Gästskribent Lennart Bengtsson: Völkerwanderung

logo­DGSTjeckiens förre president Vaclav Klaus har tillsammans med ekonomen och arabisten Jiri Weigl nyligen publicerat en bok om den europeiska migrationskrisen med titeln Völkerwanderung (folkvandring) i den tyska översättningen. Boken finns för tillfället endast på tjeckiska och tyska men håller enligt uppgift på att översättas till engelska och franska.

Det är en kort (95 sidor), lättläst och välskriven debattbok som tar upp den kanske allra viktigaste frågan i dag i Europa, nämligen den okontrollerade och omfattande invandringen huvudsakligen från Mellanöstern och Nordafrika men inte begränsad till dessa länder. En mindre del är invandring från krigets Syrien men den dominerande mängden migranter är människor som lämnar fattiga eller dysfunktionella stater för ett bättre liv i Europa. Europa har drabbats av oupphörliga kriser det senaste decenniet; först den globala finanskrisen, sedan skuldkrisen med Grekland i centrum, ukrainakrisen och nu senast med massmigrationen som författarna gett namnet folkvandring. Den är säkert den svåraste att dem alla att hantera.

Här rör det sig inte, enligt författarna, om en individuell migration som uttryck för naturlig personlig frihet att flytta mellan länder utom om en veritabel massmigration eller folkvandring till Europa. Målsättningen är inte heller i första hand att låta sig assimileras utan med den medvetna målsättningen att kulturellt omgestalta de nya länderna med sina hemländer som förebild. Det är kanske inte något som de enskilda migranterna önskar utan snarare vad politiska och religiösa aktivister eftersträvar vilka också är en del av migrantströmmen. För att inte tala om dem som har uttalade terroristiska och andra våldsorienterade motiv och som också finns med i folkströmmen. Författarna gör klart att de har full förståelse och sympati för alla uttryck av empati för enskilda människoöden. Men de menar att ett sådant synsätt är inte tillämpbart när man talar om människoströmmar i hundratusental eller miljoner. I ett sådant fall uppfattar nog de flesta en massmigration som ett hot mot den  personliga och nationella identiteten.

En bärande tanke från politiskt håll har varit att migranterna skulle komma att berika Europa med sin kultur och sitt kunnande. Med andra ord att komma till Europa har inte varit fråga om ett tillfälligt uppehåll utan europeiska myndigheter betraktar och behandlar det hela som asylärenden utan att tydligt separera dem som kom från krigets Syrien från alla övriga. Den allmänna inställningen såväl från EU som från ledande politiskt håll i medlemsländerna var att man såg migrationen som något positivt inte minst med tanke på den låga fertiliteten samt fortsatt brist på arbetskraft i flera medlemsländer.

Klaus och Weigl delar inte alls denna uppfattning. De pekar på den stora arbetslösheten i Europa, inte minst ungdomsarbetslösheten där i vissa länder var tredje ung arbetsför saknar jobb. Ej heller ser författarna fertiliteten som ett problem, ty det rör sig bara om en anpassning till mindre familjer vilket kan lösas genom lämpliga ändringar i familjelagstiftningen. För övrigt betonar författarna att Europa faktiskt redan nu är den mest tättbefolkade världsdelen samt att huvuddelen av de invandrare som kommer saknar utbildning och erfarenhet för de områden där det föreligger arbetsbrist.

En viktig punkt som författarna för fram är att migrationen ursprungligen inte i första hand är en följd av ursprungliga initiativ hos migranterna utan att migrationen påtagligt uppmuntrats av EU-kommissionen och av enstaka medlemsländer. Det politiska etablissemanget såväl i Bryssel som i de flesta medlemsländer har starkt uttalat sig för en migration till Europa och det är denna pull-faktor som har varit den främsta orsaken till massmigrationen. Man har sett utvecklingen mot ett multi-kulturellt Europa som ett värde i sig, en uppfattning som inte delas av majoriteten av medborgarna.

Företagsamma individer har sett möjlighet till goda affärer och har effektivt svarat på behovet genom att ordna transportmöjligheter och smuggelvägar. Likaså har de mottagande medlemsländerna sina företagsamma individer som ser möjligheten att tjäna pengar som de säkert anser för en ”god” sak.

För fattiga migranter har de generösa socialbidragen i Europa varit speciellt lockande och här har vissa myndigheter bidragit genom att göra klart för migranterna att de har rätt till liknande villkor som medborgarna i medlemsländerna. När myndigheterna börjar inse att detta blir ohållbart försöker man nu backa och finna andra lösningar.

Författarna är ytterst kritiska till den roll som främst Angela Merkel och ledande personer inom Brysseladministrationen som Jean-Claude Junker haft. Politiken från EU har varit att lösa problemen med massmigrationen genom att kräva en högre grad av politisk integration i Europa än vad som finns idag. Speciellt har EU kritiserat visegradländerna (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) för att inte ställa upp att ta emot mer migranterna samt hotat med ekonomiska straffåtgärder.

Uppfattningen om massmigrationen skiljer sig markant mellan i första hand de ledande etablissemangen och majoriteten av medborgarna vilket skapat allvarliga spänningar i de flesta EU-länder. Etablissemangen har missbedömt och underskattat medborgarnas negativa reaktioner. Detta är inte att förvåna då det är de vanliga medborgarna som drabbas av massmigrationens negativa sidor. Trots att man i flera länder med hjälp av massmedia försökt att dölja negativa aspekter på massmigrationen har det inte hjälpt då allmänheten haft andra möjligheter att skaffa information.

Boken skrevs innan Storbritanniens BREXIT och man kan inte utesluta att de skilda uppfattningarna om massmigrationens kan få EU att gradvis disintegrera.

I slutordet varnar författarna för att medlemsländernas socialsystem kan komma att kollapsa om inte massmigrationen kommer under kontroll. De fördömer i kraftiga ordalag välfärdshyckleriet och den politiska korrekthetens förbannelse som omöjliggjort en förnuftig och öppen debatt inklusive planerna att förvandla hela kontinenten till en EU-Superstat. Massmedia har inte varit till mycken hjälp då de snarare bidragit till att försvåra en öppen debatt. Det finns inga enkla lösningar att få en ändring till stånd då detta kräver en grundlig attitydförändring (grundsätzlichen Sinneswandel) hos etablissemanget.

Min uppfattning är att Klaus och Weigl skrivit en viktig och tankeväckande bok som jag varmt kan rekommendera för läsning. Genom den engelska översättningen blir den också säkert mer tillgänglig för en bredare svensk läsekrets.

Lennart Bengtsson är meteorolog och klimatforskare med lång internationell tjänstgöring, främst i Storbritannien och Tyskland. Vid sidan av ett aktivt vetenskapligt arbete har han ett allmänt och engagerat intresse i centrala samhällsfrågor.

19 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Bengtsson: Völkerwanderung

  1. Kim skriver:

    Tack, Lennart Bengtsson, för din välskrivna och överskådliga sammanfattning av boken. Låt oss hoppas att den får spridning och bidrar till nyansering i migrationsdebatten.

    Gillad av 5 personer

  2. Aha skriver:

    En stor minoritet av befolkningen med den inre kretsen av invandringsförespråkare såsom sjuklöverpolitikerna, kulturvänstern och befolkningens godhetsapostlar är hjärntvättade i sin tro på våra obligationer mot invandrarna. De är också hjärntvättade till att tro att invandringen och mångkulturen i Sverige är lönsam.

    Hjärntvättade människor behöver avprogrammeras för att byta åsikt, alternativt behöver åren gå för en successiv ändring av åsikterna. Man drabbas kanske själv av invandringsvågen, ens tonårsgrabb blir av med moppen kombinerat med stryk samt med hot från förövarna om de skulle bli avslöjade. Rånet anmäls som stöld.

    Invandringsförespråkarna är hjärntvättade att inte söka alternativ information. För de avfällingar som ändå är nyfikna och läser boken kommer någon kulturknutte att bidra med en nedgörande recension. Kulturknuttarna är nu sista bastionen, de som skickas fram för att bemöta negativ fakta om invandringen. Med sin verklighetsfrämmande prosa försöker de försvara urusla fakta. De mer insatta invandringsförespråkarna har mer eller mindre lämnat faktadebatten.
    Det blir intressant att se hur Schyffert och Erman kommer att hantera situationen. Kommer de att falla med flaggan i topp, dvs in i det sista sjunga invandringens lov?

    Kan invandringskritiker också sägas vara hjärntvättade? Kanske det, men i så fall sker det utifrån en stark övertygelse att man står på fast mark när det gäller fakta om invandringens enorma problem.

    Tack för boktipset, boken ska läsas vad tiden lider. Boken kan förhoppningsvis användas av
    invandringskritikerna, inte minst Åkesson, när de trumfar fram hårda fakta kring invandringen. En viktig framgångsfaktor blir att trumfa in fakta om kostnader, arbetslöshet, hedersförtryck, kriminalitet, svartjobb och annat förglömt och också jämföra det mot vad man istället kunde ha fått.
    I detta brister man, förutom Tino Sanandaji förstås plus några andra såsom Jan Tullberg.

    Gillad av 3 personer

  3. Agneta Berglöw skriver:

    Tack Lennart Bengtsson för ditt professionella ”väderkorn” att presentera denna oerhört viktiga informativa bok.
    En skrämmande bild vad mäktiga politiker kan vara förblindade att göra mot sin befolkning.Har alltid upplevt frau Merkel som en potentiell farlig kvinna.Mycket dominant, pratar enbart tyska o utstrålar storhetsvansinne.Med Tysklands vidriga blodiga historia är det en farlig väg hon krattar i den europeiska manegen( iklädd i sin pastellfärgade kostym som finns i 90 olika färgtoner.)

    Gillad av 3 personer

    • Fredrik S. skriver:

      Svar till ”Agneta Berglöw”. Du skriver att Merkel enbart talar tyska ?
      Jamen, vad är det för konstigt med det? Även franska, italienska, spanska, polska och många andra europeiska politiker och statsmän talar sina respektive språk vid möten, tal och intervjuer, som sedan simultantolkas och översätts. Dessutom är tyska det näst största språket i Europa efter ryskan när man ser till hur många som har det som modersmål. Sverige har däremot blivit nästan ett u-land när det gäller språkkunskaper och språkvård och här är man nästan löjligt fixerad vid engelskan, som bara 10 procent av Europas befolkning har som sitt modersmål och som som efter BREXIT inte kommer vara officiellt språk i något EU-land, möjligen med undantag för Irland som använder två språk i många sammanhang.

      Jag håller dock med om att Merkel är dominant och att hon ger intryck av storhetsvansinne, vilket även andra delar av hennes politik vittnar om. Jag tycker dock inte att man ska göra sig lustig över hennes klädsel och vara nedlåtande. I motsats till Agneta Berglöw har jag inte räknat Merkels färgtoner på klädseln, men denna nedlåtenhet är en nivå på argumentationen som är lägre än låg. Jag, som har utländsk bakgrund på min mors sida från Norge, tycker också att svenskar ska vara lite lågmälda när det gäller att tala om ”Tysklands vidriga och blodiga historia”. Tänk på, bästa ”Agneta Berglöw”, att Sverige profiterade starkt på andra världskriget och det man profiterade på var att samarbeta med Hitler och göra mycket lönsamma affärer med Nazityskland som gick långt utöver vad som var nödvändigt för att hålla Sverige utanför kriget. Många svenskar i det s.k. etablissemanget sympatiserade med Hitler och t.om. beundrade honom (i vart vall tills krigslyckan vände 1943) och hade inget emot att Nazityskland skulle vinna kriget . Tvärtom: en hel del svenskar hoppades på det och hoppades att Sverige skulle få en priviligierad ställning i Hitlers ”nya Europa”. Sverige var inte bara åskådare, utan mer än så, nämligen ett land som bidrog till att kriget förlängdes och som passade på att tjäna grova pengar på det. Det borde svenskar tänka på innan de tar till alltför stora ord. Läs gärna Klas Åmarks utmärkta bok ”Att bo granne med ondskan” som handlar om Sverige och Nazityskland.

      Jag har för övrigt också läst Vaclav Klaus ”Völkerwanderung” på tyska Jag kan bara rekommendera boken.

      Gilla

    • Borjön skriver:

      Jag kommer ihåg Helmut Kohl’s uttalande att man inte skulle underskatta Angela Merkels ambitioner. Detta var innan hon blev partiledare för CDU och långt innan man utanför Tysklands gränser ens visste vem hon var. Kohl hade ett öga för vissa personlighetsdrag.

      Gillad av 1 person

  4. BjörnS skriver:

    Jag är innerligt trött på att inte betraktas som vuxen av politiker och medieelit. Hur ofta har vinte fått höra att invandringen är lönsam och att den behövs för stt rädda våra pensioner? På SvD ledarsida kan man idag läsa att den ändrade asylpolitiken, lägre volymer dvs, frigör 100 miljarder fram till 2020 (om jag minns rätt). Detta enbart i statens budget. vi får höra att de flyr från krig och förföljelse. Det stämmer i vissa fall men påfallande ofta inte. Det är i stor utsträckning ekonomisk migration av personer som inte kommer att kunna bidra nämnvärt till samhället. Detta måste sägas rakt ut. Det måste också sägas att de som kommer att drabbas hårdast av detta är svaga grupper såsom unga svenskar utan utbildning, fattigpensionärer, sjuka osv.

    Gillad av 5 personer

  5. Fredrik Östman skriver:

    Med tanke på att Tysklands president, vars egentliga uppgift det är att skydda grundlagen och demokratin mot politiska övergrepp, nyligen sade: ”Eliterna är inte alls problemet. För närvarande är befolkningarna problemet”, så förefaller en sådan attitydförändring mycket avlägsen.

    Om några månader har emellertid Österrike en president, Norbert Hofer, som inte kommer att säga några sådana dumheter. Kanske är det början på ett utbyte av eliterna i större delen av Västeuropa.

    Tack för boktipset!

    Gillad av 3 personer

    • bomarkusson skriver:

      Bojkotta muslimska företag!!! Hahahaha! Mina arabiska vänner säger detsamma!!! Enligt vännerna är det nästan uteslutande svarta pengar i de företagen. OK, de handlar vissa livsmedel, som inte kan fås någon annanstans. Min frus bästis bor här under några dagar. Fick syrisk frukost. Lite ovant att äta rå lök på morgonen. MM, som är här är sekulär arab och äter gärna gris. Hoppas hon kan övertyga min fru. Jag längtar efter en riktig fläskkotlett!

      Gilla

  6. Lars skriver:

    Eurokommissionen,spindeln i nätet,nervcentrat=Kominterns verkställande utskott.Nästan alla där med de till leda vanliga camouflagenamnen.

    Gilla

  7. Lars skriver:

    Lekmän tror kanske att ”kulturknutten” flyger omkring på en räkmacka,En rätt omfattande kanske t o m en 2-3-spaltare i X-pressen knappt 2000:-.Kulturknuttejobb lönar sig ej så bra som man kanske tror.

    Gilla

  8. Hovs--hallar skriver:

    ”I slutordet varnar författarna för att medlemsländernas socialsystem kan komma att kollapsa om inte massmigrationen kommer under kontroll.”

    Ja just så är det. Och inte bara det, utan dessutom kollapsar det civila samhället när det fylls av personer som inte bryr sig om vår svenska värdegrund utan ägnar sig åt diverse destruktiva aktiviteter som sex-trakasserier med mera.

    År 1975 fanns det enligt BRÅ-data ungefär 4000 invandrarmän i Sverige med ”Mycket hög brottsaktivitet” — och med ”Låg brottsaktivitet” 121 000

    År 2015 är motsvarande siffra för ”Mycket hög brottsaktivitet” över 150 000! — och med ”Låg brottsaktivitet” 74 000

    https://affes.wordpress.com/

    Antalet mycket brottsaktiva invandrarmän har alltså ökat MER ÄN 37 gånger! — medan antalet relativt hederliga har MINSKAT!

    Detta är vad makthavarna med tindrande ögon kallar ”kulturberikning”.

    Gillad av 1 person

  9. bomarkusson skriver:

    Jag tackar också för den väl beskrivna händelseutvecklingen. Som tyvärr är irreversibel.
    Det är naturligtvis en katastrof att detta uppenbara inte blivit uppenbart för etablissemanget. Kanske några kanske förstått men insett att vägen mot kollaps gagnar denne någon.

    För att legitimera sitt handlande, tillgriper man rena lögner. ”Invandringen är lönsam”. ”Vi behöver invandringen för vårt välfärdssystem” . ”Utrikesfödda är inte överrepresenterade i brottsstatistiken”

    År 2012 utgjordes 52% av de, som avtjänade fängelsestraff för grov brottslighet, av utrikesfödda. Dessa utgjorde då 13% av befolkningen. Det är en överrepresentation på 730%!
    Det finns ingen som helst anledning att tro att andelen har minskat. Troligen tvärtom då andelen av de mest brottsbenägna kategorierna av migranter har ökat.
    Min vän, den irakiske f.d. löjtnanten har att berätta att kriminella landsmän söker sig till vårt land av två skäl: Risken för upptäckt är minimal och skulle olyckan vara framme, är vår straff löjligt låga och man riskerar knappast utvisning.

    I år påstod Jerzy Sarnecki att utrikesfödda inte alls var överrepresenterad i brottsstatistiken, vilket verkar vara ganska märkligt?? Men man kan som bekant ljuga med statistik. I detta fall med det enkla greppet att stympa en fördelning. Den undersökta fördelningen utgjordes enbart de, som hade klarat svensk grundskola! Av de, som kommer hit efter tolv års ålder, klarar endast 20% godkänd grundskola. De flesta vuxna går överhuvudtaget inte i grundskola! Dessutom klarar flesta romer inte heller grundskolan.

    Mångkultur är inte endast musik och dans. Det är bildande av parallellsamhällen och ett parallellt rättssystem.

    Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.