Vad de har gemensamt och vad de inte borde ha gemensamt

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Många har nog, liksom jag, känt sig förvirrade över ärkebiskopens samröre med en del muslimska ledare, till exempel i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 8 augusti. Det som förvirrar och oroar är dessa muslimska ledares, som det verkar – läs till exempel Mohamed Omars krönika – sannolikt har extremistiska böjelser.

Genast hamnar jag i förvirringens kärnpunkt: vad är extremism? Nu ska jag tala om vad jag tror mig att jag har begripit och hur man kan försöka förstå – om än inte stödja – ärkebiskopen.

Ärkebiskopens och de muslimska ledarnas (plus en katoliks och en judes) debattartikel uttrycker en gemensam avsky för Islamiska statens mord på den franske prästen Jacques Hamel. Den typ av extremism som Islamiska staten representerar tar alla avstånd från. Det handlar om en grym avrättning utförd av ett gangstergäng. Man kan kanske förstå att ärkebiskopen är tacksam att få stöd av vissa muslimer i sina fördömanden av detta dåd som utförts av andra muslimer.

Ärkebiskopens och de muslimska ledarnas minsta gemensamma nämnare är just det jag sa, de gillar inte grymma avrättningar utförda av gangstergäng. Där är de eniga.

Men om man blickar lite bredare så är nog ärkebiskopens och de muslimska ledarnas motiv olika. Ärkebiskopen ogillar dådet för att det handlar om en grym avrättning. De muslimska ledarna ogillar dådet, såvitt jag kan förstå, för att det utförts av ett gangstergäng.

Jag tror att detta är fundamentalt. Jag kan ha fel. Men jag tror inte de muslimska ledarna har något emot grymma avrättningar i sig. Hur kan jag påstå något sådant?

En av de muslimska ledarna är Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges imamråd. Imamrådet är enligt religionsforskaren Sameh Egyptson skapat av Islamiska Förbundet i Sverige. Islamiska Förbundet är i sin tur medlem i Federation of Islamic Organisations in Europé som har täta kopplingar till Muslimska brödraskapet. Så här förklarar Wikipedia (som man i och för sig inte alltid kan lita på):

IFiS tillhör den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Enligt terrorismforskaren Magnus Norell är FIOE en del av Muslimska brödraskapets nätverk i Europa. Enligt Mohammed Mahdi Akef, General Guide för Muslimska brödraskapet fram till 2010, är medlemskap i FIOE liktydigt med att vara del av Muslimska brödraskapets globala nätverk.

Man torde kunna utgå från att ärkebiskopens muslimska debattkamrater (motsvarande gäller även den andra) ställer upp på Muslimska brödraskapets agenda. Enligt Mohamed Omars ovan refererade artikel vidgår Mahmoud Khalfi kopplingen till brödraskapet:

Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till brödraskapet, vi väljer det som riktning.

Så här förklarar Wikipedia brödraskapets avsikter:

Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål var att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Jag kan inte förstå annat än att ärkebiskopens meddebattörers mål är att en sådan ordning ska inrättas i Sverige. Sverige ska ingå i ett kalifat. Åtminstone ska sharia tillämpas i Sverige. Det betyder att det svenska statsskicket ska kastas över ända och svensk lag ersättas av sharia. Det finns inget i sharia som talar emot straff som halshuggning och stening. Sådana straff är legio i länder som tillämpar sharia, till exempel Saudiarabien. Det är således inte våldsdåden i sig som ärkebiskopens meddebattörer invänder mot, utan bara den regi i vilken de utförts.

Det var länge sedan vi i Sverige hade någon politisk rörelse med omvälvning av staten på dagordningen. Jag vet inte om 1900-talets svenska nazistiska partier hade sådana planer, men säkert har olika socialistiska partier haft det.

Rörelser som propagerar för omvälvning av statsskicket måste rimligtvis kallas extremistiska. Om jag inte fått allting om bakfoten förefaller det mig helt obegripligt att ärkebiskopen ger sig i lag med sådana extremister. Ännu underligare är det att svenska staten, som ärkebiskopen påpekar, genom statsbidrag finansierar dessa rörelser, vars ambition således är att undergräva rättsordningen. Ja, att sträva efter att införa sharia är faktiskt just detta.

PS Som så ofta tidigare, när man har med relativt obekanta politiska rörelser att göra, är det klokt att läsa innantill i deras egna skrifter. Av sura 8:38-40 fra mgår hur fallet Hamel borde ha hanterats enligt regelverket. Prästen borde ha erbjudits konvertering och tagits av daga först om han avslagit erbjudandet:

[Muhammad!] Säg till sanningens förnekare: ”Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er, men om ni återupptar [er fientliga hållning, bör ni tänka på] hur det gick för forna tiders folk [som ville trotsa Gud].” 

 Och kämpa mot dem till dess förtrycket upphör och all dyrkan ägnas Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör; men om de vänder om [och på nytt gör motstånd mot tron] skall ni veta att Gud är er beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

58 reaktioner på ”Vad de har gemensamt och vad de inte borde ha gemensamt

 1. Tahmas skriver:

  Det här har vi ältat till syndernas förlåtelse. Muslimska Brödraskapet, MB, har sina långa fingrarna i den svenska muslimska syltburken. Ivrigt monetärt påhejat av Kuhnke och Lill imamen själv Ulf Bjereld.
  Organisationer som får statligt stöd för omstörtande verksamhet är unikt i världen. Det är obegripligt att organisationer som har, fred, rättvisa, mot rasism etc i sitt namn får miljontals kronor i bidrag.
  Varför ger Kunhke inte bidrag till unga nazister mot antisemitism eller nazister för fred och rättvisa.
  Svenska Kyrkan är så djupt involverad i muslimska organisationer så det är löjligt. Viruset har spridit sig så djupt in i samhället att det är snart omöjligt att bota.
  Sverige ruttnar inifrån och ut av parasiter från en religiös medeltid och en vänster rörelse som inte har den intelektuella förmågan att se hur landet kroknar under hedersvåld, religiöst förtryck och lagar som tillhör medeltiden.
  Sverige, Sverige fosterland säg mig att det inte är sant!

  Gillad av 20 personer

 2. tirutaa skriver:

  Man kan bara imponeras av din förmåga Patrik att ständigt komma på ingångar till de hetaste av ämnen och frågeställningar.

  Självklart bör frågan om sharia diskuteras öppet i Sverige med så många muslimska föreningar som landet nu har och därtill göder. Det är bara det att detta inte görs. Vi borde ständigt vara beredda på att ställa de svåra frågorna om sharia till de muslimska företrädarna och kräva raka svar. Fråga om det är Kairodeklarationen som gäller för dem. I stället är det de muslimska representanterna som ständigt sätter agendan och kräver att vi ska förstå islam. Om inte, är vi islamofoba – ett ord som egentligen ingenting betyder. Företrädarnas ordsvador – en medvetet framtränad teknik – och aggressiva framfart har tagit oss på sängen. Och någon Christoffer Hitchens eller Douglas Murray har vi ju inte som kunde ge motstånd med sina klara analyser och tuffa svar på tal. Vi är hur flata som helst.

  Bör vi vara oroliga? Turkiet har islamiserats kraftigt de senaste årtiondena. I Somalia liksom i Libanon (för att bara nämna ett par länder) gick kvinnorna tidigare utan huvudduk. När somalierna kom till Sverige, tvingades dukarna på av männen för annars skulle de bli utstötta av det somaliska kollektivet. Könssegregering som bara för 20 år sedan inte var möjlig ens i tanken i Rinkeby, praktiseras idag på kaféer och torg. I islamiska skolor har man prövat med att isolera tjejer med mens. Klädkommissarier ger sig på kvinnor i våra förorter. Undersökningar om islamska värderingar som gjorts i flera europeiska länder visar på en ökad tendens att vilja leva med sharia.

  Om jag vet detta, kan inte svenska kyrkan heller vara omedveten om dessa omständigheter. Återstår då att försöka begripa vad det är som pågår. Finns där agendor som inte redovisas öppet? Utöver de partipolitiska medlemsaspirationerna då. Jackelén inger mig inte förtroende. Det är hennes språk som jag misstror, det känns inte sant. Kan hon lida av hybris, av samma storhetsvansinne som så många politiker är behäftade av med sina humanitära storhetsdrömmar. Hon ska greja det här med att ”få samman” de tre kyrkorna och de tre abrahamitiska religionerna. Att hon har en vision som hon vill driva. Och den visionen skulle även innebära att staten åter öppnar dörrarna för inflytandet av religioner. Hennes valspråk Gud är större kunde tyda på det. Klara maktanspråk alltså.

  Jag vill veta om jag ska behöva vara rädd för någon som helst indoktrinering med försök att driva fram sharialagstiftning i landet, i vilken ”obetydlig” form som det än skulle presenteras som. Jag har rätt att veta. Jag kräver att få veta.

  Låt oss aldrig glömma vad som hände med det högt utvecklade Iran. Och hur snabbt det gick.

  Gillad av 11 personer

  • plq017 skriver:

   För att beskriva hur fort och enkelt övergången till ett sharia-samhälle kan gå, så rekommenderar jag boken Underkastelse av Houellebecq. Han skriver om Frankrike.
   Den viktigaste förutsättningen är beröringsskräcken med Front National, som leder till en ‘Allians’ med muslimerna kandidat.
   Förutsättningarna för att det genomföra samma övergång till ett shariasamhälle finns i Sverige genom samverkan i sjuklövern.

   Gillad av 3 personer

  • Carsten skriver:

   Hennes valspråk Gud är större = Allahu akbar.
   Hon lär har studerad Islam i 4 år i Kairo……
   Nu gör hon inget som begränsar Islams framfart…..
   Nu gör hon allt för att främja Islam i Sverige…..

   Efter 4 års islamstudier kan hon inte vara omedveten om vad denna idiologie går för, nämligen underkastelsen av hela världen. Endå gör hon som hon gör….

   Jag bedömar folk utifrån deras handlingar och då är min slutsats klar.

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   tirutaa 27 augusti, 2016 kl 04:38

   ”Bör vi vara oroliga?” Ja, mer än så! Vi bör aktivt sätta oss in i hur kulturkonflikten mellan det västerländska, sekulärt demokratiska Sverige och de alltmer krävande islamistiska rösterna här i landet ser ut. Genom att bl a läsa, läsa, läsa, lära och integrera ny information med våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det vet jag ju att du redan gör.

   Vi har ett flertal seriösa skribenter, som återkommande varnar för den svenska naiviteten och flatheten. Flera av dem är f.ö. välintegrerade invandrare från MENA-länderna.

   Men det svenska maktetablissemanget har i stort sett satt händerna för öronen, för att slippa lyssna på så obehagliga och konfliktskapande budskap. Vi lever ju för allt i världen i ett land, där samarbetsandan och långsiktiga regelverk gällt i över 75 år (Saltsjöbadsavtalet). Vi lever i ett land där flertalet medborgare tycks ha förlorat sin naturliga självbevarelsedrift.

   Att våra styrande politiker redan för årtionden sedan valde att liera sig med de mest ortodoxa muslimska rörelser, som då fanns i Sverige, var naturligtvis ett stort misstag. Mona Sahlin, Lena Hjelm-Wallén, fd Broderskapsrörelsen (numera den idag islamiserade Socialdemokrater för Tro och Solidaritet), Fredrik Reinfeldt …

   Att statliga myndigheter gödslar islamistiska, odemokratiska föreningar med många goda miljoner är likaledes ett misstag. Eller islamiska statsfinansierade skolor, där man på skolgårdarna ser småflickor i 6-7-årsåldern insvepta i hijab.

   Det allra allvarligaste är kanske att den svenska demokrati- och kulturpolitiken i snabb takt slänger bort det svensk/nordiska kulturarvet för att ersätta med en kulturrelativistisk och postmodern kultursyn. Demokrati- och kulturminister Alice Bah Kunhke är en representativ företrädare för detta nya synsätt, men också Fredrik Reinfeldts regering med kulturminister Lena Liljeroth- Adelsohn som (osynligt?) verkade i den riktningen.

   Läs bara den handbok ”Att störa homogenitet”, 2013 (red. Anna Furumark), som styrt alla offentliga kulturinstitutioner inklusive våra museer här i landet!

   http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

   Läs också gärna en kritisk recension från 2013 om handboken.

   https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

   Med Alice Bah Kunhkes (MP) kulturpolitik blir det ännu värre.

   Gillad av 4 personer

  • bomarkusson skriver:

   Ja, och Iran är dessutom mestadels shia, som inte är lika militant som sunni. Om man nu kan gradera helvetet. Vidare var Iran avsevärt mer utvecklat än de flesta andra muslimska stater. Men väktarrådet lyckades likväl. På¨min arbetsplats hade vi många högt utbildade iranier. Iranierna har berikat USA, då amerikanerna själva helst vill bli lagvrängare.

   Gilla

 3. Gunilla skriver:

  Det finns inget att förstå, än mindre acceptera i ärkebiskopens agerande. Dessa hyllar och lajkar dåden på sina sociala medier. I princip är det ok vilka som gjort dåden också; dåden är ju, för dessa, ‘rättfärdigt’ utförda och motiverade. Ärkebiskopens val av sällskap och försvar av samma är inget annat än djupt tragiskt; för Sverige och svenska folket.

  Gillad av 3 personer

 4. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Vad gäller sharialagar kanske situationen i Aceh, en nu självstyrande region på indonesiska Sumatra, kan vara av intresse. Där styr nu en tidigare islamistisk gerilla som har infört sharialagar. Av intresse är kanske också att tidigare, alltså när gerillan bekämpade de indonesiska regeringssoldaterna, styrdes kampen av svenska medborgare bosatta i stockholmsförorten Alby.

  Gillad av 2 personer

  • Bengt EY Svensson - not skriver:

   Jag har bara känt en indones i mitt liv, han studerade kärnteknik vid samma avdelning som jag… Han rullade ut sin bönematta i sitt bås på kontoret och knäföll mot Mecka och grät. En lustighet är att indoneser i många fall endast har ett namn, bokstaven M torde ta upp många sidor i telefonkatalogen.

   Gillad av 1 person

 5. p2185 skriver:

  Det är en lysande replik på tidigare inlägg, senast av/genom ärkebiskopen. Nu väntas ärkebiskopens, ansvariga politikers och pk-medias svar och kommentarer med stort intresse.

  Gilla

 6. I reject reality and substitute my own skriver:

  Det finns en gräns för hur mycket som kan förklaras med naivitet. Det jag har börjat att inse genom försiktiga samtal med vänner och bekanta som inte är kritiska till förd politik är dock hur man kan konstruera en naivitet. Svenska medier ger svenska folket en mycket bekväm möjlighet att inte se verkligheten i ögonen och därmed kan de gömma sig bakom naivitet. Det krävs en medveten insats för att sätta sig in i vad som pågår i Sverige och man måste ge sig ut på minerad mark, där kanske DGS är en av de mindre minerade.

  Folk VÄLJER naiviteten. Ett är säkert, det är om man inte hör till toppen av SD mycket begränsat med fördelar om man vandrar en mera upplyst väg, varje sten man vänder gör en mer bedrövad. Jag läste affes igår, någon hade länkat i gårdagens Jacklen-diskussion. Han lyckas blanda statistik och humor, inte dåligt! Men så läser man Jerzy i dagens DN, hans lögner med statistik får stå oemotsagda, och publiceras naturligtvis för att dämpa vågorna efter mordet på 8-åringen i Göteborg.

  Jag har otroligt svårt att tro att Jacklen drivs av en önskan av ekumenisk dialog och naivitet, för att nå hennes position krävs en avsevärd slughet, men en självvald naivitet kan förklara mycket för vanliga människor. Folk orkar helt enkelt inte med verkligheten, hur kan man göra den mera tillgänglig?

  Jag tror DGS och Ledarsidorna är två bra steg på vägen, de ser professionella ut och har en civiliserad ton så jag tror det är viktigt att Patrik modererar så att denna ton vårdas. Dessa båda webbsidor kan man nämna till icke övertygade utan att stöta bort dem som effekten av att nämna avpixlat eller fria tider blir.

  Bra jobbat Patrik!

  Gillad av 2 personer

  • tirutaa skriver:

   Utöver dessa webbsidor, kan jag rekommendera Arnstbergs Nötskalet där han samlat fakta kring invandringen samt romerna. Själv har jag lyckats med att få en inbiten vänsterväninna att ta in vad som läggs fram i den boken. Den är billig (140;-) och kan ges bort i present.

   Gilla

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Jag skulle nog vilja hävda att ärkebiskopen i Sverige understundom har hamnat i dåligt sällskap.

  Det är henne självklart inte obekant att Islam fullkomligt kryllar av olika uppfattningar om vad som är rätt och fel, varför det blir tämligen ointressant om hon lyckas lirka till någon sorts överlappande konsensus med någon lokal ”höjdare” i Sverige, som påstår sig representera muslimerna i Sverige. Med tanke på Islams ”spretighet” så får nog vederbörande vara rätt så nöjd om han eller hon kan säga sig representera 20% av muslimerna i landet. Det kan i och för sig lika gärna vara 30%. Vilket är egentligen likgiltigt. Vederbörande har ändå inget mandat att tala för alla.

  Med detta sagt och bakgrunden i mordet på en fransk gammal präst i en kyrka, så kan vi konstatera att vi här i landet hade en beteckning för sådant och som straffades väldigt hårt, nämligen nidingsdåd. Det var lika illa som att slå ihjäl någon som hade byxorna nere för att uträtta sina behov. Vederbörande var försvarslös. I kyrkan lämnar man vapnen i vapenhuset.

  Så vad säger då Bibeln respektive Koranen om mord?

  Sedan Moses fick stentavlorna av Gud så är det förbjudet. Bibeln är entydig på den punkten.

  Enligt Koranen så är mord på rättfärdiga precis lika förbjudet.

  Man konstaterar givetvis att Koranen inte säger något om mord på orättfärdiga, vilket självklart ger en förövare tillhörande någon gren av det spretiga islamska trädet tolkningsföreträdet beträffande rättfärdigheten eller ej.
  Så slår alltså muslimer av olika schatteringar med liv och lust ihjäl till och med ihjäl varandra i övertygelsen att ”de andra” ändå är orättfärdiga.
  Att då som ärkebiskopen anse sig ha nått ett överlappande konsensus i sina diskussioner med en gren av Islam i en förening i Stockholm, säger inte speciellt mycket.
  För att vara mera rakt på sak, så betyder det inte ett skit!

  Ärkebiskopens viftande med ett dokument undertecknat av en representant eller två från en muslimsk minoritet i Stockholm har precis samma värde som Chamberlains viftande med sitt papper vid hemkomsten till England och uttalandet därvid: ”Peace in our time”.

  Gillad av 1 person

  • Ådär Komdenja skriver:

   ”Islamic Peace Conference in Oslo 2013” – islams true nature, dvs ”Only one Islam, no moderate islam as alternative”. Notera församlingens totala acceptans av mullornas budskap, vad gäller behandling av kvinnor, homosexuella etc, och sharia-tillämpad lag. Vi har fienden mitt ibland oss, i Sverige såväl som i Norge. Vad än en kvinnlig, omfamnande, ärkebiskop än försöker förvränga och tillrättalägga. Varför just kvinnor är så dominerande bland rörelsen ”Refugees welcome” (inkl islam) är en kompleterande frågeställning. Konflikt mellan missriktade moderskänslor och (bristande) logik?

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Christer Carlstedt 27 augusti, 2016 kl 08:55

   Vår välutbildade biskop har givetvis inte ”hamnat i dåligt sällskap”. Hon har gjort ett aktivt och högst medvetet val.

   Gillad av 1 person

   • Tahmas skriver:

    Hedvig
    Helt rätt, hon har valt sida. Nu är jag inte konspiratoriskt lagd men om jag var det så skulle jag tro att hennes islam studier tog henne från Jesus till Muhammed och att hennes riktiga uppgift var given henne av MB dvs att inifrån kyrkan och med vänsterns hjälp islamisera kyrkan och tillslut Sverige.
    Men som tur är så tror jag nog kanske med tveksamhet troligen inte att det möjligen kan vara så.

    Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Jag kontrollerade med min hustru, fd muslim och hennes syriska kompis, sekulär. De pluggar svenska i vårt hem.

   JO!! Koranen säger att man får döda otrogna. Det som står i koranen kommer från både Mecka- och Medina-versionen. Sedan profeten blev utkastad från Mecka och skaffade sig sin maktbas i Medina, såg han möjligheten att driva det här med diktamen från Gud till till fulländning. Hans förkunnelse blev än mer bestialisk. Ofta påstås att profetens härjningar skedde efter att de härjade hade enträget bett honom att komma. Fan tro´t!

   De allra värsta hemskheterna finns inte i koranen utan i profetens sunna, där Hadith tar priset. Om jag förstått det hela rätt ingår Haditherna i Buchari, upptecknade av en rumän, därav namnet. Sunna redogör för profetens handlingar, skriven några århundraden efter profetens död. Sunnan räknas som en helig skrift av sunniter men inte av shiiter. Därav graderingen av helvete.

   Vi diskuterade de tre abrahamitiska religionerna igår och vi var totalt överens att islam var den i särklass mest primitiva. Nåja, jag vill inte heller ha någon kontakt med en gud, som har ett favoritfolk.

   ÄB borde känna till att de heliga skrifterna är guds direkta ord. Inget kan alltså ändras, ty då ifrågasätter man gud. Hela islam skulle då falla samman. Det betyder att någon eller några ljugit om profetens uppenbarelser. Så djävulskt är det hela konstruerat!!!!

   Gillad av 1 person

  • tirutaa skriver:

   @Christer C

   Inte heller jag tror att någon överlappande konsensus eller att undertecknande av ett dokument kommer att ha någon större betydelse. Försök till islamisering kommer i alla fall att fortsätta på alla fronter där det bara är möjligt, där bevakningen blivit slapp, diligensen släppt. Det är bara de sekulära muslimerna, de som inte heller önskar någon sharia, som jag kan lita på. Ja, efter historien med Mehmet Kaplan, säger jag så. De sekulära muslimerna är tack och lov i majoritet, och jag hoppas att flera än Nalin Pekul börjar bli aktiva på den fronten. Och jag räds Erdogans tentakler.

   Vad jag har så svårt att fatta är hur de svenska kvinnorna inte en masse reser sig mot allt vad hederskultur och religiösa inskränkningar i tjejers och kvinnors liv innebär. Denna skrämmande brist på solidaritet mot de mest förtryckta, de som står lägst i hierarkin: de invandrade familjernas döttrar. Av lång egen erfarenhet vet jag att det är tjejerna som vet vad allt de har att vinna genom att sköta sina studier: egen ekonomisk frihet. Och de sköter sina studier utmärk, så länge som dessa tjejer inte tvingas in på islamska skolor. Där man vet att samma eviga könshierarki råder som i själva kulturen: killar går före, killar ges med automatik högre vitsord, mera värda som de är. I denna värld där alla skriker allas lika värde. Detta är en skam för Sverige och de svenska feministerna. Inte en chans att jag kan respektera Gudrun Schyman et consortes så dumt och enfaldigt som de beter sig.

   Eftersom detta är fallet och vi nu har en rätt så stor grupp muslimska familjer; eftersom vi vet att tjejer betraktas som mindre viktiga och värda i muslimska familjer; eftersom vi vet att trots den svenska läroplanen, har man gång efter annan kommit på att den inte följs i islamska skolor; eftersom vi vet att man i Birmingham tog över skolor så snart ledningen blivit helt muslimsk och genast började praktisera saudiarabisk läroplan med åtföljande läroböcker; eftersom vi vet att det är religionen som håller tillbaka utvecklingen av tjejer – lättare att kontrollera då, de outbildade, de bildade blir farliga med sina kunskaper; eftersom vi vet att det är dessa tjejers utbildning som Sverige så hett behöver för att klara av sin offentliga sektor; eftersom vi vet att den bästa integrationen får man genom att barn av alla grupperingar blandas, kanske självaste villkoret för en integration, det är så man lär sig tolerans i vardagen; eftersom vi vet att det mest är männen och sönerna som vill hålla tillbaka tjejers utbildning för att inte rubba den patriarkala maktordningen, är det bäst att inte tillåta några som helst religiösa skolor. Skulle man förbjuda bara de muslimska och tillåta skolor av annan religion, skulle detta vara diskriminering. Vilket man inte kan göra. Så för att rädda landet, bör de religiösa skolorna bli privata, utanför den ordinarie skoltiden. Och alla skall gå i den gemensamma sekulära svenska skolan.

   Den alltid tidigare så liberala jag har idag hamnat här: i en begränsning av den enskildes val. Av två onda ting får man välja den mindre onda.

   Gilla

  • bomarkusson skriver:

   När vi ändå talar om naivitet.
   Det är naivt att påstå att det bara en minoritet av muslimerna i Sverige inte stödjer shari. En attitydundersökning har gjorts i Sverige. Jag kommer inte ihåg när. 2010-2012. Delar redovisades i SvD, möjligen av Ivar Arpi?
   Ungefär hälften av alla muslimer vårt land ansåg att sharia står över svensk lag. Motsvarande undersökning har gjorts i Storbritannien med samma resultat. 52% ansåg att sharia står över brittisk lag. I Sverige vill jag minnas att siffran var 48%.

   Det är ett önsketänkande att andelen ”sekulära” muslimer skulle vara särskild stor. Jag känner till förhållandena på SFI (Svenska För Invandrare) och det gör både mig och mina vänner bedrövade. Värst är, enligt uppgift; somalierna. De säger saker som: ”Det är haram att arbeta i Sverige då vi har ett kors i vår flagga”. ”Vi ska inte arbeta i Sverige för vi ska ta för oss av det svenskarna har då det tillhör de trogna”. ”Vi ska inte arbeta i Sverige utan föda barn och leva på bidrag. Våra barn och barnbarn ska ta över det nya landet”. Inte enbart somalierna tycker att det Daesh (IS) gör är rätt och riktigt.

   Många somalier och en del andra går till SFI på morgonen för att inkassera 352:- per dag, för att sedan gå hem. Ingen protesterar. Klarar man inte prov, går man och klagar och anför rasism och islamofobi. SFI indelas i fyra nivåer A-D, där D är sista stadiet. Det finns de , som studerat i åtta år och inte kommit över nivå B. Min fru och hennes kompisar, som verkligen är sekulära, började på nivå C och ”sprang” igenom C och D på mindre än sex månader. De har klarat grundskola och gymnasium 1-3 och SFI på 18 månader. Så värre är det inte.

   Upplysningsvis kan jag tillägga att endast en liten minoritet har asylskäl.

   Gilla

 8. Ben-Hur skriver:

  Ja, målet är att islamisera Europa. Det är ett påbud från FN som EU och Sverige lyder. Även Påven har uttalat sympatier för att öka den muslimska invandringen till Europa. Han har inte sagt varför liksom varken EU eller FN. En del gläfser om att vi måste öka antalet invånare för att klara produktionen och pensionerna. Det är lönsamt med fler innevånare! Andra säger att vi måste blanda ut oss så att vi ”vita” inte är så homogena som folkgrupp! Andra säger att vår befolkning är gammal och vi behöver att yngre människor kommer hit! Ytterligare andra säger helt enkelt att det är humanitärt!

  Gillad av 1 person

  • Ina Höst skriver:

   De har fel! Vi behöver inte bli fler! Vi är inte ens självförsörjande på mat och händer något som hindrar importen, får många svälta. Svenskarna byggde ett välfärdssamhälle trots att vi var färre, nu rasar det för att vi är fler. Det behövs inte mycket folk, men kunnigt för att upprätthålla infrastrukturen, logistiken och exporten. Vi har datorer och robotar som sköter en stor del av produktionen. Skolorna och utbildningen måste bli bättre och de som kommer hit måste ha bättre utbildning. Som det är nu hinner även yngre att bli gamla innan eller om de nånsin kommer i jobb och betalar skatt. Under tiden är de storkonsumenter av den skattefinansierade välfärden och samhällsservicen. Så nej, vi behöver vara färre, men kunnigare – som vi var förr!

   Gillad av 2 personer

 9. ruben skriver:

  Islam är en dysfunktionell strävan. Den stödjer bara dödsförakt, till Allahs ära. En Gud, som dömer otrogna människor till stening eller halshuggning. Underkastelse som ögontjänare duger bra för Allah. Det är en våldsam och ytlig religion, där man inte bryr sig om människans inre tankar utan hyllar lögner och mord om det gynnar religionen. Jesus visste att det inte hjälper att tvinga någon till något eftersom man inte kan ändra människors egna tankar med yttre tvång. Men när Islam går på profetens krigar-filosofi, så blir det därefter. Det fungerar ändå inte. Medeltidens religioner och politik tilltalar bara de som är fientligt inställda och vill riva dagens väst-samhälle. De har heller inte förstått att de sågar av grenen de sitter på. Men visst kan man driva det till en viss gräns med tvång om hot och våld. Att inte några rika muslimska länder tar emot sina grannar som flyr är fortfarande en obesvarad gåta. Flera av dem tom. köper sig fria med stora hjälpbidrag för att slippa flyktingar. ÄB har en för mej obegriplig agenda att låta sig blandas in i den Islamska härskar-filosofin. Men jag kanske inte förstått.

  Gillad av 1 person

 10. Tahmas skriver:

  Argumentet att vi behöver arbetskraft är en halvsanning. Inom vissa yrkesgrupper behövs ny arbetskraft men det hjälper inte att importera folk utan utbildning som knappt kan läsa och skriva. Argumentet att vi är en åldrande befolkning är rent trams, osvsett varifrån människor kommer så åldras de med och har vi inte nytta av dem innan de blir gamla så blir det etter värre rent ekonomiskt.
  Importen är en mix av fruktansvärt dåligt omdöme från de folkvalda, en okunskap om kulturer men inte minst genom att blanda ihop två begrepp flykting och asylsökande.

  Gillad av 2 personer

 11. Samuel af Ugglas skriver:

  Det blir ingen ändring i det svenska ”styret” förrän medborgarna begränsar politikernas möjligheter att plundra befolkningen på deras egendom och deras liv! Snart kommer socialisterna att gräva upp alla kyrkogårdar för att komma åt alla inopererade proteser, det blir nämligen inte medborgarens egendom i framtiden. Det sörjer den urtypiska svenska sociala ingenjörskonsten för!
  Kanske räcker det med att våra ”mattempel” töms på sitt innehåll under en veckas tid?
  I Tyskland uppmanas folk att lagra upp livsmedel, vi väntar bara att socialisterna i Sverige utfärdar ett förbud mot normal självbevarelsedrift.

  Gillad av 1 person

 12. Aha skriver:

  Mohamed Omar skriver på Facebook ”Eftersom jag kan det islamiska landskapet i Sverige vet jag att det inte finns en enda, ja, inte en enda, islamisk organisation som tror på ”människors lika värde”, i betydelsen att män och kvinnor, muslimer och icke-muslimer har samma rättigheter.”

  Sanningshalten i detta måste anses vara hög. Mohameds påstående betyder i så fall att alla organisationer som krav på medlemskap hänvisar till ”allas lika värde”, nu i konsekvensens namn borde vägra medlemskap/deltagande från individer som är medlemmar i Islamiska organisationer.

  Jag kan påminna mig följande organisationer som för medlemskap/deltagande och massmedialt uttalat krav på ”allas lika värde”;
  – Röda Korset
  – Sjuklöverns olika politiska medlemsförbund
  – Kyrkan
  – LO
  – Bokmässan
  – Nobelstiftelsen

  Kommer de att agera i konsekvens med detta? Nej.

  Sverige blir mer och mer Europas sjuke man, talande nog var detta epitet ursprungligen kopplat till det sönderfallande muslimska Ottomanska riket.

  Gillad av 2 personer

 13. Jaxel skriver:

  Detta är viktig konsumentupplysning av Mohamed och Patrik. Konsumenterna av DN-artikeln bör få veta vad
  Jackelens medförfattare står för. Av dagens krönika framgår rätt tydligt att de kan antas vara motståndare till den sekulära staten, att de (med krönikans ord) önskar kasta det svenska (sekulära) statsskicket över ända.

  Jackelen säger sig i brevet som publicerades här igår vara för en sekulär stat. Ja, hon påstår också att detta är vad debattartikeln säger. Nedan citeras ur det i det avseendet relevanta stycket. (Inte hela eftersom det är ganska långt. De utelämnade bitarna ändrar inte bilden, den som tvekar må plocka fram originalet. Det är näst sista stycket i artikeln. )

  ”Än en gång visar det sig: förvisningen av religion till det privata är en dålig lösning. …..Inte heller är den fullständiga sekulariseringen (sekularism) en lösning. …..En sekulär stat kan och ska garantera religionsfriheten. Samtidigt måste den frihetliga, sekulära staten veta att den lever på förutsättningar som den själv inte kan garantera. Den berövar sig själv sin frihetlighet om den företräder ett sekulärt totalitetsanspråk.”

  Stycket är grumligt och det är svårt att se det som ett entydigt försvar för den sekulära staten. Om samtliga författare stöder en sekulär stat hade det väl inte varit svårt att i så fall skriva det klart och tydligt. Det är inte utan att det framstår som att Jackelen gjort eftergifter för att nå de möten, samtal och samverkan hon säger sig värdesätta.

  Det faktum att Jackelen i en debattartikel gör gemensam sak med individer med koppling till extrema rörelser är i sig inte oproblematiskt. En eventuell problematik förvärras dock avsevärt genom art hon synbarligen gjort eftergift på åtminstone en mycket viktig punkt.

  Samverkan och dialog är bra, men samförstånd kan inte sökas till varje pris. Priset får inte vara eftergifter för krafter som verkar i en riktning som går på tvärs mot centrala värden i det svenska samhället.

  Tyvärr, är det inte första gången vi ser det och det mesta talar för att eftergifter för värderingar som idag ses som främmande kommer att öka i omfattning. Jackelen utgör i detta avseende en dålig förebild, vilket kanske är det värsta med debattartikeln. Fast å andra sidan finns det förstås en skola som säger att svenskarna och Sverige i mångkulturens namn bör anpassa sig till de utifrån kommande influenserna.

  PS Jag fick faktiskt samma historiska association som Christer C ovan.

  Gillad av 1 person

 14. lensof skriver:

  Ärkebiskopens agerande är motbjudande av två viktiga skäl.
  Det första och viktigaste är att hon inte står upp för det kristna budskapet och försvarar det. Det är ju ändå det hon är satt att göra. Den svenska kyrkan lämnar hon därför fritt drivande utan inre riktning och styrka. Något som i längden gör den försvarslös och andefattig. De präster som söker stå fast vid det kristna budskapet och korset med dess symbolvärde får kritik och blir svikna vilket får till följd att de starka och modiga väljer att avgå. Hon bryter allså ner organisationen inifrån.
  Det andra är att hon ytterligare försvagar sin kyrka genom att samarbeta med organisationer som tydligt och klart vill söndra och krossa kristenheten. Som tydligt visar detta genom sina spår i krigshärjade länder. Som tydligt har det skrivet i sina texter. Som öppet tar ställning för texter som visar på en vilja att ta världsherravälde, dvs en värld utan kristna anhängare. Som inte på något sätt antyder att vårt land är ett undantag i detta. Hon bryter alltså ner det yttre skydd organisationen har av att verka och vara del i en västlig demokrati.
  Hennes svek mot den organisation hon är satt att leda liksom mot de kristna som tror är oerhört. Hon sviker också dem som förföljs och dödas för sin kristna tro. Varför hon gör det kan hon bara svara för själv, det är obegripligt och omöjligt att förstå för en som är troende och vill bevara kyrkans budskap. Även för dom som vill leva och försvara västerländska värden. Därför är det viktigt att ta ställning och agera efter sin övertygelse, dvs ta avstånd från dem som sviker och öppet visa vad man själv står.
  Hårda ord, men det är inte läge för någon följsamhet längre.

  Gillad av 2 personer

 15. Ami skriver:

  ”Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål var att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”

  Denna otäcka förkunnelse säger allt om MB och det vi skall veta är att MB har sina tentakler sprida över hela världen och vars stöd till lokala muslimska organisationer är utbredd.
  Varje gång någon från politiken eller kyrkan har samkväm med personer som stödjer dylika organisationer så pudlar de oftast med att de inte visste. Hela världen är bara en knapptryckning bort och att påstå att man inte visste borde leda till en omyndigförklaring.
  Tahmas skrev om omstörtande verksamhet och det ligger mycket i det. Det kan inte vara rimligt att samhället skall bidra till sin egen undergång.
  Islam och muslimer handlar inte om ”bruna förtryckta människor” som många gärna har som argument. Islam är en ideologi som supporteras av över en miljard människor som tror på samma förkunnelse som Muslimska Brödrarskapet gör.
  Att ställa krav på förenlighet mellan en så pass destruktiv ideologi och demokratiska samhälle borde inte vara speciellt svårt. Splittringen i samhället dvs, de som fortfarande tror att islam är fredens religion och de som vet att så är inte fallet, är stor.
  Att försöka hitta ett konsensus om att åtminstonde låta samhället hålla ett öga på organisationer som vi kan misstänka bedriva verksamhet som inte är till gagn för Sverige verkar tyvärr vara långt borta.
  Att vara brun och tillhöra islam är ingen minoritets grupp, tvärtom det är en majoritetsgrupp som dessutom växer i rask takt.
  Vi bör vara aktsamma.

  Gillad av 2 personer

 16. kim skriver:

  Ärkebiskopen, som nu verkar ha börjat fundera över om hon möjligen kan ha varit ”naiv”, har tidigare ägnat sig åt studier av islam. Utifrån hur kristna och judar beskrivs i koranen så ter hon sig än mer naiv.

  Gillad av 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  Här klyver Patrik den sega tjurveden med ett välriktat yxhugg, som spjälkar dess gråsvarta kärna. Fan är lös i Svenska Kyrkan, när vi här – t o m jag som är hedning – måste förklara kristendomen och försvara kyrkan mot dess egen ärkebiskop och okunniga, politiserande präster!

  Kristendomen skulle mycket väl kunna reformeras igen under det här århundradet och kunna ge människor mycket mer än dagens urvattnade svenska pk-kyrka. Förnyelsen kan ske genom dialog med de andra stora världsreligionerna och med allt det vetande som naturvetenskap och humaniora har samlat. Men en sann dialog med islam är lika omöjlig som ett förbund mellan eld och vatten.

  Svenska Kyrkan har länge lidit av en allvarlig sjukdom, som nu även har drabbat politik och massmedia: förljugenhet, hyckleri, fromleri, gudsnådelighet. Den sjukdomslukten har alltid varit kvävande i kyrkornas och församlingarnas texter och praktik. Vi kan hånskratta åt kyrkfolkets uppblåsta tro att de rätt förvaltar arvet efter Jesus, den store sanningssökaren och sanningssägaren. Han hatade och genomskådade all falskhet, t o m hans fiender erkände hans sanningslidelse och mod. Varje terapeut vet att sanningssökandet är den enda vägen till tillfrisknande och varje äkta vetenskapsman söker sanningar som kan bygga kunskap. Hur skulle en religion och dess institutioner kunna bli friska om de fortsätter att bygga på lögner och falskhet?

  Det finns massor av naiva präster, men ärkebiskopen är definitivt inte naiv och hennes ämbete tillåter det inte. När hon därför i sitt polerade, välformulerade brev koketterar med en naivitet som kanske inkluderar henne själv, då ljuger hon oss rätt upp i ansiktet. Hon har så mycket kunskap om islam och borde ha så mycket kunskap om kristendomen att hon vet att de är oförenliga, absolut inte har samma gudsföreställningar och samma mål och metoder. När hon döljer detta och i stället hjälper fram islam och dess apologeter, då ljuger hon oss, hela svenska folket, rätt upp i ansiktet.

  För att den sjuka svenska kyrkan ska kunna bli frisk måste den öppna alla dörrar och fönster för en sanningsorkan, som kan vädra ut den kvävande instängdheten och stanken. De politiserande skrymtarna, fariséerna, krämarna och månglarna måste jagas ut ur templen. Bort med all partipolitik från Svenska kyrkan! Hedra den man som ville låta ”sanningens Ande” bo inom oss.

  Gillad av 4 personer

 18. Madelaine Fusfield skriver:

  Har läst DN artikeln underskriven av de olika trosrepresentanterna. Den uttrycker ungefär vad man kan vänta sig av religiösa ledare som försöker hålla en ekumenisk dialog. Det blir harmlös vattvälling utan mycket substans. Men som ledare för svenska kyrkan skulle man väl kunna vänta sig att Jackelen hade lite mer ryggrad. Efter att ha läst några av hennes brev har jag ingen anng av vad hon egentligen står för. Hon svävar så högt i det blå bland änglarna att man måste undra om hon förstår vad som försiggår på jorden.

  Gillad av 1 person

  • I reject reality and substitute my own skriver:

   Jag tror att Madeleine missar målet, effekten av att det som skall vara själva märgen i ryggraden fraterniserar med den våldsbejakande kärnan av islam blir inte att man böjer sig bakåt. Man har fullt ut gått över på andra sidan, Jackelens artikel tjänar på ett uppenbart sätt extremister och islamister. Det är ett aktivt ställningstagande FÖR terror.

   Gillad av 1 person

 19. Kristina von Heland skriver:

  Lyssna på Ringaren en monolog av Hasse Alfredsson. Den skivan köpte min far och sedan fick vi lyssna på den, han förklarade han sin icketro och vi fick fundera själva. Vi skulle läsa för att fatta vår kultur men behövde inte gå fram, gjorde samma med mina barn så att de fattar. En son gick ur den sv kyrkan då han inte tyckte att den stod för någon tro alls. När präster inte heller behöver tro blev det för mycket. Mer som en hembygdsförening. Jag begär nu utträde men har inte fått blanketten än, hittade en sida på nätet. Brukar tänka att blir jag lite troende ska jag bli katolik, lite mer tro där och tjusiga processioner där jag bor. Man späker sig lite först och sedan lever man loppan. Först den andliga och sedan den kroppsliga spisen. Blir det för mycket kroppsligt så in till bikten och kör några Ave Maria och Fader Vår, uteslut det sista ty riket är ditt osv för det är Lutherskt. Islam är ju helt kört och uteslutet för en företagsam kvinna.
  Off Topic är att jag såg inlägg ang Nice och bort med tälten på stranden. Ett var camping förbjuden. Det andra var en KKK gubbe med kåpan och dekalerna på den. Frågan var vad skulle PK maffian säga om han kom ner på stranden? Helt OK?
  De förbjuder ju för att turismen går åt skogen-12% ner i Frankrike och snart halvering på Rivieran och det är levebrödet. Vem vill bada med svarta korpar bredvid sig?
  I kväll blir det rockkonsert med Europe som dragplåster. Final countdown och headbanging men jag blir nog lite yr. Som muslim-inte. Varför är allt kul förbjudet för dem? För att de inte är skojiga är min teori och motbevisa mig gärna. En muslimsk komiker hahaha

  Gillad av 1 person

  • ruben skriver:

   Absolut Tahmas! Vänstern älskar människofientliga ideologier, för de hatar människor som Islam gör. Därför har de alltid fungerat i ett slags symbios i världshistorien genom tiderna.

   Gilla

 20. Gösta Svensson skriver:

  Islam är en människofientlig lära. En dödskult som förstör allt som är vackert. Det är samma gamla hat som ligger bakom alla andra människofientliga, antifrihetliga och totalitära ideologier, bara lite annorlunda förpackat. Det gör mig bara trött att folk inte kan kalla en häst för en häst när de har den rakt framför ögonen.

  Det finns inget att förklara och problematisera, allt är tydligt och klart om man bara är intellektuellt hederlig.

  Gillad av 1 person

 21. Tahmas skriver:

  Skolinspektionen har precis godkänt att könssegregerad idrottsundervisning inte strider mot skollagen.
  Som en hänsvisning till krönikan så har sharia vunnit igen.
  Nu om någon gång är vi ute på farligt vatten, nästa steg könssegregerade klasser.
  Detta är illa.

  Gillad av 1 person

 22. Jaxel skriver:

  Jackelen säger i sitt brev, se gårdagens krönika, att medförfattarna har bejakat den sekulära staten (som en garant för religionsfrihet). Det är emellertid högst tveksamt om de gjort det. Låt oss granska det relevanta stycket i debattartikeln lite närmare.

  Första och sista meningen är en kritik mot allt för starka sekulära tendenser. Man kan rent av läsa det som att det det sekulära på något sett är en orsak till terrorn, se även Hägg m fl (1).

  Dessemellan skriver man att en sekulär stat ska garantera religionsfriheten. Detta är intressant och centralt. Detta är strikt läst inget bejakande av den sekulära staten, utan bara en åsikt om hur en sådan stat bör förhålla sig i en specifik fråga. Ett förhållningssätt som självklart är önskvärt hos företrädare för en religion som, för tillfället, relativt sett befinner sig i en svaghets-position.

  Det tycks mig vara fullt möjligt att tolka det aktuella stycket som att man snarare är kritisk till den sekulära staten än att man bejakar den. Om alla hade varit fullt eniga i ett otvetydigt bejakande av den sekulära staten hade det knappast varit svårt att låta detta framgå klart.

  Man skulle kunna beskriva denna samverkan, det samförstånd som visas upp i debattartikeln som något som uppnåtts mellan å ena sidan en för tillfället svagare part som vill köpa sig tid för att bygga upp sin styrka och å andra sidan en part som till varje pris vill uppnå samförstånd. I det senare fallet samförstånd även om det måste ske till priset av att lämpa förnuftet över bord. Peace in our time (som redan noterats ovan).

  1. http://www.dn.se/debatt/repliker/skyll-inte-religiost-motiverat-vald-pa-det-sekulara-samhallet/

  Gillad av 2 personer

 23. Arthur skriver:

  Hade inte ÄB kopplingar till STASI under sina teologistudier? Det verkar alltså finnas en affinitet till ofrihet. Kanske muslimska brödraskapet är något slags ersättning i hennes ögon eller så visste hon inte om det. Vad hette förresten hennes make innan han skaffade sig ett svenskklingande efternamn? Var det Dieter som var efternamnet?

  Gilla

 24. ruben skriver:

  Om ÄB hade kopplingar till STASI i sin ungdom så kan det finnas en tvångs-psykologisk bindning till kollegor/människor, som med undertryckt dödshot har total makt över dig.
  Men jag vet inte om ÄB haft de kopplingarna. Dock kan det vara rimliga spekulationer. Nyfiken som man är, vill man veta.

  Gilla

 25. VÄRDET AV ATT VARA MED skriver:

  Avgörande för Sveriges utveckling är landets ekonomiska utveckling.
  Just nu ser det bra ut ekonomiskt. Landets arbteslöshet går ner. Vi har hög sysselsättning.

  Jag är med i Svenska kyrkan – som tidigare generationer.
  Kyrkan är bl.a en grund för det intellektuella samtalet i vårt land.

  Diskussion och debatt har länge hört denna kyrka till. Många teologer har uppfattats som kontroversiella.

  Sådant har stimulerat den allmänna debatten.

  Varje människa som är intresserad av en levande diskussion sert värdet av denna svenska kyrka.

  Gilla

 26. Sixten Johansson skriver:

  Gå in på ledarsidorna.se och läs en synnerligen informativ text av Magnus Norell: ”Terror och våld i guds namn”! De stora sammanhangen beskrivs, många användbara citat och referenser ges, plus en intressant beskrivning av hur islam vid mötet med den grekiska filosofin för mer än tusen år sedan blev starkt påverkat i en öppnare riktning, men några århundraden senare har de bokstavstroende vunnit striden och fönstret mot upplysningen och reformationen stängts. Samma möjlighet skulle ha funnits i vår egen tid dels under den ”arabiska våren”, dels genom muslimernas möten med de västerländska samhällena, men förespråkarna för en sådan ”västerländsk islam” har inte fått stöd på något håll, utan snarare motarbetats.

  Gilla

 27. Staffan Wennberg skriver:

  Det är också så i mina ögon att vår ärkebiskop sviker sitt uppdrag – Jesus sa ”gå ut och gör alla folk till mina lärjungar” – det innebär ett tydligt ställningstagande för Kristendomen och dess läror där det centrala är förlåtelsen, som i sin tur är grunden för sann humanism. Att då sanktionera och ställa sig på samma plattform som ledande företrädare för helt motsatt åsikt är inte i linje med hennes uppdrag som ledande företrädare för Sveriges kristna. Staffan

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.