Ny litania om skolan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nyligen hamnade jag i ett seminarium där entreprenörskapet och Sveriges framtid diskuterades. Deltagarna var erfarna och högt kvalificerade personer. Såklart diskussionen kom in på det svenska undervisningsväsendet.

Jag framförde tesen att skolans sammanbrott framgår av PISA-undersökningarna och att universiteten är likadana med den enda skillnaden att ingen bryr sig om att mäta förfallet. Ingen sa emot.

En av experterna undrade eftertänksamt hur det kommer sig att politiker och andra beslutsfattare inom skolan och det övriga undervisningsväsendet inte gör något. Skolans gradvisa urartning har ju bevisligen pågått i decennier. Efter denna observation tystnade seminariet en kort stund medan deltagarna försjönk i tyst kontemplation över detta obegripliga faktum. Det kändes som en gudstjänst bland kväkare där ingen säger något förrän han får särskild inspiration från högre makt.

Det beror i alla fall inte på att vi inte vet hur en uppryckning skulle gå till, sa en deltagare. Han sa att han för länge sedan undervisat i matematik på Chalmers och att han nyligen, av nyfikenhet, tagit ett vik som mattelärare i en gymnasieklass. Det var inte alls som man fått höra, sa denne lärare, eleverna höll alldeles tyst och lyssnade ivrigt på läraren. Visst, tänkte jag, här är en vikarie med kunskap och pondus, med sådana instruktörer blir det nog tyst i vilket klassrum som helst.

Ja, Sverige har all kunskap vi behöver om hur man bedriver god undervisning, på den punkten verkade seminariet enigt. Och lik förbannat gör vi det inte.

En diskussion uppstod om hur detta märkliga tillstånd kan förklaras.

Jag framförde teorin att de inte vill lösa problemen, där ”de” betyder ansvariga politiker och andra mäktiga beslutsfattare inom skolvärlden. Jag påminner mig hela tiden den franska kungen och aristokratin före revolutionen. Det var inte så att denna överhet saknade insikt om vartåt det barkade. Handskriften hade stått på väggen i årtionden. Men makten kunde inte ändra sin världsbild och livsstil. Det är samma med den svenska ledningen. Den fortsätter enligt principen ”det går så länge det går” och sedan får väl syndafloden komma bäst den gitter.

En annan mötesdeltagare lade fram en alternativ förklaring, nämligen att politikerna och de mäktiga beslutsfattarna nog vet hur det är fatt, men att de saknar kuraget, kompetensen och ledarskapet att göra det som behöver göras.

En tredje mötesdeltagare menade att politikerna både vill och kan, men inte törs eftersom de är rädda att möta väljarna efter sådan chockterapi (Jag kom att tänka på EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som sa att ”vi politiker” visst vet vad som behöver göras, det är bara det att vi inte vet hur vi ska bli omvalda när vi väl gjort det.)

En fjärde mötesdeltagare invände att vadå, skulle inte väljarna bli glada om deras barn fick bra skolutbildning?

När jag vandrade hem från seminariet tänkte jag förundrat att situationen är näst intill surrealistisk. Vi ser problemen, vi vet hur de kan lösas och så låter vi bli att göra det. Hur kan det bli så i en demokrati att kunniga och engagerade medborgare ska behöva ställa till gissningslekar om sina ledares inställning och avsikter? Hur kan en demokrati vara så handlingsförlamad?

47 thoughts on “Ny litania om skolan

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske är det helt enkelt så att man vägrar att acceptera ett oangenämt tillstånd som ett sönderfallande och tidigare ganska lyckligt äktenskap eller en vägran att gå till doktor eller tandläkare för att få ett förväntat negativt besked. Varför då inte leva kvar i en lycklig föreställning så länge det går eftersom det ändå är bättre än den obehagliga och kanske hopplösa verkligheten. Till slut kommer ju ändå korthuset att rasa samman.
  Det är detta som är faran med de små stegens tyranni. Härigenom förlorar man all kraft till en ändring och vägen tillbaka har man glömt. Till slut är den drastiska och kanske katastrofala skeendet enda hoppet.
  Det är därför som man måste slå näven i bordet och säga ”Nu är det nog!”

  Liked by 2 people

 2. tomas skriver:

  Jag läste på univerisitet på sextio- och sjuttiotalet (ekonomi, data). Idag (2016) läser jag på universitet igen (bl a ekonomi, digital bildbehandling, astronomi). Kan inte säga att kvaliteteten blivit sämre. Finns fler utmärkta hjälpmedel idag. Pelagogiken är bättre idag. Även Folkuniversitetet i sthlm har hög kvalitet på sina kurser.

  Gilla

 3. Catarina Jakobsson Hillerström skriver:

  Ja du, Patrik! Självklart är skolan i fritt fall, när vi lärare ska ägna oss åt att lösa konflikter eleverna har utanför skoltid. Jag ska vara lärare även på min fritid då jag ska bevaka om eleverna trakasserar varandra via nätet! När jag började min lärarkarriär hade jag 900 minuters undervisningstid per vecka, en konferens sedan var det upp till mig att se till att det blev en bra undervisning. Jag hade en timme i veckan för institutions arbete (labbet)! Idag har jag 1200 minuter undervisning, rastvakter, 2 konferenstimmar. Jag har två stycken en timmes planeringstid under veckan det är allt.

  Jag ska göra allt utom det jag är utbildad för – driva en god undervisning. Dessutom införde man ett betygsystem och en läroplan som inte bedömer elevernas kunskaper utan förmågor. Förmåga att kunna diskutera, att kunna söka på nätet och bedöma om den fakta de sökt är trovärdig! Om en elev struntar i att vara delaktig är det mitt fel som inte gett eleven betyg. På min tid låg ansvaret hos mig som elev och mina föräldrar om jag skulle klara skolarbetet. Idag är det inskrivet i läroplanen att det är lärarens ansvar och skyldighet att se till att alla elever går ur skolan med betyg.

  Vi har gjort skolan så teoretisk att de elever som är skickliga i de praktiska ämnena inte har en chans. Idag är skrivande viktigare än att exempelvis slöjda, måla, för att läraren ska kunna bedöma elevens förmåga att kunna diskutera, reflektera och skriva en god rapport. Allt ska vara planerat in i minsta detalj vilket gör att våra elever aldrig kan spontant hitta en lösning av ett uppstått problem då det aldrig ska uppstå spontana problem!

  Vi som yrkeskår har blivit samhällets nya slagpåse och så länge det inte finns status i yrket kommer det att förbli så. Om du ligger på operationsbordet och sköterskan kommer och meddelar att din kirurg är sjuk men att de tog in snickaren Karlsson, skulle du då nicka och le? Förmodligen inte men i vårat jobb kommer vem som helst in, billigt och bra för kommunen!
  Höj våra löner, ge oss vår status tillbaka och kräv av varje lärare att bli den bästa av sitt slag, Det viktigaste – se till att våra politiker ger oss rätten att agera i klassrummet. Många av mina kollegor har slutat jobbet då de blir misshandlade av sina elever och i ren nödvärn agerar, då blir de anmälda av föräldrar till Skolinspektionen som gärna sätter dit en lärare.

  Det konstiga med debatten om skolan är att alla vet hur det ska lösas men ingen lyssnar på oss som står mitt i ”skiten”! Jag vet hur jag skulle reformera skolan till det bättre. Jag gör det under mina lektioner och det är inte många procent som inte går ur nian från mitt klassrum som inte är behörig till gymnasiet!

  Liked by 6 people

  • Sara Olsson skriver:

   Detta är precis på pricken hur skolan fungerar. Jag beundrar lärare som står ut med betygssystemet och alla idiotiska direktiv som ni lärare måste följa. Problemet är så mycket större än bråkiga klasser. Detta med alla färdigheter som ska uppfyllas, att allt ska analyseras och skrivas långa konsekvensanalyser om. Att genusperspektiv ska avhandlas t.o.m i de tekniska ämnena, att miljöperspektivet ska finnas med i alla ämnen. En dyslektiker kan vara ett geni i fysik, men kan han inte redogöra för fysikens påverkan på samhället i långa analyser, så blir det i värsta fall ett D i betyg. Skolan är inte längre ett ställe där man får kunskap utan den har blivit en uppfostringsanstalt för ”goda” medborgare med ”rätt” värdegrund. Skolsystemet måste ses över totalt och alla politiska uppfostringsdirektiv måste bort. Elever måste få kunskap, att försöka söka kunskap själv på nätet är omöjligt när man inte ens får veta vad man ska söka efter. Att ta hjälp av er lärare som ser detta vore ju det mest självklara, själv har jag gett upp. Min yngsta går ur gymnasiet i år och dätefter vill jag aldrig mer se ett betygskriterie igen.

   Liked by 3 people

 4. Sldy skriver:

  Tja, kanske vi snart kan läsa i aftonbladet att ”Därför hade jag fel om skolan”? Det är ju fint att Batra bryr sig om de i de egna leden som blivit utfrysta, det hade varit klädsamt om hon sa det samma om alla de som blivit förpassade till det offentliga samtalets utkant, inklusive SD, men det förstås, vi har inte rätt människosyn, vi har rätt i sak men våra drivkrafter är onda och det är inte Batras. Det hade vidare varit klädsamt om hon ägnat ett ord åt de 6000 våldtagna om året som hennes parti har orsakat och de många många fler som råkar ut för våld och sexuella trakasserier, hur många sköts igår?

  Så låt oss hoppas på en artikel till i aftonbladet om skolan. Skall jag säga något positivt om denna hyckleriets högborg som M-kansliet blivit så är det kanske ändå talande att det är från ”höger” som detta försök tll ursäkt kommer, högern drivs i högre grad av fakta än vänstern. Vänstern försöker anpassa verkligheten efter sin ideologi medan högern traditionellt gör tvärtom, så från vänster kommer ingen ursäkt, någonsin. Tydligen suger nu C upp invandringsextremister så det skall bli intressant att se när de börjar hysa islamister också.

  Men Trump kanske kan rädda den svenska skolan, det är endast när våra politiker fruktar för sina egna jobb som de vänder kappa, därför är SD enda alternativet.

  Liked by 2 people

  • rudmark skriver:

   Nja där kommer nog Junckers sanningsord till pass (Enda gången jag hållt med den karriäristen) om AKB skulle drista sig till ännu en artikel samma månad.
   ””vi politiker” visst vet vad som behöver göras, det är bara det att vi inte vet hur vi ska bli omvalda när vi väl gjort det”

   Gilla

   • xxxzenta skriver:

    Kaoset i Sverige bär Anna Kinberg Batra och hennes parti ett mycket stort ansvar för. Detta är effekten av Reinfeldts politik, resultatet av en sällan skådad naivitet och ett slags nationell masspsykos. Att moderatledaren först nu, när det är helt riskfritt, är tydlig i sin kritik mot den gamla politiken är inget annat än motsatsen till politiskt mod. Det är faktiskt ren populism.

    Moderaterna kommer under den tid som återstår fram till nästa val att kritisera Stefan Löfven för den försämrade situationen ute i kommunerna. Men alla, inklusive moderatledaren själv, vet att det största ansvaret bärs av hennes eget parti.
    http://motpol.blogspot.se/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=8

    Liked by 2 people

   • Linden skriver:

    Batra försöker göra en pudel:
    ”Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse.”

    Varför deltog du då i dessa drev och varför får vi inte en fullständig och uppriktig ursäkt nu? Det som Kinberg Batra nu ger uttryck för är precis vad jag misstänkte skulle hända när pendeln svänger; smidig anpassning från det gamla etablissemangets figurer som nu säger sig ha förstått någonting, att det bara är att gå vidare och att de förstås ska ges fortsatt förtroende. Nej, Anna Kinberg Batra, det här duger inte på långa vägar. Om du nu menar att du har haft fel i 20 år, finns det ingen anledning att ge dig förtroende nu heller. Jag kräver politiker som vill någonting, utöver att flyta med så smidigt som möjligt för att erhålla åtråvärda positioner. Om din påstådda ödmjukhet var uppriktig, borde du likt Nikita Chrusjtjov 1956 fördöma din företrädare, ge alla patrioter en riktig ursäkt och helst lämna det politiska livet.
    http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/

    Liked by 2 people

 5. Sture skriver:

  Patrik,
  du är på ett seminarium där några av samhällets intellektuella A- och B-lag mött upp. De ser problemen och vet ungefär hur de borde lösas. Men dessa sitter inte vid ratten och kan styra. Sedan har du de som inte var där, politiker och media, som tillhör samhällets intellektuella C- och D-lag, som sitter vid ratten och fått i uppgift att lösa dessa problem. Men förutom att de saknar tillräckligt intellekt och kreativitet, så saknar de kunskap och mod. Politikerna överlåter till en ”utredning” att få fram de fakta som stöder deras fördomar och journalisterna är för lata för att ta reda på någonting. De har ju dessutom sitt lyssnarforum och kan nöja sig med att häva ur sig något svulstigt. Båda dessa grupper har redan sin försörjning och är för fega att ens våga knysta om vad problemet rör sig om – politikerna är rädda för ett journalistiskt drev och journalisterna är rädda för att bli utfrysta ur den egna gruppen.
  Patrik, detta är moment 22, tyvärr. Det finns bara en lösning på detta och det är att människor utanför denna politiker-mediaklass, sådana som du, tar tag i problemet.
  Man ser hur Trump gör – väljer människor med kunskap, intelligens, mod och lång erfarenhet. Hur ser det ut i Sverige ? Barnrumpor !!! – på både partiledarposterna och redaktionerna. Men är inte detta signifikativt? Hur skall de ens kunna lösa några problem ?

  Liked by 3 people

 6. Höga kusten skriver:

  Halvt på skämt, halvt på allvar. Skolpolitikens gordiska knut är tämligen enkel att hugga av. Mobilisera näringslivet, som behöver kompetensförsörjning, att ekonomiskt understödja etablerandet av svenska friskolor, drivna av enbart finländare, med svensktalande lärare. Svenskan är också finsk.

  Dessa friskolor får fullt ut tillämpa hela grannlandets skolpolitik, inklusive läroplan, och möjliga disciplinära åtgärder. Skulle något strida mot svenska regler och lagar kan varje finsk nyetablerad friskola underställas finska ambassadens territorium, och därmed betraktas som finsk mark, med finsk jurisdiktion. Vi ser alla hur effektivt detta kan vara när vi betraktar det rättsliga efterspelet som rör Julian Assange på Ecuadors ambassad i London.

  Genom det här upplägget tvingas även vissa typer av föräldrar bort, de som viker timmar av samtal och diskussion med lärarna för att övertyga dem om hur fel de har vad gäller behandlingen av deras skyddslingar och deras betyg.

  Låt sedan PISA-undersökningarna ha sin gilla gång.

  Det fina i kråksången är att eftersom dessa friskolor är att betrakta som finskt territorium, så behöver inga svenska politiker ta något egentligt ansvar. Och det är i och för sig inget nytt, utan följer enbart gammal svensk tradition. Politikerna slipper även ta ansvar för de kraftigt stigande och förbättrade PISA-resultaten.

  Det enda verkliga problem jag kan se utgör svensk beskäftig utrikespolitik. Kritik den vägen bruka ju förekomma. Men den behöver väl inte Finland ta på allvar, eftersom inga andra utanför svenskt territorium ändå verkar bry sig.

  Vad jag förstått har näringslivet mycket bra kontakt med regeringen. Det såg vi senast vid resan Löfven företog till Saudarabien. Den egentliga utmaningen ligger väl då i att bakbinda vissa svenska politikers destruktiva klåfingrighet. Men det borde finsk sisu lätt klara av. En sisu som en gång stoppade ett övermäktigt Ryssland under andra världskriget, borde även klara taniga svenska politiker.

  Så det är bara för näringslivet att vakna upp, samla sig, och kavla upp ärmarna, och sätta igång. Vem vet, i en snart framtid får vi kanske se Wallenberg inte bara gå i armkrok med vår stadsminister, i torra ökenområden, utan även med Finländare i mer nordisk terräng.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   På vilken grund hävdar du att näringslivet behöver kompetensförsörjning? Har du sovit de senaste femton åren? Företag som behöver högkvalificerad arbetskraft hämtar den där den finns globalt. Om det behövs flyttar de eller konkurreras de ut. Ericsson är på väg att göra både och. Företag som verkar endast i Sverige ansluter sig till det välfärdsindustriella komplexet och behöver per definition ingen kompetent arbetskraft, utan bara lagar och regler och subventioner och klienter. Alla dessa uppstår som vi vet helt utan någon som helst kompetens.

   Med naiva fantasier kommer vi inte vidare. Inse stundens allvar. Failed state.

   Liked by 1 person

   • Höga kusten skriver:

    Du har just lagt ned skolan i Sverige, dessutom med ett enda välriktat hugg. Borta är den gordiska knuten. Nu kan var och en gå hem till sitt.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Just därför måste svenskarna börja tänka på sig själva. Pseudointellektuella fördömanden av ”nationalism” som abstrakt begrepp är helt meningslösa, men kännetecknande för fisliberalismen. Det handlar inte om mystik och auktoritet och högre värden. Det handlar om att hävda sig och vara något värd, att komma in på plan och spela boll. Detta förefaller Xi, Putin och Trump ha förstått.

    Gilla

  • Verdandi skriver:

   Strålande idé! Jag ställer mina barn i kö direkt till denna vision. Är extremt deprimerad över att mina barn ska tvingas genomlida åsiktsterrorn i den svenska skolan (den har börjat för min första, som går på lågstadiet). Man måste lära sig samarbeta (och inte avvika när det diskuteras vem som borde ha vunnit det amerikanskafr presidentvalet…), men fakta och läroböcker är det inte så noga med.

   Jag skulle till och med kunna lägga massor med eldsjälstid på att delta i ett sådant projekt.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Om det bara är åsiktsterror de måste genomlida har de tur. Mobbing, underkastelse, misshandel och övergrepp kommer snart bli vardag för alla svensksvenska skolbarn, som det redan är för många. Socialismen har kommit. Staten avskaffar sig själv. Failed state.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Höga kusten (vackrast i Sverige!), ja, det där var kreativt tänkt, men svenska staten vill inte släppa kontrollen över sin läroplan och detaljreglering. Jag har två realistiska förslag, som med fördel kan kombineras:

   1) Planera – gärna tillsammans med släkt och likasinnade – för en flyttning till Svenskfinland (= västra och södra kustbygderna). Svenskan är det ena av Finlands officiella språk. Det finns alltså en massa svenskspråkiga grundskolor (jag tror att ca 3 000 årligen nu börjar i svenskspråkig första klass) och gymnasier och även universitets- och högskoleutbildningar. (Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan är enspråkigt svenska och ett halvt dussin universitet eller högskolor är tvåspråkiga).

   2) Planera för en tänkt situation där du och några likasinnade själva måste ge barnen all grundläggande utbildning. Vad behöver människan faktiskt veta och kunna? Vad vill ni obetingat förmedla till barn och barnbarn av allt det praktiska, teoretiska och civilisatoriska, som vi nu tycker och tror oss ha i överflöd? Tänk igenom, öva upp färdigheter, spara böcker och andra hjälpmedel, så att ni inte gör er beroende av ett fungerande internet. Kunskap är ju faktiskt mycket mer och annat än det som av tradition står i skolböckerna, men det gäller att sovra och försöka skala fram kunskapens skelett. Det kan bli en förträfflig prepping-aktivitet, lite skrämmande, men också berikande och terapeutisk.

   Gilla

 7. Christer Harling skriver:

  Intressant fråga Patrik Engellau ställer: ”Hur kan en demokrati vara så handlingsförlamad?”

  Hur och varför blev Sverige ett land där

  Tågen slutade gå i tid.
  Posten inte delar ut alla brev
  Försvaret är ett skämt
  Polisen inte klarar sin uppgift
  Rättsväsendet till stor del havererat
  Skolsystemet inte levererar.
  Universiteten blivit utbildningsfabriker med stadigt sjunkande kvalitet
  Skottlossning på gatorn
  Över 100 ” utanförskapsområden
  med mera, med mera.

  Kan svaret vara att svenska ” demokratin” inte längre har den vitalitet, spänst och
  kvalitet som var grunden för demokratins segertåg i västvärlden?

  Har det svenska demokratiska styret blivit kidnappat av en ny politisk klass ” vi politiker”
  som befordrat sig själva och sina kamrater långt över den egna kompetensnivån? Som suger
  ut folket och landet med ett överhögt skattetryck, 43 % av BNP, klart över vad som långsiktigt är förenligt med sund ekonomi, norr om Lafferkurvan men ändå otillräckligt för makthavarnas omättliga ” behov” av mera pengar och ” resurser”.

  Schweiz klarar att göra jobbet för halva skatteuttaget, 22 % enligt utmärkta ekonomifakta.se
  Schweiz har en levande demokrati, tåg som kommer i tid och välfungerande
  polis och rättsväsende.

  Dags att benchmarking. Patriks fråga är klart relevant. ” Hur kan en demokrati vara så
  handlingsförlamad?”

  Svaret är inte enkelt – en mängd samverkande faktorer som fört Sverige långt ut på det
  sluttande planet.
  Men en sak är fullständigt klar – gör vi inte själva något åt situationen kommer konsekvenserna av vanstyre och låtsasdemokrati tvinga fram förändringar.

  Liked by 5 people

 8. Gunilla Thorslund (@GThorslund) skriver:

  Vi har byggt upp en byråkratisk s.k. välfärdsstat som i sig är en maktteknik. Staten sysselsätter mängder med byråkrater som har uppgifter som delvis utgör konstruerade behov. Statens begränsar också, mer eller mindre, individens frihet och handlingsutrymme beroende på var man befinner sig i systemet. Vi undersåtar är dessutom drillade i att lyda och underkasta oss. Likt en fisk som sprattlar på kroken, hugger systemets regler djupare tag i den som försöker bana en alternativ väg.

  Liked by 3 people

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Köttgrytorna o karriären betyder allt!
  Givetvis även den väl tilltagna pensionen)

  Landet bryr man sig väldigt lite om!

  Gilla

 10. oppti skriver:

  Vem är politiker?
  Är de gräddan av våra utbildade?
  Nej de som sitter vid makten har visat att utbildning inte är en förutsättning för att komma till köttgrytorna-tvärt om!

  Gilla

 11. Yvonne Rosenthal skriver:

  Upprepar det jag skrev igår som en kommentar till ” Vänstern och skolreformerna”: De engagerade och insiktsfulla med en borgerlig grundsyn måste ta saken i egna händer. Privat universitet och privat lärarutbildning. Politiker med genuin vilja, kunskaper och insikt om läget – namn tack!
  Politiker födda på 70-talet och senare kan inte säga att den skola de har gått i var undermålig .. Ett skäl till att inte vilja. Dessa politiker har med stor sannolikhet” hjärntvättats” i vänsterideologi- idag feminism, nu senast identitetstänkande om de är universitetsutbildade. Politiker med akademisk utbildning kan tro att de tänker borgerligt men ” tänker rött”.
  Lärarfacken , Saco . LO , Universitetslärarnas förbund- allt från Fonus till Sylt är i praktiken emot förändring.
  Universitet är fria , man kan inte tvinga på lärare det man anser vara önskvärt. Universitet får betalt per student och universiteten kan i praktiken fungera som ett förlängt dagis för ungdomar i väntan på att det ska finnas jobb . I praktiken så saknas genuin insikt, vilja till förändring. Allvarligt. Ja. De som bryr sig måste ta saken i egna händer. Starta eget!

  Gilla

 12. MartinA skriver:

  Lösningen på skolan är att avveckla den. Den fascistiskt lagde kanske kan ha en treårig utbildning för att lära barn läsa men i övrigt är det faktiskt totalitärt att staten sitter och skriver ideologiskt färgade läroplaner och sedan medelst skolplikt tvingar barnen att utsättas för det i nio års tid. Ofta i en våldsam och förtryckande och osund miljö. Staten anser sig ha större rätt till barnen än föräldrarna? Det är fullständigt totalitärt. Men men, det finns ju många som gillar att förtrycka andra.

  Liked by 1 person

 13. Bengt-Åke Wennberg skriver:

  Min förståelse av fenomenet bygger på att skolsystem, krav, diskussioner och analyser av frågan bygger på en föråldrad kunskapssyn. Visst har jag haft glädje av mina studier på CTH men bara i undantagsfall av det jag där faktiskt studerade. Min son lärde sig samma saker snabbare utan hjälp av skolan. Nyttan av CTH låg på ett helt annat plan.

  Gilla

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Nja bäste herr Engellau, jag köper inte helt denna analys. Man måste titta på vilka är aktörer och vilka är deras drivkrafter. Grovt indelat finns det två kategorier:
  • De som vill se rationellt beskrivna mål för utbildningsväsendet
  • De som ser utbildningsväsendet som ett verktyg för att förverkliga en ideologi och/eller utvidga en politisk maktposition
  Den förra kategorin definierar framgång i termer av PISA-resultat, ranking mot kända universitet etc.
  Den andra kategorin definierar framgång i termer av att ha politisk kontroll över skolan, det gäller både dess inre organisation och hur man kan pådyvla studerande rätt värdegrund avseende hbtq, mångkultur, etc.
  Några exempel på hur det politiska maktövertagandet gått till:
  • Skolledare rekryteras numera ur den politiskt/byråkratiska miljön
  • Arbetslagen har blivit ett redskap för politisk påverkan på eleverna, ”ämnesintegration” har skapat en potential för att ersätta verklig kunskap med PK-baserad propaganda, där de naturvetenskapliga ämnena skadats mest
  • Arbetslagen har blivit ett angiverisystem styrt av jantelagen och rövslickeri styrda av PK arbetslagsledare som härskar genom sina kontakter uppåt och genom sin kontroll över lönesättningen, där vilka gynnas tror Du?
  Den förra kategorin har tyvärr har inte så många vänner, även om det som Du påpekar finns många som vet vad som borde göras. Problemet är att ingen med ”power” stöttar dessa. Man kunde exempelvis tycka att näringslivet skulle tillhöra denna grupp, men icke. Vinster i skolan är det enda som verkar intressant för näringslivets organisationer. De som idag tillhör näringslivets toppskikt bryr sig inte eller vill alternativt inte stöta sig med makten, det finns ingen Nicolin idag, Man kan kanske lägga till att en viktig aspekt på frågan varför inget händer är att de som har resurser löser det egna problemet men väljer att bortse från samhällsproblemet.
  Så tyvärr: prognosen blir att ett väderomslag inte är nära förestående.

  Liked by 2 people

  • Hovs_Hallar skriver:

   EXAKT! — och det är kategori två, de som ser skolan som ett redskap för indoktrinering, jag här nedan kallar för ”PK-sekten”.
   Anledningen att skolan inte redan flippat ut helt är att kategori ett, de som anser att skolan ska lära ut kunskap, ännu har haft makt att bromsa PK-isternas vanvett. Men med nya generationer okunniga och PK-indoktrinerade lärare kommer förfallet att fortsätta…

   Gilla

 15. DanTor skriver:

  Litania och skolan och så en avslutande reflektion -” Hur kan en demokrati vara så handlingsförlamad? ”

  -” så handlingsförlamat”. Fel vy det är din vy, se från andra hållet dessas (”de”) vy och det finns absolut ingen handlingsförlamning, dessa sedan decenniers agerande, oavsett, är en faktisk handling.
  Igen, och vi som grundat ”de” är givetvis helt oskyldiga, eller hur!

  Om ”de” faktiskt önskar annan vy (dock kommer aldrig att ske) alltså en seriös början-skolgång och >lärandet att ta in kunskapgrund< till er själva!
  Grund-skola är absoluta grund för att lära sig förståelse/tillfreds i konsten, att lära sig, allt därefter, oavsett, är en funktion av sådan handling.

  Gilla

 16. bomarkusson skriver:

  ”Entartete Demokrati”!!
  Politikerna har i många årtionde predikat ”dina rättigheter” men glömt bort att det för detta krävs ”skyldigheter”.
  De har öst över medborgarna ”reformer” enbart för att komma till makten. Makten är det primära, vad de ska använda makten är de tertiära.

  Varför har skolan blivit så dålig?
  För det första har lärarnas status eroderat.
  Lärarna är påpassade. ”Du kränker mig”. Om en lärare ”tar i”, startar drevet och läraren ”hängs ut”. Skolan är asymmetrisk när det gäller ”kränkning”.
  Lärarna känner sig förnedrade och blir kallade ”names”.
  Lönen är inte särskilt bra.
  Det är några av de orsaker, som medfört att läraryrket har en negativ rekrytering. Kryssa i alternativ d) i högskoleprovet och du är kvalificerad att bli lärare. (Nu ska samma system införas för poliskåren.)
  För att bli en bra lärare krävs också att man har mycket goda ämneskunskaper, flera nivåer högre än vad man lär ut. Det är först då man kan förklara för eleverna.

  Som över allt annat, ligger en våt filt av vänsterideologi. Demokratifostran ska det vara. Ett bättre namn är troligen indoktrinering. Det är inte förutan att en tongivande person i skolsystemets tillkomst, Stellan Arvidsson, var en kär gäst i DDR.
  Kunskap föraktas men går att söka på internet. Visst, men för att ta till sig kunskap behöver man kunskap.

  Vi har en ”entartede Demokrati” och det svenska samhället liknar det som fanns i DDR. Även vi har numera ”Berufsverbot”.

  Vårt samhälle är kommunistiskt då vi har en maktelit, som arbetar för proletariatets bästa [sic!]. Tänk efter: Har vi inte en politikerklass, som understöds av PK-media. Det är den styrande eliten.
  Eliten stoppar effektivt all kritik från proletariatet genom ta fram sina kort: Rasist, nazist osv.
  Det ligger en vänsterideologisk våt filt över Sverige och vi låter förfallet fortgå.

  Politikerna saknar kurage.och handlingskraft. Vänskapskorruptionen är total. Statsrådspensionen hägrar.
  Handlingskraft finns däremot i våra ”utanförskapsområden”. Där styr gängen och imamerna med stark hand. En inte helt okvalificerad gissning är att vi inom några årtionden är en totalt islamiserad stat.

  Liked by 2 people

 17. Trodé skriver:

  Kan det vara så att politiker inte orkar göra det de vet behövs?
  De har sin lön ändå. Å just nu är det andra viktiga frågor som är aktuella i partiet…
  Så har det alltid varit.

  Politiker gör som jag känner ibland om min villainfart när det snöat. Skall jag behöva skotta? Det är ju inte mer snö än att bilen kan köra på den. Jag låter bli och kör på snön som packar sig. Så blir det tö, väldigt dåligt halt väglag.
  Som skolan.
  Som Trollhätte Kanal.
  Som järnvägsnätet.
  Som försvaret.
  Som prat om oljeläckande fartyg som sänktes under 1940-talet.
  Som målvakter för bilar.
  Underlåtelse att vidta åtgärder gör att man kan överföra mer pengar till migrationen.

  Låt oss tillsätta en ny myndighet, Kontrollstyrelsen, som ser till att andra myndigheter gör det de skall. Det vore svenskt.

  Svensk politik behöver en Trump.

  Liked by 2 people

 18. Magnus Eriksson skriver:

  Är inte problemet att de aatgärder som behöver vidtas i skolan strider mot framförallt vänsterns ideologi? Därför kan inte förmaa sig till att göra naagot. Maanga politiker sitter ocksaa saa fast i denna ideologi att de helt enkelt inte förstaar verkligheten.

  Liked by 2 people

 19. Sixten Johansson skriver:

  Ett av demokratins grundproblem är att den i sin yttersta förlängning inte erkänner naturliga hierarkier och ledarskap. Men en folkmassa vid en olycksplats kan vara helt handlingsförlamad, ända tills någon eller några tar kommandot. Vi är flockdjur, kan inte klara av kriser utan ledare. I Sverige har det mesta rullat på tack vare det gamla maskineriet, men i brist på underhåll, genomtänkt förnyelse och gediget mekanikerkunnande har det bara pimpats enligt rådande moden och utopier. Gradvis har det fungerat allt sämre och snart kommer viktiga delar att gå sönder. Vi har alltså inte haft något riktigt ledarskap på flera decennier, bara politisk teater, tjafs, mutor och intriger om rollerna i rampljuset. Journalister och andra posörer har också hoppat in i politiska roller, men media tar aldrig ansvar och är därför odugligt och farligt som ledare för ett folk och dess kollektiva maskineri och tänkande.

  Liked by 1 person

 20. Hovs_Hallar skriver:

  Bra fråga: hur kan en demokrati bli så handlingsförlamad?

  Mitt enkla svar: Därför att landet är förgiftat av en destruktiv, kunskapsfientlig, ideologi vars företrädare vi kan kalla ”PK-sekten”

  På motsvarande sätt som islam är kunskapsfientlig då den hävdar att alla svar finns i koranen, är PK-sekten kunskapsfientlig emedan den fruktar och avskyr det fria sannings-sökandet. PK-sekten avslöjar sitt ursprung i marxismen genom att hävda att ideologin står över allt annat.

  All kunskap som inte stämmer överens med PK-sektens idéer måste undertryckas. Detta betyder att PK-sekten misstror kunskap — och däri ligger orsaken till skolans förfall.

  PK-sekten är mer intresserad av att barn ska fostras in i ”rätt” åsikter än att barnen faktiskt lär sig något! Och därför indoktrineras blivande lärare på lärarhögskolorna i att barnen ”själva ska söka kunskap” medan läraren då snarare ska fungera som åsikts-politruk. Kunskapen är sekundär.

  För att få en mer konkret idé om PK-sektens syn på kunskap kan man googla på ”moira von Wright”:

  I rapporten Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (1998) i serien Forskning i fokus som Skolverket ger ut undersökte Moira von Wright läroböcker i fysik för den svenska grundskolan och gymnasiet. Några citat från rapporten ger en bild av en mycket långt gången vetenskapskritik: ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokrati-idealen.” Och: ”En demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ’vardagsförståelse’ med en ’vetenskaplig’ sådan.”

  http://fof.se/tidning/2010/4/vetenskapskritisk-rektor

  Mycket finns att säga om detta vanvett, och det sägs tex. av matematikern Tanja Bergkvist:

  [von Wright] studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv”. Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text …

  …En av de studerade läroböckerna nämner, i samband med att regnbågen förklaras, föreställningen inom folktron att det finns en skatt vid regnbågens slut. Denna föreställning förutsätter förstås att regnbågen finns på en bestämd plats. Till von Wrights förfäran påpekar läroboken ifråga att så inte är fallet: regnbågen syns i en viss riktning, men den har ingen bestämd position. Hon förklarar harmset: ”När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett ‘objektivt vetande’ om den, förringar man […] sagan och tusenårig levnadsvisdom.” Von Wright anklagar fysiken och fysikläromedlen för att återskapa samhällets könsnormer. Men i själva verket underblåser hon dem själv: i stället för att motverka fördomarna kring kön, önskar hon anpassa fysiken efter dem.”

  Observera att von Wright är professor i pedagogik! Därmed har hon möjlighet till reellt inflytande över undervisningen i svensk skola.

  Genusväldet intar Södertörns högskola
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  — Denna von Wright är bara en ovanligt rabiat företrädare för PK-sektens märkliga syn på kunskap, och liknande attityder verkar numera ha stor makt i skolvärlden. DÄR har vi den huvudsakliga förklaringen till skolans förfall (vid sidan om asylinvandringens accelererande inflöde av kulturellt främmande elever, som på somliga håll har en förödande effekt).

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Hysteri, auktoritetstro, obskurantism, filistinism och charlataneri.

   Det är inget nytt att människor beter sig så. Vi har sett det förr. Vi har gett det namn. Det unika är det korta historiska skede där dumheten inte har regerat, och som nu av allt att döma går mot sitt slut. En ny medeltid sänker sin våta filt över vår civilisation. Socialismen är här.

   Liked by 2 people

  • Anders L. skriver:

   En skarp och klargörande artikel.”Både hos dem som går ut skolan och dem som undervisar har kunskaperna sjunkit så mycket att man vill gråta.” Det gjorde jag. Inser nu att jag var bland de sista i kunskapsskolan.
   Patrik skriver: ”hur det kommer sig att politiker och andra beslutsfattare inom skolan och det övriga undervisningsväsendet inte gör något.” Är det avsiktligt? Obildad valboskap kommer inte att protestera.

   Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   En lång men ytterst välskriven artikel som jag rekommenderar varmt.
   Det framgår att redan grundskolereformen på 1960-talet visats vara skadlig för lärandet, men att den drevs igenom TROTS att man visste detta!

   I fortsättningen brydde man sig inte längre ens om att testa dessa skolreformers faktiska effekter, då ideologin härskade över förnuftet! Sossarna hade makten, och de såg skolan som en indoktrinerings-anstalt där barnen skulle skolas i ”demokratiskt” (dvs. SOCIAL-demokratiskt) tänkande!

   Och så har det fortsatt ända fram till våra dagar — medan vänsterflummet, åsikts-indoktrineringen och föraktet för kunskap gradvis blivit allt värre, och nya generationer lärare allt mer okunniga. (”ormet kruper”).

   Är inte socialismen underbar, alla är lika — eländigt okunniga?!

   Gilla

 21. hemmnet2014 skriver:

  Demokratins handlingsförlamning har naturligtvis många orsaker men…
  Demokratin kräver demokratiska svar. Allt skall vara vackert. Allt skall vara politiskt försvarbart, vilket i sin förenkling betyder politiskt korrekt. Teoretikerna har då totalt tagit över och producerar hela tiden vackra scenarier. I bästa fall så sker det verkstad bakom gardinerna av pk-floskler och saker fungerar ändå. I värsta fall så görs inget utan att det är pk-vackert och då görs just inget !

  Om vi lär oss att förstå att våra ismer endast är tankemodeller över verkligheten eller önskningar om verkligheten så skulle ett stort hinder vara undanröjt. Verkligheten och dem som agerar där är det som borde gälla och uppgraderas ! Ängsliga beslutsfattare som bara följer kartor och regler skulle kunna ersättas av vilken dator som helst.

  Ismerna som tillåts dominera just nu är extra verklighetsfrämmande och irrelevanta. Tänk ‘Identitetspolitik’, ‘Allas lika värde’, ‘Feministisk utrikespolitik’, ‘Godhetsfascism’, ‘Kränkthetshysterin’…

  Kommer inte ihåg om det var
  PE som i en tidigare krönika tog upp att ledare i USA bedömdes nästan misstänksamt om man i sitt ”track record” inte även hade några misslyckanden…
  En klar kulturskillnad gentemot Sverige där man i förlängningen kan bli rädd för att ta risker om bara utfallet bedöms eller om inte planen är pk-vacker. Vi måste (!) uppvärdera erfarenhet och mod.
  I erfarenhetsbegreppet är högskolestudier bara en faktor bland många andra och den borde på något sätt innefattat insikten om att teori är just bara teori.

  Liked by 1 person

 22. hemmnet2014 skriver:

  Ett varv till idag:
  Det går tusen tyckande och analyser av situationen på ett agerande. Det hade säkert varit fruktbart om det fanns tid och möjligheter till konsensus av alla perspektiv

  ”Att inte agera är också ett agerande” – eller ? ”Att agera är viktigare än att agera korrekt”. Vi kan väl konstatera att det är mycket lätt att hitta kloka ord och tom analyser som passar just oss (mig). Men mina personliga preferenser på förslagen är egentligen högst ointressanta och konsensus är nog det minst viktiga just nu.

  Gör ! Ta ansvar och kontrollera utfallet och justera insatserna. Gör igen.. och igen. Under tiden så kan vi tyckare fortsätta vårt byggande av världen kring våra navlar.

  Lite rörande är det trots allt när skribenterna och kulturjournalisterna tror att de gör en heroisk insats. De vilar inte förrän allt är sagt. De tänker minsann slåss för sin åsikt och rätt att prata vidare i den allt smalare åsiktskorridoren. ”Vaddå smal åsiktskorridor” ? ”Vi pratar ju ‘vidare’ !”

  Nu går det 1001 tyckande på ett agerande…

  Gilla

 23. Gösta Svensson skriver:

  Nu skall jag låta som den reaktionära gubbe många äbdå tror att jag är när de ser mig:
  Sluta dalta. Sluta lalla. Ordning och reda och ut med de som stör!

  Gilla

 24. Tyrgils Saxlund skriver:

  Debatten om skolans urartning rullar vidare och blir intensivare. Eftersom jag haft min verksamhet utanför utbildningsväsendet utgår jag från vänners erfarenheter – i mitt fall främst en numera pensionerad gymnasielärare och en pensionerad skoladministratör med lärarerfarenhet -. och de bekräftar bilden.
  Och mera bränsle på brasan ger senaste numret av Forskning och Framsteg (nr 11-2016, sid 20) där man kan läsa en artikel med rubriken Även de bättre blir sämre.
  Därtill kommer Företagarnas aktuella rapport om kompetensförsörjningen till de svenska företagen (kan laddas ner).
  Båda rekommenderas till läsning. Nog ringer alla varningsklockor!

  Gilla

 25. 77711n skriver:

  Dina erfarenheter stödjer dina tidigare hypoteser om ett folk som genom sina politiker blivit handlingsförlamade, därför att politikerna inte vill/saknar förmåga att förstå och lyssna till expertis och kompetens utan styrs av sin värdegrund och sållar bort alla fakta som talar emot denna.

  Gilla

 26. Anna skriver:

  Min dotter går i åk 3 i en ”medelklass” skola i Stockholm. Hon har en bra lärare som ger två läxor i veckan och håller i ordning i klassrummet. Jag tror att hon ser de enskilda eleverna, bemöter dem på ett empatiskt sätt och sätter gränser. Tillsammans med läraren arbetar 1,5 fritidspedagog/obehörig pedagog. På 2 klasser som delar fritids och har klassrummen nära, är de sammanlagt 5 vuxna under skoldagen. De är inte där samtidigt dock. De lyssnar på synpunkter man som föräldrar har om något inte fungerar för barnet och verkar arbeta aktivt med mobbing. Jag har varit med i klassrummet under flera dagar sedan dottern började 6-års då de uppmanar till detta, ger inblick i hur det fungerar. Föräldrarna i klassen är engagerade och anordnar julmarknad mm för att barnen gemensamt skall kunna åka på klassresa.

  Skolan verkar fungera relativt bra tycker jag. Problemen som jag kan se är att alla som arbetar inte är behöriga lärare/fritidspersonal och omsättningen på personalen är rätt stor. Läraren som barnen hade i första klass, hon var behörig, kunde inte skilja på ”de” och ” dem”. Hon kunde inte formulera veckobrevet till föräldrarna på korrekt sätt. Så är det inte med nuvarande lärare som de har.Men de försöker göra ett bra arbete och lyckas bra tycker jag. Andra problem kan vara att en del föräldrar lägger sig i för mycket och tar på sig uppgifter som inte ligger på dem utan berör lärarnas arbetsmiljö. De förstår inte vad som är deras uppgift som förälder och vad lärarnas är. Barnen har inte respekt för vuxna/ andra föräldrar utan beter sig illa.

  Om man skulle önska så skulle det nog vara mer respekt från elever och föräldrarnas sida. Betyg i ordning och uppförande kanske och att de skulle lära sig mer i snabbare takt. Jag tycker att skolans miljö skulle vara en försmak på arbetslivets miljöer. Om man beter sig riktigt illa där så får man sparken.

  Jag tycker inte att skolan är så dålig som det sägs faktiskt. Jag tror att de skolor som står för fallande PISA resultat ligger i områden som Tensta, Rinkeby mfl, där många invandrare bor och förutsättningarna är annorlunda. Där finns inte välutbildade, välanpassade föräldrar som känner kulturen, koderna i samhället och förväntar sig att barnen skall plugga och sköta sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.