Solidaritet och arbetslinje

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den mest ursvenska av alla svenska värderingar är nog arbetslinjen. Det betyder inte att den är unikt svensk, att den bara skulle finnas i Sverige. Den är känd överallt. I Andra Thessalonikerbrevet 3:10 skriver aposteln Paulus att ”den som inte vill arbeta får inte heller äta”. Det särskilt svenska är att fliten varit så allmän. Till och med den svenska överklassen har genom tiderna ansträngt sig för att vara nyttig, att dra sitt strå till en gemensam stack. Det ingrodda förakt för arbetet som kännetecknat andra europeiska överklasser har aldrig haft någon motsvarighet hos oss.

Arbetslinjen sitter så djupt förankrad i vår tankevärld att vi, som jag påpekat tidigare, tror att fliten och arbetslusten är en del av den mänskliga naturen. Vi fattar inte hur speciell den svenska kulturen är i detta avseende. Vår brist på insikt får en rad konsekvenser.

Till att börja med hotar denna föreställning att göra oss, hur underligt det än kan låta, till rasister. Ta en tiggande östeuropé som exempel. Han arbetar inte, utan tigger. (Nej, tiggeri är inte arbete. Arbete är sådant som drar strån till en gemensam stack. Det gör inte tiggare.) Hur skulle detta östeuropeiska beteende kunna vara förenligt med en universell hos alla människor nedärvd arbetslust? Det går inte ihop. Vi tvingas till krystade intellektuella hjälpkonstruktioner för att få verkligheten att överensstämma med våra föreställningar och hittar på att yttre hinder, till exempel diskriminering, gör det omöjligt för romer att arbeta. Men alla, som vet med sig att de inte är rasister, börjar i stället undra om det finns något fel i romernas genuppsättning – och blir därmed rasister! Om vi i stället hade avfärdat vår svenska grundföreställning om alla människors inneboende flit så hade vi sluppit föreställa oss att romer har medfödda defekter.

Den urgamla svenska arbetslinjen hade naturligtvis aldrig kunnat fortleva utan ett starkt socialt tryck. Det civila samhället, folket i byn, prästen, fjärdingsman och andra auktoriteter, förenades i stränga anmaningar gentemot envar att anstränga sig. Alternativet var ju att den som latade sig skulle försörjas av det övriga folket i byn, ty solidariteten var stark och ingen fick överges att svälta ihjäl.

Man inser därav att solidariteten och arbetslinjen hänger ihop. Att människor ville tvinga varandra att arbeta berodde på omtanken om nästan, en omtanke som dock inte var så stark att man accepterade att försörja den som inte ville anstränga sig. Pauli bud satt som hand i handske i det ursvenska samhället.

Arbetslinjen medförde bland annat att tiggeri förbjöds. Fram till 1965 hade Sverige en lag som hette Lösdriveriförordningen enligt vilken tiggare kunde sättas i tvångsarbete, ett sätt att förverkliga en strikt arbetslinje.

Under det senaste halvseklet har arbetslinjen gradvis förstatligats och därmed förlorat sin ursprungliga kraft. I och med 1974 års nya regeringsform åtog sig staten ansvaret för att folk skulle jobba (visserligen med en något oklar formulering i 1 kap. 2 § att det ”särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till arbete”).

I praktiken betyder detta att den tidigare intima kopplingen mellan arbetslinjen och solidariteten är på väg att brytas. Den gamla solidariteten förutsatte att de som skulle betala kunde säkerställa att envar verkligen ansträngde sig för att dra strån till den gemensamma stacken. Om skattebetalarna börjar misstänka, vilket jag tror att de gör, att staten inte administrerar arbetslinjen särskilt bra, utan tillåter ett ökande antal fripassagerare, så vittrar gradvis även solidariteten bort.

30 thoughts on “Solidaritet och arbetslinje

  • Hovs_Hallar skriver:

   Ett tydligare exempel är väl den fd. ministern Mehmet Kaplan, som åkte som en jojo mellan Sverige och sina kompisar bland islamisterna i Turkiet (såkallade ”studieresor”).

   Detta fick pågå länge innan någon satte stopp för vansinnet.

   Gilla

 1. sten lindgren dy skriver:

  Så är det, jag har fullständigt förlorat solidariteten med den svenska staten och tilltron till att de förvaltar mina pengar med klokskap. Hade man kunnat följa sina egna skattepengar, låt säga att 200,000 var öronmärkta och sedan fått veta att, Sten i år gick dina pengar till.. föreningen unga muslimer, du har stött föreläsningar om sharia och hur kvinnor bör uppträda i hemmet och mångfaldsprojekt i skolor. Nästa år kanske pengarna gått till SVT och Behrang Mihri, denna handelsresande i muslimskt gnäll, när han rest runt och försökt efter förmåga att uppfostra svenskar i mångfald, dvs att islamisering är bra.

  Den svenska arbetsmoralen och tilliten mellan människor är det som byggt Sverige. De människor som nu kommer till Sverige kommer inte från kulturer som är annorlunda, de är själva motsatsen. Muslimer ser inte arbete som något gott, i muslimsk kultur så har slaveriet alltid varit centralt, slavhandeln i afrika dominerades av muslimer, långt innan skeppen seglade till amerika. Inte bara det, inom muslimsk kultur, varför arbeta om du kan gnälla dig till fördelar? De är mästare i gnäll, men i arabvärlden så är alla det så ett slags balans råder, alla vet att alla ljuger så därför gör ingen för mycket. När dessa människor så kommer till Sverige så tror de att de kommit till himmelriket, här tror folk på dem och ger dem ett nytt pass eller en ny barnvagn eller jobb på SVT. Gnällets och lögnens mästare möter ett folk med arbetsmoral som talar sanning. Vi kan alla se i vilken riktning pengarna och tryggheten flödar. Det är inte mot mig.

  Liked by 6 people

 2. B skriver:

  Undrar om det inte är denna arbetslinje också som gör att svenskar i allmänhet (ja, nu är jag fördomsfull) drar sig för att anlita .te.x städhjälp. Det är inte fint att ha piga, utan det är skamligt att vara för lat för att skura sina egna toaletter. En del av oviljan att anlita städhjälp är väl också att svälten i detta kalla, karga land så ofta för tidigare generationer har lurat runt knuten och finns det något man kan göra själv så betalar man inte någon annan för att göra detta utan då gör man det själv.

  Gilla

 3. Lars skriver:

  I en stat med ett totalt skattetryck på över 80% för vanliga lönearbetare förstår var och en den helt uppenbara sanningen i uttrycket ”Arbeit macht frei”.Denna insikt fördjupas när man begrundat den svenska bostadsspekulationen,de obscena vinstnivåerna i friskole- och asylindustrin.Än mer fördjupad blir denna innerliga och ädla insikten när man betraktar löntagarpensionärernas rotande bland slängd mat i soptunnor-de arbetade ju bara 40 år och EU stal ju bara 60% av deras pension.Ja!Arbeit macht frei.

  Liked by 3 people

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Men,,, har inte denna koppling mellan att själv dra sitt strå till stacken och ett solidariskt tänk i vår historia ibland utnyttjats av makthavare med helt annat än ”solidariska skäl”?
  Jag tänker bland annat på Svenska makthavare och dess ambitioner att verka storpolitiskt.
  Allt sedan Gustav Vasa anslöt ”sina domäner” till ”oligarkin” i Lübeck har mycket av möjligt utfört arbete förslösats på att försvara någon typ av förment maktposition.

  Dåtidens ”politikeradel” gjorde sina ambitioner till lag och däri har ”lösdriveri” ofta använts som ett epitet på den enskildes obstruktiva sätt att förhålla sig till maktelitens ambitioner.
  (idag framställs Vallonerna som ett slags lösdrivande folk som inte vill svälja maktambitionerna med ”hull och hår”)
  Denne som inte ställde upp som ”kanonmat” på något av de frontavsnitten i Centraleuropa där det 30-åriga kriget kanske är mest känt, riskerade lätt att få ”stämpeln” lösdrivare.
  Hur som helst, i förlängningen ledde denna misshushållning med folk och kapital till en till en tid med svält och stora flyktingströmmar från Sverige och Europa.
  Utan några närmare jämförelser med den dagsaktuella koncentrationen av makt, menar jag att solidariteten avtar med kvadraten på avståndet till makthavaren.

  Patrik har ju citat ur bibeln i sin text och jag skulle vilja nämna ett annat ordspråk (som jag inte vet ursprunget av); ”såsom du sår, får du skörda”.
  Sår du en massa ”vildhavre” kan du ej heller förväntas skörda annat än vidhavre.
  Vi är där idag där ”lösdrivaren” kan framstå som mest solidarisk då denne inte är delaktig i sådden av ogräs här hemma och runt om i världen.
  Han gör minst skada så att säga.

  Obs! Jag är INTE miljöpartist och enligt min närmaste omgivning vid mina sinnens fulla bruk!

  Gilla

 5. MartinA skriver:

  Nya Tider hade för några månader sedan en helsida om ett fiskeläge på västkusten på artonhundratalet. De skrev om de regler som gällde för att vara en del av den samfälligheten. Solidariteten. Och hårdheten i reglerna. Mellan fattiga människor. Som försörjde sig på ett oförutsägbart och farligt sätt. Fiskebyn tycktes vara nästan helt privat. Fast samtidigt med stora krav på solidaritet. Min poäng är att det inte var sossestaten som skapade det här. Den bara parasiterade och förstörde någonting som redan fanns.

  Sen, som rasist måste jag bara protestera. Jag ser inte på tiggarna som östeuropeer.

  Liked by 2 people

 6. oppti skriver:

  Min arbetslinje knäcktes när jag så allt trams som kallades arbete.
  Sen dess har jag försörjt mig, inte arbetat.
  Dock utan att kräva något av någon annan eller fördärvat för andra.
  Somliga kallar det för arbete!

  Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Helt rätt, Patrik, men tiggeriet – och en mängd andra djupt stötande, samhällsförstörande företeelser – hade vi ju sluppit om inte makthungriga, svenskföraktande, globaliseringsutopiska proffspolitiker hade lyckats lura/skrämma de sista procenten tillitsfulla, svenska väljare, att rösta ja till EU.

  Vi har inte råd, att fortsätta som hela världens socialkontor med ambition, att via skattemedel utbilda, sjukvårda, försörja eller ”sysselsätta” – och blunda för regelöverträdelser och ren kriminalitet hos – alla utlänningar, som kliver över vår porösa landgräns SAMTIDIGT som vi betalar en ohemul nettoavgift till EU-monstret.

  Kommer ens några kronor av ”återflödet” svenska folket tillgodo, eller satsas allt på fullkomligt meningslösa projekt?

  http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

  Swexit nästa!

  Liked by 5 people

  • Jasa skriver:

   Om man svepande tilldelar ALLA utlänningar som kliver över vår gräns de egenskaper HORTENSIA radar upp är man faktiskt inget annat än en racist. Detgodasamhället borde akta sig för att ha såna i sina spalter. Nog för att man ute i samhället har spelat allt för mycket i onödan med racist-kortet, men det finns faktiskt gränser. Att dra ALLA utlänningar över en kam är faktiskt en gräns som redaktörena borde fatta och inte tillåta i dessa spalter.

   Gilla

 8. larslindblog skriver:

  Lusten att bedriva skattepliktigt arbete dräneras ganska effektivt när man som upplyst skattebetalare vet var pengarna hamnar….SVT Uppdrag Granskning om bistånd i Zambia var bara ett exempel . Sverige hade pumpat in våra skattepengar i Zambia sedan 1965 hörde jag.

  Gilla

 9. p2185 skriver:

  Denna krönika kan med fördel skrivas ut, spridas och göras till föremål för diskussioner i grupper där bloggens läsare tidvis möter tankeförstörda välfärdsindustrialister.

  Liked by 2 people

 10. Lasse W skriver:

  Den svenska arbetslinjen har försvagats kraftigt. Att stå på egna ben och försörja sig med eget arbete uppskattas inte på samma sätt som förr. Det är socialdemokraterna som ska klandras för den här utvecklingen. I sina ambitioner att värna de många och de lågutbildade skapade S sin högskattestat som i solidaritetens namn gjorde det till något fint att ta emot samhällets stöd. Varje gång ett stöd betalades ut via socialtjänst eller försäkringskassa så var det en manifestation av den goda staten. Socialsekreterarnas världsbild (tack PE för den formuleringen) blev allenarådande i offentlig sektor, medier och akademier. Omsorgssamhället kan det väl också kallas. Eller den svenska modellen. Enligt den är det de svaga grupperna som står i centrum. Inte de hårt arbetande. Krav är fult, förståelse för allsköns destruktiva beteenden är fint. Det kommer att ta tid att svettas ut den här modellen. Den gräver Sveriges grav. Det behöver inte sägas att det är ett feminiserat Sverige vi talar om. S-kvinnorna är det samhällsbärande skiktet i dagens Sverige. Männen har flytt till det privata näringslivet.

  Jag tänker ibland på den omskrivne mycket duktige tekniklärare som hoppade av läraryrket för någon månad sedan. På frågan om varför han hoppat av svarade han bara: ”Den svenska modellen”. Efter ett tag förstod jag precis vad han menade.

  Liked by 2 people

 11. Linden skriver:

  I det gamla Sverige var man väl medvetna om att ett av de största hoten mot frihet, och i slutändan också mot demokratin, är att människor röstar i egen sak och att majoriteter genom just majoritetsbeslut förtrycker minoriteter. Välorganiserade minoriteter riskerar också lyckas förtrycka mindre väl organiserade majoriteter.

  I Malmös fall handlar det idag bland annat om dessa saker. Dels att en, till stor del icke skattebetalande minoritet är så väl organiserad att dess medlemmar kan tvinga till sig pengar av dem som arbetar. Dels att, på grund av tre fjärdedelars sekel av medveten förvirring, en majoritet av väljarna inte ser några problem med vad om pågår.

  http://www.undertallen.se/2016/05/vart-ohederliga-valforfarande-var-ofardsstat-och-den-pagaende-samhallskollapsen/

  Liked by 1 person

 12. Birgitta C skriver:

  Romer och tiggeri alltså. Ska tiggeriet ses som ett jobb? Jag är nästan benägen att tycka det. Det finns alltså de som väljer att försörja sig genom tiggeri. Om tiggeriet och med det hörande andra bidrag och samhällsinsatser enbart skulle ses som en start att komma in i samhället och riktiga jobb så kan ju det inte förklara att romska tiggarnas situation inte förändrats under hela min livstid. Jag tror att förklaringen ligger i att den som vill in i det etablerade samhället kan inte bara hänfalla till hjälp utifrån som ska lösa situationen utan att själv vara beredd till någon form av aktivt agerande. Hur ska en folkgrupp där kvinnorna bara kan ha en frisyr , mittbena och långa flätor, och bara en sorts skor, högklackade sommarsandaletter på korksula, oftast ganska nya/nyinköpta, och så kjolarna och blommiga sjaletterna, samma under hela min livstid , förväntas komma in i samhället? Var finns den egna förmågan att hjälpa sig själva? Riktiga skor och kläder går att köpa billigt och bra på second hand. Jodå, jag ser dessa kvinnor gå in i sådana butiker ganska ofta och handla billiga och bra kläder som de sedan skickar/ tar med till sina barn och andra i hemländerna . Ibland försöker de faktiskt att pruta på det redan låga priset . Kanske tar de själva på sig sådana någon gång efter tiggararbetsdagens slut? Det vet jag ju inte eftersom jag inte ser dem då. Men frisyren får de inte ändra. Skulle väl krävas peruk för det. Så slutsatsen blir ju att de kommer aldrig att integreras i samhället hur mycket vi än lägger i deras muggar. Det är deras valda yrke och det är vårt val om vi vill köpa deras produkt (luft) eller inte. Än så länge har vi den friheten. Sen kan man ju undra om det är genetiskt betingat eller en vald livsstil. orsaken är egentligen oviktig om faktum kvarstår att någon förändring av situationen för romerna blir det inte. Jo, orsaken är kanske intressant om det skulle förhålla sig så att en förändring är omöjlig på grund av skäl som ligger djupare än samhället kan rå på.

  Liked by 2 people

 13. Hans L skriver:

  -Patrik
  Jag tycker det sista stycket i dagens text tål att upprepas.

  ”I praktiken betyder detta att den tidigare intima kopplingen mellan arbetslinjen och solidariteten är på väg att brytas. Den gamla solidariteten förutsatte att de som skulle betala kunde säkerställa att envar verkligen ansträngde sig för att dra strån till den gemensamma stacken. Om skattebetalarna börjar misstänka, vilket jag tror att de gör, att staten inte administrerar arbetslinjen särskilt bra, utan tillåter ett ökande antal fripassagerare, så vittrar gradvis även solidariteten bort.”

  Framför att är det sossarna (då och då med mitten) som ligger bakom utvecklingen. Ett honnörsord för sossarna är (var) solidaritet. Men med nuvarande utveckling där fler och fler försök snylta på välfärdssystemen kommer solidariteten i samhället att successivt krackelera.

  Liked by 1 person

 14. Hovs_Hallar skriver:

  Ett annat exempel: Man ojar sig över att de ”stackars” asylinvandrarna går arbetsösa och lever på bidrag. Man föreställer sig att bidragstagarna, som goda svenskar skulle förväntas göra, skäms förfärligt för att de lever ”på det allmänna”!

  Tänk om dessa människor inte skäms ett enda dugg över sin situation? Tänk om de snarare anser att vi ”otrogna” är skyldiga att sörja för deras uppehälle, då de i egenskap av rättrogna muslimer står ÖVER oss?!

  Så är det nämligen i muslimska länder — i den mån kristna tolereras, så ses de som andra klassens medborgare. Och de riskerar hela tiden att råka ut för utbrott av religiöst motiverat våld från de mer fanatiska bland muslimerna.

  Sverige är nu på väg att bli ett sådant land. Makthavarna, tex. sådana som Bah-Kuhnke, gör vad de kan för att göra de mest fanatiska och högröstade elementen bland de muslimska invandrarna till viljes, och alla som försöker protestera stämplas som ”islamofober”.

  Makthavarna anser att vi utan motstånd ska finna oss i att gradvis degraderas till andra klassens medborgare i vårt eget land.

  Liked by 3 people

 15. Lasse W skriver:

  Ja den så kallade solidariteten via omfördelningen av skattemedel utsätts för påfrestningar om vi får allt fler fripassagerare i systemet. Samhällskontraktet löses upp. Jag är allvarligt oroad för när anhöriginvandringen ska ta fart för de flyktingar och andra som kom till landet förra året. Det säga att det kan innebära ytterligare 2-300 000 personer som måste försörjas av skattemedel. Snart består statsbudgeten bara av transfereringar som ska hålla konsumtionen uppe i landet. En miljon människor snart som måste försörjas av offentliga kassor?

  Som någon sa: stadsbilden i Stockholm antyder att det finns långt fler icke-etniska svenskar i staden än någonsin. Det finns nu arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare, flyktingar med PUT och TUT, flyktingar som väntar på PUT och TUT och vanliga papperslösa det vill säga folk från världens alla hörn som uppehåller sig i landet utan föreskrivet visum. I den senare gruppen finns många med enklare hantverksjobb.

  Ja stadsbilden antyder en betydligt större invandring till landet än som framgår av SCB och liknande källor. Svenskarna är fler än så länge men hur ser det ut om 10 år?

  Liked by 1 person

 16. Janne skriver:

  Välfärdssystemet omfattar för många nu för tiden. Och olika förmåner kallas försäkringar utan att vara det. Ta ex föräldraförsäkring. Varför skall någon som aldrig arbetat få föräldrapenning alls? Hen förlorar ju ingen inkomst. Om hen är sjuk får hen Ingen sjukpenning om hen inte har arbetat eller studerat eller söker jobb med A-kassa.
  Förklara det för mig. Varför skall svenskarna även bevilja retroaktiv föräldrapenning till folk med barn som är 3-4 år gamla och inte födda i Sverige?
  Sen har vi ju alla bidragen till olika organsisationer, religiösa samfund, partier, etc.
  Vi har assistansersättning för 16 000 peroner som kostar 30 miljarder, dvs strax under 2 miljoiner per person och år. Det är för att ta några exempel.

  Liked by 1 person

 17. 27 oktober 2016 skriver:

  I Sverige – och därmed också Finland – har bonden alltid ägt jorden han brukat. Självägande bönder har varit typiskt för denna del av Europa.

  Feodalism har aldrig existerat.

  Kanske här finns en grund till den beskrivna arbetslinjen i texten av Patrik E.

  Entreprenörskap, krav på goda finansiella system, krav på ett korrekt rättsligt system som invånarna hade förtroende för – har sin grund i en svensk by med självägande bönder.

  Att Sverige har många stora multinationella företag – har nog sin upprinnelse i den svenska byn. I byn skapades förutsättningar för uppfinningsrikedom.

  Gilla

 18. Anna skriver:

  När jag växte upp blev jag hotat med att få leva på socialbidrag resten av livet om jag inte ansträngde mig tillräckligt i skolan, och det var mera skäms än något annat.
  Sen byttes det ut mot försörjningsstöd, och då försvann skäms stämpeln.
  Anna

  Gilla

 19. Anna skriver:

  Joodå, vi som inte har jobb vi skäms mycket, det behöver ni inte befara! Jag fick senast idag en käftsmäll, ett nej från ett sökt jobb, ett jobb jag i alla fall trott att jag skulle få komma på intervju för, men icke. Och så har det nu varit i över ett och ett halvt år. Är svensk, uppfödd med luthersk arbetsmoral, det är svårt att känna sig tärande och även anses som det av andra. Hur länge ska jag hålla ut?

  Gilla

 20. Jasa skriver:

  För de som har några millar de arvt på banken och kan varje morgon gå till ett jobb de gillar och känner stor tillfredställse för de uppgifter som väntar är det naturligtvis lätt att prata om arbetslinje och nödvändigheten att göra en insats fast man själv inte behöver, för att överleva. Men för de som måste ta skitjobben för att överleva, ser de säkert annorlunda på saken. Men jag vägrar tro att majoriteten föredrar att inte vilja göra rätt för sig.

  Gilla

 21. Nils Dacke skriver:

  Mitt förakt för dessa politiker och statsbyråkrater samt övriga politruker i samhället är ändlös, de kräver att arbetande medborgare som försörjer dessa människor även skall stå tillbaka för migranter som söker bostad, sjuk/tandvård och övriga tjänster enligt det oskrivna samhällskontraktet. Titta hur samhället behandlar våra äldre och fattigpensionärer, och tyvärr kommer set bara att bli värre då Migrationsverket räknar med att de skall behandlar 374 000 anhörighetsärenden till 2020. Var skall dessa bor?, vem skall försörja dessa?, hur skall sjukvården klara av detta? och så vidare och så vidare……

  Liked by 1 person

 22. Lars skriver:

  Det är fascinerande att läsa en del kommentarer ur ett metaperspektiv som försöker klarlägga det mänskliga tänkandets mekanik.”Den svenske bonden har alltid ägt sin jord”.Hur kommer det sig då att man kan växa upp på en svensk egendom med flera arrendatorer som ej ägde sin jord?Tankefigurens ursprung kan möjligen vara ett aktualiserat tankefragment från en lärobok i historia från folkskolan.Icke jordägande bönder sk arrendatorer finns det ganska många av i det halvfeodala Sverige med sina fidekomiss,grevar och baroner och sitt riddarhus.Alla adliga är ej knapar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.