Gästskribent Rebwar Hassan: Grön omstart i miljöpartiet eller uttåg ur riksdagen?

logo­DGSPartiernas inre debatt tenderar att upphöra när en överenskommelse med andra partier i en viss fråga väl slutits. Saken har klubbats och kompromissen visar den egna styrkan eller svagheten. Ju sämre kompromiss desto mer energi får partiledningen lägga på att framhäva även de mest obetydliga vinster. I miljöpartiets har som bekant så mycket kompromissats bort att även partiledningen efterfrågat en omstart.

Diskussionsforumet och tankesmedjan Grön omstart är ett svar på partiets haveri inför öppen ridå och behovet av gröna människors förväntningar på en grön politik. Människor med förhoppningar och idéer om en grön och hållbar värld samlas på detta öppna forum som dock i första hand bildats för att påverka Miljöpartiet. Grön omstart har cirka 1 100 deltagare och en livlig och öppen debatt.  Utmaningen ligger nog i att minska koncentrationen av makt och inflytande hos dem som biter sig fast i regeringsmakten till varje pris!

Grön omstart växer glädjande nog och blir alltmer en grön opposition inom miljörörelsen. En del av den gröna omstarten är en tankesmedja och en del ett forum för att skapa svängrum för en grön omstart, med ökad transparens och öppenhet i miljöpartiet.

Miljöpartiet lider tyvärr av idétorka och toppstyrning. Gröna idéer att utveckla finns det emellertid gott om och toppstyrningen går att bygga bort.

Några områden som diskuteras i Grön omstart är: Sänkt arbetstid. En ekonomi som inte med automatik är beroende av ekonomisk tillväxt. Momsbefriad ekomat. Att kunna leva på sin lön med ett höjt grundavdrag. Att växla sänkt flyttskatt mot sänkta ränteavdrag. Att ersätta EUs tvingande regler med självstyre och samarbetsavtal. Att säga nej till TTIP. Att förhindra skapandet av islamistiska parallellsamhällen och att utbilda invandrare i fungerande och hållbara normer och demokrati. Att inte ge offentliga bidrag till antidemokratiska västofober! Att omgående sätta skolan på kunskapsspåret. De förarlösa elbilarna. Det finns många viktiga diskussioner som är värda att ta på allvar.

Allteftersom kräftgången i opinionen fortsatt för miljöpartiet och livet plötsligt blivit tungt och jobbigt så skyr nu somliga i såväl partiledningen som i exempelvis Grön ungdom kritik. Det tankeutbyte som hittills skett inom Grön omstart har tyvärr övergetts av vissa av våra maktkramare. Symptomatiskt är också att Rådslaget inom partiet om en ny ekonomisk politik har stoppats. Partiledningen försöker isolera sig i riksdagsbunkern.

Slutligen ska jag lyfta fram tre områden som hänger ihop men där beröringsskräcken gör att jag som sekulär muslim får gå före de som fortfarande bär skygglappar. Detta borde och måste få diskuteras inom partiet:

 1. Genom att ge västvärlden skulden eller genom att hänvisa till socioekonomiska faktorer som orsak till islamistisk terror gör miljöpartiet propagandaarbetet åt islamisterna och leder bort uppmärksamheten från den verkliga motorn bakom terrorn, nämligen islams teologi -som bara muslimer kan reformera.
 2. Den förda identitetspolitiken slutade med en framsträckt kvinnlig hand som var oberörbar och lite manligt umgänge med Erdogans fascister. Kompetens och inte hudfärg eller religion är det väsentliga vid tillsättande av politiker.
 3. Att antidemokratiska, islamistiska rörelser ekonomiskt stöds av det offentliga, och att detta fortgår utan större kritik trots att kulturministern påstår sig ha uppmärksammat förhållandet.

När vi får facit i hand är jag rädd att vi kommer att kunna läsa i nekrologen över miljöpartiet att ”brunkolet hade varit värt en fight men det råa maktbegäret blev de grönas grav”. Vila i frid. Eller?

Rebwar Hassan, miljöpartiet, är landstingsledamot och gruppledare i Skärholmen

15 thoughts on “Gästskribent Rebwar Hassan: Grön omstart i miljöpartiet eller uttåg ur riksdagen?

 1. malmobon skriver:

  3 vettiga punkter som föreslogs men det hjälper inte. Hur skall islam reformeras när det finns massor av verser om hur kvinnan skall vara underordnad, hur otrogna skall förgöras, hur islam kan tillåta barnäktenskap i muslimska länder därför att Profeten Muhammed gifte sig med flickan Aisha när hon var 6 år och fullbordade äktenskapet när Aisha fyllde 9 år?
  Bättre då förklara varför man tar avstånd från islam helt och hållet.

  Miljöpartiet består av idealister som tror det går lösa klimatfrågan genom mindre bilar och förtätning av storstäderna. Urbanisering. Exakt samma politik som Centerpartiet efter som väljarna finns numera i storstäderna. Ingen av dessa partier vill ha en levande landsbygd.

  Befolkningsökningen i världen är det absolut det största miljöproblemet i världen. Barnbegränsning är lösningen. Bistånd löses inte genom ge ris och mjöl till världens fattigaste länder. Löses genom hjälp till självhjälp.

  Inte heller löser vi flyktingfrågan genom att förflytta flera miljoner till de rikare länderna.

  Gå utanför boxen så ser ni lösningarna. Sverige måste få ett utökat återvändarcentrum.
  Är inte rätt att vi tar läkare från fattiga länder hit. Inte rätt att höja flerbarnstillägg.
  Inte rätt att muslimska kvinnor inte kommer ut i arbete. Inte rätt att muslimska flickor inte får gå ut själv och leka samt idrotta.
  Förändringen börjar med barnen.

  Liked by 3 people

 2. sten lindgren dy skriver:

  Tja, vad skall man säga, mycket av det som skrivs går rakt emot miljöpartiets kärnpolitik och annat är utopiskt grönt drömmeri. Vi kan nog se fram emot att miljöpartiet faller ur 🙂

  Miljöpartiet är det parti som mest av alla omhuldat ett post-faktuellt samtal och skapat en parti runt kvasi-religion och känslor. Man har också lyckats, Sverige har islamiserats och skolresultaten rasar och hela det offentliga samtalet har degenererat till dagisnivå. Mp är inte ensamma skyldiga men det var de som mest har utnyttjat den nya tidens strömningar.

  Vi har nått vägs ände, rullstolsbundna kvinnor våldtas och polisen mobiliserar mot de som protesterar, det ser jag som en slags kulmen på Mps politiska gärning, man gratulerar!

  För mig personligen så blir det en dyr champagne om Mp försvinner.

  Liked by 1 person

 3. Hortensia skriver:

  Nej du, Rebwar Hassan, Miljöpartiet ska aldrig få vila i frid efter att ha haft så vansinnigt stort negativt inflytande över Sveriges nedgång och fall!

  Att avveckla MP är, enligt min alldeles bestämda åsikt, ett anständigt första steg för att göra avbön inför alla de svenska väljare, som INTE röstade på detta lilla extremistparti…

  … och det absolut enda realistiska sättet att effektivt lyckas rensa bort medeltidsmuslimerna från politiskt tillsatta, beslutsfattande positioner i hela landet.

  Liked by 3 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är fullt naturligt i ett öppet demokratiskt samhälle att nya politiska partier dyker upp liksom det är lika naturligt att gamla partier försvinner eller genomgår en förvandling eller som centerpartiet en metamorfos.

  Allt eftersom Sveriges miljöpolitik har blivit allmänt accepterad av alla är det fullt naturligt att miljöfrågor hamnar i bakgrunden eftersom samhällsdebatten i dag domineras av helt andra frågor. Det är till exemplen den omfattande och dåligt skötta migrationspolitiken som är huvudorsaken till SD snabba tillväxt. I den mån som SDs huvudfrågor tas upp av andra etablerade partier kan man förvänta sig en liknande tillbakagång för SD som för MP.

  Den huvudfråga som oroar svenska medborgare är främst hur man skall förhålla sig globaliseringen och dess konsekvenser. Ett väl fungerande land med en generös socialpolitik är oerhört attraktivt för alla de i världen som söker ett bättre liv. Utan några restriktioner skulle säker 50 – 100 miljoner människor vilja komma hit. detta är som förre statsministern framhävde är geografiskt möjligt då det finns tillräckligt med obebyggd mark. De flesta tänkande personer framhävde att detta inte var praktiskt möjligt vilket också blev uppenbart för de flesta i november 2015.QED ( vilket skulle bevisas).

  På många sätt skulle det säkert vara en bättre lösning för Sverige att fullt integreras i ett gemensamt Europa eftersom landet är för litet att i längden ensamt hålla stånd mot en obönhörlig global konkurrens och i ett sådant fall skulle få en mer kompetent förvaltning. Själv skulle jag gärna byta ut den hygglige och beskedlige Stefan Löfven mot en Angela Merkel.

  Vad vi sett de senaste dagarna med Ericsson är sannolikt bara en början. De internationella storföretagen kommer att tvingas prioritera ned Sverige eftersom de tidigare fördelarna i god utbildning och social tillit och ordning snabbt försämras. Vem vill bo i ett land där undervisningen fallerar på alla nivåer och där polis och försvar inte fungerar och där personöverfall och bilbränder är dagliga företeelser.

  Så länge landets politiska partier är oförmögna att ta sig an dagens angelägna problem får de faktiskt finna sig i, som Rebwar Hassan säger, att försvinna tillbaka i obemärktheten.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Skall man köpa billiga kopior)

   Det finns en gigantisk tillväxtpotential för SD!

   När vi vågar tala om Islam o Islamismens förödande inverkan på Sverige utan PK.

   Gilla

  • Ulf45 skriver:

   Sorry, jag förstår inte skiftet mellan Löfvén och Merkel? Vad skulle skillnaden bli?

   Att sedan Ericsson bantar ned har sin grund i rent konkurrens/affärsmässiga orsaker i den globala marknad som företaget just nu i denna nya tid befinner sig.

   Men jag är enig i att attraktionskraften har dalat för Sverige som land och kunskapsleverantör för innovationer som minner om gamla tider. Orsaken återfinns i den katastrofala svenska flumskolan, där mycket litet uträttas, som med en annan ledning skulle kunna forma elever som i framtian skulle kunna föra Sverige framåt som några decennier tillbaka.

   Gilla

 5. BjörnS skriver:

  Jag har aldrig förstått mig på MP men det tycks mig som om de har gått fel. En ursprungstanke var väl att fokusera på miljöpolitiken och vara beredda att förhandla i allt annat. En annan var grön skatteväxling.
  Idag har MP starka åsikter om invandring, kvotering, socialförsäkringar osv. Ofta med en stark vänsterprägel. Om man har andra prioriterade områden än miljöpolitik så kommer naturligtvis MPs påverkan på miljöpolitiken bli liten eftersom man inte kan spela ut sina förhandlingskort på ett effektivt sätt. Deras svaga röstsiffror, om inte annat, bör tvinga fram ett fokus.

  Det var länge sedan jag hörde något om grön skatteväxling.

  MP bör dessutom prioritera när det gäller miljöfrågorna. Välj kanske två stycken som är viktigare än de andra, t.ex. utsläpp av CO2 och rovfisket i världshaven, som går att avgränsa på ett någorlunda vettigt sätt. Annat får sedan vara underordnat. Är det CO2 som man vill minska då får man acceptera kärnkraft. Vill man minska rovfiske kanske man får acceptera genmodifierad mat.

  Just nu känns MP bara som ett något knäppare V.

  Liked by 1 person

 6. Maria skriver:

  Jag röstade på miljöpartiet i min gröna ungdom, och minns förhoppningarna som fanns på detta nytillskott bland de gamla partierna. Det var länge sedan nu, och inga av mina förhoppningar blev verklighet. Vad i miljöpartiets politik handlar i dag om MILJÖN? Jag kan över huvud taget inte se någon skillnad mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och FI, tre partier som alla sagt sig stå utanför den ordinarie partiuppdelningen men som i praktiken attraherar väljare från vänstersidan. För att bevaka sina väljarintressen borde de kanske slå ihop sig med varandra. Men miljön är det fortfarande ingen som verkligen tar ansvar för.

  Gilla

 7. Apg17 skriver:

  På Miljöpartiets gravsten kommer följande stå:

  1981 – 2016 ☪

  Från anarkist till islamist. Här vilar den lede F! Må hen aldrig mer återuppstå.
  Av fossil är du kommen, fossil ska du åter bliva.
  Tills du våra bostäder värmer upp. Våra bilar driver fram och klimatet du inte påverkar alls.

  Väl bekomme Miljöpartiets hädangång. Väl bekomme.

  Liked by 1 person

 8. Lars skriver:

  Per Gahrton som grundade detta gangsterparti var själv en framstående con-artist som alltid kraftigt berusad brukade klä ut sig i brun(!) manchesterkostym när han raglade omkring på Lunds gator.En skojare i den högre skolan som bodde i en flott ”herrskapsvåning” vid gamla Konsum i Lund.En frasmakare och con-artist i vilkens våning jag faktiskt flera gånger varit.Mp=Gangsterpartiet finansierat av Wall Street-crocks.Crooked crocks.

  Gilla

 9. bomarkusson skriver:

  Miljöpartiet är så infiltrerat av islamister genom partiets röstköp.
  MP bär en mycket stor del av ansvaret för den galopperande islamiseringen av landet.
  Genom MPs Alice Bah Kunke betalar vi för att få våra halsar avskurna. Hela världen ska omvändas med, om så erfordras våld. Allt enligt islams skrifter.

  Brödraskapets strategi är att bilda enklaver där sharia råder. Genom att skapa oro, kasta sten och bränna bilar får man ”no-go”-områden där islamisterna kan styra fritt. Med sina tentakler penetrerar man gradvis de olika samhällsfunktionerna.

  All diskussion och allt motstånd kan enkelt stoppas med ”islamofobi-kortet!. Var finns de värsta rasisterna? Jo, bland de, som ropar högst om rasism. Kaffrer är föraktade djur. Allt enligt skrifterna.

  Enda skälet till att MP ska bestå, är att MP fångar upp några, som annars skulle gå till FI. Det finns olika grader i helvetet.

  Jag brukar alltid säga att miljökämpar är det största hotet mot miljön. Varför? Jo de uppvisar oftast en stor okunnighet beträffande både kemi och fysik. Kan ibland inte ens skilja på effekt och energi.

  Gilla

 10. Lennart Göranson skriver:

  Punkt 2 bland de tre områden som Rewbar Hassan lyfter fram ger ett visst hopp om en kursändring när det gäller identitetspolitiken. Men punkten är ganska vagt formulerad och begränsad till effekterna på tillsättning av politiker.

  Det räcker inte. Om det destruktiva inflytande som MP (i sällskap med med V och FI) har haft på svensk politik måste det till en fundamental brytning med alla slags postmoderna teorier och deras inflytande på olika politikområden. Och det är nog knappast att hoppas på.

  Exit MP vore en välsignelse för vårt land. Och att vilan i graven skulle hedras med frid är nog att hoppas på för mycket. Att MP gav upp vissa av sina grundläggande idéer för att klamra sig fast vid makten är inte på långa vägar så allvarligt som att de när det gäller andra idéer med framgång lyckades dra med sig andra partier på en vandring i underlandet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.