Om att tänka rätt

Stefan

Stefan Hedlund

Över ingången till den magnifika aulan i universitetshuset i Uppsala finns, i gyllene bokstäver, följande devis: ”Tänka fritt är stort – Men tänka rätt är större”. För den som för första gången besöker Sveriges äldsta och mest anrika universitet kan denna uppmaning te sig en aning märklig. Under årens lopp är det också många inom universitetet som funnit anledning att begrunda innebörden av att de förment fria forskare som bevistar universitetets akademiska högtider skall bibringas en uppmaning att tänka rätt. Kan detta verkligen vara förenligt med en akademisk tradition av fritt sökande efter kunskap och insikt?

Det som tidigare mest har framstått som en aning besynnerligt börjar nu få allvarliga undertoner. En allt tydligare utveckling av det intellektuella samtalet i riktning mot politiskt korrekt identitetspolitik har gjort att livsluften vid Uppsala universitet inte längre på samma vis främjar klassiska ideal om att tänka fritt. Blotta tanken på att forskare skulle begagna sig av sitt förnuft för att tänka kritiskt, att inte acceptera vilka påbud som helst, och att inte svälja vilka dumheter som helst, framstår idag som direkt systemhotande. Den post-koloniala normkritiska diskurs av feminism och anti-rasism som alla nu förväntas internalisera syftar till att forskare skall programmeras om, från att tänka fritt till att i stället tänka rätt.

De som har usurperat makten över tanken arbetar nu också mycket målmedvetet. Maktorgan utarbetar åtgärdsprogram, medarbetare sänds på ideologisk omskolning, vetenskapliga institutioner skall genuscertifieras, språkbruket omdefinieras – till att använda ”hen” som könsneutralt pronomen, att använda ”kroppar” som ett etniskt neutralt begrepp för människor, osv, osv. Endast fantasin sätter gränser för det politiskt korrekta prästerskapets iver att stöpa om oss andra. Möjligheterna att protestera mot denna nya maktordning blockeras av att forskare ofta är anställda på korta kontrakt, som enkelt kan avslutas.

Det kan förvisso vara både frestande och tacksamt att förlöjliga det som nu sker, men vid närmare begrundan finns här inte något som är särskilt roligt, snarare tvärtom. Det som kanske kan uppfattas som besynnerligt beteende bland elfenbenstornets invånare är tyvärr representativt för hur samhällsordningen i stort är på väg att stöpas om. Medierna övergår från informationsförmedling till renodlad åsiktsförmedling. Den politiska kulturen vilar i allt högre grad på skamstämpling av motståndare, och allmänheten hukar sig, väl vetande att protester kan leda till att man blir offentligen brännmärkt som en ”brun råtta”.

Det instrument som används för att skilja de goda människorna från de dåliga är den nysvenska principen om ”gemensam värdegrund”, alltså att alla måste internalisera den post-koloniala diskursen. Den journalist som inte bekänner sig till denna princip får inget utrymme i medierna. Politiker är lyhörda inför risken att bli utstötta, och ägare av medieföretag har nogsamt noterat att presstöd framöver kommer att delas ut på grundval av just gemensam värdegrund – ett mycket tydligt politiskt budskap. Det implicita kravet på åsiktslikriktning innebär ett mycket allvarligt hot både mot det fria ordet och mot grundläggande principer för rättstillämpningen.

Det finns en klassisk princip inom rättsstaten som säger att lagen måste stå över moralen. Anledningen är mycket enkel. Om en grupp lyckas tillskansa sig rätten att fortlöpande uttolka moralen kommer just denna grupp definitionsmässigt att stå över lagen. Rätten – grundvalen för demokratin – blir därmed till ett relativt snarare än ett absolut begrepp. Rättstillämpningen reduceras till vad den styrande gruppen för tillfället anser vara rätt. En gruppvåldtäkt blir, exempelvis, inte längre något som entydigt kan och bör bestraffas. Händelsen måste i stället relativiseras, och förövarnas kulturella bakgrund måste vägas in.

För alla som ägnat tid åt att studera den nu havererade sovjetiska samhällsordningen är den nya svenska moralordningens grundprincip väl bekant. Det är inte tillräckligt att kontrollera undersåtarnas agerande. Systemets överlevnad hänger på att man också kan ändra deras tänkande. Grundbulten i denna senare ambition ligger i att skapa lojalitet via förnedring.

Genom att tvinga undersåtar att offentligen bekänna sig till tankar och principer de vet är falska, för att inte säga enfaldiga, och som de kanske även upplever som direkt farliga, exempelvis ”feministisk snöröjning”, kan man uppnå en plågsam känsla av kognitiv dissonans: jag vet att det jag säger är fel, men för att slippa konsekvenser måste jag spela med.

I syfte att reducera känslan av dissonans tar individen till olika mekanismer av rationalisering. De falska utsagorna kanske inte är helt falska. De enfaldiga tankarna är kanske inte är fullt så enfaldiga, och feministisk snöröjning kanske trots allt är bra – även om huvudstaden lamslås av snökaos som gör att även polis, brandkår och ambulanser kör fast.

På detta vis skapas en skön ny värld, en värld där krig är fred, där frihet är slaveri, där okunnighet är styrka och där lögn är sanning. Mera prosaiskt skapas en ordning där samtliga ekonomiska migranter är flyktingar som flyr för sina liv, där det är de som begår brutala gruppvåldtäkter som är de verkliga offren, där hemvändande IS-krigare som deltagit i folkmord måste få terapi och eget boende, där poliser som ingriper mot asylsökande brottslingar är fascister, och där alla som dristar sig att kritisera denna nya ordning är rasister. Välkommen till det nya Sverige!

57 reaktioner på ”Om att tänka rätt

 1. Sven Ekeberg skriver:

  Jag tolkar ”tänka rätt” som att tänka logiskt, skarpt och stringent. Kalla mig gärna bakåtsträvande, men jag tycker fortfarande det är större än att tänka fritt, postmodernism och normkritik till trots.

  Gilla

 2. dolf skriver:

  Kanske Uppsala universitet borde byta devis till ”Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.”
  Det kan också bli parollen för Refugees Welcome.
  Och passar också som valspråk för nästa kunglighet som tar över bördan att vara statsöverhuvud.

  Gillad av 1 person

 3. Catarina J Hillerström skriver:

  I skolans kunskapskrav står att jag ska utveckla elevens förmåga att kritiskt granska allt de läser och allt de hör! Skolans undervisning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet!

  Är vi på väg in i ett samhälle likt George Orvells ”Djurfarmen” ,där vissa av medborgarna är mer jämlika än andra?

  Gillad av 1 person

  • Anna skriver:

   Dagens dabattartikel i Expressen av Stefan är också bara så braaa. Ser att den ligger i topp av lästa och delade. Har själv delat den.

   Gilla

 4. sldy skriver:

  off-topic men jag kan rapportera om inte så imponerande gränskontroller vid bron, man har prao-elever som kollar passen och man undrar vad de skall göra om det kommer en vit skåpbil med migranter. Flera av prao-eleverna är dessutom muslimer. Dessutom kollas inte alla körfält så ofta kan man välja det utan kontroll, man ser det på långt håll.

  on topic: Jag tror som sagt att vi ser en gammal kanske allmänmänsklig maktstruktur åter växa fram, en världslig makt och en andlig. Politikerna och administrationen är den världsliga och journalister, kändisar och åsiktpoliser i samhället inom universitet, fack, skola etc den kyrkliga. Den som har mest godhet, dvs tro, på sitt cv kan få en enorm makt. Vi ser en ny religion sprida sig men den saknar den tusenåriga djupet, det är mer som mormonerna, vi saknar bara att man finner de graverade guldplattorna med värdegrunden. Kanske ligger de på Kebnekajses topp. Vi har redan som sagt undervisning i de rätta åsikterna, nästa steg är madrassas, och åsiktpoliser, både på arbetsplatser och nätet. Markörerna om man tillhör den rätta läran eller inte blir fler och fler, just nu är väl en röd keps på jobbet en sådan, kan man ha det utan att få sparken? Det vi ser har verkligen många likheter med religion, det är så uppenbart att vi inte skall ifrågasätta dessa sanningar, det sägs rakt ut, allas lika värde är inte upp för diskussion.

  Dock samtidigt som de nya medierna tjänar de nya gudarna, uttryck fel åsikt på facebook eller twitter och bli bannlyst för evigt, så tjänar de också motkraften som vi representerar här. Förr så hade vi nog varit förlorade, men nu är dynamiken mer intressant. Därför mediautredningar, makten hade nog helst bara förbjudit icke auktoriserade bloggar.

  Det handlar inte om att vita marginaliserats, eller invandring, eller klimatet eller ens islamisering, utan det handlar om att återvinna upplysningen och rationaliteten, det är en kamp om våra tankar och vår frihet. Jag är inte religiös men hade personligen mycket hellre gått i kyrkan och läst fader vår än utsättas för dessa infantila uppfostringsförsök av makten och prästerskapet. Det är Trump, LePen och Åkesson vi har att tillgå som förkämpar för friheten, timmen är sen. Det är bara att välja: säg hen eller rösta SD.

  Gillad av 4 personer

 5. Alexander Zetterberg skriver:

  Har precis avslutat Patrik Engellaus artikel och bjuds nu på ytterligare en ypperlig analys. Omsvängningen av tankeklimat går fort nu efter Donald Trumps fantastiska valseger.

  Jonathan Haidt, professor i moral psychology/moral sociology, ger i detta föredrag en i det närmaste oemotsäglig förklaring till varför universitetens uppgift, dess telos, skall vara att söka sanningen, inte försöka åstadkomma förändring. Här ställs John Stuart Mills tankar mot identitetspolitikernas centralgestalt, Karl Marx: https://www.youtube.com/watch?v=Gatn5ameRr8

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nu får du allt förklara dig. Karl Marx skrev inte en rad om identitetspolitik. Hans socialism var internationalistisk. Även om han personligen var antisemit, så kännetecknar sådant tänkande inte hans lära.

   Det var en annan katastrofal socialism som började med identitetspolitik, nämligen nationalsocialismen. För dess anhängare var en tjeck en tjeck oavsett om han talade tyska i det österrikiska parlamentet. En jude var jude även om hans familj levat i tusen år i Tyskland och ingen kunde urskilja hans förmenta ursprung på hans beteende, språk eller utseende. Detta är identitetspolitik. Precis samma lära som återigen predikas av vår tids godmänniskor, vår tids revolutionärer, vår tids nationalsocialister — från Carl Bildt, Jean-Claude Juncker och Angela Merkel till Kakan Audison, Black Lives Matter och den statliga rasisten Hübinette.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Alexander, Haidts föredrag är verkligen utmärkt. Bland annat av den anledningen att ha aldrig påstår att Marx har något som helst med identitetspolitik att göra. Identitetspolitik är bara det nya namnet på nationalsocialismens antisemitism och folkdjupsmystik. Det är den icke-marxistiska socialismen. Inte för att socialister i gemen har några problem att intaga vulgärmarxistiska och vulgärfascistiska ställningar samtidigt och om vartannat, men vi är ju bättre än så. Marx var visserligen en stor gris, men han hade inget med identitetspolitik att göra.

    Gilla

 6. Anders skriver:

  Mycket bra skrivet. Vad gäller universiteten är min erfarenhet att någon tillnyktring inte är möjlig. Universitetsvärlden är idag en för samhället djupt skadlig institution. Universiteten bör därför läggas ned, och istället bör olika ”yrkesskolor” inrättas som för t.ex. läkar- och civilingenjörsutbildningarna, lämpligen kombinerade med fristående forskningsinstitut. Något annat sätt att bli av med alla stolligheter finns inte.

  Gilla

  • Peter M skriver:

   Vet inte om det är möjligt, men en god början vore att lägga ned Södertörns Högskola. Om journalistutbildningen ska finnas kvar, ska den flyttas till Stockholms universitet och alla måste söka om sina tjänster. Polisutbildningen måste också den ovillkorligen flyttas från Södertörn.

   Gillad av 5 personer

 7. Folke Lidén skriver:

  Media tar till alla knep för att indoktrinera oss. Tänk bara på beskrivningen av demonstrationer, eller i många fall upplopp, som hålls av ”godkända” grupper.
  ”En fredlig demonstration som urartade!!!! Sug på den.
  Regeringen ligger inte heller på latsidan vad avser att få trupperna att tänka rätt, snarare än fritt.
  Man har inrättat Värdegrunddelegationen. Överst på hemsidan kan läsas.
  ”Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen”.

  Gilla

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  En kulturrevolution pågår, ledda av Hanna Stjärne o Disney-Alice…

  Sverige har skämtsamt kallats DDR 2.0

  Det är nog långt värre än så!

  Snarare 3.0…

  Valet 2018 är sista chansen att rädda Sverige!

  SD är precis som Sir Donald riddaren,
  som måste dräpa den onda DrakeN, snarare drakarna…

  Vi håller tummarna o röstar för SVERIGE!

  Annars är vi ohjälpligt körda som land.

  Sätt stopp för galenskapen, en gång för Alla.

  Gilla

 9. MartinA skriver:

  Väl beskrivet. Men jag vet inte om det här förstörelseverket fortfarande är av ondo från mitt perspektiv. Mina åsikter har kokats ner till att jag vill att det på något sätt ska finnas svenskar i framtiden, på något sätt, någonstans. Det är vad jag värdesätter mest. Akademia och staten sverige är uttalat fientligt till detta som jag värderar. Att akademias och statens effektivitet minskar ser jag som positivt. Hellre ondska som är dum och saknar verklighetsförankring. Än ondska som är slug och rationell och fylld med passionerad intensitet.

  Gilla

 10. MartinA skriver:

  Sen att du tar upp Dura lex, sed lex (lagen är hård, men det är lagen) är intressant. Redan tidigt angrep media allas likhet inför lagen med stor intensitet. För det är ju vad ett snyftreportage är. Ett krav på undantag från gällande lagar. I syfte att göra makten godtycklig. Och öka medias makt.

  För övrigt tycks värdegrunden gå ut på samma sak. Det är nämligen stört omöjligt att få de luspudlarna att definiera vad värdegrunden består av. Nu senast när GS ringde medieutredningen och bad om definitioner på ”allas lika värde” och ”lågintensivt hat”. Utredarna vägrade svara. Så det här godtycket är nog själva syftet.

  Postmodernismen tycks innehålla en stark strävan efter godtycke och förstörelse av strukturer.

  Gillad av 1 person

 11. Gunilla skriver:

  Det är väl helt klart att ‘värdegrundsmoralen’ idag står över svensk lag; eller snarare, det är den som ÄR svensk lag. F.ö grattis till debattinlägg publicerat i Expressen.

  Gilla

 12. Jonas Bohman skriver:

  Applåder och ”vågen” till dig, herr Hedlund härifrån Skåne. Ja, vad mer behövs tilläggas. Stort tack. Ni andra, se till och sprid på sociala medier och printa ut på papper till gamla mamma, och sprid hemma på villagatan eller i trappuppgången. Denna text måste få stor spridning……

  Gillad av 1 person

 13. Gerd Ahrgren skriver:

  Vi diskuterade just denna devis i helgen! Här ger du en obehagligt klarsynt och välformulerad analys av vad ”tänka rätt” just nu innebär. Tack för bra argument!

  Gillad av 1 person

 14. Johan skriver:

  ”Orwellskan” tappar mark…Här är beviset…
  Igår kväll fick jag ett sms från en bror som bor i en svensk småstad, en utan förorter där svenskar och nyanlända blandas.
  Andra medverkande: Fru, Carina. Mor till 3 söner….Valle, yngste son på 9 år. I alla avseenden väldigt lik Emil i Lönneberga…Abdullah, en pigg och nyfiken klasskamrat och kompis till Valle. Så här blev vår sms-konversation…
  Sms1, bror: ”Carina berättade precis att Valles klass hade röstat i det amerikanska valet idag (lite märkligt)! Trump vann!”
  Sms2, jag: ”Det säger en hel del om snacket vid matbordet hemma…Nu vet Stasi vilka föräldrar som är SD…”
  Sms3, bror: ”Alla Valles polare röstade på Trump. Antingen kommer det hemifrån eller så kommer det från Valle. Abdullah var sjuk, men honom hade jag ju redan omvänt (skämt).”
  Sms4, jag: ”Kolla in hur lärarna reagerar på dig vid nästa kvartssamtal…Antyder dom något så håller du god min och säger: – Jag vet, men grabben är född revolutionär, och åt vänster går det ju inte att revoltera…”
  Sms5: Sov gott…
  Sms6: Godnatt…

  Om ni, läsare, hade känt 9-årige Valle, hade det här blivit än mycket roligare…

  Gillad av 2 personer

 15. Stefan Sewall skriver:

  En mycket viktig och välskriven Sverigebeskrivning av Stefan Hedund, helt överensstämmande med Orwells samhällsbeskrivning av verkligheten i Sovjet och DDR fram till 1989. Detta borde varje svensk medborgare tvingas läsa minst en gång om dagen vare sig han eller hon vill eller inte. PK-ondskan måste krossas.

  Gillad av 1 person

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr är dessa kloka ord alltför sanna och det är ett faktum att Sverige befinner sig i en brant intellektuell utförslöpa av liknande slag som vi såg i det sovjetiska kommunistsystemet de senaste decennierna av dess existens. Förvisso finns det inga Gulagläger eller avrättning med nackskott i Sverige utan snarare håller vi på att få ett orwellianskt samhälle där de moraliska begreppen ställs på huvudet. Skamstämplar och social utfrysning är effektiva bestraffningsmetoder inte minst i ett konsensussamhälle som det svenska och några sovjetiska bestraffningar är knappast nödvändiga.
  Jag tror det är viktigt att försöka förstå varför Sverige har utvecklats på detta olyckliga sätt och hur man skall kunna ta sig ur galenskapen innan det blir för sent. Kanske den katarsis som kan bli en följd av de senaste politiska omvälvningarna i Storbritannien och USA bli en utlösande faktor?

  Gilla

 17. Verdandi skriver:

  Så fantastiskt otroligt bra krönika!!!

  Man misströstar ju titt som tätt, men att höra en klartänkt modig röst då och då inger hopp.

  Liksom i det tidigare Sovjetunionen och DDR måste vi alltså se till att göra motstånd. Det är på allvar och jag har läst igenom SDs partiprogram och ser inget skäl varför jag inte skulle kunna stödja det. SD är det enda alternativet i svensk politik och jag tänker nu bli medlem också för att hitta likasinnade och inte längre rationalisera bort min tilltagande ångest över att jag måste göra något och inte bara klaga på nätet.
  Dags för handling!

  Gillad av 1 person

 18. Fredrik Östman skriver:

  En mot slutet utmärkt artikel, som emellertid helt missförstår Thorilds sentens. I själva verket har Thorild skrivit i stort sett precis detsamma som ovan Hedund. Det som kom i påse var först i säck:

  ”Såsom sannt vett, sann ära, sann lycksalighet icke hafva ett större hinder än af falskt vett, falsk ära, falsk lycksalighet: så har ock den sanna friheten ingen större fiende i verlden än den falska. Af hvilken falska frihet menniskor först förvillas till en galen förtjusning; och sedan, när de finna sig bedragna, till en galen förtviflan, som störtar i träldom. Deraf ses, att det aldra största för allmän sällhet är: frågan om det rätta.”

  Läs här ”galen förtjusning” som gemensam värdegrund, ”galen förtvivlan” som kognitiv dissonans och rationalisering. Slutpunkten är densamma: träldom.

  Att tänka fritt är stort. Man kan fantisera och hitta på allsköns pekoral såsom postmodernistisk teori och dekonstruktion. Men att tänka rätt är större. Att hålla sig till sanningen, verkligheten och sakligheten. Och det är just här som akademikerna inom de sociala pratskolorna fallerar och inte kvalificerar sitt skvaller till etiketten vetenskap.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Jag tror inte att Hedlund missförstått sentensen. Den är en bra utgångspunkt för hans resonemang. Nog är sentensen lätt att missförstå, och de flesta som läser den och kan inte sätta in den i sitt rätta sammanhang missförstår den givetvis. Det är faran med korta tendenser.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag är inte säker på att du har rätt här. Texten som publicerarts på Uppsala Universitets sida om texten fortsätter att utgå ifrån gott och ont med självklarheter. Men vad är då gott och ont? Enligt vilket moralsystem? Om du inte lagt märke till det så använder etablissemanget flitigt just ”ont” och ”gott” för att dominera och demonisera och tysta. Texten är fortsatt dunkel och inget jag har läst om den har motbevisat Stefan Hedlunds användande av citatet.

   Andra halvan av Thorild-citatet ur ”Rätt, eller alla samhällens eviga lag”:
   ”Den sanna frihet, som Gud stiftat för alla väsenden, är den, att följa sin (sanna) natur; och att, då menniskans natur är att söka sällhet, hvilken endast genom det goda kan vinnas, så är ock menniskans naturliga och äkta frihet just rättigheten att få göra allt det goda, som hon kan; hvaraf följer, att hvars och ens dygd är måttet för hans frihet. Ty en rättighet, att äfven få göra allt det onda man kunde, skulle vara en rätt till att göra orätt; hvilket icke kan tänkas.”

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    För det första innebär inte andra saker Thorild må ha sagt att sentensen över aulan får en annan betydelse.

    För det andra säger Thorild här inget annat än det som t.ex. Karl Popper säger i Det öppna samhället och dess fiender: De goda måste stoppa de onda och förmena dem friheten att få utöva sin ondska. Frihetens och toleransens paradoxer beskrivs ganska kort mot slutet av boken, om jag inte minns fel. Popper medgav efteråt att han varit allt för naiv och underskattade Karl Marx programmatiska ondska. Han hade bl.a. senare läst Schwarzschilds ”Den röda preussaren” (?) och omvärderat Karl Marx uppriktighet. På liknande sätt är frihetens och toleransens paradoxer förstås också smått naiva, eller endast skissartat utarbetade, och kan missbrukas, som de gör i dagens debatt i Sverige, av de onda för att stoppa de goda. Ett typexempel är fr Rambergs och tanten på Expressens aktuella nyna*istiska folkmordshets.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    ”frihetens och toleransens paradoxer … kan missbrukas”
    Du tycks fortfarande utgå ifrån någon sorts universellt moralsystem som specificerar ont och gott. Vad betyder missbruka i sammanhanget?

    Min analys grundar sig i egenintresse. Ej i universella moralsystem. För mig är ”de onda” bara ett annat ord för konkurrenter. Och ”de goda” betyder vi, min grupp, mina allierade. Jag tror att alla andra ansatser kommer sluta i hyckleri.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det som är universellt är sanningen. Tolerans är tolerans. Det kan man inte ändra på. Man kan ha åsikter om hurivida tolerans är åtråvärt eller ej. Moral blir det när vi utan våld och tvång försöker övertyga andra om att bete sig på ett visst sätt. Politik blir det när vi tar till hårdhandskarna. Etik är läran om vad andra människor förväntar sig av oss. Juridik är det motsvarande på det politiska planet. Vi skall försöka använda en adekvat terminologi. Trots vänsterns irrbloss.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Universiellt betyder allmängiltigt. Lika för alla. Detta går tvärsemot vad moral är.
    Vi har förmåga till moral och etik på grund av evolutionen. Den här moralmuskeln eller moralinstinktens syfte är att få vår grupp att fungera bättre internt. Så att den bättre kan konkurrera mot andra grupper. Ett universiellt moralsystem är med andra ord per definition en absurditet.

    Vi kan också se detta i praktiken i sverige där de mest högljudda förfäktarna av det universiella moralsystemet är de som sämst efterlever det. De använder moralsystemet i syfte att göra andra lättare att plundra. Varje universiellt moralsystem kommer resultera i precis samma fenomen, att det gynnar de som är minst moraliska. Och att de som är minst moraliska mest hänsynslöst kommer använda det universiella moralsystemet för sina egna syften. Därför att moralsystem ej kan vara universiella, det går emot moralens grundläggande funktion.

    Gilla

 19. Björn skriver:

  I min lilla kommun, sossestyrd och med ”rätt värdegrund” som ledstjärna, hopar sig ”utmaningarna”! Den ena miljonen efter den andra har satsats på renoveringar av olika boenden åt de nyanlända! ”En ren vinstaffär, för staten(nån annan, som en del tror!) betalar”, har man fått höra! Men nu har Mig-verket beslutat sig för att stänga ner alla tillfälliga boenden, och alla fina specialanpassade lokaler kommer att stå tomma! Och snart kommer nästa ”utmaning”; nya BOSTÄDER åt de kommunplacerade! Ytterligare miljonrullningar för byggande av lägenheter är att vänta! Lägenheter som också kommer att stå tomma efter en tid, när våra nya grannar tröttnat på vår lilla ”håla” och flyttat till stan! Kvar blir skulderna som nu hamnat på vårt bord, med rejäla skattehöjningar som följd! De få som ev stannar kommer att belasta soc-kontot så länge de lever! När ska vansinnet ta slut…….?!

  Gillad av 1 person

 20. Lasse Forss skriver:

  Min första föreläsning ägde rum i sal X, Uppsala universitet första dagarna i september 1965. Då passerar man aulan och devisen ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”. Jag trodde att det var ett tryckfel.
  Innebörden har uppenbarats och nu har ”att tänka fritt” helt diskvalificerats som norm. Stefans uttryck:
  ”Det är inte tillräckligt att kontrollera undersåtarnas agerande. Systemets överlevnad hänger på att man också kan ändra deras tänkande. Grundbulten i denna senare ambition ligger i att skapa lojalitet via förnedring” beskriver förfallet.
  Enda trösten är att det i dagsläget dyker upp det ena exemplet efter det andra på hur bedrövligt läget är. Förhoppningsvis reser sig alla kuvade och slår tillbaka. Om inte så sker kommer verkligheten att korrigera vansinnigheterna. Men då har vi förlorat ännu mer.

  Jag delar givetvis inlägget på Fb.

  Gilla

 21. Sture skriver:

  @ Stefan Hedlund,
  Strålande skrivet. Mer behöver inte sägas.
  Nu ploppar de upp en efter en – människorna som börjar se klart: Stefan Hedlund, Patrik Engellau, Helena Edlund, Omar Mohammed, Lars Bern, Peter Krabbe, Johan Westerholm, Chris Forsne, Ann Heberlain, Alice Teodorescu, Peter Harold, m. fl., m. fl.
  Vad har mainstream media att sätta emot? Anders Lindberg, Peter Wolodarski, Niklas Orrenius m. fl. Nollor ! Barnrumpor ! De kan slänga sig i väggen. Deras tid är snart ute.

  Gillad av 3 personer

 22. Anders F skriver:

  Jag instämmer helt och hållet i vad Stefan Hedlund skriver. Problemet med ”värdegrunder” är inte nytt. Om jag inte missminner mig så har författaren Mark Twain uttalat att ”det finns idéer som är så dumma att endast en intellektuell kan tro på dem”.

  Gilla

 23. VX skriver:

  EU-länder kom 2004 överens om elva grundläggande åtagande I fråga om integration, bl.a. frånsägs all asymmetri mellan värdsamhället och nykomlingar. Inga privilegier ges åt européer eller deras arv. Alla kulturer har samma medborgarskap. Det finns inget erkännande av någon väsentlig europeisk kultur som skulle vara lämplig att bevara.

  I Frankrike, Tyskland och Sverige blev de ny reglerna snabbt tydliga i den växande tillströmningen av en radikaliserad muslimsk befolkning. Invandrarna behövde inte ”anpassa sig” och de är fria att reproducera sina religiösa och kulturella vanor. Samtidigt beordrades de ”infödda” att acceptera de förändringar som skapats av invandring. När motståndet ändå ökade började ett politiskt och medialt maskineri kriminalisera deras ”rasistiska” uppträdande och förmenta intolerans.

  I den nya invandrarförordningen förväntas värdbefolkningen göra plats för nykomlingen och betala priset för något som inte kan beskrivas som en ”integration” utan en acceptans för en påtvingad samexistens.

  https://sv.gatestoneinstitute….

  Ut ur EU nu!

  Gillad av 2 personer

 24. Höga kusten skriver:

  Som så många gånger förr, på Det Goda Samhället, kan två krönikor, publicerade samma dag, med behållning läsas parallellt. Så även idag. Dagens krönikor tar spjärn från två olika utgångspunkter, men förenas i försöken att förklara vår egen samtid. Patrik närmar sig individen från ett globalt perspektiv. Stefan närmar sig samhället, sett från den enskilde individens horisont. Båda söker en förklaring till pågående samhällsförändringar och strömningar inom en befolkning.

  Tillsammans får de båda krönikorna en att fundera. Svårigheterna blir då att tankemässigt koka ned ytterst komplexa samhällsfenomen, till något enkelt och lättförståeligt. Och den tanken blir plötsligt central för mig. Hur skall enskilda väljaren och samhällsmedborgaren överhuvudtaget få ordning på sina egna tankar, när de intellektuellas förklaringsmodeller inte mäktar med att övertygande förklara de samhällsströmningar som pågår i världen, inklusive de i Sverige.

  Hur skall enskilda väljare kunna resa sig ur sitt eget vardagslivs olika bördor och krav, och plötsligt avkrävas en större analysförmåga än vad de intellektuella mäktar med – trots att många av dem får möjlighet att vika mycket av vaken tid till att fundera och analysera, och dessutom ofta får betalt för det.

  Människan är ytterst en emotionell varelse, trots sin intelligens. Hon känner efter. Lyssnar till sina egna känslor. Hon vet när hon trivs och vantrivs. Intellektualiseringen travar ofta långt efter känslorna. Känslor är evolutionens sätt att ta effektiva genvägar. De vilar på årmiljoner av livsavgörande val, som miljontals individer gjort, och som därför visat sig vara effektiva. Känslor kan betraktas som effektiva algoritmer, vässade av evolutionens vassa bila.

  Att pressa in fötter i allt för trånga skor känns aldrig bra. Att uppleva mer av otrygghet vill ingen människa. Att ständigt överraskas av nya hot är klart oangenämt. Att oroa sig över den egna framtiden gnager på självtilliten. Att inte riktigt lita till att egen ålderdom och barnens framtid får vila ut i trygghet, kan aldrig emotionellt vara riktigt hälsosamt.

  Hur intelligent och rationell människan än ser sig, följer hon i hög utsträckning sina egna känslor. Vad vi antagligen ser, hos allt fler människor, är ett känslomässig svar på en allt otryggare tillvaro. Människor känner att politikers olika prioriteringar inte gynnar den egna tryggheten och ens välbefinnande. De svårigheter och problem politikerna döper om till utmaningar, känns mer som hot, och upplevs absolut inte som hälsosam för den egna levnaden.

  En överflödets och överdådens materialism faller platt till marken om inte bastryggheten i livets centrum kan upprätthållas. Politikernas idéer och lovsång till det ekonomiskt rationella kanske missar stora delar av människan själv. Det räcker inte enbart att prioritera ekonomiska optimeringar, om man samtidigt glömmer det lilla utsatta livet, och dess behov av skydd.

  Att utifrån tvinga på människor en EU-identitet, känns inte relevant. Människan är både rationell – och emotionell – utvecklad för det intima livet. Och ofta hamnar rena känslor bakom ratten. Och handen på hjärtar – vem väljer egentligen livskamrat efter helt rationella motiv? Och ändå utgör just det valet ett av det mest avgörande man kan göra. Kanske har politikerna glömt av den emotionella människan. Rentav kärleken själv – både till nära och det egna livet.

  Gilla

 25. Linden skriver:

  Politikerföraktet ökar. Respekten för politiken har gått förlorad, moderaten T Juntunen skriver att många är desillusionerade, förtroendet, och tilliten är borta. Dessa ord beskriver det politiska klimatet i Sverige väl.
  Vi bör ställa oss frågan vad som händer när folk tappat tilltron inte bara till enskilda partier utan till politiken i stort. Där är vi alltfler som hamnat.

  Förtroendet för huvudkandidaterna som statsminister i nästa val är lågt.
  Vare sig Batra eller Löfven vill åstadkomma några förändringar på riktigt.
  De vill egentligen bara två saker: regera och bevara status quo och ta en eller annan ny skatt.
  Regeringen och alliansen lyckas inte komma överens om de åtgärder som behövs.
  Krisen i skolan , bostadskrisen eller Polisens alarmerande oförmåga att hantera den skenande grova brottsligheten. De skyller bara på varandra.
  Viljan att ge och möta sakargument verkar försvunnen.
  Nu handlar politik om att etikettera motståndaren.
  Det parlamentariska samtalet har gått i baklås.
  Alltfler känner att politikerna vi valt inte är vuxna sin uppgift.

  Samhällsproblemen får missnöjet att växa.
  Motpol

  Gilla

 26. dolf skriver:

  Jag ser ”tänka rätt” inte som en uppmaning att ”tänka goda tankar” utan som en uppmaning att tänka logiskt och stringent och tänka så att man kommer fram till korrekta slutsatser. Befintlig genusvetenskap är utmärkt exempel på att tänka fel.

  Gillad av 1 person

 27. Lars skriver:

  Min sanna erfarenhet av svenska sk intellektuella är att de oftast är under av grotesk anpasslighet,opportunism och ren feghet.I det svenska universet är det bl a Czeslav Milosz ”Ketman” eller varför ej ”Ketwoman” som jag kommer att tänka på.”Ketman” förekommer i Milosz ”The Captive Mind” (1953) och speglar i sin person de intellektuellas psykologiska anpassningsmekanismer till Stalinismen.Det läge vi nu har i Sverige med ”rightthink”,”rightspeak” och en bisarr skräck-och-fasa-atmosfär är i grunden stalinistisk.Avböner,”hemliga” tankebrottsrättegångar,”uthängningar”,”ompositioneringar”,bankrutteringar etc är stalinistiska företeelser.Ironiskt nog är en namne till den fruktade folkkommissarien Volodarski – som väl 1917 lär ha utbrustit ”Jag vill se blod!Mycket blod!” -nu sedan länge Storinkvisitor då det gäller frågor om tankebrottslighet knuten till pressen och kulturen i Sverige idag.I sitt verk anknyter Milosz till psykologiska anpassningsmekanismer men visar även på hur anpassligheten -dubbelspelet-kan utvecklas till en absurd ”konst”.Rätta åtbörder,rätt tonfall,precis rätt floskler,rätt mimik etc.Allt det där som de fega svenskarna -och i ökande utsträckning svenskorna-är så bra på.Lite Kafka,lite ”Processen” och lite ”Slottet” är det nog över ”det hele”.Svenskarna-och svenskorna-är verkligen skrattretande och löjeväckande men vill helst ej påminnas om detta faktum.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.