Västofobin bland muslimer är ett problem

mohamed omar

Mohamed Omar

Många skattemiljoner går till att motverka islamofobi, pengar som ibland har gått till aktörer som själva sprider västofobi, en fördomsfull hållning mot den icke-islamiska, västerländska kulturen. Kanske dags att börja satsa på att motverka västofobin.

Abo Raad, imam vid Gävlemoskén, var tidigare ansvarig för en hemsida som skulle sprida kunskap om islam: muslim.se. Där kunde man läsa att det var förbjudet för en muslim att fira jul och att den som sjunger med i sången ”Nu tändas tusen juleljus” blir ”kafir”, det vill säga otrogen. En muslim fick inte vara vän med en icke-muslim och straffet för homosexualitet var döden. Det var också förbjudet att delta i den svenska demokratin och att tjänstgöra i den svenska armén.

Vidare kunde man läsa att icke-muslimer har sämre rättigheter än muslimer och att man inte fick imitera icke-muslimernas sätt att klä sig och att en hustru skulle vara underordnad sin man. Typiska, islamiskt fundamentalistiska åsikter således, med solid grund i Koranen och profeten Muhammeds undervisning.

Raad hyllade den jihadistiska gruppen Islamiska statens (IS) offensiv i Irak sommaren 2014. IS är en minst sagt västofobisk organisation som drömmer om att erövra Rom och förinta den västerländska kulturen. I ett inlägg på Facebook uppmanade han sina anhängare att be för sina ”sunnisyskon” som krigar mot ”svekfullhetens, icke-trognas och syndfullhetens styrkor”. Raad har också uppmanat sina anhängare att stödja IS med pengar.

År 2009 fick hans numera borttagna hemsida, med dess tydligt västofobiska inslag, 416 000 kronor i statliga medel för att motverka islamofobi. De otrognas sätt att leva, deras högtider och värderingar är alltså ”haram”, förbjudna, men deras pengar är tydligen ”halal” eller tillåtna.

Nu har jag ingen statistik att framför mig, men jag skulle gissa att fler människor förtrycks och dödas i världen på grund av islamistisk västofobi än västerländsk islamofobi. Självmordsattacken mot julhandeln i Stockholm 2010 skulle kunna ses som ett västofobiskt dåd. I sitt ”testamente” uppgav jihadisten Taimour Abdulwahab att han ville straffa ”svenskarna” för Lars Vilks Muhammedteckningar. Fler än 300 unga muslimer har valt att följa i Taimours fotspår genom att ansluta sig till västofobiska, jihadgrupper i Irak och Syrien.

Två konvertiter till islam, Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald, publicerade 2003 boken Muslim i Sverige. Bägge har sedermera lämnat islam. Men de var akademiskt skolade muslimer när de arbetade med boken, vilket gav dem en unik inblick i muslimska miljöer i förening med ett kritiskt resonerande forskarperspektiv. På flera ställen tar de upp muslimernas västofobi.

Många muslimer, förklarar de båda författarna, ”definierar sig utifrån den icke-muslimske västerlänningen”. De nämner sedan en händelse som ett ”typexempel” på detta västofobiska fenomen:

På en muslimsk fest i invandrarförorten Rosengård (Malmö) i februari 2003, talade en man om vad den muslimska högtiden Eid al-Adha står för. Han förklarade att på den muslimska högtiden samlas muslimer för att dyrka Gud medan ’svenskarna’ under sina religiösa högtider ’dricker’, och är ’otrogna’ och lever ett allmänt utsvävande liv.

På vad beror då detta västofobiska sätt att se på svenskarna? Ouis och Roald pekar på bristande kontakt mellan muslimska invandrare och ursprungssvenskar:

Hur muslimer ser på ’svenskarna’ beror till stor del på vilken kontakt man har med svenskar i sitt dagliga liv. Med boendesegregation, å ena sidan, och arbetslöshet bland invandrare, å andra, är det många muslimer som inte har kontakt med andra etniska och religiösa grupper, och i sådana grupper florerar denna syn på ’den Andra’, det vill säga icke-muslimer.

En viktig aspekt av det västofobiska synsättet bland muslimer, menar de två forskarna, är sexualiteten:

Svenskar ses som sexuellt dekadenta, de kan ha sex med vem som helst inklusive sina familjemedlemmar och folk går halvnakna på gatan. Detta är vanföreställningar som inte bygger på egna erfarenheter, utan på fördomar som har sitt ursprung i tolkningen av det som visas i media. Få muslimer verkar känna till de svenska koderna och att de flesta svenskar har en moral i sitt sexuella beteende.

Detta skulle kunna hjälpa till att förklara varför det ibland uppstår missförstånd i förhållandet mellan svenska kvinnor, som lever och klär sig på ett vanligt svenskt sätt, och män från islamiska länder. Ett extremt exempel var när en svensk kvinna i Strängnäs utsattes för två överfallsvåldtäkter samma natt. Gärningsmännen var asylsökare från Mellanöstern. En av dem spottade kvinnan i ansiktet och sa: ”I’m gonna fuck you, little Swedish girl”.

Ouis och Roald menar att de västofobiska attityderna hindrar muslimer från att integreras i det svenska samhället. ”Det är oftast vanliga vardagssituationer som kan upplevas som besvärliga för muslimer, som då hellre väljer att inte delta i dessa”, påpekar de. ”Därigenom försvåras naturligtvis den önskvärda integrationen och alternativet blir då istället ökad isolering.”

Det rör sig ofta om mat- och dryckesvanor, där man inte bara själv avstår från alkohol och fläsk utan även anser att man inte kan sitta vid samma bord eller vara i samma rum där dessa ”orena” saker finns. Det gör att man blir isolerad från det svenska umgängeslivet. Författarna går så långt som att hävda, och boken bygger alltså på intervjuer med muslimer, att det finns ”en generell misstro mot svenskar”.

I skolan, ibland den enda plats där invandrarbarnen får möta ursprungssvenskar och deras kultur, är det inte ovanligt att denna misstro kommer till uttryck: ”Det finns många aktiviteter i skolan som en del muslimska föräldrar inte vill att deras barn ska delta i. Det kan vara sexualundervisning, och undervisning i kristendom som upplevs och ibland missförstås som påverkan från skolan att barnen ska bli kristna.”

Eftersom man anser att ”svenskarna” har en sämre moral än muslimer vill man så att säga skydda sina barn från svensk påverkan:

En del barn förbjuds av föräldrarna att delta i en mängd olika aktiviteter alltifrån skridskoåkning till klassresor. Rädslan i detta sammanhang är ofta att barnen ska utsättas för omoralisk påverkan eller själva göra något som påverkas deras rykte (detta gäller framför allt tonårsflickor).

Boken Muslim i Sverige innehåller en hel del islamisk apologetik, författarna var ju muslimer när de skrev den, men alltså även viktiga iakttagelser.

Vi har satsat miljontals skattekronor på att motverka islamofobi, pengar som ibland har gått till organisationer som själva sprider västofobi. Det är kanske dags att vi börjar satsa på att motverka västofobin, ett sätt att tänka som försvårar muslimers integration i det svenska samhället, ger upphov till social friktion, och i vissa fall extrema fall till och med kan bidra till radikalisering och anslutning till antivästliga jihadgrupper.

20 reaktioner på ”Västofobin bland muslimer är ett problem

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det intressanta är att när det gäller klädsel och sexuellt beteende så hade Sverige och större delen av Europa för ett sekel sedan liknande värderingar som muslimer har idag om vi bortser från att kvinnorna kunde visa sina ansikten offentligt. Detta fungerade i och för sig utan större problem. Om det nu visar sig alldeles omöjligt att muslimerna kan ändra på sig så kanske de anpassbara och lärvilliga svenskarna skulle kunna ändra sin livsstil till det som gällde för hundra år sedan? Kanske en del kvinnor skulle uppfatta detta som några steg tillbaka men man kunde ju i alla fall pröva detta några decennier för att se hur det vore? Man behöver ju inte ändra på allting utan anamma de tekniska ändringarna som elektrisk ström, bilar och mobiltelefoner. Sannolikt skulle muslimerna inte bli allt för upprörda om så vore fallet. Om svenskarna åt sitt fläsk i smyg ungefär som mannen i huset som förr i världen drack brännvin i smyg. Detta var inte så ovanligt och ett sätt att undvika gräl med en uppretad och dominant hustru. Ett sådant exempel på beskedlig eftergivenhet var Fritiof Nillsons Piratens herr Ljungstrand som smygdrack kaffekask från termos i hustruns sällskap, vilken lyckligtvis inte drack kaffe, utan att hon märkte detta. Därav namnet ljungstrandare.
  Sens moral: Men ett lämpligt och försynt beteende kan svenskarna säkert lösa dagens delikata anpassningsproblem till landets nya herrar.

  Liked by 1 person

 2. Bamse skriver:

  Ja, vad ska man säga? Till muslimerna vill jag säga: ”Take it or leave it!” Vill man aldrig anpassa sig till majoritetssamhällets värderingar, skall man inte heller förvänta sig dess stöd. Ekonomiska bidrag till organisationer som inte ställer upp på den famösa ”värdegrunden”, ska naturligtvis upphöra.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Bara bevilja bidrag, som motverkar Västofobi…

   Islamofobi kan ej längre anses vara en fobi,,,

   Däremot är Västofobin en krass realitet!

   Inga fler Moskébyggen här, tack!

   Förrän det byggs kyrkor i Qatar o Saudi)

   Mao troligen ALDRIG!

   Gilla

 3. Kim skriver:

  Det här överensstämmer med mina erfarenheter från Biskopsgården. Svenskar och svenska värderingar tycker man inte om. Ändå har man valt att bosätta sig i denna avkrok av världen. Mohamed Omar har nog rätt i att svenskars värderingar är haram, medan deras pengar är halal.

  Nima Dervish uttrycker sig kanske lite plumpt, men jag håller med om hans allmänna uppfattning i denna fråga: https://www.dagenssamhalle.se/kronika/introduktion-av-brutalaerligt-snitt-29447

  Gilla

 4. BjörnS skriver:

  1. Omar, det var inget ”missförstånd” när kvinnan i Strängnäs våldtogs två gånger. För det första kan en våldtäkt inte vara ett missförstånd utan är ett övergrepp. För det andra, även om man är avtrubbad och anser att en våldtäkt kan vara ett missförstånd är det extremt svårt att när en redan våldtagen kvinna ligger på marken och ber om hjälp uppfatta ytterligare en våldtäkt som ett missförstånd.
  2. Igår när jag lyssnade på radions morgonandakt, eller vad det nu heter, var det bibelläsning ur ett HBTQ-perspektiv. Lazarusberättelsen och att ”komma ut”. Nu väntar med spänning på koranläsning ur ett HBTQ-perspektiv. För det måste väl ändå SR främja ur ett jämställdhets- och genusperspektiv, för att inte tala om det normkritiska perspektiv som SR vill stå för. Upp till bevis, SR!

  Gilla

 5. Sldy skriver:

  Vi ser en kamp om vår civilisation och det vi måste uppnå det är att inse var hotet kommer ifrån. islam i dess nuvarande form har en enorm kraft och kan spridas där upplysningens ideal av svaga eller icke-existerande, det är i det ljus man skall se identitetspolitk och allas lika värde, hela vänsterprojektet pekar mot islams genomförande i väst eftersom det inte finns någon kärna i vänsterprojektet som är sann, endast doktrin spelar roll och få alla att följa denna doktrin. Inte så med islam som har ett mycket väldefinierat sluttillstånd, underkastelse.

  ingen har någonsin lyckats beskriva ett samhälle där islam samexisterar fredligt med västliga värderingar och ingenstans har det någonsin setts i praktiken heller. Att etablissemanget kan hysa åsikten om allas lika värde, och kvinnors och barns lika värde, när man samtidigt ser kvinnor i slöja och när islamister försöker stifta lagar om legaliserad pedofili (en SD-myt???), inte ens då ser man ljuset.

  Gilla

 6. Sven skriver:

  De komma från öst till väst … Jag trodde i min enfald att det var just islam man var trött på i hemlandet där borta. Men så tycks det inte vara. Varför ta med sig ”konceptet” till asyllandet och reproducera det som inte fungerade? Varför se ner på värdlandets folk som tidigare byggt ett välmående samhälle? Varför inte lära av misstagen i hemlandet? Omar, din text visar politikers fåfänga sett till att förstå integrationsområdet. Hur ska folk (islam) med avståndstagande i sinnet kunna integreras? Dessutom undrar jag vad integration är.

  Gilla

 7. Anders F skriver:

  Ursäkta, men jag tycker att de är så efterblivna, så ynkliga, så skrattretande. De där avvikande muselmanerna. Sverige är ett av de lyckligaste och bästa länderna på detta krigiska jordklots yta. Varför kom de hit? Vill de leva i armod och förtryck? Men med sin ”fina” moral (halsskärningar etc)? Gör det! Frihet är just vad detta handlar om. Tänka, handla.

  Gilla

 8. Ben-Hur skriver:

  Av vilken anledning tycker du, annars så klok, att vi ursprungssvenskar akall anstränga oss alternativt avidentifiera oss för att närma oss muslimerna? Det mesta av det du angav som muslimernas fördomar om oss var ju sant utom kanske en del! Varför skall vi ursäkta oss detta eller ännu värre avstå från detta för att närma oss muslimerna! Det är vårt sätt att leva som gäller här! Om dom verkligen vill komma med i samhället som dom själva aktivt har valt att ”fly” till så får dom vara så goda att aktivt ta reda på vad för sorts leverne som gäller här. Inte sitta och vänta på att vi skall undervisa dom i något som dom i alla fall skulle neka att deltaga i! Att döma av dina inlägg här så är det fullständigt omöjligt att assimiliera de ”rättroende” muslimerna i ett västerländskt samhälle. Varför lösningen måste vara nån form av religionsregistrering vid ankomsten. De som envisas med att tro på och kräva sharia har då enligt vår syn inga asylskäl! Övriga får skriftligen avsvära sig sådana krav så länge dom vistas i Sverige eller riskera att bli utvisade! Detta är ju ett olagligt förfarande och strider mot religionsfriheten och allt möjligt. Men som man kan konstatera skulle det vara det enda verkningsfulla förutom att stänga gränserna helt!

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tänk om vi vore så klarsynta!

   Avsäg sig Allah anspråk på Sharialag,
   eller åk hem igen!

   Finns ingen annan väg att gå!

   Islam är primärt en ideologi, med religiösa inslag…

   Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Det förefaller mig som om allt detta sociologiska finlir bara är kattens dans kring het gröt. Grundproblemet är att svensk förvaltning styrs av fullkomligt irrationella principer tolkade av inkompetenta och oansvariga slarvpellar.

  Statsbidrag till vår egen förstörelse är bara ett av hydrans huvuden, och hugger man av det växer tre nya ut.

  Gilla

 10. JL skriver:

  Tack för ännu ett bra inlägg.

  Inga kommentarer förutom att jag ville dela denna som trillade in i quora-flödet igår, most upvoted:
  https://www.quora.com/Why-are-the-Swedish-people-not-defending-themselves-against-the-immigrants/answer/Daniel-Lindsäth

  Soldiers of Odin är visst det enda motstånd som finns mot oansvarig invandringspolitik (DGS någon? Ledarsidorna?), sexuellt våld har minskat , och det finns inga fakta som tyder på att invandring i vissa fall innebär problem, där ser man.

  Samma författare utger sig också att ha koll på islam f.ö.
  https://www.quora.com/Is-Islamic-immigration-really-as-bad-in-Sweden-as-they-say-All-I-hear-are-nightmarish-stories

  Intressant

  Gilla

 11. Birger Winsa skriver:

  Intressant. Men allt är ju 2-15 år gamla saker. Vad har hänt med Raad, extremisterna, och deras verksamhet sedan 2015? Det verkar vara mindre kristofobiskt hetsande, enlgit google. Muslimerna isolerade sig även i Balkan och blev av denna anledning den socialt, ekonomiskt och kulturellt fattigaste gruppen. Denna isolering har många kristna grupper. Laestadianer och jehovas t ex. Men de söker skapa egna samhällen, som förstås strikt följer svenska lagar. De har mycket låg kriminalitet. Medan muslimska orter har avgjort högre kriminell verksamhet än dessa. Amish är 200 000 i USA. De kallar amerikaner för engelsmän. De har nästna noll kriminalitet och anser pacisfism vara en form av vapenskrammel. Man borde jämföra med dem om varför muslimer röstar på vänstern, till 90 % påstår vissa. Medan jehovas, amish och laestadianer är höger, om de röstar överhuvudtaget. Muslimer vill få all social makt och skapa ett kalifatdiktatur. Gärna med våld. Som kommunismens arbetarklassens diktatur. Medan jehovas, laestadianer och amish vill frigöra sig från all social makt som anses vara ett bländverk och djävulens ansikte. Social makt är för dem djävulsmakt. Pacifism är för dem den enda vägen. Varför är detta djävulens ansikte Guds ansikte för kalifatroende? Mahatma Gandhi var en jihadist och tillika en absolut pacifist som fick engelsmännen på fall i Indien utan en enda kula.

  Gilla

 12. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Massimporten av erotomaner och asociala, libidinösa antropoider har genererat en mycket farlig situation. Muslimerna hör definitivt inte hemma på våra europeiska breddgrader, och vi sitter ju alla med ett mycket oroväckande facit i hand avseende invasionen. Vi har inte bara den utifrån kommande fienden att bekämpa, vi tvingas också strida mot den inhemska monsterregim som möjliggjort detta katastrofala scenario. Ingen europeisk nation har någonsin haft något positivt utbyte av dessa samhällsfientliga ockupanter. Det finns ingenting att vinna, men allt att förlora och denna infiltration har definitivt ingenting med ett lands naturliga invandring och kulturutbyte att skaffa. Detta är något helt annat och kan icke jämföras. Punkt slut.
  Andreas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.