Allt du behöver veta om krig

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I serien halsbrytande och förenklade resonemang som genast bör förkastas erbjuds läsekretsen härmed den slutgiltiga analysen om kriget som samhällelig företeelse.

Det finns bara två slags krig: sådana man för för sin egen skull och sådana man för för fiendens skull.

Den förra sorten kan vi kalla stöldkrig. Den enklaste varianten är det rena rofferiet. En grupp människor iakttar en annan grupp människor som har värdefulla ägodelar, till exempel guld, getter och kvinnor. Den första gruppens män slår ihjäl den andra gruppens män och snor resurserna varefter fred utbryter. I Gamla Testamentet redovisas flera sådana äventyr och Gud står ofta på den första gruppens sida.

En mer avancerad form av stöldkrig uppträder i feodala samhällen. Feodalismen gick ut på att starka män med häst och stålvapen, feodalherrar, levde på livegna bönders arbete mot att de skulle försvara de livegna bönderna mot andra starka män med häst och stålvapen. I själva verket var det naturligtvis sin egen försörjningsbas de ville försvara. Då och då kunde ett gäng feodalherrar slå sig ihop och härja bland andra feodalherrar för att slå ihjäl dem och sno deras hus och livegna bönder.

Den andra sortens krig bedrivs med andra motiv, till en del förstås egoistiska enligt ovan, men även som en påstådd och ofta djupt känd tjänst mot fienden som antas inte förstå sitt eget bästa. Dessa är ideologiska eller religiösa krig (var skiljelinjen mellan dessa går är inte lätt att veta).

Till exempel vet kommunister att historien står på deras sida och att deras tro till alla lycka bär. När Sovjetunionen expanderade handlade det inte om att lägga under sig lydstater utan om att befria deras befolkningar från dessas förtryckare.

Islam är likadant. Syftet med kalifatet är inte att al-Baghdadi eller någon annan muslimsk härskare ska få mer makt utan att de otrogna ska få förmånen att erbjudas ett renare liv.

Västerlandets koloniala expansion, framför allt under 1800-talet, hade motsvarande starka altruistiska drag. Den överlägsna västerländska kulturen skulle erbjudas de efterblivna folken. Tänk bara på Kiplings dikt Den vite mannens börda, som börjar så här:

Take up the White Man’s burden—

Send forth the best ye breed—

Go send your sons to exile

To serve your captives’ need

To wait in heavy harness

On fluttered folk and wild—

Your new-caught, sullen peoples,

Half devil and half child

Du kanske inte håller med mig, men jag menar att västerlandets imperialistiska ambitioner att förbättra resten av världen genom kolonialism faktiskt förde mycket gott med sig till de betvingade folken. Jag vet att detta än så länge är en relativt ovanlig uppfattning, men när man ser på hur exempelvis Indien vårdat de institutioner, till exempel demokratin, som engelsmännen bibringade dem så får man i varje fall en tankeställare.

När jag kommit så långt drar jag den preliminära slutsatsen att det troligtvis inte blir fler krig (våld ja, men krig nej). Ett ryskt stöldkrig mot Sverige? Vad skulle ryssarna vilja stjäla? Kvinnorna är inte så medgörliga längre. Kirunamalmen? Men det blir nog billigare för ryssarna att låta svenskarna utvinna malmen och sedan köpa stålet i stället för att själva driva gruvan och stålindustrin. Jovisst, det kommer baltiska ligor hit och stjäl bilar, men det är inte krig. Flyktingbarn kan ofreda svenska kvinnor, men det är inte heller krig.

Ej heller finns det någon så uppskruvad ideologi eller religion att den kunde få för sig att vilja frälsa världen genom att i krig sprida sin lära. Jo, islam finns. Muslimska terrorister kan bomba sig till döds och sprida skräck i Europa och USA, men det liknar mer gamla tiders anarkistdåd än krig.

Hur ska man betrakta 1900-talets två världskrig i detta perspektiv? De borde inte ha inträffat. Första världskriget handlade inte om idéspridning. Det handlade egentligen inte om någonting och borde inte ha inträffat. Att det faktiskt bröt ut berodde på feodala sprittningar i nationer som redan lämnat allt feodalt bakom sig utom en adlig elit av militärt överintresserade personer. Det slutade också som ett normalt stöldkrig: förloraren fick betala skadestånd lämna ifrån sig en hygglig bit av sitt territorium.

Andra världskriget är ännu mer underligt eftersom man inte vet vad det handlade om. Var det de kaukaziska oljefälten och Ukrainas kornbodar Tyskland ville åt? Handlade det om att säkra den ariska rasen mot degenerering och rasblandning? Var Hitler bara en megaloman (som i Chaplins film Diktatorn)?

Någon skulle med visst fog kunna hävda att andra världskrigets existens kullkastar min teori om krig och att det bara handlar om att mänskligheten insisterar på att göra obegripliga dumheter.

27 thoughts on “Allt du behöver veta om krig

 1. Gösta Svensson skriver:

  Inbördeskriget? Det moderna alltså, det som sker inom en mer eller mindre, förmodligen mindre, sammanhållen nationalstat. I mina mörkaste stunder tror jag att det är något jag, eller åtminstone mina barn, kommer att få uppleva. Eller åtminstone motsättningar och oroligheter som blir så omfattande att de gränsar till att vara ett inbördeskrig.

  Liked by 2 people

  • Tomas Eriksson skriver:

   Vi är snart där.

   Det går inte att ha ett sådant manöverskott i ett samhälle, som fallet är i Sverige idag. Det är vansinne. Det finns i förlängningen bara två alternativ: en enorm massåtervandring av alla dessa ensamkommande män, eller inbördeskrig.

   Liked by 1 person

 2. tomas skriver:

  Och så har vi Schengen och ”fri rörlighet” för personer. Detta måste innebära att vi öppnar våra dörrar och fängelseportar för alla. Annars har vi ingen riktig fri rörlighet. Hur går det med äganderätten i framtiden?
  Tänker Putin skrämma upp amerikanarna så att dom röstar ‘rätt’?
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3833941/Russia-orders-officials-fly-home-relatives-living-abroad-tensions-mount-prospect-global-war.html?ito=social-facebook

  Gilla

 3. sten lindgren dy skriver:

  Var det inte endast anfallskrig som avhandlades här? Eller var resonemanget att alla krig har minst en aggressiv part?

  Nå det som blir intressant är när Patrik avfärdar de sexuella trakasserierna och de många dåden i terrorns namn som sker i Europa och säger det är inte krig. Det må vara så men vad är det då? På många sätt så är effekten för vanliga muslimer delvis densamma som om det skett ett regelrätt krig och Umman gått segrande ur striden, vi ser en islamisering, muslimerna lever på våra skatter och pengar, de påverkar vårt sätt att leva genom att våra kvinnor inte är säkra och yttrandefriheten är satt ur spel och de blir inkvoterade i allt fler sammanhang, till och med i regeringen och stora områden kan inte tillträdas alls av svenskar. Det är som om en muslimsk Farc-gerilla erbjudits ett mycket lukrativt fredsavtal. Det är heller inte slut än, om uttrycket ge någon en finger så tar de hela handen någonsin passar så är det med muslimerna.

  Så man kan möjligen säga att det inte är ett regelrätt krig som pågår. Anledningen till att vi inte öppet blivit attackerade är förutom inom-muslimsk splittring att muslimerna förstås hade förlorat en öppen konflikt, därför är istället taktiken att rinna ner i sprickorna i vårt samhälle, och det verkar som sprickorna i Sverige är större än resten av västvärlden och att det antagligen är därför vi tagit emot fler muslimer per capita än något annat land. Det håller på att frysa till, då kan även stora klippblock sprängas, det är denna analys som måste göras.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Som så passande sägs i Östern/Middle East!

   You have got the watches,
   that can measure sec min hours days weeks a. s. o.

   We rather prefer to count in years and generations,
   since we have got all the time in the world,
   for Islam to rule the world…

   Meaning patience to wait for the revolution)

   Liked by 1 person

 4. Birgitta C skriver:

  Liten hjälp till förklaring kanske, även denna i förenklad form – första världskriget var en följd av ottomanska rikets fall och de spänningar i Europa som följde med det. Ett Europa som då såg annorlunda ut än idag. Andra världskriget var egentligen en fortsättning på första . Många förutspådde det redan vid första världskrigets fredsavtal som innebar så stora uppoffringar för det förlorande Tyskland att många tidigt förstod att det aldrig kunde gå bra. I samma veva kom revolutionen i Ryssland och kommunisternas intåg på arenan och konflikt uppstod i Europa mellan höger och vänsterkrafter. Så första världskriget handlar nog mest om markvinning medan det andra handlar mer om ideologi men även markvinning . Däremot har nog inget av dem så mycket att göra med att ‘rädda ‘ något annat folk från deras eget oförstånd. För det var nog båda sidor alltför lika trots allt.

  Liked by 1 person

 5. oppti skriver:

  Ett krig eller erövring som skett nyligen är väl en invasion för att skydda egna intressen på en halvö. Detta efter ett maktövertagande med tydlig fientlighet mot den stat som har investerat där när regimen var vänligt inställd mot det stora landet.
  Väster eller österut?
  Panama-eller Krim?
  I det ena fallet tillsattes en vänligare regim i det andra valde folket att byta landtillhörighet.

  Gilla

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Småkrig eldas på av Finanselit o det Militärindustriella Komplexet…

  Eller som nu för skapa flyktingströmmar,
  som bryter ner fungerande nationalstater i EUropa,
  för att knäcka motståndet mot en enda Superstat/Världsregering?

  Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Första världskriget handlade nog framför allt om att folk i allmänhet tyckte att det var störade för deras nyvunna nationalvälfärdsstatliga livslögn att det fanns en stat som Österrike-Ungern som inte var uppbyggd efter nationella principer.

  Gilla

 8. Persson skriver:

  Jag delar tyvärr inte din slutsats avseende att vi sett det sista kriget. Ett väldigt stort muslimskt ”inbördeskrig” pågår t ex just nu och det finns inget som garanterar att det inte kan sprida sig till Europa.

  Det finns ett par parametrar jag tycker att du saknar i din analys.

  1. Makt. Inte enbart rent behov av materiella ting kan orsaka det du kallar stöldkrig. Ökad makt kan i sig vara det vissa personer/grupper önskar ”stjäla”. Det är en parameter man inte bör bortse ifrån.

  2. Hämnd. Upplevd eller verklig oförrätt är en inte ovanlig orsak till krig, ofta inbördeskrig. Här är jag rädd att vi kokar en väldigt otrevlig soppa i västvärlden just nu, längs flera fronter. Är det något vi omgående måste sluta med så är det det.

  3. Resursbrist. Med ökande världsbefolkning kan den avsaknad av orsak till stöldkrig du ser idag ändras.

  4. Strategiska försvarspositioner (hamnar, öar etc). Denna parameter förklarar mycket av Ryssland agerande under Putin (Krim, stödet för al Assad) och är också anledningen att vi inte kan vara helt lugna i Norden (kustremsorna och Gotland skulle vara av stor strategisk vikt för Ryssland att ha kontroll över).

  Andra världskriget hade parametrarna 1-3 ovan som tydliga ingredienser. Den snabba befolkningsökningen i Tyskland perioden innan kriget glöms ofta bort i analysen av detta. Tankarna om ”Lebensraum” byggde på en rädsla att inte kunna odla tillräckligt med grödor för att förse folket med mat. Hitler resonerar mycket om detta i Mein Kampf. Det blandat med den verkliga (dvs den evelutionärbiologiska teorin) rasismen gav ett dåtida moralisk stöd för stöldkriget. Blandat med önskan om hämnd för första världskriget, samt mot slavernas behandling av den tyska minoriteten i Österike-Ungern, och önskan om makt (sannerligen) kokade ihop till en farlig blandning som vi vet resultatet av. Även Japans del i kriget kan förklaras i dessa termer. I den delen av kriget spelade också punkt 4 en väldigt stor roll och där finns ju en hel del spänningar kring strategiska öar runt Japan än idag.

  Liked by 1 person

 9. Persson skriver:

  Ett tillägg till mitt förra inlägg: Nog finns det en ideologi idag som är så ”uppskruvad” att dess anhängare absolut är beredda att starta krig i andra länder för att sprida den. Vi har sett många exempel på det i närtid. Demokratin. Om det är rätt eller fel kan ju diskuteras, men det tål att tänkas på.

  Liked by 1 person

 10. Magnus F skriver:

  Jag delat tankarna om kolonialism som världsförbättrande idé och att det förde en del gott med sig för de erövrade territorierna. Dock, med tanke på Belgiska Kongo blir man tveksam.
  Har inte Ryssland något intresse av Sverige? Jo det tror jag, av geopolitiska skäl. Gotland till exempel, varifrån Östersjön kan behärskas.
  Första världskriget är för mig närmast obegripligt. Det andra, däremot, kan nog till stor del förklaras med för hårda och förödmjukande fredsvillkor för Tyskland.
  Man kan ju också betrakta 1vk och 2vk som ett och samma krig med en 21-årig vapenvila emellan.

  Gilla

 11. Linden skriver:

  OT.
  Vänskapskorruption bakom den nya polisorganisationens misslyckande.
  På tre år fick alltså det lilla organisationsföretaget Enhancer tack vare vänskapsband inte ett utan tre stora kontrakt med skattefinansierade myndigheter, värda en bra bit över 10 miljoner kronor.

  Rapporten Enhancer gjorde för Kriminalvården fick en av landets främsta organisationsexperter läsa. Enligt Anders Ivarsson Westerberg skulle rapporten inte ens blivit godkänd som studentuppsats. En veritabel sågning. Ingen inom organisationsforskningen ansluter sig idag till Elliot Jaques teorier. Särskilt illa anser han de vara just för offentlig verksamhet.

  Ändå fick de alltså efter denna rapport 7-miljonerskontraktet för polisens omorganisation, en av landets aboslut viktigaste myndigheter.
  http://www.uvell.se/2016/10/11/all-makt-till-rikspolischefen-33709951

  Liked by 1 person

 12. John Nilsson skriver:

  En annan orsak till krig och konflikt: mimetisk kris (för övrigt kanske en beskrivning av tillståndet i ”det klasslösa samhället”):

  ”Mimetic crisis —”A mimetic crisis is when people become undifferentiated. There are no more social classes, there are no more social differences, and so forth. What I call a mimetic crisis is a situation of conflict so intense that on both sides people act the same way and talk the same way even though, or because, they are more and more hostile to each other. I believe that in intense conflict, far from becoming sharper, differences melt away.

  When differences are suppressed, conflicts become rationally insoluble. If and when they are solved, they are solved by something that has nothing to do with rational argument: by a process that the people concerned do not understand and even do not perceive. They are solved by what we call a scapegoat process .” ( First Things Online , “An Interview with René Girard” )”

  Vidare, om det som händer när vi inte vill ta till oss kunskapen om att våra syndabockar är mer eller mindre godtyckligt valda (kristendomens antropologi).

  ”Each refusal to accept the truth about violence only put off what Girard calls our inevitable “rendezvous with the real.” Today, the rise of the suicide bomber and the blurring of distinctions between the natural and anthropological realms suggest that we are entering a critical period. The more we do away with traditional institutions, with borders and barriers of all kinds, the more de-institutionalized violence comes back to haunt us, suggesting that politics and technology are now powerless to save us from ourselves.” ( Trevor Merrill, “On War: Apocalypse and Conversion Review Article on René Girard’s Achever Clausewitz )”

  Vad ska vi bygga vår sammanhållning och kultur på, om vi inte har en fiende att förenas kring, vare sig denna fiende är ”den vite mannen” eller ”muslimen” etc. Är det då vi måste bli individer till fullo (och uppleva den ensamhet och utsatthet detta kan innebära)?

  Om apokalypsen som den kristna uppenbarelsens misslyckande och det nya underliga kriget: kriget mot sanningen:

  ”Apocalypse 
  —”The apocalypse is not God’s final act of vengeance against a sinful humanity but the historical circumstances under which the failure of Christian revelation finally becomes clear. Apocalyptic violence seeks an end in sacrifice but never finds it; it is war with neither cathartic virtue nor foundational potential. The death of Christ on the cross exposed the lie of the scapegoat mechanism from within and offered humanity the chance to establish a new and more mature relationship to the divine. Instead of seizing this opportunity, however, humanity ultimately turned away from what the Passion—the word made flesh—had to say about violence. This was the beginning of the first stirrings of modern history, of that “strange war” waged by violence against truth.”

  Citat från:

  https://www.firstthings.com/blogs/firstthoughts/2009/07/how-to-read-girard

  Gilla

 13. Hovs_Hallar skriver:

  Visst kan man förenkla: i grunden handlar alla krig om en väpnad kamp om resurser.

  I världen råder hela tiden en konkurrens om begränsade resurser mellan olika folk i rent darwinistisk mening, men bara ibland leder denna konkurrens till krig.

  Det finns nämligen starka mekanismer som fungerar avledande och tenderar att avstyra krig. De räcker dock inte alltid.

  Man startar inte gärna krig mot en grupp man upplever som en del av, eller nära allierad med, det egna folket, däremot ligger det närmare till hands att ta till våld mot en främmande grupp om den upplevs störa den egna gruppens intressen.

  Men även mot den regeln finns det som bekant undantag. Vi har tex. sett inbördeskrig mellan nord- och sydstater i USA.

  Religioner och ideologier kan tjäna som förevändning för krig, då de automatiskt delar upp folk i olika grupper som kan komma att ställas mot varandra. Islam har en särställning i det avseendet. Ingen annan världsreligion har inskrivet i sina grundtexter att dess budskap ska spridas med våld.

  Korstågen? Ja de var den kristna världens svar på flera hundra år av muslimsk aggression (för litet och för sent). Afrika norr om Sahara var en gång kristet, men ockuperades snart av muslimerna. Koranen tjänade som den tidens ”SoldF” — Soldaten i Fält, arméns stridshandbok — och gör så ÄN IDAG!

  Europa har gång på gång varit på väg att krossas under islams dödsföraktande krigsmaskin, men har segrat till sist — trodde man. Men nu importeras muslimer i miljontal till Europas kärnländer, och med nuvarade takt kommer islam att segra över oss inom några decennier.

  Muslimerna kommer att vara så många att det inte går att försvara sig mot dem ens om man skulle försöka — och nuvarande makthavare är tydligt inställda på att ge upp frivilligt, och självmant ta på sig rollen som ”dhimmies”, dvs. andra klassens medborgare under muslimsk överhöghet.
  De av oss som försöker protestera mot denna invasion av vårt land möts av hets och hat, vi kallas ”bruna råttor” och ska utrotas med gift. Muslimerna kan sitta vid sidorna och skratta åt svenskarnas bottenlösa enfald.

  Liked by 4 people

 14. Lennart Göranson skriver:

  En mycket tilltalande analys: koncis, enkel, utmanande och med förmåga att entusiasmera! Särskilt fäster jag vid modell nummer två: en påstådd och ofta djupt känd tjänst mot fienden som antas inte förstå sitt eget bästa. Patrik beskriver några exempel från historien, men varför se på historien för länge sedan när vi har så strålande exempel från nutiden?

  Jag tänker på krig i syfte att störta ett annat lands ondskefulle ledare för att landets befolkning ska få det upplysta, demokratiska rättssamhälle som de längtar efter och alltför länge har fått vänta på.

  Men medan kolonialkrigen säkert förde med sig diverse välsignelser för de berörda befolkningarna är situationen inte alls lika gynnsam när det gäller nutida exempel. Det gäller naturligtvis de krig som ledde till att Saddam Hussein och Moammar Gaddafi störtades och avrättades. Tvärtemot den uppgivna avsikten blev resultatet ett elände utan all like, och föreställningen att ingreppen skulle leda till något som liknar västerländsk demokrati måste vid det här laget betecknas som kvalificerad idioti.

  Då säger vän av ordning: så bra att vi kan lära av historien. Men man har inte lärt av historien. Såväl USA som flera andra västländer har uppenbarligen fått för sig att de har ett historiskt uppdrag att störta Bashar al-Assad i Syrien, för att på sätt befria det lidande syriska folket från tyrannen och släppa fram den demokratiska rättsstat som förutsätts fylla vakuumet efter al-Assad. Finns det någon enskild faktor som bär största skulden för den fasansfulla situation som råder i Syrien i dag, och som mycket väl kan leda till än värre följder i hela regionen, så är det just denna föreställning att man kan och bör störta ett annat lands ondskefulle ledare.

  Fåfängligheters fåfängligheter!

  Liked by 1 person

 15. Anonym Synonym skriver:

  Första världskriget lär inledningsvis ha präglats av ‘Dulce bellum inexpertis’ (war is sweet to those who have never experienced it)

  Gilla

 16. Hortensia skriver:

  Jag blir mer och mer övertygad om att inbördeskrig kommer att utbryta i flera av de europeiska länder, där sinnesförvirrade politiker illvilligt har förklarat krig mot den egna ursprungsbefolkningen genom att initiera ett rekordsnabbt folkutbyte.

  I Sverige torde folkupproret redan ha börjat på Gotland, men historiskt egensinniga och svårhanterliga landsändar, som Dalarna och Småland tycks också vara på krigsstigen.

  http://www.friatider.se/hogskola-kraver-att-studenter-ska-slippa-bo-mangkulturellt?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C14

  http://www.smp.se/ledare/skymfandet-i-p1/

  Huvudstaden får nog anses vara förlorad till den muslimska invasionsstyrkan, eftersom ingen utlyste ”undantagstillstånd à la Gotland” eller iddes göra domedagsreportage när ”Hundratals radikala muslimer samlades under onsdagen på Mynttorget i centrala Stockholm för att bland annat hylla Irans tidigare diktator Ruhollah Khomeini.”

  ”– Vi måste göra muslimer av dem allihop! skrek en afghansk man.
  Det är den moderate riksdagsmannen Hanif Bali som på Facebook uppmärksammar onsdagens demonstration precis utanför hans egen arbetsplats.

  ‘Idag var det riktigt mycket oväsen utanför riksdagen – böner utropades och folk skanderade. När jag tittar ut trodde jag först att jag såg scener från Tehrans gator’, inleder Bali sitt inlägg.

  Bakom demonstrationen stod Imam Ali Islamic Center i Järfälla utanför Stockholm, en shia­muslimsk moské som uppmärksammats medialt för att ha bjudit in islamistiska så kallade ‘hatpredikanter’ som uppmanar till mord på homosexuella.”

  http://www.friatider.se/hundratals-radikala-muslimer-samlades-utanfor-riksdagen

  😦

  Liked by 1 person

 17. MartinA skriver:

  Bra poänger tycker jag. Jag tror dock att den egentliga anledningen till krig är att vi människor har utvecklats i krigstillstånd. Även våra kusiner chimpanzer bedriver den första formen av krig. Våra samhällen fungerar inte utan krig. Det pågår nämligen hela tiden en klasskamp inom samhällen. En kamp som överklassen ofelbarligen vinner över tid. Vilket medför att försvarsviljan kollapsar. Och att de grannar som ej befinner sig i motsvarande nivå av degeneration angriper och tar över resurserna. Krig är balanserande eftersom det gör att överklassen behöver övriga medlemmar av samhället.

  Vänder vi oss bort från kriget är allt som händer att andra människor som ej har vänt sig bort från kriget utrotar oss. Det anmärkningsvärda med första världskriget var att tekniska uppfinningar såsom måttsatser, industriproduktion, järnvägar. Och civilisatioriska uppfinningarna såsom tryckpress, nationalstat, jämlikhet, det allmänna bästa. Gjorde kriget fantastiskt fasansfullt. Vilket fick stora delar av intelligensian att vända sig mot kriget som koncept. Vilket har lett till där vi är nu, att överklasserna ser oss övriga som löss. Värdelösa. Utbytbara. Slödder.

  Ett tydligt exempel på samhällssönderfall som medförde invasion och undergång är Det Demokratiska Kampuchea. Som blivit så galet inrikespolitiskt att det förlorade all försvarsförmåga. Ett annat exempel är den romerska republiken som hela tiden hade reformförsök för att hindra överklassens excesser. Till exempel Plebianernas utträde.

  Å andra sidan, vad var alternativet annat än vända sig bort från kriget? Vi skulle gått sönder lika mycket om vi hade fortsatt utkämpa krig på samma sätt som första världskriget med värre och värre vapen. Men krig är livsnödvändigt för alla samhällen, utan dem går vi sönder. Såsom vi gör nu.

  Gilla

 18. MartinA skriver:

  Sen, imperiet skapades framförallt av privata aktörer. Större delen av Indien erövrades av Ostindiska kompaniet. Sydafrikas inre erövrades av sådana som Cecil Rhodes. Opportunister och oligarker som ville berika sig själva och sedan med hjälp av sitt politiska inflytande fick staten att gå in och kratta deras kastanjer ur elden när deras rofferi ledde till uppror. ”White mans burden” är en efterkonstruktion när England satt med sitt imperium och behövde förklara varför det var så.

  Gilla

 19. tobbewallin skriver:

  Vad sägs om följande förklaring till VK1?
  Ett antal stater som ännu styrdes enligt 1800-tals principer med relativt autonoma suveräna monarker var oförmögna att hantera de växande kraven från sina växande respektive befolkningar? Den enda lösningen var att överföra problemet till grannen.

  Det är ingen enkel uppgift att hantera befolkningar.

  Gilla

 20. Lennart skriver:

  Patrik och ni andra, det är hög tid att utfärda en varning för tredje världskriget.
  Idag ser vi förberedelser för krig mellan USA/NATO och Ryssland/Kina.

  USA/NATO har placerat ut missilsystem för ”försvar” i Polen och Rumänien som allvarligt rubbar den så kallade terrorbalansen, eftersom de kan förses med kärnvapen. Enda möjligheten att minska risken för en förödande attack på Ryssland är att dessa missilsystem dras tillbaka eller preventivt slås ut av Ryssland. Detta är bakgrunden till Rysslands ”aggressivitet”.

  Kriget kan också starta i Syrien, där Ryssland agerar på uppdrag av Syriens laglige president, medan USA olagligen uppehåller sig i området. Ryssland har lovat skjuta ner amerikanska plan som angriper Syriens lagliga arme.

  Om detta råder medietystnad i stora medier, vilket innebär att de är styrda och vill att det ska se ut som om Ryssland är skyldiga till krigsutbrottet när det väl kommer, exv. genom en ”False Flagg Operation”, om inte något görs för att förhindra spänningarna, exv. genom att Trump blir vald och inte krigshöken Clinton eller att information om uppmarschen tredje världskriget blir känd.

  http://mxp.blogg.se/2016/october/varfor-mediatystnad-om-ww3-2.html

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Lennart
   Den här oroande analysen får mig givetvis att undra vilka källor som ger stöd för slutsatserna att USA har för avsikt att starta ett tredje världskrig och att Ryssland är ett missförstått och oskyldigt offer.Om man följer länken till MXP-bloggen så finns där en kommentar som tipsar om tre källor, nämligen en (för mig okänd) bayersk profet verksam i mitten av 1900-talet, Johannes Uppenbarelser 6 Kapitlet samt den Moskvabaserade nyhetsbyrån Russia Insider som driver en Putinvänlig och oligarkfinansierad (utöver påstådd crowdfunding) informationsverksamhet.

   Jag kan tipsa om ytterligare en intressant källa, nämligen Nostradamus Profetior.

   Gilla

 21. Lennart skriver:

  @Lennart Göransson
  Då tar vi en bättre källa med seriösare kommentarer.

  Lars Bern reder ut världsläget och bakgrunden till de nuvarande spänningarna mellan USA och Ryssland. Han tror att det mest är vapenskrammel från Västs sida för att underminera Putin, men att USA/Nato leker med elden eftersom Ryssland tar hoten på blodigt allvar.
  Blogginlägget med kommentarer är mycket läsvärt.

  Om fler svenskar och särskilt våra politiker och journalister fick upp ögonen för medias verklighetsförfalskning och USA-propaganda, kunde hotet om kärnvapenkrig avvärjas.

  https://anthropocene.live/2016/10/14/blir-det-ett-tredje-varldskrig-dar-usa-attackerar-ryssland-med-karnvapen/

  Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Lennart
    Jag kan också hålla med om att Putin och väst tänker så olika att det är risk för att de missförstår varandras avsikter. När det gäller Putins geopolitiska ambitioner är det dock svårt att missförstå honom.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.