När de goda människorna tar över

Stefan

Stefan Hedlund

Sverigedemokraternas inbrytning på den svenska politiska arenan har orsakat en vulgär moralisering av politiken, som på sikt kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det vi nu ser växa fram är konturerna av en helt ny maktelit, vars livsluft inte längre är något slags ideologi utan helt cyniskt att den egna gruppen är moraliskt överlägsen alla andra. I kraft av denna överlägsenhet tar man sig rätt att bestämma både hur det offentliga samtalet skall utformas, och hur den politiska makten skall utövas.

Denna nya maktelit har förvisso fått sitt starkaste fotfäste inom partier till vänster, men det innebär inte att den enkelt kan placeras in i den klassiska skalan av vänster mot höger. Socialdemokratins kräftgång förklaras av en allt skarpare motsättning mellan traditionell arbetarpolitik och den nya tidens identitetspolitik, och miljöpartiets närmast existentiella kris bottnar i en intim flirt med islamistiska kretsar. Även inom borgerligheten finns en växande vurm för den nya vågen av att vara mera moralisk än någon annan.

Tecknen har funnits en längre tid, utan att någon har reagerat. Den nationella kris som uppstått i hanteringen av den våg av migranter som kommit till vårt land har dock tjänat som en vattendelare, där förment moraliska ställningstaganden placeras i blixtbelysning och blir politiskt definierande. Debatten kring migranterna har provocerat fram rena hatstämningar, där brännmärkningar av migrationskritiker som tidigare skulle väckt allmän avsky nu kan vinna stort genomslag.

Utmaningar från totalitära krafter, riktade mot den etablerade samhällsordningen, är förvisso inget nytt. Det finns ett antal djupt nedslående exempel på hur både bruna och röda krafter har lyckats ta över och pervertera statsmakten, med förödande konsekvenser. Det som är nytt med den totalitära identitetspolitik som nu hotar att erodera den svenska samhällsmodellen, är just att den inte har några tydliga ideologiska grundvalar.

Det som definierar den nya makteliten sammanfattas av dess åsiktspolis som en ”gemensam värdegrund”. Exakt vad denna gemensamma värdegrund består av är inte helt enkelt att reda ut. Det rör sig om ett anpassningsbart snömos av post-moderna och post-koloniala identitetsteorier om skuld gentemot tredje världen, kryddade med käcka genusteorier om könsmaktsordning och en vurm för islamism som präglas av antisemitism.

Den gemensamma nämnaren är att alla som offentligen –  i tanke, ord och gärning – bekänner sig till detta snömos är definitionsmässigt ”goda” människor. Alla andra är ”onda”. De som inte anser att migranter har rätt att ockupera privat mark är onda. De som inte anser att en somalisk bonde har samma rätt till svensk välfärd som svenska skattebetalare är onda. De som inte anser att yttrandefriheten för migrationskritiker bör begränsas är onda. De som inte anser att islamismens förtryck av kvinnor måste förstås och relativiseras är onda. Osv, osv.

Det är lätt att förstå gruppdynamiken i denna utveckling. De som inkluderas upplever en stark känsla av samhörighet. Uppfyllda av den moraliska överlägsenhetens värme förfaller de lätt till att söka överträffa varandra, och att göra uttalanden de under normala omständigheter aldrig kunnat försvara. Ett praktexempel är Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, som på sin blogg har jämställt migrationskritiker med ”bruna råttor”. Ett annat är Cecilia Hagen, kolumnist i Expressen, som förespråkat fysisk utrotning av denna grupp av misshagliga svenska medborgare.

Det som nu står på spel är upplysningstidens föreställning om ett socialt kontrakt mellan stat och medborgare. Det är detta kontrakt som utgör den demokratiska rättsstatens själva kärna, som gör att medborgarna hyser tilltro till rättsordningen och upplever att den politiska makten är legitim.

Den nya maktelitens förnekande av nationalstaten, och av dess grundläggande ansvar gentemot medborgarna, utgör ett allvarligt hot mot denna ordning. Dess tolkning av mångkulturalism som en ordning där varje särintresse måste ges rätt till separatism och särbehandling utgör ett grundskott mot tanken på ett inkluderande samhälle. Hatiska fördömanden av alla som inte är ”goda” sliter sönder den sociala sammanhållningen.

Myndigheter som förfaller till att censurera information om brott begångna av asylsökande bidrar till framväxt av föreställningar om att rättstillämpningen inte är lika för alla. Redaktionsledningar som distribuerar listor över politiskt felaktiga ord, som inte får användas, undergräver tron på det fria ordet. En gryende insikt om att Sverige i vår omvärld är på väg att bli ett allt mer avskräckande exempel möts av Utrikesdepartementet med instruktioner om hur ”falska” skildringar skall bemötas.

Vad allt detta kan leda till är en verkligt brun motreaktion, som börjar trampa våra gator under appeller om att ta tillbaka staten. Det är mycket som står på spel.

53 reaktioner på ”När de goda människorna tar över

 1. Erling skriver:

  Det där med ”Redaktionsledningar som distribuerar listor över politiskt felaktiga ord, som inte får användas”,
  är det möjligt att du vill/kan exemplifiera med vilka tidningar och vilka ord?
  Det vore hyperintressant!

  Gilla

  • John Nilsson skriver:

   SVT (Svensk Värdegrunds Television) har i alla fall sådan regler. Vill minnas att ett ”stigmatiserande” ord som ”förort” anses böra undvikas, till förmån för ”socioekonomiskt utsatta områden”, eller nåt liknande.

   Gillad av 8 personer

   • Hovs-Hallar skriver:

    ”Invandrare” anser SVT att man inte heller får säga numera. Snart så tabubelagt att man inte ens får skriva ut ordet i citatform, ungefär som man inte får skriva ”neger”. Hoppsan!

    Gillad av 3 personer

  • BjörnS skriver:

   SVT gjorde genom sitt språkråd ett dokument om hur anställda skulle uttrycka sig. Det är ca ett år sedan om jag minns rätt. Det finns krönikor om detta här på DGS. Sök och du kommer att finna.

   Gillad av 5 personer

  • Jans skriver:

   SVT är det mest kända fallet där ett konkret dokument producerats. Gissningsvis finns fler mer eller mindre explicita instruktionslistor men alla som läst Noam Chomsky är nog bekanta med att allra effektivast är de oskrivna informella ”regler” som grupptrycket inom en redaktion skapar. Den enskilde journalistens mentala lista över ”förbjudna” ord är nog ganska lång numera. Samt vilka ord man får använda när.

   ”Hat” – får inte användas om förortrgäng kastar sten på blåljuspersonal, då är det ”stök”.
   Däremot kan struntsaker som fjantiga twitterdiskussioner blåsas upp med krigsrubriker och kallas ”hat” om det handlar om någon bland de goda som drabbats av kritik.

   Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det där med att en ideologi saknas stämmer inte. En ideologi är en franchise för en livslögn. De som låter sig fångas av en ideologi behöver inte själva mödosamt bygga upp sin livslögn, utan kan antaga den som erbjuds av ideologin med mycket moderata anpassningar. Begreppet livslögn beskrevs av Henrik Ibsen i Vildanden. Modern psykologi bekräftar dess primat. Kort sagt kännetecknades den gamla socialismen, men även folkpartiet nekrofilernas fisliberalism (bildat efter fisförnäm med ett gemensamt prefix för dem som anser sig vara förmer än andra), framför allt just att tendensen att se sig själv som ”god” och alla andra som ”onda”. Det är som du beskriver en gruppbildande sociologisk mekanism, samma som används av mobbarna på skolgården (till vilka många av politikerna kan antagas ha hört).

  Men behovet av samhörighet utsträcker sig inte bara till samhörighet för sin egen skull, utan tjänar även instrumentellt att skydda den gemensamma livslögnen. Här ser vi åsiktskorridorens ursprung. Dagens onda etablissemang har skapat sig en livslögn, en ideologi, som ligger så långt bort från sanning, ära och redbarhet att mycket hårda bandage krävs för att försäkra dess integritet. Detta har i sin tur möjliggjorts av SAP:s långa maktinnehav och dess införande av omfattande totalitära och korporativistiska institutioner i svensk kultur och i svenskt samhällsliv.

  Gillad av 7 personer

  • Jans skriver:

   Att kallaalla ideologier för livslögner förefaller mig ganska förenklat och banalt.

   Men det största problemet med din vinkel är att du verkar antyda att mängder med människor bygger sitt liv på en livslögn medan du genomskådat det hela. Det låter i princip som Stefan Hedlunds beskrivning av ”de goda” som anser sig stå över andra människor och begripa bättre än alla andra. Samma självgoda uppblåsthet, bara ett annat sätt att förhålla sig till omvärlden.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hej Jans. Ideologier är inte livslögner. De är franchisegivare för livslögner. De presenterar färdigtuggade livslögner som dess avnämare kan använda sig av. Där finns svar på många av de frågor som kan uppstå vid mötet mellan livslögnen och verkligheten. Genom att hålla sig till dessa svar undviker man att hamna i kognitiv dissonans allt för ofta. Dessutom har ideologiska livslögner den fördelen att man har många ”kamrater” med sig i sin lilla lögnvärld. Tillsammans kan man mobba, håna, fängsla, mörda dem som pekar finger åt ens livslögn eller som prompt kräver att få ha en egen, avvikande och konkurrerande livslögn. Här kommer talet om bruna råttor fram, eller talet om livsrum i Östeuropa, eller fördömandet av kulakerna och fråntagandet av deras utsäde och skörd på det att de må svälta ihjäl på det sätt de genom sin bristande respekt för Livslögnen har förtjänat. På dessa sätt kan man hålla sin lilla (eller stora) såpblåsa uppblåst under en längre tid. Se så skönt den skimrar där den seglar fram i den höga luften! Bara den inte nuddar marken eller ett annat konkret föremål! Förlockelsen är oemotståndlig och drabbar oss alla mer eller mindre.

    Din kritik av min beskrivning av ideologierna är alltså inte illa utformad, men missar likväl målet. Jag har ju inte (här och nu) erbjudit någon ideologi. Jag säger inte att jag ensam har genomskådat ideologiernas uppbyggnad. Tvärtom är jag övertygad om att många ideologiproducenter är mycket väl medvetna om vad de håller på med. Fröknarna advokat Ramberg och vad hon nu hette på Expressen är ju knappast korkade, innerst inne. Det högsta cyniska medvetandet av detta slag hade kanske likväl de tyska nationalsocialisterna, men Lenin, Stalin, Mao, Palme och de andra killarna på fröknarnas kant ligger inte långt efter.

    Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  När det gäller avsaknaden av höger-vänster-dimension vill jag påpeka att Moderata samlingspartiets eftr. inte är att betrakta som höger och att varje inslag av traditionelll höger i dagens onda etablissemang av godmänniskor helt och hållet saknas. Det är fisliberal mitten och fissocialistisk vänster och extremvänster och avgrundsvänster som definierar det onda etablissemanget.

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Nej just det. Moderaterna är nu inte konservativa i traditionell mening. -Inte höger, utan ngn sorts liberaler. De kanske försvarar näringsfrihet och skattereduktioner, men de försvarar inte nationen och vår gamla speciella kultur och svenskhet, och den gamla urvattnade, men ändå ursprungligen kristna traditionen som utgör grunden och stommen i vår kultur och vår typ av samhällsanda och rättssystem. Det som är grunden för vår tidigare trygga konfliktfrihet och tidigare låga brottslighet och därmed utbredda tillit till vår nästa. De försvarar inte den svenska trygga nationen. Moderaterna medverkar till importen av den islamiska aggressiva ideologin och även till importen av massor av analfabeter och arbetsobenägna ekonomiska opportunister och gatukriminella, och därmed icke integrerbara män. De bidrar därmed till att rasera rättssamhället och stabiliteten och förstöra tryggheten och även den offentliga ekonomin som pensionärerna och de sjuka är beroende av. Det är inte konservativ politik. -Det är inte högerpolitik.

   Gillad av 3 personer

 4. gmiksche skriver:

  Jag kan hålla med om det mesta, dock inte om att ”ingen reagerat”.

  Vad har SD gjort annat än reagera?

  Istället för att sälla sig till de som reagerat har den interna oppositionen inom borgerligheten tigit eller jämrat sig eller propagerat för egna partipolitiska lösningar, som inte har en chans att förverkligas inom den tidsram som Sverige går att rädda. SD är helt enkelt inte varit fiiina nog för att ge sig i slag med.

  SD har växt fram ur de ”breda lagren”, d v s vanligt folk. Där finns, som överallt, en del dynga och en del guldkorn. Men framför allt inte elitens fasadtänkande och -agerande som döljer dyngan i de smala lagren. Vilket gör dyngan väl synlig. Där finns en rättframhet kan uppfattas som stötande, i synnerhet i ett samhälle som traditionellt byggt på samförstånd.När folk har fått nog så reagerar folk på det sättet som avspeglas i kommentarerna hos t ex Avpixlat.

  Visserligen har SD sent omsider fått beröm för att ha tagit upp kampen mot den härskande PK-elitens dominans men i samma veva avfärdats med att sakna egna lösningar. På helt felaktiga grunder, ifall man tar sig mödan att läsa SDs partiprogram. En klapp på axeln och en spark i…

  Gilla

 5. Johan skriver:

  Utmärkt Stefan…Mitt tillägg är: ”Sverige har en feministisk utrikespolitik”…Vad faen innebär det…en massa empati och snällhet…De andra 200 länderna är inte snälla. De agerar rationellt, ego-rationellt…Nästan psykopatiskt själviskt…Bra så…
  Läste häromdagen att Sveriges höga asylinvandring är 95 % ”humanitär”…en sorts extrem snällhet…95 % riskerar inget i sina hemländer…Var semestrar dom som fick asyl för 10 år sedan???
  Om nu Jimmy Åkesson är nazist…Tanke…Vad är då Japan??? Förra året sökte 5000 människor asyl där…11 beviljades…
  Det sägs att japaner och svenskar är mentalt lika…

  Gillad av 6 personer

  • bomarkusson skriver:

   Genom mina kontakter med VERKLIGA flyktingar, sekulära araber, kan jag mycket väl tänka mig att siffran 95% är riktig. När min hustru studerade på SFI fick hon klart för sig att endast ett fåtal ”flyr för sina liv”. En person i min vänkrets arbetar som tolk arabiska-svenska. Hon kan berätta helt otroliga historier om hur man lurar de dumma svenskarna. Det finns även tolkar, som förbättrar ”asylhistorierna” för att dupera myndigheterna.

   När min hustru började på SFI, som är tämligen elementär svenska, var de 200 till 250. De, som fullföljde gymnasiets ”Svenska som andra språk” var endast tre (3) stycken.
   Dessutom fuskas det något helt otroligt.

   Jag kan vidare upplysa om att en stor majoritet hatar oss och föraktar oss för vår godtrogenhet. Somalier, kanske andra grupper också, anser att allt det, vi tror oss äga, tillhör de trogna. Många anser att det är haram att arbeta i ett icke muslimskt land.

   Gillad av 4 personer

   • Jans skriver:

    Jag önskar att de som har förstahandserfarenhet av de här sakerna fick större möjlighet att komma till tals och berätta hur det verkligen är. Att gammelmedia inte vill lyssna är ju en sak, men inte ens alternativa medier verkar intressera sig särskilt mycket för detta. Svårt att få folk att ställa upp antar jag, men jag skulle acceptera anonyma berättelser också om de framställs trovärdigt.

    Allra intressantast vore att höra invandrare själva berätta om vad som sägs i den egna kretsen av landsmän, om Sverige och svenskarna. Det skulle knappast lämpa sig för tryck i DN:s söndagsbilaga om man så säger…

    Gillad av 1 person

 6. Jaxel skriver:

  Tack, Stefan för den krönikan.

  Ja, man kan med fog fråga sig om inte makteliten börjat använda det offentliga Sveriges institutioner för sina egna syften. Inte främst för att berika sig ekonomiskt, utan som verktyg för att bekräfta och bevisa sin godhet. (Även om elitens funktionärer inom lagens ram förstås också berikar sig ekonimiskt.)? En godhet som i allt väsentligt betalas av andra.

  Detta skulle kunna beskrivas som en sorts korruption. En korruption som inte är lika lätt att genomskåda som exempelvis den i Grekland eller i många Afrikanska stater, men lika fullt så används Sveriges officiella institutioner idag för att tillfredsställa maktelitens behov.

  Låt mig komplettera krönikan med några konkreta exempel från rättsväsendet.

  Landets justitieminister tycker inte att folket bör få veta om invandringen för med sig ökad brottslighet, enär kunskap om den saken inte har: ”potential att förbättra det svenska samhället” (1).

  Efter att en anställd dödats av ett av de intagna ”barnen” på ett HVB-hem sitter chefen för polismyndigheten i morgon-TV-soffan och utrycker sin medkänsla för de inblandade – huvudsakligen för gärningsmannen. Han bekymrar sig mest för vad en sådan ”ung kille” varit med om (2). Detta framträdande, av en av rättsväsendets främsta företrädare, är smått bisarrt, på gränsen till surrealistiskt.

  Det har sedermera fastslagits att gärningsmannen som numer dömts var vuxen och inte 15 år som han själv uppgivit (3).

  I sin iver att dölja problem relaterade till flyktingsituationen i landet drar sig samma polismyndighet sig heller inte för att visa förakt för grundlagens offentlighetsprincio (4).

  Advokatsamfundets generalsekreterare kallar dem som inte delar hennes syn i invandringsfrågan för ”bruna råttor” och exemplifierar bl a med en riksdagsman (5). Efter kritik ändrar hon det senare i sin blogg. Att bloggen ändrats på denna punkt framgår dock inte. Riksdagsmannen ifråga benämns nu som taltratt för gatans parlament (6).

  Medborgarna kan med fog fråga sig om en av samhällets viktigaste institutioner – rättsväsendet – arbetar med deras bästa som mål. Eller är det rättsväsendets funktionärers behov av att bekräfta och bevisa sin egen godhet som sätts i främsta rummet.

  Vad händer i förlängningen om medborgarna uppfattar att samhällets institutioner inte längre finns till för deras skull?

  1. https://data.riksdagen.se/fil/0BD5D5F2-9688-4C30-BA00-9EB0D885F85C

  2. https://m.youtube.com/watch?v=oQ-X78nMhjE

  3, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dom-efter-knivmord-pa-hvb-hem

  4.!https://detgodasamhallet.com/2016/10/11/gastskribent-arvid-nilsson-en-beslutsgrund-av-kvicksand/#more-5252 (se min kommentar 08:00)

  5. http://www.svd.se/bristen-pa-stringens-forsurar-debatten

  6. https://annerambergs.wordpress.com/2016/09/21/om-asylratt-humanitet-och-gatans-parlament/

  Gillad av 9 personer

  • Jans skriver:

   Identitetspolitiken är rasisternas allra bästa vän. Detta är som en skänk från ovan till landets nazister och antisemiter eftersom det leder till precis det som de själva eftersträvar: separatism, misstänksamhet och åtskillnad av olika etniska och religiösa grupper. Det vänstern nu bygger upp är en plattform som även nazister och traditionella rasister kan stå på. Inte minst eftersom identitetspolitiken av allt att döma kommer att leda till etniska, och religiösa konflikter med fixeringen vid hudfärgen ”vit” som något slags epicentrum. Just vithetsfixeringen hos vänstern är ju en julklapp till de traditionella rasisterna. Majoriteten av svenskar är vita och det gör det naturligtvis lättare att locka över fler till den högerextremistiska sidan om vänstern står tillsammans med islamister och gapiga organisationer som Afrosvenskarna och skriker ”rasist” åt alla vita som känner tvekan inför multikulturalismen. Det är en otroligt tragisk utveckling.

   Gillad av 2 personer

 7. kim skriver:

  Tack, Stefan Hedlund, för att du ännu en gång delar med dig av din oöverträffliga förmåga att beskriva och analysera samhällsutvecklingen. Att läsa dina texter är som att se sina egna tankar på pränt, men i en tydligare och bättre definierad form.

  Gillad av 3 personer

 8. Lars Åhlin skriver:

  Du skriver: ”Det som definierar den nya makteliten sammanfattas av dess åsiktspolis som en ‘gemensam värdegrund’. Exakt vad denna gemensamma värdegrund består av är inte helt enkelt att reda ut.” Nej, vad den består av är inte lätt av veta, men dess formulering är mycket enkel: ”Allas lika värde”. Som väl är, så är det lätt att sticka hål på denna formulering genom att peka på nödvändigheten av att begränsa vårt välkomnande och vårt omhändertagande så att det blir hanterbart.

  Jag föreställer mig att det är värdegrunden ”allas lika värde” som har lett oss i fördärvet, när den tillämpas i en situation med människor i nöd, ett välfärdsindustriellt komplex samt undersysselsatta och välmenande privatpersoner. En medborgerlig plikt är att punktera denna värdegrund, så mjukt och respektfyllt man kan, men punkteras ska den.

  Gillad av 6 personer

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Motrörelsen är inte brun,
  den är Blå-Gul…

  Vi som vill försöka rädda kvar begreppet Sverige,
  som är ‘utrotningshotat’…

  Kan vi få lite DRAKhjälp från USA, om Donald tillåts vinna,
  ja överlever till installationen???

  Hillary får bara inte vinna, då är nationerna räddningslöst förlorade!

  En Marionett styrd av hänsynslösa Globalister!

  Gillad av 7 personer

  • Jans skriver:

   Det låter lite väl optimistiskt. Naturligtvis är många av dem som är emot detta blå-gula och sunda nationalister men det går ju inte att blunda för att det finns bruna underströmmar också och historien visar med all önskvärd tydlighet att man skall ta dessa på allvar.

   Så länge samhället är stabilt och välfungerande tror jag aldrig fascister har en chans att tilltala mer än någon procent av befolkningen men om det blir oroligheter, socialt förfall, etniska motsättningar och försämringar kan bruna åsikter eldas på och bli farliga igen. Med tanke på att de dessutom kan få motståndare med islamistisk agenda så kan det bli mycket farligt. Om islamister på allvar utmanar samhället, kanske till och med påhejade av gatstensvänstern så kommer garanterat riktiga bruna organisationer att växa.

   För närvarande är kanske Frankrike det land där risken är som störst.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vår samhällselit är redan na*istisk. Hon som utser domare i Sverige, en mycket hög ämbetsman, använder NSDAP:s vokabulär — bruna råttor — när hon beskriver hur hennes meningsmotståndare skall avrättas med NSDAP:s metod — gift. Rikspolischefen säger sig spy av blotta omnämnandet eller åsynen av partiledaren i ett av de största demokratiska folkpartierna, ett uttalande passande för en G*ebbels. Censuren härjar i pressen och kulturministern anställer bokbål på muséerna och vill sortera ut ”entartete” delar av samlingarna. Hela samhället skall mobiliseras i den politiska kampen mot Utmaningarna från de slemma Moståndarna, vilka — surprise, suprise — definieras i termer av sin ras, nämligen ”den nordiska folkgruppen”, i termer av sin historia och i termer av sin relativa framgång. Har vi inte upplevt exakt detta förr? Hur mycket tydligare måste eliten bli i sin na*ism? Gulblå märken på svennarnas kavajslag? Bojkott av svennars butiker? Rasisering av svennarnas egendom? (Den senare pågår ju redan.)

    Menar du på fullaste allvar att en svensk motståndsrörelse i Sverige i detta läge skulle bestå av just ett na*istiskt alternativ!? Två na*ismer som bekämpar varandra? Hur realistiskt är det på en skala?

    Var hamnar då alla vanliga människor?

    Gillad av 1 person

 10. Anders skriver:

  Scenariot med ”bruna” som börjar marschera på våra gator, dvs en svensk fascistisk rörelse av någon betydelse tror jag inte ett ögonblick på. Den skrämmer ingen, och definitivt inte våra makthavare. För en sådan rörelse fordras unga, starka, beslutsamma och aggressiva män. Varifrån skulle de rekryteras? Från de feminiserade svenska pojkarna? För marscherande huliganer på gatorna finns det ett helt annat rekryteringsunderlag. En grupp som är sammansvetsad ideologiskt, som anser sig överlägsen, men inte har det den anser sig ha rätt till, och som är vapentränad och välbeväpnad.
  Nej, jag befarar att svensken kommer att ge sig utan strid. Man knyter näven i fickan, inget mer. Vårt samhälle kommer vartefter att falla samman och tribaliseras, och statsmaktens repression mot de svenska dissidenterna kommer att intensifieras. De resursstarka kommer att lämna landet, övriga att så småningom underkasta sig den nya ordningen.

  Gillad av 11 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   Håller helt med och kan bara nicka instämmande. Den spontana motreaktionen mot makthavarnas hantering av gruppvåldtäkten på Gotland vågar inte ens SD officiellt sympatisera med, av rädsla för — vad?

   Om rättsväsendet inte uppfyller sin del av samhällsfördraget uppstår ett tomrum, som snabbt kommer att fyllas av någon annan maktutövning. Kalla det gärna för ”medborgargarden”, ett ord som i mina öron börjar låta allt bättre när Polisen inte längre klarar av att upprätthålla ordningen.
   OK, det myndigheterna inte mäktar med får vi ta itu med själva — om vi vill överleva.

   Gillad av 7 personer

 11. Erik skriver:

  Förekomsten av internet är det absolut värsta som har inträffat för politiker- och mediaklass.

  Plötsligt så kan de dominerande aktörerna utmanas på ett sätt som aldrig förr och detta endast med information. Det finns mycket goda skäl för repressiva regimer att lägga stor vikt vid att kontrollera informationsflödena eftersom de utgör en veritabel bomb och regimerna i Kina, Turkiet och andra dysfunktionella stater har gjort helt rätt analys, släpps informationsflödet fritt så kan de såsom Ceaușescu riskera att bli lite hastigt pensionerade mot en vägg.

  Våra politiker önskar säkert att de hade denna möjlighet till informationskontroll men inser att försök till sådan kontroll vore lite väl utmanande. Vi skulle i så fall röra oss från fritt till styrt informationsflöde medan de dysfunktionella staterna rör sig från mycket styrt till mindre styrt, dvs kanske ändå en svag förbättring i sammanhanget. Relativförändringen är ganska annorlunda.

  Politiker avskyr internet. Oaktat vad de säger, för det är inte roligt att ständigt bli avslöjade som värdegrundsheilande floskelrobotar där övre stolgången löpande producerar intellektuellt trams.

  Gillad av 6 personer

 12. BjörnS skriver:

  Tack för en bra krönika. Politikens vändning bort från att diskutera faktiska problem och argument till att underkänna sakliga argument med ett ”Du är dum!” på sandlådenivå kommer att få allvarliga följder; sämre politik, fler problem, ökad alienation av politiker och media samt ökad frustration och politikerförakt hos folket. Självklart kommer det att ske en polarisering och självklart kommer extremismen att öka.

  Gillad av 4 personer

 13. lensof skriver:

  Hur viktigt det har blivit för många att vara ”god” kan man enkelt testa.
  Har vid några tillfällen där det blivit lite för mycket av kletig välvilja sagt att jag själv inte ser mig som god, inte heller har något behov av att försöka vara det. (Vilket inte hindrar mig från att göra en och annan god handling, men det sa jag inte)
  Reaktionen blev lång tystnad som skulle kunna uppfattas som pinsam om man känner så. Som om jag klivit över en gräns och det hade jag kanske, in i de ”ondas” rike.
  Jag fann det hela intressant, en bekräftelse på hur laddat detta ord har blivit och hur lite man behöver säga för att bli ”fel”.
  Det var som om jag sagt att jag var homosexuell i ett frikyrkligt sammanhang på femtiotalet.

  Gillad av 3 personer

 14. Tobbe skriver:

  Att skrika ”vargen kommer” samtidigt som man gör allt för att provocera befolkningen, inte minst medelklassen, ökar risken markant varje dag för att vargen verkligen kommer.
  Artikeln är mitt i prick.

  Gillad av 5 personer

 15. Christer Carlstedt skriver:

  Moral är nog bra och trevligt.
  Det var sådant man funderade på i mänsklighetens gryning efter det att stammen fått äta sig mätt.
  Rent generellt tror jag nog att man kan påstå att god moral var något som var bra för den egna gruppen på ena eller andra sättet.
  En sorts samlevnadskodex.

  När man då i dagens samhälle pratar vitt och brett om god moral och vad som är moraliskt försvarbart eller ej så blir det en aning mera svårgripbart.

  Vad som är god moral i en grupp behöver med nödvändighet inte vara det i en annan.
  Vi anser i allmänhet att det är moraliskt förkastligt att hålla sig med flera fruar, eller konkubiner om man så vill.
  För några hundra år sedan var det inget märkvärdigt med sådant hos oss, om man nu hade råd förstås.
  Fråga för övrigt en troende muslim vad han anser om saken!
  Vi anser att det är moraliskt förkastligt att ge hustrun däng om hon är uppstudsig.
  Fråga den troende muslimen igen om saken!

  Hela den så kallade makteliten resonemang om vad som är moraliskt rätt och gott liksom tjafset om värdegrund, är bara ett meningslöst och infantilt spel för galleriet, i avsikt att förhöja den egna statusen och nedvärdera andras.

  Så kommer det också att förbli ända till dess man kommer överens om vad ”god moral” är.

  Brottsbalken torde kunna ses som ett skriftligt bevis på att den överenskommelsen ännu inte är gjord.

  Att då försöka göra migrationen till en fråga om moral är urbota korkat.
  Kritikerna säger att det förstör det som vi gemensamt har byggt upp.
  Förespråkarna att en förändring medför positiva effekter.

  Faktum är ju att det är förespråkarna till en förändring som har bevisbördan gentemot det kollektiv som skall ta konsekvenserna.

  Hitintills har man misslyckats kapitalt.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Som konservativ instämmer jag naturligtvis i att …

   ”Faktum är ju att det är förespråkarna till en förändring som har bevisbördan gentemot det kollektiv som skall ta konsekvenserna.”

   Problemet är bara, att det inte är ett ”faktum” för de som besvärjer sig till liberal/socialism/kommunismen. För dem är det snarare självklart att genomföra förändringar som är oprövade, saknar vetenskapligt stöd etc. Kulturmarxistens livslust ligger i att riva ned det gamla. Enda kriteriet vid genomförande av förändringar verkar vara att det ligger i fas med, den för tidsandan aktuella, värdegrunden.

   Kostnaderna förväntas samhället solidariskt bära.

   Gillad av 3 personer

 16. MartinA skriver:

  Dagens eliter har förstört landet och söker utrota det svenska folket. Så vem bryr sig vilken färg motreaktionen har? Ingenting kan vara värre än de som nu härskar.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Ja, det var ju mycket sagt av mig. Men vad ska jag säga? Vad ska jag tänka? Om inte annat så förstärker jag artikelförfattarens poäng.

   Gilla

  • Jans skriver:

   Det skall du bry dig om eftersom det påverkar vad konsekvensen blir på sikt. Ett brunt maktövertagande kommer inte på sikt att vara särskilt tilltalande för andra än dem som ingår i den nya elit som då kommer ta makten. Tvärtom kommer det antagligen att bli ett riktigt vidrigt samhälle om än med lite bättre ordning i förorterna.
   Att aldrig tappa fokus på det centrala, det demokratiska systemet, är a och o.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Du menar det system som har förvandlat sverige till vad det är nu? Där regeringschefen får ett belöningsjobb på värdlens största bank efter att han drivit en antisvensk politik i 8 år?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Dessutom, ”brunt” är bara ett kodord för nationalism. Och nationalism är bra för alla medlemmar i nationen. Varför ska jag inte arbeta för det som är bra för mig? Det här är litet av grundproblemet med vänsterns segertåg. De har gjort egenintresse otillåtet. För andra då, för själva är de totalegoister.

    Gilla

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Huvudorsaken att någon stöder ett visst parti är att detta parti driver uppfattningar som överensstämmer med de som personen i fråga själv kommit fram till. Detta är själva kärnan i en äkta demokrati. Denna uppfattning delas dock inte av överheten då denna anser att många saknar förmåga att ens begripa vad som är bäst för dem. Det är av denna anledning som överhet och media förklarat krig mot SD som råkar ha blivit den lilla människans språkrör mot en överhet som i allt större utsträckning vill bestämma och reglera vad som är rätta tankar och rätta uppfattningar.

  Den metod som man därvid använder är systematisk hjärntvätt via väl dresserade media, inte minst TV. Detta fungerar effektivt i ett totalitärt samhälle där överheten har kontroll över media men utsättes idag för allvarliga störningar av icke-kontrollerad information via Internet och dess sociala nätverk. Ett sätt för överheten är därför att få fullständig kontroll över Internet eller över ledande skribenter på icke-officiella media.

  Den svenska överhetens metod har hittills varit att koppla läsandet av icke-officiella media med social stigmatisering genom att stämpla den som rasistisk eller fascistisk eller ännu värre. I ett väluppfostrat, kuvat och konsensus orienterat folk fungerar detta effektivt och minst lika framgångsrikt som i DDR eller i dagens Kina. Emellertid om detta inte visar sig vara tillräckligt effektivt kan man förvänta sig allt mer åtgärder som att dessa informationskanaler kan komma att stoppas då de anses varar ett hot mot såväl yttre som inre säkerhet. Och lagstiftning kommer att kunna trollas fram på nolltid.

  Tanken att göra Sverige till ett öppet samhälle och tolerera uppfattningar utanför den trånga åsiktskorridoren verkar vara lika osannolika som DDRs sammanbrott men precis som 1989 kan under inträffa även i Sverige. Det viktiga är att aldrig ge upp.

  Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Har vi inte redan sett tendenser till att strypa det ocensurerade informationsflödet. Detta flöde påstås bl a vara styrt av Putin och skulle ingå en en desinformationskampanj riktad mot de västliga demokratierna.

   Sedan skall det förekomma ”hat” (vad nu detta är?) och rasism varför kritiska siter som t ex DGS säkerligen kommer att stängas ned. Jag tror att Patrik skall vara mera rädd för vad eliten kommer att göra med honom, än för att han skall räknas till eliten, och därmed av folket tvingas att bestiga schavotten.

   Gillad av 2 personer

 18. Jan Andersen skriver:

  Stefan Hedlund skrivar: ”I kraft av denna överlägsenhet tar man sig rätt att bestämma både hur det offentliga samtalet skall utformas, och hur den politiska makten skall utövas.”

  Är det inte essensen av demokrati? Att en grupp människor tror sig att ha rätt till att påtvinga deras moral och uppförandekodex på individen, enbart för att 2 är flera än 1?

  Är problemet inte demokratin i sig och dets villighed till att använda makt och våld för att tvinga sin vilja igenom som är det grundläggande problem, och inte denna moraliska överlägsenhet?

  Gilla

 19. Hedvig skriver:

  Stefan Hedlund skriver bl a

  ”Det vi nu ser växa fram är konturerna av en helt ny maktelit, vars livsluft inte längre är något slags ideologi utan helt cyniskt att den egna gruppen är moraliskt överlägsen alla andra. I kraft av denna överlägsenhet tar man sig rätt att bestämma både hur det offentliga samtalet skall utformas, och hur den politiska makten skall utövas.”

  För att komplicera debatten något,vill jag lyfta fram tidskriften Respons, nr 5, november 2016 med temat ”Vår tids populism”, DEMOKRATINS SJÄLVSKADEBETEENDEN.

  Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet diskuterar efter en genomgång av forskningslitteratur i ämnet, ´populismens frammarsch, som här fr allt relateras till nyliberalismens undergrävande av politikens möjligheter.”

  Den italienska professorn i politisk teori, Nadia Urbinati menar att ´populister reducerar demokrati till en politisk identitet eller ett parti, som ska representera ”folkets vilja”. Populismen kan inte hantera samhällets pluralism och i maktställning utgör sådana rörelser ett akut hot mot demokratin.´

  Genomgår vi nu en demokratisk kris eller handlar det om ett politiskt paradigmskifte?

  Gilla

 20. Lennart Göranson skriver:

  Ord och inga visor. Viktiga ord, det finns just inget att tillägga.

  Motreaktionen känns mer angelägen än någonsin, men inte en brun sådan. Vad det handlar om är att på något sätt rycka problemformuleringsförsprånget ur händerna på de ”goda”.

  Gillad av 1 person

  • Vx skriver:

   Men inte en brun sådan….det är ju rena nyset. Det finns inga nazister i Sverige, de finns bara i etablissemangets fantasivärld. Det passar deras agenda att skrämma de fogliga för vargen.

   Gillad av 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @VX
    Jo, visst finns det nazister i Sverige. Det är inget nys, jag har själv sett dem marschera med fanor och kampsånger. Men det är sant att de inte är många och att Säpo inte verkar se dem som något omedelbart hot. Men Stefan Hedlund menar att utvecklingen ”kan leda till (—) en verkligt brun motreaktion”, alltså något som kan hända i framtiden, vilket jag tycker inte är orealistiskt.

    Sedan kan man naturligtvis diskutera var man drar gränsen för ”brun”. Handlar det bara om klassisk nazism eller också om nationalsocialism och extremhöger? Själv anser jag i varje fall att den som kritiserar gränslös migration från alla världens länder till Sverige och villkorslös tillgång till den svenska välfärden inte ska ursprungsmärkas som ”brun”.

    Gillad av 1 person

   • Jans skriver:

    I nuläget är nazisterna helt irrelevanta och kommer att förbli det om folket får styra på riktigt och vända skutan Sverige i den riktning de egentligen vill ha, förmodligen avsevärt minskad och mer välordnad immigration t.ex.

    Om det inte sker däremot och den utveckling som än så länge enbart påbörjats fortsätter, svenskarna och deras traditioner går mot minoritet parat med socialt förfall, så kommer det att bli oroligheter i landet och då kan den politiska riktningen snabbt ändra på sig. Jag tror detta ligger ungefär 20 år framåt i tiden, men att tro att inte fascismen kan få fäste i Norden om det som nu påbörjats fortsätter är naivt. Dessutom kommer det att finnas grogrund för en annan reaktionär muslimsk rörelse plus vänsterextremism som kommer utmana de nordiska fascisterna. Det finns all anledning att oroa sig.

    Gilla

 21. thojak skriver:

  Utengemärkt bra skriv, Stefan Hedlund, tack för detta ! 🙂
  Som påpekats i tråden bör detta spridas bredast möjligt med uppmaningen att läsa det ett flertal gånger – om nödvändigt.

  Apropos ”värdegrund” så finns(?) ordet i endast två länder varav ett inte ens använder det. Det är i sanning ett ‘snömos-ord’ som används flitigt av makteliter för genomdrivande av sina, ofta dolda/lömska agendor. [Typ]: ”Jaså, du tycker inte om syltade gröna tomater? Vilken värdegrund har du egentligen?” (+ skarpt fingerpekande). Om erinran korrekt så var det Gro Harlem Brundtland som ‘uppfann’ ordet och Norge är också landet där det inte används. Hon, GHB, är även ansvarig för den medvetna felöversättningen av engelska originalet ”dignity”, dvs värdighet, till att vara ”värde” – i alla människors lika… Uppmanar att byta ut ”värde” i dessa sammanhang till det korrekta värdighet.

  BTW Stefan; minns jag rätt i det att Du författade en tvådelad skrift med titel (ca) ”Den långa vägen tillbaka”, eller liknande, i vilken Du jämförde Sovjets problematiska transformation till Ryssland? Om så, vore det mycket tacksamt att erfara hur/var/om denna finns tillgänglig. Tack på förhand.

  Mvh/TJ

  Gilla

 22. Trodé skriver:

  En gång skämtade Hasse Alfredsson om ord som fått dålig klang och borde bytas. Ett sådan var Arbetsskygg som han föreslog skulle bytas till Fritidsfixerad. Det är numera verklighet.
  Går vi längre tillbaka i tiden fanns det Idioter och Idiothus för dem.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.