Moderata och radikala islamister

mohamed omar

Mohamed Omar

Ärkebiskop Antje Jackelén undertecknade för ett tag sedan en artikel i Dagens Nyheter tillsammans med Mahmoud Khalfi, en ledare inom Muslimska Brödraskapet i Sverige. I artikeln tog undertecknarna avstånd från terrorattacker.

I sin bok Islamismer. Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen (2010) definierar islamologen Jan Hjärpe islamismen som ”rörelser, organisationer, partier men också ideologier och tankeströmmar som har det gemensamt att man pläderar för religionens tillämpning som samhällsordning, som grund för administration och rättssystem […]” Islamismen är alltså en ideologi som innebär att en viss tolkning av islam görs till lag i samhället.

Både Brödraskapet och Islamiska staten (IS) är enligt denna definition islamistiska. Men de två grupperna är ganska olika varandra. Den ena, Brödraskapet, skulle kunna benämnas moderat eller reformistisk, medan den andra, IS, skulle kunna benämnas radikal eller jihadistisk. Brödraskapet står för en tålmodig förändring av samhället genom gradvis islamisering, medan IS står för en väpnad kamp för att störta vad man uppfattar som icke-islamiska former av styren och ersätta dem med ett styre som är helt och hållet byggt på Koranen och profeten Muhammeds undervisning.

Nyligen inträffade en tragisk händelse i Jordanien som illustrerar denna skillnad. Den religionskritiske författaren Nahid Hattar hade på Facebook delat en karikatyr som förlöjligade islams lära om jihad och martyrskap. Bilden visar en skäggig man som ligger i en säng med kvinnor i himlen. Mannen röker och ber Gud om mer vin och nötter. Enligt Koranen kommer de som stupat i jihad att belönas i paradiset med sexuell njutning, vin och mat i överflöd.

Den jordanska staten åtalade Hattar för att ha förolämpat islam och han förväntades få sitta fängslad i upp till tre år. Men innan rättegången kunde hållas sköts Hattar till döds utanför domstolen i huvudstaden Amman. Mördaren Riad Abdullah var en imam med salafistisk inriktning, det vill säga en som ivrar för att gå tillbaka till islams källor och rena religionen från alla nya tankar. För mördaren räckte det inte med att Hattar skulle få en rättegång och dömas till fängelse. Det straff som profeten Muhammed instiftat måste verkställas på en gång: döden.

Det finns inga ursäkter, inga kompromisser och ingen anledning att dröja. Så tänker en radikal islamist. En moderat islamist däremot, så som Brödraskapets män, nöjer sig med att, för tillfället vill säga, hädaren döms till fängelse. Samtidigt fortsätter man att arbeta politiskt, och genom islamisk mission i moskéer och medier, för att samhället ska islamiseras, ”mjukas upp” så att säga, innan islams lag kan tillämpas i dess helhet.

Vi ser här att både den moderate och den radikale islamisten delar ”värdegrund”, men skiljer sig åt i förhållningssätt och metod. Den radikale är ivrig, den moderate är tålmodig. Flera islamister fördömde till exempel massakern på satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. Men betyder det att de tycker att man ska få teckna eller karikera Muhammed? Troligtvis inte. De kan till och med vara så att vissa av dem som fördömde terrorattacken ville att tecknarna skulle dö, men att det skulle ske på ”laglig väg”, på samma sätt som när Hattar drogs inför rätta av den jordanska staten.

En moderat islamist, som till exempel ärkebiskopens dialogpartner Mahmoud Khalfi, skulle med andra ord kunna ta avstånd från terrorattacker, att någon hängiven muslim tar ”lagen i egna händer”, och samtidigt inte ha något problem med att en stat dömer hädiska tecknare och författare till fängelse och avrättning.

Islams grundtexter, Koranen och Muhammeds yttranden, är tydliga med att den som förolämpar det som islam håller för heligt måste avrättas. Och Muhammed själv såg till att så skedde. Han lät avrätta dem som förolämpade honom. Och Muhammed är idealmänniskan, den bäste som levat, som varje muslim bör imitera. Det var vad mördaren i Amman gjorde. Som imam och predikant i moskén var han väl insatt i islams grundtexter. Han följde Muhammeds bud.

I en text i den välkända samlingen Bulugh al-Maram berättas det om en muslimsk man som ägde en slavinna. Denna slavinna häcklade profeten Muhammed. Hennes husbonde befallde henne att tiga, men hon fortsatte med sitt respektlösa tal. Han tog då en yxa och högg ihjäl henne. När Muhammed fick höra talas om händelsen sade han till sina följeslagare att denna blodspillan var ”halal”, det vill säga tillåten och oklanderlig. Mannen som högg ihjäl sin slavinna med en yxa hade gjort rätt.

Det var bara en text, det finns fler. Som sagt, de radikala, de som inte har tålamod att invänta rättegångar, har onekligen ett visst stöd i islams grundtexter.

29 reaktioner på ”Moderata och radikala islamister

 1. sten lindgren den yngre skriver:

  Mycket bra Omar och jag återkommer till min poäng att islam av denna anledning inte kan samexistera med oss i väst. Om vi inte skall införa 1984 så kommer det alltid att finnas mer eller mindre radikala grupperingar. Gång efter annan ser vi att de inte skyr några medel, ju mer bestialiskt desto bättre, Vi ser dessutom hur etablissemanget förnekar orsakssambandet gång på gång på gång.

  Vi kommer aldrig att kunna skämta om islam i Sverige om vi inte förbjuder islam och därmed ser till att man inte kan leva som muslim i Sverige. Kan vi inte skämta om islam så kan vi heller inte hindra könsseparation, halal, hedersmord eller burkan.Vi kan inte hindra sharia.
  Vi kan inte hindra hatet mot västliga värderingar och hotet mot svenska kvinnor. I en stor grupp muslimer kommer ett tillräckligt antal att vara våldsbenägna. Vi kommer aldrig att bli trygga med islam i Sverige.

  Liked by 10 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Jag instämmer i hyllningen av Mohamed Omars text – det är mycket bra att han lyfter fram likheten i mål mellan MB (muslimska brödraskapet och de organisationer som de använder i Europa och andra länder) och jihadistiska salafister typ IS. Han gör det som vanligt på ett suveränt sätt.

   Men jag vänder mig starkt mot tanken på att förbjuda islam som religion. Även om det är MB som ligger bakom alla (mer eller mindre) organisationer som säger sig företräda ”det muslimska civilsamhället” och även om de har uppenbar och utbredd förankring i vissa moskéer i Sverige, är det orimligt att olagligförklara själva känslan av gudomlighet och helighet. Låt oss vara noggranna med vilka imamer och muslimska organisationer vi stöder (något Svenska Kyrkan grovt missar) men se för Guds och Allahs skull till att toleranta, hederliga, fromma, muslimer kan utöva sin religion i frihet och fred.

   Gilla

   • sten lindgren den yngre skriver:

    Det går inte att skilja agnarna från vetet, det är min poäng, det är en önskedröm. I valet mellan att leva i ett samhälle där mina barn kan växa upp i trygghet och ett med islam där de inte kan det så är väljer jag förbud mot islam, det kan i praktiken göras i många steg, burka och burkiniförbud är första steg. Förbud mot böneutrop likaså osv.

    Själva känslan kan man inte förbjuda man alla uttryck för denna våldsideologi kan förbjudas, i en bättre tid hade jag inte velat se förbud mot koranen men nu anser jag det vara en text som faller under hets mot folkgrupp, dvs hets mot alla icke muslimer.

    Gilla

 2. Ami skriver:

  ”Islams grundtexter, Koranen och Muhammeds yttranden, är tydliga med att den som förolämpar det som islam håller för heligt måste avrättas. Och Muhammed själv såg till att så skedde. Han lät avrätta dem som förolämpade honom. Och Muhammed är idealmänniskan, den bäste som levat, som varje muslim bör imitera. Det var vad mördaren i Amman gjorde. Som imam och predikant i moskén var han väl insatt i islams grundtexter. Han följde Muhammeds bud”

  Ovan text illustrerar väl världarnas krig. Den kollektiva massan som inte ser problematiken i att beblanda oss med de människor som följer Koranen och Muhammed är farligt ute, att tro att dessa värderingar försvinner samma minut som de sätter sin sandal i landet är rent ut sagt korkat.
  Samhället har en övertro på vår egen storhet en övertro på att ingen lever efter de texterna idag när det i själva verket är nio av tio som anser att det är den rätta vägen.

  Liked by 3 people

 3. Hortensia skriver:

  Tack, Mohamed, för att du lyfter på den unkna, blågula, överslätade förlåten och vädrar islamismens vedervärdigheter.

  Den okristligt våldsbejakande och totalitära muslimska trons förödande invasiva framfart i Sverige är rent absurd och en skamlig följd av vår långvariga ”naivitet” och ”humanitära” stormaktsambition som gränslös, aningslös och kravlös mottagare av förment krigsflyktiga muslimer. Bosnien är, enligt Studio Ett igår den 3 oktober, en stark rekryteringsbas för militanta islamister.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/786527?programid=1637 (ca 30:55)

  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/foernekelsefasen-aer-oever-nu-behoevs-alla-goda-krafter-mot-jihadismen-27975

  Decenniers slentrianmässigt generöst utdelade TUT, PUT och svenska medborgarskap borde nagelfaras och vid behov återkallas, så att Sverigeföraktande, shariaförhärligande immigranter och deras anhöriga kan avlägsnas och hållas borta från svenskt territorium. Swexit framstår som en förutsättning för detta – och den ohemula EU-medlemsavgiften torde göra betydligt större nytta inrikes, för att öka de ”utmanade” berörda myndigheternas kapacitet.

  Liked by 6 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Företeelser som är helt befriade från humor finns det all anledning att se upp med. Svenska skämttecknare som Albert Engström och OA gjorde en insats genom att sätta tidiga auktoriteter på plats. Idag skulle de sannolikt stämmas för ärekränkning och kanske är de redan på väg att rensas ut av alla som sätter tron före friheten.

  Det är den totala frånvaron av kritik och humor som gör islam så farlig. Samma sak gäller för alla totalitära läror som kommunism och nazism liksom på sitt sätt den svenska konformismen och dess strikta åsiktskorridor som har blivit de svenska journalisternas nya skyddsobjekt.

  Inga träd skall få växa utan att beskäras. Om nödvändigt huggas ned. Detta gäller om en hel del i vår tid. Fram med yxan och sågen!

  Liked by 3 people

  • Björn skriver:

   På tal om humorbefriat, så har jag alltid undrat vad som roar muslimer och vad de skrattar åt?! Inte är det åt sig själva iallafall! Självironi är tydligen ett okänt begrepp i deras inskränkta värld!

   Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Du har helt rätt! Humor kanaliserar aggressioner på ett konstruktivt sätt. Ibland ger den oss nya överraskande perspektiv som får oss att skratta. Inte minst folkhumorn! Humor lättar upp tillvaron.Ett humorbefriat samhälle och där humorn får vika för kränkthet, blir ett aggressivt och farligt samhälle!
   Drift med terrorist:

   Drift med SFI och invandrare:

   Drift med oss själva:

   Gilla

 5. John Nilsson skriver:

  En anmärkningsvärd sak i den artikeln i DN, är att man implicerar att de abrahamitiska religionerna ”vill samma sak”, för att alla tre religionerna är monoteistiska och att ”Rimligen kan det bara finnas en [Gud]”. Visst, Gud kan vara en, men det är ju hur vi beskriver Gud och vad Gud vill, som styr oss (i varierande utsträckning). Ungefär som med hur tre män i ett mörkt rum kan beskriva en elefant väldigt olika, beroende av vilken kroppsdel man kan tänkas komma åt (ett öra eller ett ben eller svansen). Konsekvenserna för hur man beskriver elefanten blir stora, om man inte kan se elefanten klart och tydligt. ”Gud” blir på så sätt också ”elefanten i rummet”, eftersom det är just i våra beskrivningar om Gud som vi skiljer oss. Därför talar man inte om Gud, utan reducerar det hela till en sifferproblematik, vilket jag uppfattar som retorisk manipulation och något som borde vara ovärdigt ärkebiskopen (och de andra undertecknarna). Det är långt kvar till ”samma Gud”, när vår förståelse av ”honom” leder till terror och mord på religiösa ledare, i denne ”samma” Guds namn.

  Liked by 2 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Ärkebiskopen är en konstig krumelur.

  På vilket sätt menas att ett papper underskrivet av henne och någon från Muslimska Brödraskapet skulle ha någon form av relevans?

  Den här föreningen som hon tydligen umgås med representerar inte alla muslimer i Sverige ens. De har ju redan i namnet exkluderat halva gruppen. Ett brödraskap omfattar i princip bara halva familjen.
  Därutöver representerar de inte ens alla manliga muslimer i landet. För att inte tala då om resten av världen!

  Det är först vid ett gemensamt uttalande från Saudi Arabien, Teheran, Kairo och Rabat att terrordåd är ett djävulens påfund som det finns någon anledning att respektera ett sådant påstående.

  Jag tror att det dröjer.

  Liked by 1 person

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Socialism o Islamism står båda på två ben,
  men med samma långsiktiga färdriktning!

  Inför socialismen steg för steg, eller genom en blodig revolution…

  Våldsam Jihadism eller Muslimska Brödraskapet har också samma mål.

  Strikt religiös styrning av samhället, på kort eller lång sikt, är frågan!

  Låt oss aktivt motarbeta Islamismen,
  på Allah tänkbara sätt.

  Hör ej hemma i VÅR kultur,
  varken nu eller i framtiden…

  Ge dem ej ens ett lillfinger…
  men gärna ett annat)

  Gilla

 8. Anders F skriver:

  Enig. Det finns inte en chans att islam kan samexistera med oss bildade. Kristendom kan accepteras som lite ”social fernissa” med sina riter och ritualer. Man bortse från det. Islam är något annat. Det är hucklen på stan som påminner en hela tiden. (Undviker tunnelbana av denna anledning.)

  Gilla

 9. odalkvinnan skriver:

  Jag brukar göra jämförelsen med socialdemokrati och kommunism. Målet är detsamma men vägen dit är olika. Kanske där man ska försöka förstå varför vänstern i Sverige tycker om denna religion. Enligt Marx är religion opium för folket. Idag har den bytts ut med sport i Västvärlden. Bröd och skådespel. Att feministerna i Sverige stöder kvinnoförtryck är problematiskt.

  Gilla

 10. bomarkusson skriver:

  Det avskyvärda är att Antje Jackelén känner till allt detta. Ändå ingår hon för SvK:s räkning ett ”förbund” med Brödraskapet. Och varför ska SvK skämmas för sin religion? Tona ned treenigheten och dölja kors.

  Det är beklämmande att kristendomen, som startade som en revolutionär rörelse, i SvK:s tappning spelar med PK!
  Är Muhammed och Kristus lika goda ”kålsupare”? Svaret är obetingat NEJ! Den förre står för krig och terror, den andre för kärlek till nästan.

  Det Muslimska Brödraskapets strategi borde inte vara okänt för ett stort antal personer i ledande ställning. Det är bara att gå tillbaka till Kairoproklamationen.

  Henrik Arnstad är det väl få, som tar på allvar. Men av Ulf Bjereld borde man väl förvänta sig mer. Han är ju iallafall professor! Mina tankar om den akademiska världen är att den ofta är vänskapskorrumperad. Den akademiska världen verkar förflackas alltmer. En akademisk titel tycks numera ofta sakna substans.

  Jag känner total vanmakt över hur vi låter vårt samhälle infiltreras islamisterna. Det är inte uteslutet att det finns imamer, som med gillande ser att utanförskapsområdena har blivit ”no-go-zoner” Det passar islamisternas strategi. Samhällen där sharia råder i praktiken kommer att utvidgas. Barnafödandet är en strategi för att uppnå herraväldet över samhället.
  I rapporter från SFI har jag hört att somalier talar öppet om att föda barn, leva på bidrag och sprida islam. Betänk att efter 16 år har endast 20% ett arbete.

  SFI är en total katastrof! Man går dit för att anteckna närvaro och går därefter hem. Endast 30% fullföljer SFI, då man efter två år inte längre får aktivitetsstöd (får 352:- per dag vill jag minnas). Kravlösheten är total. Får man inte det betyg man borde få, anklagar man lärarna för rasism och lärarna faller ofta undan. Märk väl att SFI inte är speciellt avancerat. Det finns fyra nivåer, A, B,C och D. Kan man ett västerländskt språk börjar man på nivå C och avslutar med D. I min bekantskapskrets finns flera personer, som klarat nivå C och D samt gymnasiets svenska som andra språk på strax över ett år. Men det finns exempel på personer, som ännu efter åtta år inte är klara med nivå A. Jag håller det inte för uteslutet att även här spelar religionen in. Kunskap är den absolut största faran för islam.

  Jag har lärt mig mycket om islam i praktiken och min absoluta åsikt är att den religionen är ofattbart fattig och primitiv. Detta trots att jag inför min första resa i MENA, hade bestämt mig för att vara öppen och utan förutfattade meningar. Jag blir hela tiden förvånad över primitiv islam är ju mer jag får veta. Min hustru säger att islam är ett fängelse och att det vill till otroligt med mod och viljestyrka för att komma ur den. Min hustru kan inte säga till sin familj att hon lämnat islam!

  Liked by 1 person

 11. Evan skriver:

  EU-kommisionen går nu ut med en varning om att Sverige kan behöva slopa gränskontrollerna redan efter november månad. Detta eftersom antalet flyktingar till EU nästan upphört. EU-länder som fortsätter att ha förstärkta, enskilda gränskontroller kan bryta mot lagen, rapporterar Dagens Nyheter.

  Länder som ingår i Schengenavtalet är egentligen inte berättigade till att ha enskilda nationella gränskontroller. Sverige och ett flertal andra länder har haft beviljade gränskontroller för att under en period upprätthålla säkerhet och allmän ordning.

  Nu är situationen förändrad, menar EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos när han under onsdagen presenterade rapporter om unionens migrationspolitik.

  – Kommissionens mål är att samarbetet inom Schengen ska fungera normalt så snart som möjligt, sade Avramopoulos.

  Gilla

 12. Alfie skriver:

  Om kranen med nya asylsökanden minskat sitt flöde så ökar den genom andra kranar. Tidigare räknade ministern Anders Ygeman med att 80 000 av de 163 000 asylsökande skulle få avslag och utvisas. Detta byggde på att 50 % av ansökningarna accepterades. Men årets statistik visar inga tecken på en mer skärpt politik utan andelen bifall ökade till 71 procent för juli och 61 procent för augusti 2016. Detta medför att 30 000 fler av förra årets inflöde får stanna än enligt den tidigare beräkningen. Till detta kommer en förväntad anhöriginvandring på ungefär lika mycket. Den åtstramning av anhöriginvandring som Sverige proklamerat fick i efterhand ett stort steg bakåt: det infördes ett undantag från skärpningen för anhöriga till de som ansökt om asyl före 26 november 2015. Bara det undantaget leder till ett inflöde på uppskattningsvis 100 000 extra personer. I år, till och med augusti, har 32 000 fått bifall på asylansökningar, vilket kan jämföras med 36 000 från hela rekordåret 2015. Och 100 000 av förra årets ansökningar har ännu inte behandlats. Bifallskranen har inte dragits åt utan flödar generöst.

  Liked by 1 person

 13. bomarkusson skriver:

  Tack Mohamed för att du kämpar. Tack för att du strider för att vi ska se islams rätta ansikte.

  Vi naiva svenskar tror att världen runt oss fungerar som vår egen ankdamm. Inget kan vara mera felaktigt.

  Vårt PK etablissemang måste få klart för sig att islam, strävar mot ett världsherravälde. De islamiska staternas befolkning är helt underkuvad. En muslim lever hela sitt liv med en fruktan för helvetet. Man blir hjärntvättad från födseln till döden. I skolan får man höra att profeten är den bästa människa, som någonsin levat. Han har enbart gjort gott.

  Räcker inte skräcken för helvetet, hotar utstötning ur familjen, avsked från arbetet och en tom. döden.

  Se alla exempel där islam tagit över. Algeriet var en sekulär stat efter frigörelsen från Frankrike. Nu har islamisterna tagit över i och med Bouteflikas makttillträdee. Hijab var sällsynt för tjugo år sedan. Nu är det nästan ett måste.
  Tunisien styrs av salafism light. Islamisterna kapade den arabiska våren. Egypten under Mursi fick genast en islamistisk konstitution. Intressant är att Saudiarabien stöder Sissi men USA stödde Mursi. Saudierna är troligen rädda för att brödraskapet ska spilla över till dem.
  Det senaste är ju Turkiet. Där har Erdogan och islamisterna oinskränkt makt. Mehmet Kaplan prisades i Tunis Post av brödraskapet för sina insatser i Sverige.

  Det är ett sådant samhälle, som håller på att byggas upp i Sverige. Vi har totalt kapitulerat inför islam.

  Vi glömmer så lätt att islam har en total makt över befolkningen. Den utnyttjas för politiska ändamål. Tyvärr är vi på väg åt samma håll. En miljon muslimska röstberättigade är inom räckhåll. Det innebär att islam har en ofantligt stor makt att dominera det politiska livet. I ett demokratiskt samhälle ser islamisterna stora möjligheter. Det passar som hand i handske för deras infiltration. Glöm inte att de, som kommit hit, i stor utsträckning har bristfällig utbildning och är fostrade in i vidskepelse.

  Och PK-Sverige inser inte faran!!!!!

  Liked by 1 person

 14. Björn skriver:

  Religioner hit och religioner dit, vi som växte upp med tidningen MAD som ”bibel” och Alfred E Neuman som ”gud” har skakat av oss sånt där trams!

  Gilla

 15. nilsdacke skriver:

  Tack för ännu ett bra inlägg, Mohamed.
  Det är betecknande att Hjärpes definition av islamism är slående lik den definition de främsta lärda inom islams dominerande grenar ger av islam i Ammanbudskapet. Skillnaden mellan islam och islamism är således hårfin. om den ens existerar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.