Gästskribent Arvid Nilsson: En beslutsgrund av kvicksand

logo­DGSVår grundlag fastställer att all offentlig makt utgår från folket. Det sker genom att folket vart fjärde år väljer representanter till riksdag, kommuner och landsting. I tidigare krönikor har jag lyft fram att Sverige nu befinner sig i en svår situation, där välfärdsstaten riskerar att kollapsa under det ökande trycket. Detta, har jag menat, är resultatet av en osedvanligt inkompetent och världsfrånvänd politik. Men är det verkligen rättvist att lägga skulden på ledande politiker, när de har fått sitt mandat av väljarkåren? Får inte svenskarna helt enkelt skylla sig själva, när de har utsett dessa individer till sina företrädare?

Jag tror inte att det är så enkelt.

Om folket ska hållas ansvarigt för sina politikers missgärningar, så måste folket ha haft en rimlig chans att bedöma konsekvenserna av den politik som bedrivits. En förutsättning är att medborgarna har fått korrekt information. Det blir nu allt tydligare att så inte varit fallet. Mycket talar för att svenskarna under en längre tid har serverats en soppa av förvrängningar i syfte att förmås att tycka ”rätt”. Fakta som inte överensstämt med den politiska chimären har hållits borta från allmänhetens ögon eller snedvridits med högtravande retorik. En liten glimt av regeringens inställning blev synlig förra hösten, då den började ägna sig åt kreativ bokföring. Flera tunga utgiftsposter för 2016 förskottsbetalades före utgången av 2015 (1, 2). Ett sådant siffertrixande tjänar inget annat syfte än att få årets statliga utgifter att se lite mindre skräckinjagande ut.  Nu matas vi med framgångsbeskrivningar baserade på uppgifter om BNP-tillväxt och ökad förmögenhet hos svenska hushåll, trots att vi ser en ekonomi som dopats med lånade pengar, både på nationell och privat nivå. De djupare analyserna av samhällets ekonomiska hälsa lyfts inte upp till debatt.

De mest flagranta övertrampen har gjorts på migrationsområdet. Högljudda röster har hävdat att flyktingar inte ljuger om sin ålder och att inga tiggare utnyttjas av organiserade nätverk. Dessa påståenden har nu otvetydigt punkterats. Trots det fortsätter samma kvarnar att mala. I en intervju i Dagens Nyheter 2016-09-28 gjorde statsministern följande uttalande (3):

Här har vi en stor del människor som kommer med hög utbildning. De är läkare, de är ingenjörer, de är sjuksköterskor, de är dataexperter. Det är klart att de kan etablera sig snabbare. Sedan har du några med yrkeskunskaper. Det kan vara svetsare, det kan vara bilmekaniker. Det kan också gå hyggligt snabbt. Sedan har du några stycken som har väldigt låg utbildning, kanske ingen alls. De behöver en längre väg.

Tyvärr har han fel och förmodligen vet han om det (4, 5). Enligt SCB har endast 12 procent av syrierna och fyra procent av somalierna minst tre års eftergymnasial utbildning. De med förgymnasial utbildning utgör 38 procent respektive 57 procent (6).

Ett starkt politiskt intresseområde har handlat om att ”inte gynna SD”, vilket varit liktydigt med att dölja negativ information om invandring. Vid Almedalsveckan 2015 presenterade den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé en rapport som visade att samhället tjänat hundratals miljarder på invandring. Rapporten uppmärksammades av såväl SVT som flera stora dagstidningar. Dessvärre är den ett falsarium. Rapportens uträkningar bygger på antaganden om att invandrare arbetar och betalar skatt i samma utsträckning som svenskar, vilket inte är sant. Om statistiska fakta tas med i kalkylen faller hela rapporten ihop som det fuskbygge den är, vilket avslöjades i bland annat Göteborgs-Posten (7). Men försöken att dölja invandringens negativa inverkan på samhället fortsätter, vilket yttrat sig i mörkläggningen av sexuella övergrepp på festivalen i Kungsträdgården (8).  Polisen har även undanhållit information om asylrelaterad brottslighet genom att hemligstämpla utredningarna under kod 291 (9, 10). Detta förfarande konstaterades senare vara olagligt (11).

De politiska sympatierna i journalistkåren har gjort att politiker och journalister haft ett gemensamt intresse av att propagera för kraftig invandring. Det gäller inte minst journalister inom public service. SVT:s och SR:s sändningstillstånd säger att de ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt. Ändå är det där vi hittar den störta partipolitiska snedfördelningen. Mer än hälften av de anställda vid SVT och SR röstar på MP (12, 13). Dessa siffror får sägas vara högst anmärkningsvärda. MP är ett litet parti och dessutom starkt avvikande från den politiska mittfåran. Det är omöjligt att tro att en sådan slagsida inte skulle påverka nyhetsrapporteringen. Ett exempel på hur det kan gå till fick vi se i somras, då en f.d. SR-anställd publicerade ett inspelat samtal med sin chef. Chefen tydliggjorde att nyheter gärna får vara vänsteranstrukna, medan kritik mot den förda invandringspolitiken måste undvikas (14).

De organ som ska garantera opartiskhet hos public service är Granskningsnämnden och Förvaltningsstiftelsen. Uppgifter om den obalanserade journalistrekryteringen borde, kan man tycka, ha fått Granskningsnämnden att reagera. Men icke. Granskningsnämnden har nämligen bara till uppgift att pröva innehållet i enskilda inslag. Från Förvaltningsstiftelsen är det knäpptyst, eftersom den enbart garanterar oberoende ägarförhållanden och inte har något inflytande över journalistiken. Att hela urvalet av nyheter och sättet de presenteras på är vinklat kan man inte göra något åt. Ingen ansvarar för att påtala sådana missförhållanden eller se till att de inte uppstår. SVT och SR har därför kunnat bli – och blivit – ett forum där vänsterpolitiskt sinnade samlas för att sprida sina idéer till massorna.

I vilken grad kan man hävda att folket bär ansvar för politikernas beslut, om överheten inte förmedlat en korrekt verklighetsbeskrivning till folket? Om det val man gör på valdagen baseras på information som förvanskats och selekterats, hur stort ansvar har man då för valets konsekvenser? Är det under sådana omständigheter över huvud taget de röstberättigade som styr, eller blir de röstberättigade styrda?

Undersökningar visar att svenska folket nu anser att migrationen är den viktigaste politiska frågan (15, 16). Det finns således skäl att anta att denna fråga kommer att spela en utslagsgivande roll i valet 2018. Detta val kan komma att bli ett av de mest avgörande i svensk historia. Kommer väljarkåren då att ha fått en stadig, faktabaserad och verklighetsförankrad beslutsgrund att stå på? Tillåt mig tvivla.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

 1. http://www.esv.se/contentassets/18728684116b4407ac1a663f3b8e0d02/2016-22-utfallet-for-statens-budget.pdf
 2. http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2016/Utgiftstaket-stodjer-inte-overskottsmalet/
 3. http://mobil.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-vi-och-mp-vill-fortsatta-vart-samhallsbygge/
 4. http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning
 5. http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=share_from_di
 6. http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0506_2013A01_BR_A40BR1406.pdf
 7. http://www.gp.se/ledare/sluta-vilseleda-om-invandringen-1.112814
 8. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-morkade-overgrepp-pa-festival
 9. http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
 10. http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod
 11. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/baklaxa-for-polisen-om-asylkod
 12. http://www.journalisten.se/nyheter/svenska-journalister-foredrar-miljopartiet
 13. http://www.svt.se/opinion/svt-och-sr-dags-att-erkanna-era-partisympatier
 14. https://putilov.org/2016/06/16/hur-opartiskt-ar-public-service/
 15. http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandring-den-viktigaste-fragan-for-valjarna-2/
 16. http://novus.se/wp-content/uploads/2016/08/c3f39bd094c0ea44eac17169edccb55e.pdf

57 thoughts on “Gästskribent Arvid Nilsson: En beslutsgrund av kvicksand

 1. Trynbald skriver:

  Dom flesta politiker och murvlar har ett ansvar för omfattande folkmord på svenskar, som fortsätter
  med i princip oförminskad styrka. Sverige är ruinerat och våldfört. Vi skulle kunna levt i ett rättsäkert land med välskött infrastruktur och en värdig omsorg. Istället har man slagit allt i spillror och försvarar det hela med hull och hår.

  Liked by 4 people

 2. Erling skriver:

  Med precision avslöjar du bedrägeriet! Det som förvånar mig är att detta forum inte ens vill diskutera ett helt annat system. Representativ demokrati kanske fungerade i en tid när engagemang i politiken var ett hedersuppdrag. Så är definitivt icke fallet nu!
  Snarare en lönsam födkrok med stor möjlighet att marknadsföra/genomföra en personlig agenda utan minsta intresse av att lyssna in vad väljarkåren de facto önskar.

  ”Det finns ingen människa som har tid eller möjligheter att sätta sig in i alla frågor och ta ställning till vilket beslut som är det rätta.” En tidigare kommentar här inne för att försvara
  vårt system.

  Det äger självklart sin riktighet. Inte heller de 349 har kunnat bevisa något annat! Och vad värre är – de avslöjar snarare att ”det rätta” inte eftersträvas!

  Så vilka partier som sitter vid rodret i vårt farsartade system utgör ingen dramatisk skillnad. I praktiken är de tuppfäktning inför galleriet till trots helt överens att låtsas bry sig, men använder oss som marionetter för att kunna fortsätta sitt bedrägeri.
  Förvånande att vi köper det!!

  Liked by 3 people

 3. Staffan Persson skriver:

  Jag håller inte riktigt med, ”opinionsbildning” och stämningsläge i samhällsfrågor är inte en enkelriktad kommunikation.Sunt förnuft borde ha gjort det mer uppenbart för gemene man att det handlade om en folkvandring i fjol.Likaså reser ju folk mycket och kan se att den typen av tiggeri vi har inte finns i andra länder.Informationen finns,och letar man inte upp den får man ”skylla sig själv”.Det måste finnas åtminstone en önskan om att leta upp information som kan motsäga den officiella bilden.Ska folk bara vara passiva mottagare??Du kan inte föreställa Dig att det opinionsgrepp man haft över svenskarna skulle ha varit möjlig över schweizarna.Eller i Danmark.Men de röstar inte heller fram sådana politiker.
  Vi har ett gigantiskt arbete att göra med oss själva.Snällhetsnormen måste ifrågasättas.

  Liked by 1 person

  • Hanna skriver:

   Man har definitivt ett eget ansvar men folk blundar och hoppas i det längsta. Känner många som val efter val röstar på samma parti (M) och sen blir besvikna varje gång och känner sig lurade att det inte blev som DE önskade. Läs på och titta även bakåt vad de åstadkommit innan du röstar!

   Liked by 1 person

 4. Peter M skriver:

  Socialdemokratin vet hur man bedriver realpolitik. De är mycket bättre än de borgerliga inom den disciplinen.

  Om det går att fördröja och förhala ytterligare en tid, så får de som kommit de senaste åren rätt att ta hit sina anhöriga – vilket väl ger en faktor om 1,6 för varje migrant. Några år till så har de fått rösträtt och bildar ett formidabelt röstblock av människor som i olika omfattning kommer att vara beroende av bidrag ett par generationer framåt.

  Rörelsen har säkrat sin relevans och överlevnad under överskådlig tid.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Givetvis vad det går ut på!
   Identitetspolitikens grundpelare…
   NYA väljare måste bara fösas in i röstfållorna…

   Arbetare som röstar S är numera sällsynt!
   Av vilken anledning skulle de göra det, när jobben är i fara)

   Kvinnorna i media o välfärdssektorn röstar förstås S av egenintresse,
   för att få behålla sina jobb!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Det här sker i alla västeuropeiska länder. Retoriken är annorlunda i varje land. Men intentionen är densamma, nordeuropeer skall bort.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Martin A: Jag tror inte att avsikten är att nordeuropéer skall bort, även om det är resultatet. Det som är avsikten är att underklassen skall bytas ut som man byter underkläder. Den gamla underklassen är för slö, för färglös, för bortskämd och har för mycket pryttlar. En ny underklass, hoppas man, skall jobba hårt för låg lön, erbjuda omväxling och köpa en massa pryttlar för pengarna. ”Så fungerar det ju i Kina, och det kallas globalisering. Kallar vi bara utbytet av den inhemska underklassen för globalisering så kommer det därmed att få avsett resultat.”

    ”Problemet är inte eliterna, problemet är folken,” som Tysklands president uttryckte saken.
    ”Wir schaffen das,” sade Angela Merkel.

    Gilla

 5. Ami skriver:

  Valet 2018 kommer att bli trix med siffror, smutskastning och inte minst ett riktigt elddop för demokratin.
  Arvids krönika är mitt i prick och de såg vi i senaste debatten där en synnerligen förvirrad vänster spelade squash istället för att debattera.
  Alliansen, inte mycket bättre, de vill avsätta Löfven efter valet för att Sverige ”behöver en regering som tar ansvar” som om vi inte behöver det bums.
  Mycket av den förda politiken och utslaget av detn är inkompetens och att all kraft utan hänsyn har lagts på att inte gynna SD. All den mödan och av ren trots harDet fört en sådan politik och det är oförsvarbart.

  Liked by 2 people

 6. Jaxel skriver:

  Tack även denna gång för en väldokumenterad krönika.

  Jag skulle vilja ge ett par kommentarer bara. Först angående att dölja hur det ligger till med brottsligheten bland invandrare:

  Det har framförts önskemål om att BRÅ skulle uppdatera sin rapport om invandrares brottslighet från 2005. Angående detta säger, ansvarig minister, Morgan Johansson, i riksdagen att han inte ser att: ” ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället” (1).

  Kan man vara mycket tydligare på att svenska folket bör helst inte få veta?

  Angående polismyndigjetens agerande:

  Krönikan tar upp det hår med kod ”291”. Med all rätt. Polismyndighetens agerande är beklämmande, eller vad man nu skall använda för ord. Det är svårt att hitta ord för hur upprörande det är. Man är tveklöst beredd att trampa grundlagen i sk-ten för att dölja problem med invandringen.

  I en artikel i DN anger polisen att uppgifter ur myndighetens register relaterade till koden ”291” inte kan lämnas ut eftersom detta skulle försvåra brottsbekämpning. Vore detta korrekt så skall uppgifterna givetvis hemligstämplas. Dock, DN hade varit i kontakt med en av experterna på området – Nils Funcke. Denne konstaterar – helt självklart – att: ”Det är fullständigt bisarrt att påstå att övergripande statistik skulle skada polisens arbete” (2).

  Saken kommer upp strax igen då i SvD. Någon inom polisen har då uppenbarligen använt sig av meddelarfriheten och lämnat ut en lista med poster ur polisens register där koden förekommer. Polismyndigheten har då insett att argumentet ovan inte håller, istället drar man nästa vals. Man säger att man inget lämna ut eftersom man inte sammanställt någon allmän handling baserat på uppgifterna i registret (3):

  ”Vi är väldigt positivt inställda till att ha dialog med media. Men att handlingen inte lämnas ut är något som finns i förvaltningslagen, handlingen finns helt enkelt inte. Alltså finns inget att lämna ut. ”

  Detta är komplett nonsens. Rättsläget är solklart enligt avgöranden av JO. Varje handling som, från ett dataregister, går att framställa med rutinbetonade åtgärder är att betrakta som en allmän handling. Alltså även om handlingen inte existerar när den begärs ut. Med rutinbetonade åtgärder menas något som kan ta 4-6 arbetstimmar i anspråk (4).

  Undertecknad har arbetat som statistiker på en statlig myndighet. Med kännedom om aktuellt register och tillgång till ett lämpligt statistikverktyg eller databasprogram (alla har något sådant) kan man på 4-6 arbetstimmar ta fram en hel räcka med tabeller över både det ena och det andra.

  De i ämnet insatta tjänstemännen på polismyndigheten känner givetvis till allt detta och är givetvis medvetna om att man trampar grundlagen i sk-ten, men det finns uppenbarligen intressen som är viktigare. Och man kan också undra var alla våra vanligaste jurister, typ Anne Ramberg, är när detta sker. Fast det finns förstås intressen som står över grundlagen.

  1. https://data.riksdagen.se/fil/0BD5D5F2-9688-4C30-BA00-9EB0D885F85C

  2, http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/

  3. http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande

  4. http://www.allmanhandling.se/?p=792

  Liked by 4 people

  • Erling skriver:

   Håller med till 100%.
   Tack för länken, en hyperintressant artikel.
   Späckad med odiskutabla fakta.
   Önskar att vi kunde frigöra oss från vårt farsartade system som ökar frustration, ödelägger och raserar det samhälle och
   kultur som varit vår.

   Gilla

 7. Jasa skriver:

  Allt väl tiils du börjar anvisa till skrifter av Egor Putilov. Då tappar man all trovärdighet! Bara Donald Trump kan överträffa alla tokigheter som händer inom SD i dessa dagar.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ändå har han, tack o lov, en god chans att bli vald till President)

   Vi måste stoppa den livsfarliga Fru Clinton.

   Risken är stor att vi får WW3 på halsen.

   Fullständigt omedveten om vad hon ställer till med,
   eller bakbunden pga donationerna från sina UPPDRAGSGIVARE på Wall Street…

   En Marionett i händerna på Soros & Co!

   Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Givetvis var JASA totalt omedveten om det, men han gav en utsökt illustration av hur debatten förs i Sverige. Smutskastning gen ”guilt by association”. Snyggt jobbat!

   Liked by 1 person

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Arvid, för dessa kloka ord. Ett sockrat, falskt varudeklarerat, ohälsosamt ensidigt sjuklöverpolitiskt hopkok har tvingats i halsen på den svenska väljarkåren alltför länge.

  Nu står vi här, kraftigt illamående med svår näringsbrist, njursvikt och kliande, vanprydande allergiska utslag på hela samhällskroppen – och med en saltad nota, som kommande generationer svenska skattebetalare lär få dras med i evigheter, för det exotiska kalaset.

  Vi har inte längre råd med ”extra allt” ens med de ännu utprånglade, falska ”allas lika värde”-kupongerna…

  … men utan ett omedelbart extraval lär gammelsvenskarna få ta skeden i vacker hand och försöka överleva på allt smutsigare vatten och kulturberikat, svårsmält bröd, för att kunna fortsätta servera halalslaktat kött och fräscha, långväga importerade tillbehör till de hitbjudna, förvuxna ”baaarnen”.

  Liked by 1 person

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Helt rätt, det som är extra bekymmersamt är att samtliga övriga partier bildat en klubb som utestänger SD. Det kan ses som uttryck för två saker:
  1: Konkurrensbegränsning, det är helt uppenbart att man bildar en kartell för att utestänga en farlig konkurrent som kan göra det obekvämare att vara politiker. Hade detta skett på en annan marknad än den politiska hade det blivit protester. Så här säger Konkurrensverket: ”Om konkurrenter kommer överens om hur de ska agera gentemot sina kunder sätts konkurrensen på marknaden ur spel. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud, till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin.” Men som sagt politiken har friskrivit sig från sådana regelverk.
  2: Att politikerna bildat en egen klubb med egna värderingar där man känner mera samhörighet med varandra och övriga klubbmedlemmar som journalister och politruker än med sina väljare. Dessutom har denna klubb blivit extremt auktoritär där all makt utgår från ledaren. Har flera än jag lagt märke till att partiledare inte längre säger att ”vi eller våra väljare vill”, utan det är alltid ”jag vill”? Nåde den som sticker upp, kolla bara vad som hände Finn Bengtsson, alla som tänker själva stöts ut.
  Att inga reagerar mot detta beror på två saker, svenskarnas ointresse för politik och att massmedia till stor del ingår i systemet.
  Det är i och för sig ingen nyhet att massmedia förvränger fakta för att man har en egen politisk agenda, det har varit mycket vanligt med vänsterpropaganda från 60-talet och framåt. En skillnad mellan nu och då är dock att då fanns en borgerlig rörelse som stod emot, idag finns ingen sådan rörelse utan den politiska borgerligheten är också en del av systemet. Moderaterna hålls fortfarande i ett järngrepp av Reinfeldt, i alla fall av hans ande.

  Liked by 4 people

  • lioninuniverse skriver:

   På tal om Sverijen, lite hämtat ur vår nutidshistoria och dagens mediasyn på vem som kan vara vem, dvs ”Samhällets fiende nummer ett”, i stånd att släcka andras liv.

   HÄR – är min allvarliga upplevelse om NAZISTER – klart före SD fanns och innan ‘svetsloppan’ svedde hud och förnedrade svenska folket i TV i sk partiledardebacle – och i samklang med vad Marcus Birro skrev i frågan….

   Så ett skånskt Hmmm … efter en artikel i ETC

   (http://www.etc.se/inrikes/nazisterna-som-skapade-sverigedemokraterna)

   När jag sommarjobbade i en bank i Malmö under mitten av 70-talet, återkom ofta en liten, spenslig man runt 50, med glödande ögon och darrande händer. Vi blev rätt så vana vid varandra – och till slut delgav han mig något som jag aldrig kommer att glömma… Det var tomt på kunder i den lilla banklokalen på Limhamn i Malmö – jag var ensam i expeditionen, då de andra var ute i lunchrummet… Han vecklade ut ett skrynkligt papper med handskriven text – med en massa namn och titlar. Jag kände inte dessa personer, men förstod av en del efternamn att det var prominenta män (ja, några kvinnor fanns också) – och än mer av deras titlar… Det var Företagsledare, Överläkare, Advokater, Poliser, Bankchefer, Politiker osv… Det var en mycket lång lista, säkert en bra bit över 100 namn, där ett 10-tal var markerade.

   Jag undrade självklart vad detta var för lista… Jo, sa han detta var Nazi-sympatisörer i Malmö… och han var utsedd att skydda 10 stycken av dem – ifall Tyskland skulle gå in i Skåne… Vad då skydda, sa jag – de behövde väl inte skydd? Jo, sa han då sossarna och kommunisterna i stan hade, enligt honom fått tag på samma lista… Det hade han förstått av en av hans kollegor som infiltrerat de vänstervridna samhällsfarliga, som han sa.

   Som tur var, så gick inte Tyskland in i Skåne, så därmed fick ett antal personer leva vidare… både till höger och vänster om mittlinjen.

   Som läget nu är i Sverijen med den polariserade pajkastning som sker, så tänker jag ibland på den där mannen, med hemvist från en gård på Söderslätt. Han hade tidigare berättat att hans pappa var Bondeförbundare och stor man i Trelleborg – och jag märkte att han kände sig vilsen i det som blev och var Sverige på 70-talet. Något stöd fick han troligen aldrig av dem som stod på listan – för de visste nog inte om hans uppdrag… så jag förstod att han var vilsen, levde ensam med små resurser. Det senare märkte jag på de ringa belopp han kvitterade ut.

   Jag var bara på det där bankkontoret en sommar – och mötte aldrig mer mannen – och förstod inte då varför han berättat för mig. Jag hade inget fint namn och titel – och jag sa aldrig var jag stod politiskt – men han såg nog att jag var en öppen person, som kunde ta in vad han sa, utan att stänga luckan i ansiktet på honom. Jag fick en känsla av att han ville lätta sig hjärta – och att han kände sig totalt lurad av ”det fina folket”, dvs de som höll på Hitler. Han sa aldrig så där detaljerat direkt vad som var hans konkreta verkställande uppdrag ifall Tyskland gått in i Skåne, men än idag undrar jag om han verkligen menade att han skulle döda de sossar och kommunister, som hade i uppdrag att få bort personerna på listan – för han kunde ju inte stå vakt på 10 ställen samtidigt… och hindra de andra – eller?

   Jag la inte hans namn på minnet – och lika bra är väl det – för allt hade ändå förnekats. Han kanske inte ens fanns – det var kanske bara jag som dagdrömde, den där sommaren, på det där bankkontoret på Limhamn i utkanten av Malmö.

   Leo i Skåne

   Gilla

 10. MJM skriver:

  Det må så vara att det svenska folkets stöd för den generösa invandringspolitiken som varit kan hänföras till att de tongivande etablissemangen dels har dominerat åsiktsyttringarna och dels tillrättalagt informationsflödet. Det har heller inte kostat på att vara god och att hålla den officiella versionen av verkligheten för sann. Det har gått att förfasa sig över intolerans och påstådd rasism samtidigt som man privat skattar sig lycklig över att man bor och verkar långt bort från de alltmer frekvent förekommande problemområdena.

  Incitamenten för att lyfta på Potemkinkulissen har således varit få, och kombinerat med den traditionellt väldigt stora tilliten till stat och samhällsinstitutioner, har det gjort att allt har kunnat fortgå. Så långt ger jag Arvid Nilsson rätt, och det kanske även är så att folket hade valt en annan väg om all information funnits att tillgå, men, och detta är ett stort men, utvecklingen de sista åren får mig att tvivla.

  Vilken sansad person sonm helst borde ha börjat anat oråd i och med Reinfeldts ”öppna hjärtan”-tal 2014. Att villkorslöst lova permanent uppehållstillstånd till alla som säger sig vara från Syrien är ju dömt att leda till problem. För mig personligen har ögonen öppnats långt innan detta vid arbete i utanförskapsområden, men talet och det som hänt sedan dess med valet, DÖ, flyktingkrisen, helomvändningen förra året, sexövergrepp, övrig brottslighet, poliskris, bostadsbrist och larmrapporter från kommunerna om välfärdsåtaganden som nått och passerat bristningsgränsen borde ju rimligtvis tvinga folk till eftertanke.

  Trots detta stöter jag dagligen på människor som hasplar ur sig samma trötta, gamla floskler om flyktingars utbildningsnivå, att ökning av brott och våldtäkter enbart beror på ökad anmälningsbenägenhet och minskat mörkertal, att jihadistisk terrorism inte har något med islam att göra, att det är hemskt med alla rasister i Sverige etc., etc. in absurdum.

  Då handlar det inte om att man är felinformerad, utan då handlar det om att man väljer att vara det. Skygglapparna är fortsatt fastlimmade, och dessutom har man investerat så mycket i den egna självbilden av tolerans och godhet att motståndet att ta in något som skulle få denna att krackelera är enormt. För nu är det inte längre så att det inte finns information, tvärtom är det numera förhållandevis lätt att skåda andra sidan av myntet tack vare alternativmedia. Det enda som krävs är viljan – och förmågan.

  Och hur det är ställt med den senare bör också ifrågasättas med tanke på svenska skolans utveckling sista decennierna och har av naturliga skäl en avgörande betydelse för om svenska folket ska kunna agera som fullödiga medborgare i en demokrati. Det är ju inte bara tillgången till opartisk information som är nödvändig, utan även kapaciteten att ta in och analysera den.

  Summa summarum tror jag att skribenten har en mycket viktig poäng, men att låta politikerna bära hela hundhuvudet är att låta folket, som också har sitt ansvar i en demokrati, att slippa för lätt undan. Sen kan man förvisso fråga sig om Sverige idag är en demokrati, eller kanske snarare en demokratur, men det är en annan diskussion.

  Vänligen

  MJM

  Liked by 2 people

  • sten lindgren dy skriver:

   jag vänder mig mot att denna politik kan sägas vara generös, då glömmer man bort alla medel som inte kommer folk på plats tillgodo och alla som drabbas av nedlagda äldreboenden eller långa vårdköer eller våldtäkter. Vi är så stöpta i pk att vi inte ser att den förda politiken är ond, endast araberna och muslimerna själva kan lösa sina konflikter och att de kommer hit gör bara att konflikterna sprids.

   Gilla

 11. larslindblog skriver:

  Jovisst , det är en massiv propaganda som drabbar oss alla , men å andra sidan borde folk se hur gatubilden ser ut . Massor av utlänningar som sitter och spelar kort i olika centrum. Alla dessa somaliska kvinnor i traditionell klädsel , inte tal om att vilja anpassa sig ! Enkla jobb som biträde , städerska , hemvård osv kräver att man har byxor och blus så man kan tvätta händer och armar ordentligt mellan olika uppgifter. Nog måste folk fatta att alla dom ser på gator och torg lever av deras inbetalda skatter ??
  Ingen kan undgå alla bilbränder , eller skottlossningar nyheterna rapporterar om .Ingen kan undgå att se tiggarna utanför varenda affär. Varenda en säger att dom får ”en klump i magen” när dom ser gäng med utländska unga män stökar omkring …..och ända säger 28 % att dom tror att Löfven är rätt man för att styra Sverige..22 % tycker att AKB är bäst medan blott 17 % ville ha en rejäl ändring….
  Hå-hå-ja-ja !
  Endera är det jag/vi som överdriver problemen och dramatiserar -eller är vi omgivna av massor av idi*ter ?

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Opinionsundersökning är en smutsig bransch.

   Man får svar som man frågar, e snarare VEM man frågar…

   Exemplen är otaliga på Sifo undersökare,
   som vid uppgiven SD sympati,
   aldrig återkommer igen!

   men pålitliga S anhängare där gäller det snarare,
   vi hörs igen)

   Gilla

 12. Gösta Svensson skriver:

  Om invandringen vore en verklig, och inte bara påhittad, succe borde den ju ha gjort tex Malmö till rena framgångssagan. Vi som bor i Malmö upplever ofta något helt annat. Läser tex i lokala Pravda (sydsvenskan) idag att rekordmånga Malmöstad-anställda säger upp sig. Värst är det bland, tadaa – socialsekreterare och lärare. Någon som är förvånad? Just dessa yrkesgrupper är ju de som jämte polisen, sjukvården och en del andra grupper, ganska snabbt fått uppleva massinvandringens effekter.

  Tyvärr tror jag inte att de som jobbar på Sds lika snabbt får uppleva folkvandringen. Synd om dem!

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Sydsvenskan är väl mer eller mindre nerläggningshotad…

   Genererar åtminstone ej tillräckligt med vinst till ägarna)

   Knappast överraskande,
   när de som har råd att köpa den,
   låter bli i allt högre utsträckning…

   DN syndromet, läsarna litar ej på vad som skrivs utanför sporten!

   I folkmun även mindre smickrande kallad ”Blattesvenskan”,
   då man blundat för Allah problem,
   Judar känner sig ej längre speciellt bekväma i Malmö av någon anledning!

   En så liten minoritet med försumbart antal röster (S)truntar hen högaktningsfullt i.

   Tyvärr har man sänkt även HD/NST till samma låga nivå…
   Två bra tidningar innan köpet.

   Heidi Avellan är lika bra för SdS,
   som vår Ärkebiskop Antje Jackelén är för Sverige…

   Nog sagt!

   Trist för oss Nordvästskåningar!
   Men ägarna sålde i tid, liksom numera förmögna Centerpartiet…

   Stampen blev sittande med ”Svarte-Petter”,
   om det ens är tillåtet att använda uttrycket längre)

   Gilla

 13. Christer Harling skriver:

  Till vad Arvid Nilsson så insiktsfullt beskriver skall läggas det förhållandet att de politiker som
  folket var 4-e år har att rösta på och därmed ge legimitet är nominerade av de ca 2 % av väljarkåren som är medlemmar i något politiskt parti.
  Resultatet är en låtsasdemokrati där den politiska adeln väljer sig själva.
  Vi övriga 98 % är förvandlade till röstboskap som också betalar kalaset.

  Räcker det att påpeka ” enveckasförsvar”, No go zoner och Nya Karolinska?
  Exemplen på vanstyre och ett system som passerat ” Bäst- före – datum” kan göras lång,
  beklämmande lång.

  Gilla

 14. sten lindgren den yngre skriver:

  Svenskarna är inte utan ansvar men eftersom den lögn som serverats är så genomförd, så allomfattande och så skamlös så kan man till viss del förlåta att de fortsatt röstar på de partier som förstört Sverige. Det är ingen reell demokrati i Sverige då det har saknats åsiktspluralism i offentligheten på det område som är avgörande för Sveriges framtid, nämligen invandringen.

  Ett skräckscenario är om M går samman med S så att lögnen kan fortsätta, då står Sverige nog inte att rädda år 2022. Rötan går så djupt att kollapser och mänskliga tragedier kommer att bli vardagsmat som inte längre kan döljas. Det svenska samhället kan uppenbarligen mobilisera, nyligen 60 poliser till Gotland, men då MOT svenskarna. Hur länge kommer folk att rösta på de som vill avskaffa dem själva?

  Liked by 1 person

 15. Fredrik Östman skriver:

  Argumenten för folkets friskrivande är bestickande. Likväl är dagens sjuka situation när det gäller informationspolitik och missbruk av public service, men även genom presstöd statsberoende tryckmedier, som Socialdemokratiska arbetarepartiets propagandamegafon inget som uppstått plötsligt eller omärkbart. Kritiken mot socialdemokratiska regeringar på dessa punkter har haglat under ett halvt århundrade utan att folket tagit sitt förnuft till fånga.

  Gilla

 16. Tomas Lenke skriver:

  Lysande sammanställning, såå mycket som behöver rättas till.
  Hoppas bara att Borgerlig Framtid kan resa sig och komma in 2018 och att de har kraften att få det att hända.

  Gilla

  • steffoth skriver:

   Finns Borgerlig Framtid eller är det insomnat efter det att man kickat ordföranden? Enligt uppgift i pressen så tog han med sig namnet Borgerlig Framtid i samband med att han försvann. Hursomhelst så är dess hemsida inte uppdaterad på tre veckor vilket inte duger för ett aktivt parti som vill växa.

   Gilla

  • Hans L skriver:

   Håller med dig Tomas!
   BF som förmodligen byter namn vid stämman i Lund nu i helgen till Medborgerlig Samling, tror jag kan bli den kraft som kullkastar det sandlådeliknade politiska livet i Sverige!

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Det namnet har vi väl sett förr,
    eller väldigt snarlikt?

    Var inte det en föregångare till SD)

    Gilla

 17. Verdandi skriver:

  Tack, tack för denna utmärkta och välformulerad krönika. Självklart blir vi styrda. Två populära uttryck bland yngre människor som kommunicerar på nätet, och som vet vilken genomkorrupt värld efterkrigstidens barn skapat, är:
  ‘If voting made any difference they wouldn’t let us do it.’ Tillskrivs Mark Twain

  ‘Those who vote decide nothing. Those who count the vote decide everything.’ Tillskrivs Stalin

  Om det är korrekt återgivna citat spelar inte så stor roll, utan att de är så populära bland den yngre ‘Snowdengenerationen’.
  De unga som växt upp med våldtäkter, tafsanden, rån, hot och trakasserier tror inte på politiker och journalisters grovt förljugna bilder av verkligheten. Så svänger pendeln igen, med nästa generation, hårt och snabbt denna gång tror jag.
  De flesta som läser här kanske är något äldre, och inte så vana att söka information själva. Jag rekommenderar er att göra ett försök. Använd Yuotube, sök på Clintons Chronicles exempelvis, och hör de berättelser (förstås med varierande trovärdighet, vilket man FAKTISKT är skyldig att försöka bedöma själv) som SVT aldrig skulle presentera.

  Gilla

 18. Mia K skriver:

  Hej! Dessutom är det svårt att likställa utbildningar i olika länder. Jag tvivlar på att tekniska utbildningar i utvecklingsländer kan likställas med teknisk kompetens i väst! Flyktingindustrin påverkar förstås BNP i önskad riktning, men …Sanningen måste komma fram hur mycket vi skattebetalare belastas av den hittills förda politiken!

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   BNP per capita står istort sett stilla i Sverige. Media sopar detta under mattan, istället upprepas med en dåres envishet att ”BNP ökar!”

   — vilket är helt irrelevant om man inte sätter det i relation till folkmängden.

   Gilla

 19. Nils Dacke skriver:

  Instämmer helt med artikeln att väljare har svårt att en klar uppfattning och överblick om kostnader och konsekvenser för olika politiska förslag eller beslut, jag är tämligen övertygad om att antingen vet inte förslagställaren det heller eller så det meningen att väljaren inte ska kunna få denna överblick. Titta bara på partiledardebatten i söndags , fanns det någon som blev klokare av vad de olika partierna egentligen vill ? Dessutom har vi media som idag i huvudsak är vänsterflummig eller nyliberal, alltifrån kvällspressen/DN/SR/SVT och så vidare vars enda agenda är att understödja massinvandring oavsett konsekvenser samt att försöka stoppa SD. Så svaret på ”Kommer väljarkåren då att ha fått en stadig, faktabaserad och verklighetsförankrad beslutsgrund att stå på? ” är alltså ett klart NEJ.

  Liked by 1 person

 20. BjörnS skriver:

  Roten till dagens elände ligger mycket riktigt i att fakta inte tas fram (t.ex. BRÅ), redovisas (t.ex. Polisen) och, om det mot förmodan, sluppit ut fakta man inte gillar kan man alltid använda invektiv (nazist, rasism…). Det faktum att politiker och andra ”opinionsbildare” inte tror, eller vill, att vanligt folk kan/ska bilda sig en egen uppfattning är ett riktigt underbetyg. Vad är politik om inte att applicera värderingar på en bild av fakta?

  Samhället skulle vinna mycket på om alla tänkte som Bloomberg: ”In God we trust. Everyone else, bring data!”

  Gilla

 21. Alfons skriver:

  Att man från de borgerliga partierna ställer kravet att om inte en minoritetsregering samarbetar med det gamla kommunistpartiet, så gör man vad man kan för att fälla den. Men om den samarbetar med de gamla kommunisterna ska den få sitta säkert kvar – ja, det är fel på så otroligt många sätt att jag inte ens ska försöka redogöra för det.
   
  Jag kan inte förstå hur man kan tro att de moderata väljarna tycker detta är rätt. En rödgrön regering som styr Sverige är illa nog. Men att från allianspartierna kräva att de gamla kommunisterna också ska få ett inflytande på denna regerings budgetar är i sig egentligen tillräckligt för att utesluta de ansvariga från respektive parti. Det finns inte i något allianspartis program att man ska underlätta för ett socialistiskt parti att få igenom sin politik.”
  Riksdagsman Finn Bengtsson (m)

  Liked by 1 person

 22. Christer Carlstedt skriver:

  I krönikan kommer vi åter till det idiotgreppet att ta bort tjänstemannaansvaret.

  Jag har ingen lust att förmena personer inom SR och SVT att ha en egen politisk uppfattning. Däremot kan jag inte förlika mig med tanken att de skall frångå sitt tjänstemannaansvar att arbeta politiskt objektivt. Koncernen är faktiskt inte deras personliga egendom där de kan göra som dem lyster. Deras personliga preferenser eller antipatier skall hängas av med ytterkläderna när de börjar på jobbet.
  Nuvarande ordning, där inte ens en fungerande kontrollfunktion finns, är rena katastrofen för företagets trovärdighet. Man kan inte ens lita på en opartisk nyhetsförmedling.

  Ännu mera pinsamt blir det när man läser vad statsministern hasplar ur sig.
  ”Här har vi en stor del människor, som kommer med hög utbildning”.
  Jag är givetvis medveten om att ”stor” är ett relativt begrepp, men då vore det allt på sin plats att tala om vad han menar med ”stor”. I jämförelse med vad?
  Om han menar fler än 1/10 av de som kommer så ljuger han ju!

  Vad menar han med ”hög utbildning”? Tre år efter gymnasiet säger inte mig någonting, eftersom jag inte vet vad en gymnasieutbildning i dessa länder innebär.
  Varför måste då deras utbildningar valideras?

  Mannen pratar skit på ren svenska.
  Syftet är enbart att rättfärdiga de styrandes kompletta inkompetens vad gäller invandringsfrågan, samt det faktum att man har undvikit varje försök att komma tillrätta med de problem som invandringen har fört med sig och kommer att föra med sig.

  Liked by 2 people

  • Stefan Eriksson skriver:

   Med ett tjänstemannaansvar värt betydelsen ansvar, skulle förhållanden bli till det bättre.
   Helt vansinnigt att göra rorsmännen fria från ansvar, medans ”kaptenen” sitter och fantiserar om att skeppet är osänkbart.
   På med flytvästen för det lär bli en gungig resa framöver för oss i ”samma båt”, helt utan en besättning som känner och försöker ta ansvar.

   Gilla

 23. oppti skriver:

  Balanserat inlägg.
  Vi har en generös invandringspolitik men en dålig förmåga att ge de som kommer en plats i samhället, vilket ger utanförskap i områden där invandrare är i majoritet-utanförskapsområden.

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Hur menar du att vi ska ge personer som saknar ens den mest grundläggande skolning ”en plats i samhället”?

   Sverige är ett land med ytterst få arbetsuppgifter för outbildad arbetskraft. Menar du att vi ska tex. börja slå veteåkrarna med lie för att skapa sådana arbeten på konstlad väg?

   Dessutom ger de ytterst generösa socialbidragen (där asylmigranter har en gräddfil framför svenskar) inget incitament för egenförsörjning.

   Harvard-historikern Niall Ferguson:

   … Jag tror att det är mer sannolikt att den skandinaviska välfärdsstaten har haft den oavsedda konsekvensen att utrikesfödda asylsökande uppmuntras att inte arbeta. Och att den på så sätt har fångat dem i ett beroende. Det är en mer trolig hypotes. Men som jag tidigare nämnde, bra studier i ämnet är svåra att hitta.

   – Ytterligare ett skäl till det är att människor som vill forska på frågor som rör muslimsk icke-integration, råkar ut för alla möjliga sorters problem, från två håll: dels en politiskt korrekt vänster, dels det muslimska samhället. Jag vet med säkerhet att detta är ett känsligt ämne att forska på…

   http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

   Om gräddfien:
   …Hon visar oss en ansökan från en familj med härkomst i Somalia. Hon berättar att familjen bott i Sverige i knappt fyra år. Gång på gång kommer denna familj in med ansökningar till oss, som vi per automatik godkänner.

   I detta fall rörde det sig om en stor summa pengar för en ny barnvagn. Den barnvagn familjen ville ha kostade närmare 10 000 kronor. Detta är den sjunde gången som den somaliska familjen ansöker om en ny barnvagn och de får sin ansökan beviljad varje gång.

   Hade en svensk ansökt hade det blivit nej eller kanske sagt att de skulle kolla på en begagnad barnvagn, säger Helena.

   – För svenskar kräver vi kvitton, utdrag från banken. Vi kollar flera månader bakåt i tiden på transaktioner. Det ska vi göra på alla. Men i fallet med många invandrargrupper ser vi mellan fingrarna.

   Helena berättar för Avpixlat att det numera sticker i ögonen när hon ser en del invandrare köra till socialen i dyra bilar när hon samma dag kan ha nekat en svensk ekonomiskt bistånd då denne har en 20 år gammal bil.

   Hon berättar att det är klart och tydligt att man gör skillnad på olika grupper inom socialtjänsten. Värst tycker Helena att det är hur socialtjänsten ser mellan fingrarna på barnmisshandel. Hon berättar om flera fall med hedersrelaterade fall där socialtjänsten låtit barn få leva kvar hos sina familjer, trots att det finns bevis på misshandel och värre saker.

   – Vi ska visa kulturell hänsyn har våra chefer och ansvariga sagt, berättar hon….

   http://avpixlat.info/2016/02/26/socialsekreterare-berattar-vi-sarbehandlar-svenskar-negativt/

   Gilla

 24. Samuel af Ugglas skriver:

  Sådant tal Arvid Nilsson, och socialisterna kommer att mobba Dig till vanvettighetens gräns.
  Förbud mot mobbning gäller i Sverige endast minderåriga. Dessutom vet vi var råttgiftet kommer ifrån då allmogen numera är förbjudna att använda det.
  Har Löfven/BATRA frågat svenskarna om deras synpunkter på immigrationen?
  Inlägget är på pricken, stort TACK!

  Liked by 1 person

 25. Jaxel skriver:

  Ja, statsministerns uttalande om de asylsökandes kompetens är helt skamlöst ohederligt. Man trodde faktiskt tiden för sådana påståendet var förbi.

  Det är fullt i stil SvT:s

  ”Aldrig har så många välutbildade flyktingar kommit till Sverige. I Sörmland har utbildningsnivån för hela befolkningen höjts i och med invandringen. ”

  Fast det kommer åtminstone från förra sommaren, se länk nedan.

  Jag har tidigare varit obenägen att se statsministern som direkt intellektuellt ohederlig. Trott att vissa tillkortakommanden snarare berott på tillkortakommanden i annat avseende. Det var uppenbarligen fel, kanske naivt.

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrare-kunskapslyft-for-sormland

  Liked by 1 person

 26. Ina Höst skriver:

  Så sant! En demokrati förutsätter upplysta och välinformerade medborgare så att de kan göra riktiga val. Att undanhålla eller snedvrida information är maktmissbruk. Vi har alltså ingen riktig demokrati längre!

  Senaste grundlagsändringen genomfördes i smyg. Det ursäktades med att det bara rörde sig om modernisering av språket på vissa punkter. Men det var inte sant! Det var mer än så som ändrades. Det skulle ha varit en ordentlig offentlig debatt om föreslagna ändringar innan valet så att folket fick chansen att säga sitt via valsedeln. Annars behövs inte regeln om att det ska vara ett riksdagsval emellan den preliminära och den slutliga ändringen innan den kan träda i kraft. Den senaste grundlagsändringen skedde inte enligt lagens anda!

  Gilla

 27. Madelaine Fusfield skriver:

  Det emotionella tryck som svenskar utsätter oliktänkande för är ni alla ansvariga för. Om någon uttrycker en avvisande åsikt leder det sällan till en öppen diskussion. Tendensen är att skämma åsiktshållaren till att tänka ”rätt.” Det är för det första inte stimulerande, för det andra inte bra för en demokrati. Diskussioner bör vara livliga bland oliktänkande. Åsikter bör understödas med fakta, inte bara med moraliskt tänkande.

  Sverige har kanske börjat vakna? I så fall kan man kanske säga att immigrationen har haft något gott med sig. Vad som skrives här låter lovande.

  Gilla

 28. bomarkusson skriver:

  Demokratin har förvanskats sedan lång tid tillbaka. Vi har matats med ”friserade” sanningar och rena lögner. Det är klart att BNP ökar när fler människor skall födas med rikliga bidrag. Det finns beräkningar att den ansvarslösa migrationen ”blåser upp” BNP med två procentenheter. Det betyder att vi nu troligen har en ”negativ tillväxt”.

  Samma sak gäller för arbetslösheten, Det är inte orimligt att tänka sig att det går åt ett årsarbete per invandrare. Det är nästan uteslutande ”svenskar”, som står för årsarbetena. Arbetslösheten för utrikesfödda ökar.

  Löfven har ju lovat att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet. Är det därför han har öppnat dörrarna på vid gavel? Han kommer att hävda att han nått målet. Enligt kutymen i vårt lögnsamhälle, kommer han att arbetslösheten hos inrikes födda, som måttstock.

  det är likadant med brottsligheten. Nej invandrare är inte överrepresenterade i brottsstatistiken Varför? Jo man räknar bara de, som har klarat svensk grundskola. Hur många av migranterna har klarat det? De flesta romer har det inte, ytterst få fullgör grundskolan
  2012 utgjorde utrikesfödda 52% av de, som satt inne med långa fängelsestraff, utrikes födda. Dessa utgjorde då 13% av populationen. Det blir en överrepresentation med en faktor en faktor sju (7). Eller 700%.

  Jag känner vanmakt inför de problem, man ställt till med. Utvecklingen är irreversibel.

  Idag är FN:s internationella flickdag Temat är i år barnmammor. Vad är feministerna??? Vi accepterar de facto både barnäktenskap och månggifte. Andelen tvångsäktenskap är troligen mycket stor.

  De, som har reagerat, kallas brunråttor, nazister, islamofober och rasister. Jag är mer än övertygad att de flesta verkliga rasisterna finns bland migranterna. Deras tro säger att vi är kaffrer. Kaffrer föraktas och ska omvändas. Om frivilligheten inte räcker, ska våld tillgripas. Dessutom säger religionen att det, som de otrogna tror sig äga, i själva verket tillhör de trogna. Min fru, fd. muslim har hört detta vid ett flertal tillfällen från våra migranter.

  Allt ovanstående finns stöd för enligt de heliga skrifterna. Detta har jag kontrollerat tillsammans med min arabisktalande hustru. Hon får inte möjligheten att återvända till den rätta tron, hon ska dödas. Ju mer bestialiskt dödandet sker, desto säkrare kommer man till paradiset.

  Religionens grundare säger att ha kaffrernas kvinnor som sexslavar. Fundera på om detta har något samband med explosionsartade ökningen av antalet sexuella trakasserier och gruppvåldtäkter? I början av min levnad var gruppvåldtäkter enormt ovanligt. Kan ökningen bero på att kvinnan, enligt religionen, skapades till mannens förlustelser. Det var kvinnan, som syndade när hon sökte kunskap! Av detta kan man ana att kunskap är mer än tveksamt att äga.
  I synnerhet för kvinnor. Var är Fi!?

  Det här är inte några barnsagor. Omkring hälften av våra lönsamma migranter anser att sharia står över svensk lag. Det är bara att studera skrifterna om vad sharia innebär.

  Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Noe er seksuell frustrasjon, kultur og elendig kvinnesyn, men en god del av voldtekter og tafsing er nok ren jihad: Knekk ‘fienden’ (de ‘vantro’) gjennom å fornedre hans kvinner.
   Jeg tenker på alle voldtektene begått av russiske soldater i Tyskland 1945 (kjente en norsk gammel dame som hadde levd i Berlin på den tiden, og hun fortalte) – nå er det ny runde for tyske kvinner med muslimer.
   Herregud for en galskap!

   Gilla

 29. Linden skriver:

  Aldrig har väl en myndighetschef så snabbt blivit så kritiserad som vår rikspolischef Dan Eliasson.

  Få personer har heller inte varit inblandad i så många skandaler som Eliasson, innan han utsågs till rikspolischef den 20 november 2014.

  Jag har därför sammanställt allt jag kunnat hitta kring vår rikspolischef. För han skulle aldrig blivit utsedd.

  Det är dags att vi packar väskan åt Eliasson.

  http://www.uvell.se/2016/10/10/dan-eliassons-walk-of-shame-33696019
  Uvell, en mästare i grävande journalistik

  Liked by 1 person

 30. rudmark skriver:

  Vad Arvid skriver är att en viss tidningsredaktör som intervjuades i Aktuellt har rätt. Att samhällets reaktion var att inte debattera, ingen ville ju gå i debatt, Arnstad kontaktades för att kasta epitet och floskler mot denne. SvT rullar fortfarande runt i självpåtagen tjära och fjäder efter detta. En klar metafor på samhällsdebatten idag.
  Som Alice T uttrycker det: ”För ett år sedan skulle invandringen rädda välfärden, nu diskuteras hur välfärdens pengar skall kunna bekosta invandringen”.
  Ingen media/ ledarsida verkar ta upp detta. 180graders svängar är OK, bara man inte pratar om dem, möjligen kan man hänvisa till tidigare simulerad naivitet.
  (DGS, Ledarsidorna m.fl undantaget)

  Liked by 1 person

 31. Gert Larsson skriver:

  Jag slås av tanken att jag aldrig läser något liknande i ‘etablerad media’. Har försökt några gånger själv med insändare i ämnet som ej publiceras. Förstår det nu när troligen inte ens Arvid Nilsson mycket intressanta text kommer att uppmärksammas.
  Vad göra för att rädda våra barnbarn?

  Gilla

 32. Helmuth skriver:

  Nu har i alla fall 87% av väljarna under två år haft tillfälle att betrakta konsekvenserna av sitt val 2014. Man får hoppas att vissa slutsatser kommer att dras av dessa erfarenheter inför 2018.
  Tyvärr kräver detta en viss uppoffring som innebär att väljarna börjar ägna sig av kritisk analys av det floskelflöde de dagligen överöses med, samt att tillägna sig den information som bjuds av alternativa medier, då traditionell media allt oftare uppträder som den angripare som vill föra in landet i ett totalitärt mörker.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.