Gästskribent Maj Grandmo: Svenska kyrkan – en ängslig politisk taburett

logo­DGSJag var ju traditionellt uppfostrad i gammal prästgårdsanda, men det politiska året 1968 förändrade mig. Vi var en hel generation där tron blev mer politisk och internationell, för oss blev det något av en test för att se om kyrkan tålde oss som tänkte så här. Det var väl lite si och så i början och många av oss åkte utomlands några år men sen kom vi hem och så småningom satt vi som biskopar allihop.

Orden är K G Hammars från en intervju 18 september i år. Han har helt rätt; Svenska kyrkan blev allmänt en vänsterideologisk taburett under hans styre som ärkebiskop 1997-2006. De ”medvetna” 40-talisterna har lämnat avgrundsdjupa spår efter sig nu när de har gått i pension, men den nya generationen präster och biskopar trampar i samma spår.

De präster som fortfarande anser att Svenska kyrkan har Gud och kristendomen som riktmärke har råkat illa ut. Det gäller framför allt tre kvinnliga präster som skaver i ögat på sina kollegor: Annika Borg, Johanna Andersson och Helena Edlund. Andersson har känt sig manad att lämna Svenska kyrkan helt.

F d prästen, journalisten och proffstyckaren Helle Klein höll i yxan då Helena Edlund tog tag i problemet med politiseringen i allmänhet och de mångkulturella influenserna inom kyrkan i synnerhet. Klein lyckades klistra en SD-etikett i pannan på Edlund, sedan var snöbollen i rullning trots att SD-kopplingen var försumbar.

Efter mordet på den franske katolska prästen Fader Jacques Hamel, lade trion Borg, Andersson och Edlund upp en Facebook-sida vid namn Mitt Kors. Alla som delar sorgen över våldet mot kristna i världen kan ta ett foto av sitt eget kors och publicera det på FB. Just nu har gruppen drygt 10 000 medlemmar.

Kristna är just nu den mest förföljda gruppen i världen. Enbart i Syrien har nästan en miljon människor flytt till Libanon där de lever under ohyggliga förhållanden. De befinner sig under ett konstant hot vartän de vänder sig i det infekterade Mellanöstern. Deras kyrkor och heliga platser har skjutits och slagits sönder av IS. Många av dessa var kulturellt ovärderliga och sålunda oersättliga.

Borde det inte vara ganska naturligt och okontroversiellt att en så stor och resursstark kristen institution som Svenska kyrkan kunde dela de tre prästernas blygsamma manifestation?

Men nej. Tunga namn i kyrkan, till exempel biskop Eva Brunne i Stockholm, stiftsadjunkt Anna Karin Hammar i Uppsala och Gunnar Sjöberg, kommunikationschef i Svenska kyrkan, har anser att kampanjen kan störa relationerna och provocera muslimerna. Det var samma Eva Brunne som ville bära ut de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan, Frihamnen för att använda denna till människor med andra religioner. Exempelvis en plats riktad mot Mecca. Det är samma Eva Brunne som håller predikningar om Israels konflikt med palestinerna, flyktingpolitik, SD och feminism. Modern präst? Eller bara ytterligare en megafon för vänstern? Men är hon då på rätt plats för att framföra sina åsikter?

Gunnar Sjöberg och biskopen Anna Karin Hammar (K G:s syster) å andra sidan skyller kampanjen Mitt Kors för att fiska i grumliga vatten. De anser att det hela handlar om uppvigling, nationalism, främlingsfientlighet och provokation. Dessutom ska kampanjen vara ”okristlig”. Till och med ärkebiskop Antje Jackelén har uttalat sig negativt och kallat Mitt Kors för ”kulturkamp”. (Det är ur en mailkonversation mellan Andersson och Jackelén på Kristen Opinion.)

Då lämnade Johanna Andersson Svenska kyrkan. Man önskar att hon hade orkat stanna kvar. Borg och Edlund finns kvar ganska ensamma mot kollegorna på vänsterkanten.

Så här skriver Johanna Andersson i sitt blogginlägg på siten Kristen Opinion:

Till sist har jag fått nog. Svenska kyrkans förenklade ställningstaganden i komplexa sakpolitiska frågor har länge utgjort en källa till djup besvikelse. Också de ständiga utfallen mot Israel från kyrkans ledning har varit en prövning. Men till sist blev det oviljan att uttrycka stöd för förföljda kristna som blev det avgörande. Jag har sett kyrkliga solidaritetsuttryck i form av färger på kläder, sockar, knappar och sjalar samt klockringningar och paradmedverkan för och emot en rad olika grupper. Men något så enkelt som en uppmaning att bära ett kors i solidaritet med förföljda kristna har lett till upprepade misstänkliggöranden och kampanjer!

Maj Grandmo är utbildad psykolog, lärare, musiker, ambassadör i projektet (H)järnkoll om psykiska funktionshinder, har suttit i styrelsen för KomVux och Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsberoende. Från början naturvetare och är engagerad i debatten om klimathotet.

51 thoughts on “Gästskribent Maj Grandmo: Svenska kyrkan – en ängslig politisk taburett

 1. Lasse W skriver:

  Den svenska modellen har tagit ett fast grepp om skola, kyrka och offentlig sektor i största allmänhet. Modellen går ut på att stå på de små människornas sida och odla ett omhändertagandeperspektiv på samhället. Man kan väl säga att det är socialsekreterarnas, barnpsykologernas och barnboksförfattarnas världsbild som ska gälla. Den svenska kyrkan är en del av omhändertagandeindustrin. Den har blivit en del av vården och omsorgen och en angelägenhet för kvinnorna som allt annat utanför det privata näringslivet. Det blir obalanserat och sviker livets realiteter. När allt är lika bra och lika gott som något annat och inget uppfordrar till just någonting försvinner allvaret och det kristna budskapet på vägen. Kyrkan sviker människorna, och då menar jag alla människor, inte bara de små.

  Jag har gått ur svenska kyrkan men går då och då på familjegudstjänster med barn och barnbarn. Gudstjänstbruket har blivit bättre och varmare tack vare viss högkyrklig anpassning – procession, fridshälsning, allmän uppslutning kring nattvarden – men det kristna innehållet är nästintill obefintligt.

  Liked by 2 people

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  En kulturkrock,
  ja snarare en kamp för vår kulturella överlevnad som land.

  Om högst 50-100 är Sverige ej längre kristet?
  Snarare ett Muslimskt Kalifat, med införda Sharia lagar!

  Är det så svårt att inse, vi har en ‘femtekolonnare’ överst…

  Islamstuderad i Kairo under fyra år!
  Speciellt djuplodande studier kan det ej handlat om)

  Liked by 2 people

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Det var ärkebiskopen, syster Brunne, Klein inte att förglömma och några till som gjorde att de numera får klara sig utan mitt ekonomiska stöd.
  Jag tyckte mig kunna betala till den svenska kristna kyrkan. Inte till någon islamsk stödförening.

  Liked by 1 person

 4. Jasa skriver:

  Som icke troende, det som händer inom svensks kyrkan intresserar mig föga. Utåt sett kan jag konstatera att Jackelen inte vägrat döpa prinsarna och umgås med våra upphöjda kungligheter. Det borde tala emot deras förmenta vänster ideologi. Däremot att de står på samma sida som Nelson Mandela som stämplat Israel för att ha en aparteid politik mot sina minoriteter, anser jag vara utmärkt.

  Gilla

  • Ulrika skriver:

   Där högg du i sten, igen. Mandela anklagade aldrig Israel för apartheid. Hade han gjort det så skulle han ha förringat den verkliga apartheiden i sitt land. Det du har läst är rent ”hoax” som passar dina antiisraeliska idéer och klassas som ren antisemitism idag.

   Liked by 1 person

   • Jasa skriver:

    Sionister är sig lika. På hebreiska heter apartheid ”hafrada”. Att Mandela stödde PLO och Arafat (”comrade in arms”) är kanske det med en hoax ? Att han kraftigt fördömde okupationen av Gaza och Västbanken en annan hoax? Naturligtvis måste han varit en stor antisemit.

    Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Om begreppet sionism ska användas så är det samma sort som bar upp drömmen om det som blev vårt folkhem. Det är därför svenska sossar en gång prioriterade Israel.

    Gilla

 5. Ami skriver:

  Svenska Kyrkan är ute på grumliga vatten när man vill ta bort släktskapet med Judendomen, man vurmar för en religion som är starkt antisemitisk och rasistisk samtidigt som ÄB har ett valspråk som terrorister och islamister använder Gud Är Större- Allahu Akbar.
  Dra slutsatsen.

  Liked by 1 person

 6. Gösta Svensson skriver:

  Tja, vad skall man som nonteist och en som gick ur kyrkan för, som det känns, ett helt liv sedan, säga? Angår det mig fortfarande? Både ja och nej. Kyrkans inre strider är det svårt för mig att ha för mycket åsikter om, det är deras inre angelägenhet när det gäller hur deras klubb skall utvecklas och utformas.

  Samtidigt kan man ju ge tips på hur vi som står utanför reagerar på vissa händelser och förhållanden i Svenska kyrkan, och vad detta betyder för våra åsikter om organisationen. Närmandet rill islam tror jag är en strategi som kommer att innebära att min sas ”skiter i eget bo” och det brukar inte bli bra i längden. Om man har fåfänga förhoppningar om att kunna liera sig med och på något sätt blåsa liv i den egna verksamheten, genom att dra nytta av den omfattande islamiseringen som just nu pågår av stora delar av Europa, då tror jag att man gör en grav missbedömning. Vi sekulära demokrater, kommer bara att känna ett än större avstånd och främlingsskap till det kristna arvet, och sannolikheten att man skall kunna vinna över muslimer i större omfattning, tror jag är försumbar.

  Liked by 2 people

 7. Hovs-Hallar skriver:

  Ja – detta anknyter till ett inlägg jag just skrev apropå denna dags text av Patrik, om det ”välfärdsindustriella….”, där jag påpekar att den kraft som nu håller på att infektera och förstöra Sverige är ett vänsterideologiskt hopkok av marxistiska OCH kristna idéer.

  Så var väntar man sig att Svenska kyrkan ska befinna sig i denna kvasi-religiösa vänster-invasion? Jo, föga oväntat står kyrkan i huvudsak på angriparnas sida.

  Ledande personer i kyrkan, som Antje Jackelen, gör allt för att ställa sig in hos den främmande religionen ISLAM och samtidigt nedvärdera sin EGEN religion!

  Man låtsas inte om att islam är en mot kristendomen direkt fientlig rörelse (vilket mycket tydligt uttrycks i dess urkunder), och att kristna fördrivs och mördas i stor skala i länder där militant islam härskar.
  Detta är föraktligt och vidrigt. — men helt logiskt om man inser att Kyrkan faktiskt utgjort en av de krafter som från början inspirerat dagens ”PK-ism” (eller vad man nu vill kalla vanvettet).

  Liked by 2 people

  • Pauline skriver:

   Vad menar du med att hopkok av marxistiska och kristna idéer förstör Sverige? De står väl långt ifrån varandra. Vari består det kristna som du tänker på?

   Gilla

   • Hovs-Hallar skriver:

    Kan tyckas så, men det finns även vänsterradikaler som tar avstamp i Jesu roll som radikal, närmast omstörtande person — en som ”driver ut månglarna ur templet” och som medvetet bryter mot vissa judiska taburegler. Även att han umgås med föraktade personer som befinner sig långt ner i samhällets hierarki.

    På motsvarande sätt vill vänsterkrafterna ge sken av att stå på de ”svagas” sida och tvekar inte att bryta mot reglerna om de anser det ”moraliskt” riktigt (enligt deras egen definition).
    Vänsterns främsta kännetecken är ju att den närmast reflexmässigt ställer sig på den enligt dem själva ”svagares” sida, och därför alltid försvarar och urskuldar asylinvandrare hur illa dessa än beter sig. Det finns ett tydligt religiöst drag i detta.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kan man ej inse att Islam ALDRIG kan umgås fredligt med Kristendomen?
   Möjligen tills man nått dominans…

   Kan HEN bli naivare än så?

   Knappast möjligt!

   Gilla

 8. Gösta Johnsson skriver:

  Anttje J är en styggelse för svenska kyrkan och kommer att medverka till att fler lämnar svenska kyrkan. Hur kan denna människa ha blivit vald till ämbetet? Ett av de största misstagen hittills. Allt stöd till de som orkar stå emot vänstervridningen och politiseringen i svenska kyrkan.
  Är själv fortfarande med …men sakta börjar tvivlen på ledningen och utvecklingen mana till utträde..
  Jag kommer dock att kämpa på mitt sätt mot islamiseringen och dess inflytande som sakta tyvärr tycks öka i svenska samhället. Helle Klein är en förfärlig människa som undergräver vår kristna tradition med sina vänstervridna okristna åsikter..

  Liked by 4 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Förträffligt inlägg, Johnsson!
   Den svenska kristenhetens absoluta förgrundsgestalt, med andra ord den som tillåtits embarkera den ärkebiskopliga tronen uteslutande på könskvoterande och politiska grundval, utgör en, ur kristet perspektiv, styggelse i vår ecklesiastiska historia. Svenska Kyrkans ledare har misslyckats att bestå det eldprov som hotet från islamisterna representerar, och fallit offer för antikrists härjningar. Vi har alla rönt otaliga bevis för deras välvilliga inställning till den våldsideologiska dödskult som islam består av. I stället för att stärka och värna om församlingsmedlemmarna och enandet av den svenska kristenheten, väljer det klerikala skrået att ådagalägga största möjliga flexibilitet och undfallenhet gentemot mänsklighetens största fiende. Man tvekar ej heller inför att befrämja pedofilprofeten från predikstolen, samtidigt som man vill tona ned eller demontera den ultimata symbolen för Vår Herre och Frälsare, nämligen korset. Kyrkans gudsförnekande företrädare har skamlöst kapitulerat inför de sataniska krafter som nu satts i omlopp och hotar vår kulturella existens.
   Det kulturfascistiska feministträskets stank är vidrig.
   Via det drastiskt sjunkande medlemsantalet har vi i år förlorat i runda tal dryga 50 miljoner kronor, och mätningar fram till juli månad visade att 58 500 personer valt utträde ur Svenska Kyrkan. Man kan med fog fråga sig hur fan vårt kulturarv egentligen förvaltas!
   Tack för ordet.
   Andreas – medlem på livstid, vredgad men envis 🙂

   Gilla

 9. Johan skriver:

  Vänstern är rasister…De vita är kapabla, alltså skyldiga. De färgade är inkapabla, därför oskyldiga.
  Att vita bär ett kors…Vad är det mot allt ont som görs i islams namn?
  Givetvis noll…”De färgade veta icke vad de göra” tycks vara svenska kyrkans rasistiska inställning.
  Givetvis ska lika ansvar utkrävas av alla religioner och ”raser”. Annars är man rasist.

  Liked by 1 person

 10. oppti skriver:

  Godhetens apostlar tar på sig ett stort ansvar när de kritiserar dem som är realister.
  En helt öppen gräns leder till problem som Kyrkan får ta på sig ansvaret för eftersom de utmålar dem som vill stänga den som något ont.
  Kyrkan får nu trösta alla de som lockades hit och inte kan få asyl.

  Liked by 1 person

 11. NETTANN skriver:

  Helena Edlund skrev ett tag på DGS. Texterna dög att läsa flera gånger och det var lätt att inse att det hade tänkts brett och djupt – och klokt. Var Annika Borg egentligen står är inte helt lätt att fastslå. Vettiga åsikter kan plötsligt avbrytas av något ganska oförståeligt. Johanna Anderssons ställningstagande väcker respekt.

  Varför vara medlem i dagens svenska kyrka? Möjligen för att slåss inifrån, annars verkar det obegripligt. Det är svårt att ta en rörelse på allvar om den inte ens tar sin egen tro på riktigt allvar.

  Liked by 3 people

 12. bomarkusson skriver:

  Jag har nyligen gått ur SvK. Det känns lite sorgligt, då jag ansett SvK som en av de viktigaste kulturbärarna. Vare sig vi tror Gud eller inte, har kristendomen i den lutherska tappningen, varit en mycket viktigt faktor för att vi uppnått det välstånd vi nu håller på att rasera med frenesi. Jag ångrar INTE mitt beslut!

  Jodå, K G Hammar var en, som i högsta grad medverkade till politiseringen av kyrkan för att göra den PK. Men han var inte ensam. Västeråsbisparna har ofta varit väldigt röda.

  Det beklämmande är att kristendomen, som startade som en revolutionär rörelse men inte som en vänsterrevolutionär rörelse. Liknelsen om vingårdsmannen har betytt att vi ska använde de gåvor vi fått (av Gud). Det var heller inte en politisk rörelse utan förespråkade en sekulär statsbildning.

  Dessa båda budskap skiljer vår kristendom så radikalt från islam och detta är troligen orsaken till att den muslimska världens totala stagnation. En annan mycket viktig skillnad är att Kristus framförde sitt budskap i form av liknelser och metaforer. Människan har ett förnuft (från Gud) och vi ska därför använda detta förnuft. Sådana tankegångar försvann ur islam på 1200-talet. Islam är enbart fasta regler där det mesta är ”haram”. Varför har en eventuell Gud givit oss konst och musik. Ska vi då inte få använda det?

  Jag har fått lära mig mycket om hur islam fungerar i det dagliga livet genom min hustru och våra vänner. När jag första gången reste till MENA hade jag bestämt mig att vara totalt öppen. Jag hade visserligen en viss känsla av att islam hade mycket fasta regler. Mina farhågor har besannats, ju mer jag lärt mig. Min nuvarande åsikt är att islam är den mest primitiva och mest våldsamma av de stora religionerna. Ju mer jag lär mig, desto mer sten-åldersprimitiv förefaller islam.

  Korset är den absolut viktigaste symbolen. Korset är inte död. Korset är försoning och nytt liv. Om man då väljer bort korset, skäms för det, då har den kristna kyrkan inte längre något existensberättigande.

  Kristendomen påstås inte vara monoteistisk. Vad är det för tjafs! Och den inte vore det, vad är problemet? En muslim förstår inte någon form av bildspråk. Allah uppfattas mer som en människa, en MAN. Det ligger religionens natur att vi saknar förmåga att förstå Gud. Just avsaknaden av metaforer och liknelser gör islam så ofantligt rigid och primitiv.

  Jag är inte övertygad troende men jag är inte heller rasist. Det viktigaste för mig är det kristna freds- och frids-budskapet.

  Om man då reducerar budskapet till att det är samma Gud, vare sig profeten heter Muhammed eller Kristus, har SvK inte längre något existensberättigande!

  Liked by 3 people

 13. John Nilsson skriver:

  Kulturkampen är ju redan här, eller ska vi säga kulturkamperna? Långt före ”Mitt kors”-kampanjen har ju både muslimer och feminister fört en kamp för att förändra samhället, visserligen skilda i sina mål, men ändå med samma fiende, vilket skapat den oheliga allians vi ser mellan dem nu.

  Somliga här verkar mena att marxismen och kristendomen är tvillingar, och ansvariga för allt elände omkring oss. Men är vänsterns identitetspolitik, feminism och antirasism ett konkret uttryck för kristendom, eller är dessa saker ett förfalskande av kristendomen, en slags människoskapat försök att på politisk väg skapa himlen på jorden? René Girard menar att vår tids politiska korrekthet kan vara en antikristlig imitation av kristendomen, en slags ”super-kristendom” och en ”totalitarianism of the future”, i det att den fångar upp kristendomens omsorg om offer, men gör sig av med kristemdomens moral (avsnittet mellan 37:25-43:09):

  René Girard CBC interview part 5 of 5:

  Liked by 1 person

  • Hovs-Hallar skriver:

   ”… en antikristlig imitation av kristendomen…” — ja, så kan man kanske uttrycka saken. I vilket fall, så är ”PK-ismen” en till stor del marxistiskt inspirerad, kvasi-religiös rörelse som hatar Väst och gullar med allt som är anti-västligt, ju mer väst-hatande desto bättre.

   Då passar islam alldeles perfekt att gulla med, och därför har tex. Jackelen ”Gud är större” (Allah-u-akbar) som valspråk Vidrigt är det.

   Gilla

 14. Göran skriver:

  Ja, det är sorgligt att se. Jag är inte särskilt religiös, men fick nog i somras och lämnade. Den ur kristen synpunkt bisarra kampanjen mot dem som startade Korset-uppropet blev för mycket. Skrev samtidigt en litet brev med förklaring om varför. Någon där borde få veta iaf, tycker jag. Ungefär samtidigt skrev Ann Heberlein en debattinlägg i Expressen, som väl sammanfattade hur man måste se på vänsterpolitrukerna i ledningen, http://www.expressen.se/debatt/kyrkan-vill-inte-leda-ett-kristet-samfund/ ´
  Men det blir väl så här. Svenska kyrkan är inte så stark ideologiskt-religiöst i ett land som sägs vara så sekulärt, i vart fall i förhållande till kristendomen. Lätt för en vänsterpolitiskt stark grupp att få fotfäste och få framträdande poster, som med Brunne, Hammar (båda två) och Jackelén, se också http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-kyrkan-lutar-at-vanster/.

  Liked by 1 person

 15. Olof lennart skriver:

  Om nu någon bestmääer sig att lämna svenska kyrkan för att bli muslim får han då kyrkans välsignelse eller inte?

  Gilla

 16. Ulla Marianne Comérus skriver:

  Muslimerna flyttar fram positionerna och kräver mer och mer utrymme. Vi kristna tar ett steg tillbaka och faller till föga. En vacker dag kommer missnöjet att bryta ut hos svenska folket när de inser vad som håller på att hända. Då blir det förmodligen stridigheter – för att inte ta till ordet ”krig”. Det finns flera muslimska länder – varför vill inte muslimer bo där? Borde väl passa mycket bättre än att stångas med oss.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   När vi har backat undan tillräckligt långt och tom inser det,
   ja då är det troligen försent, utan blodspillan…

   Inbördeskrig i Europa är ganska troligt,
   en ej så vacker dag!

   Gilla

 17. phnordin skriver:

  Tack för en mycket informativ och avslöjande artikel. Alla bör givetvis ge Annika Borg, Johanna Andersson och Helena Edlund och deras likasinnade allt stöd i deras kamp mot de tendenser i Kyrkan som ärkebiskop Antje Jackelén förefaller representera. Jag ber dessutom om klargörande -offentligt- av Jackelén var hon står i sin och kristna ideologi och religion.

  Gilla

 18. Ulf45 skriver:

  Jag tror nog att Martin Luther skulle ifrågasätta sina teser om han tittar upp på det spektakel som hans reformation åstadkom för den Kristna delen i Sverige och hur den numera Svenska protestantiska Kyrkan idag agerar.

  Den rituella ceremonien i den svenska kyrkan och därav antalet besökare vittnar om någonting helt annat än en success och är definitivt inte i linje med Gustav Vasas föremål med att den katolska kyrkan skulle avskaffas och istället tjäna det svenska folket, vilket är det minsta den idag klarar av.

  Det mest tragiska med den utveckling som skett är tomma kyrkor, allt fler svenskar gifter sig borgerligt, konfirmationen urholkas, t o m att folk inte låter sig döpas. Kyrkan finns inte längre i det svenska folkets medvetande, vilket är mycket sorgligt!

  Istället har ett tomrum skapats som ter sig som ljuv musik (nej inte musik, det klarar dom inte) i muslimers öron och ögon.

  Inför detta angrepp utgör den katolska kyrkan ett bålverk. En existens som står emot angrepp från andra trosläror. En kristlig kultur som inte låter sig besegras av barbarer.

  Trots omänskliga övergrepp med död, slaveri, stöld och våldtäkt från muslimer återuppstår den kristna tron och ger kvarvarande troende förtröstan i sin misär. För att använda Bibelns ord: ”En tro som kan försätta berg”

  Gilla

 19. Hortensia skriver:

  Ja, jösses vilken politiserad lekstuga Guds hus har förvandlats till…

  ”TT: På vilka områden är det svårast att mötas mellan lutheraner och katoliker?

  – Det beror väl på vad man vill diskutera. Om det handlar om att tillsammans ta hand om flyktingar så finns det inga som helst problem. Men handlar det om homosexualitet så får man nog ganska många olika synpunkter, säger Jackelén och förklarar att det inte finns tid till direkta samtal med påven där bland annat den frågan kan dryftas.”

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/politik-i-luften-inf%C3%B6r-p%C3%A5vebes%C3%B6k-1.3915520

  Gilla

 20. Bengt skriver:

  Det är beklämmande att ta del av många av kommentarerna här. Ett sådant hat och elakt förtal gentemot Ärkebiskopen så det är rent djävulskt. Man ifrågasätter henne bl.a. för hennes valspråk, påstår till och med att hon egentligen är muslim.
  (Wikipedia: ”Jackelén tog vid biskopsvigningen valspråket ”Gud är större”, hämtat från Första Johannesbrevet 3:19–20”).
  Hur skulle den ärkebiskop vara funtad som kunde tillfredsställa alla dessa kritiker? Om man besvärar sig med att ta reda på fakta får man vara tämligen naiv om man betvivlar hennes äkta kristna tro.
  Det framställs som en belastning att hon studerat islam. (F.ö. i likhet med Johan Westerholm, redaktör för ledarsidorna.se) Om jag får för mig att läsa Das Kapital så är jag inte marxist för det. Däremot skulle jag sannolikt kunna diskutera ännu mera engagerat mot marxismen.

  Judendom, kristendom och islam är de Abrahamitiska religionerna. Det finns tveklöst mycket som skiljer dem åt, men religionsutövarna tror alla på en och samma Gud – Abrahams Gud. Däremot skiljer sig deras gudsuppfattning åt. Inte konstigare än att gudsuppfattningen skiljer sig åt människor emellan inom samma religion. Om vi kallar oss för katoliker, protestanter, grekisk-ortodoxa och för den delen agnostiker eller ateister så är gudsuppfattningen i grunden personlig.
  Striderna mellan katoliker och protestanter på Nordirland minns vi som avskräckande exempel på konsekvenserna när kyrkliga ledare, till skillnad mot vår Ärkebiskop, inte vågar stå upp för sin kristna tro och föra dialog i kristlig kärlek.

  Ett har vi alla gemensamt – att vi inte är mera än människor. Ingen av oss är fullkomlig. Men Gud är större. Det har hon så rätt i, Antje Jackelén!

  Gilla

 21. P I Persson skriver:

  En kyrklig ”vänster” är tydligen fyfy men en kyrklig höger skulle vara helt i sin ordning ?

  Det är bara det att kyrkan och den kristna religionen är oerhört mycket äldre än alla nu existerande politiska ideologier. Det skulle vara anakronistiskt att säga att Jesus och apostlarna var socialister eller borgare. Det gäller förstås också kyrkan i nuet. Däremot kan enskilda befattningshavare, eller vanliga medlemmar, i kyrkan givetvis ha en politisk uppfattning. Och många har det också, flertalet lutande mer åt höger än åt vänster. Kyrkomötets sammansättning är ju ett tydligt tecken därpå.

  Själv är jag kristen socialist. Det betyder att kristendomen är min samhällsåskådning och kristendomen min livsåskådning. Samhällsåskådningen och livsåskådningen kan tangera varandra men är inte överlappande. Självklart kan jag därigenom se att borgerliga kristna är lika mycket kristna som jag och att icke kristna socialister är lika mycket socialister som jag.

  Kristen tro är en sak, kristen etik är ett av uttrycken för denna tro. Och högervridningen i samhället gör att många felaktigt uppfattar denna etik som något politiskt, när det i själva verket är av religiös natur.

  Att utträda eller inträda i ett kyrkosamfund är givetvis inget som man ska göra av annat än religiösa motiv.

  Gilla

 22. Hortensia skriver:

  Lilla Smålandsposten skriver idag på ledarsidan under rubriken ”Reformation tack!”:

  ”Svenska Kyrkan är en rik organisation med en liten gräddhylla i toppen. Under året har resor och representation granskats och inte hållit det moraliska mått som anstår ett religiöst samfund. Samtidigt har verksamheten kommit att handla allt mindre om det unika för en kyrka, att erbjuda gudstjänster och ordnad religionsutövning. Av någon anledning flyr medlemmarna, både de oengagerade och de allt för engagerade ser sig om efter alternativ. För många som tar kyrkans uppdrag på allvar har det alternativet blivit katolska kyrkan.”

  http://www.smp.se/ledare/reformation-tack/

  Gilla

 23. Gunilla skriver:

  Då är det väl bra att påven kommer till Sverige nu och får ett samtal med antikrist Jackelen. Det hade varit bra med Brunne också för en studie i hur svenska kyrkan kidnappats och politiserats av extremvänstern och hbtq-rörelsen. Det är ju de förlorade fåren som påven ska söka upp.

  Gilla

 24. Ulf45 skriver:

  Jag tror nog att Martin Luther skulle ifrågasätta sina teser om han tittar upp på det spektakel som hans reformation åstadkom för den Kristna delen i Sverige och hur den numera Svenska protestantiska Kyrkan idag agerar.

  Den rituella ceremonien i den svenska kyrkan och därav antalet besökare vittnar om någonting helt annat än en success och är definitivt inte i linje med Gustav Vasas föremål med att den katolska kyrkan skulle avskaffas och istället tjäna det svenska folket, vilket är det minsta den idag klarar av.

  Det mest tragiska med den utveckling som skett är tomma kyrkor, allt fler svenskar gifter sig borgerligt, konfirmationen urholkas, t o m att folk inte låter sig döpas. Kyrkan finns inte längre i det svenska folkets medvetande, vilket är mycket sorgligt!

  Istället har ett tomrum skapats som ter sig som ljuv musik (nej inte musik, det klarar dom inte) i muslimers öron och ögon.

  Inför detta angrepp utgör den katolska kyrkan ett bålverk. En existens som står emot angrepp från andra trosläror. En kristlig kultur som inte låter sig besegras av barbarer.

  Trots omänskliga övergrepp med död, slaveri, stöld och våldtäkt från muslimer återuppstår den kristna tron och ger kvarvarande troende förtröstan i sin misär. För att använda Bibelns ord: ”En tro som kan försätta berg”

  Gilla

 25. Rolf Ahlqvist skriver:

  Sant är som du skriver, att ”Svenska kyrkan blev allmänt en vänsterideologisk taburett” under K G Hammars styre 1997-2006. Men nu på 2000-talet har vi fått siffran 2 av högre makt eller av tidigare generationers matematiska förmågor, som gjorde, att de kronologiskt visste ordningen i den krigs- och eländestillvaro som de ofta kämpade i. Och nu i IT-ålderns tidlösa ögonblicksbubbla kan vi tydligt belysa såväl kyrkans som politikerklassens historiska, endimensionella våldsmakt retoriskt och reellt, mitt i deras alls inte optimala hjälp till de folk som de styrde över. Historiens och tidens modernitet har nu sett modernitetens upplösning i sin motsats postmoderniteten, där tiden kröks alltmer i
  en spíral eller ring, till ett slut i rummet där vändpunkten och det ”evigt kvinnliga” väntar.

  Geopolitiskt har tvåställigheten funnits länge i historien, I Kina med sitt yang och yin, och i Europa mellan Romarriket och hedningar. Sedan kom Luther med sin revolution där skillnaden blev mellan katolskt och protestantiskt, samt germanskt och latinskt blev väldigt stor Jesu lärjungar trodde att Romarriket skulle bli ett tidsslut men var med sin tro något före sin tid. Men i slutet av 1800-talet tog en romantisk dröm konkret gestalt i form av något av kulturparadis i Paris med nyskapande konstkultur, och med konstnärer från hela världen samlade där.

  Och nu en bit in på 2000-talet med dess IT-teknik, data och dualistisk kvantvetenskap mot tidigare mest bara endimensionell objektvetenskap, har paradistanken gått än mer norrut till Sverige, Sweden och Norden. Så istället för att svenska kyrkan alltmer ska tömmas på medlemmar och Gudstjänstbesökare, kunde kyrkans teologer tänka till en gång extra, och till sist ändå något ana, om att Jesu återkomst är nära. Folket tror jag ofta då förnuftigt väljer den stora känslan med frälsningens evangelium, hellre än att kanske för lång
  tid eventuellt få vissa materiella behov tillfredsställda. Detta i en jobbig verklighet där politikerna med närhet till sin egen gestaltning av förståndig, egenmäktig gudfader, styr
  över det mesta.

  Gilla

 26. Jonas Nilsson skriver:

  Vad gäller det politiska intresset så har man nog en vän i påven Franciskus, han motsvarar nästan Jackelen även om hon är mer filosofisk/vetenskapsteoretisk. Precis det intresse som Hammar & Co hade praktiserades bland fromma i Brasilien. Förrförre påven fördömde dem då, så kommmunistkritisk han var (polacken mot ryssen).
  Att kyrkolivet ”förvärldsligades” under 60-talet handlade helt enkelt om överlevnad. Kyrkan i traditionell form var utdömd. Chrustjev frågade Erlander hur han hade kunnat lyckas så bra. Fråga hellre hur det kommer sig att folk idag helt plötsligt har förväntningar på att Svenska kyrkan skulle vara en kristen kyrka. Men enda rannsakande frågan är om man ska lägga pengar på den eller inte. Fråga hellre vad som gör en kristen kyrka: att man deltar i gudstjänsten eller ber prästen komma hem. Ett fint sätt att anknyta till tidigare generationer är att söka upp sina anhörigas grav i helgen och samlas i bönen ”Fader vår”/”Vår Fader”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.