Sverige behöver en bestämd assimilationspolitik

mohamed omar

Mohamed Omar

Från Paris, London och Bryssel har tusentals unga muslimer rest för att ansluta sig till det heliga kriget, eller jihad som det heter, i Irak och Syrien. En av de städer som har störst antal jihadister är Göteborg i Sverige. Från hela Sverige har drygt 300 muslimer rest. De har stridit med olika jihadistgrupper, framför allt Al-Qaidas gren i Syrien och Islamiska staten (IS).

Majoriteten av Göteborgs jihadister kommer från utanförskapsområdena Bergsjön och Angered. Där har de salafistiska nätverken, delvis finansierade med svenska skattepengar, tillåtits att växa okontrollerat under många år. För det är salafismen, en väckelserörelse inom sunniislam, som är inkörsporten till jihadismen. Enligt salafismen ska Koranen och profeten Muhammeds budskap följas till punkt och pricka och det är i dessa texter man hittar halshuggningar, prygel, kvinnoförtryck, slaveri och heligt krig.

Alla salafister använder inte våld, många ägnar sig bara åt missionsarbete. De vill vända muslimer bort från alla moderna idéer och tillbaka till en ”ren tro”. Men de icke-våldsamma salafisterna delar världsbild och värderingar och långsiktigt mål med de som använder våld och de lägger därmed grunden för den väpnade jihadismen.

De salafister som inte använder våld lär ut att en islamisk stat är eftersträvansvärd, att kalifatet är något gott, att prygel, halshuggning och stening är riktiga straff, att icke-muslimer inte har samma rättigheter som muslimer och att kvinnor är underordnade män med mera. De försvarar och förhärligar också Muhammed och de tidiga muslimernas krig och massakrer. De icke-våldsamma och de våldsamma går därför hand i hand.

Göteborgs moské, den största i staden, kostade sju miljoner euro att bygga. Saudiarabien stod för notan. Det är ganska liten skillnad mellan Islamiska staten i Irak och Syrien (IS) och Islamiska staten i Saudiarabien (ISS). I båda staterna förtrycks kvinnor och icke-muslimer. I båda staterna tillämpas de barbariska straff som föreskrivs av Muhammed. I båda staterna finns det ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet och ingen demokrati.

Resultatet av att vi tillåtit salafismen att spridas okontrollerat i vårt land ser vi nu. På skolgårdar i Göteborg leker pojkarna jihadistlekar. De skryter om pappor som slåss för IS. En ny undersökning, genomförd av föreningen Varken hora eller kuvad, visar att en av tio elever mellan 12 och 18 år i Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön, sympatiserar med IS och liknande jihadistgrupper.

Detta är alltså en av tio elever. Räknar vi bara de muslimska eleverna så är siffran självklart mycket högre! Elva procent svarade ”ja, jag har sympati” och tretton procent svarade att de kände någon annan med sådana sympatier. ”Älska islamiska staten!” skrev en elev.

”Vissa ungdomar vi mött använder ord som ’kafir’ för icke-troende människor, och de säger att sådana kan ’dra åt helvete’ och att ’IS gör egentligen rätt’ och så vidare. I en tidigare undersökning från Stockholm kunde vi även se att unga angav att de var mer religiösa än sina föräldrar”, berättar Guluzar Tarhan Selvi på Varken hora eller kuvad.

Jag är inte förvånad. Det är den naturliga följden av vår slappa inställning. Det är klart att det salafistiska missionsarbetet påverkar unga muslimers attityder. Dessa missionärer arbetar dag och natt för att vinna anhängare. Vad gör vi? Vad har vi för plan för att istället vinna dessa ungdomar för den svenska kulturen och de svenska värderingarna?

Undersökningen visade också att eleverna har större tillit till de religiösa samfunden, som till exempel den saudiska moskén i Göteborg alltså, än till skolan och polisen. Detta är något vi känner igen från Storbritannien. En relativt ny brittisk opinionsundersökning, ”What British Muslims really think”, visar att 66 procent av de tillfrågade inte skulle rapportera till polisen om de kände någon som var på väg att bli inblandad i terrorism. Det kan bero på att man känner större lojalitet till den egna gruppen än till det icke-muslimska samhälle man lever i. Man är engelsman, eller för all del även fransman, belgare och svensk, men bara på pappret.

Detta kan förklara hur Salah Abdeslam, den belgiske jihadisten av marockanskt ursprung som medverkade vid attacken mot Paris den 13 november 2015, kunde hålla sig undan rättvisan hela fyra månader, innan han greps i den ”mångkulturella” stadsdelen Molenbeek i Bryssel. Paris borgmästare Anne Hidalgo menade att hon var säker på Abdeslam skyddades av sina ”bröder” i Molenbeek.

Det som krävs nu är en bestämd assimilationspolitik där invandrare som kommer till Sverige förbinder sig att göra en ansträngning att bli en del av svensk kultur och respektera våra fri- och rättigheter. Kan man till exempel inte respektera att en muslim i Sverige har rätt att lämna islam ska man inte kunna få uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det bör snarast införas prov för att bli antagen som svensk medborgare.

På samma sätt som det svenska språket är huvudspråk i Sverige bör det skrivas in i lagen att svensk kultur upphöjs till norm här, vilket innebär att staten på alla sätt ska främja svensk kultur i utbildningsväsendet, föreningslivet, kulturinstitutionerna och public service. När en svensk sed krockar med en utländsk ska den svenska seden ha företräde. I Sverige finns nu människor från hela världen och det bästa sättet vi har att komma överens är att anamma det vi har gemensamt, det vill säga den svenska kulturen, det svenska språket, de svenska sederna och de svenska högtiderna.

Även den havererade invandringspolitiken, som är grunden till den havererade integrationen, måste ändras drastiskt. Vi ska hjälpa människor i världen, framför allt genom bistånd och insatser på plats. Vi ska inte flytta de problem som gör att dessa länder behöver hjälp, som till exempel islamisk fundamentalism, till Sverige. Det är ineffektiv flyktinghjälp och det skadar Sverige och att värna våra intressen måste vara den svenska statens främsta uppgift. Detta bör vara självklart för varje nation.

Utan en ansvarsfullare invandringspolitik och en ny assimilationsmodell riskerar vårt samhälle att fortsätta splittras och allvarliga konflikter är att vänta. Det jihadistiska våldet är bara det mest extrema uttrycket för en värdekonflikt som är djupare och bredare och påverkar vardagen för allt fler svenskar.

22 reaktioner på ”Sverige behöver en bestämd assimilationspolitik

 1. ludde38 skriver:

  Mohammed Omars förslag till assimilations -politik är ett säkert framgångsrecept för de partier som vill vinna 2018 års val. Det får i alla fall min röst.

  Gillad av 1 person

 2. Gunilla skriver:

  Hur ska man vända ‘armadan’ nu? För muslimer är vi ‘kafr’, för romer är vi ‘gadjis’, allehanda ‘svenne-invektiv’ florerar. Alla invektiven är grovt rasistiska och rent hatiska. Men enligt etablissemanget är det bara svenskar som är rasister. Jag ser mörkt på utsikterna stt räta ut felaktigheterna som landets maktelit begått.

  Gillad av 4 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det mesta som ligger bakom salafismen i Sverige är redan olagligt. Det skulle räcka om vi kunde övertyga myndigheterna i Sverige att följa svensk lag och media att inte kritisera myndigheter som följer svensk lag, utan på sin höjd försöka bilda opinion för en ändring av de lagar man anser vara felaktiga. Ett system som brukade kallas demokrati och som en gång kännetecknade Sverige.

  Tyvärr är Sverige sedan minst ett årtionde en failed state. Lagen följs inte, utan regler sätts svävande i rummet av opinionsbildare och myndighetspersoner utan att ta omvägen över parlamentet. Dessa regler gäller olika personer på olika sätt, ungefär som modern fotboll styrs av sociala regler som inte är nedskrivna i Football Associations regelbok. Olika regler gäller berömda spelare och framgångsrika lag än okända spelare och medelmåttiga lag. Olika regler gäller beroende på om en straff redan utdömts eller ej o.s.v.

  Invandringen till Sverige är till 96% av den officiella och 100% av den inofficiella illegal. Utdelningen av bidrag till utlänningar är illegal. Icke-upprätthållandet av lag och ordning i utanförskapsområden är illegal. Pådyvlingen av invandrare på kommunerna är illegal. Köpet av bostäder för tilldelning till utlänningar är illegal. Rasifieringen, den negativa särbehandlingen av svenskar, är illegal. Utslaget angående lagen om hets mot folkgrupp är illegal.

  Vänsterns Sturmabteilungens härjande, hets och hot mot personer av avvikande mening är illegal. Bojkottandet av och lögnerna om Sverigedemokraterna är illegala.

  Vi kommer alltså inte att kunna lösa problemen bara genom att stifta nya lagar och regler. Vi måste lära oss att återigen tillämpa och genomdriva gällande lagar och regler. Men hur skall det gå till?

  Failed state.

  Gillad av 2 personer

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Detta måste vi ta fasta på!

  Vi borde RESOLUT STÄNGA alla salafistiska Moskéer!
  Dessa är förödande för Sverige!

  Kräva att man accepterar VÅRA grundläggande värderingar!
  Annars får man söka sig till annat håll…

  Assimilering är ett måste, därför måste vi skrota Mångkulturen!

  Den har nåtts vägs ände, om Sverige skall överleva!

  Tror Trumps valseger är i många avseenden positivt för Sverige!

  Ett rungande F–K You för Identitetspolitiken!

  Kanske även här om det vill sig väl)

  Gilla

 5. Bamse skriver:

  MO har rätt till 100%. Det som stör mig med muslimska ledare är att de aldrig vill ta strid för värdena i det land som öppnat sina gränser för dem. Jag skulle önska att ”Sveriges förenade imamer” gick ut med en gemensam fatwa som kraftigt fördömer och tar avstånd från IS och allt våld i religionens namn.

  Gilla

 6. Erik skriver:

  Salafister tjyvåker på det västerländska samhället.

  De hatar oss alla, men använder gärna våra telefoner, transportmedel, vapen och alla tänkbara uppfinningar i sitt idoga hatande.

  Så lite gott har vi vita män ändå bidragit med i den salafistiska kampen, väl?

  Gillad av 2 personer

 7. Stefan Sewall skriver:

  Denna information och beskrivning är en av de viktigaste jag har läst. Många slår nog dövörat till för sådan info, men detta borde nå alla verklighetsförnekare inom PK-vänstern som är ansvariga för att ha förorsakat den här situationen. Man borde printa och posta denna artikel till alla ansvariga i Sverige. Email läser de nog inte. Brev kanske är ovanligare idag och kanske blir lästa.

  Gilla

 8. bomarkusson skriver:

  Vår politikerklass måste lära sig något. Varför vann Brexit? Varför vann Trump? Jo, folket (fint ord) är trötta på etablissemanget. Politiker, rättsväsende, Fridolinar, kulturministrar, lögnar, hycklare och framför allt agenda-journalistiken.

  Det går inte längre och säga att de, som röstade för Brexit är gubbar med kissfläckade byxor.
  Krav att knyta ihop EU hårdare visar att man inget förstått.

  Människor ser i vardagen vad, som är på väg att hända. De förstår, trots mörkanden, att den muslimska invandringen med dess människosyn ligger bakom mycket av våldtäkter, grupp d:o, hedersförtryck, rån, mord. De flesta svenskar har misstankar om vilka, som ligger bakom åldringsrånen och människohandeln vilket iofs inte är i huvudsak muslimska företeelser. Genom att mörka allt, misstänkliggörs invandrare i ALLA sammanhang. Man vet att man inte kan lita på våra makthavare.

  Salafismens och Brödraskapets framträngande är helt enligt deras strategi. Små steg, skapa social oro, låta oss betala . De har stöd för lögner genom sin religion.

  Måste vi acceptera att bli främlingar i vårt eget land.? Ja tydligen, då det framförs att det är vi, som ska assimileras in i främmande kulturer. Varför kan inte våra makthavare förstå vilka välorganiserade krafter vi har emot oss. Eller är makten viktigare än folket?

  Varför följer vi inte ALLA delar av FN:s flyktingkonvention? Varför öser politikerna VÅRA pengar över organisationer, som strävar efter vår förintelse? Varför slickat vi Saudiarabiens …. Mycket av den slakt av människor vi ser är en följd av wahabitisk tolkning av islam, vilket ÄR den sanna tolkningen av islam.

  Tack Mohamed för att du oförtrutet kämpar mot urtida religioner och sedvänjor.

  Gillad av 1 person

 9. Ulf45 skriver:

  CITAT ur Mohameds krönika:

  ”Det som krävs nu är en bestämd assimilationspolitik där invandrare som kommer till Sverige förbinder sig att göra en ansträngning att bli en del av svensk kultur och respektera våra fri- och rättigheter”.

  ”Det bör snarast införas prov för att bli antagen som svensk medborgare. På samma sätt som det svenska språket är huvudspråk i Sverige bör det skrivas in i lagen. När en svensk sed krockar med en utländsk ska den svenska seden ha företräde”.

  ”Den havererade invandringspolitiken, som är grunden till den havererade integrationen, måste ändras drastiskt. Vi ska hjälpa människor i världen, framför allt genom bistånd och insatser på plats. Vi ska inte flytta de problem som gör att dessa länder behöver hjälp, som till exempel islamisk fundamentalism, till Sverige. Detta bör vara självklart för varje nation”.

  SLUT CITAT.

  Det är lätt att sympatisera med vad Mohamed skriver, vilket jag är helt enig med. Men vem/vilka/hur ska enrollera människor till denna mycket delikata uppgift?

  Det skrivs dagligen om många utmärkta tankar på DGS och jag sympatiserar mycket med många av dessa tankar, i synnerhet med vad Mohamed skriver i just detta ämne. Men det räcker inte med att skriva logiskt och förnuftigt. Någon/några måste ta styrningen till den förändring som ska till för att lobba för och genomföra Mohameds åtgärdslista.

  Det ser fortfarande ganska utsiktslöst ut, trots att mycket är vunnet sedan protester, via bloggar, alternativmedia och folkliga demonstrationer blivit allt vanligare utbrett, där missnöjet med den förda politiken numera attribueras. Men det är fortfarande en lång väg att gå.

  Måhända kan utgången i det amerikanska valet som fick sin upplösning idag, skapa draghjälp till den växande västliga proteströrelsen mot det politiskt korrekta etablissemanget som ökar för varje dag.

  Om inte Sverige ensamt kan klara denna uppgift nationellt, kan kanske de viktiga valen i Frankrike och Tyskland nästa år visa vägen och mera påtagligt uppmuntra till förändring om denna nya trend som började med Brexit och nu fortsätter med Donald Trumps seger i presidentvalet, håller i sig, och banar väg för övriga Europa?

  Gilla

 10. Jan Ahlström skriver:

  Tack Mohamed, som alltid mkt bra beskrivning av verkligheten.
  Ser fram emot den dag du får sitta med i någon av tv- kanalernas ”morgonsoffor” eller debattprogram.
  Tror att många då skulle få sig en tankeställare och en ”aha-upplevelse”

  Gilla

 11. Peter M skriver:

  Mohammed Omar – Först som sist. Du är en utmärkt och begåvad skribent!

  Tror tyvärr inte längre att det räcker med assimilering. Det kommer även att krävas omfattande repatriering.

  Gilla

 12. Lennart Göranson skriver:

  Håller helt med om att vi måste börja tala om assimilering, inte integrering. I länder som USA och Frankrike är det en självklarhet att den som vill stanna i landet ska bli amerikan respektive fransman, och inget annat. Fram till nyligen skälldes den som förordade assimilation för att vara rasist, nu förekommer ordet på ledarsidor. Det är en förändring på gång.

  Det enda jag vill invända emot är att assimilationskravet också utsträcks till att omfatta svenska seder och svenska högtider. Vi har länge levat med att judar har andra högtider än kristna, och det har inte skapat några problem. Vill katoliker fira Jungfru Marie himmelsfärdsdag (15/8) och muslimer fira ramadan kan jag inte se att det heller skulle vara en stor sak. Så låt oss koncentrera oss på det som verkligen har betydelse.

  Gilla

 13. Björn skriver:

  Har följt SVT:s serie ”Jag är muslim” för att, om möjligt, få lite förståelse för islam och hur muslimer tänker! Men efter 3 avsnitt är jag övertygad om att detta är ett ”fenomen” som måste bekämpas med alla till buds stående medel!! Vilken hjärntvätt det har påvisats, och vilka logiska kullerbyttor i sina resonemang, det har levererats här! Man häpnar och skräms! Tankar och värderingar som kanske var gångbara på 700-talet, framförs fortfarande än idag! Det här måste få ett slut! Stäng alla moskéer och förbjud allt utövande av islam! Ge alla muslimer ett år för att lämna landet! De som stannar har gjort valet att bli en del av Sverige och västvärlden!

  Gilla

 14. nilsdacke skriver:

  Tack för ännu ett lysande inlägg. Det Mohamed skriver är en helt korrekt beskrivning av verkligheten. Men det är värre än så. Muslimska brödraskapet är en världsomfattande organisation, som ligger bakom mycket av det Mohamed kallar ”det salafistiska missionsarbetet”. De har en utarbetad strategi för hur de bland annat genom infiltration på sikt skall ta över det västerländska samhället. Den kan läsas i bilaga II till denna bok http://shariahthethreat.org/ .
  Där kan man bland annat läsa följande:
  ”Ikhwan (Brödraskapet) måste förstå att deras arbete i Amerika är en sorts storslagen Jihad för att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och ”sabotera” dess eländiga hus med deras händer och händerna på de troende, så att det elimineras och Allahs religion görs segerrik över alla andra religioner”.
  Så sent som igår upplevde jag att människor med inflytande vägrade ta till sig sanningen om islam, utan istället likt strutsen stoppade huvudet djupare ner i sanden.
  Det är hög tid att vakna för ett allvarligt och påtagligt hot.

  Gilla

 15. Hortensia skriver:

  Ja, Mohamed, jag tycker i alla fall att det är alldeles utmärkt, att jihadistdrägg lämnar Sverige frivilligt – men de ska naturligtvis aldrig tillåtas komma tillbaka, eller få behålla sina eventuella svenska medborgarskap! Inte deras ”nära och kära” heller.

  Gilla

 16. Matsini skriver:

  Ja, Mohamed Omar. Det behövs.
  Men! …bara om vi tillåter att STATEN BRYTER MOT LAGEN!
  Innan vi, Sverige, gör några ‘lindringsdämpande/-hämmande aktioner/aktiviteter SÅ MÅSTE STATEN STÅ FÖR SITT ANSVAR INFÖR LAGEN!

  Det är för mig fullständigt OBEGRIPLIGT ATT – staten Sverige tillåts, av oss, medborgare, FOLKET! …att bryta mot lagrummets text i ARTIKEL 9 under SFS 1994:1219…

  ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar FRIHET ATT BYTA RELIGION ELLER TRO och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
  Envars frihet att utöva sin religion eller tro MÅ ENDAST UNDERKASTAS sådana inskränkningar, som är angivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälleMED HÄNSYN TILL den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

  – DET ÄR DEN LAG SOM GÄLLER!!! TULLA INTE PÅ DEN!

  Mohamed Omar! Jag har stämt staten Sverige vid domstol, överklagat och nekats prövning av HD och skall nu dra ärendet inför Europadomstolen!
  Du nämnde det att ”de salafistiska nätverken, delvis finansierade med svenska skattepengar”.
  – Kan du närmare specificera tillvägagångssätten?

  Jag tror nämligen att det är lättare att stämma staten för VAD DE GJORT än för VAD DE INTE GJORT!

  Gilla

  • nilsdacke skriver:

   Citatet du återger har sitt ursprung i artikel 18 i UDHR. Formuleringen ”utöva sin religion … genom … religiösa sedvänjor” i artikel 18 kan ge skäl till ytterligare analys. Kan dessa sedvänjor utövas utan inskränkningar oavsett vad de innebär? Naturligtvis inte. Enligt artikel 29.2 kan inskränkningar utövandet av religiösa sedvänjor göras ”i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter”. Det mest uppenbara är att ingen religiös sedvänja som står i strid med någon av de explicita rättigheterna i UDHR kan tolereras enligt artikel 30. Dessutom kan sedvänjor som innebär tvång inte heller accepteras enligt artikel 20.2.
   Nu förhåller det sig så att islam enligt sharia, Kairodeklarationen och Ammanbudskapet kraftfullt bryter mot de mest centrala mänskliga rättigheterna. Enligt islam är det förenat med dödsstraff att lämna islam. Det finns ingen religionsfrihet; Det finns ingen yttrandefrihet; Det finns ingen åsiktsfrihet; Det finns ingen jämlikhet mellan människor ˗ en icke-muslim, en kafir, är aldrig jämlik med en muslim.
   Islam är således en totalitär ideologi, som på alla lagliga sätt måste motarbetas.

   Gillad av 1 person

   • Matsini skriver:

    Om vi skippar alla kringöverenskommelser, andra paragrafer, lagtexter, humanistiskt mumbo jumbo och andra undanflykter! Och håller oss till svensk lag och den nu gällande om religionsfrihet – Hur ska vi få svensken att känna lagen?
    Jag menar, när inte ens statens förtroendevalda ledning, känner den!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.