Gästskribent Rebwar Hassan: Grön omstart i miljöpartiet eller uttåg ur riksdagen?

logo­DGSPartiernas inre debatt tenderar att upphöra när en överenskommelse med andra partier i en viss fråga väl slutits. Saken har klubbats och kompromissen visar den egna styrkan eller svagheten. Ju sämre kompromiss desto mer energi får partiledningen lägga på att framhäva även de mest obetydliga vinster. I miljöpartiets har som bekant så mycket kompromissats bort att även partiledningen efterfrågat en omstart.

Diskussionsforumet och tankesmedjan Grön omstart är ett svar på partiets haveri inför öppen ridå och behovet av gröna människors förväntningar på en grön politik. Människor med förhoppningar och idéer om en grön och hållbar värld samlas på detta öppna forum som dock i första hand bildats för att påverka Miljöpartiet. Grön omstart har cirka 1 100 deltagare och en livlig och öppen debatt.  Utmaningen ligger nog i att minska koncentrationen av makt och inflytande hos dem som biter sig fast i regeringsmakten till varje pris!

Grön omstart växer glädjande nog och blir alltmer en grön opposition inom miljörörelsen. En del av den gröna omstarten är en tankesmedja och en del ett forum för att skapa svängrum för en grön omstart, med ökad transparens och öppenhet i miljöpartiet.

Miljöpartiet lider tyvärr av idétorka och toppstyrning. Gröna idéer att utveckla finns det emellertid gott om och toppstyrningen går att bygga bort.

Några områden som diskuteras i Grön omstart är: Sänkt arbetstid. En ekonomi som inte med automatik är beroende av ekonomisk tillväxt. Momsbefriad ekomat. Att kunna leva på sin lön med ett höjt grundavdrag. Att växla sänkt flyttskatt mot sänkta ränteavdrag. Att ersätta EUs tvingande regler med självstyre och samarbetsavtal. Att säga nej till TTIP. Att förhindra skapandet av islamistiska parallellsamhällen och att utbilda invandrare i fungerande och hållbara normer och demokrati. Att inte ge offentliga bidrag till antidemokratiska västofober! Att omgående sätta skolan på kunskapsspåret. De förarlösa elbilarna. Det finns många viktiga diskussioner som är värda att ta på allvar.

Allteftersom kräftgången i opinionen fortsatt för miljöpartiet och livet plötsligt blivit tungt och jobbigt så skyr nu somliga i såväl partiledningen som i exempelvis Grön ungdom kritik. Det tankeutbyte som hittills skett inom Grön omstart har tyvärr övergetts av vissa av våra maktkramare. Symptomatiskt är också att Rådslaget inom partiet om en ny ekonomisk politik har stoppats. Partiledningen försöker isolera sig i riksdagsbunkern.

Slutligen ska jag lyfta fram tre områden som hänger ihop men där beröringsskräcken gör att jag som sekulär muslim får gå före de som fortfarande bär skygglappar. Detta borde och måste få diskuteras inom partiet:

  1. Genom att ge västvärlden skulden eller genom att hänvisa till socioekonomiska faktorer som orsak till islamistisk terror gör miljöpartiet propagandaarbetet åt islamisterna och leder bort uppmärksamheten från den verkliga motorn bakom terrorn, nämligen islams teologi -som bara muslimer kan reformera.
  2. Den förda identitetspolitiken slutade med en framsträckt kvinnlig hand som var oberörbar och lite manligt umgänge med Erdogans fascister. Kompetens och inte hudfärg eller religion är det väsentliga vid tillsättande av politiker.
  3. Att antidemokratiska, islamistiska rörelser ekonomiskt stöds av det offentliga, och att detta fortgår utan större kritik trots att kulturministern påstår sig ha uppmärksammat förhållandet.

När vi får facit i hand är jag rädd att vi kommer att kunna läsa i nekrologen över miljöpartiet att ”brunkolet hade varit värt en fight men det råa maktbegäret blev de grönas grav”. Vila i frid. Eller?

Rebwar Hassan, miljöpartiet, är landstingsledamot och gruppledare i Skärholmen