Det står illa till

Stefan

Stefan Hedlund

Det står illa till i Sverige. Samtliga de områden man normalt brukar uppfatta som statens centrala angelägenheter befinner sig i utförslöpa, för att inte säga kris. Grundproblemet är inte att det saknas resurser. Sverige är fortfarande ett rikt land, och statens finanser är fortfarande i ett gott skick. Det borde stå bättre till.

Anledningen till att svenska medborgare inte kan åtnjuta den trygghet och det goda liv de borde kunnat åtnjuta ligger i att staten i allt högre grad väljer att abdikera sina grundläggande skyldigheter. Detta gäller främst men inte enbart nattväktarstatens två centrala uppgifter – den yttre och den inre säkerheten.

Efter en lång rad av nedrustningsbeslut har svenska försvarspolitiker de facto lyckats avskaffa det militära försvaret. Ingen minns väl längre vad det en gång omfattande civilförsvaret hade för uppgift, och samma kan nog sägas om det som en gång kallades psykologiskt försvar. Samtidigt som Rysslands uppträdande blir allt mer aggressivt, tvingas vi konstatera att vårt land i praktiken är försvarslöst. Och någon vändning är inte i sikte.

Upprustning av det militära förvaret är inte möjlig, inom rimlig tid. Tal om att återinföra värnplikt kommenteras av utrikesminister Margot Wallström med att hon kan tänka sig plikt att göra en miljöinsats eller att bistå Migrationsverket. Vårt enda nya vapen är en handbok i genus för militärer. Det är tydligen genom att dekonstruera de ryska elitsoldaternas könsmaktsordning som Gotland skall kunna försvaras. Det är naturligt att detta skapar oro.

Uppgiften att trygga den inre säkerheten präglas av samma underlåtenhet. Begreppet ”poliskris” är nu allmänt förekommande. Andelen uppklarade brott är katastrofalt låg. Våldtäkter och ofredanden av kvinnor breder ut sig, och skildringar av förorter dit blåljuspersonal inte längre vågar bege sig har blivit internationella nyheter. Kraven på att rikspolischef Dan Eliasson skall sparkas blir allt mer högljudda, trots att det i rimlighetens namn borde vara inrikesminister Anders Ygeman som ställs till svars.

Liksom i fråga om det yttre försvaret finns det inte mycket som pekar på en snar förbättring. Den svenska polismyndighetens ledning har utvecklat en kultur som säger att man inte skall bruka sitt lagliga monopol på användning av våld. Polismän instrueras att stå vid sidan av medan våldsverkare bränner bilar. Det är bättre att grilla korv och inleda dialog.

Strömhopp från kåren innebär inte bara en omfattande kapitalförstöring, då det ju faktiskt kostar en del att utbilda poliser. Krav på att vi skall ha fler poliser leder samtidigt till sänkta intagningskrav på Polishögskolan, så att nya poliser inte längre behöver ha ens normalbegåvning. Då man dessutom på goda grunder kan misstänka att de som väljer att sluta i högre grad är de som inte ställer upp på den nya kulturen av polisiärt icke-våld, kommer skutan inte att vara lätt att vända.

Det är dock inte bara försvaret och polisen som drabbats av att staten i ökande grad väljer att svika sitt uppdrag från medborgarna. Även det svenska utbildningsväsendet, vars betydelse för landets långsiktiga utveckling knappast kan överdrivas, befinner sig i en djup och politiskt frambringad kris.

Det är inte länge sedan svenska politiker talade sig varma om att vi hade världens bästa skola. En rad undersökningar från PISA har dock fått skrytet att sätta sig i halsen. Skolan befinner sig i en långvarig utförslöpa, där elevernas prestationer blir allt sämre. Krampaktiga försök till bortförklaringar, att våra elever i stället för kunskaper har stor social kompetens, har blivit närmast tragikomiska. Även universiteten börjar nu känna av konsekvenserna av denna förflackning av det svenska utbildningsväsendet. Begrepp som ”bildningsideal” är det snart inte någon som länge kan beskriva, långt mindre leva upp till.

Liksom inom polisen har skolans värld tvingats genomgå ett slags kulturrevolution, där de politiska ledstjärnorna har varit förakt för kunskaper och en vurm för flumpedagogik, vilket aktivt har undergrävt all form av auktoritet och gjort det möjligt för elever att själv bestämma över sin skoldag. Det har förvisso förekommit lovvärda försök till avbön, och allt fler beklagar nu alla de år då det var omöjligt att nämna skola och kunskaper i samma andetag. Men samtidigt är det än idag mycket svårt att föra fram att ordning och disciplin är viktiga förutsättningar för inlärning.

Även ifrån lärarkåren sker ett strömhopp, och även här kan man misstänka att de som väljer att lämna i högre grad är de som inte ställer upp på den nya kulturen av flum och kaos. Förutsättningarna för att kulturrevolutionen inom den svenska skolan skall kunna avslutas, och vändas till sin motsats, måste ses mot bakgrund av att landets lärarhögskolor befolkats av dem som slutit upp kring och i många fall med iver predikat en pedagogik av flum som överlägen inlärningsmetod. Även denna skuta kommer att vara mycket svår att vända.

Den minsta gemensamma nämnaren är att de politiker och myndighetspersoner som fått medborgarnas uppdrag att representera staten i allt högre grad väljer att bekänna sig till en politiskt korrekt identitetspolitik, vars ledstjärna står i skarp konflikt med det givna uppdraget. Det är denna konflikt som är landets grundläggande problem, för att inte säga dess verkliga ödesfråga. Det är först när identitetspolitikens förlamande inverkan kan brytas, och sakpolitiken åter kan placeras i fokus, som landet kan börja tillfriskna. Och dit är vägen lång.

30 reaktioner på ”Det står illa till

 1. Hans L skriver:

  Du avslutar din krönika idag så här:
  ”Den minsta gemensamma nämnaren är att de politiker och myndighetspersoner som fått medborgarnas uppdrag att representera staten i allt högre grad väljer att bekänna sig till en politiskt korrekt identitetspolitik, vars ledstjärna står i skarp konflikt med det givna uppdraget”

  Hur kan det ha blivit så här? Och vad kan vi göra? ”Våra” politiker i Riksdagen från vänster till höger verkar inte ha intresse att ta ansvar för landet, deras sandlådekäbbel tyder på det.

  Nej, en ny kraft som kan få folkets förtroende att leda Sverige rätt måste träda fram. Inte politikerbroilers eller andra som letar en försörjning, utan eldsjälar som kan kan vinna folkets förtroende.

  Finns sådana? Finns en karismatisk ledare?

  Kan man finna en sådana i Lund efter kommande helg?

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Du argumenterar flitigt, Hans, för att ett, förvisso mycket lovande, men de facto helt nytt och oprövat parti, som, såvitt jag förstår, inte ens tycks vara kapabelt att behålla sitt eget namn – från år 2014(!) – ska förväntas vara den nya ”kraft som kan få folkets förtroende att leda Sverige rätt”.

   Gott så. Var och en blir salig på sin tro, men för den luttrade, snart sistagångsväljaren torde längtan efter ”en karismatisk ledare” vara starkt underordnad det desperata behovet av tillräckligt många ”varudeklarerat” lämpliga ”tio-taggare”, för att bilda en strikt meritokratiskt komponerad, Sverigefokuserad regering…

   … helt utan maktfullkomliga ”feminister”, pladdrande posörer och identitetspolitiskt tillsatta personer, som identifierar sig mer med andra länder, företeelser och minoritetsbefolkningar än med Sverige och svenska väljares verkliga vardag.

   Gillad av 1 person

   • Hans L skriver:

    Ja, du har kanske rätt Horsensia. Men att bara sitta på läktaren (som jag också förvisso gör) tro att de nuvarande riksdagspartierna ska kunna lösa Sveriges kriser (obs! pl) leder ingenstans.

    Vad är ledamöterna så rädda för? Är det deras egen försörjning? Eller varför vågar man inte presentera hållbara lösningar? (Kommer de överens om något, som t ex försvarsöverenskommelsen, blir det så utvattnat och kommer inte att spela någon större roll på det stora hela).

    Tramset med att utestänga SD har fått allvarliga konsekvenser för landet. Det nya partiet, (namn: kanske Medborgerlig Samling) har vad jag förstått deklarerat att de inte kommer att utestänga någon från samarbete. Så klokt!
    Sistagångsväljare? Förhoppningsvis inte, men 72 blir det vid nästa ordinarie val.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Jag håller mig också på läktaren, Hans, för risken är lite väl stor, att jag annars skulle få tillbringa mer tid i utvisningsbåset än i matchen… 😉

    BF eller MS(…?) utgör ett välkommet tillskott och jag håller tummarna, för att partiet lyckas mobilisera mängder av sandlådetrötta väljare inför den efterlängtade valdagen 2018, men jag befarar att de sjuklöverkreerade kriserna då redan har hunnit bli så fullkomligt ohanterliga, att inte ens de klokaste och skickligaste politiker förmår rädda Sverige undan permanent, ”nysvensk” dysfunktionalitet.

    Jag hoppas därför fortfarande på ett extraval snarast möjligt… och på att tillräckligt många förnuftiga och anständiga demokratiförsvarare hedrar SD:s odiskutabla försprång i den allt överskuggande migrationsfrågan – och att tillräckligt många rakryggade och kompetenta svenskar är beredda, att vid ett eventuellt extraval (tillfälligt) bortse från sina tidigare partipreferenser, för att blixtsnabbt sluta upp kring Åkesson och förstärka hans något svajiga laguppställning. Innan det är ohjälpligt för sent.

    Gilla

  • Boris skriver:

   Samma gamla visa från dig Hans. Borgerlig Framtid är universallösningen. Bara ni röstar på oss så blir allt bra. Om jag förstått det hela rätt så är ni alla politiker som hoppat av från andra partier vilket innebär att ni alla varit med och fattat beslut och därmed medverkat till att försatta Sverige i det skitläge vi nu har. Ångrar ni i dag dessa beslut???
   Avslutningsvis. Om jag vill bygga mig ett nytt hus Hans så kontaktar jag inte en rivningsfirma, även om rivningsfirman är nybildad så består den av fd anställda från andra Rivningsfirmor. Nej du, jag lägger nog hellre min röst på de som saknar erfarenhet av rivningsarbetena.

   Gilla

   • Hans L skriver:

    Du drar lite förhastade slutsatser, min gode Boris, tycker jag. Jag grundar min förhoppning på att det nya partiet (MS?)ska blir något annat än de partier som idag sitter i Riksdagen och inte presenterar lösningar på Sveriges problem. Jag har läst partiprogrammet ganska väl och kan skriva under det mesta. Några personer som är föreslagna till styrelsen känner jag till, dock inte alla.
    Ilan Sadé, som är förslagen till partiordförande, har jag med stor behållning läst många gånger här DGS. Utas från Mp verkar också vara en kraft att räkna med. Annars är det ju väldigt mycket ”vanligt” folk.
    Jag är inte politiker och har aldrig varit. Men är intresserad av politik och vill dra mitt strå stacken för att få till en förändring i Sverige.
    På tal om nybyggnation. I våras lät jag ett byggföretag riva mitt gamla garage/uthus för att beredda plats för något helt nytt och modernt, luftigt och funktionellt. Det var samma firma som rev och byggde upp………………………….

    Gilla

 2. sten lindgren dy skriver:

  Jag är ytterligt deprimerad över framtidsutsikterna, jag tror egentligen att det enda som hade behövts var att hålla bildningsidealet främst, inte zlatan. Men dit är det långt, se på den muslimska värden, jag tror att vi byggt något ömtåligt som nu gått i sönder. Det går inte att laga. Våra barn kan se fram emot en sämre tid än den vi levde i. Jag håller etablissemanget ansvariga för detta.

  Det börjar bli mer och mer basala drivkrafter som styr, se bara på aggressionen den nuvarande hegemonin uppvisar, brunråttor.., vad blir svaret på det? Lampskärmar? Det är en ond spiral där känslorna lyfts upp som det högsta, inte förnuftet, nå, känslor kan vara både goda och onda, etablissemanget för allt vad de kan för att locka fram de onda, både hos sig själva och hos sina motståndare”

  Gilla

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  (S)krota Identitetspolitiken o helhjärtat återgå till ASSIMILERING!

  Helt nödvändigt för Sveriges framtid,
  om inte landet skall klyvas på Alla(h) ledder!

  Islamiseringen måste aktivt bekämpas.

  Gillad av 1 person

 4. BjörnS skriver:

  En dyster mer dessvärre i stora drag en korrekt beskrivning av sakernas tillstånd. Bilden av skolan bör nog nyanseras lite då det finns väl fungerande verksamhet. Inte sällan i privata friskolor i vilket fall etablissemanget tycks ha som mål att förstöra även den verksamheten för att inte klyftorna mot den dåligt fungerande verksamheten ska bli för stora.

  Beträffande försvaret säger de senaste 100 åren av svensk erfarenhet att det inte går att avrusta och förvänta sig att politikerna förmår fatta beslut om upprustning i tid. Inför både WW1 och WW2 var Svetige illa rustat (tänk 1895 och 1925 års försvarsbeslut). Runt 1948 var Sverige någorlunda rustat för WW2. Och nu är det kanske dags igen. Inget har politikerna lärt och systematiken i misstagen är minst sagt oroväckande.

  Det jag tror att jag vill komma till är att våra politiska och medieeliter under de sista 50 åren förringat erfarenhet och jordnära målsättningar till förmån för abstrakta, oprövade, naiva och ofta urbota dumma tankemodeller. Vad som gjort Sverige rikt är företagande, pragmatiska politiker, en homogen och välutbildad befolkning samt en väl fungerande förvaltning. På punkt efter punkt förs nu en rakt motsatt politik. Det är ett gigantiskt svek mot dagens och kommande generationer.

  Gillad av 1 person

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ingen kul bild men den stämmer. Fallet nyligen på Gotland markerar verkligen ett nytt bottenläge där hela farbro Barbro rycker ut för att se till att inte befolkningen bråkar om ett våldtäktsfall och man ömmar verkligen för den stackars åklagaren och för de stackars misstänkta som säkert var svenska män.
  Jag fäste mig vid en formulering i Stefan Hedlunds text: ”… de politiker och myndighetspersoner som fått medborgarnas uppdrag att representera staten…” skulle jag vilja ändra till något av följande:
  ”… de politiker och myndighetspersoner som tillskansat sig medborgarnas uppdrag att representera staten…”
  Eller
  ”… de politiker och myndighetspersoner som fått medborgarnas passivt förmedlade uppdrag att representera staten…”
  Om ovan nämnda alternativ är korrekta och man antar att man vill bekämpa denna utveckling så är valet enkelt. Att få de som tillskansar sig att frivilligt upphöra med detta går inte eftersom detta är det enda de kan och dessutom anser de sig vara mera goda än andra och uppfattar sig således varandes rätt person på rätt plats. Är det någon som sett tendens till självkritik hos Löfven, Batra, Wallström etc?
  Således återstår bara att avskaffa medborgarnas passivitet.

  Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Frågan är hur länge svenska politiker och den associerade överheten kan fortsätta att ignorera verkligheten. Efter att ha lyssnat på söndagens partiledardebatt anser uppenbarligen såväl företrädare för Alliansen som den den grönröda regeringskoalitionen att det ENDA problem som Sverige har är SD. Det är orsaken till allt elände ungefär som nationalsocialismen ansåg att judarna var skuld till allt som gick fel. Statsministern upprepade som en papegoja att SD var allt tänkbart hemskt. Eftersom tillmälena rasist och fascist förlorat sin halt så har de nu också blivit nazister.

  Allians och Regering må förlåta men det är inte detta som bekymrar medborgarna i Sverige. De är i stället oroade över bristen på ett fungerande försvar, en hjälplös polis och ett alltmer tilltagande våld ( om man nu skall tro på vad som rapporteras i media. Rapporterna om gruppvåldtäkter är kanske bara påhitt). Inte med bästa vilja i världen kan man framhålla den svenska polisens förmåga att reda ut brott eller den svenska skolans höga akademiska standard. Men det är kanske bara elakt förtal och illvilliga lögner av världens bästa polis och världens bästa skola.

  Anders Lindberg i Aftonbladet har dock lösningen nämligen att återställa DÖ för överskådlig tid och på så vis försäkra sig att den svenska ”demokratin” skall fungera. Ett annat sätt vore ju helt enkelt att förbjuda SD på grund av deras rasistiska, fascistiska och nazistiska rötter. Kanske man även kan finna kommunistiska rötter hos partiet? Kanske har någon någon gång uttalat sig positivt om Stalin eller Mao?. Ett annat sätt vore att koppla rösträtten till att ha korrekta och klart dokumenterade korridoruppfattningar som godkänts av en särskilt utnämnd åsiktsmyndighet. Det skulle räcka med att ge en sådan åsiktsmyndighetet tillgång till all social korrespondens på nätet eller uppmuntra till frivilliga rapporter av alla ansvarskännande medborgare.

  Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Det är nog mer illa ute med oss än någon kunde ana när Sverige, tills relativt nyligen, fortfarande var ett ovanligt välmående, tryggt och lyckligt, avsides beläget litet land med en alldeles lagom homogen, fredlig, tolerant och jämlik liten befolkning.

  Sjuklöverns proffspolitiker har med gemensamma krafter, utan hjälp av inhemska krig eller naturkatastrofer, lyckats skapa ett otryggare, olyckligare och närapå oigenkännligt Sverige. ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”, sa Mona M… Sahlin med illa dold förtjusning.

  http://www.gp.se/ledare/vem-hj%C3%A4lper-oss-efter-72-timmar-1.3861546

  http://www.expressen.se/ledare/en-direkt-forvanskning-av-verkligheten/

  Rädde sig den som kan!

  Gillad av 2 personer

 8. Lasse W skriver:

  Lägg till postutdelningen av Postnord som börjar svikta. Även det en central samhällsfunktion. Pengarna tryter. Det verkar som om skattemedlen mer och mer går till transfereringar av kända orsaker. Postnord kommer nog snart med förslag på brevlådeavgift eller liknande. Allt färre brev skickas ju men allt går inte att skicka som e-post eller e-faktura. Och alla har inte tillgång till PC eller kan hantera den. Äldre och handikappade drabbas.

  Gillad av 1 person

 9. Raimo Hannomaa skriver:

  Det är dags att avskaffa kollektiv avtalen så länge någon vill jobba med sådana löner , alla är ju missnöjda med lönerna, låt varge person själv förhandla fram den ersättning som den vill ha.
  Det går inte att ge en del mera betalt än en annan om man tillämpar kollektiv avtal, då skall alla inom samma arbete tjäna lika mycket.
  Det är inte socialdemokraterna som har valt löven till statsminister det är LO som har valt honom som deras sände bud att försöka plussa för kollektivt tänkande som häller på att kapsejsa alla..
  Folk har slutat att tänka kollektiv, alla kör sitt eget race i och med när ingenting funkar längre.
  Därför denna kaos som råder i Sverige idag.
  Ingen tillåtes tänka själv idag och alla blir osäkra för den skull. Vi är idiot förklarade av dom regerande.

  Gilla

 10. JL skriver:

  Bara att instämma.
  Här kommer två artiklar från senaste dygnen som belyser verkligheten i Sverige:

  ——

  http://www.expressen.se/nyheter/polisen-attackerades-av-gang-i-natt/
  ”– Vi har ett problem med stök i just det här området, så är det. Det har pågått en längre tid och har varit stökigt på olika sätt.”

  Intressant ordval, mordförsök på poliser blir ”stök” i normaliseringslandet Sverige.
  Ungefär som att kasta suddgummi i klassrummet.

  ——-

  http://www.sydsvenskan.se/2016-10-09/allt-fler-anstallda-inom-malmo-stad-valjer-att-sluta
  (äldre, samma ämne: http://www.sydsvenskan.se/2016-03-28/rekordmanga-lamnar-sina-jobb-i-malmo-stad)

  ”Vi behöver titta på varför medarbetare väljer att sluta. Det måste analyseras i respektive verksamhet.”

  Ja, undrar vad det beror på?

  Gillad av 1 person

 11. alexwestin skriver:

  Jag håller med om nästan allt. Att försvaret i princip skrotats är en skandal. och det blir inte bättre av att det verkar kosta lika mycket i alla fall. Värnplikten bör återinföras, men innehållet moderniseras i grunden. Att kunna marschera, göra honnör, åla medelst hasning osv. kan ersättas med bl.a. krishantering i vår nya komplexa värld.
  Men, ”Rysslands uppträdande blir allt mer aggressivt” har blivit ett mantra, som allt fler använder och som ingen försöker ifrågasätta eller förklara. Att det skulle kunna vara svar på USAs och NATOs ökade närvaro och ambitioner (propaganda eller aggressioner kommer ju aldrig från USA – det är bara information och visa styrka).
  Syrien är den farligaste oroshärden i världen nu. Jag rekommenderar läsarna av DGS att titta på US Peace Councils hemsida och speciellt videon från den presskonferens från en veckas studieresa i Syrien, som hölls på FN den 11 augusti. http://uspeacecouncil.org/?p=3019
  Sammanfattning: “What we saw goes against everything we read in the United States.”
  Innehållet tycker jag kan klassas som världsnyheter – varför sprids det inte genom de vanliga mediakanalerna?

  Gilla

 12. Lennart Göranson skriver:

  Kan bara hålla med, både när det gäller problembeskrivningen och den gemensamma nämnaren.

  Naturligtvis kan man lägga till ett antal krisområden: olika former av infrastruktur, sjukvården, bostadsområdet, asylhanteringen och ökningen av antalet människor som permanent förblir utanför den reguljära arbetsmarknaden och måste försörjas via budgetmedel. Men jag tror som Stefan Hedlund att identitetspolitiken är den primära svulst som avsätter metastaser. Hur blev det så?

  Identitetspolitiken och andra postmoderna teorier utvecklades på amerikanska elituniversitet som filosofiska och sociologiska analysinstrument. De importerades glatt till vårt land och blev då plötsligt inte längre analysinstrument utan normer att rätta sig efter.

  Min första misstanke är att smittbärarna i vårt land inte förstod mer av dessa teorier än jag själv gör. Och det är på gränsen till ingenting. Men det hindrade inte att teorierna förvandlades till ett credo av politiker, förvaltningschefer, makthavare inom media och andra proselyter. Motståndare angreps och bestraffades med tekniker som för tankarna till en modern inkvisition.

  Min andra misstanke är att källan finns hos tre politiska partier, varav två riksdagspartier: MP, V och FI. Sedan har flertalet övriga traskat patrullo, övertygade att de på så sätt blivit en del av den etiska eliten. Om det är på det sättet framstår regeringsfrågan som mer än ett läggspel, det har blivit en ödesfråga för vårt land. Många upprördes över DÖ för att den inte återspeglade valresultatet (som i grunden inte var något annat än en högervridning: överströmning från M till SD). Men en långt allvarligare följd av DÖ blev att den miljöpartistiska och vänsterpartiska svansen fick en unik möjlighet att vifta på den socialdemokratiska hunden när det gällde identitetspolitiken. Och där sitter vi nu, i den situation som Stefan Hedlund så väl beskriver.

  Vad som än händer 2018, måtte alla goda krafter bevara oss för något som helst inflytande på regeringspolitiken från MP och V. Allt annat framstår som sekundärt jämfört med det.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag kan bidraga med två faktorer till.

   För det första övergav liberalerna efter Kalla krigets fall den borgerliga alliansen med de konservativa, typexempel Moderata samlingspartiet och de regeringar de ingick i, för att i stället slå sig samman med socialdemokraterna. I stället för fientligt inställda höger mot vänster fick vi ondskans etablissemang av ”mitten-höger” och ”mitten-vänster”.

   För det andra, kanske som en konsekvens, slutade poltiken ungefär samtidigt med opinionsbildning, tanken att man står för en åsikt och försöker övertyga så många som möjligt om dess kvalitet, och hängav sig i stället åt intressegruppsflirt, tanken att folk kan indelas i grupper, t.ex. efter inkomst, ras eller etnicitet, och dessa grupper har fixa intressen och därtill låsta åsikter, som partierna skall anpassa sin retorik till på ett sådant sätt att summan av de tilltalade grupperna är större än summan av de frånstötta grupperna.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer i analysen och slutsatserna, men vill komplettera bilden. Det var nog många strömningar som kom i gång och samverkade. För varje kraft och kategori som hoppade på tåget, så rullade det allt fortare utför. Jag tror att feminismen var en av de allra starkaste krafterna redan innan den muterade till dagens rabiatfeminism. Jämställdhetssträvandena och frigjordheten var välkomna, men att feminisera hela samhället är radikalt annorlunda, okänt och oprövat. Både genusteorierna och identitetstänkandet innehöll korn och trådar av sanning, som lätt kunde utbroderas till mönster. Så etablerades den underförstådda tron att kvinnor var bättre sorts människor och ett feministiskt samhälle därför automatiskt bättre. Utan tvivel har både könsmaktsordningar och grupphierarkier funnits i alla tider och både mäns och kvinnors tänkande och handlingsmönster har anpassat sig därefter. ”Manlighetens” avigsidor var välkända, men ”kvinnlighetens” sociala avigsidor okända, åtminstone bland män. Få förstod därför faran av att förvandla ett relativt jämställt och tolerant ”patriarkat” till ett feminiserat samhälle genom indoktrinering av barnen, hård ekonomisk styrning och allt mer aggressiv, halvtotalitär åsiktslikriktning.

   Gilla

  • Boris skriver:

   Du tycks helt och sannolikt avsiktligt glömma av att Alliansen satt åtta år vid makten. Då avskaffade Reinfeldt den sista delen av det Svenska försvaret och öppnade gränserna på vid gavel.
   Att skolan och polisen är i fritt fall är i huvudsak S fel men Alliansen har inte gjort något för att förbättra situationen. Så kom inte och skyll på V, MP och FI.

   Gilla

 13. MartinA skriver:

  Märkligt, för mig känns det som svenskarnas säkerhet ökar för första gången i mannaminne. Medborgargardena blir fler, fler skaffar skjutvapen och medelklassen skickar ungarna på kampsportskurser. Och fler och fler preppar.

  Dessutom, om skolan är i fritt fall så finns det gott hopp om att bildning och tankeförmåga kommer öka hos svenskarna.

  Och det där med att Ryssland skulle vara aggressivt tror jag inte på. Det är bara Washington och deras pipiga lakejer här i sverige som ljuger på som vanligt. Jag är betydligt mer oroad för NATO invasion. Alltså, globalismen och postmodernismen och, tja, allt det som har fått svenskarna att höja sin säkerhetsnivå, det är Washingtons skötebarn. Och Washington har en lång och gedigen historia av att använda islamister som marktrupper, Afgahnistan, Syrien, Libyen, för att ta de namnkunnigaste exemplen. Men vad kan man göra mot deras hemska soldater?

  Gillad av 1 person

 14. Helmuth skriver:

  Vi har fått lära oss att vi skall vara självförsörjande med mat och vatten i 72 timmar vid en kris, men vem skall hjälpa os sedan? I riksdagen viner pajer och pastejer genom luften och det viktigaste tycks vara att blockera SD, istället för att bekymra sig om landets utsatta läge vid en kris eller angrepp.
  För att citera bloggen Cornucopia:
  ”Trots världens kanske högsta skatter håller sig svenska staten inte längre med några extra marginaler för att skydda civilbefolkningen vid kriser. Det finns ingen förrådsställd materiel eller centrala lager med livsmedel. Till skillnad från under kalla kriget finns heller ingen i förväg utbildad extrapersonal som kan inkallas vid särskilda händelser.
  Det finns ingen beredskapspolis, inga värnpliktiga brandmän, inga extra sjukhus. Civila staber och ledningsplatser är inte förbereda och övade till den grad de var bara för tjugo år sedan. Mot den bakgrunden är det otäckt att fundera över scenarion som blockerad matimport, längre strömavbrott på vintern, hybridkrigföring eller omfattande pandemier.”

  Frågan är vad vi skall göra när vatten, konserver och drivmedlet till spritköket tar slut.

  Gilla

 15. H Portell skriver:

  Att Ryssland är aggressivt? Fråga folk i Ukraina och sedan ett år i Syrien, i Baltikum, i Polen och i övriga Östeuropa och varför inte i själva Ryssland och då i kretsar utanför regimen. Fråga alla de ryssar som finns i vårt land.
  Jag såg i dagens nyhetsflöde att utrikesm Margot Wallström skall närma sig ryssarna för att värna sitt projekt i det svenska medverkandet i FNs säkerhetsråd.
  Reducerat aggressivt ryskt uppträdande?

  Gilla

  • MartinA skriver:

   En USA stödd statskupp avsatte den demokratiskt tillsatte Yanukovich. Då gjorde många provinser med främst rysk identitet uppror på precis samma sätt som Maidanrörelsen gjort i Kiev. Sedan dess har kuppregimen i Kiev bedrivit krig mot de som lyckades ta makten i sina provinser i östra Ukraina,

   I Syrien är ryssarna inbjudna av landets lagliga regering för att bekämpa Jihadister. Jihadister som understöds av USAs allierade såsom Saudi och Turkie. Och av USA självt. Till exempel ger USA militärt stöd till Al Qaeda i Syrien (Al Nusra). Hur knäppt är inte det?

   USA agerar helt självsvåldigt i Syrien och verkar mest intresserade av att sabba för landets lagliga regering. Till exempel var det bara en vecka sedan de bombade ihjäl över femtio regeringssoldater. Vilket följdes av ett ISIS anfall. Ingen har bjudit in USA till Syrien. Inte Syriens regering. Inte FN. USA bygger flygbaser på syriskt territorium vilket är ett enormt brott mot internationell lag.

   Syrien är ett förskräckligt exempel på USAs aggression. Inte på rysk sådan.

   Gilla

 16. Lennart Göranson skriver:

  @Boris
  Nej, jag glömmer inte det som Alliansen har ställt till med när det gäller försvaret och invandringen. Jag tänker på det varje dag. Men, för att förtydliga, min kommentar handlade inte om en betygssättning av nuvarande och tidigare regeringar på alla politikområden. Jag fokuserade specifikt på vem som har drivit de identitetspolitiska idéerna. Och där tror jag att det just är MP, V och FI som har varit pådrivande och de andra som aningslöst har följt efter. Obs! tror – jag kan inget bevisa.

  Gilla

 17. modernghost skriver:

  Och det där att ryssar har krypit intill NATO-gränser…

  Eller var det tvärtom?
  Vill Putin störta Jänkarna, eller tvärtom?

  Sov, gubben, sov… :-))

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.