunna förstå den annat än i annat än så karikerade former. Här behövs fler tänkare.

Du vet min privata uppfattning i frågan (som du gärna får sno). Jag har skrivit om saken åtskilliga gånger, nämligen att huvudmotsättningen står mellan å ena sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och å den andra den skötsamma medelklassen. Kort sagt att det finns ett starkt, intellektuellt dominerande gäng, som har kontroll över statsapparaten och media, vars filosofi är att folk är svaga och behöver hjälp vilket ska betalas av den påstått rasistfascistisknazistiska medelklassen och att motståndaren till detta gäng är denna medelklass som är så van att ta stryk att den inte ens fattar hur den får på skallen utan i stället skrumpnar, skäms och krälar inför den elit som gjort sig till dess herrar.

Nu vet jag inte hur rimligt detta försök till analys skulle kännas för Nigel Farage, Marine Le Pen, Vladimir Putin eller Viktor Orbán. (Ej heller vet jag vad Jimmie Åkesson tycker även om jag vid flera tillfällen, utan framgång, försökt kontakta honom i ärendet.)

Jag har kommit fram till en oerhört stötande slutsats som baseras på teorin att intellektuella människor – alltså människor som har förmågan att jonglera med begrepp, föreställningar och idéer på ett övertygande sätt – på det hela taget är prostituerade. Det betyder att de bästa säljer sig till de högstbjudande. Elitetablissemanget har pengarna och därför opinionsbildarna och de intellektuella idémakarna. (Föralldel, det finns också många begåvade idealister som svälter för att de inte vill sälja sig.) De som tolkar världen åt oss är oftast direkt eller indirekt betalade av etablissemanget, alltså politikerväldet.

Att det tänkande skiktet består av prostituerade betyder inte att detta skikt inte har en angelägen social funktion. Dess förmågor är i själva verket oundgängliga. Det är dessa människor som skapar samhällenas självförståelse. (Jag blir själv lite chockerad över vad jag kommer fram till, nämligen att intellektuella skökor styr oss. Men de skarpa tänkare som formulerar våra idéer måste trots allt leva och för detta behövs pengar. Att världen styrs med pengar är ingen ny tanke, jag säger bara att en del av styrningen sker genom att de som har pengarna använder en andel till att avlöna filosofer med uppgift att förklara för folket att etablissemanget gör nästan allt rätt. Pengarna styr inte samhället direkt, utan endast indirekt via de skarpaste hjärnorna.) Tänkare behövs. De definierar hur vårt samhälle ser ut.

Hur många kronor per år skulle det kosta att anlita hundra riktigt vassa opinionsbildare i Sverige? Folk som skulle kunna formulera dina känslor på så sätt att du slipper att så orättfärdigt bli betraktad som brunråtta? En struntpeng om man jämför med vad politikerväldet satsar.

Medelklassen har inte fattat att det kostar att försvara sig själv och sin världsbild. Vad är det för fel med att pröjsa för klyftiga människor? Man betalar ju för överlägsna kockar och för ishockeyspelare i världsklass.

Skyll dig själv, snåljåp.

73 thoughts on “Huvudmotsättningen och lite annat

 1. Bo Divander skriver:

  Bilden blir nog mer och mer splittrad dessutom. Le Pen och Brexit företrädarna i Europa är emot EU. Trump var emot Washington , trots att merparten av hans nyutnämnda ministrar är personer från det politiska etablissemanget (inte särskilt oväntat i och för sig). Men nu framträder politiker som Fillon i Frankrike och Norbert Hofer i Österrike, båda skeptiska till den ökande invandringen, men klart EU-positiva. Bilden av den politiska situationen blir uppenbart mer och mer varierad framöver. Det kommer nog inte bara att handla om medelklassen mot den intellektuella eliten , eller mot EU eller den federala makten i USA.

  Liked by 2 people

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Finansieringsfrågan är viktig, förmodligen avgörande. De gamla papperstidningarna tappar intäkter för att folk inte gillar deras produkter längre, där är det lätt för medelklassen att dra undan finansieringen. Därför försöker regeringen nu att hitta på nya sätt att fördela skattebetalarnas pengar till dagspressen. SVT och SR är det svårare att påverka eftersom dessa kan luta sig mot en indrivning med statligt våld.

  Det behövs naturligtvis finansiering även av nya media som inte går i den nuvarande elitens ledband. En del sådana försöker leva på egna pengar intjänade på annan verksamhet och läsarnas frivilliga stöd. Detta är sannolikt helt otillräckligt.

  Många av dem som driver dessa nya media har varit företagare och arbetat inom näringslivet. De vet hur man tar betalt för sina produkter och tjänster men bör ägna en del av sin tid åt tillsammans fundera över hur de kan få ekonomin att fungera, hur de skall kunna ta betalt av sina läsare och sympatisörer. Samt fundera över om det nu är tid för en strukturrationalisering av branschen. En samverkan (inte sammanslagning) mellan många av de bästa opinionsbildarnas media kryddat med inslag från de bästa experternas på sina resp. områden skulle kunna utgöra grund för en ny daglig publikation som framgångsrikt kan konkurrera med MSM. Det behövs även duktiga journalister som kan skriva enkelt och förklara för normalläsaren.

  Jag har inte uppfattningen att medelklassen är snål. Det saknas struktur som kanaliserar betalningsviljan.

  Liked by 7 people

  • kim skriver:

   Helt rätt! Det finns ett växande antal alternativa medier av olika slag, varav flera håller hög kvalitet. Jag tycker mig se en tendens till ökat samarbete dem emellan, vilket bådar gott. Det kan mycket väl vara början till ett samordnat och välorganiserat medienätverk, som på allvar kan utmana de etablerade. Betalningsviljan tror jag inte heller saknas – en växande skara människor upplever TV-avgiften som en finansiering av propaganda och skulle säkert gärna lägga dessa pengar på en mer faktabaserad nyhetsförmedling. Allt fler säger också upp mångåriga prenumerationer på dagstidningar och önskar förmodligen att det fanns bättre alternativ. I genomsnitt tror jag vi talar om en mediekonsumtion för ca 3000 kr per person och år som många skulle vilja kanalisera åt annat håll. Själv läser jag numera DGS varje morgon och skulle gärna bidra ekonomiskt till bloggens utveckling, men hur gör jag det?

   Liked by 4 people

   • Gösta Oscarsson skriver:

    Jag tycker – tyvärr – inte att det finns någon ”tendens till ökat samarbete” mellan ”alternativa media”. Har skrivit till några av de herrar (sic) som driver dem och alla tycker uppenbarligen att det är bättre att vara högst på en egen liten gödselstack. Egentligen egendomligt eftersom alla drivs av idealistiska skäl.

    Gilla

 3. Bo Divander skriver:

  I Österrike tycks man närmast se Brexit som ett varnande exempel. Presidentkandidaten Norbert Hofer sa häromdagen i ett tal att ”med mig vid rodret blir det inte tal om Öxit!” Detta sagt inte av en representant för ”etablissemanget”, utan av Österrikes svar på Jimmie Åkesson. Mycket intressant! Det är kanske inte så svårt att förstå österrikarna, Brexit tycks mest ha rört till det ekonomiskt och politiskt i Storbritannien. Och skapat splittring mellan landsdelarna. Ingen avundsvärd situation.

  Ett annat men kanske mindre känt exempel på det splittrade politiska landskapet i Europa är Kroatien. Det styrande partiet är konservativt och tidigare EU-skeptiskt, men under den nye premiärministern Andrej Plenkovic’s regering, klart positivt till Europasamarbetet. Den ekonomiska situationen har tidigare varit besvärlig, men visar tydliga tecken till förbättring.

  Det händer mycket åt olika håll i Europa och Trumpeffekten tycks inte slå igenom så starkt som förväntat. Intressant!

  Liked by 1 person

 4. Sldy skriver:

  Jo, ännu en bra idé, men jag måste betala till den ovanpå att jag redan stöder motståndarsidan med hälften av min arbetstid. Sen saknas det någonstans att sända pengarna, motståndarsidan är, om man bortser från SD, fragmenterad, ännu så länge så är det i huvudsak vår demokrati och att allt fler väljare använder sin röst till motstånd som gör skillnad, Trump i USA och SD i Sverige. Det är för att etablissemanget vaknar upp svettiga och drömt om SD på 30% och sig själva utan jobb som det nu publiceras massa artiklar i en helt ny pk-kategori: ”Jag hade fel, men jag är ändå god och SD onda, och därför skall ni ändå rösta på mig”.

  Så det intellektuella motståndet är fragmenterat på 100 webbsidor och ett par webbkanaler alltmedan SD är en kil som hamras rätt in i graniten under Stockholm. Så man kan stödja olika alternativ men det saknas ett samlat ställe att skicka pengar till, DGS-TV är bra, swebb-TV mycket bättre än jag trodde etc,.. Och ingen stans alls att skicka till för oberoende forskning, där finns en del som inte blivit av med jobbet, Tullberg, Sanadaji osv men de är väl betalda med statliga medel? Men bra ide, ett Rand Corp för anti-etablissemangsforskning, det goda samhället lpter för pk..? En tankesmedja värd namnet, inte en sådan som kommer fram till att Sandviken går med 500m plus pga migranter. Vad skall den heta, ”Riktad energi” kanske, stulet från min tidigare karriär, sök på ”Directed Energy”, bättre än en kil, man gör hål rätt igenom graniten med sanning och analys istället för att spräcka den bit för bit?

  Liked by 5 people

 5. gmiksche skriver:

  Det enda jag inte kan hålla med om är att vi sätta vår tilltro till prostituerade tänkare. Enligt mitt se ett absolut no-no hur begåvade de än kan vara intellektuellt. Det har funnits gott om intellektuella som ställt upp för både nazister och kommunister. Vi får försöka tänka till själva. Medelsvensson framför allt. Jag kan inte ha minsta respekt för någon som klär sina absurda tankar i vackra ord.

  Den som tar fram dagens sanning på uppdrag tar fram en annan sanning i morgon. Att vara intellektuell är ingalunda liktydigt med att vara hederlig. Det finns gott om intellektuella vindflöjlar. Ann Heberlein, t ex. Med god vittring på varifrån vinden blåser. Och anpasslighet därefter.

  Liked by 3 people

  • Johan skriver:

   Håller med. Sedan länge misstror jag s k intellektuella. Vi måste låta vanligt folk bestämma. Inte fås att tala. Bestämma. Via många folkomröstningar håller man tok-ideerna stången. Ismerna leder åt helvete. En fråga åt gången räcker gott.
   Ett ensamt bi eller en ensam myra kommer att förlora sig bort i fjärran… tillsammans gör dom rätt…Läs. Det finns forskning om detta som kan appliceras på människan…Massan kan ha rätt…

   Liked by 5 people

 6. Anne-Hedvig skriver:

  Det finnes heldigvis noen frie intellektuelle! En av dem er Terje Tvedt – filmskaper om vannets historie, og professor i Bergen. Han er sterkt opptatt av norske og vestlige tenkemåter som har utviklet seg til å bli en slags udiskutable sannheter. Likeledes har han mye å si om mislykket bistand – dette ut fra egen erfaring.

  Se f.eks. link
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Sivilisasjonen-er-truet-av-islamismen–Terje-Tvedt-600569b.html

  Sammen med denne artikkelen ligger link til Tvedts artikkel om ‘godhetstyranniet’. Meget lesverdig!

  Hans filmer om Nilen og vannets historie kan også anbefales.
  Omtalt på norsk Wikipedia.

  Liked by 4 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Han har utgitt bok i år: ‘Norske tenkemåter’. Her utdyper han sine tanker. Mye om bistand, men om PK mer generelt også. Tror den mislykkede bistanden med tilhørende selvforherligelse (type ‘vi er jo så gode at vi kan ikke gjøre noe feil!’) var en øyenåpner for ham.

    Intervju med Tvedt i lørdagens Aftenpost. Har ikke sjekket om det ligger på nett.

    Liked by 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Terje Tvedt är obligatorisk läsning! Också intressant att Aftenposten låter alla rasister skriva i sitt kommentarfält . 241 kommentarer till Tvedt.

   Gilla

 7. B skriver:

  Jag tror att det är så enkelt som att vanliga medborgare har insett att vi också har rätt till det där som de nyanlända anses ha rätt till: vår kultur, att leva trots att vi firar jul, den sjukvård och skola vi betalar för, att åldras med värdighet. Det finns en djup oro hos mig och många jag känner för hur det ska bli för våra barn. Ska de få leva i fred och frihet eller kommer de att förföljas?

  Vi är trötta på att vara andra klassens människor som bara har plikter. Många som jobbar inom t.ex. sjukvård och rättsväsende ser ju effekterna av den förda politiken och sprider denna kunskap. Vi är många som är trötta på att bara ha skyldigheter. Vi ska jobba, lämna bort barn på dagis, kan inte sjukskriva oss när vi har feber för det finns ingen vikarie att sätta in, vi hukar och ska visa respekt och tolerans. När vi är många som på samma gång tröttnar och inser att vi faktiskt också har ett människovärde, rätt till familjeliv och att få tillbaka något på skatten vi betalar in under alla år, ja, då blir det en stark kraft.

  Det är roligt att se att politikerna faktiskt verkar vilja börja svassa lie för oss nu, vi som förut bara hade plikter verkar bli nästa grupp att omhuldas (eller är jag för positiv nu?)

  Liked by 8 people

 8. Anne-Hedvig skriver:

  Sitat Terje Tvedt:
  ”Få ting er viktigere å forstå og å etablere kritisk distanse til enn samtidens herskende norske verdensbilder og selvbilder.”

  Han er opptatt av selvoppnevnte ‘humanitære stormakter’. Dermed bør han være interessant for svensker også!

  Liked by 2 people

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Huvudet på spiken!

  Prostituerade…
  En sådan kan av omständigheterna tvingas ta steget!

  Snarare lyxprostituerade, som vill leva det ljuva livet!

  Liked by 2 people

 10. Höga kusten skriver:

  De komplext mänskliga sammanhangen pekar ofta på det svårutredda. Men det finns forskning som pekar i en helt annan riktning. Och där enkelhet hittas. En enkelhet som faktiskt skrämmer. I olika psykologiska experiment har man funnit att människor väldigt enkelt bildar in- och ut-grupper, och själva tillhör och identifierar de sig lätt med sin egen in-grupp.

  Ett klassiskt exempel utgör läraren Jane Elliots experiment i sin skolklass i slutet av sextiotalet. För att pedagogiskt visa på diskrimineringens psykologiska mekanismer, delade hon in eleverna i blåögda och brunögda, och gav grupperna olika egenskaper, och markerade dem med en krage runt halsen. En grupp stod över den andra och gavs även makt. Dagen efter skiftade Jane rollerna.

  Resultaten skrämmer. Identifikationen med den egna gruppen blev genomgripande, och det beteende som följde. Överhet och underhet utvecklades mycket snabbt. Identifikation med den egna gruppen blev mer än påtaglig.

  Det finns också studier om hur empati väcks, där in- och ut-grupps-förhållanden förlegat. Man har låtit scanna hjärnor när de i emotionellt laddade situationer tittat på bilder och filmer.
  Det visar sig då att identifikationen och empatin, med den egna in-gruppen, är absolut störst. För andra grupper, som upplevs som ut-grupper, kan empatin vara närmast obefintlig.

  Identifikation och tillhörighet till en in och ut-gruppen kan triggas av mycket enkla ting. Vi ser det dagligen i, till exempel, hängivenheten för det egna idrottslaget. Markörerna om tillhörighet är ofta mycket enkla. Som kläder, symboler och andra yttre tecken. Men även mer subtila former förekommer naturligtvis, som sätt att tala, vara och de arenor man väljer att uppträda på. En som forskat på området är Tania Singer.

  För att sätta in detta i ett sammanhang måste man förstå den evolutionära väg människan vandrat. Att skilja på hot och trygghet har tydligen varit mycket viktigt. Identifikation med den egna gruppen har då varit stark och nödvändig. Likaså att reducera den andra gruppen. Den grupp som kan hota ens egen tillvaro har tydliggjorts. De här mekanismerna har i modern tid även drivit fram olika folkmord.

  Så, de här mänskliga mekanismerna upphör inte verka bara för att vi blivit många på jorden och lever mer komplicerade liv. De gränser och förklaringar Patrik söker hittas kanske inte bland de skarpaste hjärnorna. De återfinns nog bäst i redan gjord forskning om människans hjärna. Och hur dessa hjärnor samspelar, kopplade som sociala gemenskaper, utmejslade under evolutionens gång. Där in och ut-grupp, kopplat till empatisk förmåga är helt avgörande.

  Och att i ut- och in-grupper en reducering och förstärkning alltid sker. Ibland till rent svartvita nivåer – ett antingen eller förhållande. De förklenande omdömen och epitet som ofta sätts på dom ”utanför” har egentligen syftet att förminska och reducera empatin för just dem. Och det in sin tur bäddar då för ett mer oempatiskt handlande.

  Är det inte också detta vi sett mycket av i media? Att människor, även på högsta politiska nivå, deltagit i just detta spel, spelet om tillhörigheten till rätt in- och ut-grupp. Och empatisk reducering. Det mer perverterade inslagen i detta uteslutningens och bekräftandes spel åskådliggörs nog bäst av den aktuella brunråtte-debatten.

  Det vi kan lära oss från den psykologiska forskningen är att om människan inte är medvetna om dessa psykologiska mekanismer och kraften i dem, kan vi lätt hamna på ett sluttande plan, som leder rakt ned i fördärvar.

  Länkar;

  Jane Elliott;

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jane_Elliott

  Tania Singer;

  http://fof.se/tidning/2014/3/artikel/medkansla-och-empati-ar-inte-samma-sak

  Liked by 6 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Intressant! Man kan tillämpa det på Patriks resonemang och aktuell utveckling i Sverige såhär: Nationalism och patriotism misstänkliggjordes djupt av de båda världskrigen, numera tycks de flesta anse att nationalism är en förklädd fascism eller nazism, och att den skall bekämpas. Globalism har istället blivit förhärskande ideologi. In-gruppen för en globalist blir inte bara meningsfränderna (i Sverige och i anda länder) utan också i enlighet med ”allas lika värde” alla de som man upplever som allra mest utsatta: tiggare, krigsflyktingar, ekonomiska migranter, papperslösa. Alla dessa blir föremål för globalistens empati. Ut-gruppen, vars medlemmars lidanden ibland till och med orsakar skadeglädje, blir de ”brunråttor”, förmenta rasister och fascister, som håller fast vid att i första hand värna om den egna nationen och dess invånare.

   Liked by 2 people

 11. Lars Åhlin skriver:

  Din idé om att ”det tänkande skiktet” är prostituerat är alldeles för grov. Det finns ju faktiskt några etablerade medier som inte sjunger med i änglakören, exempelvis Access och Fokus, och på stora dagstidningar finns enstaka, men dock tillsammans ganska många, skribenter som driver en självständig och rakryggad journalistik.

  Det ”välfärdsindustriella komplexet” är, tror jag, mer en attityd än en organisation. Attityden är att ”allas lika värde” är heligt, och innefattar plikten att behandla alla, medborgare som främlingar, lika. Sverige är ett rikt land, är tanken, och vi har en plikt att dela med oss av vår rikedom till alla. Normalt skulle detta kunna finnas som en samhällssyn, tillsammans med andra uppfattningar som mer värnar samhällskontraktet. Men ”änglakören” har ända sedan 70-talet utövat en fördömande moralism och bigotteri gentemot de förmenta rasister och fascister som ifrågasätter deras värdegrund. Det är risken, nästan vissheten, att i många kretsar stämplas som genuint ond och djupt obehaglig som hindrar en fri diskussion.

  Liked by 2 people

 12. Jasa skriver:

  Begreppet ”skötsamma medelklass” kräver en definition. Vad krävs för att vara skötsam? Räcker det med att vara hederlig och betala sin skatt? Köra Volvo och bo i villa?
  Vad krävs för att ingå i medelklassen? Bör de super-rika som bor på Djursholm, Östermalm och Bromma exkluderas? Likväl samtliga i LO kollektivet, arbetarklassen? Alla som inte har ett lönearbete, som lever på socialhjälp eller på ‘sin’ förmögenhet ska också bort? Finns det nån inkomst- ellet förmögenhets- gräns för att ingå i medelklassen?
  Vore bra med en definition..

  Liked by 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Viktig fråga. Jag menar ungefär som Aristoteles. Överklassen är de som lever av andras arbete. Medelklassen är de som lever av eget arbete. Underklassen är utslagna, tjänare, slavar (numera bidragsberoende). Medelklassen är således en mycket bred grupp.

   Jag medger att definitionen är vag. Men så har det alltid varit i samhällsfrågor. Vad var Marx kapitalistklass egentligen? Begreppen används inte som exakta avgränsningar utan som stödjande käppar.

   Patrik

   Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Slavar lever också av eget arbete. Det är ju tvungna till det förutom att försörja sina herrar. Med bidragstagare är motsatsen fallet. Det är deras herrar, nämligen vi, som försörjer dem. Med PK-eliten som mellanhand som frikostigt fördelar våra skattepengar till bidragstagarna. Att sätta likhetstecken mellan slavar och bidragsberoende är helt fel.

    Nu är ju termen slav ett vagt begrepp i motsats till medelklass. Under det romerska kejsardömets tid hade slavar chans att bli frigivna om de tjänade sina herrar väl. Det kunde nå höga positioner och bli stenrika. Fram till senare delen av 1800-talet var de ryska bönderna slavar under sina adliga eller borgerliga herrar. Även i Västeuropa var en stor del av befolkningen bunden till jorden på liknande sätt som i Ryssland. Aristoteles befäste uppfattningen ”en gång slav, alltid slav” utifrån den snäva antika grekiska uppfattningen att det var bättre att dö än att gå i fångenskap och rädda sitt liv. Aristoteles menade att detta ändrade vederbörandes sinnelag. Vägen från att vara sin egen herre till att bli en annans slav var fri för alla, medan vägen tillbaka var stängd. Här har Aristoteles helt fel för en gångs skulle. Det är många kuvade människor som rest sig. Det är först när en slav innerst inne accepterar sitt öde som vederbörande passar in i Aristoteles mall.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Gerhard, men Epiktetos visade oss en annan väg med mindre action. Man kan vara fri i tanken även om ens kropp är förslavad.

    Vanligtvis är det emellertid tvärtom. Nästan alla låter sin tanke förslavas.

    Liked by 1 person

  • Sldy skriver:

   Jag anser de ”skötsamma” är bättre, det är de som efter bästa förmåga försöker leva på eget arbete och inte skada andra om det kan undvikas. Därför inkluderar jag även arbetslösa som haft otur eller kanske har begränsad förmåga men ändå gör sitt bästa.

   Det är vänsterklasserna och de flesta invandrare som bara gapar som fågelungar som är exkluderade.

   Gilla

  • Sldy skriver:

   Nästan alla som lever på socialhjälp skall bort ur definitionen, kanske 10% av dem max kan betraktas som skötsamma, resten är parasiter.

   Gilla

 13. MartinA skriver:

  Och de svenskar som inte är medelklass? De som bara vill ha ett enkelt kneg för att kunna försörja en liten familj? De som vill jobba som lastbilschaffis eller på lagret? De är tydligen inte viktiga. De är liksom under PEs värdighet att ta med i beräkningen.
  Alltså, det är inte det tänkande skiktet som är prostituerade, det är medelklassen i sig. Allteftersom medelklassen har vuxit så har de här problemen med mental prostitution och trolöshet vuxit.
  Medelklassen säljer sina sinnen och låter dem syssla med vad överklassen säger till dem. Arbetarklassen säljer sina kroppar och får därför behålla sina sinnen. Förstörelsen av sverige och svenskarna var förstörelsen av den svenska arbetarklassen.

  Liked by 1 person

  • Sldy skriver:

   Jag ser det samlande begreppet i motståndsrörelsen från Trump till Forserum som ”de skötsamma”. Jag står gärna sida vid sida med skötsamma som det gått ekonomiskt både bättre och sämre än för mig själv. Men jag står inte skuldra vid skuldra med parasiter, hycklare, utopiska världsförbättrare eller muslimer.

   Liked by 3 people

 14. Lasse W skriver:

  Det handlar nog bara om flyktinginvandringen egentligen. Utan den hade den här klyftan inte uppstått. Nej flyktinginvandringen har både varit för stor och bestått av fel personer. Men det får inte sägas. Är väl inte ”god ton” som det heter. Brexit handlade egentligen bara om flyktinginvandringen till Storbritannien, inte om handels- eller fiskefrågor eller EU. Invandringen har tamejsjutton förstört allt som det moderna USA och Europa byggt tillsammans efter kriget. Importerade sociala problem och ökade kostnader bryter nu sakta men säkert ner de europeiska samhällsbyggena. Allt påhejat av det politico-mediala klassen som förlorat kompassen någonstans i den postmoderna dimman och nu försöker ignorera problemen eller relativisera dem.

  Den skötsamma medelklassen ska förmås att hålla ”god ton” och avstå från att påtala det uppenbara. Det är inte uppbyggligt. Ansvaret faller tungt på ett gäng internationella ledare som Bildt, Sutherland, Juncker, Blair, Reinfeldt med flera som en gång ansåg att Europa behövde en stor invandring för att hålla den ekonomiska tillväxten uppe. Se upp för ekonomer och teknokrater. De ska inte vara politiska ledare.

  Liked by 5 people

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Den resurs Du efterlyser motsvarar väl ungefär Institutet för framtidsstudier i omfattning. Jag antar att det är skattebetalarna, bl a medelklassen, som står för medlen till institutet och att det är den politiska makten som dikterar inriktningen.. Tack vare dessa medel kan institutet enligt medieuppgifter förklara för oss ovetande att vi inte mår bra av för mycket valfrihet och mår bättre om andra får bestämma.
  Så visst behövs en motvikt, men kan verkligen medelklassen hosta upp dessa slantar, också? Den huvudsakliga finansieringskällan för alternativ opinionsbildning är nog tyvärr ideellt arbete, eller möjligen någon rik filantrop. Jag tvivlar på att någon sådan finns i Sverige och de som eventuellt finns riktar hellre blicken mot tredje världen som utan tvivel har det sämre ställt än den svenska medelklassen.

  Liked by 1 person

 16. BjörnS skriver:

  Det är ingen chockerande slutsats att intellektuella är ide-prostituerade. Inte alla men en hel del. Politiker är det definitivt – det är ju det som är grundtanken med vårt demokratiska system; det ska avspegla folkviljan. Inte för att det alltid blir så men det är det som är tanken. Det är inte för inte man säger att politiker är världens näst äldsta yrke.

  Liked by 1 person

 17. Staffan Persson skriver:

  Det är helt klart att det är så få intellektuella,vare sig det handlar om livsåskådningsfrågor,filosofi,konst,litteratur et c som inte ställer upp på det allmänt vänsterliberala,”progressiva” tåget.Det måste till en hel del hänga ihop med att det är svårt artt försörja sig då,för de finns ju naturligtvis.Dvs de hittar ingen bred respons så att de syns.Det är motvind.Man brukar ju säga att kreativiteten ökar i kristider.Jag vet inte om detta är möjligt att empiriskt belägga.Nu lever vi uppenbarligen i en skenbart välmående bubbla.En italiensk bankkrasch kan radera ut hundratusentals svenskars boendetrygghet,ett turkiskt uttåg från flyktingöverenskommelsen kan spräcka den svenska välfärdsstaten.Jag menar inte att man ska önska sig detta för att få ”bredd i debatten”;det lär inte ha någon betydelse vad man önskar.Osäkra tider väntar.

  Liked by 2 people

 18. Magnus H skriver:

  Intressant utmaning till medelklassen.

  Problemet är ägarna till de riktigt stora plattformarna. Eftersom mediekoncentrationen är så koncentrerad (SVT, SR, Bonnier, Schibsted och någon fler) till ägare som representerar eliten och etablissemanget så kan man se en svårighet att komma ut brett.

  Alternativ media såsom DGS, Ledarsidorna, faktiskt också Dagens Samhälle, Fria Tider, Avpixlat m.fl. driver på i dessa viktiga frågor och där finns även möjligheten att stötta och finansiera. Men där slår man in redan öppna dörrar, publiken har redan fattat. För att göra det här som Patrik föreslår måste man komma åt monopolen och oligopolet och hur sjutton gör man det. Det skulle behövas en Stenbeck för det.

  På de alternativa medierna finns verkligen bra och vassa opinionsbildare men de är redan brännmärkta så det är bara att fetglömma att de skulle få tillträde till de stora plattformarna. Initiativet att göra TV på tex. Youtube är jättebra och jätteviktigt men kommer också bara åt redan frälsta.

  Men det är kanske denna typ av gerillakrig som kan vinna till slut men jag har svårt att se att 100 opinionsbildare skulle kunna trumfa tillgång till den stora medie-plattformarna där ett indoktrinerande bakgrundsbrus hela tiden gnuggar in de ”rätta sanningarna” i ansiktet på populaset. Välsignelsen är att folk inte är dumma, de ”rätta sanningarna” har en skämd lukt över sig som gör allmänheten misstänksam, sen har de ögon att se med och privatekonomi att vara orolig över.

  Liked by 2 people

 19. Johan skriver:

  1968 avskaffades studentexamen. Jag var 7 år och kommer ihåg det. Peter, en kamrat berättade att hans storebror var den siste i Sverige som fick ”ta studenten”. Vad nu det var. Samtidigt var svartmuskige Yngve Holmberg Högerpartiets ledare. Vad jag kunde förstå, så var han ingen mindre än ”hin håle” personifierad. Det sa dom på TV.
  Dom här 2 minnena har förföljt mig genom livet. Så liten, och ändå kommer jag ihåg något som jag inte hade nån’ som helst förståelse för. TV, föräldrar som talade vid köksbordet…på nåt sätt ristade dessa 2 minnena sig fast.
  För mig personligen är detta brytpunkten för Sverige. En annan tid tar sin början… Utopia… Vansinnet börjar… Televinken lättar från bordet. Han flyger högt. Han har inte landat än…”Alla” demonstrerar…Jag med en gång. 13 var jag. Aldrig mer. Idag mår jag fysiskt illa av att se nya generationer gaphalsar. Dom representerar inga andra än sig själva.
  Arbetar- och medelklassen i Sverige har räddat oss från undergång. 2 fötter på jorden…Hade dom lyssnat till de ”intellektuella” de 4 senaste decennierna så hade vi nu passerat Jupiter på väg till Saturnus…
  Kvinnorna lämnade hemmet och tog plats i det välfärdsindustriella komplexet som idag drivs av Mr Parkinson. Det knakar när det växer…
  Jag har helt tappat hoppet gällande Sveriges politiker. Intellektuellt, moraliskt. Ingen fantasi. Inget mod…Den största boven är ändå journalistkåren… Eftersom politikerna är så fega, så är numera journalistkåren den 1:a Statsmakten…Och dom djävlarna vill till varje pris se Neptunus… Varför har dom ingen aning om…Alla kompisar vill ju dit…
  Vad göra? Hur oskadliggöra 349 idioter?
  Folkomröstningar a la Suisse. Folkomröstningar bromsar vansinnet. Folk är rimligt vettiga. I Sverige utkrävs inget ansvar. Därför måste folket få en möjlighet att åtminstone få stopp på farkosten.
  Jag vet bara inte hur man skulle få till folkomröstningar. Nån’ som har ett förslag?

  Liked by 6 people

 20. RD skriver:

  Läste i går att gängen som skjuter på varande nära uteslutande består av andra generationens migranter. Då ska man vara medveten om att dessa är barn till hitresta på 80 och 90-talet. Det vill säga barn till migranter som kom till ett helt annat, mycket rikare och välordnat Sverige, och i helt andra volymer.

  Nu har vi en situation där 1.2 miljoner PUT har utdelats på bara 10 år. Som jag förstår det är dessa i gemen mycket sämre rustade för ett liv i Sverige än dom som ankom under 80 och 90-.talet. Man ska även minnas att 100% genomfört resan hit i egen sak, inte en enda behövs här. Arbete kommer det sällan bli tal om, inte heller svenska språket kommer man lära sig, 70% hoppar av SFI. Jag gissar att vi kommer få 10% av de senaste 10 årens hitresta i arbete, i bästa fall. Spola nu bandet framåt, säg 10 år. Då har dessa migranter fått barn i tonåren, kanske en halv miljon migrant-barn, uppfödda i totalt utanförskap, i valfri NoGoZon. Misslyckandet i skolan är vid det laget fastslaget, missbruket och gängkulturen präglar vardagen. Redan i dag är stödet för IS enormt, om 10 år lär det inte vara mindre. Reinfeldt har sagt upp sig, Mona Sahlin gått i pension. Kvar är miljoner migranter, boendes i utanförskapsområden och NoGoZoner, inte sällan i nedgångna baracker, cykelförråd, vindsutrymmen, 20 personer i en trea, och emellanåt i kartonger. Alla arbetare inom välfärden har antingen gett upp eller är utbrända, de rikare svenskarna har lämnat landet.

  Man ska ju minnas att det vi gör har ALDRIG någonsin förr testats i en välordnad välfärdsnation. Ett aldrig tidigare prövat socialt experiment, i gigantiskt format, det är Sverige just nu. Det finns inte en chans att vårt hemland, så som varandes välordnad välfärdsnation, överlever detta. Så enkelt är det, det är helt utsiktslöst. Det är bara att luta sig tillbaka och beskåda förloppet.

  Liked by 8 people

  • inger1947 skriver:

   Hej. Liksom du (förmodar jag) lämnade min man och jag Sverige för 5 år sedan och bor nu i ett civiliserat land i Europa, Österrike, liksom våra vuxna barn (båda doktorer; i UK resp. Australien) och har därför sett att det finns ett annat sätt att organisera ett land än det som råder i det centraliserade S. Liksom du sörjer vi det Sverige som en gång fanns och tänker på det som våra släktingar och vänner där hemma får uppleva. När jag ser Österrike av idag och det Ö. som jag såg för 40 år sedan när min man och jag bodde som studenter i Wien, så ser jag vad Sverige kunde ha blivit men inte blev. Mvh, Inger

   Liked by 6 people

  • Ulrika skriver:

   ”det vi gör har ALDRIG någonsin förr testats i en välordnad välfärdsnation.”

   Det du beskriver passar helt in på Frankrike. Det har inte blivit inte bättre med den 3e generationen eller de nyanlända, tyvärr.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   RD:s inlägg är en slående bra sammanfattande beskrivning och profetsia som troligen är ganska riktig, är jag rädd.
   -För denna tragiska utveckling är jag å våra barns och barnbarns vägnar mycket orolig. Själv hinner jag väl inte uppleva det.

   Gilla

 21. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror inte att pengar är problemet. ”Medelklassen”, skattenettobetalarna, stör ju uppenbarligen helt huvudlöst alldeles för mycket pengar omkring sig. Ingen skatterevolt är i sikte. Moderaterna blev omöjliga under Bo Lundgren. Skattenettobetalarna vet inte sitt eget bästa. Så långt är jag överens med dig. Men det är i princip inte svårt att få tag på deras pengar, annars skulle skatterevolten ha varit ett faktum för länge sedan. Det svåra är att formulera en godtagbar ursäkt för att de skall betala. Staten har använt århundraden åt att utveckla en allt per pervers godtagbar ursäkt. Ideologierna, socialism och liberalism i olika blandningar, erbjuder lättnad för hjärtat sedan plånboken har lättats. Staten som sådan kompletterar med hot om straff, illojalitet och utstötning, systemkollaps och att din mamma skall dö i förnedring och fattigdom (i dagsläget mer realitet än hot). Kombinationen är överväldigande. Man hukar och betalar.

  Det du efterlyser är att skattenettobetalarna organiserar sig och gemensamt lägger ganska lite pengar på att samla en grupp egna strebrar som företräder deras intressen i det högre offentliga samtalet. Detta kallas ”politiskt parti”. Per definition. Försök inte komma undan! Du efterlyser ett parti.

  När nu en grupp aktivister faktiskt påstår sig ha gjort detta, Medborgerlig samling, tar vi det likväl inte på allvar och ser det inte som en godtagbar ursäkt för att betala medlemsavgifter och förvänta oss intellektuellt företräde. Alldeles uppenbarligen är nämligen Medborgerlig samling en samling yrhättor, rättshaverister, pratkvarnar och stridstuppar som mest företräder sig själva och av drömmare som nostalgiskt längtar tillbaka till forna dagars Bondeförbund (BF) eller Moderata samlingspartiet (M-d-samling). Vi har sett Ny demokrati falla samman på dessa grunder. Vi har sett Moderata samlingspartiet gå över till fiendesidan och därigenom inte förintas, utan kraftigt växa.

  Visst behövs ett nytt oppositionsparti som företräder en rationell ståndpunkt och inte en skökeintellektuell som dagens alla partier. Men inte för att vinna val, utan för att vinna debatterna och vrida opinionen. En majoritet kommer aldrig att välja ett rationellt och därigenom asocialt dissidentparti. Moderaterna samlade som mest omkring en sjättedel av väljarna (i val), men satte agendan för och/eller modererade alla fjantpartierna. Det kan göras igen.

  Men troligare är att Sverige faller samman genom white flight, brain drain, avindustrialisering, bildningens utdöende och statsmaktens abdikation. Dessa fem processer accelererar alla i Sverige idag. I det läget handlar kampen om något helt annat än effektiv användning av skattepengar. För att förhindra att vi en hamnar i failed state får vi ta skeden i vacker hand och rösta på Sverigedemokraterna. Endast Sverigedemokraterna har någon som helst ambition att strypa inflödet av subventionerade, privilegierade, högrasiga, obekanta utlänningar med samhällsomstörtande etos. Endast Sverigedemokraterna har möjligheten att snabbt nå en majoritetsposition, åtminstone relativt, d.v.s. bli största parti, och faktiskt och genom symbolverkan ändra den grundläggande politiska inriktngen. Det är inte säkert att de lyckas eller ens att de vill. Men det är den enda realistiska möjligheten.

  SD eller failed state. Oavsett vad SD eventuellt har för annan politik.

  Liked by 5 people

   • MartinA skriver:

    Bra formulerat förutom SD dock. När jag grillade borglig samling litet så fick jag intrycket att partiet saknade grund. De bestod av yta och av en knippe politiska förslag som bara lät bra. Inte av en världsbild eller en analys av människan. Det fanns ingen eftertanke.

    Liked by 1 person

  • Sldy skriver:

   Håller med precis, fegandet om att komma ut som Sverigedemokrat måste få ett slut. Man har vad man har och använder det. Om en bonde bara har en usel plog när han skall plöja, inte börjar han smida på en ny och missar hela skörden? Bonden plöjer med vad han har. En ny plog kan smidas när det finns tid. Jag säger öppet till allt fler att jag röstar på SD, endast på jobbet och i vissa andra begränsade sammanhang så är jag fortfarande feg och pragmatisk.

   Liked by 4 people

  • MartinA skriver:

   Failed state är redan oundvikligt. Så varför gå med på SDs enormiteter när slutresultatet blir detsamma? Bejaka istället de stora möjligheter en failed state erbjuder?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    För det första tror jag att en chans ännu finns. Sverige kan vända på en femöring, det har vi redan sett många gånger. Sedan låtsas alla att det alltid var i den riktningen man ville.

    För det andra tror jag att det blir mycket svårt för svensksvenskar att exploatera failed state. Våra maffior och gäng måste starta först, och det kommer de inte kunna förrän det verkligen brakat samman. Invandrarmaffiorna och -gängen är redan fullt organiserade och igång.

    Man skall inte heller glömma bort vår omgivning. EU eller andra européiska krafter kommer förstås att gripa in och göra ett protektorat. Om de kan. Det finns en implicit helig allians i Europatanken.

    Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    Oordnat svenskhat är bättre än välordnat. Vår förstörelse är dessutom ett varnande exempel för andra goda europeer vilket kommer ge dem kraft och mod att göra det som krävs i deras länder.
    Dessutom finns det som sagt stora möjligheter i oordning. Att ta helhetsansvar är inte längre möjligt och har egentligen inte varit möjligt på mycket länge.

    Liked by 2 people

 22. Tamvänster skriver:

  Den skiljelinje som gör sig gällande är begränsningen i den ekonomiska analysen som grund för att förstå samhället. Det gäller de blinda fläckar som det konsensus mellan liberaler och socialister ger upphov till. Vänstern har i stort accepterat äganderätt och marknadsekonomi som drivkraft samtidigt som liberaler tagit till sig behovet av omfördelning. Denna samsyn mellan borgerliga och vänster har varit mycket dominerande och gjort politiken mer omhändertagande och mer förstående till främst större företag. Den delen av medelklassen som gör karriär tenderar att ansluta till detta konsensus. Alternativen till liberal-socialistisk samsyn kan nog sägas dela den skötsamma medelklassen i två delar. Egenföretagare och självständiga aktörer från medelklassen är långt mer troliga kritiker till denna ekonomiskt pragmatiska omfördelningsvänliga samsyn. Vad självgoda opportunistiska karriärister från finare förorter står på denna skala överlåter jag till var och en att bedöma.

  Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Detta är också min analys och står att läsa på min blogg (klicka på mitt namn). En anmärkning bara: de marknadsliberala är inte borgerliga. Mittenpartierna har aldrig uppskattat eller använt den beteckningen. Borgerliga är de konservativa som uteslutits ur den centrala konsensusen.

   Gilla

 23. JL skriver:

  Intellektuell ideskapare = formulerar idealistiska flumteorier utan vetenskaplig grund, saknar praktisk erfarenhet från det han formulerar teorier kring, och missgynnas sällan/aldrig personligen om hans idéer får inflytande

  Ungefär som makthavarna inom valfri religion

  Gilla

 24. Peder Edström skriver:

  Om du anställer 100 filosofer och andra tänkare för att propagera mot etablissemanget innebär det, med ditt ordval, att de också är prostituerade eller horor. Anställda PRmakare från den ena eller andra sidan kan ställa till jävulskap men sällan eller aldrig påverka de många människorna på djupet i deras hjärtan. Det kan bara riktiga konstnärer eller författare med förmåga att tolka tidsandan.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag förstod Patrik så att han med prostitution menade att de hittade på idéer som de inte själva tror på, som de för sig själva avfärdar som osanna. Detta i likhet med den prostituerade som utför kärlekshandlingar utan att känna kärlek.

   Liked by 1 person

 25. Sten Lindgren den äldre skriver:

  ”Hur ska man kunna orientera sig i ett samhälle eller på en krigsskådeplats om man inte vet vem som slåss mot vem? Jag kan inte låta bli att kommentera de aktuella morden i Rinkeby, hur detta rapporteras är en utmärkt illustration till det inledande påståendet.
  Det handlar om att två grovt kriminella mördats, men Aftonbladet förmedlar en bild av att det var två vanliga personer som var mycket omtyckta i området, detta framfört av en ung person med samma etniska tillhörighet som offren. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att något annat inte passar sig att säga i de kretsarna.
  Och polisen har förstås ingen aning om vad som kan ligga bakom och vill inte spekulera. Visst är det märkligt att vi har ett polisväsende som inte vet något om det inträffade samtidigt som allmänheten på olika sociala medier, som Flashback, kan lämna detaljerade redogörelser för vad som hänt och vad som troligen ligger bakom. Troligen vet polisen mera men det passar sig inte att tala om sådant.

  Liked by 1 person

 26. Sixten Johansson skriver:

  I viss mån prostituerar sig många intellektuella, men oftast handlar det mer om social anpasslighet och inlärningen av en vänsterögd verklighetsbild och en utopisk etik och moral. Den påtvingade optiken ger nu en så förvrängd bild av den faktiska verkligheten och dess krav att hela samhället går mot ett sönderfall. Det ser olika ut i olika länder. Många kommer noga att följa vad som händer i det extrema föregångslandet Sverige, där en mjuktotalitär statsdyrkande enpartikultur nu klart syns i hela det politiska fältet och genomsyrar hela samhället.

  Säkert skulle 100 avlönade vassa opinionsbildare kunna skildra verkligheten bättre och öppna mångas ögon, men vilka vill stå vid relingen på Titanic med öppna ögon? Om de inte fått plats i livbåtarna föredrar nog de flesta att gå ner i djupet neddrogade, intensivt älskande eller extatiskt sjungande.

  I Sverige är nu de ideologiska motsättningarna mer avgörande än de materiella. Huvudmotsättningen går mycket klart mellan det ganska tunna politomediala etablissemanget och dissidenterna (nu väl en tredjedel av befolkningen). Det breda mellanskiktet rymmer allt från överklass till arbetare. Individerna där placerar sig antingen nära etablissemanget eller nära dissidenterna, allt efter hur beroende de är av maktelitens välvilja och vilka egna resurser de har i form av kapital, utbildning, kontaktnät, rörlighet m.m.

  De 100 vassa måste besitta kompetens och handlingsförmåga och vara beredda att ta ett politiskt ansvar, för ingen annan kommer att göra det annat än på låtsas. För SD ensamt blir det en hopplös uppgift, främst på grund av alla fanatiskt pk-troende. De sju andra partierna (och alla intellektuella som har kramat dem) är komprometterade, bevisligen odugliga som samhällsbyggare, lögnaktiga, ryggradslösa, fega mobbare.

  De 100 vassa måste hämtas bland dissidenterna. Deras tidigare politiska preferenser och sociala bakgrund spelar ingen större roll, därför att alla är luttrade, har blivit av med sin svenska hybris och inbilskhet. De har smärtsamt fått lära sig vad respekt för individer, folk och länder verkligen innebär och kan därför möta människor på mer jämlik bas utan hyckleri. De kan snabbt bli en politisk kraft och förändra optiken även hos de prostituerade intellektuella och anpasslingarna i alla samhällslager.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jämför med Jon Haidts utsaga att på vissa universitet går det 60 socialister på en icke-socialist bland professorerna. Den som inte är vänstervriden söker sig till en think-tank. Dessa think-tanks existerar inte i Sverige. Samtidigt måste man inse att flykten från universiteten leder till ökat förfall därstädes.

   Liked by 1 person

 27. phnordin skriver:

  Kanske problemet i Sverige är att Montequieu’s tanke om maktbalansen helt kommit på sned? Den exekutiva makten liksom den rättsliga, lagstiftande och den fjärde statsmakten har hamnat i limbo därför att alla tycker lika. Den exekutiva makten lever i en värld av visioner som den tror är verklighet såsom framhölls av Johan Westerholm i DGS-TV och klasskampen har en helt ny aspekt. Läget idag är att Staten själv finansierar sina krîtiker genom olika former av stöd vilket är onaturligt.
  Vilka är alternativen för att göra sin röst hörd? Ett nytt parti, en Tankesmedja, en ny Författning? DGS-TV är en utmärkt idé, men bör kompletteras med ändringar i Författningen

  Gilla

 28. Rolf Ahlqvist skriver:

  Inför det som väntar i form av kriser och möjligheter i en ny tid, måste vi väl börja med att gå på
  djupet med frågor om hur vår sekundilande nutidsbubbla på något avgörande sätt, skiljer sig
  från den historiska tid som pågått sedan skapelsens och evolutionens början. Enligt mitt sätt
  att se, är polarisering, divergerande intressen, demokrati och konservativ diktatur, men även
  händelser av evig karaktär på gång.

  Så motsatserna berör varandra, och trots den fruktansvärda krigssituationen i Syrien och Irak
  och klimathotets ökande verklighetskraft, kan utvecklingen i IT-åldern ändå bli att gamla
  utvecklingsländer och världsdelar i Asien och Afrika kan dra till sig intressen och kapital.
  Kampen mellan kapitalism, socialism, och nationalism hårdnar då troligtvis, men där
  människorättsinstitutioner nu håller uppsikt, så berörda U-länder bättre kan tillgodogöra sig
  välfärdsvinster än under tidigare århundraden. Och om kristendomens världsbild är sann så
  övertar de sekulära ländernas politiker den materiella och praktiska styrningen som den
  judiska Lagguden tidigare hade. Speciellt socialdemokratins ledare tycks vilja styra i stället för
  en osynlig, ”bortomnära” Gud. Men de måste nu förstå att responsen mot deras övertro
  på den egna begränsade kraften, kan resultera i att först i nästa värld kan deras vilja till
  makt och önskan om en högre rättvisa, där bäst slutligen ta form..

  Främst den kulturradikala elitens och vänsterns, under de senaste 50 årens materialistiska
  nedtryckning av de kristna värdena får sitt slut nu, när den postmoderna ”eviga” förståelsen
  av allt som varit dolt, når fram i öppen dag. Och där de som föredrar Jesu evangeliums
  befrielse från världens försyndelser med sin tro, når Guds rike. Speciellt den vanliga
  människans existentiella längtan får då sin belöning, i ett såväl andligt som materiellt IT-paradis.
  Där himlen alltså allt tydligare landar. Om en sådan andlig omvälvning sker, måste även USA:s
  nye president beakta att hans maktambitioner kommer att begränsas.

  Gilla

 29. VillVaraAnonym skriver:

  De två sidor som Patrik nämner bråkar därför att de har olika definitioner av vad som är rasism. Det är märkligt att ingen(?) tycks ha tänkt på det och att rasistanklagelserna kan fortgå då både rasism och förtal är lagbrott och att den dömande instansen i samhället är domstolsväsendet (jämför Belgiens dom mot f.d. Vlaams Blok år 2004). Om lagen inte räcker till och om Sverigedemokraterna kan bedömas vara rasistiska, kan då inte riksdagspartierna gå samman och rösta för att ogiltigförklara röster på Sverigedemokraterna med samma motivering som bland andra svenska fackförbund (”värdegrund”; alltså, en människosyn som är mer eller mindre rasistisk). Bägge sidor kan ju inte har rätt, någon måste ha fel.

  Det andra som ingen(?) verkar ha tänkt på är, att det är folket som bestämmer om, när och hur man vill integrera och integreras, utan inblandning av de bägge sidorna. Vi lever ju i ett fritt land där folk får bete sig som de önskar och välja vilka man vill umgås med så länge de håller sig inom lagens ramar. Det är dessutom naturligt att folk väljer (ofta godtyckligt och beroende på situation) att umgås med personer ur sin egen folkgrupp. Det gör folk runt om jorden varje dag, där folkgrupp bara är en av flera urvalsnämnare så som ålder och kön. Att välja ur sin egen folkgrupp är inte detsamma som att ta avstånd (=främlingsfientlighet =rasism) från andra folkgrupper. Tycker man det har man gjort jordens alla folk till rasister, och det är verkligen en unken människosyn.

  Det mest trakiska är att ingen(?) heller har tänkt på barnen. De följer förmodligen inte debatterna men de ser nog rubriker och hör snuttar på teve och internet. Hur ska dessa barn bli som vuxna när de ska bemöta sina meningsmotståndare när de får växa upp i ett debatt- och samhällsklimat som de bägge sidorna har gjort otäckt hätskt? Man får hoppas att barnen som vuxna kommer att revoltera mot dagens vuxnas uttryckssätt och i stället debattera med artighet och tolerans, i demokratins namn.

  P.S.
  Vad som behövs är nog inte fler tänkare, som Patrik skriver. Däremot mindre inblandning i folks liv och vardag från de bägge sidorna.

  Gilla

 30. John Nilsson skriver:

  Till de som reagerar på och värjer sig emot ”retoriken om folket och etablissemanget” (se till exempel Martina Montelius i debatt med Marcus Birro i SVT Opinion live från i torsdags 1 december):

  Kanske känns det för er nu, som det har känts för mig och många andra män sedan några årtionden tillbaka, då vi fått höra ”retoriken om den patriarkala könsmaktsordningen – om kvinnorna och patriarkatet”, som man skulle kunna kalla det, med uppmaningar som att ”undersöka våra privilegier” och sånt…

  -”Check your privilege!”

  Gilla

 31. Hallsten Stenkilsson skriver:

  Helt rätt, Patrik, som vanligt! Men ett problem tror jag är att majoriteten av ”brunråttorna” inte ens vet om att de kallas så. Det har gått dem helt förbi, precis som en lång rad annan oundgänglig information om tillståndet i landet. Dessutom är många lata och nöjeslystna och då är det lättare att slöläsa en snömosig artikel hos Aftonbladet eller sitta och sova framför TV:n. Visst är det många som noterar missförhållanden när de betraktar sin omgivning eller läser MSM, men de bortförklarar en del som undantagsfall och resten accepterar de för de tror att det ska vara så. Och även om mycket är dåligt så är det största hotet ändå högerpopulismen. Det vet jag, för det sa de på Aktuellt igår.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.