Gästskribent Alex Westin: Hoten mot vår demokrati

logo­DGSDe flesta i vår del av världen är överens om att Demokrati är ett den bästa formen for ett lands styrelseskick.

En fungerande demokrati är ett komplicerat system som vilar på flera grundpelare:

 • Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter
 • Majoriteten beslutar men minoriteter skyddas av rättigheter
 • Maktdelningsprincipen – oberoende lagstiftande, verkställande och dömande makt
 • Fungerande institutioner och kontrollfunktioner för att förhindra missbruk och korruption (till exempel offentlighetsprincipen)

Demokrati är ett bra system, förutsatt att det vårdas och bevakas, så att det inte missbrukas eller urartar.

Ett problem är att en demokrati lyder under paradoxen:

Ju bättre en demokrati fungerar, desto mer minskar intresset för politiken. och därmed sviktar grunden för demokratin – folkstyret

Sverige har haft en fantastisk utveckling, som vi kan tacka demokratin för. För inte så länge sedan upplevde vi att väldigt mycket blivit rätt och bra. Pensionssystem, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, diverse bidragssystem var på plats. Och vi hade ett starkt försvar.

Men när det går som bäst uppstår ett demokratiskt underskott – väljarna tappar intresset och ledarna tappar kontakten med ”vanligt folk”. Detta har lett till att olika intressegrupper fått ett oproportionerligt stort inflytande över politiken (och ekonomin). Vi har media, hjälporganisationer, forskare, kulturarbetare, invandrargrupper, olika minoriteter och så vidare. Hela det ”Välfärdsindustriella komplexet” hör hit, inklusive globalister som vill öppna sina hjärtan och erbjuda alla i världen att dela vår välfärd.

De styrande har varit och är ganska lättpåverkade. De blir glada över att finna nya vänner när vanligt folk tappat intresset. Dessutom gör det demokratiska underskottet, att nästan vem som helst kan ta sig in bland dem som skall styra landet. Det är under dessa förutsättningar landets verklighetsfrämmande politikerelit – och PK-ismen har vuxit fram.

Att en demokrati sviktar behöver inte betyda att det går riktigt illa. Om vanligt folk blir varse vartåt det barkar i tid, ökar intresset för politiken. Folk engagerar sig och demokratin börjar fungera igen. Det är just denna självläkning, som är demokratins styrka. Dåliga ledare kan röstas bort och ersättas med dugliga.

Men om den negativa utvecklingen går för långt, händer andra saker. De styrande – den politiska eliten/etablissemanget – känner sig hotade och tar till olika åtgärder för att behålla makten. De är ju övertygade om att de fortfarande är de bäst lämpade att styra landet. Om någon är tveksam kan djupgående analys och ordentlig debatt behövas, så att alla kan lyckas övertyga varandra.

Det är då det blir farligt. Med ursäkten ”ändamålet helgar medlen” drar man sig inte för åtgärder som direkt strider mot demokratiska principer. Hanteringen av Sverigedemokraterna – kanske det tredje största partiet, kanske ännu större – är ett exempel. Enligt DÖ kom övriga partier överens om att lägga sina röster så, att Sverigedemokraternas röster inte skulle var värda något. Det är inte demokrati. Att utsätta egna partikamrater som inte vill spela med (till exempel Finn Bengtsson (M)) för mobbning är inte heller förenligt med demokratiska principer eller värderingar.

De lojalitetsförsäkringar, som partierna kräver att riksdagsledamöterna skall skriva under, har reducerat dem till knapptryckare, vilket innebär att det är en väldigt liten grupp människor som styr Sverige.

PK-ismen och olika minoriteters inflytande har resulterat i en ohelig allians mellan den politiska eliten och media – åsiktskorridoren. Enligt Medieutredningen skall stöd fördelas av en ny mediestödsnämnd nominerad av mediebranschen själv (!).

Åsiktskorridoren skall alltså försvaras till varje pris, och de tunnlar och broar som skapats av alternativa medier och bloggar skall förstöras. Man bryter mot de två första grundläggande fri-och rättigheterna enligt Regeringens hemsida: Yttrandefrihet och Informationsfrihet.

Det är skrämmande hur sju partier i riksdagen försöker hävda att Sverigedemokraterna innebär ett hot mot demokratin – när hotet i verkligheten skapats och succesivt byggs på av dem själva!

Finns det något hopp om att vår skadade svenska demokrati skall kunna repareras? Hur skall det i så fall gå till?

Alex Westin har jobbat för ASEA/ABB med försäljning, projekt, regionledning i Thailand, Vietnam, Hong Kong, Rumänien samt bott i Spanien som pensionär

36 reaktioner på ”Gästskribent Alex Westin: Hoten mot vår demokrati

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Instämmer i mycket av det du skriver men vill lägga till ytterligare en aspekt som diskuteras alltför sällan, nämligen bristerna i vårt valsystem.

  Ingen av våra riksdagsledamöter har blivit vald av folket, ingen!

  Det vi erbjuds är att välja vilket parti vi håller som bäst, och partiet i sin tur presenterar en lista på namn där i bästa fall något är bekant. Visst, vi kan stryka misshagliga namn eller kryssa den vi gillar, men eftersom få använder sig av denna möjlighet öppnar det i lika hög grad för minskat folkligt inflytande – att individer och intressegrupper mobiliserar kryss för kandidater som i ett personvalssystem kanske inte haft en chans att komma in. Väl i riksdagen kommer ledamöterna enbart hållas ansvariga gentemot partiledning och den egna partikongressen, så det är inte förvånande att deras lojaliteter ser ut som dom gör.

  Genom vår låga fyraprocents-gräns får vi dessutom en mängd småpartier som i stor utsträckning konkurrerar genom att med olika löften till särintressen köpa deras röster. I dagsläget har vi åtta partier där inget har över 30 procent av väljarna bakom sig.

  Röstkonkurrensen blir stenhård! Särintressen kan lägga all kraft och tid på det som gagnar deras sak medan företrädare för allmänintresset hela tiden får sitt engagemang splittrat i försvar gentemot otaliga särintressen. Resultatet är förutsägbart, en ständig expansion av det välfärdsindustriella komplexet.

  Det är dags att vakna upp och inse att i demokratiska system kan allmänintresset bara tillgodoses med enmansvalkretsar av anglosaxisk typ. Då kommer varje valkrets utse en representant, en riksdagsman, som har stöd från en majoritet – i många fall en absolut majoritet – av väljarna i den valkretsen. Inte som nu, där en valkrets (eller grupp av valkretsar) sänder upp till åtta representanter för olika schatteringar av särintressen (En del partier har till och med särintresset, eller dess telos, som del av sitt partiprogram, som Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ).

  Med enmansvalkretsar skulle alla medborgare veta vem som var den egna valkretsens representant i riksdagen och denne skulle med nödvändighet tvingas fokusera på allmänintresset – den stora delen av valkretsens och nationens intressen. Det fungerar inte perfekt men är definitivt bättre än dagens system.

  Gillad av 6 personer

  • Hallsten Stenkilsson skriver:

   De borgerliga partierna har väl varit emot majoritetsval i enmansvalkretsar av den enkla anledningen att de borgerliga partierna nästan skulle ha upphört att existera p.g.a. sossarnas dominerande ställning i stora delar av landet.

   Jag tror att svensk demokrati skulle må bra av om man tog intryck av hur riksdagen fungerade under andra hälften av 1800-talet, nämligen med lösare partigrupperingar. Samtliga riksdagsledamöter bör väljas genom personval och inga ska följa med av bara farten för att de står på en lista. Varje enskild ledamot måste då hålla möten i sin valkrets och *förtjäna* sitt mandat. När väl riksdagsledamöterna är valda kan de bilda fraktioner eller vad man vill kalla det, men det måste inskränka sig till gemenskaper som varar högst mandatperioden ut. Inga partier som utgör organisationer alltså. Utan fokus bör vara på de valda ledamöterna och de tillfälliga allianser de kan skapa med varandra. Riksdagsledamöterna väljer till regeringsbildare (statsminister) en person som åtnjuter en majoritet av ledamöternas förtroende efter att ha redogjort för vilken politik han eller hon vill föra som statsminister. Vad gäller övriga regeringen kan man ha samma system som i USA, nämligen att ministrarna måste godkännas av riksdagen.

   Några snabbt nedskrivna tankar bara. Jag tror att demokratin kan revitaliseras genom att blicka tillbaka på historien.

   Gillad av 4 personer

 2. Sldy skriver:

  Ett exempel:

  http://ledarsidorna.se/2016/11/i-horby-kan-vi-se-maktens-arrogans-en-arrogans-som-har-ett-pris/

  Domen blir hård, den nuvarande politikerhegemonin börjar allt mer agera som klassiska diktatorer i den meningen att det de gör är oförlåtligt och därmed blir de allt mera desperata och går över allt fler lik, eller misshandlade och våldtagna, för att behålla sin maktposition.
  Folkets dom blir hård, kommer dessa politiker att kunna genomleva en trygg ålderdom?

  Gillad av 5 personer

  • Hallsten Stenkilsson skriver:

   För några år sedan drömde jag att jag tog en vinterpromenad. Jag passerade förbi en frusen sjö. Plötsligt hörde jag konstiga ljud. Från ett hål i isen hördes halvkvävda rop på hjälp. Jag närmade mig så mycket som isen tillät. När jag kom närmare såg jag vem som låg i isvaken. Det var Fredrik. Då tog jag av mig ryggsäcken med inbyggd fällstol och satte mig och satte mig och tittade på. (Ja, sant! Jag drömde verkligen detta!) Är jag en ond människa? Nej, jag tycker inte det. För jag har inte gjort så mycket ont mot så många som han har gjort.

   Gillad av 6 personer

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tyvärr måste man konstatera att DÖ i högsta grad är levande fortfarande och kommer att vara så fram till valet (minst) såvida inte moderaterna slänger ut nuvarande ledning. Några patetiska exempel:
  • Då och då ser man ledande moderater skriva artiklar där de argumenterar emot regeringen i olika frågor. Detta är inget annat än amatörteater då det de vill skulle kunna genomföras hur lätt som helst genom att börja opponera med stöd av SD. Senast igår var det en moderat myglare, Peje Emilsson, som bad om hjälp från en odefinierad opinion i vinstfrågan
  • I gårdagens Aktuellt gjorde en centerpartist en stor sak av att man minsann skulle sätta ner foten i flygskattefrågan. Hurdå? Jo genom ett tillkännagivande! Det är ju en absolut meningslös åtgärd. Även detta är inget annat än skuggfäktning eller amatörteater.

  Gillad av 1 person

 4. larslindblog skriver:

  En liten sak vore att skilja A-kassan från fackföreningarna . Många känner en press att vara med i båda . Man flyttade ju folkbokföringen från Svenska Kyrkan till Skatteverket ,så visst borde man kunna ordna A-kassa utan att den sköts av en viss politiskt troende sammanslutning ?

  Gilla

  • frihetligvanster skriver:

   det går att bara vara med i A-kassan eller bara med i facket men inte i A-kassan däremot borde facken vara mera självständiga gentemot politiska partier, enligt mig ska en fackförening företräda sina medlemmar inget annat

   Gillad av 1 person

 5. Hortensia skriver:

  Tack Alex Westin, för en alldeles utmärkt sammanfattning av Sveriges demokraturstyre, men visst finns det ändå ett litet hopp om att demokratin ska segra!

  Jag kan inte minnas, att så många vuxna gammelsvenskar har varit så oerhört pålästa, talträngda och frenetiskt engagerade i svensk politik sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet…

  … och visa av erfarenheten, låter vi oss knappast återigen luras att lita på det arrogant svenskfientliga etablissemangets förmenta omdöme.

  Extraval NU!!!

  Gillad av 3 personer

 6. Gunilla skriver:

  Jag relaterar till PEs ‘Då förstod jag…’. Man gapar om nazism och gör Hitlerjämförelser men fattar inte att man själv agerar på samma sätt. Hitler kom till makten ‘demokratiskt’. Han ‘skrämde’ folket och politikerna med ‘ett inre hot’ (oppositionen) precis som etablissemanget och 7-klövern (hotet är SD och alternativmedia). Notera att många diktaturer paradoxalt nog kallar sig ‘the demokratic republic of + namn’ enligt regeln ‘no democracy but my democracy.

  Gillad av 4 personer

 7. Bengt-Åke Wennberg skriver:

  I sin senaste bok Homo Deus konstaterar Yuval Noah Harari att människoarten gjort sig själva till Gud. De har dessutom ersatt och förändrat naturen till det människan tror är bäst. Att säga att demokrati skulle vara det bästa systemet går då inte eftersom människan själv numera är ansvarig för den ordning man väljer att stödja och leva med. Gnällets och klagomålens tid är förbi. Spelar man med är man ansvarig. Den stora frågan är hur mänskligheten (och i vårt fall vi själva och vårt lilla Sverige kan gå vidare) Det är en stor fråga som måste tas på allvar.

  Gillad av 1 person

 8. Bamse skriver:

  Till Alexander Z: Vi får inte alls stryka misshagliga kansidater. Det kunde ju bli genant för den strukne, som kanske placerats högst på partiets lista, ”att stå till svars inför väljarna”.
  Nej, vi får bara gilla EN kandidat, vilket ju är en snöpning av möjligheten att uttrycka missnöje med en nominerad politiker.

  Gillad av 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Tack för påpekandet, bamse, jag var lite osäker på reglerna kring kryssning/strykningar men kollade inte upp. Det borde jag gjort, slarvigt av mig, men det påverkar inte mitt resonemang – snarare förstärker det.

   Gilla

 9. Staffan Wennberg skriver:

  Självklart borde allt statligt mediastöd slopas. Nu blir det så att media med rätt tro och bakgrund får pengarna. Så har det även varit tidigare, men inte lika brett och uttalat. Intresse organisationer (ideella?) borde leva på egna meriter, inte på skattebetalarnas bekostnad. Och till sist också slopa det statliga partistödet. Då måste politiker, media och intresseorganisationer börja jobba för att övertyga sina medlemmar, läsare etc att de gör själv för brödfödan! Dessa åtgärder vore ett litet steg i att återvinna medlemmar, väljare och läsares förtroende.

  Staffan

  Gillad av 1 person

 10. Höga kusten skriver:

  Nästan dagligen hör vi olika opinionsinstitut och politiska kommentatorer analysera flöden mellan olika partier. De fungerar som en slags analytiska spågummor som gör politiska väderprognoser, över aktuellt opinionsläge, baserat på olika typer av underlag.

  Eftersom förändringar, i det korta perspektivet, ofta sker på marginalen, fokuserar man lätt på denna mer lättrörliga del av valmanskåren. Men jag tror då man missar de mer långsiktiga och viktiga skeendena.

  Om jag hade arbetat med politisk och massmedial påverkan, eller reklam, skulle jag idag ha ställt mig en mängd olika frågor;

  Hur är det möjligt att något politiskt växer, trots att man lägger ned stora resurser och energi på att motarbeta just detta? Hur är det möjligt att något tycks öka i omfattning, trots att man dagligen energiskt argumenterar emot? Det strider ju mot alla effektiva kampanjers fundamenta. Att investerade resurser inte ger resultat.

  Är det något fel på själva kampanjerna, framställningen, eller gör vi rentav fel tolkning av verkligheten? Det skulle jag fråga mig. Hur kan människor, trots alla förklenande omdömen om dem, ändå välja en väg vi inte vill? Vilken människa ger sig frivilligt ut på en stigmats Golgatavandring, och riskerar social uteslutning? Vilka psykologiska spärrar har en sådan individen då passerat? Och hur pass trogen dessa val blir han eller hon?

  Den sortens frågor skulle bli viktiga för mig om jag var verksam inom media, politiken, eller arbetade på någon typ av opinionsinstitut eller reklambyrå. För när det kommer till kritan är det inte de lättrörliga opinionerna demokratin ytterst vilar på, utan mer på olika typer av kärnvärden – de som uppvisar stor nötningstålighet.

  Politik handlar även om att ge människor hopp. Men framförallt att presentera en korrekt verklighetsbeskrivning, och utifrån den peka ut en önskvärd riktning. Är det kanske här dagens politiker får svårigheter att navigera. Att sprickor i samtidsbeskrivningen börjar synas, för allt fler, och att det då inte hjälper med olika typer av kampanjer? Att det är verkligheten själv som allt mer börjar leverera svaren?

  Gillad av 3 personer

 11. Sldy skriver:

  Ett annat exempel:

  http://ledarsidorna.se/2016/12/ar-tryck-och-yttrandefriheten-vid-vags-ande/

  Jag tänkte först spara detta som ett bevis på att jag, även om jag stödjer SD, inte stödjer allt de står för. Efter att ha lyssnat på inslaget med Söder så kommer jag dock till en helt annan slutsats än Westerholm och är, nästan för första gången, helt oenig i hans tes. Han lyckas även på något sätt göra gällande att SD skulle vilja förbjuda blasfemi, genom association med någon centerpartist som tydligen tycker att detta är rätt väg att gå.

  Det konkreta jag kan förstå man gjort är att regeringen i Polen kan utse chefen för public service. Hur utses då cheferna för svensk public service? Är svensk public service politiskt oberoende? Då en hegemoni haft makten mycket länge, och även makten över medier, formellt via public service och mediestöd etc, och informellt genom djupa vänskapsband och lojaliteter med olika aktörer (ta till exempel Wolodarskis kommentar till Reinfeldts avgång: tack för samarbetet), så är det ju inte konstigt om man för att uppnå mera heterogenitet måste ändra på vissa saker, t.ex byta ut Stjärne? Är att byta ut Stjärne ett hot mot demokratin? Jag tror inte det. Är att försöka se till att inte endast vänsterliberala journalister befolkar alla poster inom public service ett hot mot demokratin och yttrandefriheten? Inte alls, det handlar om att försöka återupprätta ett modikum av balans mellan vänster och höger, eller med Söders ord, socialliberala och nationalkonservativa för att avspegla folkviljan.

  Jag hörde inget i intervjun med Söder som gjorde mig orolig, det är snarare så att vi vant oss att segla med en skuta som lutar något alldeles fruktansvärt åt babord, lite mer så rinner vattnet in i de lägsta kanonluckorna, så att när en ny kapten faller av och skutan rätar upp sig så kommer många så klart att uppleva obehag när de glider över däck och ser att de riskerar att missa mantåget och hamna i plurret.

  Gillad av 1 person

  • Hallsten Stenkilsson skriver:

   Vad gäller polska regeringens agerande är jag mycket irriterad över de västeuropeiska medier som jag följer (en rad olika från fyra olika länder). Överallt klagades det på att polska regeringen ”undergrävde demokratin”, men ingenstans klargjordes det exakt vad regeringen hade gjort och framför allt VARFÖR. Vad gäller utnämningen av chef för public service så misstänkte jag att Polen kanske har problem med vänstervridning precis som Sverige och många andra länder och att något sådant låg bakom. Men på grund av västeuropeiska mediers partiskhet har åtminstone inte jag fått ta del av polska regeringens egen förklaring. Hade jag kunnat polska skulle jag själv ha undersökt det hela utan vänsterliberala mellanhänder.

   Gillad av 3 personer

   • frihetligvanster skriver:

    Det som sker i flera länder i Östeuropa är en återgång till ett styre som har sitt ursprung ur kommunisttiden. Nu talar jag inte om ideologin utan om hur ett land styrs. Om du vill ha total kontroll över ett land måste du ha media i din hand, du måste kunna kontrolera rättsväsendet, polis och domare, kontroll över facken och kontroll över skolan. Detta har skett i Ungern, Polen och Ryssland liknande tendenser ser vi i många andra länder. De som sitter vid makten har i de flesta fall fått sin politiska utbildning före 1989.
    SD beundrar detta styre och drömmer om att införa något liknande i Sverige.
    Vår demokrati har brister, en brist är att demokratin kan tillåta att odemokratiska krafter kan komma till makten.
    Har vi inte en grundlag som slår vakt om individens frihet att fritt få utrycka sina åsikter samt inte bli diskriminerad för sin religion, ideologi, sexuella läggning, kön och lite till. Grundlagen ska även slå vakt om pressfriheten. Dessa grundlagar är ett skydd för oss enskilda individer. Det som balanserar upp grundlagen i dessa frågor är rättslagen/balken där individer kan dömas om de begår fel.
    Tyvärr så fungerar inte pressfriheten fullt ut då de styrs av ägarna som kan vara en stat eller olika ägarstrukturer samt att många av våra medier tillhör en politisk sida. Det borde finnas en varubeskrivning av varje media där det tydligt framgår var någonstans media har sin politiska hemvist. Möjligen är det lite bättre på de sociala medierna men på de sociala medierna förekommer det väldigt mycket hat på olika sajter vilket undergräver pressfriheten på sikt alla vi som skriver har ett ansvar hur vi skriver inte om vad utan hur vi skriver.
    Jag personligen tycker att DSG håller en bra kavalitet avseende åsiktsfrihet, även om jag har avvikande åsikter i mycket som skrivs här sp finner jag ändå att det är givande att följa DGS. När allt fungerar bra i en stat så minskar det politiska intresset och staten slår sig till ro. Citat av Rüdiger Altmann ”Staten liknar en kastrerad katt; utan förmåga men ständigt tjockare”

    Gilla

   • Sldy skriver:

    @frihetligvanster (intressant pseudonym, har vi sett detta styra någonstans i världen, är det inte en självmotsägelse?)

    Har du belägg för att SD vill införa total kontroll som du beskriver? Källa på det gärna.
    Sen så måste jag säga att de formella och informella system för kontroll av rättsväsen, polis och domare, kontroll över facken och skolan mycket liknar det vi har i Sverige idag.
    Inklusive media. Allt är kontrollerat, så det som kritiseras i öststaterna är i mångt och mycket redan på plats i Sverige. Ingen författningsdomstol i Polen, jaha, var är vår svenska författningsdomstol, är det Hilda och Ruben eller?

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Sägs att Reinfeldt låg bakom nomineringen av Hanna Sjärne?

    Formellt var det dessa som anställde henne:

    Styrelseordförande:
    Anna-Karin Celsing, civilekonom

    Ledamöter:
    (Hanna Stjärne, vd SVT)
    Astrid Assefa, skådespelerska
    Lars Burman, professor
    Anita Hansbo, rektor
    Monica Lindstedt, civilekonom
    Svante Weyler, förlagschef
    Dag Tuvelius, journalist
    Per Norman, direktör

    Personalrepresentanter:
    Petteri Karttunen, SJF-klubben
    Gun Karlsson, Unionen

    Gilla

 12. Eskil skriver:

  En central punkt för en fungerande demokrati är välupplysta medborgarna. Det innebär att massmedia anstränger sig att beskriva verkligheten så allsidigt och sakligt som möjligt oberoende vem det kan gynna eller missgynna.

  Det är något helt annat än den agenda journalistik som exempelvis Sveriges största morgontidning sysslar med: DN.se befäster sin ställning som ledande sajt bland svenska morgontidingar. ”Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik”, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.”
  http://www.dn.se/ekonomi/dnse-starker-sin-stallning/

  Vilken inriktning den massmedia har som DNs representanter i den föreslagna mediestödsnämnden kommer att bevilja anslag behöver man knappast vara raketforskare för att inse.

  Gillad av 2 personer

 13. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Jag håller (nästan) alltid med om vad,som skrivs på de här sidorna; Både artiklar och kommentarer. Även den ovanstående artikeln,som är bra! Vad jag nästan alltid saknar är, någon som går längre än att peka på felen. En djupare analys. Aldrig (nästan) skriver någon om:
  1. Vad gick fel?
  2. När gick det fel?
  3. Kan vi göra något åt det?
  4. Hur kan vi göra? Osv.
  Jag skall själv försöka ge några svar. Det finns många!!
  Var i vår demokratiska utveckling i Sverige gick det fel? Man måste nog börja på 60-talet.
  Kommunreformen var ett allvarligt demokratiskt misstag! Som troligen gjordes med beräkning. Man visste vilka beslutskonsekvenser det skulle få. Många små landskommuner var borgerligt styrda. Större kommuner betydde fler Soc.dem. styrda. Socialdemokraterna, som löjligt nog nästan alltid satt i minoritetsregeringar, trodde på /religiöst/ ett evigt, lyckosamt socialdemokratiskt styre! Min far var kommunpolitiker. Jag minns hur man när man gick på
  bastun med honom i vår lilla kommun, skulle få höra hur han, naken som alla andra, var tvungen att försvara vissa kommunala beslut. Diskussionerna var mycket livliga! Där fick jag, som liten pojke i mig några droppar demokrati, samtidigt som jag svettades ut svetten!
  För ett tag sedan, när man rev den s.k. Jungeln i Calais, såg jag en artikel om en Fransk kommun Saint nånting.. Där man var bekymrade över att man måste ta emot 60 Asylanter eller vad dom kallades där. Dom var ju så många! Vår kommun har 900 innevånare! 900!!! Borgmästaren får jobba som fan för att fixa det.
  Vi blev ständigt itutade att våra kommuner var för små på 60-talet I Ullånger var vi dubbelt så många! Men Utvecklingen drev oss Obevekligen mot Större och Större Rationella enheter!
  Det var av Ödet bestämt. Numera har jag förstått hur Ödet är konstruerat.
  Dom små kommunerna var viktiga. Det var där de politiska kadrerna byggdes upp, för alla politiska partier. Det var där medborgarna hade, en nästan direkt, demokrati. Besluten fattades nära människorna. Ja, det där kan byggas på mycket mer…
  Partistödet var ett vansinne. Dom behöver oss bara när vi går till valurnorna. SD har ju kvalat in till partistöd, så nu är väl dom ointresserade av någon reform…
  Journalisternas personliga ansvar togs bort..
  Tjänstemannaansvaret togs bort..
  Sverige skulle bli mångkulturellt… (Ja, jag tänker på Balkan och mångkulturen där. Lösningen blev att man fick dela upp gamla Jugoslavien efter kulturgränser och befolkningsgränser. Mångkultur. Men nu är dom visst ganska sams..)
  Och nu börjar man gnaga på yttrande- och tryckfriheten -som termiter…
  Det finns mycket att göra!

  Gillad av 2 personer

 14. frihetligvanster skriver:

  Alex Westin har rätt i att demokratin lätt urholkas då allt går på räls, han beskriver hur olika intresseorganisationer påverkar politiken, det handlar om lobbygrupper, Alex skriver ”Vi har media, hjälporganisationer, forskare, kulturarbetare, invandrargrupper, olika minoriteter och så vidare. Hela det ”Välfärdsindustriella komplexet” hör hit, inklusive globalister som vill öppna sina hjärtan och erbjuda alla i världen att dela vår välfärd” han glömmer en grupp som har extremt stort inflytande och det är näringslivet, senast den 30 november röstade riksdagen emot ett regeringsförslag om att ha hårdare krav på företag som upphandlas av det offentliga. bättre anställningsskydd av de anställda, Nu skulle man tro att det var vänstern som ensamt drev på om detta men det är ett direktiv från EU och nu är alliansen och SD beredda att betala böter för att inte följa EU-direktivet.
  Vad det handlar om är att ha bättre koll på vilka som arbetar i Sverige och att de följe våra lagar om arbetstider, löner, arbetsmiljö, arbetsskydd m.m. Detta vill alliansen och SD inte ha. SD talar med kluven tunga för om de verkligen menar att vi ska minska på invandringen borde de värna om arbetskraften i Sverige och göra det svårare för oseriösa företag att anlita arbetskraft på den grå eller svarta marknaden. Ärligt talat så förstår jag inte SD helomvändning i denna fråga eller räckte det att partiledningen fick äta lunch med näringslivet för att de skulle ändra sig. För när de som talar om att vi ska öppna våra hjärtan så är det stora delar av näringslivet, För vilka tjänar på att vi har en stor grupp människor som slåss om arbeten det är de oseriösa företagen inom flera branscher som t. ex. bygg, städ, transporter, hemtjänsten m.m.
  Alex Westin har helt rätt i att lobbyorganisationer har fått för stort inflytande på politiken men det gäller alla. Är du vänster så är din mening att det är näringslivets lobbygrupper och media som är det stora problemet är du höger så är det facket, miljögrupper, kulturgrupper, invandrargrupper och media med flera det stora problemet.

  Gilla

 15. MartinA skriver:

  Tvärtom, det är först under demokratin som vi svenskar har trängts undan i vårt eget land. Inget annat system har gjort så här emot oss. Demokratin är den sämsta styrelseform vi någonsin har utsatts för. Rent empiriskt. Sen kanske den kan vara bra i teorin. Men det är inte vad som hänt här i sverige. På knappt hundra år har den förstört vårt folk i grunden.

  Gillad av 2 personer

  • Sldy skriver:

   Hm , det har du rätt it, låt oss hoppas att det var tillfällig vågdal, men en demokrati blir ju inte bättre än människorna i den och tex muslimer vet vi ju hur de vill ha det, ett val sen är det slut.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Hur kontrollen över centralmakten utses är inte viktigt. Det är vad centralmakten bestämmer över som är det viktiga.
    Det enda jag vill ha från centralmakten är gränsskydd. Och möjligen viss samordning vad gäller vägar och vitterhetsakademin och posten möjligen.
    Men transfereringssystem mellan människor som ej känner varandra slutar i en katastrof. Om jag finge välja skulle jag flytta hela socialförsäkringssystemet ner på socken by och kvartersnivå. Skall man parasitera på andra så skall man iallafall ha skam nog att behöva se dem i ansiktet. Vi människor är inte gjorda för dessa gigantiska opersonliga central kolosser.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Problemet med demokratin är att den rättfärdigar enormt maktmissbruk. Centralmakter med lägre nivå av legitimitet skulle aldrig drömma om de otroliga övergrepp centralmakten begår i sverige. Vill ta ha exempel, välj valfritt utbrott av socialt ingengörsskap. Central läroplan, skolplikt, folkuppfostringskampanjer, föreningsstöd etcetera. Listan är oändlig. Vid varje statlig ukas eller program eller utspel eller uppfodring, fundera på, med vilken rätt?
    Demokratin motiverar allt med ”för det allmänna bästa”. Men det betyder egentligen bara ”för den politiska klassens nytta/fåfänga/dumdryga klåfingrighet”.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Fundera på hur ”all makt utgår från folket” går ihop med att vi medborgare inte ens är betrodda att bära kniv på allmän plats? Grisarna har sannerligen ställt sig på bakbenen och Boxer har skickats till limfabriken.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Hm, de har ju uppenbarligen det bästa samhällssystemet i västvärlden. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar. Min tro är att vi människor inte är gjorda för att dela resurser med människor vi aldrig träffar. Så mitt ideal är den gamla socknen. Som för övrigt var demokratisk, har för mig att även kvinnor hade rösträtt och att sockenborna valde sin egen präst. Där träffades alla varje vecka, den berömda kyrkbacken. Och det var framför allt där man delade resurser, fattigstuga och sådant. Det tror jag var den sista hälsosamma politiska enheten i sverige, socknen.

    Gilla

 16. Ulf Hermansson skriver:

  Instämmer Alex. När partierna avlägsnar sig för långt från vad den tysta majoriteten tycker så växer nya partier fram och man får nya ledare. Rörelsen benämns då populism. Man inser inte att man själv är orsaken utan tycker att man har ett mandat att forma ett nytt samhälle. Där intrycken från det högljudda etablissemanget får en allt för stor påverkan.

  Gillad av 1 person

 17. Lennart Göranson skriver:

  Allt som hotar demokratin bör tas upp till granskning och diskussion. Det är mycket bra och viktigt att det sker i inlägg som det här. På en punkt har jag en invändning, och det gäller påståendet att vår demokrati bygger på maktdelningsprincipen. Det gör den inte. Sveriges grundlag bygger i stället på en annan princip som kallas folksuveränitetsprincipen. Man kan möjligen hävda att vi därmed inte har någon fullödig demokrati i vårt land. Själv tycker jag att det vore att gå för långt. Men jag upplever att folksuveränitetsprincipen inte är helt problemfri.

  Enligt maktdelningsprincipen bygger demokratin på en balans mellan fyra statsmakter, den lagstiftande makten (Riksdagen), den verkställande makten (Regeringen), rättsväsendet och den fria pressen. Folksuveränitetsprincipen erkänner inte någon delad och balanserande makt utan innebär, som grundlagen uttrycker det, att ”all offentlig makt utgår från folket”. Denna folkvilja förverkligas genom Riksdagen allena.

  Om vi ser närmare på vad det innebär i praktiken att vi tillämpar folksuveränitet och inte maktdelning kan vi först konstatera att vi i Sverige talar om ”de tre statsmakterna”. Rättssystemet räknas inte som någon statsmakt, utan snarare som politikens förlängda arm. Den ”fria pressen” (tredje statsmakten hos oss, fjärde i andra länder) diskuteras i inlägget, och det är uppenbart att en växande opinion uppfattar även den som politikens förlängda arm, i stället för att vara en kritisk och balanserande motvikt. Teoretiskt borde alltså makten, i folksuveränitetsmodellen, vila hos Riksdagen. Men det finns alltför många vittnesbörd om att det inte alls är så det fungerar. Kritiker karakteriserar snarare Riksdagen av idag som ett knapptryckarkompani som får foga sig i den politik som formas i Regeringspartiet respektive oppositionspartiernas partikanslier. Och om det inte är Riksdagen som har makten över Regeringen, hur ska den då kunna kanalisera den folkvilja som den svenska varianten av demokrati förutsätter är grunden för all offentlig makt?

  När Regeringen förr i tiden fattade formella beslut kallades den officiellt för Kungl. Maj:t. Det betydde i sak att Regeringen utövade den makt som i en monarki tillkommer kungen. Utan maktdelningsprincip skulle man alltså kunna säga att Sveriges politiska system är en monarki med Regeringen som kung. Monarki betyder, ordagrant, envälde.

  Vore det inte angeläget att ta upp en diskussion om vad en övergång till maktdelningsprincipen skulle kunna betyda för den svenska demokratin?

  Gilla

  • alexwestin skriver:

   Tack för ditt intressanta och lärorika inlägg. Fortsatt diskussion är angeläget och maktdelning kan vara en väg framåt. På kort sikt är det större självständighet hos riksdagsledamöterna och stopp av av försöken att begränsa yttrande- och informationsfriheten som gäller.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.