Låt oss göra Gluntarne till vår Koran!

mohamed omar

Mohamed Omar

Glunten och Magistern möttes för första gången en kall och mörk kväll i Uppsala den 30 november 1837. ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa adertonhundra trettiosju?” säger Magistern, och Glunten svarar: ”Åh, javisst minns jag det, just Karl den tolftes dag.”

Detta radarpar utgör de två mest kända gestalterna i den upsaliensiska studentromantiken och inget litterärt verk kan konkurrera med Gunnar Wennerbergs sångsamling Gluntarne, publicerad 1851, om ställningen som Uppsalapoesins flaggskepp. Wennerberg är helt enkelt uppsalapoeten par excellence liksom hans Gluntarne är uppsaladikten par excellence. ”Först och främst kan man tryggt säga”, skriver Einar Malm i förordet till jubileumsupplagan 1951, ”att Wennerberg med Gluntarne skapat den tidlösa, förblivande uppsaladikten, som säkerligen aldrig kommer att överträffas.”

Det rådde en mäktig stämning den där mörka novemberkvällen. Studenterna bar facklor och fanor och gick varv på varv kring Stora torget medan de sjung Geijers dystra hymn ”Viken tidens flyktiga minnen”, som grep både Gluntens och Magisterns sinnen med ”underbar makt”.

Idag är det Wennerbergs dödsdag, han dog den 24 augusti 1901, och den firar jag genom att gå till hans staty i Slottsbacken i Uppsala, dricka ett glas och tänka en stund på hans liv och diktning, men också på Uppsalas förändring, hur det var och hur det blivit.

Nuförtiden firar vi inte 30 november, vilket jag tycker är synd. Sådana dagar erbjuder goda tillfällen att påminna oss om vår historia, varifrån vi kommer och vad vi gått igenom för att nå dit vi är. Inte behöver man okritiskt hylla Karl XII, istället kan man se det som en dag att minnas alla vanliga svenskar som led under kriget, både soldaterna ute i fält och de som var kvar hemma.

Gunnar WennerbergSådana dagar kan få oss att känna att vi delar minnen, och det kan vara särskilt viktigt för de nya svenskar som vill tillägna sig vår historia. Därför vill jag denna dag, på Wennerbergs dödsdag, föreslå att vi återupptar firandet av Karl XII:s dag i Uppsala.

Förutom samling på kvällen mellan Skytteanska valvet och Domtrappan, som så småningom blev platsen för firandet, och Geijers hymn förstås, kan en sådan dag också innehålla seminarier och föreläsningar om olika aspekter av den karolinska tiden, storväldets fall och Karl XII:s levnad. Jag skulle gärna se teater också, både vanvördiga och devota, uppsluppna och högstämda.

Om vi inte känner oss bundna till varandra på något djupare sätt än att vi bara bebor samma plätt på jorden riskerar den sociala sammanhållningen att undergrävas. Jag tror att man blir en bättre medborgare, att man ställer upp för sitt samhälle och villigt följer lagar om man har en känsla av tillhörighet, att vi fått det har vi har i arv att vårda, inte förslösa.

En sådan känsla kan man hjälpa till att skapa genom ritualer och högtider där man påminns om vad vi gått igenom tillsammans. Karl XII är bara namnet på dagen, han personifierar en tid, men det är som sagt inte bara honom vi ska tänka på utan alla som led och dog i kriget. Det är en dag att minnas Poltava och svenskarna i den ryska fångenskapen och de rörande breven hem.

I sin självbiografi Allt var ungt skildrar den socialistiske radikalen Ture Nerman nationalismen i skolan på hans tid, festerna och talen, hur allt detta togs för givet:

“Allt det där tog man som självklart, som obligatoriskt, utan att reflektera. Man såg ännu inte ihåligheten, tomheten i många officiella fraser, märkte inte bristen på inlevelse hos vissa talare. Man anammade fosterlandet lydigt efter skolschemat, man var ju bara barnungen. Och fosterlandet var inte heller den realitet som det blir när det kommer i fara, när man förstår att man kan förlora det. Vi hade inte haft krig på nitti år och inga stora krig hade förekommit i Europa sedan 1871.”

I en tid då Sverige förändras snabbt, då saker som länge togs för givet inte längre gör det, upplever många att marken gungar under fötterna, och särskilt svårt kan det vara för nya svenskar som försöker orientera sig och hitta en identitet, då kan, även om fosterlandet långtifrån är i fara, ändå uppstå ett behov av gemensamma fester och ritualer som hjälper oss att känna att vi är en del av en större berättelse.

Det finns också vid sidan om kungen många andra gestalter från den karolinska tiden som utmärkt sig på olika områden och som skulle förtjäna att nämnas en sådan festdag. Jag tänker på en vetenskapsman som Polhem, en profet som Swedenborg och en diktare och biskop som Haquin Spegel.

Karl XII och hans dag är egentligen bara en bisak i Gluntarne, ja, berättelsen om Glunten och Magistern som börjar den 30 november 1837, är framför allt en berättelse om vänskap. Magistern är en excentrisk man i trettioårsåldern som inte kan föreställa sig någon högre njutning än bildning för dess egen skull. Han personifierar det romantiska bildningsidealet. Han är gift med sina böcker och har förmodligen inget emot att förbli ungkarl livet ut. Den andre, Glunten, följer med magistern på hans upptåg, men har samtidigt en fot i den ordnade, borgerliga världen. För honom är det lärda bohemeriet ett övergående stadium. Någon gång tänker han gå vidare mot karriär och äktenskap. Det tioåriga kalaset tar slut i ett tårfyllt avsked i höstmorgondimman vid Flottsund 1847.

När korpen Bataki för Nils Holgersson till Uppsala sätter han ner honom på ett tak och frågar vem han tror det är som bor här. Där finns ett slott, men kungen bor inte här. Där finns en mäktig katedral och en ärkebiskop bor visserligen här, men det är inte kyrkan som sätter sin prägel på staden, som ger den dess karaktär. ”Jo, det är lärdomen, som bor och regerar i den här staden”, säger Bataki till sist. ”Och de stora byggnaderna, som du ser på alla håll, är resta åt honom och hans folk.”

Om Uppsala är lärdomens Mecka, då är Gluntarne vår Koran! Den är mycket bättre än Koranen eftersom den inte innehåller något våld eller något förakt för de otrogna, nej, till och med de som går på som turkar får i sången ”Uppsala är bäst” , heta folk ändå!

22 thoughts on “Låt oss göra Gluntarne till vår Koran!

 1. Nisse har fått nog skriver:

  Det var då det. Jag tar som svensk tillbaka mitt stöd för att kalla turkar, araber och afrikaner folk tills annat är bevisat. Jag skall läsa om min barnbok där man letar efter glada negerbarn.
  Det som är fel med den boken är inte att man använder ordet neger utan att man trodde att negerbarnen var glada. Nu har vi black lives matter, svart skjuter svart är 60 gånger mer sannolikt än att vit skjuter svart, svart skjuter vit 15 gånger mer sannolikt än att vit skjuter svart.

  Liked by 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Omar
  instämmer till 100%! En av orsakerna att jag flyttade tillbaka till Uppsala efter 40 år av utlandsboende. Jag var även fanbärare för Västgöta nation när vi firade Karl XII dödsdag och gick genom St Eriks gränd i hedersdräkt. I centrala Uppsala liksom Gamla Uppsala kan man fortfarande känna historiens vingslag!

  Liked by 1 person

 3. Gunilla skriver:

  Jag håller med om att om vi inget mer gemensamt har än att vi bor på samma plätt på jorden kommer den gemensamma sammanhållningen att undergrävas. Där är vi nu och all seriös forskning visar på att det ovan nämnda är fakta. Men etablissemanget förnekar. Vad tänker nyanlända när de kommer till ett land där det är politik att förakta, förneka och förlöjliga (fjantig midsommar) sin egen kultur, traditioner och historia. Ett historielöst folk som är mest angelägna att, så fall, ägna sig åt agendapolitisk historierevision. Inte konstig att de tyr sig till sina egna kulturer och värderingar. Det är ju finare att fira Ramadam är Jul. Vår kyrka och religiösa högtider anses t.o.m av en del som kränkande. Många skolämnen är idag problematiska då elevgrupper vägrar att acceptera innehållet i undervisningen som gällande fakta.

  Liked by 4 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Exakt. Nu heter det att skildrandet av vårt svenska bondesamhälle ska revideras så att ”alla” ska kunna känna igen sig — dvs. historien ska skrivas om så att ”Allah” ska kunna känna igen sig — hur nu det ska gå till?. Kanske såhär:
   ”Sveriges bönder har alltid varit muslimer innerst inne, de visste bara inte om det!”

   Vi får väl också göra som Ullenhag, hävda att ”romerna byggde Sverige”…!!

   Liked by 1 person

   • Gunilla skriver:

    Jodå, det var en person som fick in en debattartikel i MSM där han predikade att islam ‘alltid funnits i Europa’. Och att den berömda moskén i Istanbul minnsann låg i Europa. Han ‘glömde’ att det var en kristen kyrka innan muslimerna erövrade den. I skolan får lärare allt svårare att få gehör för historiska, och andra, fakta; allt enligt devisen ‘man ska inte ställa fakta mot fakta’ (den fabulösa frasen som en SFI-lärare fick av sin överordnade när hon hade hävdad att jude-utrotningen visst ägt rum när en ‘nyanländ’ elev förnekade detta).

    Liked by 1 person

 4. när är det nog skriver:

  Jag vill inte ha någon koran. Jag kan inte frigöra mig från misstanken att Omar M är ute i ärendet att normalisera islam. Eftersom vi lever i en tid där folk har tappat kompassen och vi fått hit ett stort antal muslimer med låst kompassnål så är det mycket farligt.

  Sunt förnuft var det som behövdes eftersom vanligt folk inte har den intellektuella kapaciteten att på egen hand återskapa alla de sanningar som behövs för att navigera i tillvaron. Se var det har fört oss, Omar M bloggar och 8 åringar sprängs ihjäl. Jag hade hellre sluppit båda.

  Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Att minnas Karl XII och hans fälttåg i öster ger oss även anledning att påminnas om den lilla istiden som avbröts i mitten av 1800-talet av en välkommen återuppvärmning som nu synes vara i sin slutfas med tanke på att ingen global uppvärmning har skett de senaste 20 åren.

  Med referens till boken ”Stormaktens sista krig, Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721” skrev, före Poltava, knekten Erik Larsson Smedpust i sin dagbok ”Det var så kallt att oxen under oket föll ned och blev stendöd. Fåglarna som flögo i luften föllo neder på jorden och blevo döda. Ja mången lärer minnas den julnatten, såväl som hela den högtiden, om han lever aldrig så länge.”

  Gilla

 6. Lasse W skriver:

  Bra text av Mohammed Omar. Sverige har tappat sina gemenskapsskapande riter även om en del faktiskt lever kvar på just på högskolorna (även de nya) som snapsvisor och skruvade tal av frackklädda kuratorer. Annars är det väl fotbollsmatcherna och studentexamensfirandet som får fungera som riter numera. Inte minst invandrare från mellanöstern verkar älska att åka på studentflak och vifta med flaggor. Påminner kanske om bröllopsuppvaktningar i hemländerna? Alla behöver riter.

  Men de är svåra att upprätthålla i ett mångkulturellt land där de olika folkgrupperna drar sig tillbaka till de egna sfärerna. Allt färre får allt mindre gemensamt med andra. Och vad gäller att hylla historiska gestalter så är det ju så att all historia före arbetarrörelsen inte finns. Se bara hur Riddarholmskyrkan får förfalla. Den är nu bara öppen på sommaren. Tål inte centralvärme? Jag var där en dag i juli när solen föll in i fönstren i koret på den sena förmiddagen. Det var magiskt vackert.

  Liked by 1 person

 7. Hovs--hallar skriver:

  Då jag själv bodde i Uppsala under studenttiden, och återvände dit sedan jag arbetat i USA i några år, blir jag smått rörd över Omars text som jag finner helt lysande i sin underfundighet.

  Jag bor dock inte i Uppsala längre, utan i en liten ort i Skåne som ännu inte dukat under för ”mångkulturen”.

  Om Uppsala läser jag nu i alternativmedia att där bränns bilar dagligen och kastas sten på ordningsmakten. Fjärran är nu det Uppsala som förekommer i Gluntarne eller som skildras av Strindberg.

  Nära släktingar till mig flyttade nyligen från centrala U-a några mil ut på landet — delvis av säkerhetsskäl har jag förstått.

  Och makthavarna fortsätter arbeta på sitt förstörelseverk.

  Gilla

 8. Apg17 skriver:

  Så urbota dumt. Jag kan inte avgöra om artikeln är satir eller allvarligt menad. Sannolikt menar Omar allvar. Nämligen att Sverige behöver en revival av studentikos och stormaktstidsromantisk ritualia. Detta för att bättre minnas vår historia och skapa ”känsla av tillhörighet”, i synnerhet för ”nya svenskar”.

  Det är fritt fram att gå ett fackeltåg i Uppsala 30:e November till åminne av Kung Karl. Jag förutsätter att Omar tar initiativ till att detta genomförs eftersom han tycker detta är vad Sverige, svenskarna och ”nya svenskar” behöver.

  Trams. Sverige behöver nationalromantik ‘a la tidigt 1900-tal lika mycket som vi behöver stor invandring från MENA och islam. Nämligen. Inte alls.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Bäst hade varit att slippa bådadera)

   Både MENA o Islam,
   medan vi granskade flydda tiders vedermödor!

   Den historien var ej enbart glamorös…

   Men fullständigt galna härskare dras vi även med idag,
   även om de bara TROR de är kungliga!

   Gilla

 9. Tahmas skriver:

  Apg17
  Vi behöver återerövra vår stormaktstid så läser jag MO:s krönika. Vi behöver ta fram vikingen i oss och det har inte med nysvenskar att göra.
  Vi måste stå upp för vad vi är och vår historia, LF Reinfeldt sade att vi inte har någon kultur, att vi i stort sett är barbarer. Låt oss visa etablissemanget att vi är barbarer, låt oss visa vad ärkebiskopen skrev i debatt artikel ”Jag kommer inte med fred utan med svärd” sade Jesus i Matteus evangeliet.
  Låt oss komma med svärd och inte med fred, låt vikingen inom oss återta vår plats i samhället utan eftergifter för någon.
  Kan en grupp luta sig på en fjortonhundra år gammal bok så kan vi luta oss på vikingarna och en två tusen år gammal bok.
  Fight fire with fire och låt svärdet svinga.

  Gilla

 10. P I Persson skriver:

  I stället för att samlas och känna gemenskap runt Gluntarne skulle jag föredra att göra det under de röda fanorna, sjungandes Arbetets söner.

  Gilla

 11. Tahmas skriver:

  Omar skriver om sammanhållning och att ställa upp för samhället. Vi vet att medeltidarna inte gör det, varför skall vi göra det?
  Eftersom vårt samhälle vurmar för islam och har egentligen helt dömt ut oss andra så finns det motmedel. Motmedel är att undvika att interagera med dem, inte handla billig frukt av dem, absolut inte köpa billigt halal slaktat kött, undvika att handla kebab och falafel av dem m.m. Svenskarnas inköp står säkert för minst hälften av inkomsterna.
  Om man är emot något så bojkotta det!
  Jag handlar frukt hos en kristen syrier, jag köper min falafel (när jag inte orka göra den själv) hos frukthandlarens bror som även erbjuder kebab som är muslimskt haram dvs ej halal.
  Min taxichaufför är en kristen etiopier.
  Om en grupp i samhället ser oss som otrogna och får för sig att att de kan bete sig som djur i vårt älskade Sverige så måste vi börja att agera.
  Det finns ingen gemensam nämnare mellan medeltiden och nutiden och det är sanning.
  En vän till mig sade, du kan inte begära att en baby som precis har lärt sig krypa, skall förmågan att springa ett maratonlopp.
  Så stor skillnad är det.

  Gilla

  • Bojkotta muslimska företag skriver:

   Mycket bra, jag bojkottar också muslimer, har slutat åka taxi i Malmö exempelvis, jobbar muslimer i en affär wller cafe så slutat jag handla där. Chockerande? Tja, vi läser ofta om att etablissemanget, kyrkam och vänstern regelsmässigt bojkottar israeliska produkter. Vad har judarna gjort mot oss som är värre än det myslimerna nu gör?

   Gilla

 12. B skriver:

  Jag tänker inte göra någonting till min koran.

  Jag känner samhörighet med de mina: Min familj, mina barndomsvänner, makens anhöriga som nu också har blivit mina anhöriga samt alla de som nu är döda och en gång stod mig nära och var en del av det samhälle som fanns när jag växte upp. Ingen annan. Tyvärr, men så är det.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.