Är allt globaliseringens fel?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det statliga Globaliseringsrådet inom utbildningsdepartementet formulerade sig så här:

Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet.

Jag var på ett intressant seminarium där det amerikanska presidentvalet diskuterades. Efter ett tag upptäckte jag att praktiskt taget alla, jag också, hade globaliseringen som övergripande bakgrundsförklaring till den rörelse som sveper över världen i form av Brexit, Trump, kanske le Pen i nästa ödesval, kanske sverigedemokraterna i ett senare. Denna förklaring är desto mer elegant som de nya antietablissemangsrörelserna definierar sig själva nationalistiska och talar exempelvis om ”America first” och kallar sig ”Sverigevänner”, kort sagt att det handlar om en kamp mellan nationalism och globalism.

Det förklaras av framstående människor att globalismen alienerar växande väljargrupper eftersom den ska ha lett till att jobb försvunnit från de traditionella industriländerna och till att inkomstfördelningen blivit alltmer ojämlik. Därför, hävdas det, röstar folk på Trump och Brexit.

Jag förnekar inte att frihandeln och kapitalets fria rörlighet sannolikt lett till att en del jobb flyttats utomlands och att detta på sina ställen i USA säkert lett till arbetslöshet. Ej heller bestrider jag att de rikas inkomster under de senaste decennierna kommit att växa som andel av BNP samt att de rikas andel av ländernas totala förmögenheter troligen också ökat (även om jag tror att detta beror mer på börsutvecklingen än på globaliseringen, men det där är knepigt, så jag fördjupar mig inte i det).

Men när jag satt där på det intressanta seminariet slog det mig att jag egentligen inte tror att ökad världshandel och fria kapitalrörelser och en sammanflätning av de nationella ekonomierna är den rätta förklaringen till Trumps och Brexits och Jimmie Åkessons dragkraft. Jag har aldrig mött någon som sagt exempelvis att ”jag kommer att rösta på sverigedemokraterna för att den svenska importen är så stor” eller ”om kineserna ska fortsätta att sälja billig elektronik på det här viset så blir det Jimmie nästa gång”.

Nu kanske du säger att det inte är kinesisk elektronik som retar folk utan somaliska migranter, men det är inte folkförflyttningarna som avses när man talar om globalisering, utan just om internationell ekonomisk integration. Minns den numera rätt avdomnade antiglobaliseringsrörelsen Attack från milleniets början. Den bestod av aktivister som hatade kapitalismen och liberalismen men som veterligen aldrig hade några invändningar mot migration. Jag skulle gissa att det var just det gänget som gick med i ”Refugees Welcome” när Attack-rörelsen fick pyspunka.

Men varför är det så vanligt att skylla Trump och Brexit på globaliseringens påstådda skadeverkningar? Har jag en teori eller har jag en teori? Jag tror att detta är de olika nationella etablissemangens list för att slippa ta itu med sig själva.

Vad är det egentligen som får folk att rösta på en sådan som Donald Trump eller Jimmie Åkesson? Vi kan ta några svenska exempel. Att Grand Hotels VD anser sig behöva göra en pudel för att sverigedemokraterna fått hyra festsalen. Att Södertörns brandförsvar tummar på kompetenskraven för brandmän för att kunna anställa fler kvinnor och migranter. Att romer får härja fritt och skräpa ned i parker. Att staten låter HBTQ-certifiera sina myndigheter. Att rättskaffens medborgare ska bli hållna för brunråttor som bör gasas ihjäl för att de har synpunkter på svensk politik. Att polischefen hellre ömkar mördare än mordoffer. Att bilhatande miljöpartister gräver upp hela Stockholm så att bilar inte ska kunna ta sig fram.

Det som verkligen irriterar folk har inte med frihandeln att göra. Det som upprör är den politik som förs av de nationella etablissemangen. Sådant vill etablissemanget förstås inte kännas vid så de hittar på att medborgarna är arga över utrikeshandeln. Reglerna för internationell handel, internationella investeringar och kapitalflöden är liksom inte något som bestäms av den nationella politiken, utan av internationella organisationer långt borta. ”Organ som arbetar för en ökad globalisering är bland andra EU, FN och Världsbanken”, säger Wikipedia.

46 thoughts on “Är allt globaliseringens fel?

 1. Jan Wignell skriver:

  Låter som en rimlig analys av svenska politikers försök att distansera sig från den inhemska problematiken.
  En ekonomisk globaliseringen riskerar att skapa nationella påfrestningar då kapital ,varor,tjänster och produktion kan röra sig mer fritt internationellt , medans arbetskraften och konsumenterna är mer geografiskt budna. Att vi kan konsumera billigare uppvägs inte av hotet eller rädslan av att förlora en anställning. Alltså , globalisering är bättre för det ekonomiska etablisemanget än för medborgare i konkurrensutsatta nationalstater.
  Som du skrev så är nog dock inte det den primära orsaken till att globaliseringskarfterna har motvind. I sviterna av krig i Mellanöstern, så har ju stora flyktingströmmar skapats som påverkat mängden asylsökande i Europa och i Sverige . Då välfärdsstaten är knuten till landets gränser och att dess trots allt begränsade resurser ska fördelas på en växande grupp i samhället som är beroende av den , så får det väl ses som rationellt att en växande opinion vill skydda vårt samhällskontrakt och dess fortlevnad genom att motsätta sig att det belastas alltför hårt, alltså blir konsekvensen ett växande behov av kontroll av gränserna och asylinvandringen. Både globaliseringen och flyktingströmmarna blir då krafter i samma riktning som motsätts i form av ökad nationalism .
  För att skapa förutsättningar för en globalisering behöver man ha opinionen med sig och då behöver man reglera globaliseringens negativa bieffekter med lagstiftning och mer likvärdig internationell beskattning av företag så att den också blir ett mer attaktivt alternativ för en majoritet av befolkningen.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är inte krig i Mellanöstern som har skapat immigrationstrycket, utan de muslimska staternas kompletta misslyckande på de globala marknaderna. Globaliseringen är utlösaren, men inte orsaken. Krigen har härjat oavbrutet under mycket längre tid.

   Gilla

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Brilliant analys!

  Lägg till att begreppet mänskliga rättigheter måste omdefinieras, så att de rättigheter som kräver att någon annan betalar benämns vid sitt rätta namn – medborgerliga rättigheter.

  Och vilka medborgerliga rättigheter en somalier skall ha bestäms av lagstiftande församling i Somalien, på samma sätt som vår riksdag beslutar över svenska medborgares medborgerliga rättigheter!

  Liked by 3 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Vilken utomordentligt bra idé; att enbart använda uttrycket ”mänskliga rättigheter” för det som ibland kallas negativa rättigheter; dvs frihet från dödsstraff, tortyr, religiöst tvång, åsiktsförtryck mm. Rätten till bosättning, sjukvård, skola, försörjning vid sjukdom, ålderdom, handikapp, arbetslöshet mm bör självklart betecknas Medborgerliga rättigheter – de förutsätter ju ett kollektiv, i Sverige en stat, som finansierar dessa rättigheter.

   Att ingen har tänkt på detta förut (eller om det är ett gammalt förslag, att det är så okänt). Låt oss börja här på DGS, när vi skriver artiklar eller kommentarer!

   Uttrycket ”allas lika värde” blir också mycket lättare att hantera om man gör denna distinktion. Mänskliga rättigheter rör alla individer inom mänskosläktet. De som värnar detta lika värde är beundransvärda och kan fortsätta sitt arbete utan att känna att de på något sätt lägger bördor på andra än sig själva. Och skulle man vilja utsträcka medborgerliga rättigheter till nya grupper är det helt OK, det är uppenbart att man förespråkar att kollektivets medlemmar tar på sig nya bördor, vilket kan avgöras i kommande val.

   Liked by 1 person

 3. Kim skriver:

  Exakt så! Folk upprörs inte av kapitalflöden och investeringar mellan länder – de upprörs av vad de ser och upplever i sin egen vardag. När politiken har kidnappats av föreställningar som inte får ifrågasättas och dessa börjar ta sig uttryck i allt mer absurda beslut vet människor tillslut inte vart de ska rikta sin frustration. När den Okränkbara Ideologin skapar större och större oreda i människors liv ser de ingen annan utväg än att revoltera via valsystemet. Folk längtar tillbaka till det sunda förnuftet.

  Liked by 1 person

 4. tomas skriver:

  Jorden håller på att överbefolkas. Resurserna räcker inte till för alla. Från början var det väl tänkt att dom välutbildade från fattiga länder skulle emmigrera till den rika världen och därmed skulle de fattiga samhällena successivt dö ut. Men idag är det så billigt att förflytta sig över hela jorden, så nu har de fattiga råd att bege sig till den rika världen och vi får fortsatt överbefolkning… Välfärden hotas, detta tror jag upprör befolkningen i den rika världen…
  *
  “Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”. – Henry Kissinger

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   När Globalisterna fått full kontroll,
   då börjar mao reduktionen av befolkningen…

   Utrensning av de improduktiva!
   Pensionärerna förstås)

   Tänk om vi istället försökt hålla tillbaka ökningen?

   Det vurmar Mp aldrig för konstigt nog,
   det största miljöproblemet av Allah.

   Nazismens ideologi har då till slut segrat,
   påhejade o med hjälp av de kapitalstarka…

   Upphör vi någonsin att förvånas,
   över människans girighet?

   Liked by 1 person

 5. Christer L skriver:

  ”Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering.”

  Genom att hela världen blivit en stor by helt plötsligt har enorma problem uppstått med de ”mjukare begreppen”, politikerna hinner inte alls med i utvecklingen. Invandringsdebaklet är bara början. Eftersom oförmågan att lösa dessa problem sätter de i ansvarig postion i dålig dager, vill man gärna förespegla hanterbara proportioner.

  Att tala om globaliseringen som något positivt och naturligt är ett enormt misstag. Det borde finnas en sorts hastighetsbegränsning här. Nästa fas blir datoriseringen, som kommer att förstärka mänskliga frågor, så kallade mjuka begrepp, som man för närvarande gör allt för att avfärda.

  Meningen med livet, sådana saker. Om samhället inte alls behöver oss, sådant trams. Ta det här med Zara Larsson härom dagen om gamla människor: – kan de inte bara dö alltså! Så att allt det unga och nya, som globaliseringen, slipper detta efterhängsamma förflutna. Det är naturligtvis ett skämt, popsångerskan vill se det lustiga i det hela. Ska den datoriserade mänsklighetens behov av meningsfullhet uppfyllas av popsångerskan så ligger hon ju bra till, och därav hennes uppsluppenhet. Men kanske inte så bra för mänskligheten.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Det är naturligtvis ett skämt,”

   Säker på det?

   Hörde, för inte allt för länge sedan, en ung man som ringde till Täppas och önskade samma sak. Vi gamlingar var det enda hindret för att han skulle få sitt paradisiska, multikulti globala samhälle. Täppas verkade hålla med. ”Enda problemet är svenskarnas rasism”, som sagt.

   Gilla

 6. Jan Ahlström skriver:

  Tack, så bra skrivet.
  Strutsmentaliteten genomsyrar sedan länge etablissemanget , hög tid att vakna upp och se verkligheten som den är.

  Gilla

 7. sldy skriver:

  Jag vet med mig själv att det är det intellektuella förfallet och att försvaret mot vansinnet försvunnit som retar mig mest, det är hat mot 1984. Det är detta som öppnat för massinvandring och islamisering, ondskan på jorden ursäktas, i det egna grannskapet.

  Men jag upplever globaliseringen på nära håll, dess andra fas folkomflyttningar, och jag talar inte om de fattiga migranterna utan om de kompetenta som företagen suktar efter. Jag är själv en del och orsak till det, men allt är inte gott. Visst är det så att billiga varor från kina är av ondo, de extra vinsterna koncentreras till toppskiktet, en CEO tjänar nu xxx gånger mer än än arbetare som ligger på samma nivå, om han har ett jobb, samtidigt som kineser ser samma effekt. Mekanismen är dold så folk kanske inte röstar endast av denna anledning men visst spelar det roll att man nu kan utnyttja arbetare i Kina utan några rättigheter alls. Jag tror detta gått för långt. Men, det finns en ytterligare komponent, det är att människor blir utbytbara, även de med MBA. Det finns alltid någon i världen med en bättre CV som är billigare, därför fråntar globaliseringen företagen från ansvaret att lyfta samhället de verkar i och utbilda nödvändig arbetskraft. Varför har företagen inte varot mer vokala om skolans förfall? Varför har de inte startat Ericsson academy? För att det finns alltid en ny cv om hörnet och man kan ju alltid flytta utvecklingsavdelningen.

  Så i globaliseringens spår blir alla utbytbara och ingen kan känna sig trygg, därför röstar folk Trump, utöver att de är trötta på att höra om postmodernt vansinne varenda dag. De enda med trygghet är de som verkar i postmodernismens anda, politiker och mediafolk.

  Liked by 2 people

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det ligger mycket i resonemanget. Frihandel kan inte sägas ha skadat någon, tvärtom är det en av de viktigaste förklaringarna till materiellt välstånd. Men det måste väl ligga något i tänkandet om globaliseringens negativa effekter? Jag kan tänka mig att en del ser osunda samband mellan starka ekonomiska intressen och internationella institutioner ibland av korruptionsliknande karaktär. En del kan också irritera sig på att man i nationell politik missbrukar kopplingen till internationella institutioner, något som inte minst förekommer i Sverige, där exempelvis FN-konventioner nästan automatiskt upphöjs till lag. I en del medlemsländer inom EU anser man att EU-byråkraterna gått för långt med att lägga sig i olika saker samtidigt som man inte sköter sin grundläggande uppgift.

  Gilla

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Glöm ej Etablissemangets Agenda 2030 att utplåna nationalstaterna,
  för att skapa en världsregering, som ej är folkligt styrd!

  Välståndet som Globaliseringen gett, har fördelats allt skevare i väst.
  De rika o superrika får det bättre, vanligt folk låg ökning,
  de fattigaste, typ många pensionärer allt sämre relativt!

  Ex svenskt existensminimum på under 4 700 plus hyran sprallar man ej på!

  Där ligger den gravade hunden,
  liksom att Integrationstanken INTE fungerar,
  ej kan e helt enkelt ej avses fungera!

  Invandring är ej huvudproblemet i sig,
  kulturskillnaderna är boven i dramat,
  därför fungerar integrationstanken ej NÅGONSTANS I VÄRLDEN.

  Kvinnosynen i Sverige blir ett allmer växande problem,
  med ensidigt patriarkalt dominerade kulturer nästan kvar på medeltiden!

  Assimilering krävs för att hålla ihop länderna,
  INTEgration är Elitens VERKTYG,
  för att avsiktligt montera ner nationalstaterna!

  Soros tydliga Agenda är att splittra USA,
  som spjärnar emot Agendan,
  att skapa överstatliga organ/världsregeringar!

  Han avlönar protestanterna,
  som härjar runt på gatorna, istället för att vara i skolan…
  Liksom Black Lives Matter rörelsen,
  för att ta några exempel!

  Uppmanar Obama o Clinton sina huliganer att sluta?

  I don’t think so)

  Gilla

 10. oppti skriver:

  Klimatfrågan är en av dessa internationella frågor där vi inte anpassar oss till globala verkligheten.
  Vi skall gå före.
  Vilket ger oss smutsig import av varor som tillverkas i länder med verkliga miljöproblem och fattigdom.
  För livsmedel har vi framgångsrikt myntat ”ät Svenskt” eftersom djuren har det bättre här.
  Köp Svenskt -eftersom vi har det bättre här-är otänkbart.
  Men kanske bör vi inte gå före och tvinga ut tillverkningen genom hårdare krav här!

  Gilla

 11. larslindblog skriver:

  Globalisering..då tänker jag på att Svenska Posten har köpt ihop sig med den Danska posten, till vad nytta ? Varför har SCAN Finska ägare ? Varför har vi VALIO:s Finska mejeriprodukter i Sverige ? Varför kan Finland priskonkurrera med Finska burhönsägg ? Varför ägs enda tillverkaren av handfat , WC mm, IFÖ av utländska ägare ? Varför ägs Skånemejerier av Fransmän ? Varför sålde Svenska staten Absolut Vodka till Franska Pernod? Findus..vem äger det ? Hela produktionen av ärtor flyttas till Tyskland och Bjuv blir ytterligare en krisort.
  Däcktillverkaren Continental var lönsam men flyttade till Polen för att göra ännu större vinst.
  Så där kan man hålla på i evighet…allt är utsålt , reat och bortslumpat . Våra elledningar sålda , kommunala kraftstationer sålda .. hå-hå-ja-ja ….vi har inte mycket att glädjas över..

  Liked by 3 people

 12. Gert B. skriver:

  Kan synas vara utanför ämnet, men detta är också ett ämne med hög retfaktor hos antietablissemangspersoner. Idag säger Ygeman att svenska kustbevakningen ska fortsätta sin insats på Medelhavet inom Frontex verksamhet. Ygeman : ”Det är en gränsbevakningsoperation, men den gränsbevakningsoperationen har lett till att över tiotusen människor har kunnat smugglas till Europa”.
  Hoppsan, nu ser jag att avslutningen ska vara : tiotusen människoliv har kunnat räddas.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Sverige har väl de facto uppmuntrat många fler att riskera livet på Medelhavet?

   Mindre risk det finns, fler riskerar då livet, i allt sämre flytetyg,
   den ekvationen kan väl tom en 8e klassare räkna ut,
   som ej klarat PISA provet…

   Sveriges regering är medskyldiga till drunkningsdöden inser väl Allah!

   Gränsbevakning är väl det absolut sista det handlar om…
   Då hade man väl återsänt dem till utseglingshamnen???

   Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   Om de ändå hade kört dem tillbaka, till den kust de kom ifrån, då hade verksamheten upphört över en natt!

   Genom att ta över transporten uppmuntrar de bara verksamheten och blir en del av affären. Smugglarna tankar ju bara sina flottar med tillräckligt bränsle för att nå fram till dessa ”gränsbevakare”.

   Liked by 1 person

 13. Tomas Lenke skriver:

  Helt enig med dig att det finns mer närliggande utmaningar dvs problem än globalisering.

  Men i Porters ”competitiveness of nations” framhålls vikten för avancerade länder att röra sig framåt i värdekedjan för att behålla sin konkurrenskraft i en globaliserad värld varför skolresultat är avgörande. Finns en del att göra inom det området…

  Gilla

 14. Erik skriver:

  Så sant, så sant, och vi kan inte bli av med denna klass av människor som rör sig i ett parallellt universum och ivrigt skall uppfostra oss.

  Vad tusan kan vi överhuvudtaget göra? De äger ju hela systemet med partiorganisationer och partistöd.

  De har gjort sig oåtkomliga.

  Liked by 2 people

 15. underhunden skriver:

  Läs Lars Bern blogg anthropocene.live så kommer du att hitta bra förklaringar på hur globalisering hänger samman med det du tar upp som folk stör sig på.

  Hrlt kort är det samma klick oligarkin som driver globaliseringsagendan som också driver all galenskap som har med genusvetenskap och annat att göra.

  De söndrar och härskar helt enkelt. Mycket handlar om att minska tillit, slå sönder nationalstater och minska medelklassens inflytande.

  underhunden

  Liked by 2 people

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror detta är korrekt analys. För Sverige har globaliseringen huvudsakligen varit positiv genom att såväl näringsliv som förvaltning effektivt har kunnat anpassa sig. Problemet är i stället radikaliseringen av det politiska och intellektuella livet som numera fått en närmast orwelliansk form med sitt newspeak och sina internetbaserade skamdomstolar. Den intellektuella likriktningen inom universitetsvärlden fortlöper i rasande takt. Orsaken är sannolikt att det finns mer resurser än begåvningar och att de verkliga begåvningarna flyttar sina bopålar till universitet där genialiteten belönas och inte den likriktade medelmåttan.

  Liked by 1 person

 17. Fredrik Östman skriver:

  Det som ligger bakom det du har observerat är att det som kallas ”mitten-vänstern” i Västvärlden har kommit undan med att kalla okontrollerad och subventionerad massinvandring för ”globalisering”. I denna bemärkelse är ”globaliseringen” orsak till missnöjet.

  Det som kallas ”mitten-höger”, och som består av pekunjärliberaler och tidigare var borgerlighetens vänsterflank, har tillåtit vänstern att festa upp alla pengarna som världshandeln genererat. De vill ha pengar men vet inte varför. De har aldrig intresserat sig för laglighet och procedurella frågor. Därför accepterar de den okontrollerade och subventionerade massinvandringen som ”globalisering”.

  Liberalernas alienation har lett till vänsterns alien nation.

  En längre förklaring har jag deponerat här:

  https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

  Gilla

 18. Staffan Persson skriver:

  Det kan vara kombinationen av okontrollerad migration och politisk korrekt överbyggnad som ligger bakom denna svängning i opinionen,inte(ny)fattigdom i sig.Folk förväntas göra stora uppoffringar för ekonomiska migranter som kallas flyktingar,och får samtidigt höra att de borde skämmas om de ens undrar vad som pågår.Gudmundsson citerar i svd 15.9 en undersökning om postkodkopplingen som pekar åt detta håll,och Erik Torstensson(L) tar upp något liknande i ”Det var inte de fattiga som gav Trump segern”.Han har bott 8-9 år i USA.Själva globaliseringen har blivit implicerad sekundärt genom att det finns en lös koppling fria kapitalströmmar/fria migrationsströmmar,men den är nog överdriven.

  Gilla

 19. Lasse W skriver:

  Det är en bra fråga. Jag tror inte globaliseringen i sig är av ondo. Jag har själv en gång gillat den. Det är flyktinginvandringen som är problemet. Som ställer hela det moderna projektet på ända. Hade EU kunnat skydda sina yttre gränser bättre skulle vi sluppit den här situationen. Ansvaret ligger tungt på ett antal toppfigurer som Barroso, Juncker, Bildt, Blair och Sutherland med flera. En generation politiker som lät sig övertygas om att en befolkningsökning skulle vara bra för den ekonomiska tillväxten, ett budskap som trumpetats ut i Davos och Bilderberg. Det var också i den vevan vi fick höra att en ökad invandring behövdes för att rädda de svenska pensionerna. Det var då grunden lades till flyktinganstormningen till Tyskland och Sverige förra året. EU framstår inte längre som attraktivt för länder nära Ryssland som Bulgarien och Moldavien. Korten har spelats mycket illa av ledande politiker.

  Liked by 1 person

 20. Yvonne Rosenthal skriver:

  Instämmer i nästan allt . Kanske kan man tala om ” Gränslös global idioti” ? Eller är idiotin mer lokal trots epitet ” global”? Vilka länder utöver Sverige har så medvetet gått in för att barn i skolan ska inget lära utöver ” värdegrund”? Vilka universitet och i vilka samhällen lägger man ner ofantligt mycket tid på att genuscertifiera & HBTQcertifiera toaletter, snöröjning, akutsjukvård, tandvård på bekostnad av sjukvård, tandvård, snöröjning o.s.v?? var satsas 100-tals miljoner motsvarigheter till Vinnova på att göra smakliga larvburgare och insektspannkakor… Avslutningsvis: Putin satsar miljarder på elitläger för unga…

  Gilla

 21. Jonas skriver:

  Nu gör du det enkelt för dig, precis som de du anklagar.
  Jag är emot globaliseringen och etablissemanget som ligger sked med storföretagen. Politikerna låter företagen flytta ut tillverkningen till låglöneländer helt utan kostnader och de som förlorar är vi som står kvar utan jobb. Samma låglöneländer förstår globaliseringens negativa effekter och har satt upp höga strafftullar på importerade varor medans våra mutade politiker hävdar att det inte går att svara med samma tullar här.
  Låt företagen skatta för löneskillnaden om de väljer att lägga tillverkningen i ett låglöneland där de kan utnyttja befolkningen och betala slavlöner.

  Liked by 1 person

  • Bengt skriver:

   ”Låt företagen skatta för löneskillnaden om de väljer att lägga tillverkningen i ett låglöneland där de kan utnyttja befolkningen och betala slavlöner”.

   Innebär detta att du är beredd att betala flerdubbelt mera än i dag på exempelvis H & M när du handlar kläder? Eller på Biltema när du handlar delar till bilen? Det är ju konsekvensen av ditt resonemang. Svarar du ja är du värd all respekt!

   Gilla

   • Jonas skriver:

    Ett mycket sent svar men för min inre ros skull… 🙂

    Jag väljer redan idag bort billigt producerat skräp på Rusta, och liknande kedjor, och köper lite dyrare med bättre kvalitet. Allt konsumerande av billiga skitprodukter, som fåniga solcellslampor i trädgården, mejslar som går sönder och slipmaskiner som brinner efter ett par timmar, är materialförstöring och jag skulle inte ha några problem om den minskade.

    Gilla

 22. Gösta Walin skriver:

  En farlig konsekvens av ”globalisering” kan vara att ledande politiker inte längre är lojala med det egna landet. Jag misstänker att de som ställt till invandringspolitiken kallt räknar med att efter politiken leva vidare i ett annat land som åtminstone har en fungerande nattväktarstat. Jag är övertygad om att t ex Tage Erlander, statsminister under många år, alltid hade landets väl och ve som riktmärke. Jag tror inte att tanken att fly landet någonsin dök upp i hans huvud. Man kan alltså säga att den usla inrikespolitik som Patrik pekar på åtminstone delvis är en konsekvens av globalisering. Hur vi skall kunna hitta och välja politker som är obrottsligt lojala med Sverige är en svår fråga, speciellt som sådan lojalitet förmodligen anses vara liktydig med rasism, fascism eller nationalsocialism.
  Gösta

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ruinfeldt hade nog tanken att emigrera till USA…

   Där fanns belöningen att casha in,
   för väl utfört destruktionsarbete av nationen Sverige!

   Men Donald grusade planerna grymt)

   Gilla

 23. Bo W skriver:

  Som jag fattat saken handlar det egentligen om skillnaden mellan globalisering och internationalisering. Det förra vill sudda ut nationella gränser och kulturer och skapa en ”överstatlig gegga”. Det senare vill kombinera internationellt handelsutbyte med värnandet av de nationella gränserna och deras olika kulturer.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Då är internationalisering att föredra!

   Nuvarande VOLYMER är helt ohanterbara,
   speciellt när det ej handlar om ASSIMILERING!

   Ta skeden i vacker hand, dit Du kommer!
   det hade vi fått göra…

   Gilla

 24. Hedvig skriver:

  Ja, varför har jag, välutbildad fyrtitalissa, storstadsbo och i det stora hela vidsynt och liberal, börjat rösta på Jimmie Åkessons parti, SD?

  När jag läser Patrik Engellaus citat ur det statliga Globaliseringsrådets skrivningar och wikipedias artikel (länk nedan) om globalisering, ser jag att det är så mycket mer än
  ”handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder” som avses med globalisering.

  ”Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering.” Dvs – egentligen ALLT mänskligt liv!

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Globalisering

  Nationalstater ses som hinder, som de aktiva globaliseringsivrarna anser bör rivas ner. Från vänster till höger anser många av våra ledande politiker att begreppet nationalism är ett fult ord, som enbart ”onda” människor fortfarande eftersträvar. Att det finns en god demokratisk nationalism, där yttrande- tryck- och mötesfriheter utgör en grundsten, tycks vara bortglömt.

  Globalisering i den utsträckning som vi ser idag är ett starkt hot mot våra västerländska demokratiska stater, som inte längre har några effektiva verktyg att moderera de starkt negativa effekterna av dagens och morgondagens globalisering.

  Jag tycker nog att Patrik Engellau har en alldeles för nonchalant attityd till USA-medborgarnas generellt sett försämrade ekonomi:
  ”att frihandeln och kapitalets fria rörlighet sannolikt lett till att en del jobb flyttats utomlands och att detta på sina ställen i USA säkert lett till arbetslöshet.”

  I själva verket har en majoritet av USA:s befolkning fått det ekonomiskt sämre och en liten ekonomisk elit har blivit ännu rikare.

  Läs t ex SvD Näringslivs söndagsintervju med Elisabeth Walentin, amerikansk demokratisk politisk kommentator men uppvuxen i ett republikanskt hem i en förort till det väletablerade Boston. Hennes barndomsvänner som är t ex lärare och tandläkare har pga försämrad ekonomi tvingats flytta en timme längre bort från Boston.

  Eller läs artikeln ”American Political Decay or Renewal? The Meaning of the 2016 Election” i forreignaffairs.com av Francis Fukuyama, som också konstaterar att de flesta amerikanare under de senaste årtiondena fått det socialt och ekonomiskt sämre.

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   Jag kan bara hålla med Hedvig. Frihandel i all ära. Som mycket annat bra i lagom dos. Frågan är bara vem som kontrollerar doseringen. Nu bortser jag helt från migrationsproblematiken. Man kan faktiskt behandla frihandelsfrågan utan att snegla på just migrationsproblematiken.

   Livsmedel, som exempel. Hedvig nämnde Bjuv i sammanhanget. De stora livsmedelsproducerande länder, som dessutom ofta struntar i miljö, djurhållning, antibiotikaanvändning, bekämpningsmedel m m, de är givetvis intresserade att bli av med sitt överskott på världsmarknaden. På det här området är USA pådrivande. Ohejdad frihandel på livsmedelsområdet betyder att en stor del av det svenska jordbruket får läggas ned. Det har vi möjligen råd till med avseende på vår handelsbalans. Men det skulle leda till sekundäreffekter, som är förödande för en stor del av den svenska landsbygden. Med kostnader som skulle komma att bokföras någon annanstans än just under huvudtiteln frihandel. Och var händer i en krissituation. Just nu är/var (tills Trump nyligen dök upp på scenen) många av våra frihandelsvänner heta Natoanhängare som hejade på västs drev mot Ryssland. Tänk om det hade blivit allvar. Varifrån skulle maten till 10 miljoner tas?

   Kontentan är, att det går inte att behandla en fråga i taget. Somliga frågor är så komplexa, att de helt enkelt inte kan belysas hjälpligt på två, tre sidor.

   Liked by 1 person

 25. Vx skriver:

  Eller varför får inte svensk ungdom bostäder?

  Liberalen och välfärdsforskaren Andreas Bergh:
  Denna höst har det flera gånger rapporterats att svenska kommuner köper bostadsrätter för att hyra ut till nyanlända flyktingar. Tidigare har kommunerna kritiserats för att flyktingar ges förtur i kommunala bostadsköer. Samtidigt oroar sig våra beslutsfattare för ökad främlingsfientlighet. Även den som är luttrad av den svenska politikens egenheter kan med fog fråga sig vad tusan vi håller på med …

  När vi väljer att … erbjuda en säregen kombination av bidrag och offentliga åtgärder krånglar vi till det …
  Just nu är bostadsrättsägare vinnare när kommunernas jakt på flyktingbostäder ökar priserna. De som letar enkelt och billigt boende i den kommunala bostadskön har det tuffare …

  I Sverige försöker vi nu att mer eller mindre bokstavligen pressa in de nyanlända i existerande bostäder och arbetsmarknad. Vi gör det verkligen inte lätt för oss.

  Liked by 1 person

 26. Björn skriver:

  Hur ska notan fördelas, om världens alla medborgare kan röra sig fritt mellan länder och kräva sina ”rättigheter” varhelst de behagar? Genom nåt slags världs-skatteverk?

  Liked by 1 person

 27. Christer Carlstedt skriver:

  Jag har nämnt det tidigare, men det tål tydligen att upprepas.

  Ingen produkt har någon som helst annan kostnad än den som uppkommer då någon bearbetar något. Järnet i berget kostar inget förrän någon börjar bryta malmen.
  Bomullen står där och växer och kostar inget förrän någon börjar skörda.

  Alla kostnader är människodrivna.
  En produkts kostnad består av ren produktion men även den mentala kostnaden för att någon ”tänker ut den”.

  I Sverige ligger vi i ett markant underläge eftersom vi har ett styckepris på likvärdig produkt som ligger mycket högre än ett internationellt genomsnitt, såvida vi inte lyckas effektivisera produktionens alla led så att styckekostnaden därigenom går ned.
  Detta beror bland annat på att vi väldigt gärna vill ha en hygglig pension. I produktionsledet heter det arbetsgivaravgifter.
  Förklara så att jag begriper hur man då konkurrerar med exempelvis Indien! De producerar avancerad programvara för en spottstyver av våra kostnader.
  Vart tror ni företagen flyttar verksamhet?
  Givetvis dit där de får den lägsta produktkostnaden.

  Av globaliseringen följer då att vi antingen sänker våra produktionskostnader genom mer tekniskt avancerade produkter, (försök att få det att gå ihop med försämrade skolresultat!) eller så sänker vi lönekostnaderna.

  Eller så skiter vi i önskedrömmen om globalisering och ser om vårt eget hus.

  Gilla

 28. DG skriver:

  I grund och botten så tror jag att det har med reell och moralisk äganderätt till vårt arv att göra samt ett fatalt misslyckande av etablisemanget att formulera framtidens världsordning (för att de inte har svaren). Vi har en politisk och medial elit som reducerat medborgarskapet och landet till att betyda nästan ingenting och ersatt det med svepande tolkningar av mänskliga rättigheter. Generationers slit värderas till nära noll. Tesen lyder att det bara är ren tur att du är född just här och därav har du inga speciella rättigheter (dina föräldrars perspektiv glömmer man gärna). Alla människor är lika viktiga, lika mycket värda, och har samma rättigheter till arvet som du. Ett arv som man ser utarmas för varje dag som går. Etablisemanget jobbar inte för landet och dess medborgares bästa utan mot en global ordning som man inte kan förklara. Hur bygger man ett samhällssystem i denna nya värld? Hur fungerar demokratin? Vart börjar och slutar exempelvis EU och varför? Vad händer sedan? Varför är det bättre än vår redan trygga tillvaro?

  Summa summarum så ser och upplever man reella problem i den liberala tangentens riktning och känner sig samtidigt övergiven och marginaliserad. Konservativa alternativ känns då mycket mer attraktiva.

  Liked by 1 person

 29. Bengt skriver:

  Bomull, liksom vindruvor, raps och granskog kostar visst innan skörd!
  Men, oavsett detta –
  kan det möjligen vara så här: om alla värdens folk ska ha samma levnadsstandard (inklusive pension) så måste det globaliseras? Naturtillgångar, klimatfördelar/-nackdelar o.s.v. fördelas solidariskt. Världssocialism med andra ord.
  Vad är det då som driver individer till att anstränga sig extra mycket? Omtanken om det globala kollektivet, världssamfundet? Knappast! Socialiseringsexperimenten i historien förskräcker.

  Å andra sidan – om varje land och varje individ bara ser till sitt eget bästa ligger det nära till hands att det resulterar i utsugning – stegrad levnadsstandard på andras, mindre gynnades bekostnad.

  Globalisering – nej tack! Internationellt samarbete och handel på sunda villkor – ja tack! Det är också att se om sitt eget hus.

  Gilla

 30. Lennart Göranson skriver:

  Jag håller helt med, som jag oftast gör. Globalisering handlar inte i första hand om att det kommer en massa nyanlända. Det är andra saker, främst teknikförändringar och ekonomiska strukturer. Det handlar om förändring, och förändringar skapar alltid vinnare och förlorare. Opinionsmässigt är det tacksamt att peka på en vinnargrupp, nämligen världens hyperrika. Men glöm inte en annan vinnargrupp – uländernas fattiga som nu med rasande fart är på väg att bli välmående medelklass. Vi lär inte kunna bli av med globaliseringen genom att protestera eller demonstrera. Vi får lära oss leva med den, precis som med det orättvisa utbrottet av vinter i början av november.

  Om den missnöjda opinionen bara bestod av arbetslösa lågutbildade äldre vita män från en landsbygd med nedmonterad infrastruktur så skulle varken Brexit eller Trump ha vunnit. Det är andra saker. Också. Eller framför allt.

  Förr i tiden pratade folk inte med andra än de närmaste – familjen, folk i byn, en och annan resande. Och man tyckte för det mesta likadant, upprördes av samma saker, var överens om hur det borde vara i stället. Ingen hörde vad kungen egentligen tyckte om sakernas tillstånd. Nu hör man hela tiden på TV och kanske radio, eller man läser i tidningen, vad den politiska ledningen och förståsigpåarna anser. Och de pratar inte om det som man själv upplever som problem: att nyanlända skriker ”svennehora” åt tonårsflickor, att romer sover och förorenar i parken, att polisen inte lägger två strån i kors när du har drabbats av inbrott, att månaderna går utan att något görs för den anhörige som fått cancerbesked. I stället pratar de om normkritik, värdegrund, genusperspektiv, mångfald, humanitär stormakt och ”satsningar” med högst oklar effekt på det som utgör konkreta problem. Undra på att folk blir förbannade och inte känner sig lyssnade på.

  Liked by 1 person

 31. Steven Jörsäter skriver:

  Du har naturligtvis rätt i att det som förargar folk är att de har börjat behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land medan andra grupper tillåts att ganska fritt ta för sig och framförallt att dominera det offentliga samtalet.

  Men globaliseringen är nog ett problem. Jag har själv alltid varit en varm anhängare av frihandel men nu inser jag att jag kanske har varit lite godtrogen. För mycket och för fort, blir min dom. Det råder ingen tvekan om att Kinas enorma tillväxt har möjliggjorts av att de har tagit över en stor del av produktion och jobb från väst. Vi har visserligen fått en del andra jobb (varav många tyvärr onödiga och en del till och med destruktiva) men observationen kvarstår. Det finns ganska gott om jobb om du är ung och har rätt utbildning men det är också vanligt att man måste söka hundratals jobb vilket inte är riktigt vettigt. Något är fel. Och när man diskuterar detta så hänvisas alltid till globaliseringen som något slags förutbestämt och opåverkbart öde. Det är inte OK. Vi i Sverige, EU och västvärlden måste ta tillbaka kontrollen över utvecklingen hos oss. Vilket vi förstås kan även om det kostar. Brexit är precis detta. Ett mycket stort misstag är att tro att politik bara handlar om ekonomi.

  Det är så här jag ser trumpismen i ett optimistisk ljus. Absolut inget idiotstopp för handel. Men lite stramare tyglar och lite mer sneglande på vad som är en rimlig balans. Man prioriterar de egna lite grand, helt enkelt.

  Att vi själva ska bestämma i våra egna länder och inte översköljas av flodvågor av immigranter är en självklarhet.

  Liked by 1 person

 32. Diver skriver:

  Du har förstått hur det hänger ihop!
  Hur skall vi få media och våra traditionella politiker att förstå att de och den verklighet de ansvarar för är Jimmies bästa valarbetare.

  Gilla

 33. Magnus skriver:

  Globaliseringen är självklart ett av de stora problem. Migrationen är ju ett resultat av bla globaliseringen. Tack vare globaliseringen såsom våra etablissemang har eftersträvat har gränser försvunnit för vem som helst som vill leka vägpirater, smuggla, stöld resor in i Sverige för att sedan åka ut från landet med stöldgodset utan en kontroll, vi ser arbetskraftinvandring från låglöneländer som lever som flyktingar i Sverige, de bor som asylsökande och får lön som en tiggare utanför Ica, IS kan åka rakt förbi våra gränser. Alla som är för denna gränslösa värld pratar om att konkurrens är bra, visst är konkurrens bra om den utgår ifrån samma regelverk vad gäller skyldigheter och rättigheter helt enkelt ha samma förutsättningar.

  Listan som skapar orättvisor, kriminalitet och utanförskap i globaliseringens spår är oändlig….

  Vill bara förtydliga att innan vi fick EU och alla dessa frihandelsavtal blomstra Sverige tack vare exporten. Vi kunde kunde resa vart vi villa, plugga vart vi ville osv. Jag känner mig absolut inte fria idagens Globaliserings hets en tiden innan…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.