Att lyfta sig i håret

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Många av oss vill gärna göra det omöjliga. Tänk om man kunde gå på vatten, flyga snabbare än ljuset, bota alla hemska sjukdomar och få människor att leva i flera hundra år. Allt detta är möjligt om man sätter sig över logiken och naturens lagar. I vår tids debatt har det blivit allt vanligare att inte avkräva bevis eller trovärdigt underlag för att föra fram allehanda idéer. I den politiska världen skall det omöjliga helst bli möjligt.

Under den senaste tiden har man börjat oroa sig för att tillväxten i den globala ekonomin. Allehanda hypoteser lanseras som att de flesta behov i världen i dag i stort sett är tillfredsställda, andra en följd av den tilltagande nationella populismen, andra de stora ekonomiska skillnaderna. Har de fattiga inga pengar har de inte råd att handla och de verkligt rika kan inte köpa mer än de kan hantera.

En av de viktigaste komponenterna i en dynamisk ekonomi är tillgång på energi i lämplig form. Elenergin är här en fantastisk tillgång som vi numera tar för givet. Det är dock inte allom givet och behovet är enormt.

En väsentlig faktor i den ekonomiska utvecklingen under de senaste 200 åren har varit riklig tillgång till fossil energi till ett rimligt pris. Idag bidrar den fossila energin med mer än 80 procent till världens energihushåll.  Utan den hade världen idag säkert varit ett slags medeltidssamhälle med en befolkning på kanske högst en tiondel av dagens. Orsaken är att de flesta ”naturliga” energikällor, som småskalig vattenkraft och vindkraft liksom bioenergi är otillräckliga. Större anläggningar för exempelvis vindkraft vore knappast möjligt att framställa utan tillgång på fossil energi som stenkol, olja och gas.

Många har under det senaste halvseklet oroat sig för att den fossila energin håller på att ta slut men detta har inte hänt utan man finner oupphörligt nya fyndigheter. Det är därför föga troligt att den fossila energin tar slut under de kommande 100 åren eller så.

Stora mängder fossil energi är inte komplikationsfritt. Det leder till sämre luft, markförsurning och anrikning av koldioxid i luften. Koldioxid är en växthusgas som påverkar jordens strålningsbalans och leder till en långsamt varmare värld. Detta senare är svårt att komma till rätta med och det råder därför allmän enighet att allt bör göras för att reducera utsläppen av koldioxid. Detta är nödvändigt eftersom det inte finns några praktiska möjligheter att bli av med utsläppen, framför allt inte dem som tidigare gjorts. Koldioxiden i luften kommer gradvis att försvinna i havet på olika sätt med det är fråga om tidsperioder på kanske tusentals år.

Som beslutat genom klimatavtalet i Paris för knappt ett år sedan avser världen med västvärlden i spetsen att systematiskt minska växthusgasutsläppen genom att ersätta den fossila energin främst med energi från sol och vind. Detta är ekonomiskt betydligt mindre lönsamt än fossil energi och kommer med största sannolikhet att minska takten i den globala ekonomin. Orsaken är främst att energi från sol och vind har låg energitäthet och är vidare obeständigt genom att det beror på vädret. Det är därför nödvändigt att ha ett komplement som kärnkraft. Detta är inte heller komplikationsfritt genom risk för omfattande olyckor samt höga investeringskostnader. Härtill kommer mångas irrationella skräck för kärnkraft.

Det är därför sannolikt att de snabbt stigande energikostnaderna är en bidragande orsak till den minskande takten i världsekonomin. Den besynnerliga tanken som förs fram av ”gröna” politiker att en satsning på vind och sol skall såväl lösa världens miljöproblem som den globala ekonomin genom ett slags magisk win win-strategi. Detta får nog anses vara lika trovärdigt som det indiska reptricket, alltså det när fakiren klättrar upp för det uppsträckta repet som ormar sig upp ur korgen och försvinner i tomma intet.

Världen kommer därför att behöva den fossila energin såvida man inte biter i det sura äpplet och anammar kärnkraften.

22 thoughts on “Att lyfta sig i håret

 1. cmmk10 skriver:

  Det finns en elak koppling mellan ökad mängd frigjord koldioxid och mänsklighetens tillväxt. Koldioxid kommer ifrån, och kan åter bindas i, växtlighet. Hugger man ned skogar och låter öknarna breda ut sig så är man definitivt på ett sluttande plan.

  Skogar verkar väl dessutom nedkylande, absorberar solens strålar i fotosyntesen. En människa lär motsvara ett mindre element, vi spiller värme i vår livsuppehållande process. Ytterligare 6 mdr ”värmekällor” (inget problem enligt Rosling) kombinerat med krympande skogar är säkerligen ett större problem än vad som framkommer i miljödebatten.

  Sedan, att t ex Kinas energiproduktion från vattenkraft och fossila bränslen är en ekologisk katastrof är naturligtvis en signal om att vi bör göra vad vi kan för att komma ifrån den typen av energiproduktion.

  Gilla

 2. Eddy Karlsson skriver:

  Wendelstein 7-X. Så stavas lösningen. Ditt inlägg är inte riktigt bra och håller inte måttet. Varken verbalt eller faktamässigt. Lite svårt att förstå vad du egentligen vill säga.

  Gilla

  • Sten Lindgren den yngre skriver:

   Det är möjligt, jag blev dock tveksam när jag insåg att man beräknade att en kommersiell reaktor skulle ha en volym ca 100ggr större än ett konventionellt kärnkraftverk. Ett utmärkt terroristmål. Men det är möjligt att man lyckas bygga mindre verk

   Gilla

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Tråkigt att se ”global warming-hysterin” kolporteras även på denna ypperliga web-sida.

  När livet på vår planet startade bestod atmosfären av 80 % koldioxid men under de år-miljarder som evolutionen pågått har koldioxid via fotosyntes och geologiska processer eliminerats, till dess att bara knappt 0.03 % återstod – en nivå som är på gränsen av vad våra växter klarar av. Därför tillförs ofta avgaser till växthus för att öka skörden.

  Klimatet har alltid varierat och vår era är på inget sätt exceptionell, och under perioder med stigande temperatur kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären stiga. Temperaturen styr atmosfärens koldioxidhalt, inte tvärtom!

  Förklaringen är enkel. Den största lättillgängliga koldioxidreservoiren finns i form av kolsyra i våra världshav och när vi får ett varmare klimat kommer vattentemperaturen att stiga och koldioxid från haven frigörs till atmosfären. Precis på samma sätt som kolsyran försvinner snabbare från en läsk i solsken än i skugga. I jämförelse med detta och den koldioxid som tillförs atmosfären via vulkanutbrott, är vår förbränning av fossila bränslen fullständigt obetydlig.

  Och vi skall vara glada för att koldioxidhalten stigit!

  Beräkningar visar att den koldioxidökningen från 280 ppm till 400 ppm under de senaste 150 åren lett till 30 procent större skördar. Utan denna ökning hade vi i dagsläget haft världssvält eller varit tvugna förvandla hela Amazonas och mer därtill till jordbruksland.

  Men, kärnkraft är bra, det skall vi satsa på!

  Gilla

 4. Anne-Hedvig skriver:

  Fossekraft?

  Ellers må vi vel stramme inn livremmen på noen områder. Bruke kollektiv transport så langt det går i stedet for bil. Masse unødig bilkjøring (svært korte turer i stedet for å spasere).. Og så behøver man ikke dra på stadige weekend-ferieturer med fly! Vi hadde det jo bra før konsumerismen gikk helt amok… Noe må vi ofre hvis vi mener alvor med å redde kloden. Selvsagt små skritt (snakker her om de skandinaviske land), men ‘Jeder verbessere sich selbst, denn werden wir alle verbessert’.
  I tillegg mellomnasjonale/internasjonale avtaler selvsagt. Gjerne nye oppfinnelser , som kan utnytte energien bedre. Bare i ledningsnettet (i Norge i all fall) er det veldig mye svinn.

  El-biler er populært hos oss, da vi har overflod av strøm. Teknikken forbedres stadig, så folk kan kjøre lengre strekk på én ladning. Infrastruktur bygges også ut.

  Vindmøller er lite effektive, stygge og støyende, ødelegger landskapet, og i veien for mange fuglearter.

  Liked by 1 person

 5. Anne-Hedvig skriver:

  PS. Fossil energi må selvsagt trenge tid for å fases ut så mye som mulig. Men fremtiden kan ikke være der.
  Kanskje oppfinnere kunne konstruere små kjøretøyer som gikk på solkraft i f.eks. Afrika og andre solrike land?

  Glemte å nevne el-sykkelen – den tar helt av nå – får se hvordan det blir til vinteren.. 😉

  Gilla

 6. Höga kusten skriver:

  Om idag kärnkraften varit väl utbyggd i länder som Irak, Syrien och Afghanistan torde vi alla i dag ha levt i en mer spännande värld. Kanske inte riktigt lika spännande som befolkningarna i trakten av Fukushima och Chernobyl fick uppleva när deras irrationella skräck för kärnkraften en dag fick sig en knäpp på näsan.

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Skall man förstå det som att en sovjetisk reaktor där man hopade fel på fel samt ett japanskt kärnkraftverk utsatt för en av historiens kraftigaste jordbävningar med tillhörande tsunami är bevis för kärnkraftens olämplighet?

   Gör dig själv en tjänst: läs aldrig någonsin något om andra energiproduktionsrelaterade olyckor, föroreningar över tid eller producerad kraft kontra konsumerade resurser. Särskilt inte gällande den mängd radioaktiva partiklar som stenkolsförbränning frigör.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Liked by 1 person

   • Höga kusten skriver:

    Mänskliga tillkortakommanden utgör ingen överraskning. I min värld tillhör inte heller kontinentalförskjutningen någon extraordinär händelse. Jorden har ruskat på sig i många miljarder år. Därmed tillhör jordbävningar och tsunamis den fysiska verkligheten.

    Krig och olika former av terrorism har också följt i människans spår. Den teknologiska utvecklingen tar den bara till nya höjder.

    Att det i de små stegen kan dölja sig större problem, har du helt rätt i. Det är nog därför klimatfrågan blir så svårbemästrad. Hur vet man var, när och hur eventuella tipping points har passerats? Knappast något man märker av från den ena dagen till den andra.

    Gilla

 7. Sten Lindgren den yngre skriver:

  Jag rekommendera alla att ta tag i närmsta populärvetenskapliga magasin och läsa om toriumbaserad kärnkraft. Det största motståndet mot kärnkraft kommer ur den anti-rationella vänsterrörelsen som hela tiden söker utopier, tills katastrofen är ett faktum. Visst finns det problem med kärnkraft, om politiska krafter och inte vetenskapliga får styra driften som i fallet med Tjernobyl (där det sägs att man tvingades öka effekten trots att man hade lite kylvatten) eller Fukushima (där motståndet mot kärnkraft gjort att verken koncentrerats till vissa prefekturer som ligger bredvid enorma förkastningar) så är det så klart problematiskt. Idag hade man dock kunnat utveckla långt säkrare verk.

  Sen kvarstår spridningsproblemet, man kan ju självklart inte tillåta nationer i mellanöstern att ha kärnkraft så lätt är det inte. Det är kanske ändå solkraft som kan lösa problemet i någon form? Jag läste att växterna på jorden tar upp 3000 exajoule alltmedan all energi vi människor producerar endast är 500 exajoule. Smarta lösningar kan faktiskt också spara enorma mängder, ta bara mitt hus, värmepump visst, men den varma utluften som sugs ut av en fläkt går inte in i min värmepump utan rakt ut i en skorsten.

  Gilla

 8. Jaxel skriver:

  Att lägga ned fungerande energiproduktion och därmed göra Europa (ännu mer) beroende av Ryssland för sin energiförsörjning är obegripligt. Helt ansvarslöst enligt min mening.

  Gilla

 9. Hovs-Hallar skriver:

  Självklart är vi beroende av de existerande energikällorna för att kunna investera i nya energiproducerande anläggningar — detta gäller helt oavsett vad den existerande energin kommer ifrån.

  Problemet är i grunden att den fossila energin är ändlig då den utgörs av miljontals år gammal lagrad biomassa. VIsst, den tar inte slut hux flux men den blir allt svårare att utvinna och därmed allt dyrare.

  Kärnkraften i dess nuvarande kommersiellt använda form lider fö. av samma problem; att den bygger på lagrade tillgångar som blir allt svårare att utvinna.

  Den potentiella lösningen på detta vore att i större utsträckning utnyttja flödande energi, alltså att direkt ta vara på den solenergi som hela tiden träffar jorden. Detta görs redan då vi utnyttjar vattenkraft, alltså den solenergi som driver vattnets ständiga kretslopp. Begränsningen handlar om hur mycket av detta som är praktiskt möjligt att utnyttja.

  Och när det gäller vind, havsvågor och solceller är problemet att energin är så utspridd och så varierande, att det blir svårt att samla in den på ett effektivt sätt.
  Men på lång sikt kommer det inte att finnas några andra möjligheter, då de fossila energikällorna blir allt mer svåråtkomliga — utöver de globala miljöproblem inklusive försurningen av världshaven, de som bekant ställer till med.

  I Sverige är vi dock lyckligt lottade med energiförsörjningen pga. vattenkraften samt den kärnkraft som redan finns utbyggd. Sveriges totala energibehov ökar inte mycket numera vad jag vet; vad som händer är istället en allt starkare omfördelning mellan olika energikällors relativa betydelse.

  För framtiden tror jag nog mest på solceller, globalt sett. Om det funnes tillräckligt effektiva solceller skulle jag tex. enkelt bli självförsörjande på hushålls-elektricitet mha. några solpaneler på hustaket. Och vi närmar oss redan den effektiviteten på solceller.

  Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Ser att flera på tråden nämner solcellerna.
   Här ett diagram över hur kostnaden per producerad watt sol-el hela tiden faller:

   — och om jag idag slulle köpa en bil (vilket jag iofs. inte har några planer på) — skulle den bilen vara eldriven.

   Sveriges energiförbrukning har som sagt stagnerat, men trenden är att en allt större andel av förbrukningen sker i form av el.
   Det är tex. längesen någon installerade en oljeeldad panna i källaren för att värma upp villan; nu sätter man istället in en el-driven värmepump.

   Gilla

 10. Ulf Hermansson skriver:

  Den fossila energin tar inte slut men den blir dyrare och dyrare att utvinna. Att utvinna energi, kräver mer och mer energi, som tex djuphavs olja och oljeskiffrar. Ett högre energipris kommer i sin tur att bromsa ekonomisk tillväxt.

  Gilla

 11. Hortensia skriver:

  Tack, Lennart, för all klokskap du så föredömligt förmedlar. Fossilbränsleförbrukningen i sig har sannolikt inte orsakat all global uppvärmning och miljöförstörelse, men livsmiljökatastroferna som den eviga striden om herraväldet över de oljerika Mellanösternländerna och de ofantliga ekonomiska resurser, som kommit dessa oljeproducenter till del och finansierat en våldsamt expansiv och hårresande aggressiv muslimsk jihadism har orsakat en enorm global förödelse, som måste hejdas.

  Fler fossilfria fordon etc borde innebära färre oljefinansierade, hatpredikande moskéer och färre bestialiska terrorbrott, men är världen utanför den västerländska civilisationen verkligen speciellt intresserad av ren natur och rena samveten angående ”nästan”?

  Många av oss vill verkligen gärna göra det omöjliga, men vi borde nog fokusera på att först göra det fullt möjliga. Att efterleva svensk lagstiftning är knappast kärnfysik. De allra flesta gammelsvenskar klarar av att uppföra sig alldeles utmärkt – antingen självmant, eller genom kraftfulla påtryckningar från myndigheterna. Är det inte dags att kräva samma folkvett av alla tvåbenta varelser inom landets gränser?

  Regeringspartiet MP har en hel del att förklara för svenska folket angående hur man prioriterar. ”Miljöööön” är visst inte alltid lika viktig att värna för detta förment gröna och skolförbättrande lilla prat- och pladderparti, som torde fått fler än en svensk, att slita sitt hår i förtvivlan.

  http://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/hemlosa-har-tagit-over-skolgarden

  http://www.friatider.se/tiggare-anvander-i-centrala-stockholm

  Liked by 2 people

 12. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog finns det många utmaningar för våra politiker att llösa!

  Men dessvärre betyder ordet idag,
  att vi har ingen aning om lösningen…

  Gilla

 13. JL skriver:

  Hm, kanske är lite konspirationsteoretisk foliehattsvarning på mig nu?

  ….men finns det inte starka maktgrupperingar med incitament att upprätthålla status quo?
  T.ex.

  http://reneweconomy.com.au/2015/the-future-of-solar-lightweight-flexible-and-as-cheap-as-wallpaper-22170

  ”Monopoly models that worked well for 100 years may now be acting as barriers to innovation. Perhaps a re-examination of that policy is in order. The biggest problem is that conventional utility companies have trillions of dollars invested in generating plants and grid infrastructure. They are not going to simply write that investment off. Any plan to reorganize the energy marketplace will have to offer a solution to that thorny problem.”

  ————-

  Resonemanget att fossila bränsen (och kärnkraft) är ”framtida måsten” tror jag inte på från ett tekniskt perspektiv, speciellt då den utvecklingen springer allt snabbare. Svårt att veta exakt vad som kommer runt hörnet. När utvecklingen sker exponentiellt ser man inte framtiden genom att titta i backspegeln.

  Påminner lite om denna typ av uttalanden som kanske inte 100% relevanta för ämnet ”världens energiförsörjning” men ändå säger en del om hur lätt det är att haka upp sig på det man vet ”just nu” baserat på historisk utveckling.

  Detta uttalande för 3 år hade nog gällt som allmän sanning fortfarande om inte Elon Musk kört sitt race:

  ”but overall I do not believe electric vehicles will have a role in the next 10-15 years.”

  http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/electric-cars-wont-catch-former-volvo-boss

  Jag kör och flera med mig själv en tesla som funktionell familjebil sedan 1.5 år tillbaka. Överlägset bästa bilen jag haft. Om tesla får till kommande model 3 ($35k) kommer vi nog se mainstream EV överallt inom några år, från samtliga biltillverkare som vill överleva.

  ——

  Kombinera sen ”the unknown gällande teknisk utveckling” med sånt som redan är givet,t.ex. prisutvecklingen på traditionella solceller, Är själv engagerad i företag som sysslar med solenergi och numera finns det ett flertal lägen då solenergi är direkt lönsamt utan subventioner, även i Sverige. Om du sen lägger till möjligheten att inom några år (?) att kostnadseffektivt lagra utvunnen solenergi… well.

  ——

  Lite perspektiv på hur mycket energi solen kastar åt vårt håll i förhållande till jorden enegibehov
  http://www.techinsider.io/map-shows-solar-panels-to-power-the-earth-2015-9

  Om prisutveckling på de paneler som dyker upp på allt fler tak även i Sverige: https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson%27s_law

  Helt problemfritt large scale är det absolut inte, men problem brukar väl alltid lösa sig när det finns starka incitament att lösa dem?
  http://energy.mit.edu/news/preparing-for-large-scale-solar-deployment/

  Liked by 1 person

 14. Elöd Szanto skriver:

  Det som ingen vill tala öppet om är att det är inte enrrgin som är brist på utan antalet människor som det är överskott på.
  Jordens resurser räcker inte till alla. I alla fall inte om ambitionen är att alla skall leva som vi i västerlandet.
  Antingen hittar vi en medelväg som innebär att Vi sänker vårt levnadstandard med minst 50% – knappast tillräkligt och än mimdre troligt på frivillig väg, eller slår vi ihjäl varandra.
  Jag är rationell så jag tror på det sistnämnda alternativet.
  Synd – va?

  Gilla

 15. bomarkusson skriver:

  Jag brukar lite på skoj säga, att miljörörelsen är det största hotet mot miljön.
  Jag tycker ändå det ligger en hel del sanning i påståendet. Man vill minska koldioxidutsläppen och lägger ned Barsebäck, en fullt fungerande energiproducent. Vad ersattes det med? Jo fossil energi. Barsebäck kunde fått fortsatt att producera energi och därmed lämna bidrag till den olönsamma vindkraften.

  Eftersom vind- och solkraft måste subventioneras, motverkar det naturligtvis viljan att investera att investera i dessa energislag. När som helst kan ett politiskt beslut kullkasta lönsamheten. Det räcker troligen bara att ett rotorblad ramlar ner i skallen på någon.

  Den sanslösa satsningen på etanol har medverkat till att ÖKA koldioxidutsläppen, förutom att äventyret har kostat miljarder. Själv måste jag numera köra 50 km extra varje gång jag behöver tanka traktorn.

  Man skulle önska sig att miljöfanatikerna hade någon minsta aning om ”det där” med energi. Visste hur mycket en kWh är. De, liksom de flesta politiker, kan oftast inte skilja på energi och effekt. Skåningarna har fått känna av att energin produceras i norr, medan effektbehovet finns i söder. Och 800kV- ledningar är skadliga. Därför bygger vi två parallella 400kV-ledningar på lägre höjd istället. Fältet på marknivå blir detsamma men till en högre kostnad. Glömde skåningarna. Jo de skriker om att de måste betala högre nätavgifter.

  En politisk broiler som Gustav Fridolin har troligtvis ingen aning om fysik och kemi inom energiproduktion men är fullärd i hur man kommer till makten med hjälp av salafister. Men det är ju ändå ett steg upp i jämförelse med Åsa Romson, som inte verkade ha en aning om någonting.

  Tänk på den pompöse stadsdelsordföranden (MP) i Tensta-Rinkeby! Han hade tagit fasta på detta med mångkultur och introducerat sitt hemlands somaliska korruptionskultur. Och han hade förstås inte gjort något fel. Felet låg hos alla dessa islamofober.
  Det är för övrigt inte särskilt svårt att bli islamofob. Jag är det. Det är bara att yppa den minsta lilla sanning om islam, fredens religion. Visst är det så Antje?

  Men Antje, min fru har varit muslim men det har väl du inte varit. Inte hittills, vad jag vet. Det är således mera troligt att min fru, även hon universitetsutbildad, vet mer om ondskan än du?

  Gilla

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Svar till Elöd Szanto

  Världen har alltid varit mer eller mindre överbefolkad då människans reproduktionsförmåga på kort tid undantagslöst överträffar resurstillgången. Idag har vi mindre svält på jorden än när befolkningen i slutet av 1700-talet var en tiondel av dagens. Idag har man faktiskt mera problem med fetma än med svält. Det finns därför ingen anledning att minska vår levnadsstandard annat än att det är nödvändigt att anpassa befolkningens storlek till resurserna på det sätt Västvärlden och Kina faktiskt gjort de senaste decennierna. Dagens problem finns bland fanatiskt religiösa grupper samt ett mindre antal länder främst i Afrika. I Sverige växer i dag de parallella muslimska samhällena snabbare än landet i övrigt vilket på sikt kanske kommer att innebära att Sverige kommer att radikalt ändras. Flera ledande politiker och ”kulturpersonligheter” ställer sig förvånansvärt nog bakom en sådan utveckling av orsaker som ännu inte klargjorts.

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Kärnkraft kan ej ersätta fossil energi eftersom det inte finns något sätt att göra den flyttbar. Det var det allt hallå för några år sedan om bränsleceller handlade om.

  Och nej, ingen är rädd för att till exempel olja ska ta slut. Det som däremot hägrar är att naturresurserna skall bli dyrare, alltså kräva mer arbete och energi och resurser för att utvinnas än tidigare. Se på till exempel Tyskland under andra världskriget som kunde utvinna oljesurrogat ur stenkol, men till enormt mycket högre kostnad än att utvinna olja i till exempel Rumänien och sedan transport till Tyskland. Samma sak med Japan som utvann oljesurrogat ur biomaterial.

  Sen är de här klimathysterikerna bedragare. Ett tydligt exempel på det är straffskatterna på bensin. Ojla är ett så fantastiskt bränsle att all olja som är ekonomiskt utvinningsbar kommer utvinnas. Växthusgasdiskussionen handlar om stenkol, inte om olja. Men ändå dessa straffskatter på olja. Varför det?

  Det finns en sossig amerikansk intellektuell som heter Chris Martensson som gjorde en lång serie om de här frågorna. Jag tycker den är sevärd och välargumenterad. Även om oljeprisets kollaps gjorde att den har känts motbevisad i några år:

  Här är det avsnitt jag tycker är bäst:

  Hela föreläsningsserien:

  Gilla

 18. MartinA skriver:

  Urk, första länken ovan blev fel. Det var avsnitt 23 som jag ville länka till egentligen 😦
  Här är länken direkt till den:

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.