Gästskribent Ingrid Wahlén: Stoppa hederskulturen!

logo­DGSNågot som verkligen behöver diskuteras är hederskulturen. Jag hoppas att diskussioner och öppenhet kan leda till att vi får en förändring, så att alla svenskar får leva det liv de vill och inte vara kontrollerade av någon eller något.

Alla verkar inte vilja erkänna att förtryck och våld mot kvinnor faktiskt existerar och att detta är tragiskt. Men det existerar och vi måste ta det på allvar. Allt måste upp på bordet och synas i sömmarna, så att en stor förändring kan ske.

Av rädsla för stigande rasism försöker vänstern dölja, eller i varje fall låta bli att låtsas om, det fundamentalistiska förtryck som drabbar kvinnorna i förorten.

Förtryck av kvinnor förekommer överallt. Detta måste diskuteras öppet och på ett korrekt sätt. Det är ju inte bara hedersrelaterat våld som förekommer, utan även våld mot kvinnor i gemen. Man hade trott att vänstern skulle ställa sig upp och skrika BASTA! – nu är det nog med hedersvåldet var detta förtryck än kommer ifrån. Men det gör inte vänstern just för att den tror att detta skulle uppmuntra till rasism.

Varför tror vänstern att sanningen om hedersförtrycket i förorten skulle skapa fler rasister? Har de något belägg för detta? Man blir inte rasist över en kafferast (hoppas jag). Jag tror att vänstern oroar sig för något overkligt.

Vad som däremot är verkligt är det faktiskt existerande kvinnoförtrycket. Att inte diskutera hederskulturen och låtsas att den inte finns skadar alldeles tydligt de kvinnor som utsätts för den. De många kvinnorna i förorten, av vilka en del är kända från media, skulle ju inte haft någon anledning att gå ut med problemet om det inte existerat. De uttrycker en oro över det som håller på att utvecklas i förorten, det vill säga att vissa – i huvudsak män, men tyvärr även kvinnor – tar sig rätten att trakassera och förolämpa kvinnor som vill leva sina egna liv.

Många tar med sig hederskulturen från sina hemländer och försöker att få den att fungera även här i Sverige. Men i Sverige lever vi inte i ett klansamhälle. I många klansamhällen är hedern och styrningen av kvinnans liv viktig. En kvinna lever under ständig kontroll, oskulden bevakas och tvångsäktenskap förekommer även i mycket låg ålder. Pela och Fadime mördades för att de inte följde de regler som gäller i ett samhälle där hedern och flickors lydnad och oskuld är viktigt.

Könsstympning är ett annat fruktansvärt sätt att försöka styra kvinnors sexualitet och göra kvinnor invalidiserade för livet. Att föda barn är en stor risk för en könsstympad kvinna. Jag hoppas att det ska gå att stävja detta förtryck i Sverige. Kvinnor ska ha rätt att välja sina egna liv och slippa leva under religiöst fundamentalistiskt förtryck eller förtryck av någon annan sort.

Jag bodde i Italien under nästan hela 70-talet och bor nu på Sicilien vissa delar av året. Under 70-talet mördades en sicilianska nästan varje vecka på grund av hederskulturen. Som tur är har detta italienska hedersvåld nästan försvunnit från Sicilien.

När dessa hedersrelaterade brott kom till Sverige för ett antal år sedan verkade svenska politiker inte förstå någonting utan förnekade att hederskulturer överhuvudtaget existerade. Nu vet vi. Nu är det dags att vakna upp och försvara kvinnorna i förorten. De skall inte utsättas för förtryck från någon.

Jag hoppas utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, annars behöver dessa kvinnofientliga bakåtsträvare i förorten en rejäl åthutning. Kvinnor har en alldeles egen hjärna och kan tänka själva, de behöver inte hjälp av någon eller några andra för att bestämma hur de vill leva sina liv. De flesta kvinnor är starka och de skall respekteras som de fria och stolta individer de är och inte bli behandlade som idioter och mindre vetande. Det är inte välvilja att tala om för en kvinna hur hon skall klä sig och uppföra sig. Det är en förolämpning. Alla kvinnor i Sverige har rätt att klä sig som de vill och leva som de vill utan kommentarer från män eller andra.

Att stora, starka män hotar kvinnor är patetiskt. En RIKTIG man känner inte behov av att hota och styra kvinnor. Han är trygg i sin egen manlighet, till skillnad från bakåtsträvarna, som borde skaffa sig COGLIONI (pungkulor) och bli riktiga män. Att hota kvinnor är verkligen att tillhöra den mörka medeltiden. Den tekniska utvecklingen går bara framåt, men människans psykiska utveckling verkar tyvärr ha stannat kvar på stenåldersstadiet.

Ingrid Wahlén är född i slutet av 40-talet. Hon gick i 5-årig flickskola och flyttade sedan till Italien. Åter i Sverige studerade hon på Stockholms universitet och tog en fil kand i litteraturvetenskap. Litteraturen är hennes  livsluft. Hon lever nu som pensionär och pendlar mellan Sverige och Sicilien och får det bästa av två världar.